Titta

UR Samtiden - Nätmobbning bland ungdomar

UR Samtiden - Nätmobbning bland ungdomar

Om UR Samtiden - Nätmobbning bland ungdomar

Föreläsningar från konferensen Cyberbullying som hölls den 11-12 maj 2014 på Elite Park Avenue Hotell i Göteborg. Forskare och experter redogör för hur den digitala mobbningen sker och vilka konsekvenser det får för både mobboffret och mobbaren. Arrangörer: Göteborgs stad, Friends, Göteborgsregionens kommunalförbund, Göteborgs universitet och IBPA.

Till första programmet

UR Samtiden - Nätmobbning bland ungdomar : Förebyggande strategier mot nätmobbningDela
 1. Jag representerar en arbetsgrupp
  i EU-nätverket COST.

 2. Vi är flera personer som har tittat
  på vilka riktlinjer det finns-

 3. -för att arbeta förebyggande
  mot cybermobbning.

 4. Det är en internationell genomgång
  av vad man har gjort i Europa.

 5. Först ska jag säga vad COST är.

 6. COST är ett europeiskt nätverk,
  en organisation-

 7. -där forskare från olika länder
  i Europa kan samarbeta-

 8. -och nå ut med den kunskap
  som de kommer fram till.

 9. Jag hade turen att få delta
  i det här nätverket.

 10. Det pågick från 2008 till 2012,
  alltså fyra år.

 11. Nätverket hade flera syften.

 12. Ett syfte var att titta på vilka
  riktlinjer det fanns i olika länder-

 13. -kring hur man arbetar
  mot nätmobbning.

 14. Nätverket som jag var med i hette:

 15. "Cyber-bullying:
  coping with negative"-

 16. -"and enhancing positive uses
  of new technologies"-

 17. -"in relationships
  in educational settings."

 18. Jag har också tagit med webbadressen
  till hemsidan.

 19. Där finns en del material, för andra
  grupper tittade på andra frågor-

 20. -kopplat till nätmobbning.

 21. Här är en bild på rapporten som jag
  baserar dagens presentation på.

 22. Där har vi, i vår grupp, skrivit om
  de olika ländernas riktlinjer.

 23. Ni kan se namnen på alla som har
  varit involverade i det här arbetet.

 24. När jag avrundar ska ni få en länk
  där ni kan hitta den här rapporten.

 25. Ni ska få en länk
  där ni kan läsa den.

 26. Det här är en bok där den här gruppen
  har publicerat ett kapitel-

 27. -om det jag presenterar i dag.
  Där finns också mer information.

 28. Vi skulle analysera och sammanställa
  riktlinjer för nätmobbning.

 29. Vi tittade på 25 länder i Europa,
  samt Australien och Israel.

 30. Vi hittade riktlinjer
  för olika grupper.

 31. För föräldrar, ungdomar, skolor
  och lärare.

 32. Vanligast var att man riktade sig
  till föräldrar.

 33. Ovanligast var att man riktade sig
  till skolor.

 34. Först kommer jag att kort presentera
  det som står i rapporten-

 35. -om vad tidigare forskning säger,
  om all sorts mobbning.

 36. Sedan berättar jag
  vad rekommendationerna rekommenderar.

 37. I slutet säger jag något kort om vad
  vår grupp rekommenderar.

 38. Vi börjar med tidigare forskning.
  Först om föräldrar och nätmobbning.

 39. Ungdomar berättar sällan
  för föräldrar om nätmobbning.

 40. De kan vara rädda att bli förbjudna
  att använda nätet.

 41. Nu frångår jag riktlinjerna lite och
  hoppar in i min och Annes forskning.

 42. Vi har frågat barn och ungdomar
  i Göteborgsområdet-

 43. -vad de skulle göra för att få stopp
  på nätmobbning.

 44. Det var vanligt att de uppgav
  att de skulle vända sig till vuxna.

 45. De föreslår det, och det skiljer sig
  från internationell forskning.

 46. Det verkar vara lite vanligare här
  att man berättar för vuxna.

 47. Tillbaka till riktlinjerna.

 48. Eller, vi är på tidigare forskning.

 49. Forskning visar att föräldrar
  som har barn som nätmobbar andra-

 50. -sällan engagerar sig i barnens
  internetanvändning.

 51. Och föräldrar vars barn nätmobbar
  är mer benägna att använda förbud-

 52. -än att vägleda barnen
  kring nätanvändning.

