Titta

I love språk - samtal

I love språk - samtal

Om I love språk - samtal

Om språk och språkinlärning. Studiosamtal mellan programledaren Lotta Jankell och aktuella och inspirerande gäster som på olika sätt arbetar med att utveckla och förändra språkundervisningen. Vi visar på goda exempel, intressant forskning och nya resonemang.

Till första programmet

I love språk - samtal : Obama lär lärare retorik

Programmet är inte tillgängligt

Det här programmet saknar just nu rättigheter för att spelas upp på UR Skola.

Obama lär lärare retorik

Avsnitt 4 av 32

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Att det är viktigt för politiker att vara goda retoriker vet vi, men hur är det med lärare? Bör skolan ha retorik på schemat? Lotta Jankell diskuterar med gästerna Karin Beronius, retorikutbildare och språklärare, och Anders Sigrell, retorikprofessor vid Lunds universitet.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Didaktik och metod, Svenska > Muntlig framställning och retorik, Svenska > Språkbruk
Ämnesord:
Pedagogik, Pedagogisk metodik, Retorik, Språkundervisning, Språkvetenskap, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i I love språk - samtal

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Lärlabbet

Ökad psykisk hälsa

Tema: elevhälsa. Hur uppnår man ökad psykisk hälsa i skolans värld? På Rotskärsskolan i Älvkarleby ses eleverna som sakkunniga i arbetet med elevhälsa. De vet var bristerna och problemen finns och blir delaktiga i det förebyggande arbetet för bättre fysisk och psykisk skolmiljö. Skolchef GunnMari Nordström berättar om hur vuxna och elever arbetar tillsammans med att förebygga stress, kränkningar och psykisk ohälsa. Reportaget följs upp av samtal i studion.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Didaktorn

Skev världsbild

Tänk dig att använda Hans Roslings inspirerande föreläsningar som lektionsunderlag. Enligt läraren Mikael Arevius är det inte bara möjligt utan direkt nödvändigt. Mikael, som arbetar som lärarutbildare på Gapminder School och förser just Hans Rosling med faktaunderlag, hävdar att det finns stora kunskapsluckor kring hur världen faktisk ser ut idag hos såväl lärare och elever som hos folk i allmänhet. Bidragande orsaker är föråldrade läromedel, undervisning som bygger på gammal fakta och medias nyhetsvärdering.