Titta

UR Samtiden - Framtidens läromedel 2014

UR Samtiden - Framtidens läromedel 2014

Om UR Samtiden - Framtidens läromedel 2014

Föreläsningar från konferensen Framtidens läromedel. Digitaliseringen av samhället ökar och skolan blir också mer och mer digitaliserad. För den enskilde läraren kan det många gånger vara svårt att orientera sig. Här får lärare inspiration till att utveckla lektioner som motiverar och engagerar. Tips ges på nya digitala verktyg och plattformar som kan användas i undervisningen. Inspelat den 8 oktober 2014 på Stockholmsmässan. Arrangör: Conductive.

Till första programmet

UR Samtiden - Framtidens läromedel 2014 : Ett digitalt skollyftDela
 1. Varför är digitalisering
  i skolan viktigt?

 2. Det är viktigt att börja resonera
  kring den frågeställningen.

 3. I Stockholms stad
  har vi en vision, Vision 2030-

 4. -om en världsledande kunskapsregion
  med satsningar på utbildning.

 5. Fler måste vilja bli lärare. Vi har
  stora pensionsavgångar framför oss.

 6. Vi måste vara rädda om de lärare vi
  har och öka deras attraktionskraft.

 7. Att yrket blir attraktivt
  och fler vill bli lärare.

 8. Fokus på kunskap och arbetsro
  i skolan, mer tid för undervisning.

 9. Det är spännande att tänka kring
  vilka möjligheter digitalisering ger.

 10. Med IT-stöd som underlättar
  de administrativt tunga processerna-

 11. -frigör vi tid för våra lärare
  att ägna sig åt elevens lärande.

 12. "Tidsenligt IT-stöd"
  är också intressant.

 13. Vad krävs det för att vi ska
  vara tidsenliga i skolan?

 14. Utanför vår värld sker enorma
  förändringar inom digitalisering.

 15. Det finns branscher som fullständigt
  transformeras med hjälp utav IT.

 16. Ska vi inom skolans värld vara tids-
  enliga måste vi kavla upp ärmarna-

 17. -och få till en digitalisering
  i våra skolor.

 18. De här siffrorna är intressanta.

 19. 89 % har tillgång till datorer
  och bredband i Sverige.

 20. 90 % av 12-45-åringar
  använder internet dagligen-

 21. -och 45 % av 2-åringarna
  använder internet.

 22. Det är dessa 2-åringars förväntningar
  vi ska möta i grundskolan.

 23. Det är en utmaning.

 24. Digitaliseringskommissionen
  kom fram med en rapport i våras.

 25. De slår fast att när det gäller
  hårdvaran ute på våra skolor-

 26. -ligger Sverige relativt bra till,
  jämför med Europa.

 27. När det gäller användandet och även
  avseende mjukvaran är vi mediokra.

 28. Det här behöver vi råda bot på.

 29. Vi måste ha satsningar som gör att
  investeringarna kommer till nytta-

 30. -och att våra lärare tycker
  att detta hjälper dem-

 31. -både i den pedagogiska processen
  och de administrativa processerna.

 32. Digitaliseringskommissionen slår fast
  att det är väldigt lite utveckling-

 33. -kopplat till området.

 34. I Stockholm jobbar vi aktivt på våra
  skolor och med centrala åtgärder-

 35. -för att råda bot på just detta.

 36. Vi har en stor upphandling där vi
  ersätter samtliga verksamhetssystem-

 37. -på förskola, grundskola, gymnasium,
  vuxenutbildning och SFI.

 38. I ett stort arbete har över hundra
  pedagoger tagit fram nya arbetssätt-

 39. -som sätter kravbilden på
  upphandlingen av verksamhetssystem-

 40. -där vårdnadshavare kan kommunicera
  med skolan på bussen med en mobil-

 41. -eller en surfplatta eller liknande.

 42. Vi tänker mycket kring innovation
  kopplat till kunskapsförmedling.

 43. Här har vi i Stockholm tagit fram
  ett verktyg för självskattning.

 44. Jag ska säga ett par ord kring det.

 45. Det är ett sätt att få våra skolor
  att sprida kunskap inom sin skola-

 46. -men också mellan skolorna
  i Stockholms stad.

 47. Vi behöver kombinera kompetensen
  inom pedagogik och teknologi-

 48. -för att gemensamt kunna skapa
  innovativa nya tankar inom området.

 49. Här har vi några andra siffror.

 50. Svenska lärare lägger nästan minst
  tid på kompetensutveckling i EU.

 51. Vi åstadkommer inte digitalisering
  genom att skicka lärare på kurs.

 52. Vi behöver tänka nytt
  om kompetensöverföring.

 53. Vi behöver hitta sätt att jobba med
  det inom skolor och mellan skolor.

 54. Och här behöver vi tänka gemensamt.

 55. Varför är det viktigt
  med digitalisering i skolan?

 56. Jag vill lyfta
  det kompensatoriska uppdraget.

 57. Här har skolan en viktig roll
  kopplat till digitalisering.

 58. De siffrorna jag precis visade
  om 2-åringarna-

 59. -där en så stor andel av de svenska
  2-åringarna använder internet...

