Titta

Lärlabbet

Lärlabbet : Miljö och verktygDela
 1. Alla elever i skolan ska kunna
  ta del av lärande och gemenskap.

 2. Den pedagogiska, fysiska och sociala
  miljön ska anpassas till varje elev.

 3. Hur ser det ut i praktiken?

 4. Sätter du dig i båset när vi börjar?

 5. Vi vill skala bort svårigheterna
  i miljön-

 6. -för att alla elever
  ska kunna lära sig.

 7. Läraren är oerhört viktig för
  elevernas upplevelse av skolan.

 8. De pratade mycket om lärare
  som tog sig tid och såg individerna.

 9. Många autistiska barn gillar teknik.

 10. Det är så givande
  att se barnens reaktioner.

 11. I dag ska vi jobba med poesi.

 12. Jag vill att ni ska anteckna. Jag ska
  prata lite, och sen ska vi jobba.

 13. Vi tänker jättemycket på miljön här.

 14. Den ska inte vara
  ett hinder för lärande.

 15. Om det jobbigt att sitta på en stol
  ska det finnas alternativ.

 16. Kan man inte lyssna mer än
  tio minuter ska man inte göra det.

 17. Vi vill skala bort
  svårigheterna i miljön-

 18. -för att alla elever
  ska kunna lära sig.

 19. Vi lärare kan tänka:
  "Åh, vad mysigt! Vi sätter upp"...

 20. ..."allt eleverna har gjort."
  Men många blir distraherade.

 21. Sätter du dig i båset när vi börjar?
  Bra.

 22. När man jobbar
  med de hjälpmedel vi har-

 23. -t.ex. stressbollar
  och alternativa sittmöbler-

 24. -kan jag ge eleven en stressboll
  när den är på väg nånstans.

 25. Om jag ska prata länge ber jag nån
  sätta sig nån annanstans.

 26. Man jobbar med miljön man har
  hela tiden.

 27. Ni kan prata i tre minuter.

 28. Vi har timers som visar tiden och
  hjälper eleverna få grepp om tiden.

 29. Många med NPF har svårt
  att veta hur långt tio minuter är.

 30. "Ska hon prata i evigheter?
  Jag somnar."

 31. Vad är tio minuter?
  Vi hjälper dem med det.

 32. Jag har pratat färdigt.

 33. Ni ska läsa dikten jättelångsamt-

 34. -två gånger tyst i huvudet.

 35. Jag rör mig mycket i klassrummet
  och går nära och pratar.

 36. Jag lägger ofta handen på dem.

 37. Som lärare vet man att vissa ska man
  inte ta i, men andra kan man det.

 38. Man kan säga att jag iscensätter
  lärande med hjälp av mig.

 39. Jag är också miljö
  genom mina sätt att möta eleverna.

 40. Vi bestämmer inte allting.

 41. "Du får en boll."
  "Du får det inte."

 42. Vi har pratat med elever
  när de kommer. Vi intervjuar dem.

 43. Var tycker du om att sitta i
  klassrummet? Vill du stå eller sitta?

 44. För att de ska hitta sin plats
  i det fysiska rummet.

 45. "Jag gillar att pilla med saker."
  Då vet jag det.

 46. Eller: "Jag behöver rita
  när jag lyssnar." Det är okej.

 47. De har berättat vad de behöver
  för att fokusera lärandet.

 48. Fem minuters bensträckare.
  Ni är tillbaka tre minuter över.

 49. Det är stort att börja högstadiet.

 50. Det är en mycket större miljö.
  Den är friare.

 51. Att komma in i ett klassrum man inte
  känner igen, förutom skåp och så...

 52. Det blir för mycket. Det är
  för många förändringar för fort.

 53. Det blev svårt för dem
  att skilja mellan skola och fritid.

 54. Friheten i vårt sätt att tänka
  och arbeta blev för mycket.

 55. Det är ett gott betyg
  att de vill hänga här-

 56. -men vi vill att de ska
  lära sig för det står i fokus.

 57. Det måste bli en invänjning.
  Det är naturligt för oss-

 58. -men för dem är det nytt.
  Vi får slussa in dem successivt.

