Titta

En bok, en författare

En bok, en författare (2015)

Om En bok, en författare (2015)

Litteraturserie som bjuder problematisering, fördjupning och samhällsdebatt med utgångspunkt i facklitteratur till lärare, folkbildare, studerande och allmänhet. Debattörer och journalister samtalar med aktuella författare inom vitt skilda ämnen som till exempel politik, psykologi, historia, medicin, populärvetenskap, pedagogik och samhälle.

Till första programmet

En bok, en författare : När lojaliteten prövasDela
 1. Jag tror Amerika har nyckelrollen.
  Och kanske de amerikanska judarna.

 2. Den amerikanska judenheten
  befinner sig i ett övergångsskede-

 3. -där man ser skillnader mellan
  generationer och olika kategorier-

 4. -av judar beroende på om man är
  väldigt religiös eller mindre.

 5. Välkommen, Anders Carlberg.

 6. Du har skrivit boken
  "När lojaliteten prövas"-

 7. -"om Israel
  och svensk-judisk identitet".

 8. Varför skrev du
  den här boken just nu?

 9. Jag har jobbat med den
  i ganska många år, sedan 2006.

 10. Jag var länge ordförande
  i judiska församlingen i Göteborg-

 11. -och under den tiden
  kände jag ett behov-

 12. -av att representera församlingen-

 13. -och inte så mycket
  profilera mina egna intressen-

 14. -men när jag lämnade det uppdraget
  2008 kunde jag ägna mig åt boken-

 15. -där jag tar mer personlig ställning
  i de här frågorna kring Israel-

 16. -och Israels utveckling. Jag
  berättade också efter decennier-

 17. -där jag varit engagerad
  i Israel och Mellanösternfrågan.

 18. Vad är din egen judiska bakgrund?

 19. Min familj kom till Sverige i mitten
  på 1800-talet från Polen och-

 20. -min far är inte jude, han är "vanlig
  svensk" från enkla förhållanden-

 21. -men min mors familj är judisk,
  en ganska borgerlig judisk familj.

 22. En sådan familj som kanske
  hade försvunnit ut i periferin-

 23. -assimilerats in i det svenska
  samhället om det inte varit för-

 24. -ett väldigt starkt engagemang
  för Palestina, som det hette.

 25. För judiska flyktingar från Europa
  som skulle få en fristad i Palestina-

 26. -och då pratar vi 20-, 30-tal.
  Det engagemanget fördes över-

 27. -in i familjen, i synnerhet
  min morfar och hans döttrar.

 28. Det där har jag med mig
  väldigt starkt i min judiskhet.

 29. Kanske mycket mer
  än religiös bakgrund.

 30. Det började på 20- och 30-talet
  och efter andra världskriget-

 31. -när det behövdes en stat
  för de många flyktingar-

 32. -som hade överlevt förintelsen.

 33. Det är det vi ska prata om.
  Om vi tar begreppet lojalitet först.

 34. -Vad är det för dig?
  -Det är ett viktigt begrepp för mig.

 35. Ansvar och ansvarskännande.
  I boken handlar det om att-

 36. -olika lojaliteter kan komma i
  konflikt med varandra. En lojalitet-

 37. -mot Israel, det sionistiska
  projektet, och vad det representerar.

 38. Precis som du sa, flyktingar som får
  ett nytt liv tack vare Israel 1948.

 39. Å andra sidan en lojalitet
  med mer allmänmänskliga värderingar-

 40. -som man skulle kunna kalla liberala,
  humanistiska värderingar.

 41. När de kommer i konflikt, som ett
  Israel som utvecklas de senaste åren-

 42. -i en riktning där man undergräver
  viktiga demokratiska institutioner.

 43. Då hamnar jag själv
  i en inre konflikt-

 44. -och det är väl den
  situationen som boken beskriver.

 45. Var det tvunget för dig
  att göra upp med det här?

 46. Ja. Jag kände att jag behövde vara
  ärlig kring de här frågorna.

 47. Jag hade länge ägnat mig åt att
  bemöta sådant som jag uppfattade som-

 48. -väldigt ovederhäftiga angrepp
  och osaklig kritik mot Israel.

