Lyssna

Skolministeriet

Skolministeriet

Om Skolministeriet

Hur har barnen och lärarna det på sin arbetsplats - skolan? Vi granskar och diskuterar skolfrågorna ur ett aktuellt perspektiv. Programmen är en blandning av levande reportage inifrån skolans värld och studiosamtal med engagerade och kunniga gäster. Det handlar bland annat om ojämlikheterna i skolan, skolpolitiken, praktiken och visionerna. Säsong 3.

Till första programmet

Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Lyssna Skolministeriet

Privata läxor

Avsnitt 1 av 36

Företag som säljer läxhjälp till skolelever blir allt vanligare. Vad beror det på? Och blir skolan mer ojämlik om några kan köpa sig hjälp?

Produktionsår:
2009
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Lyssna Skolministeriet

Ödesvalet?

Avsnitt 2 av 36

"Jag vill till en stor skola i stan! Och jag vill bara bli frisör!" För drygt ett år sedan träffade vi niondeklassarna Dilan Yürük och Andreas Hort. De skulle då göra ett av livets stora val - det om gymnasiet. Nu har vi träffat dem igen. Hur gick det för dem? Valde de rätt, och blev det som de hade tänkt sig? Är det livsavgörande att gymnasievalet blir "rätt" - eller är det helt odramatiskt?

Produktionsår:
2009
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Lyssna Skolministeriet

Läroboken - har den spelat ut sin roll?

Avsnitt 3 av 36

Förr var läroboken en av få källor i undervisningen. Hur är det idag?

Produktionsår:
2009
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Lyssna Skolministeriet

Många underkända i nian

Avsnitt 4 av 36

År 2008 hade omkring 11 procent av alla nior för dåliga betyg för att komma in på gymnasiet. Varför är det så? Och vad kan man göra åt det?

Produktionsår:
2009
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Lyssna Skolministeriet

Varför halkar skolan efter?

Avsnitt 5 av 36

Hur kommer det sig att svenska elever blir allt sämre på matematik och naturvetenskap? Diskussion i studion.

Produktionsår:
2009
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Lyssna Skolministeriet

Hemkontakt i Hjulsta

Avsnitt 6 av 36

På Hjulstaskolan utanför Stockholm arbetar man aktivt med att få elevernas föräldrar att engagera sig. Tanken är att man med föräldrarnas hjälp ska kunna förbättra elevernas studieresultat.

Produktionsår:
2009
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Lyssna Skolministeriet

Lite slöjd men höga betyg

Avsnitt 7 av 36

På friskolan Kunskapsskolan studerar man bara slöjd och hemkunskap i en vecka. Hur kan det då komma sig att betygen där är mycket högre än rikssnittet? Försöker man medvetet höja betygen?

Produktionsår:
2009
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Lyssna Skolministeriet

Nätmobbningen och skolan

Avsnitt 8 av 36

Allt fler barn mobbas via dator och mobiltelefon. Vad kan skolan göra för att motverka den här typen av mobbning?

Produktionsår:
2009
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Lyssna Skolministeriet

Toalettsnusket

Avsnitt 9 av 36

Varför vill inte elever gå på muggen när de är nödiga?

Produktionsår:
2009
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Lyssna Skolministeriet

Den bullriga skolan

Avsnitt 10 av 36

Hur påverkas elever och lärare av den höga ljudnivån i skolan?

Produktionsår:
2009
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Lyssna Skolministeriet

En andra chans

Avsnitt 11 av 36

Vi följer några elever och lärare under en dag på Salut i Vällingby - en verksamhet för elever som inte har fixat grundskolan.

Produktionsår:
2009
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Lyssna Skolministeriet

Lärarpraktik

Avsnitt 12 av 36

Regeringen vill göra om lärarutbildningen. Men räcker deras planer för att utbildningen ska bli bättre?

Produktionsår:
2009
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Lyssna Skolministeriet

Vegan i skolan

Avsnitt 13 av 36

Är det en rättighet att få veganmat i skolan? Robell som bor i Stockholm är vegan och får specialmat varje dag men så är det inte i alla kommuner.

Produktionsår:
2009
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Lyssna Skolministeriet

Skolan i finanskrisen

Avsnitt 14 av 36

Hur påverkas svenska skolor av lågkonjunktur och ekonomisk kris?

Produktionsår:
2009
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Lyssna Skolministeriet

Skolmassaker - kan det hända i Sverige?

Avsnitt 15 av 36

Vad låg bakom skolmassakern i Finland 2007? Och hur kan man förebygga att något liknande händer i Sverige?

