1 l

Bildningsbyrån - Kina

Om dagens och gårdagens Kina; genom reportagebaserade program får vi höra, känna och uppleva ett av världens mest inflytelserika länder. Ämnen som berörs är kinesisk historia, kultur, hälsa, sjukvård, skola, familj, arbetsmarknad och ekonomisk utveckling. Vi får bland annat möta konstnären och regimkritikern Ai Weiwei, träffa internetaktivister och besöka den by som skildrades i Jan Myrdals "Rapport från kinesisk by" från 1963. Redaktionen vrider och vänder på de kinesiska städernas snabba expansion för att spegla hur stadens själ har förändrats över tid.