Titta

UR Samtiden - Nätmobbning bland ungdomar

UR Samtiden - Nätmobbning bland ungdomar

Om UR Samtiden - Nätmobbning bland ungdomar

Föreläsningar från konferensen Cyberbullying som hölls den 11-12 maj 2014 på Elite Park Avenue Hotell i Göteborg. Forskare och experter redogör för hur den digitala mobbningen sker och vilka konsekvenser det får för både mobboffret och mobbaren. Arrangörer: Göteborgs stad, Friends, Göteborgsregionens kommunalförbund, Göteborgs universitet och IBPA.

Till första programmet

UR Samtiden - Nätmobbning bland ungdomar : Medvetenhet och ansvar på sociala medierDela
 1. Jag heter Lars Arrhenius och är
  generalsekreterare för Friends.

 2. Jag är jurist, och har jobbat
  som advokat och domare-

 3. -och som barn- och elevombud.

 4. På Friends har jag varit i två år.

 5. Friends är en ideell organisation
  som jobbar förebyggande-

 6. -ute i förskolor, skolor
  och idrottsklubbar.

 7. Det startades för sjutton år sen
  av en tjej som heter Sara Damber-

 8. -som själv var utsatt för mobbning.

 9. Hon gick i en skola i Umeå
  och utsattes för kraftig mobbning.

 10. Man brukade sätta upp en lista
  varje måndag i skolan-

 11. -med den sämsta eller mest impopulära
  tjejen i skolan-

 12. -och hon kom alltid längst upp.

 13. Det pågick tills en pojke i hennes
  klass tog ställning för Sara-

 14. -och tänkte att det inte fick fortgå.
  Han bestämde sig för att varje dag-

 15. -möta Sara, prata om läxor,
  sätta sig bredvid Sara-

 16. -och säga "Hej" till Sara.

 17. Det är därför vi har ett "Hej".

 18. Det förändrade situationen för Sara.

 19. Det var en stark kille i klassen,
  och allt fler tog ställning för Sara.

 20. Då började Sara
  ringa runt till skolor och sa:

 21. "Jag vet hur det är att vara mobbad
  och hur man får stopp på det."

 22. I dag har Friends 45 anställda.

 23. Vi finns i Göteborg, Stockholm, Umeå
  och Malmö.

 24. Vår huvuduppgift är
  att arbeta förebyggande.

 25. Vi har spännande projekt.

 26. Vi hade jobbat med nätet
  ända från 2005-

 27. -men vi har haft "Schyst på nätet"
  om frågorna kring nätet.

 28. Nu har vi också Friends International
  Center Against Bullying-

 29. -där vi vill samla forskning-

 30. -och utbyta erfarenheter
  som på den här konferensen.

 31. Vi kommer att ha seminarier
  och utbildningar för skolpersonal-

 32. -och vi tror på en plats där man
  kan mötas och utbyta erfarenheter-

 33. -och på det sättet utvecklas, och
  unga kan få sin röst hörd på centret.

 34. Vi är glada att vara medarrangörer
  till det här arrangemanget-

 35. -och att man har lyckats samla
  så många experter och forskare.

 36. Okej. Jag ska prata om händelsen
  som inträffade i december 2012-

 37. -som har kallats Instagramupproret
  eller Instagramupploppet.

 38. Min utgångspunkt är den dom som kom.
  Där har jag hämtat mina uppgifter.

 39. Jag kommer att prata om det
  och om juridiken kring det.

 40. En kollega sa
  "Ska du bli den där torra juristen?"

 41. Jag tycker inte
  att jurister är torra.

 42. Jag ska prata om ansvar, juridik,
  lärdomar och förebyggande arbete.

 43. Instagram - hur många här inne
  har ett Instagramkonto?

 44. Det var nog majoriteten.
  Då vet ni vad Instagram är.

 45. Det är ett socialt nätverk
  där man kan dela fotografier.

 46. Ja...

 47. Man kan ha ett öppet Instagramkonto
  som är helt offentligt-

 48. -och man kan då få följare.
  Den möjligheten finns.

