Titta

UR Samtiden - Nätmobbning bland ungdomar

UR Samtiden - Nätmobbning bland ungdomar

Om UR Samtiden - Nätmobbning bland ungdomar

Föreläsningar från konferensen Cyberbullying som hölls den 11-12 maj 2014 på Elite Park Avenue Hotell i Göteborg. Forskare och experter redogör för hur den digitala mobbningen sker och vilka konsekvenser det får för både mobboffret och mobbaren. Arrangörer: Göteborgs stad, Friends, Göteborgsregionens kommunalförbund, Göteborgs universitet och IBPA.

Till första programmet

UR Samtiden - Nätmobbning bland ungdomar : Nolltolerans mot nätmobbningDela
 1. Det här är en stor möjlighet
  att få berätta om hur jag ser på-

 2. -vår svenska skollag och vilka regler
  som gäller för nätkränkningar.

 3. Jag kommer naturligtvis också
  att berätta om vår verksamhet-

 4. -vad vi kan göra på Barn- och
  elevombudet och om vår funktion.

 5. Barn- och elevombudet
  har funnits sedan den 1 april 2006.

 6. Jag är det andra
  barn- och elevombudet-

 7. -och har snart varit det i två år.

 8. Som barn- och elevombud
  utnämns man av regeringen på sex år.

 9. BEO, som vi kallar oss, är en själv-
  ständig enhet vid Skolinspektionen.

 10. Den här självständigheten
  som vi ofta pratar om-

 11. -betyder att jag
  är självständig i mina beslut-

 12. -men personalen vid BEO
  är anställda av Skolinspektionen.

 13. Det vill säga att kansliet
  är anställt av Skolinspektionen.

 14. Vi är ungefär 20 som arbetar på BEO.

 15. Det är en kanslichef,
  administratörer, en skolexpert-

 16. -en alldeles fantastisk person
  som går i pension om en månad-

 17. -så vi söker med ljus och lykta
  efter en lika duktig person.

 18. I övrigt är det jurister
  som är anställda hos BEO.

 19. Jag får ofta frågan "Varför har du
  jurister? Det handlar ju om skolan."

 20. Men det är så
  att det vi framför allt gör hos BEO-

 21. -är att vi handlägger och prövar
  de anmälningar som kommer in.

 22. Dem prövar vi
  utifrån skollagens sjätte kapitel.

 23. Då måste man vara jurist,
  och dessutom ganska duktig-

 24. -för att göra det här på bästa sätt.
  Därför har vi så många jurister.

 25. Jag är själv jurist. Innan jag blev
  barn- och elevombud var jag domare-

 26. -och jag har även varit åklagare en
  kortare period. Det är min bakgrund.

 27. Nåt som vi har hos BEO,
  som vi är väldigt stolta över-

 28. -är att vi har en jourtelefon, som är
  öppen alla förmiddagar i veckan.

 29. Från början startade vi telefonen
  för att elever skulle kunna ringa.

 30. Det är korkat att tro att elever
  kan ringa på förmiddagarna...

 31. Så inte så många elever ringer.
  Framför allt är det föräldrar-

 32. -ofta förtvivlade föräldrar,
  som vänder sig till oss-

 33. -och berättar vad som har hänt och
  frågar desperat "Vad ska vi göra?"

 34. Det är också mycket skolpersonal
  som har möjlighet att ringa.

 35. Vi hjälper till med det vi kan.
  Ibland hänvisar vi till Skolverket-

 36. -om frågan bör handläggas av dem,
  men vi gör vad vi kan.

 37. Bland annat via telefonen
  får vi höra en hel del-

 38. -om hur barnen har det. Det är
  framför allt föräldrar som berättar.

 39. Det händer också att elever berättar
  vad de har varit utsatta för.

 40. Det här är bara ett axplock.

 41. Det finns elever som berättar
  att de har ont i magen varje dag.

 42. Mammor ringer och berättar att deras
  dotter kräks varje morgon.

 43. Men ändå går hon till skolan
  varje morgon.

 44. Det är nånting som jag nästan har
  blivit mest förundrad över-

 45. -hur djupt rotad
  vår svenska skolplikt är.

 46. Det är väldigt bra att vi har
  skolplikt. Det är alldeles utmärkt.

 47. Men ibland undrar jag över
  hur man orkar skicka i väg en dotter-

 48. -som kräks innan hon går i väg.
  Det finns många barn, alltför många-

 49. -som berättar att de funderar på
  att ta livet av sig.

 50. Det finns siffror som visar
  att 45 barn om året i vårt land-

 51. -drivs till att ta sitt eget liv.

