Titta

Friare kan ingen vara

Friare kan ingen vara

Om Friare kan ingen vara

Vad är fritidshemmens och fritidspedagogernas roll? Och vad går det informella lärandet ut på? Genom att besöka sju fritidshem på olika platser i Sverige får vi se en mängd exempel på hur de fria eftermiddagstimmarna på fritidshemmen kan fyllas med mening. Det är i fritidshemmet den sociala kompetensen utvecklas, den kompetens som mer och mer efterfrågas när vuxenlivet börjar och konkurrensen mellan individerna startar. Men vi ser också hur den tid under dagen som kallas för "skolsamverkan" kan omhänderhas av fritidspedagogerna själva. Fritidspedagogerna har nämligen en egen pedagogisk uppgift som de själva råder över, planerar för och delar med sig av till skolans övriga pedagoger. Förutom de dokumentära inslagen ges pedagogiska, fackliga och akademiska fördjupningar av lärarutbildare, utbildningsstrateger, fackliga företrädare och forskare.

Till första programmet

Friare kan ingen vara : Fritids på offensivenDela
 1. Incheckning här.

 2. Jajamän, nu vill vi veta hur många
  som har dykt upp här på workshopen.

 3. Det är enkelt.
  Och så lägger vi på det här.

 4. -Vad målar man det med sen?
  -Jag brukar använda riktig målarfärg.

 5. Då får man vara ute.

 6. Det här handlar om
  verksamheter för fritidspedagoger.

 7. Grunden är pedagogens kvalitativa
  arbete, som vi försöker lyfta upp.

 8. Här har vi fritidspedagoger
  från grannkommunerna-

 9. -Gnosjö, Gislaved, Vaggeryd, Ljungby
  och Värnamo.

 10. Vi har föreläsningar om hur
  man utvecklar kvalitetsarbete-

 11. -genusföreläsningar, musik,
  uteaktiviteter-

 12. -och många aktiviteter att prova på.

 13. Information, information, information
  till föräldrar-

 14. -så de vet vad det handlar om.

 15. Vi har gjort det från förskoleklass.
  Man får hjälpa dem att knyta-

 16. -men sen,
  när de väl får häng på det så...

 17. Mardrömmarna fångas i nätet, och de
  vackra drömmarna kommer igenom.

 18. Av fritidspedagoger för fritids-
  pedagoger är grunden i det hela.

 19. När vi startade i Värnamo var vi ca
  fem stationer. I dag har vi tjugotvå.

 20. Sist förberedde vi flera dagar innan
  och frös in soppan. Det går utmärkt.

 21. Vi hade med oss fryst soppa och
  tinade upp den i kitteln på trefoten-

 22. -och så gjorde vi soppa ute i skogen.
  Mycket uppskattat.

 23. Sommar, höst och vinter och vår
  när du tar ett steg...

 24. ...så känner du hur bra du mår.
  - Får jag ta en dans med dig?

 25. Jag tar en sväng med dig om jag får
  Sommar, höst och vinter och vår

 26. När vi håller varann,
  så känner vi att pulsen slår

 27. En hel ring! Och så visslar vi.

 28. Och så byter vi håll!

 29. -Brukar ni göra det här med barnen?
  -Ja.

 30. Betyget är att de
  vill ha med sig pinnbrödsdeg-

 31. -när vi ska ut på promenader,
  i stället för fika.

 32. Ni har nyttjat det som en del för
  hela skolan, inte bara under fritids.

 33. Vi jobbar som rektorer,
  så vi måste samla idéer.

 34. Vi pedagoger ska jobba aktivt
  med barnen på olika sätt-

 35. -så det här är ju ett alternativ
  till att sitta i skolbänken.

 36. Ofta fokuserar vi på matematik ute,
  och då glömmer man bort svenskan-

 37. -men att kombinera naturen
  och svenskan är ju helt underbart.

 38. "Hämta en pinne
  som är längre än din tumme." Bra.

