Titta

UR Samtiden - Tjugo år med skolreformer

UR Samtiden - Tjugo år med skolreformer

Om UR Samtiden - Tjugo år med skolreformer

Ett seminarium om utvecklingen i skolan och läraryrkets förändrade förutsättningar. Vilken betydelse har egentligen resurser för elevernas prestationer? Har förändringen av lärarutbildningen inverkat på lärarrollen? Arrangör: ESO, Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi.

Till första programmet

UR Samtiden - Tjugo år med skolreformer : Del 1Dela

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Del 1

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Seminariet inleds av Lars Heikensten, ordförande i ESO, Expertgruppen för Studier i Offentlig Ekonomi. Rapporten "Lika skola med olika resurser? En ESO-rapport om likvärdighet och resursfördelning" presenteras av fil.dr. Camilo von Greiff. Rapporten "En kår i kläm - Läraryrket mellan professionella ideal och statliga reformideologier" presenteras av fil.dr. Niklas Stenlås. Rapporterna kommenteras av Peter Fredriksson, generaldirektör IFAU och professor i nationalekonomi, Uppsala universitet och Ingrid Carlgren, professor i pedagogik, Stockholms universitet.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Lärarroll och ledarskap, Pedagogiska frågor > Skola och samhälle
Ämnesord:
Grundskolan, Lärarrollen, Målstyrning, Skolan, Skolpersonal, Sverige, Undervisning, Utbildningsreformer
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Tjugo år med skolreformer

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tjugo år med skolreformer

Del 1

Har resursfördelningen mellan skolor och elever påverkats av att skolan bytt huvudman från staten till kommunerna? På vilket sätt har läraryrkets förutsättningar påverkats av skolans förändrade styrning? Dessa frågor diskuterar fil.dr. Camilo von Greiff respektive fil.dr. Niklas Stenlås i två nya rapporter till ESO.

Produktionsår:
2009
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tjugo år med skolreformer

Del 2

Paneldiskussion och avslutning av seminariet Tjugo år med skolreformer.

Produktionsår:
2009
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Skolforum 2015

Didaktik och miljöer på fritidshem

Anneli Hippinen Ahlgrens forskning handlar om fritidshem och fritidspedagoger, ur ett lärar- och barnperspektiv. I sitt arbete har hon filmat, observerat och gjort djupintervjuer på tre fritidshem för att få svar på de grundläggande didaktiska frågorna: vad, varför och vem? Fritidsverksamheten måste stärkas och bli mer synlig och fritidspedagogernas status höjas. Här har landets skolledare ett stort ansvar, menar hon. Inspelat den 26 oktober på Älvsjömässan i Stockholm. Arrangör: Skolforum.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Skolministeriet

Åter till Lövgärdet

Våren 2015 gjorde vi ett program om situationen på Lövgärdesskolan i Göteborg. Skolinspektionen riktade skarp kritik mot skolan efter att de fått in ovanligt många anmälningar om våld, hot och otrygghet bland eleverna. Men områdeschefen i stadsdelen menade att man var på väg att komma till rätta med problemen. Under hösten har ännu fler anmälningar kommit in till Skolinspektionen som konstaterar att skolan inte har tagit kontroll över situationen. Vi återvänder till Lövgärdet.