 52. När man tittar bakom siffrorna
  kan man se...

 53. Det är olika faktorer som gör att man
  drivs till ett så drastiskt beslut-

 54. -men nästan alla de 45 barnen varje
  år har varit utsatta för mobbning.

 55. De kommer efter i skolarbetet. Jag
  brukar prata om "duktiga flickor".

 56. Ofta är det här man märker först
  att nåt inte står rätt till.

 57. Tjejerna på högstadiet, som har varit
  så duktiga, orkar inte med skolan.

 58. Då kan det handla om
  att det har uppstått nåt i en grupp-

 59. -en tidigare kompisgrupp
  där nån plötsligt inte får vara med.

 60. Jag skriver här att den otrygga
  miljön ger sämre resultat.

 61. Jag brukar driva det ännu längre.
  Vi vill ju ha en likvärdig skola.

 62. Jag tycker att det är oerhört viktigt
  med en likvärdig skola-

 63. -men så länge vi har
  kränkningar på vissa skolor-

 64. -kan vi aldrig få en likvärdig skola.
  Det är omöjligt att göra sitt bästa-

 65. -om man inte känner sig trygg.

 66. Nätkränkningar är det vi pratar om
  på den här konferensen.

 67. Det här är nåt jag har fått
  lära mig mycket om-

 68. -och under mina år har jag sett
  en eskalering av antalet anmälningar-

 69. -som rör bland annat nätkränkningar.

 70. Eleverna säger att det är så hemskt
  för att spridningen är så stor.

 71. En pojke jag pratade med sa:
  "Förut slog de mig och retade mig"-

 72. -"men nu kan till och med farmor
  se det."

 73. Det är en sån historia
  som bara gör ont i en.

 74. Elever berättar att de inte blir
  tagna på allvar. Det hör jag ofta.

 75. Jag frågar alltid när jag får en
  förälder eller elev att prata med:

 76. "Varför har ni väntat så länge
  innan ni vänder er till oss?"

 77. "Varför har ni inte
  ringt eller skrivit tidigare?"

 78. Då svarar de: "Vi har ju pratat
  med skolan, läraren och rektorn"-

 79. -"men vi har inte blivit
  tagna på allvar."

 80. Säger nån att man är utsatt
  för kränkande behandling-

 81. -eller antyder nån att man
  är utsatt för mobbning i skolan-

 82. -då är det ofta oändligt mycket värre
  än vad man har förstått.

 83. Man måste agera redan från början.

 84. Skulden läggs på offret.
  Det är också väldigt vanligt.

 85. Kommentarer i stil med
  "Om du bara färgade ditt hår"-

 86. -"Om du bara försökte klä dig lite
  mer som de andra så går det bättre."

 87. Slutligen - utsatta blir utpekade.

 88. Där hade vi ett ärende härom veckan.

 89. En kille på högstadiet
  blev misshandlad på rasterna.

 90. Då löste man det genom att
  man satte killen i lärarrummet-

 91. -för att han
  inte skulle bli misshandlad.

 92. Det är ett sätt
  att lösa en akut situation-

 93. -men det är inte ett sätt
  att lösa ett problem.

 94. Som sagt, det här är bara ett axplock
  att ha med oss när vi går vidare.

 95. Vad kan då jag
  som barn- och elevombud göra?

 96. Jo, mina arbetsuppgifter regleras
  i en instruktion från regeringen.

 97. Där står det vad jag ska göra
  och vad jag får göra.

 98. Huvuduppgiften är alltså att ta emot
  och utreda anmälningar till BEO-

 99. -enligt sjätte kapitlet i Skollagen.

 100. Det är också inom ramen
  för sjätte kapitlet i Skollagen-

 101. -som jag kan driva skadestånds-
  processer för elevers räkning-

 102. -mot enskilda huvudmän, alltså
  kommunen om det är en kommunal skola-

 103. -och den som driver
  en fristående skola.

 104. Det här är inget som vi ägnar oss åt
  i stor utsträckning.

 105. Varje år fattar vi mellan 40 och 50
  beslut om skadestånd.

 106. Här är det viktigt att tänka på
  att när vi fattar ett beslut-

 107. -så är det inte verkställbart,
  utan det är en begäran-

 108. -om att huvudmannen
  ska betala det här till eleven.

 109. Om huvudmannen
  inte vill betala det här beloppet-

 110. -måste jag stämma huvudmannen
  i tingsrätten-

 111. -för att eleven
  ska kunna få sin rätt.

