Titta

UR Samtiden - Välfärd och hälsa

UR Samtiden - Välfärd och hälsa

Om UR Samtiden - Välfärd och hälsa

Vetenskapsrådets tvärvetenskapliga seminarium Välfärd och hälsa handlar om sambanden mellan de båda begreppen. Fokus ligger på de socioekonomiska omständigheternas betydelse såsom utbildning, inkomst och var man bor. Vi hör forskare från så pass skilda discipliner som historia, nationalekonomi, medicinsk epidemiologi, sociologi och samhälle och hälsa diskutera. Seminarierna bygger dels på ett föredrag och dels på ett samtal med publiken kring ämnet. Välfärd och hälsa är ett av fyra årliga seminarier arrangerade av Vetenskapsrådet. Inspelat i december 2011. Moderator: Arne Jarrick, huvudsekreterare för humaniora och samhällsvetenskap på Vetenskapsrådet.

Till första programmet

UR Samtiden - Välfärd och hälsa : Folkhälsa och välfärd förr och nuDela
 1. Ja, då ska vi gå vidare
  till ett historiskt perspektiv-

 2. -på folkhälsa, på hälsofrågan
  och på attityder till hälsa.

 3. Professor emeritus Jan Sundin
  från Linköpings universitet-

 4. -har glidit in från ett försenat tåg
  och ska göra sin presentation.

 5. -Var så god.
  -Tack.

 6. Jag skojade med Arne om SJ.

 7. Det är att utmana ödet,
  men jag lyckades komma.

 8. Jag har två referenser.

 9. Den första är en antologi
  för Folkhälsoinstitutet-

 10. -som tittar på folkhälsa i historiskt
  perspektiv, från olika synpunkter-

 11. -men också med vissa specialstudier
  av barnhälsa och såna saker.

 12. Andra artikeln är av
  en kollega, Toomas Timpka-

 13. -professor i socialmedicin,
  och en kollega till honom-

 14. -som jag upptäckte när jag hade
  skrivit artikeln i Tvärsnitt-

 15. -när jag började med föredraget.

 16. De hade behandlat relationen mellan
  socialmedicin, folkhälsovetenskap-

 17. -och politik under
  välfärdsstatens höjdpunkter-

 18. -under den socialdemokratiska
  regimen, och...

 19. Vad de frågar sig är relationen...
  Hur det påverkar socialmedicinen-

 20. Om socialmedicinen som vetenskap
  har varit ett lydigt instrument-

 21. -och gått in den politiska
  paradigmen vid olika tidpunkter-

 22. -i stället för att vara mer kritisk.
  Därför tog jag med den.

 23. Jag tänkte börja med att ta upp...

 24. För jag koncentrerar mig på
  folkhälsopolitik i vid bemärkelse.

 25. Jag tänkte börja med
  att ta upp sex punkter.

 26. Det finns kanske flera.

 27. Om man funderar över vad som styr
  vilken folkhälsopolitik man väljer.

 28. Och den första tanken är
  att det måste vara verkligheten-

 29. -och data man kan få in-

 30. -tillsammans med
  medicinsk kunskap och framsteg.

 31. Sen utformar man
  en vetenskapligt grundad-

 32. -evidensbaserad,
  som det heter hos mina kolleger-

 33. -folkhälsopolitik, som är optimerad
  och bra på alla sätt och vis.

 34. Den tanken kommer kanske-

 35. -från den så kallade klinisk-
  medicinska forskningen-

 36. -när man kan göra kontrollerade
  experiment och titta efter-

 37. -ifall det är bättre att ta
  ett piller, sätta på sig plåster-

 38. -eller vad man nu ska göra,
  och så finner man vad man ska göra.

 39. Bak i historien
  har naturligtvis data-

 40. -medicinare och såna här händelser
  också förekommit-

 41. -som har påverkat folkhälsopolitiken.

 42. Men redan från födelsen
  av en modern folkhälsopolitik-

 43. -vid mitten av 1700-talet, är det
  befolkningspolitiska överväganden-

 44. -som har spelat en stor roll.

 45. Ekonomi, självklart.

 46. Är det empati?

 47. Bedriver man folkhälsopolitik
  för att man tycker synd om sjuka?

 48. Trist att de ska dö i förtid,
  särskilt för deras anhöriga.

 49. Eller kan det vara så att ideologi
  och människosyn har påverkat-

 50. -vad man har valt att göra
  och vad man valt att inte göra.

 51. Det är möjligt att vad jag nu
  kommer att säga-

 52. -kommer att slå in öppna dörrar.

