Titta

UR Samtiden - Flora- och faunavårdskonferensen 2010

UR Samtiden - Flora- och faunavårdskonferensen 2010

Om UR Samtiden - Flora- och faunavårdskonferensen 2010

För nittonde året i rad arrangerar ArtDatabanken den årliga konferensen som är en mycket uppskattad tillställning av landets naturvårdare. Årets tema är Biologisk mångfald 2010 - var står vi? Inspelat 2010-04-28 på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala.

Till första programmet

UR Samtiden - Flora- och faunavårdskonferensen 2010 : Biodiversitet - det här visste du inteDela

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Biodiversitet - det här visste du inte

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Ett kraftigt utdöende pågår just nu, säger Per Alström, taxonom med ansvar för ArtDatabankens taxonomiska databas över Sveriges flercelliga organismer. Samtidigt - under senaste decennierna har många spektakulära, ofta stora nya arter av ryggradsdjur upptäckts. Så sent som i år upptäckte man en två meter lång varanödla. Det är ny teknik, som exempelvis DNA- och ljudanalyser, som ligger bakom att man hittar nya arter. Vi vet inte vad vi håller på att förlora, säger Per Alström, och vi vet inte vilka organismer vi kan ha nytta av. Per Alström är docent i systematik och evolutionsforskning och är anställd på Sveriges lantbruksuniversitet. Vid sidan av arbetet med ArtDatabanken forskar han på taxonomi, systematik och evolution hos i synnerhet asiatiska fågelarter.

Ämnen:
Biologi > Djur och natur, Miljö
Ämnesord:
Biologisk mångfald, Miljöfrågor, Naturskydd, Naturvetenskap
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Flora- och faunavårdskonferensen 2010

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavårdskonferensen 2010

Inledning Flora- och faunavård 2010

Konferensen Flora- och faunavård 2010 öppnas av Lisa Sennerby Forsse, rektor SLU och Johan Bodegård, chef ArtDatabanken SLU. Arrangör: Sveriges lantburksuniversitet.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavårdskonferensen 2010

Biodiversitet - det här visste du inte

ArtDatabankens taxonom tillika expert på asiatiska fåglar, Per Alström, ger en översikt av den biologiska mångfalden i världen och avslöjar att merparten av alla arter fortfarande väntar på att bli upptäckta. Han vädjar om mer resurser för utforskandet och skyddet av den biologiska mångfalden som på sikt kan vara av avgörande betydelse för mänsklighetens välmående och överlevnad. Per Alström är docent i systematik och evolutionsforskning och anställd på Sveriges lantbruksuniversitet.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavårdskonferensen 2010

Svenska artprojektet - systematik och inventeringar

2002 fick ArtDatabanken i uppdrag av Sveriges riksdag att leta upp alla svenska arter och beskriva dem i ett referensverk, Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Totalt har man funnit 2500 nya arter i svenska artprojektet 2002-2009. Förlusten av biolgisk mångfald pågår i samma takt som tidigare, varken snabbare eller långsammare, berättar Ulf Gärdenfors, som är professor och ställföreträdande chef för ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavårdskonferensen 2010

Rödlista 2010 - trender?

Rödlistning bygger på en en prognos över arters risk att dö ut. Rödlistan ges ut vart femte år, och i samband med konferensen presenterades den nya för 2010. Olika rödlistekategorier finns - försvunnen, akut hotad, starkt hotad, sårbar, missgynnad och livskraftig. Föreläsning av Aina Pihlgren som är projektledare för Rödlista 2010 och Ulf Gärdenfors, professor och ställföreträdande chef för ArtDatabanken på Sveriges lantbruksuniversitet.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavårdskonferensen 2010

Skogsarter och livsmiljöers förändring

Anders Dahlberg, forskare och mykolog på ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet.och forskaren Ulf Bjelke, limnolog med samma placering, berättar om skogsarter och artrikedomen i skogsområdet. Vi får den natur vi skapar förutsättningar för, menar forskarna. Mykologi är vetenskapen om svampar, limnologi är läran om inlandsvatten.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavårdskonferensen 2010

Rödlistan som instrument i naturvården

Hur kan Rödlistan använadas som ett naturvårdsinstrument? En diskussion mellan Gustaf Aulén, chefsekolog på Södra, Karl Holmström, biolog Ekologgruppen och Liselott Sjödin Skarp, biolog på Länsstyrelsen Västmanland. Samtalsledare Charlotte Permell.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavårdskonferensen 2010

Naturvård 2010 - internationell utblick

Åsa Norrman, chef för Miljödepartementets naturresursenhet och medlem av byrån för CBD (FN:s konvention för biologisk mångfald) gör en internationell utblick för arbetet med biologisk mångfald. Vid CBD:s tionde partsmöte i Nagoya, Japan i oktober 2010 ska världen enas om en ny strategisk plan, samt vision och mål för biologisk mångfald efter 2010.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavårdskonferensen 2010

Var står naturvården?

Eva Thörnelöf, chef för naturresursavdelningen på Naturvårdsverket, ger från sitt perspektiv en lägesbeskrivning av svensk naturvård.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavårdskonferensen 2010

So what!

Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen, delger funderingar kring klimat- och naturvårdspolitiken. Han menar att all miljölagstiftning måste vara förknippad med sanktioner och krav på motprestationer. "Det krävs tydliga ekonomiska signaler för att det ska vara lönsamt att agera hållbart".

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavårdskonferensen 2010

Finns enkla grepp med stor effekt?

Tommy Lennartsson, forskare CBM SLU. Centrum för biologisk mångfald är ett nationellt centrum för forskning om biologisk mångfald. Arbetet går ut på att initiera och samordna forskning, utbildning och information med sikte på att bevara, restaurera samt hållbart nyttja biologisk mångfald i Sverige.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavårdskonferensen 2010

Hur kommunicerar vi biologisk mångfald?

Om hur man involverar medborgarna i naturvårdsarbetet, med hjälp av lokala händelser - som när rödingen släpps. Länsstyrelsen i Jönköping har lyckats väl med detta - intresserar allmänheten för hotade arter. Föreläsning av Jens Mattsson, informatör Länsstyrelsen Jönköping.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Tvärvetenskap i praktiken

Individanpassad vård för missbrukare

Markus Heilig, professor i psykiatri vid Linköpings universitet, har länge forskat om vården i samband med missbruk. Han menar att trots att vi idag har stor kunskap om beroendesjukdomar så får de som drabbas nästan aldrig modern behandling för sitt missbruk av sjukvården. All medicinsk kompetens som finns utnyttjas inte. Moderator: Sharon Jåma. Inspelat den 11 november 2015 på Campus Norrköping. Arrangör: Linköpings universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Varför gör vi som vi gör?

Är människan som djuren eller har vår sexualitet formats av våra kulturella och religiösa föreställningar? Zooekologerna Erik Svensson och Jessica Abbott menar att det i princip är samma belöningssystem och samma gener som styr sexualiteten hos såväl bananflugor som människor.