Titta

En bok, en författare (2011)

En bok, en författare (2011)

Om En bok, en författare (2011)

Den rika utgivningen av svensk och utländsk facklitteratur hamnar i fokus då vi i varje program möter en aktuell författare som intervjuas om sin bok och dess ämne. Böckerna handlar om vitt skilda ämnen som till exempel media, historia, politik, samhälle, naturvetenskap, konst och kultur. Sändningsår 2011.

Till första programmet

Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Kristoffer Ahlström

Med "Magkänslans anatomi" vill journalisten Kristoffer Ahlström kartlägga de psykologiska mekanismer som ligger bakom hur vi fattar våra beslut. Vad krävs för att de beslut vi slutligen tar skulle kunna bli mycket bättre? Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Lotta Schüllerqvist

"Marnas hemlighet" av journalisten Lotta Schüllerqvist vill visa det Gaza som finns bortom dramatiska bilder och rapporter om våld. Här möter vi människor i deras vardag med sina drömmar och okuvliga hopp. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Sören Sommelius

"Från King till Obama" av kulturjournalisten Sören Sommelius tar upp de svartas kamp för sina medborgerliga rättigheter i det "civiliserade" USA. Rasåtskillnader är inte så långt bort som många tror. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Jonas Söderström

"Jävla skitsystem!" av informationsarkitekten Jonas Söderström tar upp undermåliga datasystem ur ett arbetsmiljöperspektiv. Vad är det som stressar dig på jobbet? Intervjuare: Per Enerud.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Birgitta Almgren

I "Inte bara Stasi" tar tyskprofessorn Birgitta Almgren upp det svenska tankeklimatets kulturella mönster och värderingar under kalla kriget. Hur såg relationerna mellan Sverige och DDR ut? Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Ernst Brunner

I "Anckarström och kungamordet" tecknar författaren Ernst Brunner ett porträtt av Gustav III:s mördare. Jacob Johan Anckarström var ansedd som en brutal person i Sverige, men som ett moraliskt föredöme ute i Europa. Vilken är den sanna bilden? Intervjuare: Anita Kratz.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Bengt Göransson

I "Tankar om politik" vill den före detta skol- och kulturministern Bengt Göransson uppmana till eftertanke och nyansering i ett medialt klimat som ställer allt högre krav på politikern och medborgaren. Intervjuare: Anita Kratz.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Birgitta Kimber

"Att stå ut med busungar" av specialläraren och psykoterapeuten Birgitta Kimber handlar om att bemöta barn som skolkar, bråkar, stör eller på annat sätt visar att de inte mår bra. Här bygger metoden på att det skapas en allians mellan föräldrar och skola. Intervjuare: Thord Eriksson.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Dilek Baladiz

"I hederns skugga" av socionomen Dilek Baladiz kommer unga män som är uppvuxna med hedersnormer till tals. Vilka krav och förväntningar har deras familjer på dem som bröder och som blivande äkta män och pappor? Intervjuare: Thord Eriksson.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Görrel Espelund

"8 kvinnor som skapat världsrubriker" av journalisten Görrel Espelund handlar om det manliga maktmonopol som håller på att brytas. Men vilken skillnad gör egentligen kvinnliga ledare? Intervjuare: Marika Griehsel.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Hooman Majd

I "Irans dubbla ansikte" av Hooman Majd möter vi den sekulära storstadseliten och den fattiga jordbrukarmajoriteten. Deras land är storslaget, komplext och motsägelsefullt. Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Ingemar Lundkvist

"Det löstagbara sinnet" av vetenskapsjournalisten Ingemar Lundkvist handlar om glasögon. Detta hjälpmedels historia handlar också om läsandets, lärdomens, högfärdens och klarsynthetens emblem. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Kjell Albin Abrahamson

"Så länge du lever" av radiojournalisten Kjell Albin Abrahamson handlar om samtal mellan honom själv och kollegan Kerstin Bodell - två människor som vill prata om något annat än sina sjukdomar. Intervjuare: Anita Kratz.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Steve Sjöquist

"Fotspår" av författaren och föreläsaren Steve Sjöquist handlar om livet som hiv-positiv i dagens Sverige. Vad händer när vi vågar möta medmänniskor utanför de konventionella ramarna? Steve Sjöquist intervjuas av Gabriella Ahlström.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Thomas Anderberg

"Den stora konstsvindeln" av kritikern och filosofidocenten Thomas Anderberg handlar om Andy Warhols Brillolåda som skulle säljas på Stockholms Auktionsverk. Försäljningen stoppades sedan märkliga omständigheter framkommit. Intervjuare: Ulrik Petersson.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Thomas Sjöberg

I "Carl XVI Gustaf - Den motvillige monarken" vill journalisten Thomas Sjöberg belysa de okända sidorna hos Sveriges kung; de som tidigare inte skildrats och de som vi inte vet så mycket om. Intervjuare: Per Enerud.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Ann Heberlein

I "En liten bok om ondska" berättar etikforskaren Ann Heberlein om den institutionaliserade ondskan vi mötte vid Förintelsen och i det forna Jugoslavien, hur män begår de flesta onda handlingar och hur man ska kunna förstå pedofiler och våldsverkare. Intervjuare: Thord Eriksson.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Disa Håstad

"Frihetens frestelser" av den före detta utrikeskorrespondenten Disa Håstad handlar om huruvida de nya stater som bildats i Centralasien efter murens fall och kommunismens sammanbrott kommer att formas till fredliga och demokratiska stater. Intervjuare: Marika Griehsel.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Gunnar Örn

I "Nationalekonomi för nyfikna" vill ekonomijournalisten Gunnar Örn göra upp med de myter kring ekonomi som vi bär med oss i vardagen. Han tittar också närmare på stora tänkares intellektuella falluckor i ämnet. Intervjuare: Gunnar Wetterberg.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Irka Cederberg