 53. I så fall får ni se det som att man
  kan plocka fram belägg i historien-

 54. -som visar att det är genomgående
  element. Ideologi och människosyn-

 55. -kommer att bli den främsta punkten
  som jag är intresserad av.

 56. Och som många vet var det under
  upplysningstiden på 1700-talet-

 57. -som man kan kalla det för, nån slags
  protovetenskaplig folkhälsoforskning.

 58. Empirisk observation
  skulle ge kunskap-

 59. -och sen skulle man visa vägen
  mot botemedel, grundat i kunskapen.

 60. Man visste var problemen fanns,
  hur de yttrade sig, mönster.

 61. Tillkomsten av tabellkommissionen,
  SEB:s föregångare 1749-

 62. -äldst i världen med den metodiken-

 63. -skulle ge oss data på dödlighet,
  sjukdomsorsaker och så vidare.

 64. Det var i hög grad de folkhälso-
  mässiga mönstren man var ute efter-

 65. -när man startade tabellkommissionen.

 66. Det här är resultatet
  av tabellkommissionens arbete-

 67. -där man kan se på den grova linjen,
  hur dödligheten-

 68. -"crude death rate" som det kallas-

 69. -hur den pendlade stadigt
  fram till ungefär 1810.

 70. Bilden ska visa hur dödligheten
  sakta men säkert sjunker-

 71. -från slutet av 1700-talet
  eller runt 1810, definitivt.

 72. Frågan har varit vad det berott på.

 73. Det har diskuterats väldigt mycket.
  Det finns ett antal orsaker-

 74. -men vad jag tänkte ta upp
  är hur folkhälsokritiken-

 75. -har försökt att påverka.
  Jag gör inget försök att mäta.

 76. Vad man kan konstatera
  om man jämför medellivslängden-

 77. -i Sverige, Frankrike, England
  och Wales från 1800-2001-

 78. -den tjocka linjen är Sverige-

 79. -så kan ni se att vi ligger på
  samma nivå som de andra länderna-

 80. -fram till omkring 1860.

 81. Sen ökar medellivslängden
  mycket snabbare i Sverige.

 82. Vi bortser från krigshändelserna
  i Frankrike, till exempel-

 83. -som skördade så många liv och
  minskade medellivslängden momentant.

 84. Vi har också en konvergerande tendens
  omkring 1980.

 85. Vad man upptäckte först-

 86. -var att spädbarnsdödligheten
  som var den stora boven i dramat-

 87. -när det gäller den höga dödligheten.
  Här kan man se ett exempel på-

 88. -hur man också, genom statistik
  ända ner på sockennivå-

 89. -kunde se att i Linköping låg späd-
  barnsdödligheten på 40-50 procent-

 90. -under 1700-talets andra hälft.

 91. Om man gick ner till skogslänen,
  det är den grova kurvan-

 92. -så låg den under 20 procent
  redan från början.

 93. Det fanns kraftiga mönster,
  och det funderade man över.

 94. Vad som händer är att vetenskap
  och data går in i-

 95. -en medicinsk kunskap. Linné
  och många funderade över det här-

 96. -och kom med ett antal råd,
  som inte var specifikt för Sverige-

 97. -utan också för många andra länder
  i Västeuropa.

 98. Redan på 1600-talet
  försökte man isolera folk-

 99. -som hade drabbats av pest
  eller andra epidemiska sjukdomar.

 100. På 1700-talet ligger amning
  och spädbarnsvård långt framme.

 101. På 1800-talet, fastän man hade
  talat om det på 1700-talet-

 102. -så är det saneringen av städerna
  och tillkomst av vatten.

 103. Vi har bakteriologin på 1870-talet.

 104. Smittkoppsvaccinationen
  är väldigt betydelsefull.

 105. Sen kom andra typer av vaccinationer
  under efterkrigstiden.

 106. Under mellankrigstiden började man
  tala om fysisk aktivitet på allvar-

 107. -och det har blivit en sak som man
  i dag anser vara en viktig grej-

 108. -tillsammans med rökning och diet.
  Det är tre av de klassiska grejerna.

 109. Här har medicinsk kunskap varit-

 110. -verksam och aktiv
  för att driva fram de olika sakerna-

 111. -och har påverkat verkligheten.

 112. Men jag nämnde de befolknings-
  politiska övervägandena.

 113. På 1700-talet brukar man säga
  att politiken var merkantilistisk.

 114. För det första var det statens
  produktivitet och välstånd-

 115. -som var målet. För det andra
  betraktades befolkningen-

 116. -som den enda nödvändiga resursen
  för att skapa produktiviteten-

 117. -som arbetare, som soldater,
  som skattebetalare och så vidare.