 49. Det behövs och jag kände att det
  behövdes, men jag ställde mig frågan:

 50. Var finns mitt eget förslag på hur
  man ska hantera den här konflikten?

 51. Man kan inte säga att kritiker har
  fel utan att komma med ett förslag-

 52. -på hur man ska arbeta för att
  få till en rättvis tvåstatslösning.

 53. Vad är din yttersta kritik mot den
  politik och det förhållningssätt-

 54. -som den israeliska staten
  har gentemot palestinier?

 55. Det handlar ju om att man måste...

 56. ...trots det säkerhetspolitiska hot
  som länge funnits mot Israel...

 57. ...så finns det inom ramen
  för det hotet möjligheter...

 58. ...att uppträda på ett mycket mer
  rättfärdigt sätt mot palestinierna.

 59. Att ge palestinierna
  en rättssäkerhet-

 60. -att inte utnyttja
  samhällets institutioner-

 61. -för att prioritera
  den judiska befolkningen-

 62. -och nedprioritera den palestinska
  eller arabiska.

 63. Alltså en mängd samhällsåtgärder
  som man kan arbeta med-

 64. -utan att för den sakens skull ta
  några risker som skulle innebära att-

 65. -Hamas eller Islamiska staten
  skulle få ett övertag.

 66. Jag menar att det har blivit...

 67. Israel har präglats
  i en syn på palestinierna-

 68. -på ockuperade områden, men även
  den arabiska befolkningen i Israel-

 69. -att det här är ett säkerhetshot.

 70. Man måste ändra på det här och
  betrakta varandra som jämlikar...

 71. -...som ska ha lika förutsättningar.
  -Det känns som att du gör upp.

 72. Hur har du blivit bemött?
  Måste man som svensk-

 73. -med svensk-judisk bakgrund
  ha ett förhållande till Israel?

 74. Det är en intressant fråga.
  Jag tror att många har det.

 75. Kanske inte alla, men många har det.
  Det beror på att det bor så många...

 76. Alla har släktingar i Israel.
  Sverige är ett litet judiskt land-

 77. -så utvandringen till Israel har
  varit stor. Man har passerat Israel-

 78. -från Förintelsen, varit några år i
  Sverige och sedan rest till Israel.

 79. Det finns ju många relationer,
  de flesta har någon slags-

 80. -uppfattning och egen känsla
  när det gäller Israel.

 81. Jag tror att...
  Reaktionerna på boken har varit-

 82. -ska vi säga positiva, i stora drag.

 83. Det har funnits ett intresse i den
  judiska gruppen att diskutera boken-

 84. -och jag har gjort framträdanden.
  Självklart har inte alla hållit med-

 85. -och inte om alla detaljer. Jag går
  in i detalj på situationen i Israel-

 86. -vad avser de demokratiska frågorna.
  Men det som varit viktigt för mig-

 87. -är att få ett tillfälle att prata
  om de här frågorna. Ofta är det ett-

 88. -förhållningssätt som innebär att man
  förenklat tar ställning för Israel-

 89. -och avfärdar kritik. Det sker
  nästan lite grann utan reflektion.

 90. Men här försöker jag med ett mer
  öppet samtal där man lägger en del-

 91. -ryggmärgsreaktioner åt sidan
  och diskutera hur demokratin mår.

 92. Hur behandlar Israel palestinierna?
  Vilka är förutsättningarna för fred?

 93. Hur skulle den israeliska regeringen
  göra när det gäller bosättningar?

 94. Ett öppet samtal om självklara frågor
  utan att man reagerar känslomässigt.

 95. Det finns ju även en djup splittring
  i den svensk-judiska gruppen-

 96. -om hur man ska se på...
  Det finns ju-

 97. -svensk-judiska personer som
  tar stort avstånd från Israel.

 98. -Ja, det gör det.
  -Vilka motsättningar har det skapat?

