Titta

UR Samtiden - Digitalt kulturarv

UR Samtiden - Digitalt kulturarv

Om UR Samtiden - Digitalt kulturarv

Digitalisering av publika och gemensamma institutioner i samhället är en viktig demokratifråga. Informationen ska vara tillgänglig för alla, det är en målsättning också på europeisk nivå. För kulturarvsinstitutionerna - arkiv, bibliotek och museer gäller det att finna nya vägar, att våga experimentera och samverka över gränserna. Syftet med denna konferens, arrangerad av ABM-centrum/Kungliga biblioteket, är att samla synpunkter, inspirera och visa på möjligheter. Inspelat i november 2010 på Naturhistoriska riksmuseet.

Till första programmet

UR Samtiden - Digitalt kulturarv : EU:s kulturarv på nätetDela
 1. Vi har bjudit in tre talare
  från olika policyskapande organ-

 2. -som ska berätta om utvecklingen
  på europeisk och svensk nivå.

 3. Först hör vi Luca Martinelli-

 4. -från EU-kommissionens avdelning
  för informationssamhället.

 5. -I Bryssel. Välkommen.
  -Tack, Kate.

 6. Hör ni mig? - I Luxemburg, faktiskt.

 7. Jag företräder EU-kommissionens
  avdelning för informationssamhället-

 8. -och vi sitter i Luxemburg.

 9. Jag accepterade med glädje
  ABM-centrums inbjudan-

 10. -att bidra med ett europeiskt
  perspektiv på de här frågorna.

 11. Ni kanske lägger märke till
  att föredragets titel-

 12. -har ändrats lite jämfört
  med vad som står i programbladet.

 13. "Att göra Europas kulturarv
  tillgängligt online"-

 14. -beskriver vårt mål-

 15. -i En digital agenda för Europa.

 16. Ändringarna finns i undertiteln.

 17. Jag använder plural,
  "konsultationerna".

 18. "Preliminära resultat
  från de senaste konsultationerna."

 19. Vi insåg att det handlade om-

 20. -tre eller fyra konsultationsrundor-

 21. -de senaste månaderna.

 22. Och resultaten är preliminära.

 23. Jag ska snart-

 24. -ge en kort genomgång av resultat-

 25. -som ännu inte har publicerats.

 26. Jag ska inte gå in på detaljer,
  men det är viktigt att ni får...

 27. ...en överblick av vad som händer
  på europeisk nivå.

 28. För att precisera mig så har vi det
  senaste året haft tre eller fyra...

 29. ...konsultationsrundor.

 30. I början av året
  bad vi de 27 medlemsstaterna-

 31. -att rapportera till EU-kommissionen
  hur de har implementerat-

 32. -kommissionens rekommendationer
  för digitalisering-

 33. -tillgänglighet och digitalt
  bevarande av kulturarvet.

 34. Vi har fått en rapport
  från bland annat Sverige.

 35. Vi sammanställer just nu
  kommissionens rapport-

 36. -till ministerrådet och parlamentet,
  och den ska styra framtida åtgärder.

 37. Samtidigt tillsattes
  en visemanskommitté-

 38. -av kommissionären mrs Cruz-

 39. -och av kulturkommissionären.

 40. Visemanskommittén
  för EU:s kulturarv på nätet-

 41. -tittar framför allt
  på offentlig-privat samverkan-

 42. -reformering av
  upphovsrättslagstiftning på EU-nivå-

 43. -och hur digitaliseringen
  av kulturarvet ska finansieras.

 44. Kommittén höll en konsultation
  på nätet-

 45. -som avslutades i september.

 46. Jag blev ombedd att ta upp den här-

 47. -så jag ska berätta om resultaten.

 48. För några dagar sen höll vi
  en offentlig hearing i Bryssel-

 49. -som jag också ska prata om.

 50. Den sista konsultationen gäller...

 51. ...granskningsprocessen
  av PSI-direktivet.

 52. Som vi redan har tillkännagett-

 53. -kommer vårt förslag
  att presenteras 2012.

 54. Kommissionen samlar in synpunkter
  från intressenter och medborgare-

 55. -för att få veta hur direktivet-

 56. -kan granskas.

