Titta

UR Samtiden - Beroendedagen 2014

UR Samtiden - Beroendedagen 2014

Om UR Samtiden - Beroendedagen 2014

Föreläsningar från Beroendedagen 2014. Inspelat den 11 september 2014 på City Conference Centre i Stockholm. Arrangör: Expomedica.

Till första programmet

UR Samtiden - Beroendedagen 2014 : Behandling av missbruk bland barn och ungaDela
 1. Mina damer och herrar,
  tack för att ni har kommit hit-

 2. -och lyssnar på det jag har
  att berätta om min forskning:

 3. "Missbruk bland ungdomar
  är svårt att förebygga"-

 4. -"och än svårare att behandla."

 5. Jag heter Kent Nilsson,
  Centrum för klinisk forskning.

 6. Vi hör till Uppsala universitet
  och Landstinget Västmanland.

 7. Om ni vill titta närmare på
  vad jag gör-

 8. -så finns det på www.ltv.se/salve.

 9. Om ni har några frågor
  så kan vi ta dem på slutet-

 10. -på grund av att
  tv är här och spelar in.

 11. Våra ungdomar av i dag...

 12. Det är så här vi vill se dem:
  glada och fulla av liv.

 13. Men en hel del bråkar
  och ställer till det för sig.

 14. En hel del stjäl och vandaliserar.

 15. Ungdomar partajar,
  med alkohol och med droger.

 16. Ibland blir partajandet
  lite för mycket.

 17. I min forskning har jag riktat in mig
  på ungdomar och missbruk...

 18. ...psykisk ohälsa och kriminalitet.

 19. När jag började
  mitt forskningsprojekt-

 20. -tittade jag på enkäter,
  djupintervjuer-

 21. -samt hår- och blodprov
  för biologiska markörer.

 22. Det jag fick fram var att de negativa
  konsekvenserna av alkohol-

 23. -var framför allt de akuta
  intoxikationerna. Man blir skitfull.

 24. De näst vanligaste konsekvenserna
  var att man har sex med fel person.

 25. Oskyddat, oönskat sex.

 26. Den tredje konsekvensen
  var skador p.g.a. våld.

 27. Antingen slogs man med
  nån man var ovän med-

 28. -eller så slogs man med en kompis
  om man hade druckit tillräckligt.

 29. Det finns många oönskade konsekvenser
  för vanliga ungdomar.

 30. För det jag forskade på
  var normalpopulationen:

 31. Vanliga elever i årskurs 9
  och årskurs 2 i gymnasiet.

 32. Många av ungdomarna mår dåligt
  och blir deprimerade.

 33. Internationella studier visar att
  samsjukligheten mellan drogmissbruk-

 34. -och psykiatriska tillstånd är hög.

 35. Depression har 15-25 % av ungdomarna-

 36. -som kommer till en klinik
  för alkohol- eller drogmissbruk.

 37. Ångestsyndrom eller PTSD har 15-25 %.

 38. Uppförandestörningar,
  conduct disorder, har 60-80 %.

 39. Adhd eller andra neuropsykiatriska
  tillstånd har 30-50 %.

 40. Bipolära sjukdomar, som är ovanligt
  i åldersgruppen, har 10-15 %.

 41. Få drogberoende ungdomar är utan
  en psykiatrisk samsjuklighet.

 42. Det här är internationella studier-

 43. -men det finns hyfsat nyligen
  publicerade svenska data.

 44. Det här är en 30-årig
  uppföljningsstudie-

 45. -på de som vårdades för 30 år sen
  på en klinik för ungdomsmissbruk.

 46. De är nu drygt 50 år.
  Om man tittar på kvinnodelen...

 47. "Populationen" är de som inte har
  vårdats för missbruk i ungdomen.

 48. "Kliniken" är de som har vårdats.
  Vi ser hur det gick 30 år senare.

 49. De som har ett pågående missbruk-

 50. -och är nyligen dömda kriminella
  är 28,8 %.

 51. Medan det är 2,2 % i populationen.

 52. 0,6 % av kvinnorna har missbruk,
  psykisk sjuklighet och kriminalitet-

 53. -men av de som var på kliniken
  är det nästan 11 %.

 54. Var tionde av dem har det pågående.

 55. Bland männen är det ännu större
  proportioner bland dem från kliniken.

 56. Det är inte isolerat
  under ungdomsåren-

 57. -utan det är ett livslångt handikapp.

 58. Om man ser det över tid så finns det
  en ökad risk för negativa utfall.

 59. Även om man bara
  har tagits för en fylla-

 60. -så hamnar man i den gruppen
  som kallas kliniska populationen-

 61. -ändå är det en väldigt ökad risk.