 118. Vi kan också se att det dyker upp
  vid andra tillfällen.

 119. Redan under emigrationen diskuterade
  man befolkningen och var oroad.

 120. Det är tydligare under mellankrigs-
  tiden med raslärorna och eugenitiken-

 121. -som kommer in, där målet är att
  påverka befolkningens sammansättning-

 122. -samtidigt som vi på 1930-talet
  talar om kris därför att-

 123. -vi födde för få barn,
  mina föräldrars generation.

 124. Ekonomin är självklar.

 125. Om vi ser det ur politisk synpunkt-

 126. -när det gäller att reformera och
  skapa folkhälsa med samhällsmedel-

 127. -så är det den ekonomiska tillväxten
  som skapar resurserna.

 128. En av de tydligaste effekterna
  historiskt, är att-

 129. -det man ville göra på 1700-talet
  hade man inte resurser till-

 130. -varken ekonomiskt eller
  organisatoriskt. På 1800-talet-

 131. -när ekonomin växte, kunde man
  förverkliga vattenledningar i städer.

 132. Man hade en bättre förvaltning.

 133. Naturligtvis är det ekonomin
  som sätter gränser för det möjliga-

 134. -när det gäller både folkhälsa
  och annan medicinsk verksamhet.

 135. Empati... Ja, det är sällan-

 136. -som empatin från olika aktörer
  är saken som man lyfter fram först-

 137. -att det är synd om sjuka människor,
  och vi borde göra nåt åt det.

 138. När provinsialläkarna talar till
  Collegium medicum i Stockholm-

 139. -så gäller de politiska argumenten.
  "Vi kan få befolkningen att växa."

 140. "Om ni höjer lönen för oss
  ska vi fixa så ni få mer intäkter"-

 141. -"och mer produktiva människor."

 142. Man kan se att läkarna
  som lever nära människorna-

 143. -också är väldigt empatiska.

 144. Vi har andra empatiska rörelser.
  Filantropin på 1800-talet-

 145. -men även inom folkrörelserna
  så finns ett medkännande.

 146. Med till exempel den nya
  arbetarklassens hälsosituation.

 147. Samtidigt kan man säga
  att under 1900-talet-

 148. -finns alltid empatin med
  i den politiska retoriken.

 149. Den kan ju vara ärlig eller inte,
  men det är samtidigt ett mantra.

 150. Det är nåt man måste säga. Det här
  gör vi inte bara för att vi är coola-

 151. -utan det är viktigt
  för människornas vällevnad.

 152. Ideologi och människosyn igen.

 153. Ja, vi kan titta på
  franska revolutionen.

 154. Det finns många studier om
  folkhälsopolitik och medicin-

 155. -i Frankrike, och idén om
  jämlikhet och broderskap-

 156. -slår igenom i den första republikens
  politiska aktiviteter-

 157. -tanken att den vanliga människan-

 158. -borde ha tillgång till
  hälsofrämjande resurser.

 159. Efter Napoleon
  kommer en konservativ pessimism.

 160. Vi brukar tala om Wienkongressens
  efterspel som en tid av reaktion.

 161. Tittar man på Sveriges välfärds-
  politik och hälsopolitik-

 162. -så har vi en linje som moraliserar-

 163. -och talar om den farliga
  underklassen, hur dumma de är-

 164. -och så vidare, där korrigering,
  piskan är viktigaste instrumentet.

 165. Samtidigt vet vi att
  Manchesterliberalismen växer fram-

 166. -men man kan inte säga att den får
  en påtaglig politisk konsekvens.

 167. Den finns som en idéströmning-

 168. -att låta det fixa sig själv.
  Staten ska inte lägga sig i.

 169. Det händer mycket
  under det sena 1800-talet.

 170. Bismarck brukar stå som sinnebild
  för en socialkonservativ tanke-

 171. -och man brukar säga att det främsta
  argumentet för det reformarbetet-

 172. -är att försöka bygga upp
  ett bålverk mot massorna-

 173. -så att de inte välter
  hela samhället överstyr.

 174. Samtidigt växer socialliberalismen
  fram under det sena 1800-talet.

 175. När vi kommer till mellankrigstiden-

 176. -så kanske man kan karakterisera
  en riktning som var inflytelserik-

 177. -som ett slags giftermål med
  kvasivetenskap, som vi tycker nu-

 178. -nämligen rasideologi och raslära.

 179. En allmän ideologi,
  men även en form av människosyn.

 180. Hur betraktar
  man människans karaktär?

 181. Ett exempel är socialmedicinaren
  Olof Kinberg-

 182. -där man kan hitta
  många tidstypiska citat.