 99. Det finns motsättningar,
  men det är ingen utvidgad diskussion.

 100. Den gruppen som tagit kraftfullt
  avstånd är ganska liten.

 101. De allra flesta har en stark
  lojalitet med Israel. Och det-

 102. -har jag också, men man måste
  tillåta sig inom den lojaliteten-

 103. -att ha en mer öppen diskussion,
  därför att vi är beroende av-

 104. -att det går bra för Israel och då
  måste vi diskutera valmöjligheterna-

 105. -utan förutfattade meningar.

 106. Om diasporan skulle ta en mer kritisk
  inställning till det som sker-

 107. -i Israel och Palestina, till exempel
  det demokratiska underskottet-

 108. -och hur man utnyttjar staten
  för vissa egenintressen.

 109. Och också övergrepp, naturligtvis,
  inte minst de senaste månaderna.

 110. Om Israel skulle bli mer isolerat,
  vad skulle hända då?

 111. Två saker skulle hända: Den grupp
  som har medvind i Israel nu-

 112. -som är åt höger
  och starkt nationalistisk-

 113. -skulle se det som en intäkt för att
  världen inte är intresserad av-

 114. -den här frågan på ett rättvist sätt.

 115. Den andra gruppen tror jag också
  skulle utnyttja den här situationen-

 116. -genom att peka på att vi blir mer
  isolerade, vi måste göra något annat-

 117. -för att få en bättre dialog
  med omvärlden.

 118. Vi måste öppna våra öron
  för vad det är de faktiskt säger-

 119. -med relation framför allt
  till bosättningspolitiken-

 120. -så att man förstår att det inte är
  folkrättsligt ur världens synpunkt.

 121. Nej. När kom vändpunkten för dig
  i din relation till det som sker?

 122. Den kom...

 123. Mest konkret kom den vid första
  Ghazakriget 2008-2009-

 124. -när jag själv var nere i Israel
  när kriget utbröt och upplevde att-

 125. -det fanns en ovilja i Israel att...

 126. Nu pratar jag generellt, men det
  fanns en ovilja att konfronteras med-

 127. -det lidande som ägde rum
  på andra sidan gränsen.

 128. Man uppehöll sig vid de
  egna truppernas problematik-

 129. -hur gränsbefolkningen och andra led.
  Det är ju inte speciellt för Israel-

 130. -utan jag skulle tro att alla länder
  som befinner sig i krig-

 131. -enas kring den ena saken och
  inte är så intresserad av fienden.

 132. Men för mig som svensk som har levt
  i ett land där vi alltid levt i fred-

 133. -så var ju detta en ny upplevelse
  som slog mig väldigt hårt.

 134. Jag kände att det här...

 135. ...motsvarar inte debatten i vad jag
  har betraktat som ett öppet samhälle.

 136. Jag störde mig på det där.

 137. Jag upplevde att det där måste Israel
  försöka ta tag i för att-

 138. -kanske inte mitt under kriget, men
  på längre sikt är det viktigt att se-

 139. -vad som händer på andra sidan. Jag
  berättar i boken om ett tillfälle-

 140. -där bristen på intresse för och
  kunskap om motpartens lidande-

 141. -i en tv-studio leder till en debatt
  mellan en man och en kvinna-

 142. -där kvinnan ger sig på en palestinsk
  läkare och den här mannen berättar-

 143. -vad han själv
  och hans barn varit med om.

 144. Det blir ett sådant genombrott för
  hans berättelse i israelisk media-

 145. -och det fick en väldigt stor
  betydelse för allmänhetens syn-

 146. -på det här kriget, det påverkade
  dem. Jag tror att det är viktigt att-

 147. -man i den israeliska debatten öppnar
  upp för berättelser från andra sidan.

 148. Att man möts och samtalar.
  Vi ser ju exempel på det.

 149. Vad händer om man inte gör det?
  Tror du att man hittar en väg framåt?

 150. Jag tror Amerika har nyckelrollen,
  och kanske de amerikanska judarna.

 151. Den amerikanska judenheten befinner
  sig i ett övergångsskede-

 152. -där man ser skillnader mellan
  generationer och kategorier judar-

 153. -beroende på om man är väldigt
  religiös eller mindre religiös.