 112. Jag har också möjlighet att ingå
  så kallade förlikningsförhandlingar.

 113. Just nu har vi
  sex pågående rättsprocesser.

 114. Lustigt nog - eller inte alls lustigt
  - rör alla sex personalkränkningar.

 115. Vi har sen 1 april 2006
  tolv lagakraftvunna domar.

 116. Det säger en del om att det inte är
  det vi gör i första hand-

 117. -men ibland tvingas vi till det.

 118. Av de här tolv domarna
  har vi haft framgång i alla utom en.

 119. En viktig arbetsuppgift är enligt
  instruktionen att informera-

 120. -alltså det jag håller på med nu.
  Jag träffar mycket skolledare-

 121. -men ibland tvingas vi tyvärr säga
  nej, men aldrig till barn och elever.

 122. Vi samarbetar också, enligt
  instruktionen, med andra myndigheter-

 123. -som Diskrimineringsombudsmannen,
  Barnombudsmannen och så vidare.

 124. Rädda barnen har vi haft kontakt med.
  Vi vill sprida kunskapen om oss-

 125. -med hjälp av Rädda barnens
  fantastiskt uppbyggda organisation.

 126. Det här är det vi kan pyssla med-

 127. -men inom de här punkterna
  ryms väldigt mycket annat också.

 128. Bakgrunden till lagstiftningen
  är viktig att vi har med oss.

 129. Dels var det så att regeringen
  blev uppmärksammad på-

 130. -att omfattningen av kränkande
  behandling var större än man förstod.

 131. Det egentliga huvudskälet
  var enskilda elever-

 132. -som själva hade provat att driva
  skadeståndsprocesser mot skolor.

 133. Ni kanske har hört talas om Johanna,
  som bodde i Grums kommun.

 134. Johanna var utsatt för mobbning
  under hela sin högstadietid.

 135. Det gick så illa
  att hon hoppade av i nian.

 136. Trots att hon var
  väldigt illa åtgången-

 137. -var hon så tuff att hon valde
  att stämma sin kommun.

 138. Det här målet gick hela vägen
  upp i Högsta domstolen.

 139. Högsta domstolen sa i sin dom
  att det var uppenbart-

 140. -att Johanna hade varit utsatt för
  mobbning i skolan och blivit kränkt.

 141. Man sa också att det var uppenbart
  att hon mådde dåligt på grund av det.

 142. Sen konstaterade man
  att det fanns ingen lagstiftning-

 143. -som gjorde att man kunde ålägga
  skadeståndsansvaret på kommunen.

 144. Hon fick inget skadestånd,
  men för att ändra på detta-

 145. -inrättade man alltså BEO
  den 1 april 2006.

 146. Det var också vissa internationella
  åtagande som man ville uppfylla.

 147. Lagstiftningen som jag pratar om
  är ett kapitel i vår skollag-

 148. -närmare bestämt sjätte kapitlet,
  som förträffligt nog heter:

 149. "Åtgärder mot kränkande behandling".

 150. Om det är nån som inte har läst det
  är det bara sexton paragrafer.

 151. Jag rekommenderar er att googla fram
  de paragraferna och läsa dem.

 152. Man får väldigt bra hjälp
  och vägledning om vad som gäller.

 153. Vilket ansvar har man
  som huvudman, som rektor, som lärare?

 154. Lagstiftarens budskap
  får man aldrig glömma.

 155. Både förskola och skola ska vara
  en frizon från kränkande behandling.

 156. Det vill säga att det är nolltolerans
  mot kränkande behandling som gäller.

 157. Vi har en ganska lång väg dit.

 158. Det är det här som gäller
  och det får man aldrig ge efter på.

 159. Ibland hör jag resonemang i stil med
  att lite mobbning inte är så farligt-

 160. -men det är faktiskt inte så.
  Det är förbjudet.

 161. Kränkande behandling är det begrepp
  jag använder, men också mobbning.

 162. Kränkande behandling
  är den lagtekniska termen:

 163. "Ett uppträdande
  som utan att vara diskriminering"-

 164. -"kränker ett barns
  eller en elevs värdighet."

 165. Ni har hört mig använda ordet
  mobbning. Det går alldeles utmärkt.

 166. Skillnaden mellan mobbning
  och kränkande behandling är att-

 167. -mobbning sker vid ett upprepat antal
  tillfällen med ett uppsåt att skada.

 168. Kränkande behandling,
  däremot, räcker vid ett tillfälle-

 169. -och man behöver inte ha
  uppsåt att skada den personen.

 170. Det är en lagteknisk skillnad,
  som man inte behöver bry sig om.

 171. Gränsdragningen mot Diskriminerings-
  ombudsmannen är bra att känna till.

 172. Om det inte är diskriminering
  är det kränkande behandling.

 173. Vi får dagligen in anmälningar
  som egentligen ska till DO-

 174. -och då skickar vi dem dit
  och DO skickar anmälningar till oss.