 49. Den 24 oktober 2012
  registrerades ett konto på Instagram-

 50. -som den 16-18 december 2012
  blev känt under ett användarnamn.

 51. Det var Gbgsorroz.

 52. Och...

 53. Termen "orroz" är ett slanguttryck
  som kommer från uttrycket "orre"-

 54. -som egentligen kan översättas-

 55. -med "slampa" eller "hora".

 56. Kontot registrerades-

 57. -och på det lade man ut en uppmaning
  att via programmet Kik...

 58. Hur många kar Kik?

 59. Det var inte många. Där snackar man
  när föräldrarna inte ska höra.

 60. Via Kik, som är ett chattprogram-

 61. -lades det ut en uppmaning-

 62. -att man skulle komma in
  med olika tips på så kallade "orrar"-

 63. -horor eller slampor
  i Göteborgsområdet.

 64. Det kom in
  en stor mängd tips till kontot-

 65. -via Kik.

 66. Det publicerades då fotografier
  av utpekade personer-

 67. -och det var en skriftlig kommentar
  om honom eller henne.

 68. De som administrerade kontot
  tog skärmdumpar-

 69. -och valde ut tips som de publicerade
  och gjorde inlägg om.

 70. För att få en känsla för
  vad det var som sades...

 71. Hur många har tittat på domen?

 72. Det var rätt många.
  Då har ni läst en del om det.

 73. Det är lite svårt att läsa det här,
  men...

 74. "Här har ni X,
  en riktig orre, en fet slampa."

 75. "Tjejen vet inte mycket annat
  än hur man hanterar en kuk."

 76. "Årets hora, säger att hon är äldre
  än hon är. Hon är ute efter kuk."

 77. Hela stämningsansökan innehåller
  den här typen av...

 78. Det var det som fanns
  på Instagramkontot-

 79. -kopplat till
  bilder av sexuell natur.

 80. Det var det mycket av.

 81. Jaha.

 82. Reaktionerna på det här, då...?
  Vad blev det för reaktioner?

 83. När det här började komma ut
  tilldrog det sig stor uppmärksamhet.

 84. Det som skedde väckte starka känslor
  hos många unga i Göteborgsområdet-

 85. -och det startades
  mycket spekulationer-

 86. -om vilka som låg bakom kontot.

 87. Det var det som kulminerade i
  den upploppsliknande händelsen-

 88. -i Göteborg, utanför en skola,
  den 19 december 2012.

 89. Det har lyfts
  under den här konferensen-

 90. -vad som händer när man blir utsatt
  på nätet och för nätkränkning.

 91. De här ungdomarna
  berättade under rättegången-

 92. -att man blev chockad av uppgifterna
  eller kränkningen.

 93. Man blev ledsen när man fick veta
  att kränkande uppgifter publicerats.

 94. Alla uppgav att det var
  starka integritetskränkningar.

 95. Många berättade att det var svårt
  att vistas i sociala sammanhang-

 96. -och några sa att okända personer
  hade kommit fram till dem-

 97. -och tilltalat dem
  med nedsättande tillmälen-

 98. -liknande dem som vi nyss såg,
  saker som hade publicerats på kontot.

 99. Flera berättade att de mått dåligt
  efter publiceringen-

 100. -och att de ett halvår efteråt
  mådde dåligt.

 101. Man berättade om sömnsvårigheter-

 102. -om ätstörningar
  som kopplades till publiceringen.

 103. Nån berättade att man faktiskt
  hade försökt ta sitt liv-

 104. -och hade suicidala tankar.

 105. Flera berättade att personer
  i familjen eller andra närstående-

 106. -hade tagit avstånd från dem-

 107. -på grund av uppgifterna
  på Instagramkontot.

 108. Det var några
  av reaktionerna från de unga.

 109. I övrigt blev det en stark reaktion
  generellt i samhället.

 110. Jag tror att många, så väl föräldrar
  som skolpersonal, chockades-

 111. -inte bara av upploppet,
  utan det var ett uppvaknande-

 112. -dels när det gällde
  innehållet på Instagram-

 113. -dels på vilken spridning
  de här uppgifterna fick.

