Titta

UR Samtiden - Har modet modet?

UR Samtiden - Har modet modet?

Om UR Samtiden - Har modet modet?

Modeindustrins tillverkningsprocesser har dåligt rykte. Underavlönade arbetare i fattiga länder tvingas att jobba under mycket farliga omständigheter - samtidigt kommer tecken som säger att det blir allt bättre. Hur ska modeindustrin utvecklas, vad behöver den göra för att skaka av sig sitt dåliga rykte?

Till första programmet

UR Samtiden - Har modet modet? : Vad innebär sandblästring?Dela
 1. Men först och främst:
  Varmt välkommen, Yesim.

 2. Jag har lite problem med förnamnet.

 3. Du kommer från Turkiet, är medlem
  i solidaritetskommittén för jeans...

 4. Och sandblästringsarbetare.

 5. Kan du presentera dig själv?

 6. Kan vi ge en varm applåd
  innan hon börjar?

 7. Varsågod.

 8. Tack så mycket för välkomnandet.
  Jag heter Yesim Yasin.

 9. Jag är med i turkiska solidaritets-
  kommittén för sandblästringsarbetare.

 10. Jag har varit medlem
  sen kommittén grundades 2008.

 11. Jag vill gärna dela med mig
  av vår erfarenhet-

 12. -med den ärade publiken här.

 13. -Nästa person är Christopher.
  -Jag heter Christopher Riddselius.

 14. Jag är projektledare på den svenska
  ideella föreningen Fair Trade Center.

 15. Jag har även skrivit
  rapporten "Fashion Victims"-

 16. -eller "Sjukt snyggt" på svenska.

 17. Jag är också medförfattare till vår
  nya rapport som kommer nästa vecka-

 18. -och som heter "Har modet modet?"

 19. Tack. Vi börjar med en bred fråga.

 20. Vilka är problemen med sandblästring?

 21. Den är bred, ja.

 22. Jag vill fokusera på det medicinska.
  Exponering för kvartsdamm-

 23. -orsakar sjukdomen stendammslunga
  som ni kanske känner till.

 24. Det är en av de äldsta
  yrkesrelaterade sjukdomarna.

 25. Men för första gången
  har det i Turkiet konstaterats-

 26. -i samband med textilindustrin.

 27. Stendammslunga är en yrkesrelaterad
  lungsjukdom orsakad av inhalering-

 28. -av kvartsdamm
  som ansamlas i lungorna.

 29. Det förändrar lungorna
  på ett irreversibelt sätt.

 30. Det är potentiellt dödligt-

 31. -och tyvärr går det inte
  att bota sjukdomen.

 32. Det finns fortfarande
  inget botemedel.

 33. Som läkare kan man bara
  förbättra patientens livskvalitet.

 34. Man kan ge andningsstöd
  och behandla infektioner-

 35. -komorbiditeter och komplikationer-

 36. -men man kan tyvärr inte
  behandla sjukdomen i sig.

 37. Finns problemet bara i Turkiet
  eller i hela världen, Christopher?

 38. Vår rapport visade att samma metod
  har använts i många andra länder.

 39. Inte bara i Turkiet, utan även
  i Kina, Pakistan och Bangladesh-

 40. -och våra samarbetsorganisationer
  visar att det förekommer i Mexiko-

 41. -Argentina, Lesotho
  och många andra länder.

 42. Så problemet finns i hela världen.

 43. Och jag vill tillägga att tekniken
  är förbjuden i hela Turkiet-

 44. -men i dagens globaliserade värld
  kan produktionen flyttas blixtsnabbt.

 45. Det är lätt, så de globala märkena
  flyttade sin produktion från Turkiet-

 46. -till andra länder. Nyligen har vi
  fått höra mycket från Bangladesh-

 47. -om liknande förhållanden
  och problem.

 48. Det är lätt att flytta produktionen
  till ett nytt land-

 49. -i dagens globala konkurrens.

 50. Men vem tar ansvar
  för den här sortens problem?

 51. Vad har gjorts? Kommer de här unga,
  döende människorna att tas om hand?

 52. Vad händer?

 53. Den frågan
  har diskuterats i kommittén.

 54. Vem har främsta ansvaret?

 55. Vem ska hållas ansvarig?

 56. Vi tycker att de globala märkena har
  det främsta ansvaret. Det är känt-

 57. -att märken brister i översikten
  av sina distributionskedjor.