 57. För er som inte är experter
  så handlar PSI-direktivet om-

 58. -att tillgängliggöra
  offentliga handlingar-

 59. -t.ex. statistisk
  och geografisk information.

 60. Det handlar om
  att öka tillgängligheten-

 61. -på ett transparent
  och icke-diskriminerande sätt.

 62. En nyckelfråga för ABM-sektorn-

 63. -är att direktivet
  för närvarande exkluderar-

 64. -kultur- och utbildningssektorn-

 65. -liksom public service.

 66. Man kommer att diskutera-

 67. -om PSI-direktivet
  även bör inkludera-

 68. -kultur-, utbildnings- och
  forskningssektorn och public service.

 69. Konsultationen pågår fortfarande.
  Den avslutas...

 70. Det står fel här.
  Den avslutas i november.

 71. Fram till den 30 november kan ni
  lämna kommentarer och synpunkter-

 72. -antingen som enskilda medborgare
  eller som kulturinstitutioner-

 73. -om hur direktivet bör ändras.

 74. 2010 är också startår-

 75. -för EU-kommissionens
  nya strategiska ramverk.

 76. Kommissionen har suttit
  i nästan ett år.

 77. I mars lanserade EU en ny tillväxt-
  och sysselsättningsstrategi-

 78. -som kallas "Europa 2020".

 79. Utmaningen är förstås
  att ta sig ur finanskrisen-

 80. -så att Europa kan nå...

 81. ...sina sociala och politiska mål
  inom en tioårsperiod.

 82. Den första sektorsstrategin-

 83. -var "En digital agenda för Europa".

 84. Den är ett strategiskt ramverk-

 85. -för hur man ska agera på EU-nivå,
  men även på medlemsstatsnivå-

 86. -för hur informations-
  och kommunikationsteknik-

 87. -ska användas effektivare
  för att främja Europas intressen-

 88. -särskilt ur ett ekonomiskt
  och socialt perspektiv.

 89. Ni är en specialiserad publik, så jag
  behöver inte presentera Europeana.

 90. Jag tror att alla här känner till-

 91. -EU:s digitala bibliotek,
  som ger tillgång Europas kulturarv.

 92. Det har funnits i två år.

 93. Vi har gjort framsteg,
  även om mycket återstår att göra.

 94. En stor utmaning
  är att utöka mängden material-

 95. -som är tillgängligt via Europeana.

 96. Jag börjar med Europeana,
  eftersom det är toppen av isberget.

 97. Det visar
  hur digitaliseringsprocessen-

 98. -bland medlemsstaternas institutioner
  når den europeiska nivån-

 99. -så att en italiensk medborgare
  kan upptäcka-

 100. -Sveriges kulturarv.

 101. Det finns
  ganska stora kvantitativa skillnader-

 102. -mellan medlemsstaterna.

 103. Europeana har nu
  13 miljoner digitala objekt.

 104. Det är mer än väntat,
  och vi förväntar oss en tillväxt-

 105. -på ungefär en miljon objekt per år.

 106. 2015 bör vi ha 15 miljoner objekt-

 107. -och 2020 minst 20 miljoner objekt.

 108. Det finns en viss obalans
  mellan medlemsstaterna.

 109. Mycket återstår att göra,
  för vissa bidrar mycket lite.

 110. Det finns också en obalans
  mellan olika typer av objekt.

 111. Vissa medlemsstater bidrar enbart
  med böcker, andra bara med bilder.

 112. Varje medlemsstat bör bidra
  på ett balanserat sätt-

 113. -för att ge en korrekt bild
  av sitt kulturarv.

 114. Men urvalet av vad som ska göras
  tillgängligt genom Europeana-

 115. -fattas av kulturinstitutioner
  i medlemsstaterna.

 116. EU-kommissionen förhåller sig neutral
  i det avseendet.

 117. Men särskilt ministerrådet
  har betonat-

 118. -att klassiker och mästerverk
  ur varje lands kulturarv-

 119. -bör göras tillgängliga.

 120. Ministerrådet,
  som träffade kulturministrarna i maj-

 121. -anser att vi behöver en tydlig plan
  för att klara det här-

 122. -alltså att klassiker och mästerverk-

 123. -görs tillgängliga.

 124. När jag åker på såna här konferenser-

 125. -vill jag gärna testa Europeana.