"Född fördömd" av socionomen och journalisten Irka Cederberg handlar om romerna som i snart tusen år har trakasserats och förföljts, jagats som djur och förklarats fredlösa. Intervjuare: Per Enerud.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Kerstin Ekström

I "Överlevarna" samtalar fotografen och författaren Kerstin Ekström med överlevare från spanska inbördeskriget och den efterföljande diktaturen. Deras öden bildar en del av Europas 1900-talshistoria. Intervjuare: Anita Kratz.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Kristina Engwall

"Frivillig barnlöshet" handlar om den fråga som de flesta någon gång i livet behöver ta ställning till. Situationerna när det passar, eller inte passar, att skaffa barn omges av starka normer och föreställningar. En av bokens två redaktörer, historikern Kristina Engwall, intervjuas av Marika Griehsel.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Lars Ericson Wolke

I "Joseph Goebbels" av historikern Lars Ericson Wolke följer vi mannen som valde bort en karriär som präst eller litteraturforskare för att bli Adolf Hitlers propagandaminister. Intervjuare: Olle Palmlöf.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Magnus P Wåhlin

I "En annan värld är möjlig" belyser skolprästen Magnus P. Wåhlin de påfrestningar som jordens ekosystem utsätts för. Centrala kristna begrepp och bibeltolkningar granskas för att hitta svar på hur enskilda personer och världens kyrkor kan bidra till en mer hållbar utveckling. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Niklas Ekdal

I "Mr Chance - FN:s förfall under Ban Ki-moon" ger journalisten Niklas Ekdal tillsammans med Inga-Britt Ahlenius, före detta chef för FN:s internrevision, en bild av utmaningarna för dagens FN. Vad krävs av generalsekreteraren för att FN ska kunna vara en stark kraft i världssamfundet? Intervjuare: Per Enerud.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Terese Cristiansson

I "Talals hus" flyttar journalisten Terese Cristiansson in hos en familj i ett av de värst drabbade områdena i Gaza. Hon kommer kvinnorna nära och följer deras gripande öden efter kriget. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Karin Tegenborg Falkdalen

I "Vasadöttrarna" berättar idéhistorikern Karin Tegenborg Falkdalen om Gustav Vasas fem döttrar vars värld av lyx genomsyrades av nöd, bitterhet och en våldsam maktkamp. Genom goda giftermål förväntades de hjälpa till i dynastins alliansbyggande för rikets bästa. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Mailis Dahlberg

I "100 år av handlingskraft" beskrivs Centerpartiets hundraåriga historia. I början av 1900-talet kände sig jordbrukarna trängda mellan storföretagen och den växande socialistiska arbetarrörelsen. Bondeförbundet erbjöd ett politiskt alternativ. Bokens huvudredaktör, Mailis Dahlberg, är verksam på partiets riksdagskansli. Intervjuare: Erik Fichtelius.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Anders Sundelin

I "Den magiska cirkeln" tar journalisten och författaren Anders Sundelin upp ett av 1900-talets mest uppmärksammade mordfall. I tidningarna döptes gärningsmännen till Salaligan. Intervjuare: Ulrik Petersson.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Anders Wijkman

I "Den stora förnekelsen" synar miljödebattören Anders Wijkman och miljövetaren Johan Rockström vårt förhållande till jordens tillgångar och myten om att de är oändliga. Anders Wijkman intervjuas av Birger Schlaug.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Ann Olivecrona

I "Mitt i Afrika" berättar zoologen Ann Olivecrona om sin kamp för att rädda tillfångatagna apor. Att stå upp mot den illegala handeln leder till hot från tjuvjägare, djursmugglare och korrupta politiker. Intervjuare: Kerstin Brunnberg.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Astrid Seeberger om Den skamlösa nyfikenheten

Titeln "Den skamlösa nyfikenheten" anspelar på det som njurläkaren Astrid Seeberger menar krävs för att en läkare ska nå fram till patientens innersta. Nyfikenheten måste odlas genom människokunskap och bildning. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Bitte Hammargren

"Revolution i Egypten" av bland andra journalisten Bitte Hammargren handlar om vågen av revolutioner och upplopp i arabvärlden som startade i början av år 2011. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Björn Ferry

I "Ferry Food" berättar skidskytten och OS-medaljören Björn Ferry om hur hans förändrade kost också har påverkat hans liv. Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Björn Kumm

I "Fidel Castro" tecknar Björn Kumm en biografi över mannen som lyckats behålla makten i Kuba i nästan 50 år. För vissa är hans namn synonymt med kommunism och diktatur, medan andra ser honom som Kubas räddare. Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Björn Ramel

Upptäckten av antibiotika förändrade världen. Idag, när allt fler bakterier blir resistenta, är situationen en annan. I "Läkare utan vapen" berättar Björn Ramel hur antibiotikaresistens har blivit ett globalt hot mot folkhälsan. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Björn Ranelid

I jubileumsboken "Jussi : sången, människan, bilderna" skildras operasångaren och människan Jussi Björling i både ord, bild och ton. Björn Ranelid har skrivit den litterära betraktelsen om Jussi. Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Bo Eriksson

I "Svenska adelns historia" följer historikern Bo Eriksson ståndets uppgång och fall genom århundradena. Hur ser livet ut för dagens adliga ätter? Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Bodil Jönsson

I "När horisonten flyttar sig" tar Bodil Jönsson, fysiker och professor emerita, upp åldrandet ur olika aspekter. Hur hittar pensionärer fram till sin nya identitet och hur ser omvärlden på dagens äldre generationer? Intervjuare: Gabriella Ahlström.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Charlotte Qvandt

I "Du ser Draken genom fönstret" av Charlotte Qvandt följer vi en ung, nybliven mamma under hennes egen mors sista fyra månader i livet. Dagboksanteckningar, minnen och sjukjournaler ger oss en bild av de berörda och deras väg mot det ofattbara. Intervjuare: Thord Eriksson.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Christer Isaksson

