Titta

UR Samtiden - Kulturarvingarna

UR Samtiden - Kulturarvingarna

Om UR Samtiden - Kulturarvingarna

Centrum för barnkulturforskning (CBK) vid Stockholms universitet arrangerade 17-19 mars 2010 ett årligt symposium/öppna föreläsningar på temat "Kulturarvingarna, typ! Vad ska barnen ärva och varför?" Under tre dagar diskuterades kulturarv och kulturarvsbegreppet ur en rad olika perspektiv. Ett genomgående tema var vem som har, eller ska ha, makten över kulturarvet. Vem bestämmer egentligen vad som kan räknas som kulturarv och hur detta skall förmedlas till kommande generationer?

Till första programmet

UR Samtiden - Kulturarvingarna : Den heliga skriftenDela

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Den heliga skriften

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Fil.dr. Magnus Persson, docent och universitetslektor i svenska vid Lärarutbildningen, Malmö Högskola föreläser om Läsrörelsen, McDonald's och kulturarvet. Under en period fick alla som köpte Happy Meal en barnbok. Samarbetet var framgångsrikt, och kampanjen har upprepats flera år. 38 olika titlar och sammanlagt 4,6 miljoner exemplar har delats ut. Föreläsaren menar att en kritisk hållning är befogad - litterär kvalitet kontra kvantitet jämförs och sambandet bokläsning - ätande ifrågasätts. - Det är motsägelsefullt, menar Magnus Persson, eftersom MacDonalds i mångas ögon står för konsumtionssamhället och skräpkulturen. I publiken satt Elisabeth Reslund, som var ansvarig för McDonalds samarbete med Läsrörelsen. Hon förklarade att suftet med samarbetet var att nå de småbarnsföräldrar som inte går till bibliotek eller bokhandlar. "Väck mig mitt i natten och jag försvarar detta beslut!", sa hon.

Ämnen:
Svenska > Litteraturhistoria och författarporträtt
Ämnesord:
Barn och böcker, Litteratursociologi, Litteraturvetenskap, Läsfrämjande verksamhet
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Kulturarvingarna

Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaUR Samtiden - Kulturarvingarna

Traditionens roll i barnlitteraturen

Lena Kåreland, professor emerita, Uppsala universitet, föreläser om traditionens roll i barnlitteraturen utifrån exemplet Lennart Hellsing. Han ville skapa sagor förankrade i barns vardagsverklighet, med direkt tilltal. Hellsing kan driva med det klassiska arvet genom att sätta in det traditionella i nya sammanhang och förena lärdom med lekfulla absurditeter. Arrangör: Centrum för barnkulturforskning vid Stockholms universitet.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kulturarvingarna

Den heliga skriften

Fil.dr. Magnus Persson, docent och universitetslektor i svenska vid Lärarutbildningen, Malmö högskola, föreläser om Läsrörelsen, McDonald's och kulturarvet. Under en period fick alla som köpte Happy Meal en barnbok. Föreläsaren menar att en kritisk hållning är befogad - litterär kvalitet kontra kvantitet jämförs och sambandet bokläsning - ätande ifrågasätts. Arrangör: Centrum för barnkulturforskning vid Stockholms universitet.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kulturarvingarna

Vems är historien?

Fil.dr. Kenneth Nordgren, lektor i historia vid Karlstads universitet, talar om relationen mellan historia, mångfaldsfrågor och skola. Historia kan ses som en identitetsmarkör, menar han, en historia som skiljer på ett vi och dom. I sin avhandling har han undersökt historien kopplad till dagens mångfaldssamhälle. Arrangör: Centrum för barnkulturforskning vid Stockholms universitet.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & svenska

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Språkforum 2016

Hantverket bakom en succé

David Lagercrantz är författaren bakom böcker som "Jag är Zlatan" och "Det som inte dödar oss". Här samtalar han med Patrik Hadenius, chefredaktör på Språktidningen, om hur hantverket går till och författarknepen som ligger bakom en bästsäljare. Inspelat den 11 mars 2016 på Nalen, Stockholm. Arrangör: Språktidningen och Vetenskapsmedia.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

Ett läsande folk

Under 1800-talet slog romanen igenom som litteraturform och böcker lästes av allt fler. Vi hör historien om Martina von Schwerin som kallats den första moderna läsaren.