 126. När man kommer till Arlanda-

 127. -ser man stora bilder på
  Alfred Nobel och Ingrid Bergman-

 128. -och de speglar ju
  det svenska kulturarvet.

 129. Hur kan man testa Europeana här?
  Jag kom att tänka på...

 130. ...Carl von Linné.

 131. Syns det bra?

 132. Den goda nyheten är att
  ifråga om texter så hittade jag...

 133. ...254 digitala objekt...

 134. ...av eller om Linné.

 135. Den dåliga nyheten är att inga kom
  från svenska kulturinstitutioner.

 136. De flesta kom
  från ett samarbetsprojekt-

 137. -som heter
  Biodiversity Heritage Library.

 138. Det finansieras via våra program-

 139. -men kommer till största delen
  från amerikanska universitet.

 140. Men det är tillgängligt
  genom Europeana.

 141. Vi samarbetar med nationalbibliotek
  och andra kulturinstitutioner-

 142. -och det är goda nyheter.

 143. Det här är den första...

 144. ...upplagan av Linnés
  "Systema naturae".

 145. Den publicerades 1735
  i Nederländerna.

 146. Via Europeana får vi tillgång
  till hela verket i bra bilder-

 147. -om än
  via ett amerikanskt universitet.

 148. För att sammanfatta
  Sveriges medverkan i Europeana-

 149. -så har den kvantitativt sett
  ökat markant sen en månad tillbaka.

 150. Vi har 1,5 miljoner objekt.

 151. Det gör Sverige till
  den tredje största bidragsgivaren-

 152. -efter Frankrike och Tyskland,
  med cirka 11 % av totalmängden.

 153. De största bidragsgivarna
  är K-samsök-

 154. -Riksarkivet och två andra projekt-

 155. -EuropeanaLocal - Sweden
  och KMM-programmet.

 156. De flesta objekten är bilder,
  framför allt från museer.

 157. 1,2 miljoner bilder.

 158. Det finns ganska många texter,
  men inga ljud- och bildobjekt.

 159. Men det är som sagt inte unikt
  för Sverige.

 160. Många länder har samma obalans.

 161. I morse lyssnade jag på
  två intressanta föredrag-

 162. -och fick veta biblioteken bidrar med
  ljud och bild genom andra projekt-

 163. -och det syns inte i statistiken.

 164. Men nåt måste göras åt
  den här obalansen.

 165. Vad som är klassiker och mästerverk
  är inte kommissionens sak att avgöra-

 166. -men jag tycker att dokument
  som rör Linné bör göras tillgängliga-

 167. -genom svenska kulturinstitutioner.

 168. En stor utmaning,
  tillsammans med tillgänglighet-

 169. -är att hitta en finansieringsform-

 170. -som visar sig vara uthållig.

 171. Hittills har Europeana finansierats-

 172. -via eContentPlus-programmet-

 173. -och nu CIP, EU:s program för
  konkurrenskraft och innovation.

 174. Finansiering via projekt
  är ingen optimal lösning.

 175. Vi letar efter en lösning från 2013.

 176. En god nyhet är
  att det inom ramen för-

 177. -En digital agenda för Europa-

 178. -kom ett tydligt uttalande
  från kommissionen.

 179. 2012 ska man lägga fram ett förslag-

 180. -för finansiering av Europeana
  och andra digitaliseringsprojekt.

 181. Vi vet inte exakt
  hur det kommer att bli.

 182. Finansieringen kan ske inom ett nytt
  eller inom redan existerande program.

 183. Men man har tydligt sagt
  att digitaliseringen av kulturarvet-

 184. -är ett prioriterat område,
  och det innefattar Europeana.

 185. Jag ska nu prata lite om resultaten-

 186. -från rapporten som jag nämnde.

 187. Resultaten bygger på
  de nationella rapporterna.

 188. Vi har fått 27 rapporter,
  plus rapporter från EES-länderna-

 189. -Norge, Liechtenstein, Island
  och Schweiz.

 190. Vi har jämfört dem
  för att få en helhetsbild.

 191. Det finns både positiva
  och negativa tendenser.

 192. Framsteg och avvikelser,
  som vi säger.

 193. Europeana,
  dess finansiering på europeisk nivå-

 194. -och utbytet av praktiker
  som vi har försökt...

