Titta

UR Samtiden - Skola på vetenskaplig grund

UR Samtiden - Skola på vetenskaplig grund

Om UR Samtiden - Skola på vetenskaplig grund

Konferens där vi får ta del av svensk och internationell forskning om skolan. Professorer från prestigeskolor i Singapore, Hongkong och Korea delar med sig av sina erfarenheter tillsammans med lärare från Jönköping och Ängelholm. Inspelat 22-23 oktober 2014 i Högskolan i Jönköping. Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping.

Till första programmet

UR Samtiden - Skola på vetenskaplig grund : Skolexemplet StrövelstorpDela
 1. Välkomna hit till vårt seminarium.

 2. Frida Wirén heter jag.
  Jag jobbar på en skola i Ängelholm.

 3. Jag är matte- och NO-lärare
  årskurs 4-9.

 4. Jag blev förstelärare för ett år sen
  ungefär.

 5. Vårt seminarium i dag handlar om
  hur vår skola har omvandlat-

 6. -ett kommunpolitiskt beslut om att
  skapa en skola på vetenskaplig grund.

 7. Hur vi har genomfört det projektet.
  Hur vi har organiserat verksamhet.

 8. Hur det ser ut i dag och hur
  vi tänker gå vidare med vårt arbete.

 9. Rebecca Johansson heter jag.
  Jag jobbar med Frida.

 10. Jag undervisar i svenska och franska.

 11. Svenska på mellanstadiet
  och franska på högstadiet.

 12. Jag är förstelärare sen höstterminen.

 13. Vi jobbar på Strövelstorps skola
  som ligger i Ängelholms kommun-

 14. -en bit utanför tätorten i Ängelholm.

 15. Det är en F-9-skola. Vi har
  två paralleller, ungefär 350 elever.

 16. Under ganska många år hade vi
  ganska svaga resultat på skolan.

 17. Många elever hade lågt meritvärde
  och många hade ofullständiga betyg.

 18. Det var inte okej att vara duktig
  i skolan, det var en tråkig attityd.

 19. Skolan var inte jätteviktig för alla.

 20. Skolan hade lite dåligt rykte.

 21. Vi var inte heller
  väldigt stolta över-

 22. -att vi hade låga resultat
  och så där.

 23. Vi deltog
  i många kompetensutvecklingsprogram.

 24. Men det var inget som satte sig
  eller som vi kände var vårt.

 25. Många gånger sökte vi orsaker till
  de svaga resultaten i yttre faktorer-

 26. -så som socioekonomisk ställning-

 27. -föräldrars utbildningsnivå
  och såna saker.

 28. Sent på våren 2011
  kom vår förvaltningschef-

 29. -och barn- och utbildningsnämndens
  ordförande till oss på skolan.

 30. De sa att vi hade valts ut i kommunen
  att bli en modellskola.

 31. De hade lyssnat på Tomas Kroksmark
  och fastnat för hans idéer.

 32. Våra dåliga resultat var grunden
  till att just vår skola valts ut-

 33. -till att bli en modellskola.

 34. Målet var att vi skulle bli
  en skola på vetenskaplig grund-

 35. -med hundra procents måluppfyllelse.

 36. Vi skulle studera på högskolan, men
  behålla alla andra arbetsuppgifter.

 37. Vi skulle jobba ungefär som tidigare.

 38. Om man inte ville det riskerade man
  att bli omplacerad i kommunen.

 39. Vi kände oss rätt tilltryckta
  och gick på sommarlov med viss oro.

 40. På hösten 2011 mjukstartade vi-

 41. -med att vi introducerades
  till att bedriva högskolestudier.

 42. Många hade inte gjort det på länge.

 43. Samtidigt
  skulle vi inventera hela kollegiet.

 44. Vi skulle skrivas in på högskolan
  och bedriva magisterstudier.

 45. Det var kanske inte
  alla som var behöriga.

 46. Därför inventerades
  kompetensen och bakgrunden.

 47. Tanken var att alla skulle vara med,
  även rektorerna.

 48. Men man visste att personalstyrkan
  skulle förändras under årens lopp-

 49. -så man hade en viss flexibilitet
  redan från början.

 50. Så i januari 2012
  startade vi på riktigt.

 51. Vi skrevs in på Halmstad högskola.

 52. På ett 60-poängsprogram-

 53. -magisterstudier,
  som skulle bedrivas på kvartsfart.

