1 l

UR Samtiden - Svenskan globaliserad - och mer intim

Svenska språket utsätts just nu för väldigt motsatta krafter. Globaliseringen ger nya låneord, nya textmönster och nya stilideal. Nya medier får oss att behandla språket på nya vis; i sociala medier är det skrivna ordet oftast talspråk. Å andra sidan är svenska språket ovanligt stabilt, jämfört med språk ute i världen. Däremot har stora förändringar skett i språksamhället, säger Olle Josephson, professor i nordiska språk vid Stockholms universitet. Han har specialiserat sig på kommunikation, text och språkvård, och har tidigare varit chef för Språkrådet. Han berättar bland annat om varför han tror att reglerna för "de" och "dem" inte kommer hålla i framtiden. Föredraget avslutas med att ordet släpps helt fritt till åhörarna. Kluriga språkfrågor får raka, och ofta ganska befriande, svar. Moderator: Helena Bruzelius, Stockholms universitet. Inspelat i november 2011. Arrangör: Stockholms universitet.