 195. ...stimulera, skapar en spridning
  av dessa praktiker.

 196. Det börjar komma
  fler nationella portaler-

 197. -inom olika sektorer,
  men även mellan sektorer.

 198. Vi ser det i hälften av
  medlemsstaterna, även i Sverige.

 199. De nationella portalerna
  är en förutsättning-

 200. -för att Europeana ska få material-

 201. -som medborgarna
  enkelt ska kunna ta del av.

 202. Områden där det går dåligt-

 203. -och där vi inte gör några framsteg-

 204. -gäller framför allt
  upphovsrättsliga frågor.

 205. Ni känner säkert till problemet
  med herrelösa verk-

 206. -där rättighetsinnehavaren är okänd-

 207. -eller inte går att kontakta.

 208. I Norden har ni inte det problemet
  tack vare era avtalslicenser.

 209. Vi pratade om det tidigare i dag.

 210. Nej, i morse. Förvirrande...

 211. Så det är inget stort problem
  i Norden.

 212. Ni har hittat en lösning.

 213. Men i de flesta EU-länder
  finns det ingen juridisk lösning.

 214. Herrelösa verk göms undan
  på bibliotek-

 215. -och kan inte digitaliseras.

 216. Men EU-kommissionen
  är aktiv i frågan.

 217. Det kommer ett direktiv
  om herrelösa verk-

 218. -som antagligen meddelas
  i slutet av året.

 219. Detsamma gäller verk
  som är utgångna på förlagen.

 220. Även där bör lösningar...

 221. ...tas fram.

 222. Vad gäller
  den öppna konsultationen...

 223. ...gällande visemanskommitténs
  arbete...

 224. ...fick vi omkring 1 300 svar.

 225. De flesta - minst hälften -
  kom från enskilda medborgare-

 226. De andra var kulturinstitutioner-

 227. -privata företag
  och upphovsrättsinnehavare.

 228. Svaren ger en indikation...

 229. Det ska sägas
  att det här inte är policyförslag.

 230. Men det är intressant
  att få en överblick-

 231. -över de frågor
  som har diskuterats.

 232. Det är viktigt att få en inblick i
  vad medborgarna tycker.

 233. "Hur ska digitaliseringen
  av EU:s kulturarv finansieras?"

 234. De allra flesta svarade att
  det bör ske med offentliga medel.

 235. Många medborgare ser en risk...

 236. ...med privata företag.

 237. De vill inte överlåta det på Google.

 238. En annan fråga gällde material
  som betraktas som allmängods.

 239. "Om digitaliseringen av allmängods
  finansieras offentligt"-

 240. -"vilken användarmodell
  ger bäst resultat?"

 241. Här var den största frågan-

 242. -om man skulle betala för materialet,
  eller om tillgången skulle vara fri.

 243. En stor majoritet ansåg-

 244. -var att materialet
  bör vara fritt tillgängligt-

 245. -för icke-kommersiella ändamål.

 246. Kommersiell användning
  bör vara tillåten mot betalning.

 247. De andra alternativen
  var helt fri tillgång-

 248. -eller att man ska betala
  för all användning.

 249. Det var ett balanserat synsätt-

 250. -som blev resultatet.

 251. "Skulle du vara villig att betala
  för Europeanas material?"

 252. Här bör man komma ihåg-

 253. -att Europeana även vill göra
  skyddat material tillgängligt.

 254. Vi fick två tydliga svar.

 255. "Ja", som bara fick 14 %.

 256. "Nej" - alltså gratis - fick 43 %.

 257. Intressant nog var 43 %
  villiga att betala-

 258. -men bara för skyddat material.

 259. Det här är en modell
  som Europeana överväger.

 260. Det finns två modeller. Den ena är...

 261. ...att användarna betalar.

 262. Den andra är att licens ges
  av kulturinstitutioner-

 263. -genom bulkavtal.

 264. Eller så kan man tillåta
  sökningar av material-

 265. -och sen låta användarna betala.

 266. Så gör man i Frankrike-

 267. -på nationalbiblioteket, BNF.

 268. Angående offentlig-privat samverkan.

 269. "Om digitaliseringen av allmängods
  finansieras av privata aktörer"-

 270. -"är det acceptabelt att materialet
  inte är fritt tillgängligt"-

 271. -"för att den privata aktören
  tar betalt?"