 62. Det är högre risk för kvinnor
  än för män-

 63. -för tidig död,
  drogmissbruk och kriminalitet.

 64. Så kvinnor som missbrukar som unga-

 65. -har en sämre prognos
  än sina manliga...

 66. ...missbrukskompisar, kan man säga.

 67. Fortsatt missbruk i vuxen ålder
  förklarade inte riskökningen för:

 68. Död, sjukdom och kriminalitet.

 69. Med statistiska modeller
  försöker vi justera bort det.

 70. "Om jag super mycket nu,
  förklarar det risken?"

 71. Det verkar inte så,
  utan det är nåt annat.

 72. Ju allvarligare missbruk på kliniken,
  desto sämre utfall.

 73. Ju allvarligare missbruk,
  desto intensivare behandling.

 74. Riskökningen kan inte förklaras-

 75. -med faktorer som har uppstått
  efter 21-årsåldern.

 76. Livslinjen styrs av faktorer som
  påverkar det här tidigt i livet.

 77. Vad är det som påverkar tidigt, innan
  man kommer till missbrukskliniken?

 78. Det här är en 5-årsuppföljning av
  ungdomar på en missbruksklinik.

 79. Det vi har sett i studien, som
  består av 81 pojkar och 99 flickor-

 80. -är att nio av tio flickor
  och åtta av tio pojkar-

 81. -hade minst en psykiatrisk diagnos
  utöver missbruket.

 82. De har en samsjuklighet.

 83. Nio av tio eller åtta av tio är
  samtidigt sjuka i en annan diagnos.

 84. I medeltal hade man tre diagnoser
  till, så det är ingen lätt grupp.

 85. De flesta hade diagnoser
  före missbruket.

 86. Det har man tagit fram
  med kliniska intervjuer.

 87. De skiljer sig från
  sina närmaste syskon:

 88. Alltså det syskon
  som är av samma kön-

 89. -som har växt upp närmast i tid.

 90. De flesta var inte kända
  av socialtjänsten eller BUP.

 91. Så det går omkring ett antal
  som har ett svårt missbruk-

 92. -och har svår psykiatrisk
  problematik, som inte är kända.

 93. 8 % hade minst en dom för våldsbrott.
  27 % hade en dom för icke-våldsbrott.

 94. 45 % rapporterade våld mot andra.
  76 % rapporterade annan brottslighet.

 95. Uppförandestörning var
  den förklarande faktorn.

 96. 62 % av pojkarna
  och 45 % av flickorna-

 97. -uppfyllde kriterierna
  för uppförandestörning.

 98. Om man följer upp 5 år senare-

 99. -så hade 44 % fortfarande
  alkoholmissbruk eller -beroende.

 100. 35 % hade fortfarande drogmissbruk.

 101. 39 % höll på med ickevåldsbrott.

 102. 43 % rapporterade
  aggressivt beteende.

 103. 15 % rapporterade att
  de bär vapen i princip dagligen.

 104. Av de negativa resultaten
  som man fortfarande har-

 105. -ser vi att bulken ligger
  mellan 1-4 negativa...

 106. ...fortsatta beteenden.

 107. Vilket gör att det fortfarande är
  en tung grupp efter fem år.

 108. Om man tittar på behandlingen
  som har skett sen de var 18-

 109. -ser vi att 42 % har fått behandling
  för alkohol- och drogproblem.

 110. Aggressivt eller antisocialt beteende
  har 12,3 % fått behandling för.

 111. Andra psykiatriska tillstånd
  har över hälften fått behandling för.

 112. Nästan 50 %
  har fått individualterapi.

 113. De som har fått mest behandling
  hade sämst utfall.

 114. Det visar att vi behandlar
  de som är svårast.

 115. Om man jämför med internationella
  studier på behandlingsresultat-

 116. -så ligger man bra till trots
  det negativa jag visade tidigare.

 117. 35 % av dem är symptomfria.

 118. Man kan omsätta det till
  hur det brukar se ut.

 119. I icke-evidensbaserad medicin
  brukar 10-15 % bli bra efter fem år.

 120. Där vi inte har kontroller.

 121. I fall där man inte söker behandling-

 122. -så är det 10-15 % som spontanläker.

 123. I de fallen vet vi att
  en av tio som behandlas blir friska.

 124. I det här fallet vet vi
  att drygt tre av tio vi behandlar-

 125. -kommer att bli friska.

 126. Hur många behöver vi behandla
  med en ny statin-

 127. -för att undvika en hjärtinfarkt
  för dem som har höga blodfetter?

 128. Då kanske det är 20 eller 100-

 129. -som vi måste behandla med
  farmakologiska interventioner-

 130. -för att de inte
  ska få en hjärtinfarkt.