 154. Vad man upplever där
  i större skala är att de här-

 155. -liberala värderingarna som vägleder
  en på hemmaplan kommer i konflikt-

 156. -med det man upplever
  och blir vittne till det Israel gör.

 157. Då måste man få de här bitarna att
  hänga ihop, det var vad jag kände.

 158. Det var ett motiv till
  att jag ville skriva boken.

 159. Hur stor roll tror du det spelar nu
  att Stefan Löfvens regering-

 160. -har sagt att man snart
  ska erkänna Palestina?

 161. Det har ju spelat ganska stor roll
  och har uppmärksammats i Israel.

 162. När det nämns att brittiska
  parlamentet tagit ett principbeslut-

 163. -så nämner man
  att även Sverige har gjort det-

 164. -och att andra viktiga europeiska
  nationer kanske kommer att följa.

 165. Det spelar en viss roll. Man måste
  arbeta på det diplomatiska planet-

 166. -och påpeka vad som är folkrättsligt
  acceptabelt och inte.

 167. Som ett led i det arbetet
  så kan jag förstå den här åtgärden-

 168. -från Löfvens regerings sida.
  Men jag reagerade med viss förundran-

 169. -när det ök upp
  i regeringsförklaringen.

 170. Är detta den största och viktigaste
  utrikespolitiska händelsen just nu-

 171. -när vi ser människor
  på andra sidan gränsen slaktas?

 172. Så det är detta speciella förhållande
  som Israel har i debatten.

 173. Det är ett litet land som har en
  enorm uppmärksamhet riktad mot sig.

 174. Du säger också i boken...
  Nu står det lite och väger.

 175. Det som också du nämner - om vilken
  riktning Israel ska gå i.

 176. Du säger också i boken, och det
  tänkte jag avslutningsvis att den-

 177. -svensk-judiska minoriteten kan ha
  någonting att lära oss i Sverige-

 178. -om hur vi förhåller oss till olika
  minoriteter här. Hur tänker du där?

 179. Den svensk-judiska minoriteten har ju
  länge funnits i Sverige och har-

 180. -anpassat sig till Sverige, haft ett
  förhållningssätt där man både har-

 181. -bestämt sig för att hålla kvar en
  egen identitet och att odla den.

 182. Men också bli en del
  av det svenska samhället.

 183. Jag tror att den erfarenheten kan
  lära Sverige och andra minoriteter-

 184. -att det behöver inte vara antingen
  eller utan det kan vara både ock.

 185. Det är väl det jag tänker på.

 186. Det är inte först nu som vi har
  en stor invandring till Sverige-

 187. -och man kan titta i historien för
  att lära hur det har gått med dem.

 188. Helt kort här:
  Känner du en hoppfullhet?

 189. Både när det gäller
  att hitta samförstånd i Sverige-

 190. -men också generellt
  om vi tittar på Palestina-Israel.

 191. Det gör jag kanske inte, för det är-

 192. -en så stor vändning i politiken
  som krävs Israel-Palestina-

 193. -att utrymma bosättningarna. Det rör
  sig om en halv miljon bosättare-

 194. -om man räknar in områdena
  kring Jerusalem.

 195. Att skapa ekonomisk möjlighet för dem
  i Israel är ekonomiska uppoffringar-

 196. -men det är den lilla biten,
  den stora biten är att-

 197. -det här handlar om politiskt och
  ideologiskt övertygade människor.

 198. Skulle Israel klara
  en sådan förändring?

 199. Det är jättestora utmaningar, men jag
  hoppas och tänker i den riktningen.

 200. -Tack så mycket, Anders Carlberg.
  -Tack.

 201. En bok som har betytt mycket för mig,
  inte så konkret kanske-

 202. -är "Austerlitz" av Sebald. Men en
  författare jag följde i många år-

 203. -och skrev om
  och hade som en sorts förebild-

 204. -var John Berger.

 205. Tennis.
  Jag har skrivit om tennis också.

 206. Jag har skrivit om
  tennis och depression.

 207. Jag är 56 år-

 208. -och trebarnsfar i Göteborg. Gift.