 272. Svaret blev
  ett ganska entydigt "nej".

 273. Allmängods bör vara gratis.

 274. Jag vet att det här diskuteras
  bland kulturinstitutioner.

 275. Oavsett om digitaliserat allmängods
  genererar ny upphovsrätt eller inte-

 276. -så är det allmänt vedertaget,
  och inte bara i Sverige-

 277. -att man tar ut en avgift
  för att ge tillgång till materialet.

 278. Den sista frågan som jag ska nämna-

 279. -gäller frågan om tillgång
  inom hela EU.

 280. En av frågorna gällde tillgången-

 281. -till en gemensam digital marknad-

 282. -och ett gemensamt
  digitalt kulturarv-

 283. -som inte är en marknad.

 284. Vi anser-

 285. -att materialet bör vara tillgängligt
  åtminstone inom hela EU.

 286. Vi ser ibland att kulturinstitutioner
  köper licenser-

 287. -som bara gäller nationellt.

 288. Man vill begränsa användningen
  till datorer...

 289. ...med en viss IP-adress.

 290. Från medborgarnas sida-

 291. -är man tydligt för-

 292. -att tillgången ska gälla hela EU.

 293. Eller åtminstone licenser på EU-nivå.

 294. Detta förutsatt att den avgift
  som en kulturinstitution får betala-

 295. -för att få en EU-licens är rimlig.

 296. Om alla medlemsstater
  använder den modellen-

 297. -så skulle det gynna medborgarna.

 298. Det sista som jag tänkte ta upp
  är den offentliga hearing-

 299. -som ägde rum i Bryssel.

 300. Det var 130 deltagare
  med 23 interventioner-

 301. -och olika position papers.

 302. Hearingen streamades direkt
  och kan snart ses-

 303. -på Europeanas webbplats.

 304. Bland deltagarna märktes Europeana,
  Google, Orange France-

 305. -olika kulturinstitutioner
  som Eblida, British Library-

 306. -och upphovsrättsorganisationer,
  t.ex. förlag och tidningar.

 307. Arbetet kommer att mynna ut-

 308. -i en rapport med rekommendationer
  till EU-kommissionen.

 309. De brukar kungöras i slutet av året,
  men det blir nog i januari.

 310. Rapporten kommer att ligga till grund
  för EU-kommissionens förslag.

 311. Rekommendationerna
  för offentlig-privat samverkan-

 312. -kan vara till nytta för alla
  kulturinstitutioner som deltar.

 313. För att avsluta... Vi har arbetat
  med det här på europeisk nivå-

 314. -i fem år.

 315. Det mest synliga resultatet
  är Europeana.

 316. Vi tycker
  att vi har nått en bit på vägen-

 317. -när det gäller ramverk
  för kulturella institutioner.

 318. Vi kommer att hålla på
  i minst tio år till.

 319. Men jag tror
  att processen kommer att fortgå...

 320. ...för alltid, antar jag, eller
  tills allt material är digitaliserat.

 321. Det är långt dit.

 322. En sista kommentar.

 323. Det är roligt att ni är här,
  på ABM-centrums seminarium-

 324. -för de betonar vikten av samarbete-

 325. -mellan bibliotek, arkiv och museer.

 326. Digitalisering suddar ju ut
  institutionella gränser.

 327. Det gäller även
  den territoriella dimensionen.

 328. Digitalisering
  ökar behovet av samarbete-

 329. -mellan de nationella, regionala
  och lokala nivåerna.

 330. Den europeiska nivån
  är förstås en del av lösningen-

 331. -för att ge alla tillgång
  till det europeiska kulturarvet.

 332. Tack.

 333. Tack, Luca.

 334. Vi hinner med några snabba frågor.

 335. Har nån en fråga?

 336. Längst bak.

 337. Luca, din sista fråga var intressant.

 338. Det brittiska riksarkivet har använt
  offentlig-privata överenskommelser-

 339. -för att digitalisera våra samlingar,
  t.ex. folkräkningarna.

 340. Jag undrar vad du anser om
  valet mellan-

 341. -att använda offentlig-privat
  samverkan för att digitalisera-

 342. -och sen ta betalt,
  eller inte digitalisera alls.