 53. Barn kan förbjudas att vara på nätet
  om föräldern hör att något sker där.

 54. Det är önskvärt att skolan
  medverkar till att öka-

 55. -föräldrars kunskap om nätmobbning
  och hur man förhindrar den.

 56. Man kan ha föräldramöte och berätta
  om vad skolan gör mot mobbning.

 57. Nu går jag över till att prata om vad
  ländernas riktlinjer rekommenderade.

 58. Det stod att föräldrar bör utveckla
  sina sociala färdigheter-

 59. -för att kunna förhindra och hantera
  nätmobbning.

 60. Föräldrar bör lyssna aktivt
  när barn berättar om svårigheter-

 61. -och inte avbryta dem.

 62. Föräldrar rekommenderas att utveckla
  sina tekniska kunskaper om nätet.

 63. Föräldrar kan behöva lära sig
  hur man tar en skärmdump-

 64. -om barnet utsätts för något,
  så att man har bevis.

 65. Det är ett av många exempel.

 66. Riktlinjerna gav inte tips om
  hur man stödjer barn-

 67. -genom att söka hjälp från experter
  på it-relationer.

 68. Ett exempel är Institutet för Juridik
  och Internet, som vi har i Sverige-

 69. -där ungdomar kan gå in
  och anmäla näthat-

 70. -och eventuellt få hjälp av jurister.

 71. Men också få information om
  vad näthat är.

 72. Här kommer mer om vad som stod
  i riktlinjerna för föräldrar.

 73. Föräldrar bör uppmuntra sina barn att
  be om hjälp om de blir nätmobbade.

 74. Ursäkta, jag ska bara...

 75. Lite tekniska aspekter. Så.

 76. Föräldrar bör uppmuntra barnen
  att be om hjälp.

 77. De bör föregå med gott exempel
  ute på sociala medier.

 78. De ska exempelvis inte tala illa om
  andra på Facebook, om barnet lyssnar.

 79. Eller själva skriva kränkande
  kommentarer till andra-

 80. -utan tänka sig lite för.

 81. Riktlinjerna saknade att barn bör
  uppmuntras att stödja den nätmobbade.

 82. Få riktlinjer tog upp hur föräldrar
  kan hindra sina barn från att mobba.

 83. Föräldrar uppmuntrades ofta att söka
  kunskaper om nätmobbning på nätet.

 84. Men många riktlinjer
  betonade inte vikten av-

 85. -samarbete mellan föräldrar, lärare
  och skola.

 86. Föräldrar uppmuntrades inte att syna
  hur skolan arbetar mot mobbning.

 87. Nu ska vi titta på vad riktlinjerna
  sa till ungdomarna.

 88. Jag börjar med tidigare forskning.

 89. En del ungdomar
  försöker inte stoppa nätmobbning-

 90. -och kan ibland stödja nätmobbning,
  direkt och indirekt.

 91. Det kan vara ovanligt
  att de visar stöd för kamrater...

 92. Nu sa jag fel. Det kan vara
  ett stort stöd för den utsatta-

 93. -om kamraterna,
  eller andra runt omkring, stöttar.

 94. Flera andra föreläsningar går in på
  dessa teman under konferensen.

 95. Thornberg och Salmivalli förklarar-

 96. -hur man kan stödja ungdomar.

 97. Hur de kan stödja andra
  som blir nätmobbade-

 98. -på ett konstruktivt sätt,
  med vuxnas vägledning.

 99. Forskning visar att en del ungdomar
  tycker att vuxnas reaktioner-

 100. -är ineffektiva
  eller förvärrar situationen.

 101. Det kan handla om att förbjuda dem
  att vara på nätet.

 102. Vad rekommenderar riktlinjerna
  kring ungdomar och nätmobbning?

 103. Det stod hur ungdomar kunde lära sig
  vett och etikett på nätet.

 104. Ofta användes det begreppet.

 105. Man tog inte upp att ungdomar behöver
  hjälp att utveckla vett och etikett-

 106. -på bloggar och spelsajter.

 107. Svensk forskning tyder på
  att många killar är på spelsajter.

 108. Man kanske kan titta på hur man
  kan hjälpa barn och ungdomar där.

 109. Även på bloggar,
  för många tjejer har bloggar.

 110. Man kanske kan ta sig an det
  på olika sätt.

 111. När det gäller ungdomar
  uppmuntrade riktlinjerna dem-

 112. -att berätta om mobbningen.