2011 är det tjugo år sedan kommunerna tog över huvudmannaskapet för den svenska skolan. I "Kommunaliseringen av skolan - vem vann - egentligen?" ger ett antal pedagoger, politiker och debattörer sin syn på skolans utveckling och hur skolan bör förändras i framtiden. Bokens redaktör, journalisten och författaren Christer Isaksson, intervjuas av Olle Palmlöf.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Claes Ericson

I "Oligarkerna" ger civilekonomen Claes Ericson förklaringen till hur denna grupp kunde gå från ingenting till hejdlös rikedom. Det blir en dramatisk skildring av Rysslands övergång från planekonomi till marknadsekonomi. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Colette van Luik

I "Vem är Svensson?" närmar sig journalisten Colette van Luik svenskarnas vanor och värderingar genom samtal med bland andra etnologer och genomsnittsfamiljer samt en mängd tabellmetrar med statistik. Vem är denna Medelsvensson? Intervjuare: Marika Griehsel.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Dag Retsö

"Brasiliens historia" av ekonomhistorikern Dag Retsö berättar om kontrasternas land där de rika, i sina extravaganta miljöer, lever sida vid sida med uteliggare och orörda djungler. Intervjuare: Aina Bergvall.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Daniel Goldberg

I "Svenska hackare" av journalisterna Daniel Goldberg och Linus Larsson ges läsaren en unik inblick i en av vår tids mest mytomspunna subkulturer. För varje känt dataintrång görs tio i det fördolda. Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Edna Alsterlund

"Den längsta ronden" av Edna Alsterlund tar upp hur livet förändras då hennes man, proffsboxaren Ingemar Johansson, drabbas av Alzheimers sjukdom. Här belyses bland annat anhörigvårdarens svåra och utsatta situation. Intervjuare: Aina Bergvall.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Emma Pihl

I "Att leda nästa generation" synar ledarskapskonsulten Emma Pihl 1980- och 1990-talisterna, eller Generation Y som de också kallas. Hur ska denna underhållskrävande arbetskraft fås att prestera fantastiska resultat? Intervjuare: Ann Lagerström.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Erik Petersson

I "Maktspelerskan" av historikern Erik Petersson möter vi drottning Kristina - den viljestarka regenten som inte gick i någons ledband. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Eva Hedlund

I "Jag glömde tid och rum" av psykoterapeuten Eva Hedlund möter vi några av hennes sexmissbrukande klienter. Gemensamt för dem har ofta varit skammen, liksom oförmågan att sluta med sitt beteende. Intervjuare: Thord Eriksson.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Eva Örtqvist

"Diabetes" av bland andra överläkaren Eva Örtqvist synar sjukdomen som länge förknippades med blindhet och amputationer. Idag vet vi mer om hur livskvaliteten kan upprätthållas genom att man förändrar matvanor och livsstil. Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Eva Österberg

I "Tystnader och tider" lyfter historikern Eva Österberg fram människor som tidvis, eller alltid, har levt i tystnad. Som fenomen är den mångtydig - och det gäller att tolka meningen. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Frej Lindqvist

I "Svindlare mot sin vilja" blandar Frej Lindqvist allvar med anekdoter och möten från en lång skådespelarkarriär. På finska teatrar anses han vara suspekt svenskmjuk och på de svenska burdus som en finne. Intervjuare: Kerstin Brunnberg.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Gunnar Eriksson

I essäsamlingen "Se blomman" tar idéhistorikern Gunnar Eriksson och författaren Kerstin Ekman oss med till den gröna världen genom en personlig korsning av flora och kulturhistoria. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Göran Greider

I "Ingen kommer undan Olof Palme" lyfter författaren och journalisten Göran Greider fram symbiosen mellan Palme och rörelsen han ledde och hur de gav liv åt varandra. Intervjuare: Anita Kratz.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Göran Norrby

I "Ordnade eliter" jämför Göran Norrby maktstrukturerna i Norden under perioden 1660-1920. Idag kan länderna tyckas lika, men i ett historiskt perspektiv har skillnaderna varit anmärkningsvärt stora. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Göran Sommardal

Sinologen Göran Sommardals bok "Kinesiska samtidigheter: sju kapitel om den skrivna erfarenheten" är en samling personliga texter om kinesisk kultur. Det handlar bland annat om historien i historieskrivningen, personerna i romanerna, kulturrevolutionens litteratur och poesins berättelser. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Henrik Chetan Aspengren

I "Pakistan: upprorens land" av frilansskribenten och historikern Henrik Chetan Aspengren beskrivs folket och de paradoxer de lever med. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Henrik Fexeus om Konsten att få mentala superkrafter

Med "Konsten att få mentala superkrafter" vill Henrik Fexeus hjälpa läsaren att trimma sin hjärna och få ett rikare liv. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Herman Lindqvist

I "Ludvig XIV" av journalisten och författaren Herman Lindqvist följer vi "Solkungen", regenten som Europas alla monarker försökte efterlikna. Hans tid vid makten kommer att präglas av envälde, prakt och kultur. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Hugo Hamilton

I "De spräckliga" skildrar Hugo Hamilton sina barndomsår i 1950-talets Dublin, då han var kluven mellan den stränga faderns iriska nationalism och den ömma moderns tyska förflutna. Intervjuare: Ann Lagerström.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Inga Elgqvist-Saltzman

I "Lärarinna av Guds nåde - Cecilia Fryxell" av utbildningsforskaren Inga Elgqvist-Saltzman möter vi en föregångsgestalt inom den pedagogiska rörelsen för flickors utbildningsmöjligheter. Intervjuare: Marika Griehsel.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Ingemar Ernberg

"Vad är liv - i kosmos, i cellen, i människan?" tar upp centrala frågor om livet som påverkar allt från vår världsbild och livsåskådning till vår vardag. Vad är celler, självorganiserande system, evolutionen och mentala processer? Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Ingvar Körberg

I "Sparbanksidén" belyser Ingvar Körberg sparandets idé ur ett idéhistoriskt perspektiv. Från ursprunget i förkristen tid utvecklades idén under 1700-talet och fick betydelse i modernt bankväsende. Intervjuare: Bengt Westerberg.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Irene Andersson

