Titta

En hjärnas födelse och död

En hjärnas födelse och död

Om En hjärnas födelse och död

En människas hjärna är en oerhört komplex organism. Vi följer hjärnans utveckling under en livstid - från det unga barnets nyfikna och receptiva hjärna till den kloka och erfarna, men i värsta fall demensdrabbade, äldre hjärnan. Med hjälp av avancerad grafik kryper vi in i skallen på barn, tonåringar och pensionärer för att se vad som händer i hjärnan när den lär sig läsa och skriva, när den blir förälskad, och när den drabbas av sjukdomar som stroke och Alzheimer.

Till första programmet

En hjärnas födelse och död : Den unga hjärnanDela
 1. På en förlossningsavdelning
  sker mirakel hela tiden.

 2. Här föds barn och de har universums
  mest komplexa föremål:

 3. Den mänskliga hjärnan.

 4. Med hjälp av sina synapser,
  närmare bestämt 400 000 miljarder-

 5. -så klarar hjärncellerna av saker som
  ingen annan art på jorden klarar av.

 6. Komplicerade saker som
  att räkna algebra, bygga rymdraketer-

 7. -skriva kärleksdikter.

 8. Med början innanför
  det nyfödda barnets nyfikna ögon-

 9. -ända fram till den åldrande,
  kloka och erfarna-

 10. -men i värsta fall
  demensdrabbade hjärnan.

 11. Om den mänskliga hjärnans
  märkliga resa, från födelse till död.

 12. Om det handlar den här serien.

 13. Hjärnans liv
  börjar redan innan vi är födda.

 14. Fostrets sinnen
  finns tidigt på plats.

 15. Vi vet att det hör ljud
  och känner smaker.

 16. Men visste du att fostrets hjärna
  redan efter 5-6 månader-

 17. -har förmågan
  att faktiskt lära sig saker?

 18. Omvärlden når barnet
  genom sinnesintryck.

 19. De är subtila, men likväl hanteras
  intrycken av den ofödda hjärnan.

 20. Vi vet till exempel
  att hjärnan upplever ljusskillnader.

 21. Och den reagerar på ljudintryck.
  Mammans kroppsljud. Hjärtslagen-

 22. -tarmrörelserna och det strömmande
  blodomloppet ligger på runt 40 dB.

 23. Men kan nå 80 dB, som motsvarar
  ljudet av en startande motorcykel.

 24. Trots det hör fostret mammans röst
  eftersom det är mer högfrekvent.

 25. Alla sinnesintryck når det här
  organet i hjärnan: talamus.

 26. Den beskrivs
  som hjärnans kopplingscentral.

 27. Hit kommer alla ingående signaler:
  vad vi hört, sett, känt eller smakat-

 28. -och här bestäms
  vart i hjärnan de ska slussas vidare.

 29. Synintryck skickas
  till synbarken i nacken-

 30. -medan ljudintryck aktiverar
  nervceller på hjärnans sidor.

 31. Ju oftare man utsätts
  för samma sinnesintryck-

 32. -desto kraftigare binds
  hjärncellerna till varandra.

 33. Rytmen och tonläget i mammans röst
  lämnar avtryck i fostrets hjärna-

 34. -i form av ett nätverk
  av såna här aktiverade hjärnceller.

 35. När fostret väl föds kan det
  särskilja mamman från andra-

 36. -bara genom rösten. Förklaringen?
  Det har skett en inlärning.

 37. Förmågan att känna igen ljud är
  så avancerad att man numera tror-

 38. -att vi har en form av språkkänsla
  redan i magen.

 39. Saga föddes för bara några dagar sen.
  Åtta veckor för tidigt-

 40. -men hon är helt frisk,
  och hennes hjärna arbetar för fullt.

 41. Och det har den faktiskt gjort långt
  innan hon ens föddes.

 42. Tre veckor efter befruktning
  börjar hjärnan anläggas.

 43. Men sen efter ungefär 8-10 veckor
  då exploderar det.

 44. Då bildas nervceller och det bildas
  ett par hundratusen i minuten.

 45. Redan efter drygt halva graviditeten-

 46. -då fostret är nästan lika stort
  som de här för tidigt födda barnen-

 47. -reagerar barn på ljud och smärta,
  och det kan minnas.