 131. Om man tittar på det syskon med samma
  kön som är närmast i syskonskaran-

 132. -ser vi att klienterna har
  mycket högre negativa beteenden.

 133. Till exempel aggressivt beteende,
  icke-våldsbrott, alkoholmissbruk-

 134. -och drogmissbruk eller -beroende.

 135. Alla de ligger mycket högre
  än de syskon som är närmast-

 136. -i samma familj.

 137. Om vi tittar på social funktion,
  en "global assessment of function"-

 138. -så ligger syskonen på 74
  och klienterna på 66.

 139. Om man funderar på vad som predicerar
  det fortsatta missbruket, ser vi...

 140. ...att svår fysisk misshandel...

 141. ...svår psykologisk misshandel,
  sexuella övergrepp-

 142. -och att man blir utsatt
  för mobbing-

 143. -eller våld av jämnåriga är faktorer.

 144. Det enda som inte är signifikant
  skillnad är svår fysisk misshandel.

 145. Ett kriminellt beteende predicerar
  också ett fortsatt alkoholmissbruk.

 146. Om mamma eller pappa
  dricker eller tar droger-

 147. -så predicerar det
  fortsatt alkoholmissbruk.

 148. Nu leder det in på mamman och pappan.

 149. Om vi tittar på hur
  ungdomarnas uppväxtmiljö har varit-

 150. -ser vi att 80 % av mödrarna
  och 70 % av fäderna-

 151. -hade en psykiatrisk diagnos.

 152. Var tredje mamma
  och nästan åtta av tio av papporna-

 153. -hade missbruk och
  personlighetsstörning eller båda.

 154. 19 % av mödrarna och
  hälften av fäderna var dömda.

 155. 2,5 % av mödrarna och 13 % av fäderna
  var dömda för våldsbrott.

 156. Det är en tung psykosocial belastning
  bara om man tittar på föräldrarna.

 157. Nästan hälften av mödrarna
  och 40 % av fäderna-

 158. -hade blivit fysiskt misshandlade
  av partnern.

 159. Ungefär 15 % hade blivit
  sexuellt misshandlade av partnern.

 160. Av ungdomarna som växer upp
  i de här familjerna-

 161. -hade var 4:e tjej och var 10:e kille
  blivit extremt fysiskt misshandlade.

 162. Då är det inte örfilar och sparkar-

 163. -utan strypningar
  och bränningar med cigaretter.

 164. Var tionde kille och var fjärde tjej.

 165. Ytterligare en fjärdedel hade
  blivit svårt fysiskt misshandlade.

 166. Mer än en tredjedel
  hade upplevt sexuella övergrepp.

 167. 40 % hade blivit fysiskt misshandlade
  av jämnåriga.

 168. I termer av traumatisering
  så har man mycket att jobba med här.

 169. Vi lät de här ungdomarna skatta
  sina förhållanden till föräldrarna-

 170. -i jämförelse med ungdomar
  från populationen.

 171. Den kliniska populationen upplevde
  mindre värme, mindre förståelse-

 172. -större oro, mindre förtrolighet-

 173. -och svagare anknytning
  till sina föräldrar.

 174. Många av de här ungdomarna
  skaffar barn tidigt.

 175. Så ytterligare en generation...

 176. När vi följde upp dem hade var tredje
  flicka fött minst ett barn.

 177. Det är i snitt åtta år tidigare
  än övriga populationen.

 178. Bland de som har fött minst ett barn-

 179. -så finns en överrepresentation
  av fäder med alkoholberoende-

 180. -mödrar med alkoholberoende, fysisk
  misshandel och sexuella övergrepp.

 181. De flickor som
  har det svårast psykosocialt-

 182. -är överrepresenterade
  bland de som får barn tidigast.

 183. Åtta av tio av de här unga mödrarna-

 184. -hade uppförandestörning,
  trotssyndrom eller båda.

 185. Om man tänker sig i termer av Anna,
  Hanna och Johanna-

 186. -då ser ni att det finns
  ett familjärt mönster som upprepas.

 187. Sammanfattningsvis skiljer sig de här
  klienterna från sina närmaste syskon.

 188. Den psykiatriska samsjukligheten
  är mycket stor-

 189. -och den börjar
  ofta före missbruket.

 190. Det är en hög förekomst av fysisk-,
  psykisk- och sexuell misshandel-

 191. -och många föräldrar med psykiatrisk
  samsjuklighet och missbruk.

 192. Många av flickorna har
  samma problem som sina föräldrar-

 193. -och har själva blivit föräldrar.

 194. Hur ser det här ut i
  normalpopulationen?

 195. Alltså ungdomar som inte har kommit
  till kliniken än.

 196. Man kan titta på olika former av
  hur ett samhälle fungerar-

 197. -från ett makroperspektiv.