 54. Det var ett långsiktigt program
  som skulle vara i 4-5 år.

 55. Det är ett projekt med
  kollegialt lärande, där alla är med-

 56. -utifrån
  sina villkor och förutsättningar.

 57. Det bygger på tre olika grenar:

 58. Föreläsningar, handledning
  och litteraturstudier-

 59. -och att forska i egen praktik.

 60. För att göra det möjligt
  ingick vi ett HÖK-/LOK-avtal.

 61. -där vi fick 1 500 kr mer per månad,
  lite beroende på sysselsättningsgrad.

 62. Fem timmar av vår förtroendetid
  skulle vi lägga på skolan-

 63. -som vi skulle viga
  till att kunna studera.

 64. En del fritid har fått försakas,
  för inget annat plockades bort-

 65. -så tid till
  planering och efterarbete-

 66. -var sånt
  som riskerade att förändras.

 67. Det fanns även en risk
  att undervisningen skulle påverkas-

 68. -när vi inte hade lika mycket tid
  som tidigare.

 69. Vi omfördelade studiedagarna
  vi har under ett läsår-

 70. -som normalt ligger
  i början eller slutet av terminen.

 71. De placerades under terminens gång,
  ungefär en i månaden.

 72. Skolåret för eleverna
  förändrades lite grann-

 73. -och även för oss
  jämfört med övriga kommunen.

 74. Men eleverna och vi har samma antal
  skoldagar och studiedagar som förut.

 75. Sen organiserade vi det så att
  vi har haft en eftermiddag i veckan-

 76. -från att eleverna har gått hem,
  från 15 till 17.30-

 77. -hade vi varannan vecka handledning
  och varannan litteraturseminarium.

 78. -Inte varannan, var fjärde vecka.
  -Ja, förlåt!

 79. Men det varvades,
  var fjärde vecka var det handledning-

 80. -och litteraturseminarium hade vi
  ungefär 6 gånger på en termin.

 81. Vi hade externa handledare utifrån
  som kom till oss.

 82. Vi behandlade case
  hämtade från vår verklighet.

 83. Vi samtalade i mindre grupper-

 84. -kring en speciell samtalsmodell.

 85. På litteraturseminarierna
  bearbetade vi kurslitteraturen.

 86. Jag ska berätta om
  litteraturseminarierna.

 87. Det handlar om att omsätta
  aktuell forskning till undervisning.

 88. Tanken var att vi tillsammans
  skulle bearbeta forskningslitteratur.

 89. Vi satt i grupper, 4-6 pedagoger,
  och diskuterade det vi hade läst.

 90. Alla var förberedda när vi kom,
  alla hade läst litteraturen-

 91. -och hade förberett och reflekterat
  kring någon del av det vi hade läst.

 92. Om man kom oförberedd bidrog man inte
  till lärandet i gruppen.

 93. Så det var nåt
  vi ganska snabbt försökte...

 94. Man skulle känna att det var viktigt
  för allihop så att alla ville bidra.

 95. Litteraturen var varierad.

 96. I början läste vi ganska mycket
  om skolkultur och arbetslag.

 97. Vad som gör en
  till en bra lärare eller inte.

 98. Men efterhand
  blev det mer pedagogiskt innehåll-

 99. -BFL (bedömning för lärande)
  och andra pedagogiska modeller.

 100. Vi har också läst om
  forskningsmetoder.

 101. Till exempel observationer
  och intervjuer och liknande.

 102. Det har varit viktigt att inte
  bara köpa det man läser rakt av-

 103. -utan kritiskt granska innehållet.

 104. "Om jag inte håller med
  vad skulle jag ha sagt då?"

 105. Att försöka vända på myntet
  och se den andra sidan.

 106. Först läste alla samma litteratur.

 107. Men efterhand har vi gått in i
  olika aktioner och undersökningar-

 108. -där jag har valt vilken litteratur
  jag behöver för min undersökning.