 175. Vi pratar med varandra dagligen, men
  det är bra att känna till skillnaden.

 176. De här exemplen som jag visar
  kommer från våra anmälningar.

 177. Här ser ni fysiska angrepp, slag.

 178. Det här med att man blir tvångsklippt
  ser vi tyvärr ganska ofta.

 179. Angrepp med ord
  och naturligtvis psykiska angrepp-

 180. -utfrysning och så vidare.

 181. Utan vetenskaplig grund
  vågar jag säga-

 182. -att utfrysning är vanligast
  bland tjejer på högstadiet.

 183. Så kommer vi då
  till den högst centrala frågan-

 184. -om vad lagen säger
  om skolans ansvar för nätkränkningar.

 185. Jag vill först kommentera...
  Ni känner till att Skolinspektionen-

 186. -beslutade om ett tillfälligt
  verksamhetsförbud mot Lundsberg.

 187. -med anledning av händelser
  som hade inträffat på elevhemmet.

 188. Det var visserligen inte
  nätkränkningar, utan misshandel-

 189. -men det är samma regler som gäller.

 190. Jag förstår om man tänker att Skol-
  inspektionen inte har tillsyn här.

 191. Just nu ligger frågan
  hos Högsta förvaltningsdomstolen-

 192. -men alldeles oavsett
  hur det går i den processen-

 193. -har jag den unika möjligheten
  att driva skadeståndsprocesser-

 194. -mot skolhuvudmän. Det gör man inte
  i Förvaltningsrätten-

 195. -utan i Tingsrätten,
  Hovrätten och Högsta domstolen.

 196. De domstolarna har sagt att det kan
  utgå skadestånd för nätkränkningar.

 197. Det här är väsentligt att ha koll på-

 198. -oavsett hur det går
  i Högsta förvaltningsdomstolen.

 199. Det jag säger nu har bäring på alla
  kränkningar som sker utanför skoltid.

 200. Man gör i lagstiftningen
  ingen skillnad på nätkränkningar-

 201. -och andra former av kränkningar
  utanför skoltid.

 202. Det centrala är ju hur omfattningen
  av skolans ansvar ser ut.

 203. Här brukar jag säga att det
  inte är så att skolan har ansvar-

 204. -för allt ont
  som händer i vårt samhälle.

 205. Ibland verkar lärare tro att de har
  hela världen på sina axlar.

 206. De får det tillsagt sig.

 207. Ni kommer alla ihåg
  den tragiska händelsen med en flicka-

 208. -som drevs att ta livet av sig
  i Kumla kommun.

 209. I samband med den tragiska händelsen
  blev jag nerringd av journalister-

 210. -som ville att jag skulle berätta
  vad skolan hade gjort för fel.

 211. Jag upprepade att vi skulle vänta-

 212. -och se om det över huvud taget finns
  nåt samband med skolans verksamhet-

 213. -innan vi lägger skulden på skolan.

 214. Det visade sig att sambandet med
  skolan inte var särskilt stort.

 215. Det är så lagstiftningen ser ut,
  att finns det ett samband-

 216. -med skolans verksamhet,
  då har skolan enligt vår svenska lag-

 217. -en skyldighet att få stopp på det.

 218. Det här sambandet... Det handlar om
  kopplingen till verksamheten.

 219. Jag rekommenderar Skolverkets
  allmänna råd. De är väldigt bra.

 220. Kopplingen till verksamheten.
  I de anmälningar som kommer till oss-

 221. -är det inte särskilt svårt
  att se den här kopplingen

 222. Det är i princip alltid så
  att kränkningarna börjar i skolan-

 223. -antingen i klassrummet
  eller på rasten eller i matsalen-

 224. -och fortsätter låt oss säga på vägen
  hem, ett sms på väg till bussen-

 225. -inlägg på chattar på kvällen
  och så vidare.

 226. Det fortsätter på morgonen med sms
  om "Kom inte till skolan. Gå och dö"-

 227. -och sen fortsätter det i skolan. Då
  finns den här kopplingen till skolan.

 228. Hur kan jag säga så här? Jo, det
  finns bland annat en hovrättsdom.

 229. Där var det en flicka
  som under lång tid hade utsatts för-

 230. -olika former
  av kränkande behandling.

 231. En av de saker som hade hänt
  var att hon hade klasskamrater-

 232. -som, på skoltid, hade skrivit en
  nidsång om flickan och hennes familj.