 59. De ska komma in i det,
  och vi ska se vilka som har behov.

 60. Det var bra
  att ni tog emot sjuor förra året.

 61. Vi fick testa det som vi trodde var
  självklart, men som inte var det.

 62. Vi har planerat
  för sjuorna som kommer nu-

 63. -men en invänjning
  och att vi är mer fyrkantiga-

 64. -och inte så "fluffiga" i början.

 65. Jag måste lära känna eleverna.

 66. Vilka har behov? Då vet man:
  "Det är dags för dig."

 67. "Men du behöver inte,
  du måste vara kvar."

 68. Lära känna dem
  och se vilka behov de har.

 69. Jag har gjort tvärtom.
  Alla får bensträckare.

 70. Då säger eleverna: "Får jag inte
  sitta kvar?" Det är klart du får.

 71. -Jag har valt att göra så.
  -Så kan jag också göra.

 72. Men vissa har mer behov än andra.

 73. Då gör jag som dig,
  tar en elev och ger dem fem minuter.

 74. När ni känner eleverna går man ifrån
  att de tar initiativet till paus-

 75. -till att ni styr det.
  "Dan, spring ner och köp en macka."

 76. Absolut.

 77. Det blir en helt annan sak när man
  vet vilka de är och deras behov.

 78. Hur skapar man en god läromiljö med
  utgångspunkt i elevernas upplevelser?

 79. Vedrana Baric har studerat
  hur elever med NPF upplever skolan.

 80. Du har skrivit en avhandling
  om skolans läromiljö.

 81. Vilka utmaningar
  ställs eleverna inför?

 82. När eleverna själva berättar
  om hinder i skolan-

 83. -beskriver de svårigheter
  med det pedagogiska arbetet-

 84. -som att komma ihåg att göra läxor.

 85. Men de tog också upp
  den sociala aspekten.

 86. Relationen till kamrater och lärare
  är problematisk. De missförstås-

 87. -och missförstår sina kamrater.

 88. Många beskriver att mobbning
  påverkar deras mående-

 89. -och känslan av att vara i skolan.

 90. Det emotionella måendet
  lyfts upp av de jag har pratat med-

 91. -som något som har försvårat skolan.
  De mår dåligt väldigt länge.

 92. De får ångest, depression
  och nedstämdhet.

 93. Det påverkar skolsituationen och
  resulterar i att man inte går dit.

 94. Eleverna har fått träffa kurator
  från och till.

 95. Men de önskar
  att de fick göra det kontinuerligt-

 96. -just för att de mår så dåligt.
  Det är ett viktigt stöd de saknar.

 97. De ser samverkan som ett sätt
  att tillmötesgå behoven.

 98. De beskriver när det har fungerat
  mellan skolan-

 99. -och i relationer till sjukvården.

 100. Vi har pratat om strukturer,
  men du såg också behov av-

 101. -goda relationer till lärare.

 102. Läraren var viktig
  för elevernas upplevelse av skolan.

 103. Man pratade mycket om lärare
  som tog sig tid och såg individerna.

 104. Som visade intresse för elevernas
  skolsituation och hemsituation.

 105. Som tog ett helhetsgrepp på det
  skolarbetet. Det värdesatte man.

 106. Hur ser du på stadieövergångar?
  T.ex. mellan- till högstadiet.

 107. Enligt eleverna är det svårt att
  få med sig stödet som har fungerat.

 108. D.v.s. att det inte följde med till
  nästa stadium på ett naturligt sätt.

 109. Det stora hoppet för dem
  var högstadiet till gymnasiet.

 110. Kommunikationen fungerade inte, och
  det krävdes mycket mer av eleverna.

 111. Tempot och kraven ökar. Redskapen
  som fungerade hade de inte med sig.

 112. Det är tydligt att man ska
  prata mycket med eleverna om...

 113. -...vad som passar dem bäst.
  -Det sa de uttryckligen.

 114. Deras önskan,
  t.ex. när det gällde stödet-

 115. -var att bli mer involverade i
  hur det ska se ut.

 116. Man hade många idéer och har
  testat saker som man ville uttrycka.

 117. Eleverna förstod
  att skolsituationen och deras mående-

 118. -inte var något
  man kunde ta hand om i klassrummet.