 113. Många riktlinjer uppmuntrade dem
  att vända sig till en vuxen.

 114. Men få riktlinjer uppmuntrade unga
  att vända sig till polisen.

 115. Myndigheten för ungdoms- och
  civilsamhällesfrågor har en bok-

 116. -som heter "Hat på nätet", som tar
  upp vad som är tillåtet på nätet.

 117. De ställer upp en poster här i dag,
  så ni kan prata med dem-

 118. -och höra efter
  vad det här innehåller mer.

 119. Angående riktlinjerna ska jag ta upp-

 120. -vad som saknades för ungdomarna.

 121. Betydelsen av grupptryck
  för att avstyra nätmobbning-

 122. -och hur man kan stötta de utsatta.

 123. Som jag sa tar andra presentationer
  upp det temat.

 124. Thornberg, Salmivalli
  och poster-sessionerna.

 125. Där får ni höra mer om
  hur det skulle kunna gå till.

 126. Vi går över till tidigare forskning
  om skolan och nätmobbning

 127. När det gäller forskning
  om skolan och nätmobbning-

 128. -säger man sällan något direkt
  om nätmobbning.

 129. Ofta tar man upp vanlig mobbning,
  så det här gäller givetvis även det.

 130. Den här forskningen har vi tagit
  från vanlig mobbning.

 131. Skolans ledning och personal bör
  skapa en stödjande kultur i skolan.

 132. Ett positivt klimat.

 133. Ledningen och personalen bör
  vidmakthålla värderingar och rutiner-

 134. -för att effektivt motverka mobbning.

 135. Man bör utveckla samarbete
  mellan lärare, elever, familjer-

 136. -och andra aktörer i samhället.

 137. Det görs redan mycket sådant arbete
  i många skolor.

 138. Det har ni ju hört talas om innan.

 139. Vad rekommenderade riktlinjerna
  för skolan?

 140. De betonade att ledningen bör ge
  personal, elever och föräldrar-

 141. -kunskap och färdigheter
  för att motverka nätmobbning.

 142. Vad som saknades i riktlinjerna
  var bland annat-

 143. -att skolan måste kontakta
  nätmobbarnas föräldrar-

 144. -om de upptäcker att det sker något
  på nätet.

 145. Nu går vi över till lärare
  och nätmobbning.

 146. Tidigare forskning har visat att-

 147. -tvång och bestraffning
  fungerar kortsiktigt-

 148. -men att förövare kan gå över till
  mer svårupptäckt mobbning.

 149. Skillnad i tekniska kunskaper mellan
  generationerna kan vara ett hinder-

 150. -för kommunikationen
  mellan lärare och ungdomar.

 151. Vi ska prata lite om vad riktlinjerna
  rekommenderar lärarna att göra.

 152. Lärare bör uppmärksamma och vägleda
  ungdomars nätanvändning.

 153. Men riktlinjerna saknar betydelsen av
  att lärarna får träning-

 154. -för att förebygga och ingripa
  vid nätmobbning.

 155. Här är ett exempel från ett team
  som ställer ut en poster här i dag.

 156. Ni kan gå ut och se hur de arbetar.

 157. Här står det om när fritidsledare tar
  sig an frågan och lär ettor nätvett.

 158. Det är ett exempel
  från lärarnas tidning.

 159. De hjälper barnen att bli bra chatt-
  kompisar och hantera kränkningar.

 160. Man ägnar sig åt det
  under fritidstid.

 161. Det kallas IKT-pedagogik.

 162. Ni kan prata med dem
  och titta på deras poster.

 163. Vi ska se vad riktlinjerna
  rekommenderar.

 164. Vid kännedom om nätmobbning måste
  lärare ta detta på stort allvar-

 165. -och vidta kraftfulla åtgärder.

 166. Det vet vi från vanlig mobbning,
  att om man inte gör något-

 167. -tenderar mobbningen att förvärras.

 168. Sedan har vi ju lagstiftningen
  i vårt land.

 169. Att man vid en kränkande situation
  skyndsamt behöver ta tag i det.

 170. Men i alla riktlinjer saknades det-

 171. -verktyg kring hur lärare
  skulle göra-

 172. -och hur de ska engagera
  kamratgruppen.

 173. Det temat har vi haft uppe förut
  i relation till-

 174. -ungdomar, skola och föräldrar.

 175. Men också det här att arbeta med dem
  som utsätter andra för nätmobbning.

 176. Det här är exempel på en sajt:
  Kränkt.se.

 177. Där finns direktiv för hur man själv
  ska tänka.

 178. Förslag och idéer hur man kan tänka
  för att inte kränka andra.

 179. Det finns många andra sådana förslag.
  Friends har också sådana sidor.

 180. Det finns en hel del arbete
  kring det här.

 181. I hela gruppen som har arbetet med
  detta och tagit del av riktlinjerna-

 182. -har jag plockat ut några
  av våra rekommendationer.