 48. Först är det mest korttidsminnen,
  men sen börjar minnena fastna.

 49. I fosterlivets bullriga miljö kan
  fostret urskilja ljud och röster-

 50. -men kommer barnet ihåg nåt sen?

 51. Ja. Det har bland annat forskare
  från Karolinska institutet visat.

 52. Nyfödda barn fick lyssna på en röst
  som läste upp olika vokalljud.

 53. Dels svenska vokaler
  och dels engelska.

 54. A...A...

 55. I...I...

 56. Man mätte barnets reaktion genom
  att se hur mycket det sög på en napp.

 57. Forskarna ville se
  om barnet kände igen-

 58. -språket mamman
  pratat under graviditeten.

 59. Här i Sverige reagerar barnen
  mer på de svenska vokalerna a, o, u-

 60. -medan i Seattle
  där våra kollegor har arbetat-

 61. -reagerar barnen inte på svenska
  vokaler, utan på de engelska i, e.

 62. Barnen kunde redan innan födseln
  skilja på ljud från olika språk.

 63. Det finns liknande experiment
  som visar att barn känner igen musik-

 64. -från de tv-serier som mamman
  ofta tittade på under graviditeten.

 65. Ett nyfött barns hjärna
  är egentligen oproportionerligt stor.

 66. När ett barn föds står hjärnan för
  en tiondel av kroppsvikten-

 67. -jämfört med hos en vuxen
  där den står för bara en femtiondel.

 68. Men det är under fosterlivet som de
  flesta nervceller i hjärnan bildas.

 69. De som vi sen ska använda
  resten av vårt liv.

 70. Visserligen så har forskare visat
  att vi får nya hjärnceller som vuxna-

 71. -men det är ingenting mot den
  explosion av omogna nervceller-

 72. -som bildas under
  den första halvan av graviditeten.

 73. Fostrets nervcell är rund och saknar
  förbindelser med andra nervceller.

 74. Det kanske finns nåt enstaka utskott.

 75. Men när hjärnan mognar
  blir den här cellkärnan lite större-

 76. -och sen blir det en massa utskott,
  förgreningar så här.

 77. De kopplas via synapserna
  till andra nerver.

 78. Då kan nervcellerna
  börja prata med varandra.

 79. När barnet föds har hundra miljarder
  nervceller bildats och mognat.

 80. Nervceller som har sitt ursprung
  djupt inne i hjärnan-

 81. -och som sen letat sig fram
  till just sin plats.

 82. Man kan se i mikroskop
  hur de nya hjärncellerna vandrar.

 83. Här på Karolinska institutet
  har man tagit musfoster till hjälp.

 84. Musfoster med speciella
  självlysande nervceller.

 85. Allt för att försöka förstå
  hur cellerna hittar rätt.

 86. Med hjälp av olika signalsubstanser,
  som visar rätt väg-

 87. -klättrar nervcellerna längs
  ett komplicerat nät av små trådar-

 88. -ända ut till hjärnbarken, som brukar
  förknippas med högre tänkande-

 89. -jaget och medvetandet.

 90. Och kanske också den delen som gör
  oss människor till just människor.

 91. Själen bildas redan femton veckor
  innan vi föds. Visste du det?

 92. Ja, eller i alla fall
  vårt medvetande.

 93. Det verkar som att vi redan då får en
  känsla av oss själva och vår kropp.

 94. Det som gör att det här kickar igång-

 95. -är två små äggformade klumpar
  i mellanhjärnan. Här.

 96. De kopplas samman
  med olika delar av just hjärnbarken.

 97. Klumparna är talamus. Ni minns
  kanske: hjärnans omkopplingsstation.

 98. Och när talamus
  skapar kopplingarna till hjärnbarken-

 99. -framför allt till pannloben
  längst fram i hjärnan-

 100. -ja, det är först då som barnet så
  smått kan börja tänka-

 101. -känna, minnas och framför allt
  ha en jaguppfattning.

 102. Jag menar att medvetandet
  är vår själ, vår personlighet.

 103. När man har fått det då är man en
  människa som måste respekteras.

 104. Ett litet barn är en mästare
  på att lära sig nya saker.

 105. Under de första åren suger det åt sig
  färdigheter som en tvättsvamp-

 106. -men hur det här går till är
  lite av ett mysterium för forskarna.