 39. Vi är riktigt nöjda med mässan efter
  att ha läst de utvärderingar vi fått.

 40. Vissa skriver att man blir bekräftad
  i sin egen verksamhet-

 41. -andra fritidspedagoger har tänkt
  samma sak, så bekräftelsen är stor.

 42. Vi känner nog
  att det här kommer att fortsätta.

 43. Om fritidsarna ska bli mer offensiva
  kan de inte sitta och vänta-

 44. -på att nån annan ska höja deras
  status och värdering.

 45. Det måste de göra själva
  på fritidshemmen.

 46. Och det finns bara ett sätt att göra
  det: att visa resultat hos barnen.

 47. Både hos enskilda barn och grupper av
  barn så måste de kunna visa resultat.

 48. Och resultat är inte vilka
  aktiviteter vi har haft med barnen-

 49. -utan det som finns kvar hos barnen,
  i deras beteende, i deras idéer-

 50. -i deras fantasier, tankar, kunskap
  och färdigheter. Det är resultat.

 51. Demokratin har varit ett grund-
  läggande projekt i svenska skolan-

 52. -sen 1940. Men skolan har aldrig
  varit bra på det.

 53. När fritidshemmen kom till skolan-

 54. -fick man för första gången tillgång
  till en rätt demokratisk institution-

 55. -men man har ju inte utnyttjat det.
  Fritidshemmen är fortfarande inte-

 56. -tongivande på skolan
  i demokratiska perspektiv.

 57. Ska fritidshemmen kunna bli mer
  offensiva måste de få redskap.

 58. Men de måste också få tid.

 59. Det jag har gett dem när jag
  har jobbat med såna här projekt-

 60. -är tre förmiddagar per termin
  under ett år-

 61. -och det har gett jättebra resultat.
  För den tiden kan man åstadkomma-

 62. -men det förutsätter
  en kompetent ledning också.

 63. På ert papper står det nånting
  om förhållningssätt hos vuxna.

 64. Om vi ska kunna utveckla
  demokratiskt agerande hos våra barn-

 65. -måste det bygga på förhållningssätt
  hos vuxna.

 66. Hur möter och bemöter vi barn
  i olika situationer och sammanhang?

 67. Hur skapar vi förutsättningar?

 68. Vad har vi för attityder
  när vi möter dem?

 69. Vad har vi för förväntningar?

 70. Vuxnas förhållningssätt
  är grundläggande-

 71. -för att utveckla demokratiska
  förhållningssätt hos våra barn.

 72. Jag har läst beteendevetenskapliga
  ämnen, psykologi och pedagogik-

 73. -och sociologi och sådant.
  Men pedagogiken är mitt huvudämne.

 74. Sen sökte jag jobb
  när jag hade tagit examen.

 75. Jag fick jobb på en fritidspedagog-
  utbildning, när den låg på AMU.

 76. Då var det en bristyrkesutbildning,
  så det var en avkortad utbildning.

 77. Det här var 1973,
  då jag började med det.

 78. Så jag har under många år varit
  lärare i psykologi och pedagogik-

 79. -på lärarutbildningen i Stockholm.

 80. Nu har ni fått lite funderingar.

 81. Nu blir det dags
  att återvända till er egen vardag.

 82. Ni ska få tid på er
  fram till klockan halv tolv.

 83. Halv tolv är det återsamling här-

 84. -för att bara kort redovisa
  vad ni har bestämt er för.

 85. Jag kommer vandra runt i grupperna
  när ni sitter och tänker tillsammans.

 86. Ni ska försöka besluta i dag,
  vad ni vill jobba med.

 87. Jag fann det intressantare
  att jobba ute i verksamheterna-

 88. -med folk som hade konkreta problem
  i vardagen-

 89. -med ungar, verksamhet, samarbete
  och såna saker.

 90. Så jag drog ner på min tjänstgöring
  på lärarhögskolan allt mer-

 91. -tills jag bestämde mig
  för att köra på egen hand.

