Titta

UR Samtiden - Att upptäcka nya världar

UR Samtiden - Att upptäcka nya världar

Om UR Samtiden - Att upptäcka nya världar

Seminarium om scenkonst i skolan. Att se en föreställning kan vara en fantastisk upplevelse och bli en livslång förälskelse. Men för en lärare kan en scenkonstföreställning med klassen också vara en upplevelse med blandade känslor. Hur förhåller sig barnen till det de upplevt? Vad gör man om man inte "förstår" föreställningen? Och hur ska man följa upp besöket efteråt?

Till första programmet

UR Samtiden - Att upptäcka nya världar : Om skolans mål och scenkonstens nyttaDela

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Om skolans mål och scenkonstens nytta

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

En föreläsning om vilka gränser scenkonst kan och vill utmana i skolan. Kan mötet gagna elever, lärare eller scenkonsten? Vilken roll har scenkonsten och de estetiska lärprocesserna haft i skolan de senaste 15 åren och vilken roll kan scenkonsten spela i den skola som nu formeras? Hur legitimeras en verksamhet som inte är schemalagd? Föreläsning av IIsak Benyamine, som är pedagog utbildad på Dramatiska institutet och Konstfack. Är idag ansvarig för Skolscenen inom Riksteaterns uppdrag barn och unga.

Ämnen:
Pedagogiska frågor
Ämnesord:
Pedagogik, Pedagogisk metodik, Teater, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Att upptäcka nya världar

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Att upptäcka nya världar

En väv av tecken

Hur går man vidare i undervisningen när man sett en föreställning? Dramatikern Anders Duus analyserar en föreställning. Från Riksteatern i Värmlands seminarium Att upptäcka nya världar.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Att upptäcka nya världar

Om skolans mål och scenkonstens nytta

Vilken roll har scenkonsten och de estetiska lärprocesserna haft i skolan de senaste 15 åren och vilken roll kan scenkonsten spela i den skola som nu formeras? Hur legitimeras en verksamhet som inte är schemalagd? Föreläsning av pedagogen Isak Benyamine som är ansvarig för Skolscenen inom Riksteaterns uppdrag barn och unga.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Att upptäcka nya världar

Leken som rum för livet

Prästen Lars Björklund föreläser om barn, lek och livets stora frågor. Om att med fantasi och kreativitet bearbeta det svåra i livet. Från Riksteatern i Värmlands seminarium Att upptäcka nya världar.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Lärlabbet

Ökad psykisk hälsa

Tema: elevhälsa. Hur uppnår man ökad psykisk hälsa i skolans värld? På Rotskärsskolan i Älvkarleby ses eleverna som sakkunniga i arbetet med elevhälsa. De vet var bristerna och problemen finns och blir delaktiga i det förebyggande arbetet för bättre fysisk och psykisk skolmiljö. Skolchef GunnMari Nordström berättar om hur vuxna och elever arbetar tillsammans med att förebygga stress, kränkningar och psykisk ohälsa. Reportaget följs upp av samtal i studion.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Skolministeriet

Staten ger första hjälpen till problemskolor

Med sina 21 vitesförelägganden om totalt drygt 14 miljoner kronor utmärker sig skolkoncernen Praktiska Sverige AB bland de skolor Skolinspektionen har granskat. Koncernen är nu en av de skolhuvudmän som Skolverket har inlett en dialog med inom den statliga satsningen Samverkan för bästa skola. Satsningen är ett uppdrag från Regeringen och ska erbjuda hjälp och stöttning till skolor med problem. Skolutvecklaren och debattören Per Kornhall är kritisk till att staten går in och håller skolföretag under armarna på det här sättet. Han menar att man lappar och lagar ett system som är felbyggt i grunden och att staten istället borde ta över skolor som inte fungerar.