 114. En reaktion var
  att man skulle polisanmäla.

 115. Händelsen polisanmäldes, och
  många skolor pratade mycket om det.

 116. Det är klart att det är bra-

 117. -men skolan har också ett eget ansvar
  och det räcker inte att polisanmäla.

 118. Man har ett eget ansvar att utreda
  och arbeta förebyggande.

 119. Hela samhället reagerade.

 120. Fackförbunden, lärarförbunden,
  Friends och politikerna var ute.

 121. Allt blev plötsligt...

 122. Det blev plötsligt stor medvetenhet
  kring vad som hände.

 123. Det är märkligt att reaktionen kom-

 124. -först när det fysiska upploppet
  skedde utanför gymnasieskolan.

 125. Reaktionerna fanns där inte tidigare,
  utan det krävdes en fysisk del-

 126. -trots att det här är-

 127. -en verklighet för de unga
  där man umgås.

 128. Positivt är-

 129. -att det startade
  en form av utbildningsboom-

 130. -eller ett stort utbildningsintresse
  kring frågorna.

 131. Det är bra.

 132. Det finns egentligen inte nån risk
  för övervärdera det.

 133. Kunskapen är rätt låg kring frågorna-

 134. -så det var bra
  att man lyfte problematiken.

 135. Det var positivt att det ledde till-

 136. -intresse kring
  att utbildas i frågorna.

 137. Ja.

 138. Nu ska jag prata om ansvar-

 139. -för det var också en reaktion.
  Man pratade om vem som var ansvarig.

 140. Det är en diskussion kring skolan,
  polis och åklagare.

 141. Vem har ansvar?

 142. Det ska jag prata lite om nu.

 143. En reaktion är att det är tydligt-

 144. -att det inte är en ansvarsfri zon
  på nätet-

 145. -utan att de regler som gäller
  i samhället gäller även här.

 146. Det jag kommer att prata om
  är det juridiska ansvaret-

 147. -som kan skiljas ifrån
  ett moraliskt ansvar.

 148. Det juridiska ansvaret
  ska jag prata om-

 149. -och om det straffrättsliga,
  prövningen som gjordes i tingsrätten.

 150. Det civilrättsliga prövades också
  genom det skadestånd som begärdes.

 151. Inom det civilrättsliga kommer jag
  att ta upp frågan om skolans ansvar.

 152. Det straffrättsliga...

 153. Det prövades i Göteborgs tingsrätt.
  Det var ett åtal som man prövade.

 154. Den ena flickan
  hade erkänt gärningen-

 155. -och det var styrkt
  även för den andra flickan.

 156. Man dömdes till grovt förtal.

 157. Skälet till att brottet bedömdes
  som grovt var att uppgifterna-

 158. -genom den omfattande spridningen-

 159. -kunde förväntas medföra
  allvarlig skada för de utsatta.

 160. Vid brottsrubriceringen
  tog man alltså hänsyn till-

 161. -spridningsmöjligheten
  som internet medför.

 162. När det gäller det straff man
  dömde ut, konstaterade tingsrätten-

 163. -att med hänsyn till innehållet
  i uppgifterna, antalet brott-

 164. -samt den systematiska spridningen-

 165. -motsvarade straffvärdet
  fängelse i tre månader.

 166. Hade det varit vuxna
  så hade det hamnat på det-

 167. -men eftersom flickorna
  inte hade fyllt arton-

 168. -valde man påföljden ungdomsvård
  och ungdomstjänst.

 169. Det var fängelse
  som straffvärdet låg på.

 170. Det som är ansvarssubjektet här
  är just det...

 171. Det handlar om individuellt ansvar,
  och från femton är man straffmyndig.

 172. Vidare prövar man
  frågan om skadestånd.

 173. I media har man fokuserat mer på
  det straffrättsliga än skadeståndet-

 174. -men tingsrättens dom

 175. -handlar mycket om
  själva skadeståndsfrågan.

