Titta

UR Samtiden - Tjugo år med skolreformer

UR Samtiden - Tjugo år med skolreformer

Om UR Samtiden - Tjugo år med skolreformer

Ett seminarium om utvecklingen i skolan och läraryrkets förändrade förutsättningar. Vilken betydelse har egentligen resurser för elevernas prestationer? Har förändringen av lärarutbildningen inverkat på lärarrollen? Arrangör: ESO, Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi.

Till första programmet

UR Samtiden - Tjugo år med skolreformer : Del 2Dela

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Del 2

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

I en paneldiskussion deltar: Robert Noord, oppositionsråd (S), Haninge kommun, Enger Enkvist, professor i spanska och utbildningsdebattör, Lunds universitet samt Jonas Vlachos, docent i nationalekonomi, Stockholms universitet. Seminariet avslutas. Arrangör: ESO, Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Lärarroll och ledarskap, Pedagogiska frågor > Skola och samhälle
Ämnesord:
Grundskolan, Lärarrollen, Målstyrning, Skolan, Skolpersonal, Sverige, Undervisning, Utbildningsreformer
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Tjugo år med skolreformer

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tjugo år med skolreformer

Del 1

Har resursfördelningen mellan skolor och elever påverkats av att skolan bytt huvudman från staten till kommunerna? På vilket sätt har läraryrkets förutsättningar påverkats av skolans förändrade styrning? Dessa frågor diskuterar fil.dr. Camilo von Greiff respektive fil.dr. Niklas Stenlås i två nya rapporter till ESO.

Produktionsår:
2009
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tjugo år med skolreformer

Del 2

Paneldiskussion och avslutning av seminariet Tjugo år med skolreformer.

Produktionsår:
2009
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Learning study

Naturorienterande ämnen, NO

Lärare från Sjöstadsskolan i Stockholm presenterar sina erfarenheter av att arbeta med modellen Lerning study inom naturorienterande ämnen.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Skolministeriet

Bristande simundervisning?

Långt ifrån alla elever lär sig simma innan de går ut sjätte klass, trots att såväl läroplan som betygskriterier säger att de ska det. Får alla elever den simundervisning de har rätt till? Och vilket ansvar kan man egentligen lägga på föräldrarna?

Fråga oss