 60. Vad händer med de 2-åringar
  som inte får med sig det hemifrån?

 61. Hur går det för dem i skolan-

 62. -om den skolan inte på allvar
  jobbar med digitalisering?

 63. Hur går det för dem?

 64. Segregationen ökar ytterligare
  och det blir ytterligare klyftor.

 65. Det kompensatoriska uppdraget är
  centralt kopplat till digitalisering.

 66. En tidsenlig skola, ja...

 67. Ska vi vara tidsenliga
  i den rätta bemärkelsen-

 68. -måste vi jobba med digitalisering
  i Sverige och i Stockholm.

 69. Som jag var inne på:
  stödja, utveckla processer.

 70. Administrativa processer
  men också pedagogiska processer.

 71. Hitta sätt att minska
  lärarnas administrativa arbetsbörda.

 72. Detta summerar varför jag anser att
  digitalisering är oerhört viktigt.

 73. Det är så glädjande att vi har
  en konferens om framtidens läromedel.

 74. I Stockholm
  har vi tagit fram en målbild.

 75. Vi har gjort intervjuer med
  över 60 internationella forskare.

 76. Vi är inte de enda i världen.
  Många länder funderar på:

 77. "Hur ska man kunna skapa
  digitala lyft inom skolan?"

 78. Vårt material delar vi gärna med oss
  av. "Förbättrad digital kompetens."

 79. Användande,
  fortbildning och kunskapsdelning.

 80. Vi pratar om digitalt innehåll, både
  tillgång, användande och samverkan-

 81. -till det digitala innehåll
  som finns.

 82. Samarbete och kommunikation
  lärare emellan-

 83. -men också lärare-vårdnadshavare,
  lärare-elever.

 84. Mål kopplade till infrastruktur
  för ökad tillgänglighet.

 85. Mjukvara, hårdvara
  och supportmodeller som fungerar.

 86. Uppföljning behöver vara en del
  av det ordinarie kvalitetsarbetet.

 87. Vi har tydliga målbeskrivningar
  som vi gärna delar med oss av.

 88. Men man åstadkommer inte
  digitalisering med strategier endast.

 89. Man ska veta vart man ska, men det
  gäller att göra riktade satsningar.

 90. I Stockholms stad har vi nu tydligt
  definierat ett antal satsningar-

 91. -och jag tänkte nämna ett par ord
  kring "Verktyg för självskattning"-

 92. -som ligger inom "Förbättrad
  digital kompetens hos alla".

 93. Verktyget för självskattning
  går till på det sättet att...

 94. ...varje skola har möjlighet
  att göra en självskattning-

 95. -där man utifrån fördefinierade
  kriterier inom fem områden-

 96. -kan skatta sig själv. "Hur ligger
  jag till? Hur ligger min skola till?"

 97. "Hur ligger mitt ämneslag
  eller arbetslag till?"

 98. Sen får man fram ett resultat.

 99. Efter det kommer det konkreta förslag
  på åtgärder. Och här är det fina:

 100. Varje åtgärd som en skola fyller på
  gör att vi får ännu mer kunskap.

 101. Det blir en enorm kunskapsdatabas
  där alla goda exempel som finns-

 102. -fylls på i det här verktyget, så man
  kan ta del av varandras arbetssätt.

 103. Sen kommer det fram en handlingsplan.
  Detta kunde ta månader för skolorna-

 104. -om det ens blev gjort.
  Nu kommer det fram en handlingsplan-

 105. -efter ett par timmars genomgång
  och skattning i verktyget.

 106. Vi utför processtöd på plats,
  så vi hjälper till på våra skolor.

 107. Det är väldigt uppskattat.

 108. Skolorna hamnar ju sen på en nivå-

 109. -och det vanliga är att man hamnar
  på olika ställen för olika områden.

 110. Vissa skolor
  har mycket god infrastruktur-

 111. -men ligger väldigt lågt
  när det gäller kunskapsöverföring.

 112. Det här tydliggör ju
  vilka områden man behöver jobba med.

 113. Rektorn kan se: "Inom det här
  ämneslaget ligger man högt"-

 114. -"men i ett annat
  behöver man jobba med vissa delar."

 115. Det här har verkligen uppskattats
  av våra skolor. Vi delar med oss-

 116. -till andra skolor i andra kommuner.

 117. Det är ju skräddarsytt för Stockholm
  och kopplat till vår IT-strategi-

 118. -men väldigt mycket i det här tänket
  kan vara intressant även för andra.

