Titta

UR Samtiden - Tjugo år med skolreformer

UR Samtiden - Tjugo år med skolreformer

Om UR Samtiden - Tjugo år med skolreformer

Ett seminarium om utvecklingen i skolan och läraryrkets förändrade förutsättningar. Vilken betydelse har egentligen resurser för elevernas prestationer? Har förändringen av lärarutbildningen inverkat på lärarrollen? Arrangör: ESO, Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi.

Till första programmet

UR Samtiden - Tjugo år med skolreformer : Del 2Dela

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Del 2

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

I en paneldiskussion deltar: Robert Noord, oppositionsråd (S), Haninge kommun, Enger Enkvist, professor i spanska och utbildningsdebattör, Lunds universitet samt Jonas Vlachos, docent i nationalekonomi, Stockholms universitet. Seminariet avslutas. Arrangör: ESO, Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Lärarroll och ledarskap, Pedagogiska frågor > Skola och samhälle
Ämnesord:
Grundskolan, Lärarrollen, Målstyrning, Skolan, Skolpersonal, Sverige, Undervisning, Utbildningsreformer
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Tjugo år med skolreformer

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tjugo år med skolreformer

Del 1

Har resursfördelningen mellan skolor och elever påverkats av att skolan bytt huvudman från staten till kommunerna? På vilket sätt har läraryrkets förutsättningar påverkats av skolans förändrade styrning? Dessa frågor diskuterar fil.dr. Camilo von Greiff respektive fil.dr. Niklas Stenlås i två nya rapporter till ESO.

Produktionsår:
2009
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tjugo år med skolreformer

Del 2

Paneldiskussion och avslutning av seminariet Tjugo år med skolreformer.

Produktionsår:
2009
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Lärlabbet

Datalogiskt tänkande

Tema: medie- och informationskunnighet. Vad är datalogiskt tänkande och hur kan det läras ut? Maria Franzén på Högåsskolan i Knivsta är bildläraren som lär eleverna att programmera minirobotar. Hon menar att eleverna tränar många olika förmågor som matematik, logiskt och kritiskt tänkande, tal, bild och samhällskunskap när de programmerar.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Didaktorn

Se alla elever

"Vi ser gärna eleven som någon som ska få något från skolan. Inte som en person som också kan bidra." Det säger Lars H Gustafsson, barnläkare med bakgrund inom bland annat elevhälsan. Många elever upplever att de inte blir sedda eller uppskattade för den de är. Ofta helt i onödan. I grunden finns en brist på nyfikenhet för individen, menar Lars H Gustafsson. Det ger eleven en känsla av att vara oönskad och påverkar inlärningen negativt. Här ger han konkreta verktyg för hur du kan öva dig i och hitta system för att verkligen se alla elever som individer. Som en bonus lovar han att du även kommer att utvecklas som lärare, och kanske även själv bli sedd på ett nytt sätt.

Fråga oss