Titta

UR Samtiden - Vägar framåt

UR Samtiden - Vägar framåt

Om UR Samtiden - Vägar framåt

Regeringen har beslutat att ge ett antal myndigheter och institutioner i uppdrag att komma in med underlag för en nationell strategi för digitalisering, elektronisk tillgång och digitalt bevarande. Ytterligare ett antal institutioner har bjudits in att lämna bidrag. Uppdrag och inbjudan gäller både arkiv, bibliotek, museer och institutioner med audiovisuella samlingar. Den digitala utvecklingen erbjuder "minnesinstitutionerna" helt nya möjligheter att ge medborgare och forskare tillgång till kulturarvet, Som uppstart för arbetet bjöd Kulturdepartementet in de berörda institutionerna till en konferens den 17 december 2009 med rubriken "Vägar framåt". Syftet var att informera om uppdraget och att klargöra vilka förväntningar som finns. Det gavs också tillfälle att lyssna till talare som berättade om arbetet i våra grannländer, höra om goda exempel i Sverige och ta del av inspirerande tankar om kulturinstitutionernas roll i det nya medielandskapet.

Till första programmet

UR Samtiden - Vägar framåt : Norges nationella strategiDela
 1. Tack för inbjudan.

 2. Stortinget, alltså Norges riksdag-

 3. -fastslog en nationell strategi-

 4. -för bevarande och förmedling
  av kulturarv före sommaren.

 5. För en gångs skull ligger Norge före
  Sverige. Det brukar vara tvärtom.

 6. Så det är en stor ära att få
  komma hit och prata om vårt arbete.

 7. Om tekniken står mig bi,
  så ska jag prata om-

 8. -vilken slags strategi
  Norges politiker har valt.

 9. Med utgångspunkt i att det handlar om
  både digitalt bevarande-

 10. -och digitalt tillgängliggörande,
  att ge tillgång via förmedling-

 11. -så är det principerna om hur man ska
  dela ansvaret för att få det gjort-

 12. -och främst upphovsrättsfrågan,
  som har nämnts flera gånger i dag.

 13. Det är nog det jag kan säga
  utan bilder.

 14. Jag vet inte om det är för att det är
  gratis eller betalteknik.

 15. Där.

 16. Nu ser både ni och jag.

 17. Jag tänkte berätta lite
  om några av våra digitala tjänster-

 18. -som har en förutsättning
  i den nationella digitala strategin.

 19. Jag hämtar exempel från Nasjonal-
  biblioteket, det är det jag kan bäst.

 20. Vi har en relativt ny tjänst
  som heter Bokhylla.no-

 21. -där vi lägger ut 50 000 böcker
  i fulltext för läsning på nätet.

 22. Det ska vi göra i tre år, utifrån
  ett avtal med upphovsrättinnehavare-

 23. -representerade av Kopinor,
  motsvarigheten till Copydan.

 24. Vi betalar för rättigheterna
  för att tillgängliggöra materialet.

 25. Det kan inte laddas ner
  förrän rättigheterna gått ut.

 26. Men det kan läsas,
  bläddras och sökas i.

 27. Det bygger på vår nordiska tradition
  med kollektiva licensavtal.

 28. Kopinor har ingått ett avtal med oss-

 29. -å 22 upphovsrättighets-
  organisationers vägnar.

 30. Pengarna som vi betalar
  fördelas i fonder.

 31. Det överstiger Nasjonalbibliotekets
  budget, men vi har fått ökade anslag.

 32. Det är ett pilotprojekt för att se
  vilka kriterier som ligga bakom-

 33. -att upphovsrättsskyddat material
  kan läggas ut på nätet.

 34. På Bokhylla.no kan man söka
  på titel, författare-

 35. -ord och citat ur texten.
  Vi både struktur- och OCR-behandlar-

 36. -så att man får många ingångar,
  apropå metadata och navigatorer.

 37. Om man söker på "majoriteten
  har alltid rätten på sin sida"-

 38. -kommer man till ett
  av Ibsens verk och kan läsa där.

 39. Vi kan också få information om
  boken man kommer in i.

 40. Man läser fulltexten
  och inte bara snuttar.

 41. Man får veta var man kan låna boken
  eller var man kan köpa den.

 42. Något som vi skulle vilja testa nu-

 43. -är att se om tillgängligheten
  på nätet reducerar lån eller köp-

 44. -eller om det inspirerar
  till köp av materialet.

 45. -elektroniskt eller i tryckt form.

 46. Vi hade ett förprojekt
  där vi la ut 14 000 böcker-

 47. -och det ledde till ökade lån
  av tryckta texter.