 58. Eller så väljer de att blunda
  för farliga arbetsförhållanden-

 59. -i distributionskedjan. De har svårt
  att kontrollera alla led-

 60. -eller så föredrar de att inte
  kontrollera och se vad som försiggår-

 61. -eftersom det på sätt och vis ligger
  i de globala jättarnas intresse.

 62. Som ni kanske vet tillkännagav
  H&M och Levi's i september-

 63. -ett globalt förbud
  mot sandblästring.

 64. Det ska gälla från och med 2011.

 65. De märkena ska sluta producera-

 66. -sandblästrade jeans
  från och med 2011.

 67. Det var ett erkännande
  av att de inte kan ge garantier-

 68. -för hur sandblästring går till
  i deras distributionskedjor.

 69. Så vi anser att det främsta ansvaret
  ligger hos de globala märkena.

 70. Och sen förstås hos myndigheter
  och arbetsgivare.

 71. Men vem ska betala utgifter
  för vård och liknande?

 72. Vården bekostas av staten.

 73. I september 2010-

 74. -fattade turkiska ministerrådet
  ett beslut-

 75. -om att patienter
  med stendammslunga-

 76. -ska få gratis behandling
  på statliga inrättningar.

 77. Men ironin
  är att det inte finns nån behandling-

 78. -för den här sjukdomen.

 79. Okej, Christopher. Vad händer
  i världen med sandblästring-

 80. -i fråga om förbud och så?

 81. Vårt nätverk-

 82. -eller ett nätverk vi arbetar med
  som heter Clean Clothes Campaign-

 83. -har påbörjat en kampanj för ett
  globalt förbud av sandblästring.

 84. De bedriver en kampanj för det och
  inriktar sig på många andra märken-

 85. -i januari nästa år.

 86. Och International Federation
  for Garment and Leather-

 87. -arbetar också med frågan.

 88. Så flera organisationer
  står bakom det.

 89. När kan vi vänta oss
  ett globalt förbud?

 90. När kan vi vänta oss ett globalt
  förbud? Ligger det långt fram?

 91. -De har börjat, sa du.
  -Förhoppningsvis snart.

 92. Om ett par månader, om några år...?

 93. Jag hoppas att det inom ett år
  införs ett globalt förbud.

 94. Men vi behöver stöd
  från WHO och ILO.

 95. Men när det gäller vår rapport-

 96. -reagerade många företag
  på den svenska marknaden snabbt-

 97. -även om de hade lite kunskap
  om problemet.

 98. De har använt metoderna i många år.

 99. Så det är lite naivt att säga
  att de inte har så stor kunskap-

 100. -för de har använt metoderna länge,
  så de borde ha varit föregripande-

 101. -och förbjudit metoden
  mycket tidigare.

 102. Men nu vet de.

 103. Och vi är positiva till att de säger
  att de fasar ut metoden.

 104. Det är som Yesim sa ett erkännande-

 105. -av att de inte lyckas övervaka-

 106. -arbetsförhållandena
  i distributionskedjan.

 107. Vi har arbetat för det i många år.

 108. Det är ett erkännande från företagen
  som vi tycker är mycket positivt.

 109. Det är på gång, med andra ord.
  Det ser vi fram emot. - Varsågod.

 110. -Kan vi få en mikrofon?
  -Jag kan skrika.

 111. Men de har svårt att höra där bak.

 112. Jag vill fråga... Hörs jag?

 113. Efter förbudet i Turkiet
  har det förstås minskat-

 114. -men pågår det fortfarande?
  Vi vet alla att en lag inte räcker.

 115. Vad har ni för system
  för uppföljning?

 116. I Turkiet finns det många
  illegala arbetare utan kontrakt.

 117. Hur ser ni till
  att metoden inte används längre?

 118. Antalet arbetsplatser
  minskade drastiskt efter förbudet-

 119. -men det finns några arbetsplatser
  med illegala arbetare.

 120. Det är en av de mest problematiska
  delarna som vi har diskuterat.

 121. Det är en angelägen fråga-

 122. -för vi behöver en organisation-

 123. -för att följa upp processen. Det är
  förbjudet, men det måste följas upp.