 209. Textning: Charlotte Arwedsson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

När lojaliteten prövas

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Anders Carlberg reflekterar i sin bok "När lojaliteten prövas" över svenska judars relation till den svenska offentligheten och om förhållandet till Israel och israelisk politik. Utgångspunkten är personlig och präglad av egna erfarenheter. Han berättar om att det finns en viss splittring i den svensk-judiska gruppen, men att många har en stark lojalitet med staten Israel. Intervjuare: Marika Griehsel.

Ämnen:
Samhällskunskap
Ämnesord:
Historia, Identitet (psykologi), Israel, Judar, Judarnas historia, Sverige
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i En bok, en författare

2013
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Lärarens retorik

Hans Gunnarsons retoriska verktyg kan användas i klassrum, vid konferenser och i möte med föräldrar. "Lärarens retorik" är tänkt att utveckla såväl den egna som elevernas förmåga att kommunicera. Intervjuare: Erik Fichtelius.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

CSR i praktiken

Allt fler företag inser att de kan öka sin lönsamhet och konkurrenskraft genom att bidra till en hållbar utveckling. Drivkraften att ta sociala och miljömässiga hänsyn är inte nödvändigtvis moral utan lönsamhet. I ”CSR i praktiken” visar journalisten och hållbarhetsexperten Per Grankvist hur företag över hela världen förändrat sitt sätt att agera. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Boskapsskötseln under medeltiden

I "Boskapsskötseln under medeltiden" har Janken Myrdal använt källor som landskapslagar, ordspråk, bildkonst samt träarkeologi. Kvinnorna fick under senmedeltiden större ansvar för boskapsskötseln. Produktionen blev också allt mera effektiv och specialiserad. Intervjuare: Gunnar Wetterberg.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

En droppe svart blod

Rasbegreppet är fortfarande högst levande i USA. I ”En droppe svart blod” skriver journalisten Karin Henriksson om ras och tolerans i USA. Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Kvinnors entreprenörskap under 400 år

Anita Du Rietz, nationalekonom, menar att kvinnor förr inte alls var undertryckta - tvärtom. Före 1900-talet var kvinnor fria att göra väldigt mycket, menar hon. Kvinnors ageranden utgjorde en pådrivande faktor bakom upptakten till den industriella revolutionen, även i Sverige. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Ett sötare blod

Aldrig tidigare har mänskligheten ätit så mycket socker som nu. "Ett sötare blod - om hälsoeffekterna av ett sekel med socker" är skriven av Ann Fernholm. Sockret triggar en inflammation som påverkar hjärta, hjärna, blodådror och muskler. Hjärt- och diabetespatienter har rekommenderats att äta mat med lite fett, när de borde följa kost med så lite blodsockerhöjande kolhydrater som möjligt. Intervjuare: Hélène Benno.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Food junkie

Mons Kallentofts besök på sjukhusakuten får honom att reflektera över sitt sätt att leva. Restaurangerna, dryckerna och maten har fått Mons att spendera en förmögenhet och försaka nästan allt i ett maniskt sökande efter den ultimata smakupplevelsen. Intervjuare: Per Enerud.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Framtidsutmaningar

Vilka samhällsutmaningar står Sverige inför? Professor Jesper Strömbäck är huvudsekreterare i regeringens Framtidskommission som ska identifiera framtida utmaningar inom områden som hållbar utveckling, social sammanhållning och demokrati. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Hemmafixarbibeln

I ”Hemmafixarbibeln” ger Martin Timell, Karin Hedin Röös och Daniel Röös handfasta tips och råd till den som vill fixa hemma. Boken innehåller såväl pedagogiska bygginstruktioner som guider för verktyg och material. Martin Timell intervjuas av Hélène Benno.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Hur en trädgård blir till

"Hur en trädgård blir till - förverkliga din trädgårdsdröm" av landskapsarkitekten Torsten Wallin visar hur man kan förvandla ett gammalt 1700-talstorp. När Petra och Sven Lindvall tog över torpet i Sörmland var trädgården helt igenvuxen. Tio år senare har de förverkligat sin trädgårdsdröm. Intervjuare: Anita Kratz.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