 183. Detta är nåt som finns
  i breda lager av befolkningen.

 184. Att politiken "ska höja
  strävandena att åstadkomma"-

 185. -"en biologiskt och socialt
  högtstående människotyp"-

 186. -"och underhålla ett intresse
  för de biologiska vetenskaperna."

 187. Ungefär som provinsialläkarna på
  1700-talet, så passade man på-

 188. -att lobba för mer pengar
  till sin egen verksamhet.

 189. Men man kan också...

 190. Lubbe Nordström som reste runt och
  gjorde reportage om "Lort-Sverige"-

 191. -kan man på många sätt hylla.
  Han satte en fråga-

 192. -väldigt kraftfullt, på kartan.

 193. Med hygienen hos de fattiga,
  framför allt ute på landsbygden.

 194. Men Lubbe Nordström
  var ett barn av sin tid.

 195. När man läser "Lort-Sverige"
  ser man att de smarta människorna-

 196. -han beundrar, är de som bor
  i slotten där han övernattar.

 197. Det är provinsialläkarna.

 198. När han beskriver befolkningen i
  Lort-Sverige, hittar man många citat.

 199. Det här är ett av de obehagligare:

 200. "Hans kläder voro obeskrivliga."

 201. "Ett stort, yvigt, grågrönt hår
  omramade ett ansikte som på en apa"-

 202. -"med brinnande ögon,
  och ansiktet var ett enda grönt"-

 203. -"tovigt, slemmigt skägg."

 204. "Det var Lort-Sverige i egen person,
  i levande, mänsklig gestalt."

 205. Det finns ett antal citat
  som går i samma riktning.

 206. I utgåvan av "Lort-Sverige" som bok,
  den som jag har-

 207. -så slutar det med ett referat
  av en radiodiskussion 1939-

 208. -mellan Carl Larsson i By,
  inte målaren-

 209. -utan en konservativ representant
  på den tiden, och Lubbe.

 210. Och det är det första belägget jag
  har sett för understödstagaranda.

 211. Det förekommer som ett farligt
  begrepp. Carl Larsson säger:

 212. "Staten ska göra allt,
  individen ska bara hjälpas."

 213. Lubbe säger: "Det har blivit ett
  plåstrande med folkmaterialet."

 214. En typisk grej också.

 215. "Man sysslar mera med de svaga och
  livsodugliga", om socialtanterna.

 216. Man börjar tänka på Grönköpings
  veckoblads representanter.

 217. Och Lubbe säger:
  "Det är risk för degeneration"-

 218. -"och ett dåligt folkmaterial."

 219. Samtidigt har vi framväxten
  av folkrörelser, och välfärdstanken-

 220. -som ärvs, kan man säga, av-

 221. -folkrörelsernas verksamheter-

 222. -där staten assimilerar
  mycket av folkrörelsernas ansvar.

 223. Per Albins folkhemstal
  är det mest berömda-

 224. -och enligt
  de klassiska retoriska delarna-

 225. -det vill säga de delar där han
  börjar tala om det goda hemmet-

 226. -stora delar av talet är en trist
  uppräkning av statistiska data-

 227. -men kärngrejen är att folkhemmet
  är ett hem där vi har jämlikhet-

 228. -där alla delar lika,
  man ska inte plundra den svaga.

 229. Antagligen får man inte ha
  såna här riskkapitalsbolag.

 230. Det ska finnas likhet och omtanke.

 231. När det vi kallar för nyliberalismen
  kommer på sent 1900-tal-

 232. -så börjar det här med empowerment
  att användas.

 233. Empowerment kan du hitta
  ifrån alla läger-

 234. -ifrån det mest vänstra,
  i politisk skala, till det högra-

 235. -men med olika innebörder.

 236. I det här fallet är det empowerment
  för att kunna ta individuellt ansvar.

 237. Det är de individuella lösningarna
  man helst ska ha...

 238. Man citerade häromdagen
  ett uttalande av Kristensson-

 239. -från 1980-talet, om att det inte ska
  finnas allmänna sjukförsäkringar.

 240. Det har man tänkt om,
  men den tidsandan var typisk.

 241. Välfärdssystemen ska vara selektiva,
  för de förtjänta.

 242. Här kan man jämföra med den
  diskussion som fanns historiskt.

 243. På 16-, 17- och början
  av 1800-talet i Sverige-

 244. -nämligen att det finns en massa
  latoxar, och dem ska vi inte stötta.

 245. Vi ska stötta "the deserving poor",
  som man kallade det för i England.

 246. Vi ska ha selektiva välfärdssystem.

 247. Som många av er vet, så var det
  som samhället valt dessförinnan-

 248. -generella välfärdssystem.