 124. Huruvida...

 125. Beklagar.

 126. Jag ska göra mitt bästa.

 127. Globalt är vi för ett förbud-

 128. -och vi tror
  på en trepartskommission.

 129. Dels borde ILO och WHO
  vara engagerade.

 130. Dels bör lokala och nationella
  myndigheter vara representerade.

 131. Den tredje parten borde vara ideella
  organisationer som Fair Trade Center-

 132. -Clean Clothes Campaign,
  experter och andra intressegrupper.

 133. Denna trepartskommission-

 134. -borde övervaka processen globalt-

 135. -men jag vet inte
  hur det ska komma till stånd.

 136. Vi bildade vår kommitté 2008-

 137. -och vi arbetar på frivillig basis.

 138. Vi har inte tillräckligt kunnande
  för att övervaka situationen.

 139. -Tack för frågan.
  -Har ni fler frågor?

 140. Låt mig bara säga i anknytning
  till det, att man bör veta-

 141. -att det är tack vare
  Yesims organisation-

 142. -som sandblästring har förbjudits
  i Turkiet, så det är en bra början.

 143. Nån annan? Fler frågor?

 144. Varsågod.

 145. Men är sandblästring problemet?

 146. Är inte problemet sandblästring
  under okontrollerade former?

 147. Kan sandblästring utföras
  kontrollerat med industriell sand?

 148. Om slipmedlet inte innehåller kvarts
  är det okej.

 149. Men om det innehåller
  så lite som 0,01 % kvarts-

 150. -per kubikmeter, då är det skadligt.

 151. Det är tydligt att det är
  hälsovådligt för arbetarna.

 152. Det är utom tvivel.

 153. Koncentrationen
  av materialet är viktig-

 154. -och om det innehåller kvarts
  är det skadligt.

 155. Och i många producentländer
  där det används olika metoder-

 156. -finns det ofta lagstiftning
  som inte efterlevs.

 157. Det är också ett stort problem.

 158. Det är därför
  gränsvärdena ändras ofta.

 159. De sänker gränsvärdet väldigt ofta.

 160. Fler frågor?

 161. Hur många år
  behövde ni arbeta för förbudet?

 162. Bara ett år.

 163. Men har ingen
  lyft fram frågan förut i Turkiet?

 164. Individuellt, ja.
  Vår professor Zeki Kiliçaslan-

 165. -är engagerad i frågan.

 166. Han har ställt
  många silikosdiagnoser själv-

 167. -och har skrivit mycket om det.

 168. Men problemets omfattning
  framgick sent.

 169. Vi trodde att det rörde sig om
  individuella fall när vi började-

 170. -men från 2007 började vi förstå att
  det var ett stort folkhälsoproblem.

 171. Sen var det många läkare-

 172. -särskilt lungspecialister,
  som stöttade oss.

 173. Men främst var det när vi hade bildat
  kommittén som vi uppnådde resultat.

 174. Konkreta resultat.

 175. Kan tillverkarna av sandblästrade
  jeans ersätta metoden?

 176. Eller vad gör de?

 177. Det har alltid funnits
  alternativa tekniker.

 178. En är den kemiska tekniken.
  Jag vill inte gå in på detaljer-

 179. -för jag har ont om tid
  och är ovän med mikrofonen.

 180. Laser är en annan metod.

 181. Man kan ersätta metoden med laser.

 182. Manuell blästring finns också.
  Man för sandpapper över tyget.

 183. Nämnde jag kemiska metoder?
  Det finns många alternativ.

 184. Eller så kan man överge det där jäkla
  modet. Det är bara en designtrend.

 185. Man måste inte offra människoliv
  i modets namn.

 186. Så enkelt är det.

 187. Det var bra sagt.

 188. Ingen som har nån mer fråga?

 189. Där borta.

 190. Jag tycker också ni gör ett strålande
  jobb med att väcka uppmärksamhet.

 191. Men jag undrar,
  hur kommer kvartsen in i plaggen?

 192. Jag instämmer
  i ditt senaste påstående.

 193. Från havet.

 194. De använder bara havssand.
  Det är helt naturligt.

 195. Ja, havssand.
  Det är billigt och lättåtkomligt-

 196. -och extremt kostnadseffektivt.