 176. Man pratade mycket om nivån-

 177. -men också om det skulle jämkas-

 178. -på grund av att de
  inte hade fyllt arton år.

 179. Tingsrätten konstaterade
  att flickorna var femton och sexton-

 180. -och att deras ungdom inte ansågs
  utgöra grund för jämkning.

 181. I stället skulle man bära
  fullt skadeståndsansvar.

 182. Skadeståndsbeloppet skulle ligga på
  15 000 kronor vardera-

 183. -för 38 målsägande-

 184. -och det blir 570 000 kronor.

 185. Det i sig är ju ett tungt straff
  för en ung människa-

 186. -och det kan följa med
  senare i livet.

 187. Det som är intressant är vem som är
  ansvarig för skadeståndsrätten.

 188. Det är barnen, men det finns
  en bestämmelse som prövades i målet-

 189. -som ger möjlighet
  att lägga skadeståndsansvaret-

 190. -på barnets vårdnadshavare.
  Den bestämmelsen finns sen 2010-

 191. -och här blev vårdnadshavarna
  ansvariga tillsammans med flickorna-

 192. -för skadestånd
  med 8 800 kronor per målsägare.

 193. Av de 15 000 blev vårdnadshavarna
  ansvariga för en stor del.

 194. Även om man inte är intresserad
  av andra skäl-

 195. -finns det en risk
  att man får skadestånd som förälder.

 196. Lagstiftningen kring skadestånd
  diskuteras-

 197. -av det skälet att unga är
  en samhällsgrupp som har det tufft.

 198. Ska man då ålägga skadeståndsansvar?

 199. Det är de straffrättsliga regler
  som vi har i dag.

 200. Skolans ansvar ska jag prata om.

 201. Det här fallet prövades inte hos
  barn- och elevombudet-

 202. -vad jag vet-

 203. -men det finns ett ansvar för skolan.

 204. Det har ni som lyssnade på
  Caroline Dyrefors Grufman hört-

 205. -men det handlar om
  nolltolerans mot kränkningar.

 206. Varje kränkning
  är man skyldig att agera på-

 207. -och jag har haft samtal
  med professor Dan Olweus-

 208. -kring definitionen av kränkningar-

 209. -men det är den lagstiftning vi har.
  Diskussionerna har handlat om-

 210. -huruvida en skola verkligen kan
  hantera varje kränkning-

 211. -men det är så lagstiftningen ser ut.

 212. Man måste faktiskt ha ett system
  för att hantera det-

 213. -och lärare ska anmäla till rektorn
  och rektorn till huvudmannen.

 214. Även om det är en enstaka kränkning
  man pratar om här-

 215. -är det per definition,
  och det är intressant-

 216. -en utdragen kränkning. Även om man
  har lagt ut en kränkande bild-

 217. -ligger den kvar-

 218. -så det känns som en upprepning
  och en spridning.

 219. Det finns en handlingsplikt
  från skolans sida.

 220. Man måste agera skyndsamt,
  som det står i lagstiftningen-

 221. -och det går snabbt
  när det gäller nätet och Instagram.

 222. Det här skedde på några dagar, så hur
  ska man ha möjlighet att agera?

 223. Det är bestämmelser i skollagen
  om förebyggande arbete-

 224. -och jag kommer in på
  hur man kan arbeta förebyggande-

 225. -men det är tydligt i lagstiftningen
  att man ska ha förebyggande arbete-

 226. -och inkludera det som sker på nätet.

 227. Man ska ha en plan
  mot kränkande behandling-

 228. -och det finns ett absolut förbud
  för vuxna i skolan att kränka barn.

 229. Jag går inte in på det mer,
  för Caroline har pratat om det.

 230. En intressant fråga är-

 231. -om skolan har ansvar
  för det som sker på nätet-

 232. -och var gränsen går egentligen.

 233. Jag hade ett fall i Göteborg
  som var uppe i hovrätten-

 234. -där man lagt ut en sång på nätet.