 48. Det är spännande att se hur länge
  det tryckta är slutprodukten-

 49. -eller om det blir digitalt.

 50. Och det här används.
  Vår första statistik visar-

 51. -att det varje månad är
  4 000-7 000 böcker-

 52. -av 17 000, som används.

 53. Det är en ökad procentandel
  av de verk som ligger ute som läses.

 54. Vi har haft 28 000 unika användare
  sedan i maj.

 55. Vi ser att böckerna inte bara
  sökes i, men läses.

 56. Det är 66,3 sidovisningar per besök-

 57. -i böcker med i genomsnitt 180 sidor.
  Det är endast norska IP-adresser-

 58. -men det är intressant
  i ett Europeiskt perspektiv.

 59. Vi hörde här om Europeana, som ju
  saknar upphovsrättsskyddade böcker.

 60. Men man har olika system i Europa,
  så vi jobbar med vårt nordiska-

 61. -som gör att man
  utan höga administrativa kostnader-

 62. -för att avgöra vem som har
  rättigheterna, bland annat-

 63. -via det kollektiva avtalet kan
  avtala med en paraplyorganisation-

 64. -som representerar samtliga,
  oavsett verkets status.

 65. Vi har också...
  Nu ska vi se om jag får...

 66. Det skulle egentligen komma ljud,
  men det gör det inte.

 67. Jag får göra som min föregångare
  och berätta om det.

 68. Jag försöker här...

 69. Det har fungerat tidigare. Okej...

 70. Nasjonalbiblioteket samarbetar
  med Norsk Rikskringkasting-

 71. -motsvarande Danmarks Radio
  och Sveriges tv och radio.

 72. Alla som sänder på licens i Norge
  levererar sina program till oss.

 73. Det betyder att vi varje natt får sex
  radioprogram översända via nätet-

 74. -och så fungerar vi sen som arkiv.

 75. Vi har även avtal om tillgänglig-
  görande och ett digitalt radioarkiv-

 76. -med material som NRK
  har skaffat rättigheterna till.

 77. Det är ju många bakom programmen.

 78. De kan sökas hos oss
  och delvis på nätet.

 79. Vi har ett löpande samarbete
  för att utvidga detta.

 80. Vi har även börjat ladda ner
  tv-sändningar digitalt-

 81. -för att fungera som arkiv
  och bevara dem.

 82. Vi har en jazzbas där man
  kan spela musik, bara snuttar-

 83. -men man får biografier, fotografier-

 84. -jazzhistoria och länkar
  förutom ljudexemplen.

 85. Allt det här är förutsättningar av
  att man har en strategi-

 86. -som gör att man kan både kan bevara
  och göra materialet tillgängligt.

 87. Stortingsrapporten som har behandlat
  digital tillgång och bevaring-

 88. -säger att målet är att utnyttja
  potentialen inom ny teknik-

 89. -för att ta tillvara och tillgänglig-
  göra alla typer av kulturarv.

 90. Bevarings- och förmedlingsproblem
  ska ses som två sidor av samma sak.

 91. Målet är att dokumentera
  ett samhälle i förändring.

 92. Att fånga upp förändringarna,
  i stället för att bygga på-

 93. -konventionella sätt som ständigt
  omformas, är en viktig förutsättning.

 94. Tillgängligheten ska vara
  på olika sätt, eftersom vi alla-

 95. -har olika förutsättningar och behov.
  Balansen mellan att vi som samhälle-

 96. -vill nå ett kulturpolitiskt ideal
  som alla medborgare ska ha-

 97. -och att det alltmer är
  individuella behov som vi vill täcka-

 98. -genom bibliotek, arkiv och museum-

 99. -det kan det digitala ge nya
  utmaningar och möjligheter till.

 100. Det har politikerna varit medvetna om
  när de kommit med denna rapport.

 101. De har fördjupat bevarings-
  och förmedlingsperspektivet-

 102. -med att säga att kommande
  generationer ska vara perspektivet.

 103. Demokratiperspektivet är spännande
  med tanke på alla analyser här.

 104. Vi hörde i morse om hur det digitala
  samhället demokratiserar annorlunda.

 105. Det kan man ha
  många olika synpunkter på.

 106. Men nu finns det
  lika många avsändare-

 107. -som mottagare av det som förmedlas
  i arkiv, bibliotek och museum.

 108. Det är en viktig insikt
  när man ska ha en nationell strategi.

 109. Och balansen mellan att skräddarsy
  för forskning och utbildning-

 110. -som är lätt att komma ihåg
  när vi definierar målgrupper-

 111. -det är att en alltmer upplyst
  allmän publik också ska ha tillgång-

 112. -till det som bevaras eller yttras
  konstnärligt i kulturinstitutioner.