 109. Det har blivit
  en differentiering i litteraturen.

 110. Därmed
  har vi inte samma utgångspunkt.

 111. Poängen från början var att skapa en
  gemensam förståelse för innehållet.

 112. Det försvann
  när vi differentierade litteraturen.

 113. Då hade vi inte samma utgångspunkt
  i diskussionen längre.

 114. Då tar vi nästa.

 115. När man läser blir man inspirerad
  och vill testa det i verksamheten.

 116. Vad händer i klassrummet?

 117. Jag blev helt tagen av det jag läste
  och ville gå ut och prova.

 118. Det är ett sätt
  att ta in forskningen i klassrummet.

 119. Det är kanske inte så vetenskapligt.

 120. Vi testar. Om det funkar gör man
  om det, annars skrotar man den idén.

 121. Den varianten har vi också haft,
  att man uppfylls av nåt och provar.

 122. Sen har vi en annan variant som är
  mer vetenskaplig och systematisk.

 123. Vi identifierar förbättringsområden
  och läser litteratur om det-

 124. -för att förändra i vår verksamhet.

 125. Där blir arbetet mer systematiskt.

 126. Det är ett behov som vi försöker
  åtgärda och sen reflekterar över.

 127. När man sen i sin undervisning
  börjar förändra-

 128. -och använda sig
  av de metoder vi lärt oss-

 129. -så har vi gjort lite olika
  kursuppgifter, kan man säga.

 130. Vi har studerat
  tre metoder på djupet:

 131. Intervjuer,
  observationer och videofilmning.

 132. Jag tar ett exempel
  av de här studierna.

 133. Men gången är den samma
  oavsett vilken studie vi gör.

 134. Det är det här
  systematiska tillvägagångssättet.

 135. Jag och Rebecca undervisar helt
  olika åldersgrupper och olika ämnen.

 136. När vi påbörjade
  vår gemensamma studie-

 137. -undervisade jag åk 8 i matte
  och Rebecca åk 4 i svenska.

 138. Vi hade olika ingång, men båda ville
  utveckla bedömningen med eleverna.

 139. Göra dem mer delaktiga
  i bedömningsprocessen.

 140. Vi behövde hitta verktyg
  för att hjälpa eleverna till det här.

 141. Det var steg ett.

 142. När behovet var identifierat behövde
  vi grotta ner oss i litteraturen.

 143. Vi läste forskningslitteratur-

 144. -och om metoden observation
  som vi skulle använda.

 145. Vi satte oss in i vad det innebar.

 146. Sen skulle det genomföras i klassen.

 147. För oss var det nytt, så vi
  diskuterade hur det skulle göras.

 148. Vad händer om vi gör så här?

 149. Vi samarbetade
  redan i planeringsfasen.

 150. Genomförandet innebar
  att vi var inne i varandras klassrum.

 151. När jag jobbade med kamratbedömning-

 152. -satt Rebecca som en skugga i hörnet
  och antecknade vad jag gjorde.

 153. Vi gjorde en "skuggningslogg".

 154. Man skriver det man ser
  utan att värdera det.

 155. Bredvid
  skriver man ner sina reflektioner.

 156. Det är svårt
  att vara helt värderingsfri.

 157. Men vi försöker träna oss i
  att först skildra och sen reflektera.

 158. Vi var inne hos varandra 10 gånger.
  Det var lektioner på 40-80 minuter.

 159. Vissa kolleger var inne hos varandra
  i 10-20 minuter-

 160. -för att titta på
  en viss sekvens i en lektion.

 161. Beroende på vad man studerar behöver
  man titta på olika saker i klassen.

 162. Vissa tittade bara på
  hur man inledde en lektion.

 163. De har sett
  lite olika ut i studierna.

 164. Men gemensamt är att efter aktionen
  så ska man dokumentera det man gör.

 165. Det gjorde vi med skuggningsloggen
  som sen ska analyseras.

 166. Analysen görs genom att man försöker
  hitta mönster och likheter-

 167. -att man systematiskt drar ur
  information ur dokumentationen.

 168. När vi har hittat kategorierna
  kan vi dra slutsatser.

 169. Vi upptäcker
  vad vi har fått syn på med studien.

 170. Återigen
  granskar vi kritiskt det vi gör.

 171. Vi fick ganska mycket lärdomar
  av arbetet.

 172. Vi upptäckte att elever var nöjda när
  de INTE fick konstruktiv feedback-

 173. -när de inte fick nån feedback
  på saker de behövde förbättra.

 174. Vi ville tvärtom att eleverna skulle
  ge feedback för att förbättra sig.

 175. Det tyckte inte eleverna var syftet.

 176. Där såg vi ett nytt behov
  att gå vidare med.

 177. Hur kan vi ge eleverna verktyg för
  att ge varandra konstruktiv feedback.

 178. Då går man in i loopen igen: ett nytt
  behov identifieras och tas vidare.

 179. När vi jobbade med videofilm längre
  fram, blev det det vi tittade på då.

 180. Den här systematiska loopen
  och arbetet vi gör-

 181. -är en av de viktiga bitarna
  i vårt tänk.