 119. Skolorna lyfter att det är enkelt,
  med konkreta åtgärder och förslag.

 120. Vi motverkar att skolor är som öar-

 121. -för i Sverige har vi skolor som
  gör fantastiska saker på ett ställe-

 122. -men bara en busshållplats bort finns
  en annan skola som inte vet det.

 123. Det här är ett sätt att råda bot
  på det och sprida de goda exemplen.

 124. Det här kan göras på skolledar-nivå,
  lärar-, ämnes- eller lärarlag-nivå.

 125. Det är en del i det ordinarie
  kvalitetsarbetet och följs upp.

 126. Vi erbjuder stöd i processen.
  Titta gärna vidare i vår monter.

 127. Avslutningsvis skulle jag vilja säga
  att jag ser fram emot de här dagarna.

 128. Jag är stolt över att vi har lärare
  från Stockholm som presenterar-

 129. -och jag ser fram emot att få lyssna
  på det under de här två dagarna.

 130. Kontakta gärna mig.
  Jag finns på LinkedIn.

 131. Här har ni mina kontaktuppgifter.
  Jag finns på Twitter.

 132. Det är spännande
  att tänka kring digitalisering-

 133. -och jag uppskattar att nätverka med
  andra som har kloka tankar kring det.

 134. Låt oss ha två fantastiska dagar
  tillsammans! Tack!

 135. Textning: Elin Csisar
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Ett digitalt skollyft

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Ann Hellenius från Stockholms utbildningsförvaltning föreläser om vikten av att digitalisera skolan. Hon menar att en digitaliserad skola bidrar till att lärarna får mer tid för undervisning och att arbetsmiljön skulle förbättras. Inspelat den 8 oktober 2014 på Stockholmsmässan. Arrangör: Conductive.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > IT, medier och digital kompetens
Ämnesord:
Datorstödd undervisning, IT, Informationsteknik, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Skolan, Undervisning, Undervisningsmateriel
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Framtidens läromedel 2014

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Framtidens läromedel 2014

Ett digitalt skollyft

Ann Hellenius från Stockholms utbildningsförvaltning föreläser om vikten av att digitalisera skolan. Hon menar att en digitaliserad skola bidrar till att lärarna får mer tid för undervisning och att arbetsmiljön skulle förbättras. Inspelat den 8 oktober 2014 på Stockholmsmässan. Arrangör: Conductive.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Framtidens läromedel 2014

Utmanande lärande i klassrummet

Här talar den tidigare läraren och skolledaren James Nottingham från Storbritannien om vad som krävs för att skapa en utforskande, nyfiken och lustfylld lärmiljö i klassrummet. Inspelat den 8 oktober 2014 på Stockholmsmässan. Arrangör: Conductive.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Framtidens läromedel 2014

Digital allmänbildning för lärare

Karin Nygårds är lärare i svenska och ger här en introduktion till det digitala språket. Hon menar att alla bör ha insikt om den kod den digitala världen är uppbyggd av och att det är människor bakom koden. Inspelat den 8 oktober 2014 på Stockholmsmässan. Arrangör: Conductive.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Framtidens läromedel 2014

Kreativa appar i klassrummet

Läraren Jessica Paulsson berättar om hur du som pedagog kan använda en surfplatta tillsammans med dina elever. Vi får också tips om vilka appar som kan vara användbara i undervisningen. Inspelat den 8 oktober 2014 på Stockholmsmässan. Arrangör: Conductive.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Framtidens läromedel 2014

Den digitala musiklektionen

Musikläraren John Bang berättar om hur digitala verktyg kan användas i musikundervisningen och hur verktygen kan påverka elever till att bli mer kreativa under musiklektioner. Inspelat den 8 oktober 2014 på Stockholmsmässan. Arrangör: Conductive.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Framtidens läromedel 2014

Källkritik i det nya medielandskapet

Ulrika K Engström från Statens medieråd berättar om metoder för att stärka elevers medie- och informationskunnighet. Hon berättar också om ett nytt arbetsmaterial som lämpar sig för demokratiska övningar i klassrummet. Inspelat den 8 oktober 2014 på Stockholmsmässan. Arrangör: Conductive.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Lärandets nya landskap

Framtidens globala lärande

Framtidens lärande kan bygga på individanpassning, oberoende av tid och rum, omedelbar återkoppling, större gemenskaper än bara skolklasser och respekterade lärare. Det är den vision Mark West, som arbetar vid Unescos avdelning för mobilt lärande, målar upp. Inspelat 5 februari 2014. Arrangör: Stiftelsen DIU (Datorn i utbildningen).

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Barns sexualitet gör vuxna osäkra

Är det okej att en tvååring onanerar på dagis? Förskolepedagoger efterlyser utbildning och ett gemensamt förhållningssätt. Och en pappa funderar på hur han ska göra för att inte hämma sin dotters sexuella utveckling. RFSU:s frågelåda vittnar om vuxnas funderingar och oro, säger sexualupplysare Maria Bergström.

Fråga oss