 92. Har ni kommit igång? Nej, knappt.
  Ni är inte igång riktigt än.

 93. -Vad frågar pedagogerna efter?
  -Det vanligaste är faktiskt...

 94. ...hur enskilda barn beter sig.

 95. Men ibland är det inte bara enskilda
  barn utan hela barngruppen.

 96. Att man tycker det är jobbigt,
  stökigt, rörigt-

 97. -och svårt att få struktur
  som funkar för barnen.

 98. Och vuxna sliter hårt med en orolig,
  och på olika sätt rörig, grupp.

 99. Det är sånt man får ta sig an.

 100. När du berättade det här om
  utåtriktning och inåtriktning-

 101. -det var precis mitt i prick för oss.

 102. Med många ungar behöver personalen
  hjälp med hur man ska tänka-

 103. -och göra för att ge bättre möjlig-
  heter för ungarna att utvecklas.

 104. Jag tycker att ni ska etablera
  nya lekar, nya aktiviteter.

 105. Och hon ska få vara först
  på det där.

 106. Om hon kan saker
  som inga av de andra barnen kan-

 107. -kan hon bli lite intressant för dem.

 108. Alla barn ska klara att leka
  regellekar, fler ska klara rollekar-

 109. -ingen ska behöva vara glidare.

 110. Sånt känner fritidspersonal igen
  på direkten-

 111. -för de jobbar med såna saker
  i vardagen. De har fokus på barnen.

 112. Men de vet inte alltid
  hur man ska göra.

 113. De andra barnen ska få lite mer
  positiva erfarenheter av henne.

 114. Nya aktiviteter och nya lekar
  ska hon vara först med.

 115. Sen ska ni också välja noga vilka
  andra barn som ska få vara med.

 116. Då ska ni välja självständiga
  andra barn, som är lekkompetenta.

 117. Jag har ett väldigt tydligt
  barnperspektiv när jag arbetar.

 118. Jag vill att det går bra för ungarna,
  och då måste personalen få hjälp-

 119. -med att förstå varför barn reagerar
  som de gör-

 120. -och hur vi kan göra för att hjälpa
  dem till bättre förutsättningar.

 121. Så barnperspektivet
  släpper inte jag.

 122. Alla ska ha en kompis,
  och vi pratar då om sociogram.

 123. Just det, lite kartläggning över
  hur relationerna ser ut.

 124. Känner vi alla barnen,
  hinner vi se alla barnen?

 125. För om ni upptäcker att det finns
  enstaka barn som ingen känner-

 126. -då ska ni ha specialuppdrag. Några
  av er ska prata med barnet dagligen.

 127. Bara fem minuter, om vad som helst,
  men det ska finnas kontakt varje dag.

 128. Så kanske man lär känna
  barnet lite bättre-

 129. -och barnet kommer uppfatta det
  som väldigt positivt.

 130. Jag brukar prata om ett lite mer
  aktivt pedagogiskt förhållningssätt-

 131. -men även ett mer aktivt veten-
  skapligt förhållningssätt i vardagen-

 132. -till verksamheterna
  och till våra resultat.

 133. Nu får jag vara med lite.

 134. Och så sitter nån bredvid där, och då
  kommer nån in och ska liksom...

 135. Jag tycker arbetet med fritidshems-
  personal är oerhört stimulerande.

 136. De är så tacksamma för den tid de
  kan få omkring såna här arbetssätt.

 137. Det är oerhört tacksamt.

 138. Andra kategorier är betydligt trögare
  att arbeta med.

 139. -Inga namn?
  -Nej.

 140. Ja, här har vi vårt, inte problem,
  utan projekt.

 141. Och det går jättebra.
  Det måste inte vara ett problem.

 142. Man kan fördjupa
  och vidareutveckla saker.

 143. Vi har en lägerby på plats
  som utnyttjas mycket.

 144. -Ja, det går att fördjupa.
  -Mycket, om vi tittar här.

