Titta

Samtal med

Samtal med

Om Samtal med

Samtal med experter, forskare och professorer. Programmen är tänkta att användas i utbildning som fördjupning, illustration och diskussionsunderlag.

Till första programmet

Samtal med : Vem sa att matte är svårt?Dela
 1. "Jag förstår inte matte. Jag är dum
  i huvudet när det gäller matte!"

 2. Så beskriver sig många. Men tänk om
  det inte är så svårt med matematik?

 3. Det kanske inte handlar om
  att man är obegåvad i matte–

 4. –utan att undervisningssättet
  är olämpligt.

 5. Det misstänker Wiggo Kilborn,
  f.d. universitetslektor i matematik–

 6. –nu verksam vid lärarhögskolan
  i Jönköping. – Välkommen.

 7. Är det så att om man kan läsa,
  kan man även förstå matte?

 8. Vi har bara en hjärna. Med den
  hanterar vi både språk och matematik.

 9. Små barn har en fantastisk förmåga
  att klart uttrycka vad de vill.

 10. Den grammatik de använder
  är mer komplicerad–

 11. –än den enkla grammatik som finns
  i den grundläggande matematiken.

 12. När det gäller att läsa och skriva
  så utgår detta från talet...

 13. Man pratar först. Men i matematiken
  börjar man med att läsa och skriva–

 14. –innan man har utvecklat
  ett språk för matematiken.

 15. –Hur kan man "tala" matematik?
  –Det finns många vardagssituationer.

 16. På förskolor använder man sig
  av detta. När man dukar bordet–

 17. –pratar man om antalet tallrikar,
  hur många stolar som fattas osv.

 18. –Man kan göra mycket.
  –Man för in ett tänkande...?

 19. Ja, ett förhållningssätt
  till den matematiska omvärlden.

 20. Det kan man sen förfina.

 21. Hur bygger barn upp
  ett matematikmedvetande?

 22. Det gör de mer eller mindre spontant.
  Men det som är viktigt i skolan...

 23. För att de ska kunna bli duktiga
  i matematik–

 24. –måste läraren hjälpa dem
  att strukturera det de lär sig.

 25. Man ger dem en bra taluppfattning,
  hur man komponerar tal–

 26. –med hjälp av ental, tiotal, hundra-
  tal.Man lär dem tals storleksordning.

 27. Man lär dem hur man gör
  tiotals- och hundratalsövergångar.

 28. 9 + 2 – det går över 10 till 11.

 29. 98 + 3 – det blir 100 + 1.
  Sen kan man gå fram och tillbaka.

 30. En bra taluppfattning betyder att man
  kan uttrycka talen på olika sätt?

 31. Att känna igen talen och hantera dem.
  Men sen är det en annan sak...

 32. Det handlar även om tals uppdelning
  i termer och faktorer.

 33. Om vi t.ex ska addera åtta och sju,
  så bygger operationen på–

 34. –att åtta och två är tio. Sju
  innehåller samtidigt två plus fem.

 35. 8 + 7 blir då:
  8 + 2 + 5, dvs. 10 + 5.

 36. Nu har man byggt upp det nya talet
  med ett tiotal och fem ental.

 37. Att tio är en bas är viktigt att
  förstå. Man kan gå fram och tillbaka.

 38. Det är en viktig struktur. På samma
  sätt kan man göra med faktorer.

 39. 25 gånger 28
  verkar ju svårt att räkna i huvudet.

 40. Men vet man att 28 är 4 gånger 7,
  blir det lättare:

 41. 25 gånger 4 är 100
  gånger 7, alltså 700.

 42. Man kan experimentera med talen,
  dela upp dem för att förenkla...

 43. ...och knyta dem till tio eller 100?

 44. På köpet lär man sig
  att hitta strukturer i matematiken.

 45. Dessa strukturer hittar man igen
  när man kommer till algebra.

 46. Har man en bra taluppfattning,
  blir den svårare matten lättare.

 47. T.ex. detta med åtta plus sju...
  Det finns några viktiga räknelagar.

 48. Om man lyfter fram dem, ser eleverna
  vad matematiken bygger på.

 49. –Hur många räknelagar finns det?
  –Tre–fyra. Kommutativa lagen, t.ex.