 249. Hur förverkliga det?

 250. Den tydligaste delen är att man
  går till livsstilskampanjerna.

 251. Att påverka individen,
  att upplysa eller uppfostra.

 252. Och frågan om empowerment är då-

 253. -ska piskan skapa empowerment
  att tänka rätt-

 254. -eller är det att ge människor
  andra former av empowerment?

 255. Man kan ju tänka sig
  ekonomisk empowerment.

 256. Det intressanta var när jag började
  titta på vad som hände-

 257. -efter regeringsskiftet 2006.

 258. 2005 hade Folkhälsoinstitutet
  kommit ut med böcker-

 259. -om folkhälsopolitiska mål.
  Det hade varit en utredning-

 260. -som med stor enighet, förutom
  vad det gällde moderaterna-

 261. -hade räknat upp ett antal mål.
  Där finner man-

 262. -bland de åtta-nio främsta att
  det gällde strukturella faktorer.

 263. Man talade om ekonomiska skillnader,
  och såna saker.

 264. Det fanns kvar 2005
  i folkhälsorapporten-

 265. -men när man tittar på
  folkhälsopropositionen 2008-

 266. -så var det nästan överraskande-

 267. -hur man kunde se
  att valmanifestet 2006-

 268. -var den övergripande saken.

 269. Folkhälsa skapas med hjälp av
  den nya generella allmänna politik-

 270. -som den nya regeringen vill bedriva.

 271. Det var likadant under
  en socialdemokratisk regim.

 272. Det vill säga, på första sidan
  när man summerar, säger man-

 273. -att människans behov
  av integritet och valfrihet-

 274. -ska vara den övergripande
  grunden i folkhälsoarbetet.

 275. Det kan tolkas som ömsinthet också,
  det behöver inte uteslutas.

 276. Man använder utanförskapet, som varit
  så framgångsrikt under valrörelsen.

 277. Man definierar utanförskapet
  med den statistik-

 278. -som Folkhälsoinstitutet
  hade ställt samman.

 279. Men hur ska folkhälsan förbättras?

 280. Man talar om att förändra reglerna
  för sjukförsäkring, rehabilitering-

 281. -man ska skapa ett eget ansvar
  för att komma tillbaka till arbetet.

 282. Det är det individuella ansvaret.

 283. Det här med arbetslinjens
  - alla begreppen finns med-

 284. -nystartsjobb, utvecklingsgarantin,
  jobbskatteavdrag ska främja hälsan.

 285. Björklund fick också sitt. En
  förändring av utbildningssystemet-

 286. -ska motverka sambandet mellan låg
  utbildning och ohälsa.

 287. KDS fick... Och det ska vara fria
  val, naturligtvis. Privatisering.

 288. KDS fick sin del av kakan med
  det frivilligt ideella arbetet.

 289. Det skulle skapa
  ett hälsosamt socialt kapital.

 290. Det skulle skapa tillhörighet
  och gemenskap, och då skulle man-

 291. -bli hälsosammare. Tittar man på
  vad man skulle göra-

 292. -när man nämner konkreta åtgärder,
  är det beteendeinriktade kampanjer.

 293. Det vill säga de sista tre-fyra målen
  i det folkhälsopolitiska dokumentet.

 294. Tobak, alkohol, diet, fysisk
  aktivitet. Därmed inte sagt-

 295. -att det är fel att försöka minska
  missbruk i de här riktningarna.

 296. Jag ska sluta med att citera
  en gammal bekant till mig.

 297. Daniel Fox, som också är emeritus
  i Millbank Memorial Fund.

 298. Det är en fri tolkning,
  men jag bad honom konfirmera-

 299. -att det inte är helt misstolkat.

 300. Han... Millbank Fund är rådgivare.

 301. De samlar in kunskap om hälsosaker,
  sen ska de rådge politiker-

 302. -NIH och institutioner där.

 303. Han var ganska cynisk
  när det gäller synen på...

 304. Vad får dem på Capitolium
  att bedriva folkhälsoarbete?

 305. Folkhälsovetenskapen används-

 306. -om den råkar sammanfalla
  med politiska ideologier-

 307. -om det råkar vara
  politiskt genomförbart-

 308. -och framför allt
  måste man kunna bli omvald.

 309. Ni hoppas väl att det inte är
  exakt så här, men jag vet inte.

 310. Jag citerar Toomas Timpka,
  i hans suck, som var en analys-

 311. -av den socialdemokratiskt ledda
  välfärdsperioden.

 312. "Until social medicine can reclaim
  its critical vocabulary"-

 313. -"it will not be able to offer
  criticims of the social order."