 107. Man har visat att barn har teorier
  om andra människors handlingar-

 108. -när de är 4-5 år,
  men vi vet från våra egna studier-

 109. -att barn förstår andra människors
  handlingar betydligt tidigare.

 110. Svaret kan vara att de har
  en finurlig genväg till kunskap.

 111. På spädbarnslabbet i Uppsala har man
  tittat på vad som händer i hjärnan-

 112. -när ett barn ser en annan människa
  utföra en handling.

 113. Man har mätt en hjärnaktivitet
  som kallas för myrytmen.

 114. Det är en stand by-aktivitet
  som alltid är igång-

 115. -bortsett från när man gör
  en viss handling.

 116. Då minskar myrytmen
  i de delar av hjärnan som används.

 117. Men det spännande är att den minskar
  även när man tittar på.

 118. Det kan vara nyckeln till barns
  fantastiska inlärningsförmåga.

 119. Det här är en enorm fördel,
  att tänka på en handling tar tid-

 120. -men att spegla
  en sån här handling går omedelbart.

 121. Det ger möjlighet att förstå andra
  människors handlingar-

 122. -omedelbart och direkt i stället
  för att försöka tolka dem.

 123. Det här fenomenet
  kallas för spegelneuronsystem.

 124. Nåt som nyligen upptäcktes hos vuxna-

 125. -och som forskarna i Uppsala
  visat även gäller för spädbarn.

 126. Barnets hjärna tränar alltså på
  handlingar bara genom att se på.

 127. Och man tror att spegelneuronsystemet
  hjälper barnet-

 128. -att sätta sig in i hur andra tänker
  och fungerar. En genväg till empati.

 129. En väldigt viktig del av hjärnan
  går ut på att förstå och tolka-

 130. -andra människors handlingar
  och känslor.

 131. För det är ju den mest komplexa
  formen av förståelse trots allt.

 132. Förmågan att leva sig in i vad andra
  människor tänker och känner-

 133. -är utmärkande för oss människor.

 134. Andra djur kan uppvisa empati och
  hjälpsamhet, men på en basal nivå.

 135. Redan några av de här små barnen
  klarar av ett mentalt trick-

 136. -som ingen annan art på jorden gör.

 137. I ett klassiskt test
  frågar psykologer barn-

 138. -vad som finns
  inuti en tändsticksask.

 139. När barnen märker att asken är fylld
  med nåt annat än tändstickor-

 140. -ställs de inför en ny fråga.

 141. Vad tror du nästa barn
  kommer säga att asken innehåller?

 142. -Pärlor.
  -Pärlor kommer de att säga då.

 143. Barn som är yngre än fyra år
  har svårt att skilja-

 144. -på sin egen
  och andras kunskap om världen.

 145. Men äldre barn har kommit över
  en mental tröskel-

 146. -och förstår att andra kan tro sånt
  som de själva vet inte stämmer.

 147. När jag frågar Gabriel samma sak,
  vad tror du han säger då?

 148. Jag tror
  att han säger också tändstickor.

 149. Också tändstickor?

 150. Den här förmågan
  kallas "theory of mind".

 151. Det är inträdesbiljetten
  till de vuxnas tankevärld.

 152. Först när det är på plats kan barnet
  till fullo förstå andras känslor.

 153. Att man kan hitta på, ljuga och
  manipulera och att man själv kan det.

 154. Numera vet forskarna betydligt
  mer om vad som händer i våra hjärnor-

 155. -jämfört med för bara några år sen.

 156. Men ibland drar man lite för
  stora växlar på forskningsresultat.

 157. En berömd amerikansk studie
  från 90-talet-

 158. -fick ambitiösa föräldrar att köpa
  klassisk musik åt sina barn.

 159. Framför allt av den här mannen.

 160. Mozarteffekten fick man fram
  när man studerade högskolestudenter.

 161. De försökte lösa vissa uppgifter
  och de fick höra på Mozartmusik.

 162. De blev faktiskt lite bättre
  på att lösa vissa problem.

 163. Många såg det som ett bevis
  för att hjärnan kunde påverkas-

 164. -och varför inte då intelligensen.