 233. Sen gick de hem och skrev klart
  nidsången efter skoltid-

 234. -och lade ut den på nätet,
  på fritiden.

 235. Den händelsen har Hovrätten tagit med
  när man fastställde skadeståndet.

 236. Där får vi det alltså klarlagt.

 237. Jag får alltid frågan: "Men inte
  kan vi väl ha koll på hela nätet?"

 238. Jag svarar likadant varje gång: "Nej,
  man kan inte ha koll på hela nätet."

 239. Det handlar om att ha
  en bra, tydlig kontakt med eleverna-

 240. -för att få veta vilka sidor och
  vilka chattar som är intressanta nu.

 241. De kommuner som har lyckats
  med det här-

 242. -har intensivt arbetat
  tillsammans med eleverna.

 243. Det här är omfattningen
  av skolans ansvar.

 244. När vi nu har kommit fram till
  att skolan har ett ansvar-

 245. -att det är skolans ansvar att få
  stopp på kränkningarna, oavsett form-

 246. -vad är det så som gäller?
  Vilka krav ställs på verksamheten?

 247. Jag har använt ordet krav,
  för det är det det handlar om.

 248. Det är skyldigheter
  som skolhuvudmän har enligt lagen.

 249. Jag har skrivit ut paragraferna, för
  att göra det lättare att läsa sen.

 250. För det första står det i lagen
  att skolhuvudmän måste bedriva-

 251. -"målinriktat arbete för att
  motverka kränkande behandling".

 252. Vad är då det?

 253. Jo, här är det fråga om ett
  långsiktigt, systematiskt arbete-

 254. -ett arbete som pågår
  varje dag i verksamheten.

 255. Här handlar det om att se till
  att personalen har rätt utbildning-

 256. -för att arbeta med de här frågorna.

 257. När lärare säger "Vi kan inget
  om nätet, vi måste få lära oss"-

 258. -ja, då är det på den här punkten
  som skolhuvudmannen har brustit.

 259. Utbildning för personalen ligger just
  under det målinriktade arbetet.

 260. Under den här punkten ligger också
  att prata med barnen om attityder-

 261. -det här viktiga om att komma överens
  om hur vi ska behandla varandra-

 262. -i den här gruppen.
  Det är det målinriktade arbetet.

 263. I en paragraf står det att man måste
  förebygga och förhindra kränkningar.

 264. Här kan man ibland undra vad det är
  för skillnad på målinriktat-

 265. -och förebygga och förhindra?
  Det är ganska stor skillnad.

 266. Här är det
  betydligt mycket mer konkret.

 267. Under den här paragrafen
  har man alltså en skyldighet-

 268. -att kartlägga skolan.

 269. Pratar vi nätkränkningar är det här
  man har skyldigheten att ta reda på-

 270. -vilka chattar, vilka sidor
  och så vidare som är intressanta.

 271. När vi pratar skolgårdar
  har jag fått lära mig-

 272. -att det ofta finns vissa hörn på
  skolgårdar som inte är så trevliga.

 273. Jag har också fått lära mig att
  omklädningsrum sällan är trevliga

 274. Jag generaliserar nu, medvetet.

 275. Är man tjej på högstadiet
  ska man hålla sig borta från matkön.

 276. Där händer det otrevliga saker. Det
  är den kartläggningen man ska göra.

 277. Den gör man tillsammans med eleverna.

 278. Det är dem man frågar
  om vad som gäller.

 279. När man har gjort kartläggningen
  bestämmer man med eleverna:

 280. Hur får vi stopp på det här? Hur gör
  vi för att förändra situationen?

 281. Ska vi plantera några träd
  i det där hörnet?

 282. Ska vi ha en vuxen till
  i omklädningsrummet till gymnastiken?

 283. Hur hanterar vi kränkningar på nätet?

 284. Hur kan vi förändra situationen?
  Det ska vara ett konkret arbete.

 285. Naturligtvis ska det, enligt lag,
  ske tillsammans med eleverna.

 286. Plan mot kränkande behandling. Det
  vet ni om, att man måste ha en plan-

 287. -för hur man ska arbeta
  med de här frågorna.

 288. Ni har fått med ett verktyg där:
  www.planforskolan.se.

 289. Sen har vi då tionde paragrafen-

 290. -där det står om
  anmälningsskyldigheten-

 291. -om skyldigheten att utreda och om
  skyldigheten att åtgärda kränkningar.

 292. Det här att anmäla, det jag syftar på
  då är den nya bestämmelsen-

 293. -i den nya skollagen
  från 1 juli 2011-

 294. -det som innebär att all skolpersonal
  är skyldiga att anmäla till rektor-

 295. -så fort man får kännedom om
  att nån anser sig-

 296. -utsatt för kränkande behandling.

