Titta

UR Samtiden - När siffrorna bråkar

UR Samtiden - När siffrorna bråkar

Om UR Samtiden - När siffrorna bråkar

Brian Butterworth är professor i kognitiv neuropsykologi och forskar på dyskalkyli, det vill säga extra stora svårigheter att räkna och arbeta med siffror, och dyslexi. Han betonar att dyskalkyli inte handlar om svårigheter med all matematik, utan om svårigheter med siffror och aritmetik, alltså räknelära. Däremot, säger han, känner sig barn som inte kan räkna sig dumma. Därför är det viktigt att ge dem det stöd de behöver. I detta tvådelade seminarium delar han ut en rad handfasta tips till lärare och föräldrar om hur de kan hjälpa barn med stora svårigheter när det gäller matematik, eller kanske snarare svårigheter med siffror och aritmetik, alltså räknelära. Inspelat på Garnisonen i Stockholm den 31 januari 2012. Arrangör: Conductive.

Till första programmet

UR Samtiden - När siffrorna bråkar : Dyskalkyli - så funkar det

Programmet är inte tillgängligt

Det här programmet saknar just nu rättigheter för att spelas upp på UR Skola.

Dyskalkyli - så funkar det

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Barn med dyskalkyli beskrivs ofta som stökiga och bökiga, säger Brian Butterworth, professor i kognitiv neuropsykologi. De gömmer sig ofta i rollen som besvärliga elever för att den är lättare att hantera än att säga att man inte kan. Men beteendet är självförstärkande. Barnen får dåligt självförtroende och behöver en hel del stöd av lärare och föräldrar för att kunna prestera lika bra som andra barn. Men först måste problemen upptäckas. Detta är den första delen av ett tvådelat seminarium om dyskalkyli och om mattesvårigheter där professor Brian Butterworth ger en rad tips för hur lärare - men också föräldrar - kan hjälpa barn med stora svårigheter när det gäller matematik. Inspelat på Garnisonen i Stockholm den 31 januari 2012. Arrangör: Conductive. Del 1 av 2.

Ämnen:
Matematik, Pedagogiska frågor > Didaktik och metod, Pedagogiska frågor > Specialpedagogik > Dyslexi och dyskalkyli
Ämnesord:
Dyskalkyli, Matematik, Matematikundervisning, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Undervisning
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - När siffrorna bråkar

Mer matematik

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Campus Stockholm

Rosling om en ny faktabaserad världsbild

Med hjälp av grafiska illustrationer och genom att ställa frågor vill Hans Rosling ifrågasätta den föråldrade världsbild som många av oss bär med sig som ett arv från den egna skoltiden. Det handlar om de historiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förändringar som har ägt rum i världen under de senaste decennierna. Inspelat den 21 oktober 2015 på Göta Lejon, Stockholm. Arrangör: Scool Oy.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Lärarrummet

Fyra grundpelare för matematikundervisningen

Eva Björklund utvecklar läromedel i matematik. Hon är även lärare i matematik och NO på Herrgårdsskolan i Göteborg och baserar sin undervisning på fyra grundpelare som hon menar är nödvändiga för en god matematikundervisning. Under en dag följer vi Eva för att få veta mer om dessa grundpelare och om vad det är som får henne att brinna så för matematik.

Fråga oss