 235. Det skulle man utreda, men det hade
  en tydlig koppling till skolan-

 236. -och den kränkning eller mobbning
  som pågick mot flickan.

 237. Men det är inte helt klart
  var gränserna går-

 238. -och en intressant jämförelse är
  Lundsberg-

 239. -och de kränkningar som skedde
  på det elevhem där eleverna bodde.

 240. Då sa underinstanserna-

 241. -att det inte var en tillräcklig
  koppling till skolans verksamhet-

 242. -och om man jämför med nätet
  kan man fundera på var gränsen går.

 243. Den här frågan prövas nu
  i högsta förvaltningsdomstolen.

 244. Är det kopplat så nära till skolan
  att man är skyldig att agera?

 245. Det har lite bäring på
  frågan kring nätkränkningar.

 246. Var går gränserna
  kring huvudmannens ansvar?

 247. Snabbheten blir inte så lätt.

 248. Vi hade ett fall i påskas-

 249. -där en förälder ringde
  och var förtvivlad över ett hatkonto-

 250. -som startats om hans dotter.

 251. Det var ovanligt, men föräldern
  hade fått reda på det innan barnet-

 252. -vilket gjorde att han var angelägen
  att få bort det.

 253. Kontot hade startats på fredagen, och
  när föräldern ringde oss på måndagen-

 254. -hade han försökt ringt hela morgonen
  till skolan och jourkuratorn-

 255. -men då fick man vänta under helgen-

 256. -och det gjorde
  att det kunde spridas.

 257. Jag väntar med spänning på högsta
  förvaltningsdomstolens utlåtande.

 258. Möjligtvis behövs tydligare lagar,
  men det står om skyndsamheten-

 259. -och har det en koppling till skolan
  är man skyldig att jobba med det.

 260. Jag trycker fel.

 261. Lärdomar och förebyggande arbete
  ska jag prata om.

 262. Vilka krav kan man egentligen ställa-

 263. -på barn och ungas nätanvändande-

 264. -särskilt om vi inte har gett dem
  rätt förutsättningar från början?

 265. Om man aldrig har fått veta
  att samma regler gäller-

 266. -eller vad som är rätt och fel
  i den digitala världen-

 267. -och om man inte haft bra förebilder,
  som vuxna i skolan eller hemma-

 268. -som guidat och stöttat en i hur man
  ska bete sig, är det inte konstigt...

 269. Jag blev inte förvånad över
  att Instagramupploppet inträffade-

 270. -med tanke på att vuxenvärlden
  har haft inställningen-

 271. -att det inte är på riktigt,
  det som sker på nätet.

 272. Det har varit en spridd uppfattning-

 273. -och det har skapat atmosfären
  att man får göra vad man vill.

 274. Jag har jobbat sexton år
  som brottmålsadvokat-

 275. -och har ofta tyckt att det jag ser
  på nätet är tydliga brott-

 276. -som borde gå att utreda enkelt.

 277. De är kanske enklare än andra brott
  att utreda och åtala.

 278. Jag menar att vuxenvärlden
  inte har tagit sitt ansvar-

 279. -och gett unga rätt förutsättningar
  för att skapa en förändring.

 280. Nåt har nog hänt efter det här.

 281. När det gäller...

 282. Jag ska prata lite om ansvar-

 283. -och olika har ansvar för frågan.

 284. Det är företag, skola, föräldrar,
  politiker och beslutsfattare-

 285. -och om jag börjar med skolan-

 286. -måste kunskapen öka.

 287. Förebyggande arbete mot kränkningar
  på nätet måste prioriteras.

 288. Varannan lärare säger
  i en undersökning-

 289. -att man behöver kompetensutveckling
  för att hantera nätkränkningar.

 290. Det måste man ta på allvar.

 291. Man måste ha möjlighet och kompetens
  för att förebygga nätkränkningar.

 292. Det går inte bara att säga
  "Lärarna ska göra det här"-

 293. -utan det ligger på huvudmannen
  som äger skolan att se till-

 294. -att skolorna
  har rätt förutsättningar-

 295. -generellt
  kring det förebyggande arbetet.