I "Min syster fick alzheimer" följer Irene Andersson systern Moniqa genom sjukdomsförloppet mot en trygg vård på ett demensboende och ger en inblick i hur en demenssjukdom utvecklas, hur de närstående drabbas och hur vårdsystemet fungerar. Intervjuare: Ann Lagerström.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Jacob Carlander

I "Att lämna svåra besked" av psykoterapeuten och prästen Jacob Carlander ges läsaren konkreta råd i konsten att meddela något oönskat eller ovälkommet. Intervjuare: Ann Lagerström.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Jacqueline Kothbauer

I "Mediababe" av journalisten Jacqueline Kothbauer får vi tips och råd av tio kvinnor som vet hur man bäst utnyttjar media för att bygga sin karriär. Intervjuare: Olle Palmlöf.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Jan Hjärpe

I "Bilden av profeten" tar Jan Hjärpe, professor emeritus i islamologi, upp de olika perspektiv av Muhammed som växer fram i koranens texter och i det muslimska berättandet. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Jan Åman

I "Den andra vägen" av Jan Åman och Ernst Billgren möter vi nitton framstående konstnärer och curatorer. I deras personliga betraktelser skildras de framgångar och misslyckanden som inte sällan föranleder ett konstnärskaps vändpunkt. Intervjuare: Kerstin Brunnberg.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Jens B Nordström

"Cirkus Muller" av journalisten Jens B Nordström ger ett porträtt av holländaren Victor Muller, företagsbyggaren som flera gånger har varit på randen till konkurs. Han har alltid hittat någon som har betalat notan - är det svenskarnas tur nästa gång? Intervjuare: Anita Kratz.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Jessica Smaaland

I Jessica Smaalands "Våga arbete! - yrkesliv med stöd av personlig assistans" får personer med funktionsnedsättningar råd och tips om hur de bäst tar sig ut i, eller tillbaka till arbetslivet. Intervjuare: Aina Bergvall.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Johan Ernst Nilson

I "Seven Summits" tar Johan Ernst Nilson, en av världens mest välrenommerade upptäcktsresande, oss runt jorden med kamerans hjälp. Boktiteln anspelar på utmaningen att bestiga det högsta berget på alla de sju kontinenterna. Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

John B. Eriksson

I "Storgäddor & monstermalar" tar sportfiskaren John B. Eriksson läsaren med på allt från brutalfiske efter småländska malar till smygmete efter färna. Han intervjuas av Birger Schlaug.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Jonas Cederquist

I "Stockholms fotbollshistoria 1880-2010" av Jonas Cederquist får vi ta del av den sportsliga och publika utvecklingen. I fokus står storklubbarna AIK, Djurgården och Hammarby. Intervjuare: Ulrik Petersson.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Karen Armstrong

I "För Guds skull" vill religionshistorikern Karen Armstrong svara på frågan om vad religion egentligen handlar om och varför Gud har blivit så svår att tro på. Hon menar att vetenskapen har förändrat innebörden i begrepp som tro och myt. Intervjuare: Ann Lagerström.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Karl Grunewald

"Från idiot till medborgare" av Karl Grunewald, tidigare medicinalråd och chef för Socialstyrelsens byrå för funktionshindrade, skildrar historiken kring personer med utvecklingsstörning från antiken till nutid. Hur påverkar samhällets ekonomiska och politiska attityder vår syn på människors värde? Intervjuare: Bengt Westerberg.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Karl Ove Knausgård

I "Min kamp 2" beskriver Karl Ove Knausgård ett kompromisslöst sökande efter kärlek och vänskap. Intervjuare: Marianne Rundström.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Klas Åmark

I "Att bo granne med ondskan" sammanfattar historieprofessor Klas Åmark de senaste decenniernas svenska forskning om Sveriges förhållande till nazismen, Nazityskland och Förintelsen. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Kristian Lundberg

Ett växande skuldberg fick författaren Kristian Lundberg att skaffa sig ett arbete i Malmö hamn. I "Yarden" beskriver han hur det hårda arbetet blir en resa tillbaka till hans barndom och världen han en gång kom ifrån. Det är också en berättelse om arbetslivets villkor, om utsatthet och om pengar. Kristian Lundberg intervjuas av Ann Lagerström.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Lars Löfgren

I ljudboken "Det var dans bort i vägen" läser Dramatenchefen Lars Löfgren några av Gustaf Frödings mest populära och karaktäristiska dikter. Intervjuare: Aina Bergvall.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Lars-Magnus Engström

I "Smak för motion" presenterar professor emeritus Lars-Magnus Engström sin studie om motionsvanor ur ett kultursociologiskt perspektiv. Intervjuare: Gabriella Ahlström.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Lasse Berg

I "Skymningssång i Kalahari" söker författaren och journalisten Lasse Berg svaren på varför människan ändrade livsstil för 10 000 år sedan och införde beskattning och byråkrati, flyttade in till städer, skapade civilisationer, fick bråttom och började slåss. Intervjuare: Aina Bergvall.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Lena Kåreland

I "Ett sällsamt dubbelliv" av litteraturvetaren Lena Kåreland möter vi barnboksrecensenten Gurli Linder. Hennes liv dominerades av kärleken till polarforskaren Salomon August Andrée, även efter hans ödesdigra ballongfärd 1897. Intervjuare: Aina Bergvall.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Madeleine Cocozza

I "Familjebygget" vill socionomen och familjeterapeuten Madeleine Cocozza ge verktygen för att bättre förstå och bygga en familj. Hon menar att det i samhället finns värden som hotar och utmanar gruppens existens. Intervjuare: Ann Lagerström.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Magnus Bärtås

I "Alla monster måste dö" söker författarna i svallvågorna efter den nordkoreanska regimens kidnappning av ett sydkoreanskt filmstjärnepar som skulle göra regimvänlig spelfilm. Paret flydde från landet 1986, men vilka spår lämnade de efter sig? Intervjuare: Thord Eriksson.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Maja Hagerman