 197. Man kan tredubbla vinsten
  utan att enhetskostnaden påverkas.

 198. Det är den enkla logiken.

 199. -Men det är ändå extremt farligt.
  -Absolut.

 200. Vi har en sista fråga.

 201. Du sa att det fortfarande förekommer,
  men har flyttats till andra länder.

 202. Har ni nåt sätt att hjälpa...

 203. Ni har gjort
  en stor insats i ert land.

 204. Är det möjligt
  att expandera verksamheten-

 205. -och försöka göra samma sak
  i Bangladesh, Kina och överallt?

 206. Vi vill öka medvetenheten globalt.

 207. Vi söker fortfarande
  en motpart i Bangladesh.

 208. Jag har skrivit två brev
  till lungspecialister-

 209. -som arbetar i Bangladesh,
  men har ännu inte fått svar.

 210. Men vi har skrivit till
  hälsodepartement i olika länder.

 211. Till exempel upptäckte vi
  att illegala invandrare-

 212. -har arbetat i sektorn 1995-2005.

 213. Vi försökte dela med oss av vår
  erfarenhet till hälsodepartement-

 214. -i länder som Moldavien,
  Azerbajdzjan, Georgien och Rumänien.

 215. Men vi har inte fått svar. Vi gör
  vårt bästa för att öka medvetenheten.

 216. Med hjälp av Fair Trade Center,
  Clean Clothes Campaign och ITGLWF.

 217. De organisationerna stöder oss-

 218. -och vi har
  ett nära samarbete med dem.

 219. Så vi försöker göra nåt
  för de länderna också.

 220. Vi önskar er lycka till.

 221. En applåd.

 222. Tack så mycket.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Vad innebär sandblästring?

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Nyligen kom Fair Trade Center med en rapport om vilka svenska modeföretag som använder sig av sandblästring, en metod för att få till snygga slitningar på jeans som utsätter arbetarna för stora risker. Med Yesim Yasin, läkare från Turkiet och medlem i kommittén för sandblästringsarbetare. Hon berättar vad sandblästring innebär, och vilka risker arbetarna utsätts för när jeansen ska sandblästras.

Ämnen:
Samhällskunskap, Slöjd > Textil och mode
Ämnesord:
Arbete, Arbetsmarknad, Arbetsmiljö, Beklädnadsindustri, Beklädnadsvaror, Konfektionsindustri, Mode, Samhällsvetenskap, Sociala frågor, Teknik, Textilier, Textilindustri
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - Har modet modet?

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Har modet modet?

Vad innebär sandblästring?

Yesim Yasin, läkare från Turkiet och medlem i kommittén för sandblästringsarbetare berättar vad sanblästring innebär, och vilka risker arbetarna utsätts för när jeansen ska sandblästras. Arrangör: Fair Trade Center.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Har modet modet?

Debatt - Vad bör modebranschen göra?

Hur ska modeindustrin utvecklas, vad behöver den göra för att skaka av sig sitt dåliga rykte? En debatt med Christopher Riddselius, Fair Trade Center, Anna-Karin Wårfors, etik- och miljöansvarig på Gina Tricot, Maj-La Pizzelli, branschexpert, Agnes Braunerhielm, moderedaktör Rodeo och Olof Enckell, chefredaktör på Manolo. Arrangör: Fair Trade Center.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning

Mer allmänbildande & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Släktforskardagarna 2016

Släkten Sursill och migrationen över Kvarken

Tom Juslin berättar om handel och folkförflyttningar över Kvarken i Bottenviken och specifikt om Erik Ångerman Sursill och hans ättlingar som idag uppgår till flera tusen. Den kortaste vägen mellan Umeå i Sverige och Vasa i Finland går över Kvarken. Denna väg har under lång tid varit en viktig kommunikationslänk, och migration har alltid förekommit i båda riktningarna. Inspelat den 21 augusti 2016 på Nolia, Umeå. Arrangör: Södra Västerbottens släktforskare.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Mifforadio

Har vi något val?

Hur fria är vi människor i de val vi gör? Och hur mycket är förutbestämt av olika saker vi inte kontrollerar? Mysig morgonshow om de stora livsfrågorna. Vi äter frukost och pratar med lyssnare som ringer in. Skön musik spelas.