 113. Den norska nationella strategin
  har velat klarlägga sektoransvar.

 114. Två stora institutioner
  har fått huvudansvaret i bevarandet.

 115. Det är Riksarkivet
  och Nasjonalbiblioteket.

 116. Det gäller både digitaliseringen
  och själva tillgängliggörandet.

 117. Arkiv, Bibliotek og Museumsutvikling
  ansvarar för museerna.

 118. Nasjonalbiblioteket och Riksarkivet,
  som redan har tunga digitala lager-

 119. -har fått ansvar för att göra en plan
  för museernas digitala bevarande.

 120. Och det här ska varken ni läsa
  eller jag prata om nu-

 121. -men sektoransvaret
  sammanfattas i rapporten-

 122. -och eftersom ni ska få mitt föredrag
  har jag velat ta med-

 123. -texten i sin helhet, för dem
  som vill titta närmare på det.

 124. Angående kriterier och prioriteringar
  för vad som ska digitaliseras-

 125. -så ansvarar
  varje enskild institution för det.

 126. Det ska utarbetas
  av respektive institution-

 127. -och främja en ökad digitalisering
  under kommande tioårsperiod.

 128. Det förutsätter samarbete,
  också tvärsektoriellt-

 129. -och att de som ska ta emot tjänster
  hos huvudaktörerna-

 130. -också kan ta emot
  och utveckla tjänsten vidare.

 131. Det måste finnas en dialog
  mellan skapare och användare.

 132. Här påpekas också utmaningen
  med digitalisering av privata arkiv-

 133. -utan att gå in i detalj
  på lösningar.

 134. Nasjonalbiblioteket har
  utifrån detta och tidigare arbeten-

 135. -som samarbetet med NRK,
  en strategi för digitalisering.

 136. När den norska upphovsrättslagen
  reviderades för två år sedan-

 137. -så fick vi exklusiv rätt att
  digitalisera allt för att bevara det.

 138. Så det håller vi på med.
  Vi digitaliserar också on demand.

 139. Vi tar hänsyn till om nån behöver
  det som vi ändå ska digitalisera.

 140. Då prioriteras det,
  inom våra resursramar naturligtvis.

 141. Vi har jobbat på att få in materialet
  digitalt så att vi slipper göra det.

 142. Vi har även avtal med tidningar
  och förlag, där arbetet pågår.

 143. Vi är även digitalt arkiv åt andra.
  Vi har ju kapacitet och kompetens.

 144. Det här ska bli ett säkert arkiv,
  som myndigheterna nu har godkänt.

 145. I framtiden ska vi öka tillgången-

 146. -vilket tjänsterna som jag visade
  inledningsvis är exempel på.

 147. En förmedlingspedagogik som ökar
  interaktiviteten med användarna-

 148. -är viktig. Vi tar hänsyn till
  olika sociala tekniker-

 149. -som kan knytas till våra tjänster.

 150. Vårt ansvar för digitalt bevarande
  ihop med Riksarkivet-

 151. -gör att vi får ett ansvar för och
  ingår avtal med förlag och tidningar-

 152. -vilket visar myndigheternas syn på-

 153. -att vi även kan samarbeta
  med privata aktörer-

 154. -för att kunna få
  stora digitala säkerhetsmagasin.

 155. Jag tänkte visa
  en svensk skådespelare-

 156. -som blivit känd på nytt i Norge.
  eftersom Hamsuns "Svält" har visats:

 157. Per Oskarsson. Han är ett exempel
  på att film och foto-

 158. -ska prioriteras av Riksarkivet
  och Nasjonalbiblioteket.

 159. Vi två har fått detta stora ansvar-

 160. -då vi redan har
  stora digitala magasin.

 161. Ni som kan det här med teknik
  kanske förstår vidden av detta:

 162. Vi har tre petabyte
  digitalt innehåll just nu.

 163. Vi har en beräknad tillväxt
  på 750-800 terabyte per år.

 164. Det är rätt stora anläggningar.

 165. Vi har förutom Bokhylla lagt ut-

 166. -allt vars rättigheter har gått ut
  efterhand. Det är multimedialt-

 167. -med digitalt innehåll,
  webbsidor och kataloger i ett.

 168. Nasjonalbiblioteket ska även
  utveckla ett gemensamt bibliotekssök.

 169. Söksystemet ska göra
  att andra bibliotek och användare-

 170. -får en översikt över materialet,
  och när det gäller fjärrlån-

 171. -så ska det kunna effektueras
  också via de här katalogerna-

 172. -över allt som finns i norska
  bibliotek. En digital samkatalog.