 50. Ett plus fyra
  är detsamma som fyra plus ett.

 51. –2 + 3 + 4 = 4 + 3 + 2.
  –Man kan kasta om siffrorna.

 52. –Tre–fyra lagar räcker som grund.
  –Ja. 4 gånger 99 verkar ju svårt.

 53. Det är 4 gånger 100 minus 1, dvs.
  400 minus 4 som var för mycket.

 54. Enligt amerikanska undersökningar
  är barn bättre i matte–

 55. –innan de börjar skolan. Varför
  skapar skolan problem? Vad händer?

 56. De undersökningarna
  gjordes på 80-talet i USA.

 57. Man intervjuade barn
  angående addition och subtraktion.

 58. När det gäller subtraktion kan man
  formulera problem på tre sätt:

 59. man kan ta bort, man kan komplettera
  och man kan jämföra två tal.

 60. Beroende på vilket problem som ställs
  kan det angripas på tre olika sätt.

 61. Tre sätt att se på subtraktion – det
  hade barnen med sig till skolan.

 62. När intervjun gjordes om efter två år
  använde barnen EN metod: att ta bort.

 63. Man hade "dödat" ett fundamentalt
  tänkande hos eleverna–

 64. –genom en stereotyp undervisning.

 65. Lärarna säger att det är svårt för
  barn att fatta så många olika sätt.

 66. Det måste vara ETT sätt. Tror de att
  barn blir dummare av att gå i skolan?

 67. Om de kan tre sätt innan de börjar–

 68. –borde de kunna fler
  efter några år i skolan.

 69. Vad behöver lärarna för kompetens
  för att det här ska förändras?

 70. En lågstadielärare
  måste förstås veta–

 71. –hur matematiken på den nivån
  byggs upp–

 72. –men även hur den ska användas
  senare – vad den ska utvecklas till.

 73. En högstadielärare måste veta hur
  matten byggdes upp på lägre stadier–

 74. –för att kunna hjälpa de elever
  som har problem.

 75. –Kunskap om områdena intill saknas.
  –Kontinuiteten saknas.

 76. Man tänker inte igenom hur teorin ser
  ut, hur barn bygger upp sin kunskap–

 77. –fram till den kunskap de bör ha
  när de lämnar gymnasiet.

 78. När man ska bli matematiklärare
  läser man matematik och pedagogik.

 79. Men det man behöver läsa är metoder,
  olika sätt att tillämpa matematik–

 80. –och att lära ut matematik. Varför
  läser man inte det i högre grad?

 81. Det som egentligen fattas är
  en koppling mellan teori och praktik.

 82. När jag började som lärarutbildare–

 83. –besökte vi våra lärarstuderande
  ca sju timmar på en termin.

 84. Då försökte vi knyta an teorin
  med verkligheten som fanns i skolan.

 85. Nu görs inga besök. De som undervisar
  besöker inte de lärarstuderande.

 86. Det är vattentäta skott mellan lärar-
  högskolan och verkligheten i skolan.

 87. Det här kan appliceras
  på olika undervisningssätt...

 88. Du kan visa hur man kan konkretisera
  något så att det blir lättfattligt–

 89. –när det gäller
  t.ex. division med bråk.

 90. Jag vill klargöra att konkretisera
  inte innebär att manipulera.

 91. Att konkretisera är att använda nåt
  som eleverna redan kan–

 92. –för att förklara något
  som är komplicerat.

 93. –Du tänker på 3/4 delat med 1/4...?
  –Vi kan se det på bild...

 94. Det här är inte så lätt att räkna ut.

 95. Att det är svårt
  beror på den metod man använder.

 96. Först byter man divisionstecknet
  mot multiplikationstecken.

 97. Så lär man sig att räkna ut det?

 98. Sen vänder man upp och ner på 1/4
  – man inverterar – och får 4.

 99. 3/4 gånger 4 = 3. Svaret blir rätt.

 100. Om man inte förstår detta, vad händer
  då när man kommer till algebran?

 101. –Hur kan man annars visa det?
  –Det finns två sätt att dividera.