 297. Det är den allra viktigaste
  förändringen i vår nya skollag.

 298. Förut när vi fick in anmälningar...

 299. Vi vänder oss alltid
  till skolhuvudmannen och frågar:

 300. "Vad säger ni om det här?"
  Ofta fick vi svaret:

 301. "Jo, det stämmer.
  Kalle har ju varit mobbad"-

 302. -"men vi har inte vetat om det."

 303. Nu är man skyldiga
  att se till att det här fungerar.

 304. Skolpersonalen anmäler till rektor,
  som har en skyldighet-

 305. -att skyndsamt anmäla det vidare
  till skolhuvudmannen.

 306. Den här bestämmelsen införde man
  eftersom huvudmannen har resurserna.

 307. Skolhuvudmannen har möjlighet
  att omfördela och förändra-

 308. -för att få stopp på
  kränkande behandling.

 309. Skyldigheten att utreda. Det måste
  inte vara huvudmannen som utreder-

 310. -men man måste veta
  vem som ska utreda.

 311. Det är ganska vanligt att det är en
  rektor som är den som ska utreda.

 312. Det går alldeles utmärkt-

 313. -men inte om det är rektor
  som är "anklagad" för att vara den-

 314. -som utsätter för kränkande
  behandling. Det har jag varit med om.

 315. Rektor påstods ha gjort vissa saker,
  som hon till och med erkände-

 316. -men det var hon som utredde
  det hela. Det var inte så lyckat.

 317. Sen har man skyldighet att vidta
  åtgärder för att stoppa kränkningar.

 318. Då gör man så att man utreder, man
  bestämmer åtgärder och vidtar dem.

 319. Sen väntar man ett tag. Det är inte
  ett halvår, utan kanske nån vecka.

 320. Sen gör man en ny koll och ser om
  man har fått stopp på kränkningarna.

 321. Har man inte det måste man vidta
  ytterligare åtgärder.

 322. Man kan inte tycka att man gör nog
  utan att få stopp på kränkningarna.

 323. Det här kan tyckas vara mycket,
  men när man läser närmare-

 324. -inser man att alla bestämmelser
  hör ihop och förutsätter varandra.

 325. Det är ett system, och följer man det
  brukar det faktiskt gå ganska bra.

 326. Jag vill ge er viss statistik.

 327. Skolinspektionen handlägger ca 1 200
  anmälningar om kränkande behandling.

 328. Skolinspektionen handlägger
  många fler anmälningar än 1 200-

 329. -men 1 200 handlade om
  kränkande behandling 2013.

 330. Hälften av dem handlades av BEO.

 331. Tyvärr är det så... Jag ska inte säga
  tyvärr, men de första månaderna i år-

 332. -har vi haft en lavinartad ökning
  av antalet anmälningar.

 333. jag tror inte att det beror på en
  större förändring i skolan-

 334. -utan att kunskapen om att
  man kan göra en anmälan har ökat.

 335. Tyvärr tror jag att de anmälningarna
  bara är toppen på ett isberg.

 336. Nånstans märker vi att syns vi
  i media kommer det in många fler.

 337. Det är inga nonsensanmälningar,
  utan även allvarliga anmälningar.

 338. Det verkar tyvärr vara ett ganska
  stort problem i våra skolor.

 339. 80 %, så mycket är det
  som avser grundskolan.

 340. Ett antal ärenden avser förskolan,
  men inga stora mängder.

 341. Inte heller många rör gymnasiet, utan
  de flesta kommer från grundskolan.

 342. Tyvärr är det också så att
  så mycket som 40 % av anmälningarna-

 343. -avser personalkränkningar-

 344. -elever som anser sig utsatta för
  kränkande behandling av skolpersonal.

 345. Det här är allt från...
  Vi har ärenden där elever har blivit-

 346. -så grovt misshandlade av lärare
  att de har blivit medvetslösa.

 347. Ett sånt fall förra året.

 348. Det handlar också om elever
  som hör att de är dumma i huvudet-

 349. -eller att de väger för mycket
  och så vidare. Oftast inför klassen.

 350. Ni ser här att siffran
  på kritikbeslut är alltså arton-

 351. -och då kan man tycka att många
  anmäler sina lärare utan grund.

 352. Det förekommer
  att man anmäler lärare-

 353. -utan att vi kan finna
  nån grund för det-

 354. -men att det inte är mer än 18 %
  handlar om att vi måste bevisa allt.