 198. Socialt kapital eller social tillit-

 199. -är mått inom
  den sociala forskningen.

 200. Man tittar på om de kan låna pengar
  av nån, lita på grannarna o.s.v.

 201. Har samhällets tillit
  mellan medborgarna-

 202. -något med alkohol- och
  drogkonsumtion att göra?

 203. Vi ser att de vita staplarna är
  de som har lågt socialt kapital-

 204. -och låg tillit till andra, det är
  de som dricker mest bland ungdomar.

 205. För droger är det
  ännu större skillnader.

 206. Oddsen för att man ska vara
  en som sysslar med droger-

 207. -är alltså 2,5 gånger högre-

 208. -bland de som kommer från
  ett område med lågt socialt kapital-

 209. -eller låg social tillit.

 210. Det var på makronivån. Här kan
  man säga utifrån det vi har sagt-

 211. -att livet är långt ifrån rättvist.

 212. Det här är kluster av
  olika typer av elände-

 213. -som inte är jämnt fördelat.

 214. Man kan gå tillbaka till klassikerna
  och se hur det funkar.

 215. Det här är inte nån nyhet.

 216. Det här är 1986, 1988, 1988, 1981-

 217. -1987 och 1996. Det är
  "Stockholm adoption study"-

 218. -där man har tittat på ärftligheten
  mellan olika missbrukstillstånd.

 219. Jag ska sammanfatta.

 220. Söner följer drickande fäder
  i större utsträckning-

 221. -än döttrar följer drickande mödrar.
  Det är ganska starkt könsbundet.

 222. Det är ungefär så här det ser ut.

 223. Om ens pappa dricker är det stor risk
  att man själv börjar.

 224. Döttrar följer
  drickande biologiska mödrar-

 225. -i större utsträckning än
  drickande psykologiska mödrar.

 226. Om man har blivit bortadopterad
  från en alkoholiserad mamma-

 227. -så är risken att jag tar upp
  hennes beteende större-

 228. -trots att jag har blivit adopterad
  i spädbarnsåldern-

 229. -än att jag tar upp beteendet från
  min psykologiska mamma.

 230. Hur stor är ärftligheten?
  En av de största studierna-

 231. -visar att för alkohol är
  ärftligheten mellan 50 % och 65 %.

 232. Om man är sociolog i botten som jag
  så känns det inte så...

 233. Biologin styr så där mycket.

 234. Vad är det som styr?
  Ja, en eller flera gener.

 235. Om vi tar en sån sak
  som alkoholkonsumtionen-

 236. -så dricker en del för att döva
  ångest, en del får en höjd arousal.

 237. Vi kan inte bara titta på
  hur mycket de dricker.

 238. Man måste titta på motiven-

 239. -för att se vilka biologiska faktorer
  som spelar in.

 240. Man kan titta på nervtransmissionen,
  eller neurotransmissionen.

 241. Vad är det som är vackert
  när man tittar på en tavla?

 242. Det är elektricitet och kemi -
  det sprakar till i nervcellerna.

 243. Jag har studerat
  serotonintransmissionen-

 244. -och monoaminoxidas-a-transmissionen.

 245. Monoaminoxidas-a bryter ner
  serotonin, dopamin och noradrenalin.

 246. Det är en sorts avfallshanterare
  i vår synaps.

 247. Det vi kan säga om den bilden är:

 248. Olika genotyper har olika mycket...

 249. ...effektivitet,
  vilket jag snart kommer fram till.

 250. Om vi tar det här på samhällsnivå,
  som social status eller nåt sånt-

 251. -kan det ha en interaktion
  med biologisk risk?

 252. Ni har väl hört talas
  om maskrosbarn. Vilka är de?

 253. Ni har ju ingen mick
  så jag får säga allt.

 254. Jag äger, jag bestämmer.
  Maskrosbarn är de det går bra för-

 255. -skit samma var de växer upp.

 256. De är biologiskt stabila.
  Är ni med på det?

 257. Bakgården, värsta slummen...
  Det spelar ingen roll.

 258. Eller om man växer upp
  i höginkomstfamilj med bra föräldrar.

 259. Det är samma risk.

 260. Status påverkar oss ganska mycket.

 261. Vår sociala position
  i relation till andra-

 262. -påverkar hälsa och livslängd.

 263. Låg status är relaterat till
  högre risk för nästan alla sjukdomar.

 264. Man dör tidigt, får fler psykiska
  sjukdomar, depression och missbruk.

 265. Områden med låg status
  har högre brottslighet-

 266. -lägre nivåer av socialt kapital, låg
  tillit och lågt samhällsengagemang.