 296. Ett sätt vore
  att införa på lärarutbildningarna-

 297. -ett obligatoriskt krav på
  att arbeta med kränkningar på nätet-

 298. -med traditionell mobbning också-

 299. -men specifikt på nätet,
  för det finns ett stort behov där.

 300. Det var skolan.

 301. Företag...

 302. De företag som tillhandahåller
  digitala plattformar-

 303. -som Instagram och Facebook...

 304. I vår rapport när det gäller nätet-

 305. -säger unga att flest kränkningar
  sker på Facebook-

 306. -och man borde ha ett större ansvar-

 307. -att ta bort sånt som sker där.

 308. Kort ska jag berätta att jag själv
  som barn- och elevombud blev utsatt-

 309. -av en näthatare-

 310. -och jag vill lyfta svårigheten
  för mig som hade många kontakter-

 311. -att få bort det här.
  Det ligger nog kvar än-

 312. -så tänk er svårigheterna
  för en ung människa att få bort det.

 313. Man måste agera snabbare
  från företagen.

 314. Man tjänar mycket pengar och måste
  skapa möjligheter för anmälningar.

 315. Vi har nu blivit inbjudna av Facebook
  och för samtal med dem-

 316. -om vad de kan göra
  för att förbättra situationen.

 317. När det gäller föräldrar
  handlar det mycket om att man...

 318. Man bör engagera sig i sina barns liv
  på nätet och guida och stötta.

 319. Jag har själv två femtonåringar-

 320. -och jag kommer aldrig ha koll på
  allt de gör på nätet eller i livet-

 321. -men genom att vara aktiv
  på olika sajter och engagera mig-

 322. -kan de ta upp problem som uppstår-

 323. -och där kan vi föräldrar finnas
  och hjälpa till.

 324. Politiker och beslutsfattare
  har ett ytterst ansvar.

 325. De har makten
  att prioritera en fråga-

 326. -och makten att fördela resurser
  för det förebyggande arbetet.

 327. Politiker kan sätta press på företag
  som tillhandahåller plattformar-

 328. -där kränkningar sker-

 329. -och där kan man
  genom nationell lagstiftning-

 330. -utöva påtryckning på dem.

 331. Generellt skulle man titta över-

 332. -hur man kan förbättra
  barns situation på nätet.

 333. Det behövs en bredare genomgång
  kring brottskatalogen.

 334. Är det brott som inte fångas upp
  måste man titta på det.

 335. Man tittar på
  ärekränkning och förtal-

 336. -för det är svårt i dag
  att gå vidare och driva dem.

 337. Ett förslag som jag och en kollega
  skrev om tidigare-

 338. -var att inför en nätombudsman-

 339. -och det handlade om en funktion
  som tillvaratog-

 340. -de rättigheter
  som alla barn och unga har-

 341. -att inte behöva utsättas för förtal,
  hot eller andra kränkningar.

 342. Man måste ge mer prioritering till
  rättsväsendet, polis och åklagare-

 343. -att ta brotten på allvar-

 344. -och se till att det händer nåt
  när man har gjort en anmälan.

 345. Nu ska jag prata om...

 346. ...hur man kan förebygga kränkningar
  utifrån de rekommendationer vi ger.

 347. Här har jag skrivit upp
  det som vi jobbar mest med.

 348. Uppdatera planen mot diskriminering
  och kränkande behandling.

 349. Det är det naturliga sättet
  att få in det här med nätet-

 350. -i det vanliga arbetet
  mot mobbning och kränkningar.

 351. Tydliga rutiner tror jag på.

 352. När en elev blir utsatt
  för en kränkning, vad sker då?

 353. Vi jobbar mycket med att kartlägga
  hur situationen ser ut på en skola.

 354. När vi börjar jobba med en skola
  kartlägger vi elevernas trygghet-

 355. -och att man där
  även jobbar med nätet-

 356. -och identifierar vilka behov
  som finns när det gäller insatser.

 357. Man pratar om nätet
  och det blir särskilt fokus på det-

 358. -men egentligen handlar det bara om
  att veta var saker sker.

