UR.se

Bygg polyedrar »
Info- och lärarsidan »

Form i tre dimensioner

Verkligheten är tredimensionell. Den består av saker vi kan ta i och iaktta, saker som är konkreta. Fördelen med att arbeta med sådana föremål, utöver att de är verkliga, är att de tvingar barn att tänka på flera saker samtidigt. Förutom längden och bredden, även höjden. Och inte bara en yta, utan flera ytor i kombination.

En polyeder är ett tredimensionellt föremål, som kuben och rätblocket. Kuben är en regelbunden polyeder, vilket innebär att alla ytor är av samma form, alla kanter är lika långa och alla vinklar lika stora. Det finns fem regelbundna polyedrar. De kallas platonska kroppar. De fem kropparna har fått sitt namn efter den grekiske filosofen Platon (427-347 f.Kr.) I sin skapelseberättelse Timaios ger han de fem kropparna en symbolisk betydelse. Tre av dem består av enbart liksidiga trianglar:

Tetraedern (pyramiden) har 4 trianglar.
Platonskt element:
eld
Oktaedern har 8 trianglar.
Platonskt element:
luft
Ikosaedern har 20 trianglar.
Platonskt element: vatten
Den fjärde platonska kroppen -kuben - består av 6 kvadrater.
Platonskt element: jord
Den femte kallas för dodekaeder, den består av 12 femhörningar.
Platonskt element: eter

Platon menade att allt i himlen och på jorden är uppbyggt av de fyra elementen: eld, luft, vatten och jord. Och eftersom de regelbundna kropparna är skönast och mest perfekta i formen, så är de fyra elementen i sin tur uppbyggda av dessa.

Elden består av tetraedrar. Luften av oktaedrar. Vattnet av ikosaedrar och jorden av kuber. Den femte, dodekaedern, är den kropp som bildar världsalltets omkrets.


Tillverka platonska kroppar
Skriv ut mallarna, gärna på kraftigt papper eller kartong. Arbeta tillsammans med en kompis. Vill du måla mönster, bör du göra det innan du viker och klistrar ihop dem.

Ett annat sätt att bygga de platonska kropparna är med sugrör och tjocka piprensare. Klipp sugrören så att de är 10 centimeter långa. Klipp piprensarna så att de är 15 centimeter och vik dem dubbelt så att de blir tjockare. Foga ihop sugrören genom att stoppa piprensare i dem. Börja med att bygga tetraedern och sedan kuben och så vidare.Skriv ut mot vit bakgrund

Bygg polyedrar »
Info- och lärarsidan »