Titta

UR Samtiden - Offentlighet och upphovsrätt

UR Samtiden - Offentlighet och upphovsrätt

Om UR Samtiden - Offentlighet och upphovsrätt

Den digitala utvecklingen trotsar alla försök att juridiskt och kommersiellt hänga in den. Konsekvenserna kan bli stora för demokratin. Vid detta seminarium diskuteras möjligheterna till en samlad politik för den digitala utvecklingen. Med bland andra Mathias Klang, forskare i informatik, Lars Ilshammar, historiker och Katarina Renman Claesson, forskare i upphovsrätt. Arrangerat av Nätverkstan Kultur i Väst tillsammans med Kungliga biblioteket, Bokmässan i Göteborg och Stiftelsen Framtidens Kultur med syfte att få igång diskussioner kring upphovsrätt och offentlighet.

Till första programmet

UR Samtiden - Offentlighet och upphovsrätt : Digital allemansrätt?Dela

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Digital allemansrätt?

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Upphovsrätten har en historia, offentligheten har en historia säger Eva Hemmungs Wirtén, professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Uppsala universitet. Det finns ingen internationell upphovsrätt, däremot konventioner som binder samman internationellt. Så fort vi tänker upphovsrätt måste vi tänka globalt, menar Eva Hemmungs Wirtén. De rika, nya länderna bevakar rätten att sprida, medan de gamla har stort behov av tillgänglighet. Hittills har de etablerade, nya, rika länderna fått mest genomslag i upphovsrättslagstiftningen. Minns att vi ska akta oss från att skapa tunnelseende, säger Eva Hemmungs Wirtén. Tillgänglighet till kunskap och kultur är en grundbult i ett demokratiskt samhälle. Vi måste ha en kritisk blick på dåtiden, framtiden och samtiden.

Ämnen:
Samhällskunskap > Lag och rätt
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Offentlighet och upphovsrätt

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Offentlighet och upphovsrätt

Inledning

Pelle Snickars, forskningschef Kungliga biblioteket, och Mikael Löfgren, moderator, hälsar i tur och ordning välkomna till konferensen om Offentlighet och upphovsrätt.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Offentlighet och upphovsrätt

Upphovsrätt - offentlighet - demokrati

Frågan om upphovsrätt är en politisk fråga, olika rätt råder i olika länder. Den måste definieras i förhållande till politiska beslut, menar Arne Ruth, tidigare chefredaktör på Dagens Nyheter och samhällsdebattör. Svårigheten är att det är en global sfär, samtidigt med egna lagar i varje land. Arrangör: Nätverkstan Kultur i Väst.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Offentlighet och upphovsrätt

Digital allemansrätt?

Upphovsrätten har en historia, offentligheten har en historia säger Eva Hemmungs Wirtén, professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Uppsala universitet. Tillgänglighet till kunskap och kultur är en grundbult i ett demokratiskt samhälle. Vi måste ha en kritisk blick på dåtiden, framtiden och samtiden. Arrangör: Nätverkstan Kultur i Väst.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Offentlighet och upphovsrätt

Utvidgad offentlighetsprincip?

Mathias Klang, forskare i digitala rättigheter vid Göteborgs universitet, tar upp tre årtal med betydelse för upphovsrätten. Upphovsrätt 1710, offentlighetsprincipen 1766 och demokrati 1789. Livet är organiserat av teknologi, säger Mathias Klang. I dag är vi med och producerar mer än vi någonsin tidigare gjort. Det sägs att iPhone är den åttonde viktigaste uppfinningen i världen! Arrangör: Nätverkstan Kultur i Väst.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Offentlighet och upphovsrätt

Digitalisering utan tillgänglighet?

Upphovsrätten är en snårig del av juridiken menar Lars Ilshammar, historiker och IT-debattör, och därför avstår många från att publicera på nätet. Den obegränsade kopierbarhet som är den digitala världens främsta egenskap, skrämmer oss. Vi är vårt material och vad blir vi om det ger sig iväg utan vår kontroll? Därför låser vi in istället för att låsa upp, menar Ilshammar. Arrangör: Nätverkstan Kultur i Väst.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Offentlighet och upphovsrätt

Lagstiftarens ansvar?

Digitala medborgare kommer inte att tänka på att vi ska ta med oss något hem, de kommer inte att förstå det, menar Katarina Renman Claesson, som är forskare i rättsinformatik och immaterialrätt vid Stockholms universitet. Hur ska lagstiftaren jobba med den upphovsrättsliga regleringen? Vi ska skydda upphovsmän men vi får begränsa deras skydd. Man måste ta hänsyn till: mänskliga rättigheter, konkurrens och användarperspektiv. Arrangör: Nätverkstan Kultur i Väst.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Offentlighet och upphovsrätt

Reaktioner från politiker

Mikael Löfgren, moderator, inleder. Vad anser politikerna i frågorna kring upphovsrätt och öppenhet? Deltagande politiker: Madeleine Sjöstedt, kulturborgarråd i Stockholm och folkpartist, Henrik von Sydow, moderat, Max Andersson, riksdagsledamot från Göteborg, miljöpartist och Mikael von Knorring, vänsterpartist. Arrangör: Nätverkstan Kultur i Väst.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Mellanöstern och global politik

Irans kärnfrågor i utrikespolitiken

Hur styrs Iran och vilka är det egentligen som bestämmer? Är det en ledare eller en elit som bestämmer i vilken riktning landets utrikespolitik ska föras? Rouzbeh Parsi är lektor i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet och berättar om Irans styrelseskick, de olika maktcentren inom landet, samt vad landets kärnavtal med västländerna innebär. Inspelat den 2 december 2015 på Utrikespolitiska institutet i Stockholm. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - ekonomi

Karl Marx och arbetets värde

Vid Karl Marx begravning sades att hans namn skulle eka genom århundraden. Och visst fick Friedrich Engels rätt, även om marxismens konjunktur har växlat. Tomas Johansson, metallare på Volvo, tycker att mycket av Marx tänkande står sig än idag. På de nationalekonomiska institutionerna står dock inte marxismen högt i kurs, vilket vänsterpartisten Johan Lönnroth fått erfara.