 314. Jag ska inte säga: "It's all
  politics, stupid", men ville visa-

 315. -att det inte är bara vetenskap.
  Folkhälsovetenskap-

 316. -är inte evidensbaserad när den
  kommer till de stora frågorna.

 317. Tack så mycket.

 318. Ja, det finns en hel del tid
  att ställa frågor till exposén-

 319. -över folkhälsopolitikens
  ideologiska grunder-

 320. -och ideologiska komponenter.
  Ni är fria att göra det en stund.

 321. Ja? Det finns en fråga där borta.

 322. -Säg gärna vad du heter.
  -Christian Maravelias. Hörs det?

 323. Jo, min undran är väl...

 324. Är det inte...
  Ska jag förstå dig så att hälsa-

 325. -och idén om att vara
  en bra människa-

 326. -har varit nära förbundna
  hela tiden, men på olika sätt?

 327. Och olikheten kopplar
  till principerna att vara-

 328. -bland annat
  en anställningsbar människa?

 329. För det förändras ju beroende på
  om vi lever i massproduktionseran-

 330. -respektive dagens period.

 331. Jo, man kan väl säga
  att det handlar om ansvar.

 332. Vem har ansvar för att fixa det här?
  Vem ska göra nånting?

 333. För vem ska man göra det,
  och varför?

 334. Och det är uppenbart
  om man tittar på historiska dokument-

 335. -när man har försökt få politiker,
  eller kungar att göra nåt-

 336. -så är det de pragmatiska,
  ekonomiska-

 337. -argumenten man framför. Som fång-
  vårdens reformering på 1800-talet.

 338. Man skulle få bort brottslingarna,
  vilket man inte fick.

 339. Det finns alltså... Jag tycker
  alltid att det är fruktbart-

 340. -att försöka identifiera,
  vad är det man vill åstadkomma?

 341. Det finns olika mål med folkhälsan.
  För vem vill man åstadkomma den-

 342. -och vem ska åstadkomma den?

 343. Det finns alltid nåt som dominerar-

 344. -men det mesta som finns i en tid,
  finns också i en annan.

 345. En del människor är empatiska,
  andra mer hårdföra.

 346. Man finner allting, alltid.
  Du har pekat på dominerande...

 347. Jag ville nämna de andra grejerna.
  Det är ingen envariabelsgrej.

 348. Och empati har naturligtvis
  funnits hos många människor.

 349. -Ja...
  -Oberoende av politisk ideologi.

 350. Du får presentera dig också.

 351. Kent Zetterberg, Försvarhögskolan.

 352. Det är intressant att jämföra Sverige
  med andra länder.

 353. Sverige har världens starkaste
  socialdemokratiska parti-

 354. -makthegemoniskt. Det gör att vårt
  land framstår som lite speciellt.

 355. Men redan när man jämför inom Norden,
  folkhälsopolitik-

 356. -är inte det mesta likartat,
  oavsett regimer?

 357. Jo, i den lilla artikeln som jag inte
  kunde ge referensen till-

 358. -så tror jag
  att jag påpekar där nånstans-

 359. -att det här,
  till exempel på nordisk nivå-

 360. -en trend som finns lite här och var.

 361. Samtidigt kan man se att,
  till exempel välfärdsstaten-

 362. -som byggs från 1940-talet
  och framåt...

 363. Det fanns den famösa diskussionen
  med partisekreteraren i moderaterna-

 364. -i vilken mån de hade varit med.

 365. Men socialdemokratin drev fram det.

 366. Det är över hela Norden,
  i hög grad en socialdemokratisk-

 367. -och bondekoalition, även i Finland,
  som driver fram det.

 368. Men Folkpartiet, eller de liberala,
  är också med på båten.

 369. Det finns ett motstånd till graden,
  och hur mycket ska det få vara-

 370. -en diskussion om planekonomi
  och såna saker.

 371. Väldigt mycket
  väcker inte så stort motstånd.

 372. Men de stora sprången
  har ofta tagits av vänster.

 373. Skillnaden i dag är kanske en
  resursfråga. Tittar du i Norge-

 374. -så har man satsat betydligt mer
  på forskning och olika saker i dag.

 375. Med ditt historiska perspektiv-

 376. -så tycker jag att man kan se
  vissa överideologiska-

 377. -markanta skillnader.
  Om man bara går till 1900-talet-

 378. Den så kallade biopolitiken,
  där man hade som utgångspunkt-

 379. -att vissa var sämre biologiskt
  rustade än andra människor-

 380. -för att passa in i samhället
  och bli friska-

 381. -så är det olikt den syn som...

 382. Fratiglioni gjorde sig till tolk
  för, när det gällde relationen-

 383. -mellan demensfaktorer.
  Det är plastiskt, påverkbart.