 355. Det är mycket höga beviskrav,
  det ska man vara medveten om.

 356. Det är bra, för rättssäkerheten
  är viktig, men det gör att-

 357. -om vi är övertygade om att saker
  har hänt, men inte kan visa det-

 358. -så kan vi inte gå vidare med det.

 359. Så mycket som 80 %
  avser verbala kränkningar.

 360. 60 % avser fysiska kränkningar.

 361. Jag är inte dålig på att räkna, utan
  både och är ganska vanligt samtidigt.

 362. Jag nämnde även nätkränkningar.

 363. Jag har inte sett en enda anmälan
  som bara rör nätkränkningar-

 364. -utan det har varit andra kränkningar
  tillsammans med nätkränkningar.

 365. Fler pojkar är utsatta
  för fysiska kränkningar.

 366. Och fler flickor är utsatta
  för nätkränkningar.

 367. Det här är intressant. Jag hade velat
  vara med på det andra seminariet.

 368. Det här är så oerhört intressant,
  hur det kan vara skillnad-

 369. -till och med när det handlar om
  olika former av kränkningar.

 370. Lika många flickor som pojkar
  är utsatta för verbala kränkningar.

 371. Sen kommer jag till min sista bild.

 372. Om det är några frågor sen
  har ni alla chanser att ställa dem.

 373. Jag sa att det är nolltolerans
  mot kränkande behandling-

 374. -i vår svenska skola. Jag sa också
  att vi aldrig får ge efter på det.

 375. Jag tror nämligen att vi kan få stopp
  på kränkningarna i vår svenska skola.

 376. Jag tror dock att det kommer att
  kräva intensivt arbete från oss alla.

 377. När jag säger alla pratar jag
  inte bara om skolpersonal och elever-

 378. -utan lika mycket om föräldrar.
  Vi måste tillsammans arbeta-

 379. -för att komma från
  kränkningarna i skolan.

 380. Det allra viktigaste är att
  inte ge upp begreppet nolltolerans.

 381. Jag kan inte låta bli att berätta
  en historia om när jag föreläste-

 382. -om Barnkonventionen
  för en grupp lärare.

 383. Mot slutet av mitt föredrag är det
  en lärare som räcker upp handen-

 384. -och säger "Men snälla du,
  så farligt är det väl inte?"

 385. "Är det inte bra att man får lära sig
  att ta lite stryk i skolan?"

 386. "Det är ju så samhället ser ut."
  Jag blev faktiskt mållös.

 387. Jag förstod inte vad hon gjorde där.
  Hon behövde väl lära sig.

 388. Så länge det finns personer
  som har den tanken-

 389. -personer som jobbar i skolan,
  så blir det svårt att nå fram.

 390. Som tur är är de bara ett fåtal.

 391. Jag tror på det systematiska
  förebyggande arbetet.

 392. Att man agerar snabbt
  när nånting händer är jättebra-

 393. -men det är det förebyggande arbetet
  som är det viktigaste.

 394. Planen mot kränkande behandling får
  man aldrig glömma. Det är en bra väg.

 395. Först när man skriver ner det tänker
  man efter på hur systemet ser ut.

 396. Sen måste man se till att det här är
  känt både bland elever och föräldrar.

 397. Jag var också inne på hur viktigt
  det är att lyssna på våra elever.

 398. Att man tar på allvar det de säger.

 399. Jag får ofta höra
  från elever och barn när jag frågar:

 400. "Ska du inte berätta
  för mamma eller pappa?"

 401. För ett tag sen hade vi
  en trettonåring som mejlade in-

 402. -och sa "Kan inte ni berätta
  för min mamma och pappa om det här?"

 403. Han ville inte berätta det för dem.
  Han förstod att de skulle bli ledsna.

 404. De blev också glada över att vi kunde
  vara en kanal och prata med dem.

 405. I det fallet tog föräldrarna det
  på allvar på en gång.

 406. Jag har också varit med om
  att man inte vill kännas vid det.

 407. Sen tror jag att det är nödvändigt
  att vi har hög vuxennärvaro i skolan.

 408. Våra barn och ungdomar behöver oss
  vuxna att bolla med, att prata med-

 409. -att berätta för och så vidare.
  Det är en viktig framgångsfaktor-

 410. -för att vi ska kunna lyckas.
  Så här har jag tänkt mig uppnå-

 411. -en skola utan kränkande behandling.