I "Försvunnen värld" följer Maja Hagerman det största arkeologiska projektet någonsin i Sverige. Hundratals arkeologer har fingranskat den del av den uppländska marken där "Svearikets vagga" ska ha stått för tusentals år sedan. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Margareta Sörenson

I "Mats Ek" av dans- och teaterkritikern Margareta Sörenson möter vi en av vår tids mest uppmärksammade koreografer. Tillsammans med Cullbergbaletten är han affischnamn i hela världen. Intervjuare: Marika Griehsel.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Martin Hansson

I "Medeltida borgar: maktens hus i Norden" berättar arkeologen Martin Hansson om dessa maktens boningars historia, hur de byggdes och vad de användes till. Borgarna användes inte bara för militära ändamål utan även som residens, handelsplatser och administrativa centra. Intervjuare: Gunnar Wetterberg.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Martin Ingvar

I "Hjärnkoll på maten" beskriver Martin Ingvar och Gunilla Eldh olika strategier som kan rädda dig från att hamna i snabbmatsträsket. Livsmedel som är bra för både hjärna och hjärta är grunden för en slankare livsstil. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Mats Ottosson

"Kor - en kärlekshistoria" av natur- och reseskribenterna Åsa och Mats Ottosson handlar om vår relation till djuret som har fött oss och hållit oss sällskap sedan tiotusen år tillbaka. Mats Ottosson intervjuas av Birger Schlaug.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Michael Tapper om Clint Eastwood

"Clint Eastwood" av filmvetaren Michael Tapper tar upp ett av USA:s kulturella och politiska fenomen. Eastwood är både en ikon och ett varumärke. Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Mikael Holmström

I "Den dolda alliansen" av reportern Mikael Holmström får vi en inblick i Sveriges hemliga samarbete med Nato-länderna under kalla kriget. Intervjuare: Bengt Westerberg.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Mikael Olsson

I "Södrakull Frösakull" utforskar fotografen Mikael Olsson arvet efter Bruno Mathsson, en av den svenska modernismens ledande formgivare. Intervjuare: Kerstin Brunnberg.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Nahid Persson Sarvestani

I "Alltid i mitt hjärta" berättar filmaren Nahid Persson Sarvestani om sitt dramatiska liv. Som tonåring blir hon revolutionär - ett val som gör att hon måste fly från Iran med sin familj. Intervjuare: Thord Eriksson.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Nathan Shachar

"Gaza - från faraoner till islamister" av utrikeskorrespondenten Nathan Shachar berättar Gazaremsans historia. Här synas världens mest nyhetsintensiva konflikthärd med tonvikten lagd på vardagens människor och deras skiftande livsvillkor. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Nils Forshed

I "Hallands Väderö" skildrar illustratören Nils Forshed och biologen Urban Ekstam de karakteristiska dragen i öns spännande natur- och kulturhistoria. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Nils Uddenberg

I essäsamlingen "Själens schamaner" ger Nils Uddenberg en exposé över en rad tankeströmningar inom psykologi- och psykiatrihistorien. Frenologi, intelligensmätning och gränsen mellan sjukdom och normalitet är något av det som tas upp. Intervjuare: Anita Kratz.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Olle Sahlström

I "Gå hem" färdas Olle Sahlström längs pilgrimsleden genom Frankrike till Santiago de Compostela, men också genom sitt liv som portvaktsunge, slagskämpe, revolutionär och frispråkig LO-ombudsman. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Ove Bring

"De mänskliga rättigheternas väg - genom historien och litteraturen" av folkrättsprofessorn Ove Bring tar oss med på en resa genom den politiska idéhistorien, från det forntida Orienten fram till vår egen tid. Intervjuare: Bengt Westerberg.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Paul Levine

Med "Raoul Wallenberg i Budapest" vill Paul Levine, docent i historia vid Uppsala universitet, ge en mer nyanserad bild av den världsberömde diplomaten. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Pelle Strindlund

I "Jordens herrar" jämför fredsaktivisten Pelle Strindlund gamla tiders slaveri med behandlingen av våra djur idag. Hur ser de moraliska grunderna för utnyttjandet av andra levande varelser ut? Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Per-Erik Nilsson

"Barbarernas leende" av religionshistorikern Per-Erik Nilsson synar USA:s krig mot terrorismen. Retoriken påminde om Hollywood och kom att handla om hjältar och fiender, befriare och förtryckare, civiliserade och barbarer. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Peter Harris

I april 1987 väcktes Peter Harris, försvarsadvokat och juridisk rådgivare åt ANC, av ett anonymt telefonsamtal. I fängelset i Pretoria fanns fyra ANC-medlemmar anklagade för högförräderi. Peter Harris "I terrorns tid - rättegången som skakade apartheid" är den sanna historien om ett av Sydafrikas mest uppmärksammade rättsfall. Intervjuare: Marika Griehsel.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Peter Johansson

I "En lycklig tid" av museichefen Peter Johansson följer vi i spåren av zoologen Johan Fredrik Victorin och hans resa från Östergötland till södra Afrika vid mitten av 1800-talet. Intervjuare: Marika Griehsel.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Petra Lilja Andersson

"Vi som skulle bli gamla tillsammans" handlar om hur det är att leva under hotet av den fruktade Huntingtons sjukdom och vilka dilemman modern genteknik kan medföra. Petra Lilja Andersson är sjuksköterska och doktor i pedagogik. Intervjuare: Ann Lagerström.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Sara Rosengren

Med "Reklam: förståelse och förnyelse" vill Sara Rosengren och Henrik Sjödin, båda ekonomie doktorer i marknadsföring, ge läsaren en kunskapsbas för att kunna möta reklamutvecklingens utmaningar. Intervjuare: Ann Lagerström.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Staffan Bergsten