 182. Att alltid ha en gång i det vi gör-

 183. -kritiskt granska vår undervisning
  och koppla det till forskningen.

 184. Och så om och om igen.

 185. Som Rebecca sa har det blivit
  lite förändringar i personalgruppen.

 186. Alla går inte magisterutbildningen.

 187. Men alla gör ändå
  den här typen av studier.

 188. Men då över en längre tid och lägre
  akademiska krav på slutprodukten.

 189. Men det görs systematiskt
  och sätts i ljuset av forskning.

 190. Det vi har sett på vår skola,
  som effekter av det här-

 191. -som vi upplever, vissa saker
  är inte dokumenterade och granskade-

 192. -men vi upplever att det uppstår mer
  spontana pedagogiska diskussioner.

 193. Vi har ett gemensamt språk och ett
  intresse att diskutera pedagogik.

 194. Utåtreflektionen, som Rebecca
  pratade om, har mer vänts inåt.

 195. Vi ser på vår egen roll
  i klassrummet.

 196. Hur kan jag förändra mig
  för att förändra resultaten?

 197. Vi har ett mer kritiskt
  förhållningssätt till allt.

 198. Både till det vi läser,
  det vi gör och det som sägs.

 199. När nån vill implementera nya idéer
  frågar vi varför och vad är syftet.

 200. Vi ber gärna folk
  att grunda det i forskning dessutom.

 201. Även med undervisningen
  har det hänt rätt mycket.

 202. Det är individuellt
  och man gör olika mycket.

 203. Men fler och fler
  vågar prova nya saker i klassrummen.

 204. Man har tydligare mål
  både för sig själv och för eleverna.

 205. Det är en större elevdelaktighet
  både i planering och bedömning.

 206. Eleverna är mycket mer involverade.
  Och frågar man eleverna på skolan-

 207. -så har de bättre förståelse för
  vad som förväntas av dem nu än innan.

 208. Elevresultaten har också förändrats.

 209. 2009, två år innan
  vi gick in i det här projektet-

 210. -så hade vi inte bara ganska dåliga,
  utan katastrofala resultat.

 211. Vi var nere på 39 procent elever
  som hade godkänt i alla ämnen.

 212. Men när vi gick in i projektet hade
  nåt redan hänt, då låg vi på 75 %.

 213. Men vi var ändå sämst i kommunen och
  hade legat dåligt till länge innan.

 214. Efter projektet har det stadigt ökat.

 215. Nån sa: "Det är inte svårt
  att gå från 50 till 90 procent"-

 216. -"men från 90 till 100 är det
  jobbigt." Det har vi framför oss nu.

 217. Vi ska hålla kvar utvecklingen och
  nå måluppfyllelsen på 100 procent.

 218. Vad gäller meritvärdet
  ser vi också en stadig ökning.

 219. Det betyder att vi inte bara fångar
  upp de elever som förr saknade betyg-

 220. -utan vi möter alla eleverna så att
  de får chansen att förbättra sig.

 221. Det tycker vi är häftigt
  att vi fångar hela elevgruppen.

 222. Men vi vet inte varför. Är det bara
  modellskolans koncept som funkar?

 223. Eller har vi ett större engagemang?

 224. Eller sneglar vi mer på varandra och
  vill inte vara sämst? Vi vet inte.

 225. Då funderar vi på
  hur vi ska sprida den här kunskapen.

 226. För det som vi har gjort tillsammans
  har vi arbetat kring-

 227. -och sen på skolan sker det lika
  många spännande saker runt omkring.

 228. Vi har examinerats, som Frida nämnde,
  på intervjun och skuggningen-

 229. -och även en videouppgift.

 230. Det är ingen vanlig examination där
  vi bedöms och i bästa fall godkänns.

 231. Utan det görs i en seminarieform-

 232. -så att vi kan sprida det vi
  har kommit fram till i våra klassrum-

 233. -till de andra på skolan.

 234. Och likväl får vi ta del av det
  som har skett runt omkring på skolan.

 235. Vi har också haft
  inbjudna gäster på seminarierna.

 236. Vi har bjudit in rektorer
  från andra rektorsområden-

 237. -politiker
  och folk från förvaltningen.