 359. Är det på skolgården eller på nätet?

 360. Vi tror på att man gör det först-

 361. -och sen bestämmer
  vilka åtgärder man ska ha.

 362. Involvera all personal. Det handlar
  om "The whole school approach"-

 363. -och att alla ska vara med i arbetet
  när det gäller mobbning och nätet.

 364. Där har man olika nivåer, men man bör
  prata ihop sig om vad som ska gälla-

 365. -och ta fram åtgärder
  för de utmaningar man har på skolan.

 366. Vi tror mycket på samverkan
  mellan skola och vårdnadshavare.

 367. Tyvärr är det ibland svårt att få med
  föräldrarna i det förebyggande-

 368. -men det finns ett stort intresse
  från föräldrar för våra utbildningar.

 369. Skapa samsynen. Arbeta tillsammans
  med barn och unga och mot föräldrar-

 370. -för att få en gemensam syn
  på vad som gäller.

 371. Man ska följa upp och utvärdera,
  liksom i det ordinära arbetet-

 372. -de åtgärder som man tagit fram
  och eventuellt nya åtgärder.

 373. Hur kan vi vuxna
  förebygga kränkningar?

 374. Det handlar om att visa intresse
  och skapa förtroendefulla relationer-

 375. -genom att vara delaktig
  i ungas liv på nätet.

 376. Om man som vuxen visar intresse
  för barnens liv på nätet-

 377. -ökar sannolikheten att man vänder
  sig till en vuxen om nåt händer.

 378. Man bör vara en förebild och prata om
  hur man skapar ett schysst klimat.

 379. Det kan kännas som en självklarhet-

 380. -men om man ser på vad vuxna skriver
  på Twitter eller i kommentarsfält-

 381. -blir det tydligt
  att vi vuxna behöver fundera på-

 382. -hur vi behandlar varandra.
  Det är en hård ton-

 383. -och ett hårt diskussionsklimat.

 384. Det är väldigt kort,
  och man sågar varandra.

 385. Den miljön kan påverka så att det
  inträffar allvarligare saker.

 386. Att erbjuda sitt stöd är viktigt
  och berätta att man finns där.

 387. Vi är ofta beroende av att barnen
  ska berätta att nåt har hänt-

 388. -och det gäller speciellt
  kränkningar på nätet.

 389. Tips från barn och unga.
  Vad säger de?

 390. Här är lite från de svar
  vi har fått i vår nätrapport.

 391. "Få barnet att känna tillit
  till sina föräldrar."

 392. "Var med. Delta i spel och liknande.
  Prata om vad man gör."

 393. Ställ frågor, likväl
  som man ställer frågor om idrotten.

 394. "Lyssna och hjälpa om det behövs."

 395. "Visa att de verkligen kan
  lita på dem"-

 396. -"så att hen vågar prata
  med sina föräldrar."

 397. "På det sättet får barnet mer kontakt
  med sina föräldrar."

 398. "Man måste prata mer i skolan."

 399. Tack! Det var det jag hade.

 400. Textning: Sofie B Granqvist
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Medvetenhet och ansvar på sociala medier

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Lars Arrhenius är generalsekreterare för organisationen Friends som jobbar mot mobbning. Han berättar om deras arbete och om juridiken kring olika händelser på nätet, bland annat det så kallade Instagramupploppet i Göteborg 2012, och vilka konsekvenser de kan få. Från konferensen Cyberbullying som hölls den 11-12 maj 2014 på Elite Park Avenue Hotell i Göteborg. Arrangörer: Göteborgs stad, Friends, Göteborgsregionens kommunalförbund, Göteborgs universitet och IBPA.