I biografin "Tomas Tranströmer" tecknar litteraturvetaren Staffan Bergsten en bild av den private poetens levnadsförlopp. Han riktar framför allt in sig på diktarens inre värld så som den framträder i dennes poesi. Intervjuare: Ulrik Petersson.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Staffan Ekendahl

I "Abraham Lincoln" av journalisten Staffan Ekendahl möter vi mannen som av många historiker anses vara den främste president som USA någonsin haft. Intervjuare: Bengt Westerberg.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Staffan Heimerson

I "Överallt & ingenstans - resor, äventyr och en och annan tanke" berättar Staffan Heimerson om livet och om resorna under sina mer än 50 år som reporter. Intervjuare: Olle Palmlöf.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Stefan Edman

I "Planeten havet" tar biologen och miljödebattören Stefan Edman med läsaren på en resa genom elementet som i alla tider har varit avgörande för människans försörjning - vattnet. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Stina Otterberg

I doktorsavhandlingen "Klädd i sitt språk" tecknar och analyserar litteraturvetaren Stina Otterberg den litterära och politiska kritik som Olof Lagercrantz bedrev i böcker och på Dagens Nyheters kultur- och ledarsidor mellan 1951 och 1975. Intervjuare: Kerstin Brunnberg.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Sune Sylvén

I "Björn Borg och Wimbledon" av sportjournalisten Sune Sylvén får vi följa tennislegenden under hans gyllene år på Englands berömda centercourt. Intervjuare: Niklas Ekdahl.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Sven-Eric Liedman

I "Hets!" riktar idéhistorikern Sven-Eric Liedman kritik mot meningslösheterna i dagens skola. Vad ska eleverna lära sig? Leder de nya skolreformerna till att de blir kunniga och kritiskt tänkande människor? Intervjuare: Erik Fichtelius.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Sverker Sörlin om Kroppens geni

I "Kroppens geni" talar miljöhistorieprofessorn Sverker Sörlin med skidåkarna Marit Björgen och Petter Northug i Norge. Vad är det i deras kultur och bakgrund som ger dem snabbheten och prismedaljerna? Intervjuare: Olle Palmlöf.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Thomas Weber

I "Hitlers första krig" berättar historikern Thomas Weber om Adolf Hitlers erfarenheter från första världskriget. Diktatorn själv menar att dessa år varit de viktigaste i hans liv, och det var de som lade grunden till hans extremism. Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Tim Jackson

I "Välfärd utan tillväxt" vill miljöstrategen Tim Jackson förmedla visionen av hur vårt samhälle kan blomstra utan att vi behöver överskrida planetens ekologiska gränser. Intervjuare: Bengt Westerberg.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Tomas Böhm

I "Kärlek, gränser och andra möjligheter" av psykiatern Tomas Böhm får vi ta del av de frågor som skickas till hans relationsspalt. Ämnen som kan tyckas ytliga, döljer ofta smärtsamma djup hos frågeställaren. Intervjuare: Aina Bergvall.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Tommy Eriksson

I "Custers sista strid" porträtteras det amerikanska inbördeskrigets yngsta general. Efter sin död vid Little Bighorn sågs han både som kultfigur och hatobjekt. Tommy Eriksson är författare och specialist på Nordamerikas indianer. Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Torkel Klingberg

"Den lärande hjärnan" av Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap, tar upp hur inlärningen kan påverkas av gener, stress, fysisk aktivitet och relationer. Hur ska vi kunna ge våra barns hjärnor de bästa förutsättningarna att utvecklas? Intervjuare: Thord Eriksson.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Ulf Björklund

I "Armenier" skildrar socialantropologen Ulf Björklund folkgruppens villkor genom historien liksom dess situation i dagens Istanbul. Intervjuare: Anita Kratz.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Ulla-Britta Lagerroth

"Ibsens kvinnor" handlar om hur svenska skådespelare tolkat kvinnorna i Henrik Ibsens dramatik på svensk scen. Ulla-Britta Lagerroth, professor emerita i litteraturvetenskap, intervjuas av Anita Kratz.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Ulrika Kärnborg

I "Vad är litteratur och 100 andra jätteviktiga frågor" tar författaren och litteraturkritikern Ulrika Kärnborg upp ämnet om det är läsandet eller skrivandet som kommer först. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Wilhelm Agrell

I "Fredens illusioner" tar historikern och underrättelseanalysprofessorn Wilhelm Agrell upp det svenska försvarets utveckling och avveckling efter det kalla krigets slut. Intervjuare: Anita Kratz.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Klas Eklund

I "Kina - den nygamla supermakten" beskriver ekonomen Klas Eklund hur den ekonomiska och politiska kartan ritas om. Världens folkrikaste land utmanar nu väst. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Martin Melin

I "Dom bara pratar" synar språkvetaren Martin Melin och svenskadocenten Lars Melin politikens språk. Varför låter våra politiker som de gör? Intervjuare: Anita Kratz.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Erland Mårald

"Kamerajägaren" handlar om fotografen, filmaren och skribenten Stig Wesslén, vars skildningar av naturen och det samiska ledde till stor framgång. Men vem var han? Bokens redaktörer, Erland Mårald och Christer Nordlund, är idéhistoriker vid Umeå universitet. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Gunilla Kindstrand

Kulturjournalisten Gunilla Kindstrand har varit delaktig i designprojektet "Boklådan" - möbeln som samtidigt är en berättelse. Här skärskådar samtida, tongivande konstnärer tiden, konsten och människan. Intervjuare: Kerstin Brunnberg.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Christer Gunnarsson

I "Hållbarhetsmyten" granskar ekonomhistorikerna Christer Gunnarsson och Martin Andersson begreppet hållbar utveckling, något som blivit ett nyckelbegrepp i internationell fattigdomsbekämpning. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Wolfgang Hansson

"Dagen då terrorn förändrade världen" av journalisten Wolfgang Hansson berättar om hur nitton flygkapare år 2001 gjorde terrorism till hela västvärldens angelägenhet. Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Lennart Pehrson om Ni har klockorna - vi har tiden