 145. Vi har haft lite diskussion om det,
  även med skolan-

 146. -men nu känner vi att vi kanske
  kan lägga tiden på det nu i stället.

 147. Man ska bekräfta människors upp-
  levelser, erfarenheter och synsätt.

 148. Sen kan man lägga till helt andra
  perspektiv, andra kunskaper-

 149. -och andra erfarenheter,
  utan att det kränker den andre.

 150. Det tror jag
  är en oerhört viktig princip.

 151. Den måste man tänka på när man jobbar
  med barn, med kollegor-

 152. -och när man träffar föräldrar.
  Det tror jag är grundläggande.

 153. Tittar man på vilka som leker där nu,
  så är det mycket flickor.

 154. Pojkarna gör annat. Hade man fått upp
  dem också i en blandad...

 155. Meningen är
  att vi ska bygga allt tillsammans.

 156. Sen kan ni också jobba med
  barnens demokrati i den meningen-

 157. -att den här idén...
  Här tänker ni ju lite olika saker-

 158. -men ni vet fortfarande inte
  vad barnen tänker.

 159. Ta vara på ungarnas egna idéer
  om vad som kan hända i lägerbyn.

 160. Så att de får fler idéer att jobba
  med. Än så länge är det ju inte vår.

 161. Det kan bli mycket mer fart på det
  här när vårkänslorna kommer.

 162. Ska vi se om vi klarar det
  utan fuskpinnarna först?

 163. Lägerbyn har vi haft här
  i fjorton år.

 164. Vi har byggt och det har rasat,
  och vi har byggt upp igen.

 165. Det ska utmynna
  i en demokratisk upplevelse-

 166. -när det gäller både skola
  och fritids. Vi ska stå bakom-

 167. -och så ska vi få in skolan.

 168. I våra tankar är det lek och fantasi
  som det ska bottna i.

 169. -Ska du bränna upp tändstickan?
  -Se upp, för nu blåser det, tjejer.

 170. Vi har tankar, men nu ska ju barnen
  få bestämma också.

 171. Men i mitt huvud är det ganska klart
  redan, och säkert i ditt.

 172. Men de ska ju så klart
  få välja och bestämma.

 173. Mestadels, tycker jag.

 174. Man kan spela tv-spel med den.
  Den måste du ta det jättelugnt med.

 175. Alicia, jättelugnt med den här.

 176. Du föreslog
  att vi skulle hitta lite banor här.

 177. Lite hinderbanor, som ju ofta finns
  på såna här ställen.

 178. -Och du nämnde nån extra bro.
  -Ja, det får vi fundera över.

 179. Vi ska skriva ner idéer och tankar
  om hur vi vill ha det.

 180. Man kan göra saker nere vid bäcken.

 181. Man kan sätta fågelholkar
  uppe i träden.

 182. Man kan göra konst
  och hänga i träden.

 183. Klockan 13.15 kommer våra barn,
  och då blir det samling och upprop.

 184. Vi går igenom veckan, vad som ska
  hända, så att de inte glömmer saker.

 185. I dag har vi en aktivitet
  som heter Uppdraget.

 186. Det går ut på att lösa uppdrag,
  helt enkelt.

 187. De får två A4-sidor med olika uppdrag
  som är värda olika poäng.

 188. Vissa grejor kräver datorer,
  vissa kräver logik-

 189. -vissa grejor kräver fingerfärdighet.
  Man får lite av varje på det här.

 190. Welcome, welcome. Ja, rösta gärna.

 191. I din mapp finns frågor
  som ni ska svara på.

 192. Det står så här: "Flytta två stickor
  så att fem kvadrater bildas."

 193. Det här är ju en kvadrat.
  Är du med på det?

 194. En, två, tre, fyra kvadrater.

 195. Bra jobbat. Jag ska räkna poängen.
  - Vad ville Johanna ha reda på?

 196. -Vad det där "pi" var.
  -Det är ett tal.