 173. Vi vill även ha
  ett gemensamt söksystem-

 174. -för andra delar av arkiv-,
  bibliotek- och museumsområdet.

 175. Men samlingsägarna ska sörja för
  att materialet kan nås-

 176. -och indexeras av sökmotorerna.
  Det är ju viktigt att det går ut.

 177. Vi lägger också ut till sökmotorerna.

 178. Just nu är det Google som gör det,
  delvis Sesam i Norge.

 179. Men vi kan inte vara exklusiva, det
  här måste vara tillgängligt för alla.

 180. Här är det...
  Det här behöver jag inte säga igen.

 181. Copyright. Nasjonalbiblioteket
  har fått ett ansvar-

 182. -å fleras vägnar
  för att trygga upphovsrätten.

 183. Vår pilot med fulltextdatabasen
  Bokhylla-

 184. -den ser vi på nu
  på uppdrag av kulturdepartementet-

 185. -för att se hur vi kan utvidga
  licensavtal för annat än böcker-

 186. -och vilka kriterier som då ska till.

 187. Det här ska resultera i en modell-

 188. -som myndigheterna ska utvärdera
  och se hur de kan utveckla.

 189. Jag måste gå vidare,
  men det här kan ni ju läsa efteråt.

 190. Det sista jag ska prata om
  är två bilder-

 191. -som digitaliseringsrapporten
  och vårt ansvar för oss till.

 192. Det är den flyktiga balansen
  mellan det som vi har haft i arkiv-

 193. -som vi har kunnat fånga upp
  när det börjar bli historiskt-

 194. -och bevara i magasin och sen
  besluta om när tillgång ska ges.

 195. Så är det inte längre.
  Det är flyktigt.

 196. Det kanske inte hamnar
  i digitala säkerhetsmagasin-

 197. -utan blir arkiv direkt
  och ligger nånstans ute i cyberspace.

 198. Vi har satt i gång ett projekt
  som vi kallar Archive in Motion.

 199. Våra arkiv är i rörelse
  både rent bokstavligt-

 200. -de kan inte fångas in
  som när de var fysiska objekt-

 201. -men arkivens roll är även i rörelse.

 202. Rollerna som kulturinstitutionerna
  kan få i förmedlingen-

 203. -omedelbart efter att dokumenten
  är där, är en intressant del.

 204. I och med nätets dynamik
  går vi från definierade roller-

 205. -i en förmedlingstjänst
  till blandade roller.

 206. Vi får en diskussion om
  när ett mervärde skapas-

 207. -och för oss, ett mervärde
  i förhållande till kunskap-

 208. -som gör
  att vi har haft en roll i det.

 209. Och när
  har institutionen upphovsrätt?

 210. Skapandet av metadata
  kan man ju ha upphovsrätt till.

 211. Och vad blir slutprodukten-

 212. -bland annat
  när man förmedlar digital text?

 213. Kommer det att läsa på nätet,
  i en Iphone-

 214. -på läsplattan eller vad det nu
  må vara för ny manick.

 215. Vissa är praktiska
  och har en multifunktion.

 216. Ibland skapar alla funktioner oro,
  och man vill gå tillbaka-

 217. -till en stor skärm som man kan läsa
  i taket om kvällen. Det vet vi inte.

 218. Men innehållet hos alla institutioner
  som är representerade här-

 219. -ryms i dag i ett chips
  inte större än en sockerbit.

 220. Mitt i detta uppstår en diskussion
  angående kulturarv och bevarande-

 221. -om vilka som ska ha ansvaret
  och vara "trusted repositories"?

 222. När det gäller dataintegritet,
  organisering-

 223. -och konvertering. Vi får ständigt
  nya standarder och format.

 224. Hur ska vi undvika att få lika många
  arkiv som vi har skapare-

 225. -som ska ändras för att kunna
  bevaras genom all ny teknik?

 226. Där blir arkiv,
  bibliotek och museum viktiga-

 227. -om vi kan bli digitala
  och ta samma typ av ansvar-

 228. -men med nya metoder och ny teknik-

 229. Samspelet mellan kommersiella
  och icke-kommersiella aktörer-

 230. -blir viktigare, eftersom rollerna
  ändras av den digitala situationen.

 231. Det var det jag hade tänkt säga
  från Norge.

 232. Det är nog viktigt
  att utgå ifrån tillgängliggörandet.

 233. Kopplingen mellan digitalt bevarande
  och digitalt tillgängliggörande-

 234. -är att det ska användas.