 238. Det resulterade i postern ni såg.
  Vi skrev en vetenskaplig artikel-

 239. -och nu ska magisteruppgiften
  påbörjas om en vecka.

 240. Pedagogiska diskussioner
  har vi också i större utsträckning.

 241. Det gemensamma språket och
  den gemensamma litteraturen vi har-

 242. -gör att vi kan samtala
  på en annan nivå.

 243. Samtalen förs inte bara i formella
  sammanhang, utan även informellt.

 244. I diskussionerna
  delar men med sig av upptäckter.

 245. Har jag sett nåt i mitt klassrum
  vill jag gärna dela med mig av det.

 246. Vi försöker dela med oss av våra
  erfarenheter i andra sammanhang.

 247. Ibland får vi studiebesök.

 248. Men också i kommunen där vi har ett
  forum för att dela goda erfarenheter.

 249. Vartannat år har vi utbildningsforum
  där vi presenterar våra studier.

 250. Vi försöker att komma ut.

 251. Sen har medias roll
  också haft viss betydelse.

 252. Förut
  fick vi mycket negativ uppmärksamhet.

 253. Det skrevs om våra dåliga resultat
  och vad det berodde på.

 254. I dag får vi
  mer positiv uppmärksamhet från media.

 255. Svenska Dagbladet
  gjorde en artikelserie-

 256. -om lyckade exempel på skolor
  som har ökat sin måluppfyllelse.

 257. Rubriken låter inte så spännande:
  "Lärare tvingades gå på högskolan".

 258. Men i artikel
  vänds det till nåt positivt.

 259. Det hjälpte oss att höja resultaten,
  att kritiskt granska det vi gör.

 260. Vi har funderat lite på
  vad som krävs ur ett lärarperspektiv.

 261. Det här att alla ska vara med
  menar vi är jätteviktigt.

 262. Att alla är delaktiga. Att vi sprider
  det inom kollegiet, men även utanför.

 263. Att vi ska låta det
  få lov att ta tid.

 264. Vi har varit i gång i tre år nu
  och nu börjar det hända grejer.

 265. Att det är ett långsiktigt projekt
  har varit jätteviktigt.

 266. Man ska våga titta på sig själv med
  kritiska ögon. Det är svårt i början.

 267. Och det gör ont.

 268. Men det är också en process det här,
  att våga, att ha mod-

 269. -att bjuda in någon i sitt klassrum
  och kanske visa tillkortakommanden.

 270. Men också att man får hjälp.

 271. Det handlar om att vilja
  förändras och förbättras.

 272. Vill man inte det, händer det inget.

 273. När vi har gjort de här öppningarna i
  vår undervisning och släppt in andra-

 274. -har vi börjat med små steg
  och sen blivit modigare och modigare.

 275. I dag kan vi filma
  och visa för våra kolleger.

 276. Alla vill inte göra det lika mycket.
  Man har fått ta det i eget tempo.

 277. Man har förberett oss och försökt
  att få oss trygga i situationen.

 278. Vi har hört talas om videofilmningen
  från början.

 279. Vi har vant oss vid tanken.

 280. Att ha ett kritiskt förhållningssätt
  genomsyrar hela verksamheten-

 281. -allt vi har runt oss.

 282. Det hade vi inte klarat
  utan stödet från högskolan.

 283. De har hjälpt oss
  att vända blicken inåt.

 284. Att med en kollega kritiskt se på
  sin undervisning och utveckla den-

 285. -är riktigt häftigt.

 286. Man får syn på sig själv och
  kan bolla idéer för att förbättra.

 287. Varför lyckades inte den här eleven?

 288. Att hela tiden
  se vad man själv kan förändra.

 289. Det sista har vi hört från alla håll:
  Acceptera att förändring gör ont.

 290. Du tror att du har gjort rätt i 14 år
  och så får du höra att det var fel.

 291. Det är lite jobbigt.

 292. Kanske har jag förstört mycket
  för stackarna de senaste 14 åren.

 293. Samtidigt kan jag vara glad över att
  nån nu har upplyst mig om problemet.

 294. Vi hoppas att vi inte har skadat nån,
  men vi hade kunnat göra saker bättre.

 295. Hur ska vi då gå vidare? Efterhand
  kommer högskolan att släppa oss.

 296. Då måste vi se till
  att förändringen sitter i väggarna.

 297. Så att projektet inte tar slut
  efter de fyra åren.

 298. I Strövelstorp
  har man fått in nya rektorer-

 299. -och personalgruppen har förändrats.