 197. Pi var ingen fråga. Man skulle lägga
  på minnet alla siffrorna i talet pi.

 198. Det var 3,141-

 199. -och sen kom 5, 9, 2...

 200. -Ja, och sen var det väl 5, 3, 5?
  -Du glömde en 6:a.

 201. Det fick man femton poäng för.

 202. Flytta två tändstickor
  så det blir en kvar.

 203. Man flyttade den tändstickan dit,
  och vilken bokstav blir det då?

 204. -E.
  -Och så flyttar jag en bokstav till.

 205. -E och N.
  -Ja, och då blir det "EN".

 206. Vi jobbar ju väldigt bra ihop
  och tycker själva det ger resultat.

 207. Vi har samma syn i det mesta. Det är
  okej att ha olika åsikter om en del.

 208. Ibland har man en idé som den andra
  inte har riktigt trott på.

 209. Då testar man det ändå, och den andra
  kan säga att det blev jättebra.

 210. "Kan hon säkert sina uppgifter?"

 211. -Varför pratar jag med Kasper?
  -Lillsyrran.

 212. Kan hon säkert sina uppgifter?
  Klara! Hon kan klara dem.

 213. Det var den här jag tänkte vi kunde
  sjunga upp. Till musikprojektet.

 214. Om vi skulle spela den? Kunde du
  sätta ackord till den på ukulelen?

 215. Du kan sätta den här.

 216. Då så.

 217. Vad heter den här? Cab...

 218. -Ca...?
  -Cabasin.

 219. Cabasa.

 220. Vad heter den här då?

 221. Tamburin. Eller hur?

 222. Ni kan ställa er här framme,
  för ni är ju lilla orkestern.

 223. Det är ju en väldigt glad sång.
  Så glöm inte...

 224. Ni som har rytmen kan titta lite
  på min fot-

 225. -för jag stampar lite och kan hjälpa
  er, för man kan tappa rytmen.

 226. Det märkte vi förra gången. Det är
  ingen fara, man bara kommer in igen.

 227. Där kör du. Bra.

 228. -Om ni skulle presentera er profil?
  -Kultur och rörelse, framför allt.

 229. Då står jag väl mestadels
  för kulturen och du för rörelsen.

 230. Mitt intresse vill jag ju lägga in
  på jobbet, liksom du.

 231. Så kultur och rörelse är
  den röda tråden genom allting.

 232. Molly, du är framför linjen!

 233. Oj, oj, oj! Du är framför linjen!

 234. Det blir ett fantastiskt tempo,
  för man måste kuta direkt-

 235. -och sen passar ni ju väldigt bra,
  det gör det ju också svårt.

 236. Jag sitter här själv
  funderar lite grann

 237. Jag saknar min bror
  han som allting kan

 238. Jag vill ju veta
  hur saker och ting går till

 239. Ja, om jag vore lika smart som han

 240. Var ligger landet där man...

 241. Ni var ju väldigt många tjejer, och
  ni fick kanske skjuta lite mindre.

 242. Vi delar upp det
  för många killar skjuter hårt-

 243. -och ni brukar ju tycka det är
  jobbigt att få hårda skott på er.

 244. Det är svårt ibland att hålla igen,
  därför gjorde vi så här.

 245. Då behöver ni inte
  ta emot de hårda skotten.

 246. Vi har ju en liten hall, så vi kan
  inte töja avståndet för mycket.

 247. Ni får kanske spela lite längre i
  stället. Det vet vi till nästa gång.

 248. -Så, Ebba. Är du nöjd?
  -Nej.

 249. Är det håret i ansiktet?
  Okej, då gör vi om det.

 250. Vi har skapat ett väldigt bra
  fritidshem, som vi upplever det-

 251. -utan att låta för stursk.

 252. Vi har det väldigt förspänt här,
  med barngrupp t.ex.

 253. Vi har inga större problem,
  vi behöver inte jobba med sånt-

 254. -och då är det ju en lust, att bara
  kunna jobba med sånt som lägerbyn-

 255. -där alla barnen kan vara med och
  hjälpa till och skapa en ny miljö.