 183. I rapporten som jag nämnde i början
  finns många fler förslag-

 184. -men jag har tagit ut några av dem.

 185. Våra rekommendationer till lärare-

 186. -är att de behöver få träning i-

 187. -att förebygga och ingripa
  vid nätmobbning.

 188. Lärare behöver uppmuntra
  och hjälpa ungdomar-

 189. -och stödja ungdomar som nätmobbas.

 190. Lärare behöver engagera ungdomar
  i skolans antimobbningsarbete.

 191. Det här är ett exempel,
  men en sak kan vara-

 192. -att hjälpa ungdomarna att förstå vad
  nätmobbning är och hur det ser ut.

 193. Men det får inte bli en tipslåda
  för de utsatta.

 194. Visa vilka skadliga effekter det har
  på dem som blir nätmobbade.

 195. Och de skadliga effekterna
  för dem som nätmobbar.

 196. Att det kan finnas allvarliga
  juridiska konsekvenser.

 197. Man kan ju bli åtalad.

 198. Att jobba kring hur man kan stödja
  offren, givetvis med vuxnas närvaro.

 199. Våra rekommendationer
  till skolor är-

 200. -att skolledningen ger tydliga
  riktlinjer för hur man agerar-

 201. -vid nätmobbning.

 202. Den gemensamma ansvarsfrågan
  är viktig.

 203. Att betona att det är ett gemensamt
  ansvar mellan föräldrar och lärare-

 204. -men att ungdomarna behöver delta.

 205. Men primärt är det vuxnas ansvar
  att hjälpa ungdomarna.

 206. Våra rekommendationer till ungdomar
  kan vara-

 207. -att de behöver bli stärkta i
  att inte hämnas.

 208. Att spara bevis. Be en vän
  eller vuxen att vara vittne.

 209. Att berätta för någon,
  gärna en vuxen.

 210. Annars en vän
  som de känner sig trygg med.

 211. Att hitta tekniska lösningar.
  Det kan variera i olika åldrar.

 212. Yngre barn kan behöva mer hjälp att
  hitta tekniska lösningar än äldre.

 213. Och eventuellt anmäla till polisen.

 214. Här ser vi igen Kränkt.se, fast nu
  är det för den som har blivit kränkt.

 215. Där finns förslag på
  vad man kan göra.

 216. Förra gången såg vi hur man
  skulle undvika att kränka någon.

 217. Våra rekommendationer
  till föräldrar är-

 218. -att i förväg prata om nätmobbning.

 219. Sedan om det inträffar är det
  jätteviktigt att försöka hjälpa till.

 220. Att inte förbjuda barnen
  att vara på nätet.

 221. De kan prata om vad som sker där,
  på ett positivt sätt.

 222. De ska inte vara fördömande. Samtalen
  kan skilja sig genom åldrarna.

 223. Med yngre barn kan man be dem visa
  något roligt de gör på nätet.

 224. Eller något obehagligt.

 225. Senare kanske man ska ställa allmänna
  frågor om sociala relationer.

 226. Se om ens äldre barn vänder sig
  till en och vill prata, eller inte.

 227. Det kan se lite olika ut.

 228. Men vi i vår grupp
  rekommenderar varmt föräldrarna-

 229. -att ta ansvar och söka kunskap om
  hur de kan hjälpa skolan.

 230. Att de aktivt gör det, och frågar vad
  de gör, även vid vanlig mobbning.

 231. Föräldrar bör kontakta skolan och
  fråga hur de jobbar kring detta-

 232. -och hur man kan vara behjälplig.

 233. Här är igen framsidan på rapporten.

 234. Där ser ni länken till rapporten.

 235. Där finns mycket mer om metoden,
  hur vi gjorde detta.

 236. Exakt hur många riktlinjer
  vi hade med.

 237. Det finns massor av information där.
  Tack.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Förebyggande strategier mot nätmobbning

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Sofia Berne är doktorand på Göteborgs universitet. I sin forskning har hon tittat på hur man kan förebygga mobbning. Det är inte bara ungdomarnas ansvar, utan de vuxna runtomkring ska föregå med gott exempel när det gäller uppförande på sociala medier. Från konferensen Cyberbullying som hölls den 11-12 maj 2014 på Elite Park Avenue Hotell i Göteborg. Arrangörer: Göteborgs stad, Friends, Göteborgsregionens kommunalförbund, Göteborgs universitet och IBPA.

