Titta

Hela apparaten - om teknikens världar

Hela apparaten - om teknikens världar

Om Hela apparaten - om teknikens världar

Vi vidgar och analyserar begreppet teknik och pekar på hur nästan allt omkring oss är just teknik. Det gäller bara att få syn på det. Med exempel från teknikundervisning, från förskolan till högstadiet, samt med nedslag i historien, samhället och vardagen ger serien många ingångar till teknikämnet. Programledare Anna Charlotta Gunnarson delar med sig av sina personliga reflektioner, aha-upplevelser och mobilfotokåserier.

Till första programmet

Hela apparaten - om teknikens världar : Att prata och förstå teknik

Programmet är inte tillgängligt

Det här programmet saknar just nu rättigheter för att spelas upp på UR Skola.

Att prata och förstå teknik

Avsnitt 2 av 8

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Hur ska vi kommunicera för att förklara teknik? Hur blir en skattkarta teknik? Och varför är alfabetet världens häftigaste uppfinning? Vi besöker en mellanstadieklass i Tungelsta skola när de bygger broar efter varandras ritningar och vi träffar företaget Mitekgruppen när de gör en modell av en skyskrapa. Hur gör vi när orden inte räcker till? Konstnären Ulrika Sparre undersöker hur vi påverkar varandra med tankarna. På Sjöängsskolan får vi se när barnen skapar skattkartor och letar efter varandras skatter. För att kunna läsa kartorna behöver de komma överens om gemensamma symboler. Programledare Anna Charlotta Gunnarson lotsar mellan världarna, funderar över Google Earth, GPS, symboler som kommunikation och boken som uppfinning. Dessutom besöker hon Chalmers Användbarhetslabb och träffar MariAnne Karlsson, professor i människa-tekniksystem.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Didaktik och metod, Teknik
Ämnesord:
Industri, Kommunikationer, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Teknik, Teknik och samhälle, Teknikundervisning, Undervisning, Undervisning i tekniska ämnen
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i Hela apparaten - om teknikens världar

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Bedömning för och av lärande

Synligt lärande stöttar elever

Genom att kombinera formativa strategier med digitala resurser kan undervisningen förbättras, menar språkläraren Patricia Diaz. Här berättar hon om hur hon själv jobbat praktiskt och framgångsrikt med formativ bedömning de senaste fem åren. Patricia poängterar också vikten av att skilja på bedömning och betyg och förmedla det till eleverna. Hon kommer också in på begreppet återkoppling och hur hon får eleverna att dra nytta av de återkopplade samtalen som kan ske både muntligt och digitalt. Inspelat på Näringslivets hus i Stockholm den 11 februari 2016. Arrangör: Skolporten.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna NPF-podden

Vill ha mycket uppmärksamhet

Logoped Ulrika Aspeflo och psykolog Bo Hejlskov Elvén samtalar med en mamma vars 11-åriga dotter har svårt med det sociala samspelet samtidigt som hon är väldigt kontaktsökande. Dottern kräver hundra procent uppmärksamhet och varken föräldrar, vänner eller skola klarar av att ge henne det.

Fråga oss