 256. När vi gick där nere
  så rapade han i våra huvuden.

 257. Vi går inte på moln hela tiden-

 258. -för här uppkommer ju saker också.

 259. Och sen drog han i min nacke,
  så nu har jag jätteont i den.

 260. Jag ska prata med honom.
  Jag ska ändå ut på rastvakt.

 261. Vi har ständiga diskussioner
  med barnen, som är oerhört viktigt.

 262. Blir det bråk så reder vi ut det då,
  men vi pratar kring-

 263. -hur vi ska vara mot varandra,
  hur vi vill ha det här-

 264. -hur vi är mot varandra, hur vi är
  mot barnen och barnen mot oss.

 265. Vi har en ständig diskussion
  som har pågått i alla år.

 266. Och den har blivit starkare.

 267. Dels ligger det en varmt om hjärtat,
  att man ska må bra.

 268. Både i skola och fritids ska man
  kunna trivas och ha det bra.

 269. -Och det är ju ett ständigt arbete.
  -Det finns konsekvens i allt vi gör.

 270. Att hålla på regler
  tycker vi är fantastiskt viktigt.

 271. Det finns inga andra, tredje,
  fjärde chanser.

 272. Och det har barnen lärt sig.

 273. Många fritidshem skyller nog lite på
  att det bara är förvaring.

 274. Att man har stora barngrupper och
  inte kan göra vettiga aktiviteter.

 275. Det tror jag man kan
  om man inte bara ser problem.

 276. Man kan ju hitta på
  mycket lustfyllt på fritids.

 277. Det får man ju inte glömma.
  Utemiljö, innemiljö och sånt.

 278. Och att man själv är engagerad
  och tycker det är roligt.

 279. -Är inte skolan lustfylld då?
  -Den är nog lustfylld på många sätt.

 280. Men inte för alla kanske.
  Inte alla orkar med skolan i dag.

 281. Det är många som kanske inte känner
  att de klarar av alla krav.

 282. Och då tror jag att fritids är ett
  stort, stort... Vad ska man säga?

 283. Jag tror att det är viktigt för dem,
  och då måste vi i personalen-

 284. -ha en lustfylld eftermiddag
  för de barnen också.

 285. Jag tror skolan har mycket att lära
  av fritids och vice versa.

 286. Ibland kan de titta lite på vår
  verksamhet. Och det gör vi här.

 287. Vi kikar lite på skolan, så kikar de
  kanske lite på oss. Om vi har tur.

 288. Ni får gärna ta varsitt hjärta till.

 289. När fritidshemmen
  hamnar inom grundskolan-

 290. -då är grundskolan
  en mycket stark kultur för dem-

 291. -där man anpassar sig
  till det som är skola.

 292. Fritidsens personal är väldigt
  samarbetsinriktade personer.

 293. De måste kunna samarbeta.

 294. Men då innebär det ofta att de har
  anpassat sig till vad skolan ville.

 295. Det är
  en alldeles för defensiv hållning.

 296. Då har man inte utnyttjat
  vad fritidshem faktiskt kan.

 297. Med sina kunskaper
  om hur barn kan funka-

 298. -och med att stärka ungarnas
  sociala utveckling.

