Titta

Fatta fakta

Fatta fakta

Om Fatta fakta

Hur fungerar elektricitet, vattenrening och kärnkraft? Faktaintensiva reportage med expertintervjuer. Programmen har som syfte att väcka intresse för olika ämnesområden relevanta för NO-undervisningen i högstadiet.

Till första programmet

Fatta fakta : Stormdrabbad skogDela
 1. Skog är en yta med höga och tätt
  stående växter som kallas träd.

 2. Det mesta i dess omgivning
  är beroende av dem-

 3. -men det finns saker som träden
  inte rår över, som väder och vind.

 4. Om en storm drar fram i en skog
  händer det mycket i marken.

 5. Det blir rotvältor
  som välter upp jorden.

 6. Det blir mer solexponerat,
  det blir varmare och mer vind.

 7. Skuggan försvinner och det blir
  ett annorlunda landskap.

 8. Förutsättningarna förändras
  för alla organismer-

 9. -både negativt och positivt.

 10. Efter en storm förändras
  hela ekosystemet på lokal nivå.

 11. Alla delar i ekosystemet hänger ihop
  och har ett samband.

 12. Det är ingen slump att en viss art
  finns på ett visst ställe.

 13. Om någon del i systemet försvinner
  kan andra också försvinna.

 14. Ett ekosystem
  kan vara en sjö, en skog-

 15. -eller en avgränsad stormlucka
  i skogen.

 16. Ekosystemet består av biologiska
  delar, alltså allt levande-

 17. -men även icke levande delar,
  som sol, vatten och berggrund.

 18. I stormfälld skog blir det torrare
  och mer solexponerat-

 19. -så de arter som är beroende av fukt
  trivs kanske inte längre.

 20. Om träden får ligga kvar
  blir det mer död ved i området-

 21. -vilket är viktigt
  för vissa rödlistade insektsarter.

 22. Dessutom kommer det tickor,
  som gillar att växa på död ved.

 23. Tickorna i sin tur
  lockar till sig arter av flugor.

 24. Så det är bara bra
  att veden får ligga kvar i en skog.

 25. Det blir större biologisk mångfald,
  alltså fler arter i området.

 26. Granbarkborren angriper
  i första hand vindfällda träd.

 27. Och det är granen den angriper.

 28. Granbarkborren är bra, för om den
  tar död på lite granar här och var-

 29. -bidrar den till
  mer död ved i skogen.

 30. Ibland kan den angripa levande träd.

 31. Det gillar inte skogsägaren, men det
  är bra för den biologiska mångfalden.

 32. Skogen är värdefull för oss.
  Vi har stor ekonomisk vinning av den-

 33. -eftersom vi exporterar mycket skog.

 34. Så det är ju en ekonomisk fråga
  att barkborrarna angriper virket.

 35. Skogen blir starkare efter en storm,
  eftersom det växer upp mer lövträd.

 36. Om man låter den växa upp blir det
  blandskog, och det är positivt-

 37. -eftersom den är
  mer tolerant mot stormar.

 38. Det sker förändringar
  när stormar fäller träd i skogen.

 39. Olika arter tillkommer
  eller försvinner.

 40. Undrar vilka förändringar det skulle
  bli om människoarten försvann?

 41. Textning: Jens Ullenius
  www.broadcasttext.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Stormdrabbad skog

Avsnitt 7 av 10

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Vilka förändringar sker i en skog som drabbats av hårt väder? I ekosystem har alla delarna ett samband och påverkar därför varandra. Försvinner någon del i systemet kan andra försvinna på vägen. Ett ekosystem kan vara en sjö, en skog, eller kanske en avgränsad stormlucka i skogen. Ekosystemet består av biologiska delar, men även icke-levande delar som sol, vatten och berggrund.

Ämnen:
Biologi > Djur och natur > Ekosystem, Biologi > Djur och natur > Naturbruk > Skogsbruk
Ämnesord:
Biologi, Ekologi, Ekosystem på land, Naturvetenskap, Skogar, Skogsbruk, Skogsvård, Stormskador
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9

Alla program i Fatta fakta

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFatta fakta

Näring

Avsnitt 1 av 10

Vad behöver människan få i sig för att överleva? Johan Bogg, läkare och överlevnadsinstruktör berättar vilken kost man måste äta - som kolhydrater, proteiner och fetter - för att orka och hålla humöret uppe.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFatta fakta

Kärnkraft

Avsnitt 2 av 10

Hur fungerar kärnkraft? Vi besöker Forsmarks kärnkraftverk och träffar Christoffer Ågstrand som lär oss mer om denna energikälla.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFatta fakta

Vattenrening

Avsnitt 3 av 10

Hur gör människor för att få rent dricksvatten? Vi besöker Lovö vattenverk och träffar Johanna Ansker som berättar hur vattenrening går till. "Varje år dör ungefär 10 miljoner människor av förorenat vatten. Oftast är det för att avloppsvattnet inte har renats, och därför blandas med dricksvattnet."

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFatta fakta

Socker

Avsnitt 4 av 10

Varför har vi sug efter det som är sött? Och vad händer i kroppen när vi äter socker? Nutritionisten Anki Sundin berättar om suget efter det söta och vad det gör med oss.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFatta fakta

Vindars kraft

Avsnitt 5 av 10

Meteorologen Linnea Rehn berättar om ett av jordens mest kraftfulla väder, tropiska orkaner.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFatta fakta

Hållfasthet

Avsnitt 6 av 10

En civilingenjör berättar om kunskaperna som krävs för att bygga konstruktioner som tål väldiga tyngder och krafter.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFatta fakta

Stormdrabbad skog

Avsnitt 7 av 10

Vi får veta mer om hur en skog kan påverkas av hårt väder. I ekosystem har alla delarna ett samband och påverkar därför varandra.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFatta fakta

Elektricitet

Avsnitt 8 av 10

Vad är elektricitet och hur fungerar det? Rikard Persson från Svenska Kraftnät berättar om hur människan har lärt sig generera stora mängder elektrisk energi.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFatta fakta

Vindkraftverk

Avsnitt 9 av 10

Johanna Nilsson från Energimyndigheten om hur ett vindkraftverk fungerar. Att utnyttja vindens energi är ett exempel på människans kreativitet. Vad kommer att bli nästa sätt att utvinna energi?

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFatta fakta

Vatten

Avsnitt 10 av 10

En meteorolog berättar om vattnets tre former. Det kan vara fast som is, rinnande eller i gasform som vattenånga.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Visa fler

Mer grundskola 7-9 & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Fakta droger

Påverkad

Ida, 16 år, berättar om hur det är när hon går på fest. Vilka är det som påverkar vårt förhållande till alkohol? Och varför börjar man dricka?

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Tänk till snackar stress

Roller och status

Roller och status kan påverka oss på många olika sätt. Man kan till exempel må dåligt av att inte ha någon status eller så blir man stämplad som något man inte vill vara. Felicia berättar om en roll hon haft under skoltiden som påverkat henne. Psykiatriforskaren Emma Frans förklarar varför vi söker och strävar efter en roll i olika grupper, trots att det kan få oss att må dåligt. Vi ringer också upp PR-geniet Daniel Redgert, som syns överallt i sociala medier, och frågar hur han egentligen orkar.