 267. Det här är alltså nånting
  på status- eller ekonominivån.

 268. Det är ytterligare en makronivå.

 269. Vi har studerat "delinquent
  behavior", att man är kriminell-

 270. -och beter sig allmänt eländigt.

 271. Hur ser det ut
  med socioekonomisk status?

 272. De som har låg socioekonomisk status
  är de som är mest "dilenquenta"-

 273. -men de med hög status
  har också ganska hög stapel.

 274. De är signifikant högre än medium
  - de som ligger i mitten.

 275. De flesta av er är,
  inte till åren komna-

 276. -men det var ett tag sen
  ni var ungdomar.

 277. Kommer ni ihåg att
  en del av era kompisar stack ut?

 278. Inte ni, men en del. Vad gjorde man
  om man ville vara "safe"?

 279. Man var som andra, eller hur?

 280. Då blir man inte attackerad
  från nåt håll.

 281. Om man är längst ner eller högst upp
  får man fajtas.

 282. Det ser vi även i apflockar
  och råttflockar.

 283. Statusen medierar
  mycket av det aggressiva beteendet.

 284. Vi har studerat om man har
  en serotonintransportörgen.

 285. Om man har en viss genotyp
  som är förknippad med risk-

 286. -det är den blå linjen, då är man
  mest våldsam i högstatusområden.

 287. Om man har en låg social status
  då är det den skyddande genotypen.

 288. Så biologisk risk i förhållande
  till miljö ger olika resultat.

 289. Allt hänger ihop
  - biologin och miljön.

 290. Vi ska lägga på ett till raster:
  Det är skillnader i hjärnfunktion-

 291. -mellan normalkonsumenter
  och alkoholister.

 292. I MR-studier ser man väsentliga
  skillnader i hur hjärnan fungerar.

 293. Finns det en koppling mellan
  impulsivitet och alkoholism? Ja.

 294. Eller finns det en koppling mellan
  impulsivitet och alkoholism-

 295. -som länkas mellan biologi
  och psykosocial uppväxtmiljö?

 296. Finns det en interaktion där?
  Det har vi studerat på olika sätt.

 297. Hög alkoholkonsumtion,
  att man dricker mycket-

 298. -borde vara relaterat till stress,
  ångest och depressiva symptom.

 299. Så vi har kollat på det och
  serotonintransportörgenen-

 300. -som hänger ihop med stress,
  ångest och depression.

 301. Här ser vi-

 302. -att de som
  växer upp i en bra miljö...

 303. Ser ni om jag markerar så här?
  Det där är bra miljö.

 304. Där spelar genotypen ingen roll.

 305. De tre nästa är neutral,
  eller halvtrassliga familjer-

 306. -men editorn ville att jag skulle
  skriva "neutral".

 307. Där börjar det hända nånting.
  En genotyp sticker i väg.

 308. Om man växer upp i en familj
  där det är väldigt dåligt-

 309. -då sticker
  samma genotyp i väg mycket mer.

 310. Det är tretton gånger ökad risk
  om man växer upp i en dålig miljö.

 311. Jag har också studerat MAOA-genen
  som har kopplats till impulsivitet-

 312. -om det finns koppling
  till alkoholkonsumtion.

 313. Vi har tittat på
  alkoholrelaterade problembeteende.

 314. Det är från mina djupintervjuer
  när jag tog hår- och blodprover.

 315. MAOA-genen är x-buren,
  så vi killar har bara en av den.

 316. Den 3-repeatvarianten-

 317. -har förknippats med
  låg funktionalitet.

 318. Den är alltså sämre på att
  transkribera monoaminoxidas-a.

 319. Det spelar ingen roll i en bra miljö
  vilken genotyp man har.

 320. Men om man växer upp i
  en dålig miljö, det ser ni där nere-

 321. -då händer det nåt med 3-repeataren.

 322. I princip alla med den genvarianten
  som växer upp i en dålig miljö-

 323. -har kraftfulla
  alkoholrelaterade problembeteenden.

 324. Man hittade den här genen när
  man tittade på en holländsk familj-

 325. -där alla män i familjen
  i princip satt i finkan.

 326. De var mordbrännare, blottare
  och kriminella på många olika sätt.

 327. När man genotypade dem såg man
  att de saknade den.

 328. De var,
  som man gör med möss, knockouts.

 329. Farmor hade en mutation som gjorde
  att männen inte fick nåt MOAO.

 330. De hade förändrade serotonin-,
  dopamin- och noradrenalinnivåer-

 331. -för de kunde inte
  bryta ner det som vanligt.

 332. Vi har studerat det här
  bland flickor också.

 333. Vi såg att det var samma mönster-

 334. -men den genotyp som var skyddande
  för pojkar var ökad risk för flickor.