 119. De såg behovet av att prata
  med andra utanför klassrummet.

 120. Avslutningsvis...

 121. Vilket slags stöd visade fungerade?

 122. Bl.a. individuellt anpassat stöd.

 123. Man måste samtala med eleverna
  om utformningen av stöd-

 124. -och även att individanpassa
  instruktioner, uppgifter-

 125. -och använda teknik för
  att planera och organisera skoldagen.

 126. Det handlar om att kombinera ett
  akademiskt med ett psykosocialt stöd-

 127. -för att tillgodose behoven eleverna
  beskriver att de har i skolan.

 128. Den fysiska läromiljön ska ge
  eleverna makt och en röst.

 129. "Det jag behöver för att lära mig
  och känna mig trygg ska jag få."

 130. Vi försökte tydliggöra det
  för sjuorna i det första samtalet.

 131. Vi frågade:
  "Hur vill du sitta i klassrummet?"

 132. "Vad är viktigt när du lär dig?
  Fram eller bak?"

 133. "Stå eller sitta?
  Behöver du bensträckare?"

 134. Vi fick redan från början veta
  hur de uppfattar det.

 135. De var inte vana vid
  att säga vad de behövde.

 136. De är inte vana vid att fundera kring
  sitt lärande och hur de lär sig bäst.

 137. De måste hitta strategier
  för det de behöver.

 138. "Jag måste sitta där.
  Jag måste lyssna på intalade böcker."

 139. De måste hitta egna strategier.

 140. Det är grejen. Det är sällan
  man som elev i skolan värld-

 141. -blir tillfrågad
  om hur du lär dig på bästa sätt.

 142. Elever på NPF-spektret
  far illa i skolan.

 143. Vi vet att de inte får det de
  behöver, men man gör inget åt det.

 144. Att ställa frågan och lyssna på
  elevens önskemål är en enkel grej.

 145. Ungarna vi möter ber inte om en egen
  fåtölj eller säng där de slappar.

 146. De ber om så enkla grejer
  - att få sitta på en annan stol.

 147. Eller stå, eller ha en stressboll.

 148. Det är väl självklart för oss
  att möta det.

 149. Det tycker jag också. I vårt
  arbetslag har vi blivit jättebra-

 150. -på att ge elever egen makt.

 151. Tidigare skulle alla följa med
  på aktiviteter utanför skolan.

 152. Det skulle vara likadant.
  Innan vi åker tittar arbetslaget på:

 153. Vilka elever har vi?
  Vilka tror vi får det jobbigt?

 154. Sen pratar vi med de eleverna.

 155. Man måste förbereda dem,
  även i klassrummet.

 156. "Nu gör vi det här.
  Vi ska prata om det här."

 157. Men det kan också vara:
  "Nu ska vi till Djurgården."

 158. "Vilka kan få det jobbigt?"

 159. -Sen snackar vi med dem.
  -Man behöver kanske inte följa med.

 160. Vi behöver inte längre göra
  så många individuella anpassningar.

 161. Vi gör anpassningar för en hel grupp.

 162. Det gör miljön och lärandet
  tillgängligare-

 163. -och tar bort stigmat
  kring individanpassning.

 164. Vi är extremt lösningsfokuserade.

 165. En elev som inte kommer.
  Inte: "Varför kommer du för sent?"

 166. I stället:
  "Vad händer på morgonen?"

 167. "Jag kan inte äta frukost."

 168. "När kan du äta?"
  - "När jag är i skolan."

 169. "Vad är du sugen på?"
  - "Nudlar."

 170. "Säg till föräldrarna att ta med
  nudlar. Jag värmer dem åt dig."

 171. "Du går upp och går till skolan."

 172. Vi försöker hela tiden hitta sätt
  som ska minimera-

 173. -det som gnisslar i maskineriet.

 174. Det är inte elevens fel.
  Vi försöker hitta lösningar.

 175. "Vad kan vi göra
  för att du ska lyckas i skolan?"

 176. Det kan vara lätt
  att missförstå frågan.

 177. "Tänker man bara på elever
  som har en diagnos eller NPF?"