 165. Provet var en del
  av ett intelligenstest.

 166. Det visade sig att den här effekten
  den fanns bara i kanske 10 minuter.

 167. Sen rapporterade forskarna att de
  hade en betydligt sämre prestation-

 168. -så jag tror tyvärr inte att det är
  sant att man kan öka intelligensen-

 169. -med att bara lyssna på musik.

 170. Inga publicerade vetenskapliga
  studier tyder på en varaktig effekt-

 171. -på intelligenskvoten
  och intelligens rent allmänt.

 172. Det är en långlivad myt det här.

 173. Kanske för att musik
  känns väldigt trevligt-

 174. -och det borde
  förbättra funktionerna i hjärnan.

 175. Mozarteffekten stämmer alltså inte.

 176. Vi blir inte smartare
  bara av att lyssna på musik.

 177. Men som vi snart kommer att höra-

 178. -att man kan påverka hjärnan
  genom att spela musik.

 179. Forskarna vet att hjärnan är mer
  formbar än vad vi tidigare trott.

 180. Nu vet vi att undervisning-

 181. -att börja skolan precis som Alma
  och hennes klasskompisar-

 182. -är ett av de största stegen
  som hjärnan gör under sin livstid.

 183. Och exakt hur hjärnan påverkas
  av att lära sig läsa och skriva-

 184. -vet vi tack vare forskning på
  hundratals mycket speciella damer-

 185. -i södra Portugal.
  Europas sista analfabeter.

 186. Systrarna Amén och Silvina promenerar
  under den heta portugisiska solen.

 187. Då de växte upp var Portugal
  ett av Europas fattigaste länder-

 188. -och deras föräldrar behövde arbeta
  mycket för att försörja familjen.

 189. Ändå hade man inte råd
  att skicka alla barnen till skolan.

 190. Lillasyster Silvina
  fick den möjligheten-

 191. -och har arbetat som sekreterare
  sedan hon gick ut skolan.

 192. Storasyster Amén fick ta hand
  om hushåll och småsyskon.

 193. I dag är hon sjuttio år och saknar
  nåt som vi andra tar för givet.

 194. Förmågan att läsa och skriva.

 195. Alla försvann.

 196. Inget på utsidan antyder att de två
  systrarna skulle fungera olika-

 197. -trots deras skilda bakgrunder.

 198. Men forskare tror att skillnaden
  finns på insidan, i hjärnan.

 199. Jag kör till en liten fiskeby
  som heter Olhão-

 200. -för att samla in data
  till vår analfabetstudie.

 201. Det är unikt, för i Olhão
  hittar jag analfabeter-

 202. -som har släktingar
  som är läs- och skrivkunniga-

 203. -utan att introducera
  nya variabler i studien.

 204. Neuropsykologen Alexandra Reis har i
  samarbete med Karolinska Institutet-

 205. -tagit fram tester för att avslöja-

 206. -hur en hjärna som inte lärt sig läsa
  och skriva fungerar.

 207. Redan i det första testet
  händer något överraskande.

 208. Amén ombeds att namnge en rad
  vardagliga föremål så snabbt hon kan.

 209. Den uppgiften löser hon lika galant
  som sin läskunniga syster.

 210. Men då samma föremål
  visas på datorskärmen-

 211. -behöver Amén märkligt nog längre tid
  på sig för att namnge sakerna.

 212. Telefon.

 213. Prestationen sjunker i jämförelse
  med en läs- och skrivkunnig.

 214. De är inte vana att läsa av
  en visuell representation.

 215. Deras visuella system är inte
  programmerat för att tyda former.

 216. Analfabeters arbetsminne visar sig
  också vara betydligt sämre än andras.

 217. Normalt klarar man av att hålla en
  sekvens av sex-sju siffror i minnet.

 218. Men Amén
  får problem betydligt tidigare.

 219. 7, 2, 8, 6.

 220. 7, 8, 2, 3.