 343. Skulle folk acceptera det?

 344. I vårt fall
  låter licenserna oss göra sånt-

 345. -som vi annars inte
  skulle ha råd med.

 346. Frågan är vad man ska välja,
  eller hur?

 347. Det är ett klassiskt dilemma.

 348. Ni måste hitta rätt balans.

 349. Jag har sett många fall där beslutet
  att digitalisera fattades-

 350. -innan man hade tänkt igenom det,
  och det gällde båda aktörerna.

 351. Det klassiska exemplet
  är British Library och Microsoft-

 352. -som fick avbryta
  ett stort digitaliseringsprojekt.

 353. Microsoft drog sig ur-

 354. -eftersom man hade missbedömt Googles
  marknadsposition.

 355. Tror jag.

 356. Innan man påbörjar en digitalisering
  måste man förstå-

 357. -vilka möjligheterna man har
  att bevara nåt digitalt-

 358. -men också att det finns en risk
  att man låser in ett kulturarv.

 359. Vi talar om kulturella tillgångar,
  särskilt ifråga om allmängods.

 360. Om det skulle leda till,
  som det verkar kunna göra-

 361. -att en privat aktör får ensamrätt
  i 25 år, så är det inte acceptabelt.

 362. I en digital miljö
  är 25 år en väldigt lång tid.

 363. Självklart måste privata aktörer-

 364. -få avkastning på sina investeringar.

 365. Men vi måste komma ihåg att det
  handlar om kollektiva nyttigheter.

 366. Tack. En snabb fråga,
  sen måste vi gå vidare.

 367. Karl-Magnus Drake från riksarkivet.

 368. Jag undrar varför den privata
  finansieringen är så blygsam-

 369. -jämfört med den offentliga-

 370. -i vår förmodat innehållsstyrda
  industriella era.

 371. -Varför är privat finansiering låg?
  -Jämfört med offentlig finansiering.

 372. Som diagrammen visar.

 373. Det stämmer att det är så,
  om vi bortser från Google-

 374. -och några små,
  specialiserade aktörer.

 375. Jag tänker på ProQuest,
  som finns i många länder-

 376. -och några få fall av sponsring-

 377. -på mer eller mindre
  filantropisk grund.

 378. I stället för en utställning
  betalar man för en digitalisering.

 379. Att döma av de summor
  som har investerats-

 380. -så verkar det inte vara så viktigt.
  Det är inte så spritt.

 381. Till en del handlar det säkert om...

 382. Nån pratade om förutsägbarhet.

 383. Vi vet inte vad som kommer att hända
  med materialet om 5-10 år.

 384. Det finns risker,
  och det gillar inte privata aktörer.

 385. Ett tydligare ramverk...

 386. Den juridiska osäkerheten
  är också en stor fråga här-

 387. -både för privata
  och offentliga aktörer.

 388. Det arbete som pågår just nu
  är avsett att skapa-

 389. -stabilare miljö för privata aktörer-

 390. -och kulturinstitutioner
  som vill investera.

 391. Förhoppningsvis gör det
  att investeringarna växer.

 392. Tack, Luca.

 393. Luca äter middag med oss i kväll.
  Vi får fråga mer då.

 394. Tack.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

EU:s kulturarv på nätet

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

2010 är året för det nya strategiska ramverket kring digitala tillgångar i Europa. Syftet är att bygga ett hållbart Europa och att göra allmän information tillgänglig. Det berättar Luca Martinelli, som arbetar på EU-kommissionens avdelning för informationssamhället med projektet Europeana. Arbetet har pågått i fem år. Sverige är bland de länder som bidragit mest till det eruropeiska digitala arkivet, säger han. Den långsiktiga finansieringen av digitaliseringsprojektet är bekymmersam, men trots att de flesta tycker att en europeisk digitalisering ska finansieras med offentliga medel har det hittills varit projektmedel. Upphovsrätten är en viktig fråga i arbetet. Behovet av samarbete mellan bibliotek, arkiv och museum är tydligt, säger Luca Martinelli.