 178. Men om vi tar
  avskalade miljöer som exempel.

 179. Ingen elev mår dåligt av det.
  Snarare mår alla bra av det

 180. Precis. NPF-eleverna hjälps av det,
  och ingen stjälps av det.

 181. Ingen klagar för att nån har
  en stressboll eller tar en paus.

 182. Det hjälper alla.

 183. Vi börjar i rätt ände när vi lyssnar
  på dem som har det svårast först.

 184. När vi anpassar lärandet
  och miljöerna efter det-

 185. -mår alla ungar bra.

 186. Hej, jag heter Liz Pellicano.
  Jag är professor i autism och utbildning-

 187. -och driver ett forskningsinstitut.

 188. DE-ENIGMA är ett projekt finansierat
  av EU:s Horizon 2020-program-

 189. -om autism och robotar.

 190. DE-ENIGMA utvecklar robotteknik som
  kan användas i klassrum världen över-

 191. -för att göra autistiska barns lärande
  mer effektivt.

 192. Vi vet att många autistiska barn
  tycker om teknik.

 193. Robotar tilltalar autistiska barn för att
  de är mer förutsägbara än människor.

 194. De kan säga en sak på samma sätt
  om och om igen.

 195. Eller visa exakt samma glada
  ansiktsuttryck om och om igen.

 196. Men det är svårt för människor
  att göra det.

 197. Förutsägbarhet är mindre hotfullt
  för autistiska barn.

 198. Om barnen känner sig bekvämare kan
  de bli mer mottagliga för att lära sig-

 199. -och mer intresserade.
  Det är det vi vill se.

 200. Det är inte för att ersätta
  en terapeut eller lärare-

 201. -utan ett komplement. Man har
  ett barn, en lärare och en robot.

 202. Roboten kan sägas ingripa
  i kontakten mellan lärare och barn.

 203. Ett möjligt exempel:

 204. Vi börjar med bilder som visar olika
  känslor: glad, ledsen, arg, rädd.

 205. Sen frågar vi: "Vilken är glad?"
  Barnet behöver bara peka.

 206. När de klarar det
  går vi vidare till roboten Zeno.

 207. Vi frågar Zeno hur han mår,
  och om han är glad så ler han.

 208. Sen får barnet välja bilden
  som motsvarar Zenos ansiktsuttryck.

 209. Sen blir det mer komplicerat.

 210. Att se barnen och deras reaktioner
  under sessionerna...

 211. ...är så otroligt givande.

 212. Ett barn som jag träffade
  tidigt i projektet-

 213. -jobbade med mig och Zeno
  i en känslolek i tio minuter.

 214. Han var jätteduktig.

 215. Och hans assistent,
  som satt bredvid och tittade på-

 216. -blev helt paff av barnet.

 217. Han hade jobbat i över ett år
  och aldrig sett honom så koncentrerad-

 218. -under en hel session.
  Han blev jätteimponerad.

 219. Och det är vår avsikt.

 220. Hej då!

 221. Vi kan säga: "Det är svårt,
  men ni grejar det här."

 222. Vi ska ha höga förväntningar.

 223. Eller: "Om du jobbar hårt,
  får du lägga dig i saccosäcken"-

 224. -"och titta på ett Youtube-klipp."

 225. Det kan räcka med
  en tydlig lektionsplanering.

 226. "De första tio minuterna gör vi det
  här." Så det inte blir en enda sak.

 227. -Det är inte så motiverande.
  -Byta aktivitet.

 228. -Så de fyller på tanken.
  -Det är intressant.

 229. Vi pratar mycket om
  alternativa examinationsformer.

 230. Vi ska vara så trygga i våra ämnen
  att vi kan se lärandet-

 231. -och kunskapandet i många saker.

 232. Hela tiden. Det är inte en
  femveckors-kurs man ska tenta av.

 233. Det kommer lite pö om pö
  under fem veckor.

 234. Det kan vara olika: en skrivuppgift,
  en film, en muntlig redovisning-

 235. -en teckning man berättar om. Det är
  också en slags motiverande miljö.

 236. Det ni säger är att
  variationen är motivationshöjande.

 237. Ja.

 238. Jag tänker hela tiden: läsa nåt,
  skriva nåt, prata nåt, lyssna nåt.

 239. Hela tiden olika aktiviteter.
  Ibland blir man helt...

 240. "Nu måste jag få in nåt."