 300. Den nya skolledningen har tagit
  ett grepp kring helhetstanken.

 301. Man vill att alla ska vara med.

 302. Oavsett när man har börjat på skolan
  och om man vill läsa på magisternivå.

 303. Alla gör studier och dokumenterar,
  men i olika takt och omfattning.

 304. De akademiska kraven är lite mindre
  på de som inte ska ta högskolepoäng.

 305. Men produkterna blir ändå liknande.

 306. Vi som ska ta magisterexamen
  börjar med det nästa vecka.

 307. Vi ska jobba med det under ett år.

 308. De som kom in i projektet senare-

 309. -får i januari möjlighet att läsa
  en 15 poängs högskoleutbildning-

 310. -för att få cred för allt arbete
  de lägger ner. Men det är frivilligt.

 311. Så fångar vi upp
  de som vill ha högskolepoäng-

 312. -men som inte fick chansen för att
  de började två år in i projektet.

 313. Handledningen har vi kvar,
  fortfarande med externa handledare.

 314. Men efterhand
  ska den fasas över till att bli vår.

 315. Att vi håller i handlednings-
  tillfällena och driver casen.

 316. Studiedagarna ligger kvar,
  också i högskolans regi än så länge.

 317. Men i dag
  är det vi som önskar innehållet.

 318. Det är vi som bestämmer agendan.

 319. På studiedagarna
  gör alla samma på förmiddagarna-

 320. -och på eftermiddagarna gör man olika
  beroende på om man läser magister.

 321. Man har startat en utvecklingsgrupp
  med representanter från F till 9-

 322. -alltså lärare från de arbetslagen.

 323. Där diskuterar vi frågor som
  behöver dryftas i personalgruppen.

 324. I gruppen planerar vi också de
  forskningscirklar skolan har infört.

 325. Litteraturseminarierna förändrades
  efterhand när vi tog olika riktning.

 326. Vi har saknat det gemensamma språket
  och den gemensamma litteraturen.

 327. Därför har vi skapat
  forskningscirklar i stället.

 328. De ligger inom ordinarie arbete,
  på en tidigare arbetslagskonferens.

 329. Var fjärde vecka
  har vi forskningscirkel.

 330. De fungerar ungefär
  som litteraturseminarierna.

 331. Innehållet styrs av oss.

 332. Just nu fokuserar vi
  på elevinflytande och delaktighet.

 333. Det dryftar vi i gruppen.

 334. Vi har en struktur på samtalet
  och är kritiska till det vi läser-

 335. -och till vår egen undervisning.

 336. Vi avslutar
  med personliga reflektioner-

 337. -kring vårt projekt och de här åren.

 338. Jag har jobbat i tolv år som lärare.
  När jag kom ut var det ganska ensamt.

 339. Jag var ensam i mitt klassrum.
  Jag stängde dörren och så.

 340. Men det här projektet har fått mig
  att öppna upp mitt klassrum.

 341. Jag har bjudit in Frida
  och andra kolleger att studera mig-

 342. -att utmana mig
  att kritiskt reflektera med mig-

 343. -om vad jag gör och varför
  och hur jag kan utvecklas.

 344. Det har, som sagt,
  gjort ont vissa gånger.

 345. Men samtidigt
  är det så viktigt att våga.

 346. Och också att vara uppdaterad
  inom aktuell skolforskning-

 347. -har gjort
  att jag har tvingats utvecklas-

 348. -och prova nya grejer, som jag nog
  inte hade gjort annars på samma sätt.