I saknadens tid

I maj 2002 omkom Jonas Weiss i en bilolycka i Irak där han var posterad som ambassadråd. ”I saknadens tid” är hans pappas, journalisten Lars Weiss, berättelse om ett saknat barn, och om en ung utrikestjänsteman vars rastlöshet och okonventionella arbetssätt förde honom långt bort från skrivbordet. Intervjuare: Marika Griehsel.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jag vill ju vara fri

Detta är den första biografin om den folkkära skådespelerskan Lena Nyman. I "Jag vill ju vara fri" skriver Annika Persson om en person som alltid ville gå sin egen väg. Genom de skandalomsusade filmerna ”Jag är nyfiken” blev hon också känd internationellt. Lena Nyman är en av de största skådespelarna inom svensk film och teater. Intervjuare: Mårten Blomkvist.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jakten på liv i universum

I "Jakten på liv i universum" berättar Peter Linde hur rymdforskningen har utvecklats. Sedan 1995 har astronomerna hittat närmare tusen exoplaneter, planeter runt andra stjärnor än vår egen sol. Vad händer om vi får kontakt med en annan civilisation? Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Kärleken är starkare än döden

Malin Sävstam berättar i "Kärleken är starkare än döden" om sorgen efter maken och barnen som omkom i tsunamin år 2004. Hon berättar hur hon fann livskraften igen efter denna svåra förlust. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Livstid

Existensen är märklig och svindlande. Hur tar man bäst tillvara på den? Nyligen fick idéhistorikern Sven-Eric Liedman sitt första barnbarnsbarn. Det ledde till tankar om vilka val vi gör i livet, medvetet eller omedvetet. Livstid är en filosofisk text om vad som formar en människas liv. Intervjuare: Kerstin Brunnberg.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler
2014
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Katastrofdoktorn

Johan von Schreeb har 25 års erfarenhet av att arbeta som kirurg på slagfält. "Katastrofdoktorn" handlar om varför han har sökt sig till platser som andra hjälporganisationer flyr. Intervjuare: Anna Lindman.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Civilsamhället klämt mellan stat och kapital

Lars Trägårdh och hans medförfattare har analyserat centrala framtidsfrågor. I "Civilsamhället klämt mellan stat och kapital" synas utmaningar, som när det homogena folkhemmet ska övergå till ett pluralistiskt medborgarsamhälle. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jag är ju så jävla easy going

Jenny Jägerfelds roman ”Jag är så jävla easy going” handlar om 18-åriga Joanna som har adhd, är ganska impulsiv och inte alltid så genomtänkt. Men diagnosen är inget större problem så länge hon äter sin medicin. Men när familjen inte längre har råd med den och Joanna blir kär i Audrey blir det värre. Intervjuare: Tara Moshizi.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Giv mig, min son, ditt hjärta

Eskil Franck växte upp i en familj där prästämbetet gått i arv i generationer, och själv vigdes han till präst som mycket ung. Han blir framgångsrik inom kyrkan men kämpar mot tvivel. I ”Giv mig, min son, ditt hjärta” skriver han om vägen bort från tron och kyrkan och ut mot ovissheten. Intervjuare: Anna Lindman.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

En halv sanning är också en lögn

Journalisten Hanne Kjöller uppmärksammar fall i media där hon menar att läsare och tittare har vilseförts. I "En halv sanning är också en lögn" ger hon sin kritiska syn på delar av journalistkårens förhållningssätt. Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Lappväsendet

Utnämnandet av Adolf Suwe till lappfogde år 1885 var första steget mot bildandet av myndigheten lappväsendet. I ”Lappväsendet” skriver Patrik Lantto bland annat om hur lapptjänstemännen agerade, hur samerna betraktades och om lappväsendets funktion i statens samepolitik. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Organ till salu

I ”Organ till salu” skriver etnologen Susanne Lundin om organhandelns dunkla värld där desperata patienter utgör små bitar i ett stort pussel. Hon skildrar en växande marknad någonstans mellan medicinsk spetskompetens och människohandel. Intervjuare: Bengt Westerberg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Plundrarna