Ämnen:
Information och media
Ämnesord:
Digitalisering, Kulturarv, Kulturell verksamhet, Samarbete mellan arkiv, bibliotek och museer
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Digitalt kulturarv

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Digitalt kulturarv

Undervisning

Riksarkiven kan stödja historiundervisning på alla nivåer. Det menar Andrew Payne, chef för utbildning och information på Storbritanniens riksarkiv. Digitaliseringen ger underbara källor för historielärare. Någon har sagt att det är som att flytta sig framåt genom att resa bakåt, berättar Andrew Payne. Arrangör: ABM-centrum/Kungliga biblioteket.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Digitalt kulturarv

E-tillgång för skolbarn

Autentiskt bildmaterial i skolarbetet är en stor tillgång, menar Kristina Alexanderson, gymnasielärare och utbildningsansvarig för Webbstjärnan. Hon tycker att skolan och eleverna måste bli bättre på att värdera källor. Skolan ska öppna upp och göra sig offentlig. Arrangör: ABM-centrum/Kungliga bibliioteket.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Digitalt kulturarv

EU:s kulturarv på nätet

2010 är året för det nya strategiska ramverket kring digitala tillgångar i Europa. Syftet är att bygga ett hållbart Europa och att göra allmän information tillgänglig. Det berättar Luca Martinelli, som arbetar på EU-kommissionens avdelning för informationssamhället med projektet Europeana. Arrangör: ABM-centrum/Kungliga biblioteket.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Digitalt kulturarv

Nationell strategi

Hur kan de svenska och europeiska kulturarvsinstitutionerna digitalisera sin information och göra den tillgänglig för medborgarna? Sophia Laurin är departementssekreterare på Kulturdepartementet och en av dem som arbetar med en nationell strategi för elektronisk tillgång. Arrangör: ABM-centrum/Kungliga biblioteket.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Digitalt kulturarv

Agenda för Europa

Det behövs en ny immaterialrätt, och en gemensam digital agenda. Det fastslår Henrik Hansson, politiskt sakkunnig under Anna Karin Hatt på Näringslivsdepartementet. Sverige ska bli ett kunskapssamhälle där vi värnar innovation och nytänkande, och där alla har tillgång till snabbt bredband, menar han. Arrangör: ABM-centrum/Kungliga biblioteket.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Digitalt kulturarv

Arbetsmarknadsprojekt eller satsning?

- Think outside the box. Så inleder Karin Linder, ordförande i DIK som organiserar personal inom kulturarvsmiljö. Eftersom den digitala tekniken går tvärs över hela samhället och ska nå alla arbetsgrupper krävs informationskompetens, säger hon, och menar att det inte är realistiskt att genomföra det utan utökad budget. Arrangör: ABM-centrum/Kungliga biblioteket.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Digitalt kulturarv

Paneldiskussion

Ett panelsamtal kring digitaliseringen av arkiv, museer och bibliotek. Kristina Alexanderson, gymnasielärare, Sophia Laurin, Kulturdepartementet, Karin Linder, DIK-förbundet, Magdalena Gram, Kungliga biblioteket, Göran Kristiansson, Riksarkivet, Rolf Källman, Riksantikvarieämbetet, Eva Stengård, Naturhistoriska riksmuseet. Moderatorer: Kate Parson och Sven Rentzhog. Arrangör: ABM-centrum/Kungliga biblioteket.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Digitalt kulturarv

Inledning

Moderatorerna Kate Parson, ABM-centrum, och Sven Rentzhog, Nordiska museet ger en introduktion till ämnesområdet och konferensen Digitalt kulturarv. Arrangör: ABM-centrum/Kungliga biblioteket.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & information och media

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Gräv 2016

Så tar du fajten om insyn

Hur hanterar man beskedet att en konsultrapport är "internt arbetsmaterial" eller vetskapen om att en myndighet varnar sina entreprenörer för "snokande journalister" som begär ut handlingar? Mats Amnell är rådgivare hos Offentlighetsjouren vid Fojo och berättar och ger tips om hur man får motsträviga myndigheter att leva upp till offentlighetsprincipen. Inspelat den 9 april 2016 på Svenska mässan, Göteborg. Arrangör: Föreningen grävande journalister.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

Lars Johan och Wendela, två tidningspionjärer

Lars Johan Hierta startade Aftonbladet år 1830 och startade därmed en ny epok i svensk presshistoria. 1841 anställde han Wendela Hebbe, den första kvinnliga skribenten med fast anställning