 349. Jag har reflekterat mycket över
  känslan att vara professionell.

 350. Jag har saknat den.

 351. Men nu när man har nåt
  att luta sig emot känns det tryggare.

 352. Jag kan försvara mina metoder
  och hänvisa till litteratur.

 353. Jag känner mig trygg i mina val.

 354. Jag pratar mer positivt om mitt yrke
  utifrån den aspekten.

 355. Det är häftigt
  att se resultaten i klassen.

 356. Vi har slitit i tre år för att
  förbättra och hitta nya vägar.

 357. När man hör efterfrågan från eleverna
  och de lever upp i allt det här.

 358. De säger:
  "Bra. Jag fattar vad jag ska göra."

 359. Då är det riktigt häftigt
  med utvecklingen vi går igenom.

 360. Det har också varit tufft. Ibland
  hinner man knappt hem emellan jobbet.

 361. Det är inte lätt att studera på
  högskola och samtidigt arbeta heltid.

 362. Det har varit barngråt hemma ibland
  för att man inte kommit hem i tid.

 363. Männen kan bli sura
  för att man inte hinner laga mat.

 364. Men vi tror att det var värt det.

 365. Det har ändå gett mer än det kostat,
  så det är värt det.

 366. Men det är inte en dans på rosor.

 367. Har ni frågor till oss?

 368. Vi har delat med oss av vår historia,
  men ni kanske vill veta mer.

 369. OHÖRBART TAL

 370. "What's the problem?"

 371. Det är därför ni ska sitta nära.

 372. Jag är rektor från Järfälla.

 373. Åren innan, från 2009 till 2011-

 374. -hade ni en remarkabel utveckling
  vad gäller måluppfyllelse.

 375. Vad tror ni det berodde på?

 376. Det var så katastrofalt
  så det var lätt att förändra.

 377. Jag vet inte.
  Jag började på skolan 2010 på hösten-

 378. -så jag var inte med.
  Har du nåt svar?

 379. Jag var föräldraledig då,
  så vi har full ansvarsfrihet.

 380. Det kan ju ibland vara så
  att olika årskullar-

 381. -ger olika förändringar.
  Men jag vågar inte svara.

 382. Vi har haft ganska små årskullar-

 383. -vilket gör att en eller två elevers
  förbättring kan ge stor effekt.

 384. Förra året gick 16 elever ut åk 9.
  Misslyckas två ger det stort utslag.

 385. Det gäller åt andra hållet också.
  Det kan vara en anledning.

 386. Här framme.

 387. Ni sa att det var
  från förskoleklass till årskurs 9.

 388. Jag undrar om fritidshemmens personal
  också varit med.

 389. Det har de inte. Från början var
  tanken att all personal skulle ingå.

 390. Det höll inte organisatoriskt.

 391. Nu vill man få med alla redan från
  förskolan, inte bara förskoleklass.

 392. Där är den långsiktiga tanken med
  helhetsperspektivet för hela eleven.

 393. Jag har jobbat på modellskolan
  i Gränna, det först året.

 394. En utgångspunkt var att samtliga
  skulle med, från förskola till åk 9.

 395. Snart insåg vi att förutsättningarna
  för skola respektive fritidshem-

 396. -vad gäller
  öppettider och arbetstidsavtal-

 397. -gjorde det svårt för oss att behålla
  fritidshemspersonalen i detta.

 398. Numera är det frivilligt och
  bara en minoritet deltar fortfarande.

 399. Hos oss vill förskolorna
  gå in i projektet.

 400. Så det är bra att det kommer inifrån
  och ingen har tagit beslut åt dem.

 401. Det finns en efterfrågan.

 402. Ni nämnde arbetslagskonferens. Ingår
  alla pedagoger i en forskningscirkel?

 403. Tiden kommer från arbetslagsmöten,
  men grupperingen är inte arbetslaget.

 404. Det är tvärgrupper på skolan
  där alla pedagoger är inblandade.

 405. Har ni nån tanke på att följa
  de här eleverna upp i gymnasiet-

 406. -och se vad som hände?

 407. Intressant fråga.
  Det har vi inte funderat på.

 408. Det är en intressant aspekt
  att se vad som händer.

 409. Tar de med sig kunskaperna så att
  det blir ett långsiktigt lärande?

 410. Däremot är det en forskare som följer
  oss och ser vad som händer med oss.

 411. Hur utvecklas vi
  i vårt tänkande och vår undervisning?

 412. Vi finns dokumenterade, men inte
  elevernas långsiktiga lärande.

 413. Men vi har ju våra elever på skolan.
  Vi gör ju det här över hela linjen.

 414. Vi kan ju se vad som händer med dem
  under de år vi har dem hos oss.

 415. Det vore intressant
  att följa dem sen.

 416. Ni får tala med Tony Mufic om detta.

 417. Det är nog inga problem.

 418. Tack för oss. Vill ni ställa fler
  frågor kan ni höra av er via mejl.

 419. Det är bara att skicka
  så svarar vi så gott vi kan.

 420. Tack så mycket.

 421. Textning: Maria Taubert
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Skolexemplet Strövelstorp

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Lärarna Frida Wiren och Rebecca Johansson berättar om sina erfarenheter av att göra Strövelstorps skola i Ängelholm till en Modellskola. Tidigare hade skolan dåliga resultat och dåligt rykte, men kommunen bestämde sig för att satsa på skolan. Lärarna fick börja studera och forska samt analysera varandras undervisning för att kollektivt bli bättre på lärande. Inspelat 22-23 oktober 2014 i Högskolan i Jönköping. Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping.