 241. Man ska inte vara rädd för att fråga
  eleverna om hur de vill jobba.

 242. För de har ofta många idéer.

 243. När vi pratar om vårt arbete
  pratar vi om fyra steg.

 244. Vi började med organisationen,
  satte NPF på agendan.

 245. Först efter det
  jobbade vi med miljöanpassningar.

 246. Jag tror att det är viktigt.
  Om man ska påbörja en NPF-säkring-

 247. -måste man börja med att diskutera
  organisation och förhållningssätt.

 248. Vem som helst kan kasta in bollar
  i ett rum och hoppas på det bästa.

 249. Det viktiga
  är diskussionen i kollegiet.

 250. Samtalen kring det vi håller på med.

 251. Skolan har ibland en tendens
  att "quick-fixa".

 252. "Nu ska alla ha en visselpipa.
  Det är jättebra. Då löser sig allt."

 253. "Alla ska ha en ipad.
  Då får alla A i allting."

 254. Man letar efter en universalmetod
  som ska rädda allt.

 255. Man kan inte börja med metoden.

 256. Man måste börja med sig själv
  och våga utmana sig själv.

 257. Vad står jag för?

 258. "Varför gör du så där?"

 259. "Varför gjorde jag så där?
  Det var jättedumt."

 260. Men det är okej.
  Vi måste få tid att prata.

 261. Få reflektionstid.

 262. Så att det sätter sig i ryggraden
  hos kollegiet. En enad front.

 263. Om det bara är 3 lärare av 25
  blir det visselpipan.

 264. Alla måste vara med på det.

 265. Då blir det inte bara en boll-

 266. -utan 25 andra saker
  som hela skolan står bakom.

 267. Ett råd till andra skolor är
  att man ska få en gemensam samsyn-

 268. -kring vad det här är.
  Man ska få kunskap om NPF-

 269. -om hjärnan
  och hur det påverkar lärandet.

 270. Därifrån ska man
  ha djupa kollegiala samtal om-

 271. -hur man i undervisningen
  och klassrummet ska möta behoven.

 272. Och låta det ta tid. Sen går man in
  i tydliga anpassningar.

 273. Och våga blotta sig.
  Vi kan ju fortfarande göra fel.

 274. Det är inget konstigt.
  Det är en process som tar tid.

 275. Samtalet fortsätter på skolan.

 276. Dela gärna av dig av
  tankar och idéer på #lärlabbet.

 277. Du kan se mer på
  www.urskola.se. Hej då.

 278. Översättning: Dann Zhang
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Miljö och verktyg

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Tema: Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Källbrinksskolan i Huddinge kallar sig en NPF-säkrad skola. Miljö och lärande anpassas och miljön ska inte vara ett hinder för någon. Eleverna får välja mellan att sitta, stå, ta mikropauser eller sitta någon annanstans. Miljön är avskalad enligt elevernas önskemål. Elevernas placering i klassen utgår också från varje enskild elevs behov och den psykiska miljön betonas. Vi följer Carina Landegren Backström, lärare i svenska. Samtal tillsammans med kollegorna Elinor Kennerö Tonner och Dan Söderqvist.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Specialpedagogik > Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Ämnesord:
Arbetsmiljö, Elever med särskilda behov, Inkluderande utbildning, Pedagogisk metodik , Skolan, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Pedagogiskt ledarskap i förändring

Ledarverktyg för kunskapsutveckling

Vad händer när resultat blir ett starkt fokus i arbetet med pedagogiskt ledarskap? Guri Skedsmo är professor vid Universitetet i Oslo och vid Pädagogische Hochschule Zug i Schweiz. Hon berättar om norsk forskning på samband mellan skolledarverktyg och resultatuppföljning. Från rektorsprogrammets forskningskonferens 2017. Inspelat den 8 maj 2017 på Clarion Hotel i Stockholm. Arrangör: Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Skolministeriet

Har det blivit omodernt med moderna språk?

De stora moderna språken tyska, franska och spanska får allt svårare att locka till sig både lärare och elever i skolan. Vad beror den här dalande populariteten på? Vilka förklaringar kan man hitta om man lyfter blicken från skolan och ser på hur språk värderas i det omgivande samhället? Och om färre nu lär sig tyska, franska och spanska - vad spelar det egentligen för roll?

Fråga oss