Titta

Orka plugga

Orka plugga : Textgenrer - reportageDela

Textgenrer - reportage

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Tips på hur du skriver ett reportage. Ett reportage är besläktat med nyhetsartikeln, men är ofta mer målande och berättande.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Didaktik och metod, Svenska > Skrivande
Ämnesord:
Skriftlig framställning, Språkvetenskap
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9

Mer grundskola 7-9 & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Sverige sviker

Vi möter några av de ungdomar som haft en tuff resa genom skolan och inte nått de uppsatta målen. Skolan har inte lyckats ge det stöd ungdomarna behöver. Nedskärningar, politiska beslut och mobbning har påverkat deras psykosociala situation. En filmversion med valda delar ur dokumentärserien Sverige sviker.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Förstå kunskapskraven

Att pröva och ompröva

Ett av Skolverkets kunskapskrav i slöjd för årskurs 9 förklaras: "Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt."

Fråga oss