I "Ni har klockorna - vi har tiden" ger utrikeskorrespondenten Lennart Pehrson en bild av vad som hänt med USA under decenniet som passerat sedan 11 september-attackerna - allt från det strategiska planerandet i Ovala rummet till hur vardagslivet har förändrats för landets invånare. Intervjuare: Per Enerud.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Jan Myrdal

I "Röd stjärna över Indien" återger författaren och samhällsdebattören Jan Myrdal sitt besök i en av naxalitrörelsens gerillazoner i den indiska djungeln. Myrdal och ledande naxaliter vandrar mellan olika läger och diskuterar situationen i Indien för de fattigaste av de fattiga. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Barbro Hedvall

I "Vår rättmätiga plats - om kvinnornas kamp för rösträtt" ger journalisten Barbro Hedvall sin bild av den svenska kvinnorösträttsrörelsen och lyfter fram det som präglade dess medlemmar och det arbete de utförde. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Gunilla Thorgren

"Ottar och kärleken" av journalisten och politikern Gunilla Thorgren är en biografi över den norska journalisten Elise Ottesen-Jensen. Hon blev under 1920- och 30-talet Sveriges mest kända sexualpolitiska taleskvinna genom tiderna. Intervjuare: Bengt Westerberg.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Lotte Möller

I "Hejdå! Begravningsboken" går journalisten Lotte Möller igenom vad man kan behöva veta om begravningar, denna personliga angelägenhet som hanteras av en sluten, traditionstyngd begravningsbransch. Intervjuare: Ann Lagerström.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Nils Erik Villstrand

I "Sveriges historia 1600-1721" berättar Nils Erik Villstrand, professor i nordisk historia vid Åbo akademi, om stormaktstiden. Hur var det möjligt att en statsbildning i periferin blev en europeisk stormakt och varför fick stormaktstiden ett så abrupt slut? Intervjuare: Gunnar Wetterberg.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Hans Albin Larsson

I "Mot bättre vetande" synar Hans Albin Larsson svensk skolhistoria. Vad har debatter, kommunaliseringar och friskolereformer lett till? Författaren är professor, lärarutbildare och utbildningsdebattör. Intervjuare: Gunnar Wetterberg.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Kristian Gerner

I "Ryssland" skildrar rysslandsexperten Kristian Gerner utvecklingen från Peter den stores tid fram till Vladimir Putins regering. Han menar att Europas materiella utveckling aldrig varit möjlig utan råvaror från grannen i öst. Intervjuare: Per Enerud.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Lars Adaktusson

I "Världens bästa story" berättar journalisten Lars Adaktusson om erfarenheter av svensk och internationell nyhetsrapportering under drygt tre decennier. Här synas bland annat den ständigt återkommande konflikten mellan intressen, värderingar och handlingar. Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Markus Lutteman

I "Det du inte såg" berättar journalisten Markus Lutteman om Patrik Sjöberg, en av Sveriges mest kända idrottsmän. Hans historia handlar om framgångarna, liksom ett mörker som ingen tycktes märka. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Simon Sebag Montefiore

I "Jerusalem" berättar historikern Simon Segbag Montefiore om män och kvinnor som genom epokerna har påverkat den heliga stadens fascinerande historia. Intervjuare: Per Enerud.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Ulf Hannerz

I "Café du Monde" följer vi socialantropologen Ulf Hannerz på hans ovanligt välfyllda liv bestående av resor och forskning världen runt. Intervjuare: Aina Bergvall.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Annika Östberg

"Ögonblick som förändrar livet" av Annika Östberg handlar om hur till synes obetydliga val kan få ödesdigra konsekvenser. Med egna ord berättar Annika om sitt dramatiska liv och hur hon tillbringade 28 år i ett amerikanskt fängelse. Intervjuare: Ann Lagerström.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Carolina Neurath

"Den stora bankhärvan" av Carolina Neurath handlar om Mats Qviberg och Sven Hagströmer, ett av Sveriges mest ansedda finanspar, och HQ Banks uppgång och tvära fall. Hur gick det till när HQ Bank gick i graven? Intervjuare: Anita Kratz.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Johanne Hildebrandt

I "Krigare" följer journalisten Johanne Hildebrandt de soldater som 2010 åker till Afghanistan för att "upprätthålla freden och stötta civilbefolkningen". Vad väntar den svensk som skickas ut i krig? Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Lennart Pehrson om Familjen Kennedy

I "Familjen Kennedy" berättar utrikeskorrespondenten Lennart Pehrson om Patrick Kennedy och hans inflytelserika ättlingar. Detta är det närmaste republiken USA någonsin har kommit en kungafamilj. Intervjuare: Anita Kratz.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Michael Tapper om Snuten i skymningslandet

I avhandlingen "Snuten i skymningslandet" belyser filmkritikern Michael Tapper hur polisberättelser i romaner och filmer mellan 1965 och 2010 har använts för att angripa folkhemmet och beskriva dess sönderfall. Intervjuare: Olle Palmlöf.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Mårten Blomkvist

"Höggradigt jävla excentrisk" av Mårten Blomkvist handlar om filmskaparen Bo Widerberg. Widerberg handskades med filmkameror och skådespelare på ett sätt som aldrig gjorts förut - av somliga stämplad som omöjlig, av andra beundrad för sin insiktsfullhet. Intervjuare: Kerstin Brunnberg.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Richard Levi

"Spinalishandboken" av neurologispecialisten Richard Levi och docenten och överläkaren Claes Hultling handlar om allt som en ryggmärgsskada för med sig. Den riktar sig till drabbade och deras anhöriga, men också till sjukvården. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Ulla Odqvist

I "Min UD-krönika" berättar Ulla Odqvist om sitt arbete på Utrikesdepartementet. Vi tas med till länder som Kina, Angola, Botswana och Bosnien och till de gastkramande dagarna som gisslan i Malaysia 1975. Intervjuare: Marika Griehsel.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Ulrika Engström