 221. Skillnaden är stor. Läs- och
  skrivkunniga minns sex-sju siffror.

 222. Analfabeterna har ett snitt på 3,5.

 223. Det kallas arbetsminneskapacitet.

 224. Det är ett extremt bra mått på den
  språkliga delen av arbetsminnet.

 225. Forskarnas nästa steg blir att hitta
  en fysisk förklaring till skillnaden.

 226. Skapar läs- och skrivkunnighet ett
  avtryck i hjärnans själva anatomi?

 227. Forskarna är speciellt intresserade
  av ett område: corpus callosum.

 228. När man läser och skriver...

 229. ...förs informationen
  mellan höger och vänster hjässlob.

 230. Det innebär att den här delen av
  corpus callosum sköter övergången.

 231. Eftersom Amén
  inte kan läsa och skriva-

 232. -så väntar vi oss att hitta
  en tunnare corpus callosum i Amén-

 233. -och en större i Silvina.

 234. MR-kameran avslöjar att det
  finns skillnader mellan hjärnorna.

 235. Améns corpus callosum
  är inte lika tjock som Silvinas-

 236. -och det finns bara en förklaring.

 237. Att lära sig en färdighet
  upp till man är åtta år-

 238. -kan förändra ens hjärna.

 239. Man hittar skillnader. Om man inte
  lär sig en färdighet vid rätt ålder-

 240. -så är hjärnan annorlunda,
  eftersom den är otränad.

 241. Bekämpningen av analfabetism i den
  fattiga världen är ett misslyckande.

 242. Hundratals miljoner barn
  kommer än i dag-

 243. -möta sitt vuxenliv
  utan förmågan att läsa och skriva.

 244. När man är läs- och skrivkunnig
  kan man jobba med det man gillar.

 245. Om jag skulle kunna läsa och skriva-

 246. -skulle jag jobba
  med nåt jag gillade.

 247. Jag skulle lära barnen att läsa.
  Det skulle ha kunnat vara så.

 248. Jag hade velat vara lärare.

 249. Nu vet vi att analfabetism inte bara
  skapar ett socialt utanförskap.

 250. Att förvägra utbildning bygger också
  ett permanent biologiskt handikapp.

 251. Amén fick aldrig välja ett annat liv-

 252. -men hon har visat vilken potential
  evolutionen byggt in i hjärnan.

 253. Amén och andra analfabeter är
  viktiga för att visa att inlärning-

 254. -av en ny färdighet inte bara
  förändrar den kognitiva processen-

 255. -utan också kan förändra
  hjärnans anatomi.

 256. Fredrik Ullén, hjärnforskare
  och dessutom konsertpianist.

 257. Har analfabeter och barn
  som spelar piano någon koppling?

 258. Det är två sidor av samma mynt.

 259. Det visar hur ödesdigert det kan
  bli om hjärnan är understimulerad.

 260. Men det vi och andra har sett
  när vi tittar på barn som spelar-

 261. -är att den tidiga träningen kan vara
  positiv för hjärnans utveckling.

 262. Vissa delar av hjärnan
  blir större och mer välutvecklade.

 263. Vi har en studie
  där vi tittar på konsertpianister.

 264. De var vuxna men de har övat otroligt
  mycket genom hela livet-

 265. -från tidig barndom och där tittade
  vi på hjärnans vita substans.

 266. De delar av hjärnan som innehåller
  kopplingar mellan hjärnområden.

 267. Den var mer välutvecklad
  hos de här pianisterna.

 268. Vi tror att nervtrådar
  som går i de här områdena-

 269. -har förmodligen blivit lite tjockare
  av att användas mycket.

 270. Vi tror att myelinskidorna
  som omger nervtrådarna-

 271. -och gör att de kan leda
  impulser fort har också vuxit.

 272. Hjärnan låter
  som en träningsbar muskel.

 273. Den är ännu mer formbar.

 274. Vi vet att nästan alla aspekter av
  hjärnan, hur nervcellerna fungerar-

 275. -och hur välutvecklade fibrerna är
  påverkas av träning.

 276. Hjärnan är ett oerhört plastiskt
  och formbart system.

 277. Men hur viktigt är den här kunskapen?
  Ska vi dra nytta av den?

 278. Den är jätteviktigt, av två aspekter.

 279. Det ena är att när vi musicerar,
  så tränar vi de delar av hjärnan-

 280. -som vi använder
  när man spelar piano till exempel.