 102. Dels delningsdivision – en fördelning
  som när man t.ex. fördelar kort.

 103. Man kan även se hur många gånger
  en viss del innehålls i en annan del.

 104. I detta fall
  skulle vi dividera med 1/4.

 105. Hur många gånger ryms 1/4 i 3/4?
  Det kallas innehållsdivision.

 106. Det framgår klart
  att den där kvarten ryms tre gånger.

 107. Det är alltså två olika perspektiv
  på division.

 108. Det här var lätt.
  Alla ser att det blir tre.

 109. Här har vi kunskap från klockan
  – vi vet vad en kvart är.

 110. Genom att utnyttja detta
  som en konkretiserande bild–

 111. –förstår man den andra operationen.
  Sånt här behöver vi mer av i skolan.

 112. Med den grunden förstår man mer.
  Vad betyder det–

 113. –att så många elever lämnar skolan
  utan matematikkunskaper?

 114. För det första
  handlar det om demokrati.

 115. Om man inte kan tolka den vardags-
  matematik som finns i t.ex. pressen–

 116. –kan man inte hänga med, man har
  svårt att klara ekonomin osv.

 117. Dessutom, med tanke på att vi nu har
  en annan typ av yrkesutbildning...

 118. För att kunna klara ett yrke
  behöver man matematik.

 119. Ju mer matematik man kan,
  desto bättre klarar man sitt yrke.

 120. Varför inte dela upp matten
  i olika grupper?

 121. Det borde man göra.
  Samtidigt måste man förena dem.

 122. I gymnasiet är matematikinnehållet
  ungefär detsamma för naturvetare–

 123. –som för dem som går yrkesprogram.
  Det är olika sätt–

 124. –att använda matematik på, och de
  matematiska modellerna är helt olika.

 125. Det är svårt
  att dela upp det på ett annat sätt.

 126. Man måste bygga upp
  en didaktisk teori för–

 127. –vad som förenar vardagsmatematiken
  med...

 128. Vad är det viktigaste att göra för
  att det ska bli bättre i framtiden?

 129. Vi måste studera vad som faktiskt
  händer i klassrummet.

 130. Vi bör följa undervisningen från låg-
  stadiet och uppåt och fundera över–

 131. –varför eleverna inte förstår och vad
  som behövs för att åtgärda problemen.

 132. Tack. – Matematik handlar inte bara
  om siffror och om att räkna.

 133. Att det kan vara kreativt
  ser ni på söndag, 17.30, i SVT1.

 134. Då börjar programmet
  "På tal om matte".

 135. Människor rostar, precis som bilar –
  annars skulle vi leva i hundratals år

 136. Om 14 dagar handlar programmet om
  attacker från de fria syreradikalerna

 137. På vår hemsida, ur.se, kan ni se
  det här programmet igen. Vi ses!

 138. UR Text: Ulla Zedigh Brenner

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Vem sa att matte är svårt?

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Att dela upp tal i mindre tal och förstå hur man kan sätta samman dem på olika sätt är nödvändig kunskap för att man sen ska kunna klara av mer abstrakt matematik. För att eleverna ska få en stabil grund att stå på och begripa vad de gör krävs att vi använder fler och andra inlärningsmetoder i skolan än vad vi gör idag, anser f.d. universitetslektorn i matematikdidaktik Wiggo Kilborn. Om man dessutom skilde den mer avancerade matematiken, som krävs för högre studier, från en mer samhällsinriktad matematik, skulle med största sannolikhet fler elever lämna skolan med godkända betyg.

Ämnen:
Matematik, Pedagogiska frågor
Ämnesord:
Matematik, Pedagogik, Undervisning
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i Samtal med

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaSamtal med

Vem sa att matte är svårt?

Maria Andersson samtalar med Wiggo Kilborn: Är matematik svårt eller lärs den ut med felaktig pedagogik?

Produktionsår:
2004
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer matematik

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Spegelvänd

Schackspelet

Del 5 av 8. Li är hos sin mormor Karin på laboratoriet. Karin berättar för Li att det finns en hemlighet som har förvaltats inom familjen i många hundra år. Under tiden hittar Amina och Greger ett gammalt schackspel i mormors stuga.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Lärarrummet

Fyra grundpelare för matematikundervisningen

Eva Björklund utvecklar läromedel i matematik. Hon är även lärare i matematik och NO på Herrgårdsskolan i Göteborg och baserar sin undervisning på fyra grundpelare som hon menar är nödvändiga för en god matematikundervisning. Under en dag följer vi Eva för att få veta mer om dessa grundpelare och om vad det är som får henne att brinna så för matematik.