 384. Det finns ingen som är dömd,
  det finns ett antal komponenter-

 385. -som ger sämre förutsättningar,
  men man kan kompensera för dem.

 386. Det synsättet är väl olikt
  synsättet där man fixerar-

 387. -att vissa är dömda
  att vara underlägsna.

 388. Där har man en skillnad.
  Det finns andra saker också.

 389. Man skulle kunna ha som hypotes
  att titta närmare på-

 390. -hur människosynen påverkas av
  den socioekonomiska verkligheten.

 391. Jag nämnde tidigt 1800-tal.
  Det är en kris i Sverige.

 392. En proletarisering...
  Ja, en urbanisering utan industri.

 393. En enorm proletarisering, och det
  blir en strukturell arbetslöshet.

 394. Då kommer synen att de är lata-

 395. -de är farliga, borde uppfostras
  och så vidare.

 396. Och jag tycker att det dyker upp
  under ekonomiska lågkonjunkturer-

 397. -när den strukturella arbetslösheten
  är stor. Jag brukar fråga-

 398. -hur det kan komma sig
  att på 90-talets början-

 399. -med en överhettad arbetsmarknad,
  så arbetade nästan alla-

 400. -är det efteråt
  som folk har blivit så lata-

 401. -eller finns det inte jobb?

 402. Så du säger egentligen...
  Det är att modifiera vad jag sa.

 403. Även om man kan se tydliga
  skillnader i retoriken och attityden-

 404. -så verkar repertoaren för de gamla
  synsätten alltid finnas till hands.

 405. Det är inte så att nåt är passerat
  för evigt. Man kan ta tag i det igen.

 406. Om man tar ett ännu längre kliv,
  till merkantilismen på 1700-talet-

 407. -som hade som ett uttalat mål
  att vi skulle ha en stor befolkning-

 408. -och det ville alla
  merkantilistiska länder.

 409. Det land som hade störst befolkning
  hade störst chans mot andra länder.

 410. Det var en krigisk tid,
  och det var själva ändamålet.

 411. Den skulle också vara fattig.

 412. Förädlade produkter såldes,
  oförädlade produkter konsumerades.

 413. Då skulle landet bli rikt.
  Den attityden är väldigt olik-

 414. -det överordnade ekonomiska mantra
  som vi har i dag-

 415. -att tillväxten är överordnad. Det
  är likt, för det är en abstraktion-

 416. -det handlar inte om människor,
  men olikt i den mening-

 417. -att ingen säger att vi ska vara
  fattiga. Vi ska vara rika.

 418. Det finns likheter och olikheter
  som har implikationer för politiken.

 419. Ja...

 420. Jag hoppas att, om jag inte
  slagit er med häpnad och skräck-

 421. -så har jag kunnat exemplifiera
  det här på ett sätt som Arne säger.

 422. Allting förändras-

 423. -men allt är på nåt sätt -
  det finns de långa svepen-

 424. -men sen är det konjunkturer
  som kommer in.

 425. Jag tror att det med människosyn
  är kanske nåt-

 426. -det handlar inte om onda och goda
  människor, utan man skaffar sig-

 427. -nån uppfattning om människans
  karaktär. Är hon lat eller inte?

 428. Det påverkas av det
  som händer omkring.

 429. Nu är det överhettning på
  arbetsmarknaden i Norrbotten.

 430. Men när jag var uppe i Umeå,
  då var det inte det.

 431. Då var arbetslösheten stor,
  uppe i Övertorneå och bygderna.

 432. Delvis kan man säga
  att en strukturell arbetslöshet-

 433. -skapade en viss människosyn.
  Man vänjer sig vid det.

 434. Det finns inga alternativ.
  När jag kom ner i söder-

 435. -så tyckte man att norrlänningarna
  bara skulle jaga älg och fiska.

 436. Ja. Finns det fler synpunkter?

 437. Var så god.

 438. Det är inte direkt en fråga.
  Hörs det?

 439. Förlåt. Lisbeth Söderqvist,
  Vetenskapsrådet.

 440. Jag tittade på ett material
  som jag kommer att tänka på.

 441. Det var en ny profession
  som uppstod på 1940-talet-

 442. -som kallades bostadssociologer.

 443. De gjorde undersökningar av hur
  människor bodde, bland annat-

 444. -tittade man på familjer
  i Stockholms innerstad.

 445. Det kunde vara tre, fyra, fem barn
  som bodde i ett rum och kök.

 446. Det var inte ovanligt.

 447. Då kommenterade man det
  på följande vis-

 448. -att en sån familj måste vara
  noggrann när de väljer bostad-

 449. -och inte låta sig förtjusas
  av ett fint badrumsskåp.