 281. Men forskningen visar att barn
  som får aktiv musikundervisning-

 282. -blir också bättre på mycket annat.

 283. Det finns studier
  med omfattande IQ-tester-

 284. -före och efter musikalisk träning.

 285. De blir bättre
  på de flesta av de här testerna.

 286. Spridningseffekten är intressant.

 287. Det låter som vi som inte har spelat
  nåt instrument kör med modem-

 288. -medan de kör med bredband.

 289. Det finns säkert andra aktiviteter
  som stimulerar hjärnan.

 290. Men samtidigt
  så har det du gör betydelse.

 291. Det är viktigt att barnen får en
  stimulerande och utmanande miljö.

 292. Framförallt finns det ingen gräns
  på vad en dålig miljö-

 293. -för hur mycket den kan förstöra.
  Det är klart att genetiken påverkar.

 294. Man kan inte göra mirakel, men barn
  behöver en stimulerande miljö.

 295. Tack, Fredrik.

 296. Hjärnan är i allra högsta grad
  formbar i tidiga år.

 297. Att lära sig läsa, skriva och träna
  ett instrument optimerar hjärnan.

 298. Fundera på om skolan, samhället,
  föräldrar ska dra nytta av det.

 299. Kan vi, vill vi, bör vi utnyttja
  barnets otroliga inlärningspotential?

 300. Kanske barnen ska vara tvåspråkiga
  innan de börjar skolan?

 301. Eller är de redan nu fullproppade
  av intryck och information?

 302. Fundera på det till nästa vecka.
  Då följer vi hjärnan in i nästa fas-

 303. -av sitt liv: Hjärnan blir tonåring.
  Missa inte det.

 304. Sexdebuten är bara en del
  i ett större steg för hjärnan.

 305. Det är en högre aktivering
  i pannloben och hjässloben.

 306. Att göra flera saker samtidigt
  är nåt vi försöker göra mer och mer.

 307. Den här förändringen drivs
  av tekniska möjligheten till det.

 308. Översättning: Miguel Herranz
  www.broadcasttext.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Den unga hjärnan

Avsnitt 1 av 3

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Ett barns hjärna är oerhört dynamisk, och mer formbar än en muskel. Genom studier av analfabeter vet forskarna att hjärnans själva anatomi förändras när barn får lära sig läsa och skriva. Nu visar det sig också att andra aktiviteter, som till exempel musikalisk träning, påverkar hjärnan på ett överraskande sätt. Man tror att barns snabba inlärning förstärks av de märkliga spegelneuronerna.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa > Människokroppen
Ämnesord:
Allmän medicin, Hjärna, Medicin, Nervsystemet, Neurologi
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i En hjärnas födelse och död

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn hjärnas födelse och död

Den unga hjärnan

Avsnitt 1 av 3

Barns hjärnor är mer formbara än muskler. När barn lär sig läsa och skriva förändras hjärnans själva anatomi.

Produktionsår:
2008
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn hjärnas födelse och död

Den mognande hjärnan

Avsnitt 2 av 3

Ungdomar kan vara lynniga, impulsiva och omdömeslösa. Förklaringen kan vara att deras hjärnor inte är helt utvecklade. Och vad händer i hjärnan när vi blir kära?

Produktionsår:
2008
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn hjärnas födelse och död

Den åldrande hjärnan

Avsnitt 3 av 3

Det är mycket negativt som händer när hjärnan blir gammal. Men vissa funktioner blir faktiskt bättre med åren och sådana som förlorats kan återskapas.

Produktionsår:
2008
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Nobel Week Dialogue 2015

Omdefiniera intelligens

Carl Wieman, Nobelpristagare i fysik 2001, berättar om sin syn på intelligens och varför traditionella mätningar är missvisande. Han menar att intelligens snarare skapas än är något medfött, och talar bland annat om vilka möjligheter det finns att förbättra intelligensen. Inspelat på Svenska mässan, Göteborg, den 9 december 2015. Arrangör: Nobel Media.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Vad behöver man egentligen veta?

Det finns högstadieelever som tror att barn kläcks ur ägg. Andra experimenterar med avancerat sex på webben. Klarar skolans sex- och samlevnadsundervisning av att tillgodose ungdomars enormt skiftande behov av kunskap och vägledning?