 335. Efterföljande studier
  har visat samma sak.

 336. Man förklarar det med att
  genen interagerar med testosteron.

 337. Pojkar har ytterligare
  en negativ aspekt-

 338. -i och med sin testosteronproduktion.

 339. Men en eller ett par vetenskapliga
  studier är ju ingen sanning.

 340. Så vi tittade på
  alkoholrelaterat problembeteende-

 341. -hos pojkar och flickor
  i en större studie.

 342. I den har vi sett att det som händer
  med killar när de dricker är det där.

 343. De hamnar på muggen och kräks,
  sen somnar de.

 344. Medan tjejerna i mycket högre
  utsträckning blir utsatta för saker.

 345. De blir utnyttjade av
  framför allt jämnåriga pojkar.

 346. I den här modellen ser vi att
  i en ojusterad miljö-

 347. -spelar genotypen ingen roll
  om det ska gå illa när man dricker.

 348. När vi justerar för
  sexuella övergrepp-

 349. -att man har växt upp i en familj
  med mycket våld och bråk-

 350. -så är det 7,8 respektive
  10,3 gånger ökad risk.

 351. 6,8 gånger, menar jag.

 352. Det är sju gånger ökad risk
  - det är 700 %.

 353. Många av er ser att det är
  samma flickor som dricker för mycket-

 354. -och det händer olika negativa saker
  för dem helg efter helg.

 355. Det är inte jämnt spritt mellan dem.

 356. Genen skulle kunna
  vara en förklarande faktor.

 357. Det är en större risk i samband
  med alkoholkonsumtion för flickor.

 358. Det kan förklaras på olika sätt.

 359. Kön - flickor är biologiskt
  känsligare för molekylen alkohol.

 360. Den biter på ett annat sätt
  på en hona än på en hane.

 361. Gender - flickor är också
  sociokulturellt mer utsatta.

 362. De blir offer.

 363. Framförallt hos unga,
  drogpåverkade pojkar-

 364. -som utnyttjar flickorna
  när de är i en utsatt situation.

 365. Det finns en jämn miljöinteraktion
  som innebär en genetisk risk.

 366. Vi har fortsatt att studera det.
  Är det bara risk-

 367. -eller finns det nån form av
  plasticitet, genetisk känslighet?

 368. Om det bara var en risk-

 369. -då skulle evolutionen
  ha städat undan den genotypen.

 370. Om alla unga män med
  en 3-repeats-MOAO-gen-

 371. -från apstadiet och framåt...

 372. Apor med den genen hoppar längre, gör
  mer riskfyllda hopp och slåss mer.

 373. Så många av de unga aporna blir
  ihjälslagna om de har den genotypen.

 374. Den blir ju utsläckt
  om det bara är en risk.

 375. Det vi tittar på i dag
  är plasticiteten.

 376. Finns det nån vinst?
  Om man växer upp i en bra miljö-

 377. -då bör man klara sig något bättre
  än genomsnittet.

 378. Vissa tål ju stress bättre än andra
  beroende på hypofys-binjurebarkaxeln.

 379. Biologiskt skiljer vi oss inte
  från människor för 10 000 år sen.

 380. Vad händer när man
  får adrenalinpåslag?

 381. Energin flyttas ut i musklerna,
  insulinutsöndringen hämmas-

 382. -puls och blodtryck ökar,
  tarmfunktion och matsmältning hämmas-

 383. -tillväxt och läkning hämmas-

 384. -och det är lätt att börja använda
  alkohol för att dämpa stressen.

 385. Vi ser inte många sabeltandade tigrar
  men torsdag kvart i fem säger chefen:

 386. "Kent! Jag vill ha en rapport om
  det här klockan nio i morgon bitti."

 387. Man får ett lätt stresspåslag.

 388. Vi utsätts för olika typer av stress
  som man inte utsattes för förut.

 389. Många av oss har en hög arousal-nivå.

 390. Vi har studerat gener som hänger ihop
  med hypofys-binjurebarksaxeln.

 391. De vita staplarna
  är gen gånger miljö.

 392. Här ser vi genen,
  som heter ADRA2A-

 393. -men det är inte så jätteviktigt...

 394. Om man har den
  och är utsatt för "physical abuse"-

 395. -då finns det en kraftigt ökad risk
  för att man ska kröka för mycket.

 396. Hos en annan noradrenalin-gen ser vi
  också en gen-miljöinteraktion.

 397. Men om individer med den genotypen
  växer upp i en bra miljö-

 398. -då är det en minskad risk.

 399. Så den gen vi har kallat för riskgen
  verkar vara en plasticitetsgen.

 400. Om man är utsatt för en psykosocial
  risk så ökar det negativa beteendet.

 401. Men om man är utsatt för en
  psykosocialt skyddande miljö-

 402. -så minskar risken.

