1 l

UR Samtiden - Storebror ser dig

Stockholms universitets föreläsningar den 26:e oktober 2010 handlade om Internets historia och det nya övervakningssamhället. Storebror ser dig? Om övervakningssamhällets hot, möjligheter och begränsningar. Louise Yngström, professor i data- och systemvetenskap, Stockholm universitet, ger en föreläsning om datorernas och övervakningens historia. Jan Rosén, professor i civilrätt talar om juridikens betydelse i övervakningssamhället.