Ämnen:
Värdegrund > Mobbning
Ämnesord:
Nätmobbning, Samhällsvetenskap, Sociala relationer, Socialpsykologi, Sociologi
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Nätmobbning bland ungdomar

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nätmobbning bland ungdomar

Konsekvenserna av nätmobbning

Peter K Smith, professor på Goldsmithuniversitetet i England, går igenom hur nätmobbning ser ut och vilka konsekvenserna blir för den som blir mobbad. Från konferensen Cyberbullying som hölls den 11-12 maj 2014 på Elite Park Avenue Hotell i Göteborg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nätmobbning bland ungdomar

Förebyggande strategier mot nätmobbning

Sofia Berne, doktorand på Göteborgs universitet, har tittat på hur man kan förebygga mobbning. Förutom de ungas ansvar ska vuxna runtomkring föregå med gott exempel när det gäller uppförande på sociala medier. Från konferensen Cyberbullying som hölls den 11-12 maj 2014 på Elite Park Avenue Hotell i Göteborg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nätmobbning bland ungdomar

Medvetenhet och ansvar på sociala medier

Lars Arrhenius är generalsekreterare för organisationen Friends som jobbar mot mobbning. Han berättar om deras arbete och om juridiken kring olika händelser på nätet, bland annat det så kallade Instagramupploppet i Göteborg 2012, och vilka konsekvenser de kan få. Från konferensen Cyberbullying som hölls i Göteborg den 11-12 maj 2014.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nätmobbning bland ungdomar

Vem drabbas av nätmobbning?

Professor Christina Salmivalli från Åbo universitet forskar inom området kamratrelationer. Hon går igenom hur aggressivt beteende och social utveckling tar sig uttryck på nätet. Från konferensen Cyberbullying som hölls den 11-12 maj 2014 på Elite Park Avenue Hotell i Göteborg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nätmobbning bland ungdomar

Nätmobbning i en digital tid

Patricia Agatston är kurator i USA och hon menar att det idag finns för lite tid för ungdomar att träffas och spendera tid tillsammans, därför har den digitala världen blivit en plats där de umgås. Från konferensen Cyberbullying som hölls den 11-12 maj 2014 på Elite Park Avenue Hotell i Göteborg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nätmobbning bland ungdomar

Utseenderelaterad mobbning på nätet

Ann Frisén, professor i psykologi, berättar om utseenderelaterad nätmobbning bland ungdomar. Från konferensen Cyberbullying som hölls den 11-12 maj 2014 i Göteborg. Arrangörer: Göteborgs stad, Friends, Göteborgsregionens kommunalförbund, Göteborgs universitet och IBPA.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nätmobbning bland ungdomar

Nätmobbning och sanningar

Dan Olweus, professor i personlighetspsykologi, säger att den digitala mobbningen är väldigt vanlig. Han har studerat över 1 miljon elever i amerikanska skolor. Från konferensen Cyberbullying som hölls den 11-12 maj 2014 på Elite Park Avenue Hotell i Göteborg. Arrangörer: Göteborgs stad, Friends m.fl.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nätmobbning bland ungdomar

Nolltolerans mot nätmobbning

Caroline Dyrefors Grufman berättar om sitt uppdrag som barn- och elevombud. Från konferensen Cyberbullying som hölls den 11-12 maj 2014 på Elite Park Avenue Hotell i Göteborg. Arrangörer: Göteborgs stad, Friends, Göteborgsregionens kommunalförbund, Göteborgs universitet och IBPA.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & värdegrund

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
TittaUR Samtiden - Suicidpreventiva dagen 2014

Mobbning och kränkning på nätet

Johanna Olofsson från organisationen Friends redovisar resultaten av rapporten Schysst på nätet. Undersökningen handlar om i vilken omfattning barn och unga mellan 10-16 år blir kränkta på nätet. Inspelat den 10 september 2014 på ABF-huset i Stockholm. Arrangörer: Karolinska institutet och Stockholms läns landsting.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
LyssnaBarnaministeriet Dokumentär

Systerskapskören

Moa, Inez, Anjelika och Maja blev inte tagna på lika stort allvar som killarna och tröttnade på stöddiga killar och slapphänta lärare på sin skola. De gick med i den feministiska Systerskapskören på skolan. Tjejerna sjunger egna texter om patriarkatet och orättvisor mellan könen.

Fråga oss