Under 1930- och 40-talen stal nazisterna miljontals konstverk. Mycket hittades vid krigsslutet men en del försvann för att komma fram i ljuset igen långt senare. I ”Plundrarna” skriver Anders Rydell om nazisternas besatthet av konst och om dagens bittra kamp om rätten till den ”försvunna” konsten. Intervjuare: Per Enerud.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Det nya Afrika

Den ekonomiska utvecklingen i Afrika förbises ofta till förmån för gamla stereotyper. I ”Det nya Afrika” skriver SVT:s korrespondent Erika Bjerström om ett Afrika där fattigdomen minskar, demokratin är på uppgång och utvecklingen av sjukhus, utbildning och vägar drivs på av en allt större medelklass. Intervjuare: Kerstin Brunnberg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Vina Vinas vargpinne

I Jujja Wieslanders barnbok ”Vina Vinas vargpinne” hittar Vina Vina en pinne. Den kan bli både motorsåg och metspö men är framför allt användbar när vargen kommer. Jujja Wieslander intervjuas av Mattias Österlund.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

På andra sidan oss

Max Bergander, 26 år gammal, skriver i diktsamlingen "På andra sidan oss" om de känslor han hade när han separerade från sin dotters mamma och hennes tidigare barn. Det handlar om rädsla och skam, men också om glädjen över att ha tagit ett beslut för att förändra sitt liv. Intervjuare: Anna Lindman.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Ingens mamma

I antologin ”Ingens mamma – tolv kvinnor om barnfrihet” skriver kvinnor som av olika skäl valt att inte få barn. Kvinnor som valt att sterilisera sig, som tycker att klimakteriet är befriande och som vänder sig mot den kulturella press samhället sätter på kvinnor att bli mammor. Anna Lindman intervjuar bokens redaktör Josefine Adolfsson.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Eremiten i Paris

Den rumänske filosofen Emil Cioran föddes i Rumänien 1911 och kom till Paris 1937. I ”Eremiten i Paris” vill Tobias Dahlkvist visa hur Cioran förvandlar den teoretiska pessimismen till en levnadskonst. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Som om vi hade glömt

Journalisten Daniel Poohl berättar om sin uppväxt i början av 1990-talet. När flyktingar från inbördeskriget i Jugoslavien flyttar till den lilla orten blir Daniel lycklig. Men i mellanstadieklassen uppstår en konflikt, likt den som pågår i övriga Sverige, när flera i klassen börjar kalla sig patrioter. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Elevrätt - skoljuridik för gymnasieelever

Isa Ståhl och Zandra Bergman vill ge unga kunskapen som krävs för att kunna påverka skola och studiesituation. "Elevrätt - skoljuridik för gymnasieelever" visar bland annat vad skolan enligt lag är skyldig att ta ansvar för. Isa Ståhl på Sveriges elevkårer intervjuas av Marika Griehsel.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler
2015
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Urban express

Per Schlingmann och Kjell A Nordström guidar oss i vad som händer i världen, staden och med oss människor. "Urban express" är ett collage som beskriver vår tid och hur man själv kan hantera de förändringar som möter oss alla.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

9,3 på Richterskalan

Andreas Norman berättar i sin bok ”9,3 på richterskalan” om hur han som nyss antagen till UD:s diplomatprogram skickades till Thailand dagarna efter tsunamin den 26 december 2004 och oförberedd hamnade mitt i krishanteringen efter en av de värsta naturkatastroferna i modern tid. Intervjuare: Olle Palmlöf.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

När lojaliteten prövas

Anders Carlberg reflekterar i sin bok ”När lojaliteten prövas” över svenska judars relation till den svenska offentligheten och om förhållandet till Israel och israelisk politik. Utgångspunkten är personlig och präglad av egna erfarenheter. Intervjuare: Marika Griehsel.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jag är ju svensk

I ”Jag är ju svensk” berättar Cheko och Nalin Pekgul om de ökade motsättningarna mellan konservativa muslimer och mer liberala eller sekulära. I Tensta är arbetslösheten hög och det finns många fördomar som skapar spänningar mellan olika grupper. Nalin Pekgul intervjuas av Bengt Westerberg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Mediekratin - mediernas makt i svenska val