Produktionsår:
2009
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Lyssna Skolministeriet

Nationella prov i trean

Avsnitt 16 av 36

Vad tycker lärare och elever om det nya nationella provet för tredjeklassare? Vi följer en klass före, under och efter provet.

Produktionsår:
2009
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Lyssna Skolministeriet

Skolsmuts

Avsnitt 17 av 36

Städas det ordentligt i svenska skolor? Med hjälp av professor Marie-Louise Danielsson-Tham testar vi hur rent det är i fyra skolor.

Produktionsår:
2009
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Lyssna Skolministeriet

Övergrepp och skolan

Avsnitt 18 av 36

Två av tre gymnasietjejer har utsatts för oönskade sexuella kontakter visar en studie från Socialstyrelsen. Vad kan skolan göra?

Produktionsår:
2009
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Lyssna Skolministeriet

Sommarskola

Avsnitt 19 av 36

Allt fler läser upp betygen under sommaren. Vilken betydelse har sommarskolan för resultaten?

Produktionsår:
2009
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Lyssna Skolministeriet

Granskning av nya skollagen

Avsnitt 20 av 36

Vi granskar regeringens förslag till ny skollag. Har Jan Björklund hållit sina löften?

Produktionsår:
2009
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Lyssna Skolministeriet

Skolbibblan

Avsnitt 21 av 36

En tredjedel av skolorna i Sverige har inget skolbibliotek. Hur påverkar det elevernas kunskaper?

Produktionsår:
2009
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Lyssna Skolministeriet

Vad hände med friskolorna och barnen med funktionshinder?

Avsnitt 22 av 36

Hösten 2008 bröt var tionde friskola mot lagen och sade nej till att ta emot barn med funktionshinder redan i telefon. Hur ser det ut idag?

Produktionsår:
2009
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Lyssna Skolministeriet

Dagis blir skola?

Avsnitt 23 av 36

Enligt förslaget till ny skollag ska förskolan bli mer inriktad på pedagogik.

Produktionsår:
2009
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Lyssna Skolministeriet

Glesbygdsskolor i omvandling

Avsnitt 24 av 36

I takt med att glesbygdens skolor läggs ned vill många omvandla dessa till friskolor.

Produktionsår:
2009
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Lyssna Skolministeriet

Kameraövervakningen olaglig?

Avsnitt 25 av 36

Om kameraövervakning i skolor.

Produktionsår:
2009
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Lyssna Skolministeriet

Skolan skär ned

Avsnitt 26 av 36

Vilka konsekvenser fick egentligen finanskristidens besparingsåtgärder för elever och lärare ute på skolorna?

Produktionsår:
2009
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Lyssna Skolministeriet

Plus minus noll

Avsnitt 27 av 36

Varför har både elever och lärare så svårt för matte?

Produktionsår:
2009
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Lyssna Skolministeriet

Sämre skolresultat - varför?

Avsnitt 28 av 36

Varför har elevernas resultat i matematik, naturvetenskapliga ämnen och läsförståelse försämrats kraftigt sedan början av 1990-talet?

Produktionsår:
2009
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Lyssna Skolministeriet

Ett förändrat skollandskap

Avsnitt 29 av 36

Vad har friskolereformen som genomfördes 1992 egentligen lett till?

Produktionsår:
2009
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Lyssna Skolministeriet

Nätet och skolan

Avsnitt 30 av 36

Vi letar efter skolor som använder sociala medier. Hur tar skolan till vara ungdomars Internetintresse?

Produktionsår:
2009
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Lyssna Skolministeriet

Skolan tillgänglig 2010?

Avsnitt 31 av 36

Är Sveriges alla skolor fullt tillgängliga för barn med olika funktionshinder?

Produktionsår:
2009
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Lyssna Skolministeriet

De dolda barnen

Avsnitt 32 av 36

Varför är skolan dålig på att anpassa undervisningen till de behov som finns hos elever med funktionshinder?

Produktionsår:
2009
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Lyssna Skolministeriet

Tiden och läraren

Avsnitt 33 av 36

Hur disponerar egentligen lärarna sin arbetstid?

Produktionsår:
2009
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Lyssna Skolministeriet

Skolan och klimatet

Avsnitt 34 av 36

På FN:s klimatmöte i Köpenhamn diskuteras frågor om miljö och klimat. Hur arbetar skolan med klimatfrågan?

Produktionsår:
2009
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Lyssna Skolministeriet

Byskolan

Avsnitt 35 av 36

Kommer Hakkas skola i Lappland att ha tillräckligt med elever i framtiden?

Produktionsår:
2009
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Lyssna Skolministeriet

Lärarrollen

Avsnitt 36 av 36

Har pedagogrollens status dalat? Vad kan det i sådana fall bero på?

Produktionsår:
2009
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Fråga oss