Titta

UR Samtiden - Lika eller olika?

UR Samtiden - Lika eller olika?

Om UR Samtiden - Lika eller olika?

Ett seminarium om aktuell forskning kring kulturell samexistens. Om varför människor med skilda bakgrunder lever ihop väl på vissa platser men inte andra, och hur ett ökat utbyte mellan den islamska världen och västvärlden leder till färre fördomar. Med bland andra Mohammad Fazlhashemi, professor i idéhistoria och Ida Bull, professor i historia. Arrangör: Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.

Till första programmet

UR Samtiden - Lika eller olika? : Kanske äkta samer?Dela

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Kanske äkta samer?

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

I norra Sverige, som de senaste fyra hundra åren varit en kulturell smältdegel där i synnerhet samer, finländare och tornedalingar utgjort en påtaglig del av befolkningen, intar samerna en särställning som urfolk. Men det är inte bara renodlade svenska norrlänningar som är svåra att finna, menar Peter Sköld, föreståndare för Centrum för Samisk forskning, Umeå universitet. Inte heller samerna är någon enhetlig grupp och statistiken ger inga entydiga svar om vem som egentligen är same. Det saknas också tydliga kriterier för vad som kännetecknar ett urfolk. Arrangör: Vetenskapsrådet.

Ämnen:
Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Nationella minoriteter
Ämnesord:
Etnisk diskriminering, Etnologi, Minoriteter, Samhällsvetenskap, Sociala frågor, Socialantropologi
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Lika eller olika?

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lika eller olika?

Inledning

Göran Collste, professor i tilllämpad etik vid Linköpings universitet, inleder seminariet Lika olika eller olika lika? Arrangör: Vetenskapsrådet.

Produktionsår:
2009
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lika eller olika?

Leva ihop trots olikheter

Hans Ingvar Roth, professor i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet, ringar in några av de faktorer som förenklar respektive försvårar för olika folkgrupper att leva bra tillsammans. Arrangör: Vetenskapsrådet.

Produktionsår:
2009
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lika eller olika?

Ju mer vi är tillsammans

Mohammad Fazlhashemi, professor i idéhistoria vid Umeå universitet, talar om hur den islamska världen och västvärlden ser på varandra och sig själva. Hur fördomar och motsättningar minskar i takt med att utbytet ökar.

Produktionsår:
2009
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lika eller olika?

I hamnen möttes de

Ida Bull, professor i historia, har granskatt den nordliga hamnstaden Trondheim som utvecklats från en provinsiell liten ort till ett kulturellt differentierat samhälle. Arrangör: Vetenskapsrådet.

Produktionsår:
2009
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lika eller olika?

Kanske äkta samer?

Peter Sköld, föreståndare för Centrum för Samisk forskning, Umeå universitet, menar att det är inte bara renodlade svenska norrlänningar som är svåra att finna. Inte heller samerna är någon enhetlig grupp. Arrangör: Vetenskapsrådet.

Produktionsår:
2009
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lika eller olika?

Hellre minoritet än invandrare?

Vilken betydelse får det för en persons självuppfattning och möjligheter om hon ser sig själv som en del av en minoritetskultur respektive invandrarkultur? Med Satu Gröndal, föreståndare för Centret för multietnisk forskning, Uppsala universitet. Arrangör: Vetenskapsrådet.

Produktionsår:
2009
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Flyktingfrågor och antirasism

Från rasism till rasifiering

Rene León Rosales är forskare och ordförande vid Imerförbundet och föreläser om rasismens utveckling genom åren och hur den uttrycks i dag. Han ger en kort historik och talar bland annat om Carl von Linnés kategorisering av människor utifrån "rasspecifika" egenskaper och hur kategorierna sedan har hierarkiserats. Han berättar om rasifiering, vardagsrasism och kritiska ras- och vithetsstudier. Inspelat den 15 oktober 2015 på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

Från kroppsstraff till tuktande av själen

Om synen på brott och straff i 1800-talets Sverige. Vi besöker Spinnhuset i Göteborg.