 412. Jag slutar med några kontaktuppgifter
  också. Tack så jättemycket.

 413. Textning: Peeter Sällström Randsalu
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Nolltolerans mot nätmobbning

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Caroline Dyrefors Grufman berättar om sitt uppdrag som barn- och elevombud. Funktionen kom till för att elever ska kunna få hjälp i de fall de blir mobbade på sin skola och skolan inte gör något för att det ska bli bra. En annan viktig uppgift är att informera om lagen om nolltolerans mot kränkningar och mobbning. Från konferensen Cyberbullying som hölls den 11-12 maj 2014 på Elite Park Avenue Hotell i Göteborg. Arrangörer: Göteborgs stad, Friends, Göteborgsregionens kommunalförbund, Göteborgs universitet och IBPA.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Sociala relationer, Värdegrund > Mobbning
Ämnesord:
Mobbning, Pedagogik, Pedagogisk psykologi, Skolans socialpsykologi, Undervisning
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Nätmobbning bland ungdomar

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nätmobbning bland ungdomar

Konsekvenserna av nätmobbning

Peter K Smith, professor på Goldsmithuniversitetet i England, går igenom hur nätmobbning ser ut och vilka konsekvenserna blir för den som blir mobbad. Från konferensen Cyberbullying som hölls den 11-12 maj 2014 på Elite Park Avenue Hotell i Göteborg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nätmobbning bland ungdomar

Förebyggande strategier mot nätmobbning

Sofia Berne, doktorand på Göteborgs universitet, har tittat på hur man kan förebygga mobbning. Förutom de ungas ansvar ska vuxna runtomkring föregå med gott exempel när det gäller uppförande på sociala medier. Från konferensen Cyberbullying som hölls den 11-12 maj 2014 på Elite Park Avenue Hotell i Göteborg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nätmobbning bland ungdomar

Medvetenhet och ansvar på sociala medier

Lars Arrhenius är generalsekreterare för organisationen Friends som jobbar mot mobbning. Han berättar om deras arbete och om juridiken kring olika händelser på nätet, bland annat det så kallade Instagramupploppet i Göteborg 2012, och vilka konsekvenser de kan få. Från konferensen Cyberbullying som hölls i Göteborg den 11-12 maj 2014.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nätmobbning bland ungdomar

Vem drabbas av nätmobbning?

Professor Christina Salmivalli från Åbo universitet forskar inom området kamratrelationer. Hon går igenom hur aggressivt beteende och social utveckling tar sig uttryck på nätet. Från konferensen Cyberbullying som hölls den 11-12 maj 2014 på Elite Park Avenue Hotell i Göteborg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nätmobbning bland ungdomar

Nätmobbning i en digital tid

Patricia Agatston är kurator i USA och hon menar att det idag finns för lite tid för ungdomar att träffas och spendera tid tillsammans, därför har den digitala världen blivit en plats där de umgås. Från konferensen Cyberbullying som hölls den 11-12 maj 2014 på Elite Park Avenue Hotell i Göteborg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nätmobbning bland ungdomar

Utseenderelaterad mobbning på nätet

Ann Frisén, professor i psykologi, berättar om utseenderelaterad nätmobbning bland ungdomar. Från konferensen Cyberbullying som hölls den 11-12 maj 2014 i Göteborg. Arrangörer: Göteborgs stad, Friends, Göteborgsregionens kommunalförbund, Göteborgs universitet och IBPA.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nätmobbning bland ungdomar

Nätmobbning och sanningar

Dan Olweus, professor i personlighetspsykologi, säger att den digitala mobbningen är väldigt vanlig. Han har studerat över 1 miljon elever i amerikanska skolor. Från konferensen Cyberbullying som hölls den 11-12 maj 2014 på Elite Park Avenue Hotell i Göteborg. Arrangörer: Göteborgs stad, Friends m.fl.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nätmobbning bland ungdomar

Nolltolerans mot nätmobbning

Caroline Dyrefors Grufman berättar om sitt uppdrag som barn- och elevombud. Från konferensen Cyberbullying som hölls den 11-12 maj 2014 på Elite Park Avenue Hotell i Göteborg. Arrangörer: Göteborgs stad, Friends, Göteborgsregionens kommunalförbund, Göteborgs universitet och IBPA.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
TittaUR Samtiden - Lärandets nya landskap

1 till 1 lyfter resultaten

Lågstadieläraren Britt-Marie Hagman berättar hur möjligheterna med "1 till 1", en dator till varje elev, har lett till bättre resultat med läs- och skrivutvecklingen hos hennes elever. Inspelat 5 februari 2014. Arrangör: Stiftelsen DIU (Datorn i utbildningen).

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
LyssnaBildningsbyrån - ledarskap

Lära för livet

Skolan har i uppdrag att förmedla en gemensam värdegrund om alla människors lika värde, men hur gör man för att nå dit? Vi träffar tre lärare.

Fråga oss