 403. Vi måste alltså
  studera gener i sin miljö.

 404. Man kan säga att: "Ja, men generna
  sprids från föräldrar till barnet."

 405. "Den miljö de har i hemmet"-

 406. -"beror på föräldrarnas gener,
  inte miljön i sig själv."

 407. Det kan man inte studera.
  Vi kan ju inte flytta runt ungar.

 408. Men man gör det med apor och då får
  vi samma resultat som med ungdomarna.

 409. De apor som växer upp med sin mamma-

 410. -har ett skyddat beteende
  eller det har en skyddande effekt.

 411. Man misshandlar inte aporna,
  som ungdomarna blir i sina familjer.

 412. De får bara växa upp med kompisar
  - "peer-reared".

 413. Man får exakt samma resultat
  - gen-miljöinteraktion där.

 414. Strax efter födelsen-

 415. -förklaras 90 % av variationen
  av serotoninnivåer av ärftlighet.

 416. Vid puberteten är det endast 50 %.

 417. Alltså påverkar
  miljömanipulationer starkt.

 418. Arv och erfarenhet är viktiga.

 419. Arv och miljö kan ofta samverka
  negativt, men även positivt.

 420. Det är sannolikt att en individ
  med svagt serotonergtsystem-

 421. -har föräldrar med samma avvikelser
  och beteendemönster.

 422. Vilket gör att uppväxtmiljön
  kommer att göra "ont värre".

 423. Vi sammanfattar det
  som kallas gen-miljöinteraktion.

 424. Vissa riskgener interagerar med
  psykosociala faktorer-

 425. -och kan predicera
  alkoholkonsumtion med mera.

 426. Analyser av generna
  utan psykosocialt sammanhang-

 427. -har litet förklaringsvärde. Nästan
  ingen hittar en direkt geneffekt.

 428. Alkoholrelaterat problembeteende,
  depression och kriminalitet-

 429. -kan ha könsspecifika
  genetiska förklaringar.

 430. Man kanske kan säga att i dag är
  det genetiska riskbegreppet förlegat.

 431. "Genetisk plasticitet" eller
  "biologisk känslighet för miljön"-

 432. -är bättre termer. Det är viktigt
  att justera biologiska modeller-

 433. -för en positiv och negativ miljö.

 434. Nu hade jag ingen "slide" på det...

 435. Men vi ser att de som har varit
  utsatta för trauman i familjen-

 436. -kanske sexuella övergrepp
  bland kompisar och så vidare-

 437. -har en väldigt
  starkt skyddande effekt-

 438. -av bra relation
  till någon av föräldrarna.

 439. Om man har en bra
  mamma- eller pappa-barnrelation-

 440. -då uppväger det mycket av
  de negativa och traumatiserande...

 441. ...effekterna av eländet.

 442. Det gör ju att
  man skulle börja titta på-

 443. -till exempel funktionell
  familjeterapi ur ett nytt perspektiv.

 444. Det finns förklarande faktorer.

 445. Om man vill individualisera vården
  i högre grad...

 446. Om man inte
  har varit utsatt för övergrepp-

 447. -och ändå har en hög
  alkohol- eller drogkonsumtion-

 448. -då kanske inte det där med systemet
  är det viktigaste.

 449. Individualiserad behandling
  är nog en framkomlig väg framöver.

 450. Det är viktigt att skilja på kön och
  gender i olika förklaringsmodeller.

 451. Vad styrs av individens
  biologiska kön?

 452. Vad är det som styrs
  av vårt förhållande till individen-

 453. -där vi ser henne som en flicka
  och agerar utefter det?

 454. Ett slående exempel är studier
  på chansen att få en adhd-diagnos.

 455. Vilka har störst chans, tror ni?

 456. "Pojkar!" Ja, ni sa pojkar.

 457. Är det en könsbunden sjukdom
  med överrepresentation av pojkar?

 458. Nästan alla studier tyder på det.
  Men då har kluriga forskare-

 459. -tagit unga skådespelare
  och låtit dem öva.

 460. Flickor och pojkar säger samma saker,
  rör sig lika och agerar likadant.

 461. Sen får en doktor, en socialarbetare,
  en sjuksköterska, en lärare-

 462. -och olika föräldrar
  bedöma deras beteende.

 463. Vilka får adhd, tror ni?

 464. Pojkar. Flickorna får ingen diagnos.

 465. De får på sin höjd trotssyndrom.
  Då har det inte med kön att göra-

 466. -utan med vår syn
  på flick- och pojkbeteenden.