 450. Underförstått
  att man måste välja noggrant-

 451. -vilken etta man valde.

 452. Sen var det oerhört viktigt
  hur man möblerade.

 453. De studierna hade en så
  häpnadsväckande moralisk överton.

 454. De diskuterade inte alls att det
  inte fanns bostäder som var vettiga.

 455. Samtidigt, genom att göra
  undersökningarna-

 456. -visade de för politikerna
  hur eländigt det såg ut.

 457. Men huvudbudskapet
  var den moraliska övertonen-

 458. -att människor inte förstod
  att möblera och välja rätt etta-

 459. -för sin fyrabarnsfamilj,
  eller vad det nu var.

 460. Det materialet är spännande ur två
  synpunkter. Det visar attityderna-

 461. -men också att man samlade in en
  massa data som är värd att studera.

 462. Just moralismen, alltså...

 463. Jag håller nån föreläsning
  för folkhälsovetarna i Linköping-

 464. -och på Karolinska
  när de startar sina program-

 465. -och, lite provocerande, använder jag
  begreppet folkhälsofascism-

 466. -för de övermoraliserande,
  pekfingerpekande sakerna.

 467. Den hittar man på 1700-talet.
  Varför ammar inte mödrarna?

 468. De känner inget för barnen,
  de är känslolösa.

 469. Det återkommer ständigt,
  och jag skulle vilja påstå-

 470. -som rökare, att det förekommer
  en väldig moralism i såna saker.

 471. Jag fruktar ibland
  att de lätt överviktiga-

 472. -kommer att avlösa oss dinosaurer...

 473. Alltså, det kan vara nån grund-
  läggande tro om människans natur-

 474. -men ibland undrar jag om det inte är
  nån överdriven, teknologisk tanke-

 475. -att vi måste moralisera för att få
  människorna att göra som vi vill.

 476. Så kallar man det empowerment.
  Jag tror inte att det var tänkt så.

 477. Hör ni. Ska man tolka tystnaden
  som att hälsan tiger still?

 478. I så fall är det bra,
  och vi är mogna för att avrunda.

 479. Tack så mycket.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Folkhälsa och välfärd förr och nu

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

För 200 år sedan beskrevs de fattiga som ansvariga för sitt eget elände. 100 år senare lades grunden till dagens välfärdssystem. Efter andra världskriget kom en rad sociala reformer som innebar rejäla lyft för folkhälsan. Dagens folkhälsokampanjer riktar in sig på att påverka individens kunskap, attityd och beteende. Jan Sundin, professor emeritus i hälsa och samhälle vid Linköpings universitet, berättar om folkhälsans historia och vilka kopplingar den har till välfärd och samhällsutveckling. Inspelat i december 2011. Moderator: Arne Jarrick, huvudsekreterare för humaniora och samhällsvetenskap på Vetenskapsrådet. Arrangör: Vetenskapsrådet.

Ämnen:
Biologi, Historia, Idrott och hälsa > Hälsa och livsstil > Hälsa och friskvård
Ämnesord:
Folkhälsa, Folkhälsopolitik, Historia, Medicin, Samhällsmedicin, Samhällsvetenskap, Sociala frågor, Socialmedicin, Sverige, Välfärd
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Välfärd och hälsa

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Välfärd och hälsa

Barn och unga - hälsa på olika villkor

Viveca Östberg, forskare i sociologi, visar hur och på vilket sätt välfärd och hälsa följer varandra åt. Under de senaste decennierna har vi börjat äta allt bättre, men många unga känner sig mer stressade och deprimerade, något som ibland leder till ett självskadebeteende. Moderator: Arne Jarrick.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Välfärd och hälsa

Folkhälsa och välfärd förr och nu

Jan Sundin, professor emeritus i hälsa och samhälle vid Linköpings universitet, berättar om folkhälsans historia och vilka kopplingar den har till välfärd och samhällsutveckling. Moderator: Arne Jarrick.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

Gentest räddar barns liv

Läkaren och forskaren Emmi Helle föreläser om sina erfarenheter av att använda gentester i vården. Hon berättar om att testerna främst används för att diagnostisera svåra sjukdomar, skräddarsy vård eller bedöma risker för att genetiska sjukdomar ska gå i arv. Inspelat den 2 september 2017 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Det pirrar i kroppen

Många med intellektuell funktionsnedsättning har liten eller ingen erfarenhet av sex vilket skapar osäkerhet vid intimitet. Samtidigt är omgivningen ofta överbeskyddande. Sexologen Lotta Löfgren Mårtensson talar om problemet.