Kent Asp är statsvetare och professor i journalistik. I "Mediekratin - mediernas makt i svenska val" analyserar han mediernas roll inom politiken. Gör medierna egentligen demokratin bättre eller sämre? Intervjuare: Anita Kratz.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Vad är bildning

Odd Zschiedrich är bland annat kansliansvarig vid Svenska Akademien. I boken ”Vad är bildning” resonerar han kring hur begreppet bildning används i olika sammanhang. Finns det olika slags bildning och vad är allmänbildning? Har bildningsbegreppet förändrats över tid? Intervjuare: Erik Fichtelius.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Gymnasiet som marknad

Inom skolvärlden har marknadsföring blivit viktig sedan det beslutades att främja skolval och skolors frihet att utforma sin verksamhet. Lisbeth Lundahl reflekterar i "Gymnasiet som marknad" över den ökade konkurrensen mellan skolorna. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Bibliotekarien som medpedagog

Sofia Malmberg är bibliotekarie på Adolf Fredriks musikklasser. I "Bibliotekarien som medpedagog" ger hon konkreta exempel på hur en pedagogisk skolbiblioteksverksamhet skapas. Även om hur man kan fungera som medpedagog i ämnesövergripande projekt. Intervjuare: Erik Fichtelius.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jag bara tvingar mig lite

”Jag bara tvingar mig lite” är en självbiografisk roman skriven av Maja-Stina Fransson. I den får vi följa Minna som barn, tonåring och ung kvinna. Vi får läsa hennes dagbok och följa med in i terapirummet. Hon har tvångstankar. I boken skildras det med allvar, men också med en viss komik som ett liv med tvångstankar kan innebära. Intervjuare: Tara Moshizi.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

När jag inte hade nåt

Ison Glasgow är en av Sveriges mest hyllade hiphopartister. Han berättar i "När jag inte hade nåt" om sin uppväxt och hur den format honom till den han är idag. Han berättar om utanförskap, utsatthet och ett starkt band till sin mor. Intervjuare: Olle Palmlöf.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Cornelis - en liten bok om vänskap

Agneta Brunius berättar i ”Cornelis – en liten bok om vänskap” om sin vänskap med Cornelis Vreeswijk. Intervjuare: Mårten Blomkvist.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

De nya dödssynderna

I "De nya dödssynderna" får vi reda på egenskaperna som svenska folket anser vara de sämsta. Stefan Einhorn presenterar resultaten från en opinionsundersökning och illustrerar med historier ur sitt liv. Intervjuare: Behrang Miri.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Facebookpolisen

Genom sina personliga och humoristiska inlägg på Växjö/Alvestapolisens Facebooksida har Scott Goodwin fått mycket uppmärksamhet. ”Facebookpolisen” är den ocensurerade bokversionen. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Twitterboken

Sophia Sundberg, föreläser och utbildar i Twitter. I Twitterboken ger hon tips från första kvittret till att flyga fritt, och om hur man kan tänka strategiskt i sitt twitteranvändande. Intervjuare: Tara Moshizi.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Den nya amerikanska maten

Emil Arvidson och Martin Gelin berättar i ”Den nya amerikanska maten” om den revolution som skett i amerikansk matkultur. Emil Arvidson intervjuas av John Chrispinsson.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta My life my lesson

Felicia förlorade tidigt sin biologiska pappa och växte upp tillsammans med en styvpappa som misshandlade mamman. Efter tio år separerade Felicias mamma från styvpappan. Felicia vill leva ett vanligt tonårsliv, men hennes situation och upplevelser hindrar henne. Situationen förvärras när pappan hotar mamman till livet och familjen tvingas leva i ovisshet tills de får ett skyddat boende. Hoten leder till rättegång där Felicia måste vittna, och frågan är hur hon ska orka. Under två år får vi följa Felicias liv där konsekvenserna för barn som upplever våld i nära relationer blir tydliga.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Mifforadio

Om terrorism

Vad ska man göra åt terrorismen i världen? Varför finns den? Morgonshow om de stora livsfrågorna. Vi äter frukost och pratar med lyssnare som ringer in. Skön musik spelas.

Fråga oss