Ämnen:
Pedagogiska frågor
Ämnesord:
Skolan, Skolutveckling, Undervisning
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Skola på vetenskaplig grund

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skola på vetenskaplig grund

Skola hela dagen

Korea och Kina är världsledande när det gäller Pisa-resultaten. Professor Okhwa Lee arbetar vid Chungbukuniversitetet i Korea och säger att några av förklaringarna är disciplin, långa skoldagar och stort engagemang från föräldrarna. Inspelat i oktober 2014. Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skola på vetenskaplig grund

Lärande i Hongkong

Professor K.S. Leung arbetar vid prestigeskolan University of Hong Kong och berättar här om att det inte går att jämföra resultat av Pisa-undersökningar mellan skolor och länder som skiljer sig så mycket från varandra som Kina och Sverige. Inspelat 22-23 oktober 2014 i Högskolan i Jönköping. Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skola på vetenskaplig grund

En pedagogisk supermakt

Ference Marton som är professor emeritus vid Göteborgs universitet föreläser om skillnader mellan den svenska och den kinesiska skolan kopplat till Pisa-undersökningarna. Inspelat 22-23 oktober 2014 i Högskolan i Jönköping. Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skola på vetenskaplig grund

Modellskolan i praktiken

Läraren Kjell Wahlström i Ängelholm berättar om hur han förändrat sin pedagogik, från att vara slav under läromedel till att genomföra kreativa och motiverande grupparbeten. Elevernas resultat har förbättrats. Inspelat 22-23 oktober 2014 i Högskolan i Jönköping. Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skola på vetenskaplig grund

Lärandets mysterium

Föreläsning med Tomas Kroksmark som är professor på Högskolan i Jönköping. Han är initiativtagare till Modellskolan som är ett projekt där lärarna ska skaffa egen vetenskaplig kompetens och kollektivt bli starkare. Inspelat 22-23 oktober 2014 i Högskolan i Jönköping. Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skola på vetenskaplig grund

Framtidens modiga medborgare

Lee Sing Kong är professor i Singapore och föreläser här om hur viktigt det är att rusta unga med självförtroende och sunda värderingar. Han berättar om hur de har arbetat med dessa frågor i skolorna i Singapore. Inspelat 22-23 oktober 2014 i Högskolan i Jönköping. Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skola på vetenskaplig grund

Finlands försämrade skola

Pertti Kansanen är professor vid Helsingfors universitet. Han berättar här om Finlands försämrade resultat i Pisa-undersökningarna de senaste åren och vad som kan vara orsakerna. Inspelat 22-23 oktober 2014 i Högskolan i Jönköping. Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skola på vetenskaplig grund

Skolexemplet Strövelstorp

Lärarna Frida Wiren och Rebecca Johansson berättar om sina erfarenheter av att förbättra arbetet på Strövelstorps skola i Ängelholm. Från att vara en skola med dåliga resultat till att bli en Modellskola. Inspelat 22-23 oktober 2014 i Högskolan i Jönköping. Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
TittaUR Samtiden - Lärandets nya landskap

Digitaliseringen av den svenska skolan

Den svenska skolan har en hög grad av digitalisering om man jämför med övriga Europa. Det säger Jan Hylén, expert i Digitaliseringskommissionen. Men det finns brister i den svenska skolan, bland annat olika förutsättningar i olika skolor, och många lärare saknar kunskap om de digitala verktygen. Inspelat 5 februari 2014. Arrangör: Stiftelsen DIU (Datorn i utbildningen).

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
LyssnaBildningsbyrån - sex

Barns sexualitet gör vuxna osäkra

Är det okej att en tvååring onanerar på dagis? Förskolepedagoger efterlyser utbildning och ett gemensamt förhållningssätt. Och en pappa funderar på hur han ska göra för att inte hämma sin dotters sexuella utveckling. RFSU:s frågelåda vittnar om vuxnas funderingar och oro, säger sexualupplysare Maria Bergström.

Fråga oss