 299. Det är fritidsen duktiga på.
  Det är deras huvudperspektiv.

 300. Så jag vill se mycket mer
  offensiva fritidsar.

 301. Om jag skulle flyga
  högt i det blå, då skulle jag

 302. Hitta något moln
  som jag kunde bo på

 303. Och stanna där i hemlighet
  för det är bara jag som vet

 304. Att här uppe bland molnen
  högt över jorden

 305. Här finns ett sagoland
  som ingen känner till

 306. Här uppe bland molnen
  högt över jorden

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Fritids på offensiven

Avsnitt 4 av 5

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Vi besöker Värnamo workshop på Östboskolan, en pedagogmässa med stark koppling till fritidspedagogiken, och möter Bosse Johansson, utvecklingsledare i kommunen och hjärnan bakom mässan. Vi möter också pedagoghandledaren Lars Andersson när han håller seminarium med fritidspedagoger i Hässleholm. Deltagarna vill ha hjälp med såväl enskilda barn som hela barngrupper. Några deltagare från Tormestorps fritids tycker inte att de har stora problem i sin barngrupp utan vill hellre ha hjälp och idéer hur de i demokratisk anda ska utveckla sin lägerby. Lars ser gärna att fritidspedagogerna blir mer offensiva och tongivande i sin samverkan med skolan. Han menar att det är de, snarare än skolan, som är bra på demokrati. Till slut följer vi med deltagarna från Tormestorp till deras fritids, där de visar verksamheten med tonvikt på musik och gymnastik.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Fritidspedagogik
Ämnesord:
Fritidshem, Fritidspedagoger, Grundskolan, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Skolan, Skolpersonal, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i Friare kan ingen vara

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFriare kan ingen vara

Här byggs relationer

Avsnitt 1 av 5

På Norrhammar fritidshem i Skellefteå står leken i centrum. Resultatet har blivit lekkompetenta barn som inspirerar och drar in de blyga och tveksamma i leken. Forskaren Maud Ihrskog menar att den träning som sker i samspelet mellan barnen på fritids är livsavgörande.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFriare kan ingen vara

I varje barn ser jag mig själv

Avsnitt 2 av 5

Det var med en idé och stark vilja, men utan pedagogisk utbildning, som Safija Imsirovic startade fritidshemmet Gnistan i Malmö. Idag ligger verksamheten inom Fosie stadsdelsförvaltning och Safija har fått en personal till hjälp. Helena Gårdsäter, chefredaktör för tidningen Fritidspedagogen, poängterar hur viktiga eldsjälar som Safija är för fritidshemsverksamheten runt om i landet.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFriare kan ingen vara

Det händer på rasten

Avsnitt 3 av 5

I en lärarlös miljö kan eleverna skapa egna regler och de blir lätt osunda. Hör fritidspedagoger, utbildade inom äventyrspedagogik och utvecklingsledare prata om leken som källa till gemenskap, hur man höjer "kulfaktorn" och vikten av yrkesstolthet.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFriare kan ingen vara

Fritids på offensiven

Avsnitt 4 av 5

Vi besöker Östboskolan och den årliga Värnamo workshop för fritidspedagoger. Vi följer också med pedagoghandledaren Lars Andersson i hans arbete. Han ser gärna att pedagogerna blir mer tongivande i sin samverkan med skolan.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFriare kan ingen vara

Trygga barn är fria barn

Avsnitt 5 av 5

Hur tas fritidspedagogernas kompetens till vara av skolledare och politiker? Nyheten om förkortad lärarutbildning och utebliven legitimation fick fritidspedagogen Sanne Undestam att skriva till utbildningsutskottet. Vi möter också Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Nyanlända elever

Det finns en stark motivation till att lära sig svenska och komma in i det nya samhället som nyanländ elev. Det säger Nihad Bunar, professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet. Här berättar han hur skolan ska ta vara på detta och ge bästa förutsättningar. Inspelat på Kulturhuset i Farsta den 16 september 2015. Arrangör: Stockholms Universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Skolministeriet

Vad är en lämplig lärare?

Att lämplighetspröva de som vill bli lärare har varit ett återkommande förslag från olika politiska håll. Förespråkarna menar att ett sådant test skulle stärka läraryrkets status och sålla bort direkt olämpliga kandidater. Nu ska lämplighetsprövning testas skarpt inför höstens antagning till lärarutbildningen på Linnéuniversitetet i Växjö och Högskolan i Jönköping. Vad är det som anses känneteckna en lämplig lärare och går det verkligen att avgöra i ett test vem som håller måttet och inte?