 235. Det finns en ensidighet mellan
  sättet att bevara och att förmedla.

 236. Det är viktigt
  att trygga för eftervärlden.

 237. Men det är ingen vits att göra det
  om det inte används i samtiden-

 238. -så att innehållets betydelse
  också förstås av eftervärlden.

 239. En annan sak som är viktig
  är att inte börja ändra mandat-

 240. -för institutioner
  som redan har ett ansvar-

 241. -för bevarande och digitalisering.

 242. För institutionerna klarar
  att anpassa sig till den nya tiden-

 243. -i stället för
  att man skapar många nya-

 244. -som skapar både problem
  gällande antalet som ska samordnas-

 245. -och kaos
  gällande vem som har ansvar.

 246. Det var en viktig diskussion i Norge,
  som har mynnat ut i-

 247. -att myndigheterna ville utnyttja
  den kompetens som redan fanns-

 248. -och ekonomin
  i form av investeringar-

 249. -i nationella instanser
  som redan har ett ansvar-

 250. -samt utmaningen vi måste ta
  för att visa-

 251. -att vi måste anpassa sättet
  att realisera våra mål på-

 252. -till det som efterfrågas
  av våra användare.

 253. Politikerna är ju representanter
  för användarna.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Norges nationella strategi

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Vigdis Moe Skarstein från det norska nationalbiblioteket talar om erfarenheterna av digital arkivering i Norge.

Ämnen:
Svenska
Ämnesord:
Arkiv, Bibliotek, Biblioteksväsen, Digitalisering, Norge
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Vägar framåt

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vägar framåt

Inledning

Leif Grundberg, moderator, berättar om förutsättningarna för seminariedagen Vägar framåt. Arrangör: Kulturdepartementet.

Produktionsår:
2009
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vägar framåt

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (M) inleder seminariedagen Vägar framåt. Arrangör: Kulturdepartementet.

Produktionsår:
2009
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vägar framåt

Kommunikationsrevolutionen

Johan Ronnestam, creative director och kommunikatör, talar om nya beteenden och nya förutsättningar i den digitala världen. Arrangör: Kulturdepartementet.

Produktionsår:
2009
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vägar framåt

Med användarna i fokus

Kan alla villiga medborgare bli arkivarier?Tobias Golodnoff, projektchef på Danmarks Radio, talar om kulturarvsprojektet Bonanza på DR Medier. Arrangör: Kulturdepartementet.

Produktionsår:
2009
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vägar framåt

Norges nationella strategi

Vigdis Moe Skarstein från det norska nationalbiblioteket talar om erfarenheterna av digital arkivering i Norge. Arrangör: Kulturdepartementet.

Produktionsår:
2009
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vägar framåt

Om uppdraget

Jakob Kihlberg talar om hur strategin för den svenska digitala arkiveringen ser ut och vilka förväntningar som finns på genomförandet. Arrangör: Kulturdepartementet.

Produktionsår:
2009
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vägar framåt

Samarbete ger synergi

Gunnar Sahlin, riksbibliotekarie, talar om att samarbete mellan landets myndigheter och institutioner kan ge stora synergieffekter. Arrangör: Kulturdepartementet.

Produktionsår:
2009
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vägar framåt

Den digitala verkligheten

Tomas Lidman, riksarkivarie, talar om krav och effekter i den digitala verkligheten. Arrangör: Kulturdepartementet.

Produktionsår:
2009
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vägar framåt

Kulturarvsinformation

Rolf Källman, Rksantikvarieämbetet, talar om den digitala utvecklingen som kan ge medborgare och forskare god tillgång till kulturarvet.

Produktionsår:
2009
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vägar framåt

Frågor och diskussion

En frågestund, med diskussion och avrundning av konferensen "Vägar framåt" ledd av moderatorn Leif Grundberg från Kulturdepartementet.

Produktionsår:
2009
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & svenska

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Stockholm Literature 2015

Colm Tóibín + Kristoffer Leandoer

Kan man som vuxen förlåta en avståndstagande mor? Författaren Kristoffer Leandoer pratar med irländske författaren Colm Tóibín om hans bok "Nora Webster", om sorgen efter att ha förlorat någon och om hur det är att minnas. Inspelat den 24 oktober 2015 på Moderna museet i Stockholm. Arrangör: Stockholms litteraturfestival.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

Ett läsande folk

Under 1800-talet slog romanen igenom som litteraturform och böcker lästes av allt fler. Vi hör historien om Martina von Schwerin som kallats den första moderna läsaren.