Ämnen:
Samhällskunskap > Lag och rätt > Rättsväsen, Värdegrund > Mobbning
Ämnesord:
2010-talet, Juridik, Nätmobbning, Rättsfall, Rättsvetenskap, Samhällsvetenskap, Sociala medier, Sociala nätverk online, Sociala relationer, Socialpsykologi, Sociologi, Sverige, Ungdomar och Internet
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Nätmobbning bland ungdomar

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nätmobbning bland ungdomar

Konsekvenserna av nätmobbning

Peter K Smith, professor på Goldsmithuniversitetet i England, går igenom hur nätmobbning ser ut och vilka konsekvenserna blir för den som blir mobbad. Från konferensen Cyberbullying som hölls den 11-12 maj 2014 på Elite Park Avenue Hotell i Göteborg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nätmobbning bland ungdomar

Förebyggande strategier mot nätmobbning

Sofia Berne, doktorand på Göteborgs universitet, har tittat på hur man kan förebygga mobbning. Förutom de ungas ansvar ska vuxna runtomkring föregå med gott exempel när det gäller uppförande på sociala medier. Från konferensen Cyberbullying som hölls den 11-12 maj 2014 på Elite Park Avenue Hotell i Göteborg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nätmobbning bland ungdomar

Medvetenhet och ansvar på sociala medier

Lars Arrhenius är generalsekreterare för organisationen Friends som jobbar mot mobbning. Han berättar om deras arbete och om juridiken kring olika händelser på nätet, bland annat det så kallade Instagramupploppet i Göteborg 2012, och vilka konsekvenser de kan få. Från konferensen Cyberbullying som hölls i Göteborg den 11-12 maj 2014.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nätmobbning bland ungdomar

Vem drabbas av nätmobbning?

Professor Christina Salmivalli från Åbo universitet forskar inom området kamratrelationer. Hon går igenom hur aggressivt beteende och social utveckling tar sig uttryck på nätet. Från konferensen Cyberbullying som hölls den 11-12 maj 2014 på Elite Park Avenue Hotell i Göteborg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nätmobbning bland ungdomar

Nätmobbning i en digital tid

Patricia Agatston är kurator i USA och hon menar att det idag finns för lite tid för ungdomar att träffas och spendera tid tillsammans, därför har den digitala världen blivit en plats där de umgås. Från konferensen Cyberbullying som hölls den 11-12 maj 2014 på Elite Park Avenue Hotell i Göteborg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nätmobbning bland ungdomar

Utseenderelaterad mobbning på nätet

Ann Frisén, professor i psykologi, berättar om utseenderelaterad nätmobbning bland ungdomar. Från konferensen Cyberbullying som hölls den 11-12 maj 2014 i Göteborg. Arrangörer: Göteborgs stad, Friends, Göteborgsregionens kommunalförbund, Göteborgs universitet och IBPA.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nätmobbning bland ungdomar

Nätmobbning och sanningar

Dan Olweus, professor i personlighetspsykologi, säger att den digitala mobbningen är väldigt vanlig. Han har studerat över 1 miljon elever i amerikanska skolor. Från konferensen Cyberbullying som hölls den 11-12 maj 2014 på Elite Park Avenue Hotell i Göteborg. Arrangörer: Göteborgs stad, Friends m.fl.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nätmobbning bland ungdomar

Nolltolerans mot nätmobbning

Caroline Dyrefors Grufman berättar om sitt uppdrag som barn- och elevombud. Från konferensen Cyberbullying som hölls den 11-12 maj 2014 på Elite Park Avenue Hotell i Göteborg. Arrangörer: Göteborgs stad, Friends, Göteborgsregionens kommunalförbund, Göteborgs universitet och IBPA.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
TittaUR Samtiden - Vad vill Storbritannien med EU?

EU måste reformeras om det ska finnas någon framtid för unionen, anser Simon Fraser, statssekreterare vid brittiska UD. Han hävdar att de flesta i Storbritannien idag tycker att EU har misslyckats. Vilken roll ska de nationella parlamenten ha inom EU? Inspelat i februari 2014. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
LyssnaSkolministeriet - ärren finns alltid kvar

Mobbningen och fåglarna

Per har alltid älskat fåglar. När han blev ordförande i det lokala fågelskådningssällskapet blev ingen förvånad. Men en dag förändrades allt, och plötsligt blev föreningen en plåga.

Fråga oss