 467. Då är det plötsligt en genderfråga.

 468. Så det här måste man
  hela tiden balansera upp.

 469. Men flickor är känsligare för alkohol
  och pojkar är mer våldsamma.

 470. Så det finns biologiska skillnader
  men också miljömässiga skillnader.

 471. Jag vill sammanfatta det här
  med en bild av Boyce och Ellis-

 472. -som myntade
  "maskros- och orkidébarn"-

 473. -ur ett teoretiskt perspektiv.

 474. Ett orkidébarn är en
  som har en känslighet-

 475. -men om de växer upp i en omvårdande
  miljö så går det så mycket bättre.

 476. Man kan titta på det med våra data
  och se att så är det.

 477. De killar som har den värsta
  biologiska risken-

 478. -som växer upp i skyddande miljö
  är mindre kriminella-

 479. -och mindre antisociala
  än alla andra.

 480. Slutligen vill jag tacka professor
  Oreland och professor Hodgins-

 481. -för att de har hjälpt mig.

 482. Dr Åslund, dr Comasco,
  dr Larm och dr Sonnby.

 483. Sen har vi ett antal doktorander som
  har dragit sitt strå till stacken.

 484. Tack ska ni ha!

 485. Textning: Therese Meijer
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Behandling av missbruk bland barn och unga

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Kent Nilsson är professor vid Centrum för klinisk forskning i Västerås. Han berättar om hur man i behandling av missbruk bland barn och unga bör se på hur depression och ångest ofta hänger ihop med att man börjar missbruka och sedan fortsätter. Inspelat den 11 september 2014 på City Conference Centre i Stockholm. Arrangör: Expomedica.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa > Alkohol och droger, Biologi > Kropp och hälsa > Sjukdomar och ohälsa > Psykisk ohälsa, Psykologi och filosofi > Psykologi
Ämnesord:
Barn- och ungdomspsykiatri, Missbrukarvård, Psykiatri, Psykisk barn- och ungdomsvård, Psykiska sjukdomar
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Beroendedagen 2014

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Beroendedagen 2014

PTSD och beroendesjukdom

Stefan Sandström är psykolog och psykoterapeut. Han berättar här om att det är vanligt att det finns ett samband mellan posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och missbruk av alkohol och narkotika. Han menar att det är viktigt att se kopplingen mellan dessa så att klienten inte missförstås och får fel vård. Inspelat den 11 september 2014 i Stockholm. Arrangör: Expomedica.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Beroendedagen 2014

En ny syn på alkoholberoende

Sven Wåhlin är överläkare på Beroendecentrum i Stockholm. Han föreläser om skammen kring att komma ut som alkoholberoende och som kan leda till att man inte söker vård i tid. Han berättar också att det kan vara svårt att se var gränserna går mellan kontrollerad alkoholkonsumtion och alkoholberoende. Inspelat den 11 september 2014 i Stockholm. Arrangör: Expomedica.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Beroendedagen 2014

Behandling av missbruk bland barn och unga

Kent Nilsson är professor vid Centrum för klinisk forskning i Västerås. Han berättar om hur man i behandling av missbruk bland barn och unga bör se på hur depression och ångest ofta hänger ihop med missbruket. Inspelat den 11 september 2014 i Stockholm. Arrangör: Expomedica.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Beroendedagen 2014

Medberoende och relationsberoende

Torbjörn Fjällström är alkohol- och drogbehandlare och berättar om vad det kan innebära att vara medberoende. Han berättar om hur svårt det kan vara att ta sig ur det och tvingas möta sitt eget förträngda inre liv. Inspelat den 11 september 2014 i Stockholm. Arrangör: Expomedica.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Beroendedagen 2014

När ska Sverige vakna i alla former av beroendeproblematik?

Diskussion om tabun kring beroendeproblematik. Medverkande: Janique Svedberg, livscoach, sexberoendeterapeut, författare; Fred Nyberg, professor; Göran Larsson, präst, samtalsterapeut och själavårdare. Moderator: Bitten Jonsson, sjuksköterska, beroendespecialist. Inspelat den 11 september 2014 i Stockholm. Arrangör: Expomedica.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Samiska veckan 2014

Forskning om samisk hälsa

Ann Ragnhild Broderstad, läkare och forskare i samisk hälsa, redogör för de svårigheter hon ställdes inför i sin forskning eftersom det av etiska skäl inte fanns ett register på vilka som var samer. Inspelat 6 mars på Lars Thomasson-symposiet på Västerbottens museum i Umeå. Arrangör: Vaartoe/Cesam.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Onani en källa till njutning och flykt

För de allra flesta människor är onani ett sätt att uppnå njutning, att känna lust och välbehag. Och sexologer vill undanröja tabun som rör att ha sex med sig själv. Men för vissa människor kan onanin vara tvångsmässig, ett sätt att fly oro och nedstämdhet.

Fråga oss