I "Himlens väktare" berättar vetenskapsjournalisten Ulrika Engström om ickeeuropeiska astronomers forskning genom århundradena. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Helena Harrysson

I "Släpp taget och håll i" skriver Helena Harrysson om tonårsförälderns svåra balansgång. Gränsen mellan att finnas närvarande och att tränga sig på kan vara hårfin. Intervjuare: Aina Bergvall.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Henrik Ekman om Vår sanna natur

I "Vår sanna natur" presenterar Henrik Ekman och Naturfotograferna växter och djur som utgör Sveriges omtalade mångfald. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Jennie Silis

I "En hedersam kvinna" följer Jennie Silis en organisation som stöttar ogifta mödrar och deras barn i Marocko. Detta är en av landets mest utsatta grupper. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Jon Jefferson Klingberg

Den svenska metalscenen är en av världens mest omtalade och respekterade. "Blod, eld, död" av Jon Jefferson Klingberg och Ika Johannesson berättar om händelser och personer som satt sin prägel på genren under tre decennier. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Karin Falk

I "Det svenska modeundret" synar Karin Falk begreppet med samma namn. Det används i allt fler sammanhang, men vad menas med det? Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Kjell Larsson

KOL av Kjell Larsson riktar sig till sjukdomsdrabbade och ännu symptomfria, liksom anhöriga som vill veta mer om lungsjukdomen. Intervjuare: Bengt Westerberg.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Lars Sjöberg

Ostindiskt av Lars Sjöberg och Ursula Sjöberg handlar om hur drömmen om Kina präglade 1700-talet i Sverige. Det Svenska Ostindiska Kompaniets skepp förde inte bara med sig te och kryddor från Kanton, utan även porslin, glas, sidentyger, målningar, elfenbensarbeten, m.m. Men den kanske viktigaste importen var idén om det kulturella Kina, ett utopiskt samhälle som levde i lycka och välbestånd. Boken försöker ge en glimt av de miljöer där de kinesiska importföremålen slutade sin resa. Ett möte mellan två kulturer. Det är en föremålens resa men också en berättelse om personerna ur svensk adel och borgerskap som inhandlade godset till sina hem, en skildring av hur det omgivande samhället präglades av Kompaniets närvaro och där snart sagt hela den svenska finansvärlden var inblandad. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Lena Andersson

I "Förnuft och högmod" av Lena Andersson skärskådas kyrkans och Guds roll i samhället. Intervjuare: Birger Schlaug

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Miia Kivipelto

I "Alzheimer" av bland andra Miia Kivipelto presenteras forskarrönen kring sjukdomen som drabbar allt fler. Vad händer i hjärnan hos den som är sjuk, vad gör att vi ärver sjukdomen och är möjligt att förebygga den? Intervjuare: Marika Griehsel.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Percy Barnevik

I "Jag vill förändra världen" ger Percy Barnevik en unik insyn i näringslivets innersta maktcirklar. Han vill förmedla hur han tänkte och förklara sitt agerande under karriärens gång. Intervjuare: Bengt Westerberg.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Bernt Hermele

Guldsot av Bernt Hermele handlar om Johan af Donner, mannen som svindlade till sig nästan 8 miljoner kronor från Röda Korset och Cancerfonden för att finansiera sitt eget överklassliv. 2011 fastställde Hovrätten domen på fem års fängelse. Men vad ledde fram till stölden? Intervjuare: Anita Kratz.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Pia-Kristina Garde

I "Karin Boye och människorna omkring henne" presenterar Pia-Kristina Garde en del nya sidor hos den mytomspunna författaren. Hon har i många år ägnat sig åt Karin Boyes liv och dikt och samlat ett digert bildmaterial. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Pehr Wissén

Med "Finanskrisen förklarad" vill Pehr Wissén och Ulf Wissén ge intresserade möjlighet att förstå ett väldigt komplicerat skeende i vår ekonomi. Intervjuare: Erik Fichtelius.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Karin Grundberg Wolodarski

I "Den döende dandyn" porträtterar Karin Grundberg Wolodarski finansmannen och konstsamlaren Fredrik Roos. Här synas samspelet mellan konst, politik och affärer. Intervjuare: Olle Palmlöf.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Elisabeth Åsbrink om Och i Wienerwald står träden kvar

"Och i Wienerwald står träden kvar" av Elisabeth Åsbrink handlar om den judiske pojken Otto. Han kommer ensam till Sverige från ett Österrike som alltmer präglades av nazisternas maktövertagande 1938. I Sverige hamnar han hos familjen Kamprad och sonen Ingvar blir hans vän, trots dennes engagemang i nazistiska organisationer. Intevjuare: Kerstin Brunnberg.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Pontus de Wolfe

I "Vad är musik och 100 andra jätteviktiga frågor" vill Pontus de Wolfe och Salem Al Fakir guida den som vill förstå mer om olika typer av musik. Två av Sveriges stora musikprofiler öppnar upp för nya frågeställningar kring ämnet du trodde du visste allt om. Intervjuare: Aina Bergvall

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Ann Katrin Pihl Atmer

I "Stockholms stadshus och arkitekten Ragnar Östberg" berättar Ann Katrin Pihl Atmer om mästerverket vars rykte spreds över världen. Boken skildrar stadshusets dramatiska tillkomsthistoria, från Stockholms stads beslut om att uppföra ett stadshus till själva byggandet. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Johan Svedjedal

"Spektrum" av litteraturvetaren Johan Svedjedal handlar om tidskriften och förlaget som agerade prisma för 1930-talets nya idéer. I Spektrums krets rörde sig bland andra Karin Boye, Gunnar Ekelöf och Gunnar och Alva Myrdal. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Titta En bok, en författare

Lovisa Lamm

I "Ambassaden i Paradiset" berättar Lovisa Lamm om Nordkorea och vårt förhållande till ett slutet land med förvriden världssyn, där man försöker skapa en värld som egentligen inte existerar. Och där Sverige genom sin ambassad haft en världsunik inblick. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Fråga oss