Titta

När barnet blev barn

När barnet blev barn

Om När barnet blev barn

Vem definierar och bestämmer vad som är ett barn? Är barnet ett oskrivet blad eller en medveten social varelse när det föds? Är barnet oskuldsfullt och gott eller har det en gränslös vilja som måste civiliseras? Varje föreställning om vad som är ett "naturligt" barn blir tveksam när man inser att alla barn villigt anpassar sig till sin egen särskilda miljö och att den miljön är resultatet av en rad geografiska, ekonomiska, kulturella och historiska faktorer. Programserien är tänkt att användas i kurser i Barn- och ungdomskunskap.

Till första programmet

När barnet blev barn : Det arbetande barnetDela
 1. Se så där coola ut liksom!
  Jättefint, gud vad bra!

 2. Det finns en föreställning om
  att omfattande barnarbete-

 3. -var ett resultat av
  industrialiseringen.

 4. I själva verket har barn arbetat
  i alla tider.

 5. I jordbruket, inom hantverket
  eller inom hemindustrin.

 6. Barnens insats var avgörande-

 7. -för att man skulle få mat på bordet
  i de allra flesta hem.

 8. Långt in på 1800-talet-

 9. -bodde 90 procent av befolkningen
  på landsbygden.

 10. Att barnen skulle delta i arbetet
  var en självklarhet.

 11. Arbetet ansågs dessutom
  fostrande och nyttigt.

 12. Barnen skulle lära sig att veta hut.

 13. Lättja sågs som en dödssynd.

 14. Genom att vara med de vuxna lärde sig
  barnen vuxenlivets arbetsuppgifter.

 15. Sätt foten bakom så.

 16. Härligt. Få se en sådan till.

 17. Uppfattningarna om barn och barndom-

 18. -har skiftat
  under olika historiska tider.

 19. Det var först på 1960-talet-

 20. -som man på allvar började forska
  om barndomens historia.

 21. Initierat av den franske
  socialhistorikern Philippe Aries.

 22. Han argumenterade för att barndomen,
  som vi nu uppfattar den-

 23. -är en förhållandevis
  sentida uppfinning.

 24. Länge betraktades barnet
  inte annorlunda än de vuxna.

 25. Utom sett till storleken.

 26. Barnen kläddes som vuxna,
  roade sig som de vuxna-

 27. -och de arbetade precis som de vuxna.

 28. Du har världens kavaljer bredvid dig.
  Han har hatten på svaj.

 29. Det var under 1700-talet-

 30. -som det växte fram ett nytt
  och speciellt barndomsbegrepp.

 31. Idén om barnet som en
  från vuxna skild individ-

 32. -med barndomen som en period av lek-

 33. -och oansvarighet.

 34. I Sverige formulerades senare
  liknande idéer av Ellen Key-

 35. -i boken "Barnets århundrade".

 36. Idéerna tog tid att förverkliga-

 37. -och det var bara borgarbarnens liv
  som förändrades.

 38. I verkligheten utanför
  de vita trädgårdsgrindarna-

 39. -slet samtidigt andra små barn
  på stallbackarna.

 40. Arbetarbarn sorterade plank på sågen-

 41. -och elvaåriga glasarbetare
  gick nattskift i hyttorna.

 42. Fotografier från de här
  arbetsplatserna visar inga barn-

 43. -utan småväxta, underbetalda arbetare
  med bara fötter.

 44. Barnarbete pågår i dag fortfarande
  i många länder runt om i världen-

 45. -och många av leksakerna
  de svenska barnen leker med-

 46. -har tillverkats av barnarbetare-

 47. -i Kina, i Indien
  eller i Sydostasien.

 48. Barnen var och är värdefulla
  för familjeekonomin-

 49. -i kraft av sin arbetsinsats.

 50. När den allmänna folkskolan
  infördes i Sverige på 1840-talet-

 51. -protesterade många föräldrar mot
  att barnen, genom att gå i skolan-

 52. -inte kunde bidra
  till familjens försörjning.

 53. En av den förlängda skolgångens
  följder-

 54. -har blivit en isolering
  av barnen från arbetslivet.

 55. Utvecklingen som räddat många barn
  från att utnyttjas som arbetskraft-

 56. -har också berövat dem rätten
  att delta i de vuxnas dagliga liv.

 57. Textning: Terese Lundquist
  www.broadcasttext.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Det arbetande barnet

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Barn har arbetat i alla tider; inom jordbruket, hantverket och senare inom industrin. Barnens insats var avgörande för att man skulle få mat på bordet i de allra flesta hem. Att barnen skulle delta i arbetet var en självklarhet och arbetet ansågs dessutom fostrande och nyttigt, barnen skulle lära sig att veta hut. Lättja sågs som en dödssynd. Genom att vara tillsammans med de vuxna lärde sig barnen vuxenlivets arbetsuppgifter. När den allmänna folkskolan infördes i Sverige på 1840-talet protesterade många föräldrar mot att barnen genom att gå i skolan inte längre kunde bidra till familjens försörjning.

Ämnen:
Historia, Pedagogiska frågor, Samhällskunskap > Arbetsmarknad och arbetsliv
Ämnesord:
Arbete, Arbetsmarknad, Barn och ungdom på arbetsmarknaden, Barnarbete, Barndomen, Historia, Samhällsvetenskap, Sociala frågor
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i När barnet blev barn

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNär barnet blev barn

Det onda barnet

Den medeltida kyrkan predikade att barnen var i djävulens våld innan de blev döpta. Aga blev det främsta medlet för att driva ut ondska och att fostra.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNär barnet blev barn

Det arbetande barnet

När den allmänna folkskolan infördes i Sverige på 1840-talet protesterade många föräldrar mot att barnen genom att gå i skolan inte längre kunde bidra till familjens försörjning.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNär barnet blev barn

Det romantiska barnet

1700-talsfilosofen Jean-Jacques Rousseau kom med en ny syn på barndomen. Från och med nu började barn ses som något väsensskilt från vuxna.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNär barnet blev barn

Barndomens århundrade

Samhällets ansvar för barns uppväxtvillkor kommer alltmer i centrum under 1900-talet. Under detta århundrade gör också flera lagar att aga till sist blir förbjudet.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNär barnet blev barn

Det kompetenta barnet

På 1980-talet sker ett paradigmskifte i vår syn på barn. Nu framhäver man barns förmågor och möjligheter istället för sårbarhet och omvårdnadsbehov.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNär barnet blev barn

Barndomen som försvann

Skyddet som tidigare omgärdade barndomen har långsamt demonterats. Via olika medier exponeras dagens barn för helt andra saker än tidigare.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer historia

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Tänka rätt och tycka lämpligt

Fredrik Alvén forskar vid Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö högskola och undersöker vad som är syftet med undervisning i historia. Är det medborgarfostran för en kollektiv förståelse? Eller handlar det om medborgarkompetens och att utveckla kritiskt tänkande, argumentationsteknik och källkritik? Inspelat på Malmö högskola den 20 oktober 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Pop och politik - eftersnack

Bakom kulisserna

Vi går tillbaka till 1994 och pratar om vad som hände då, bland annat läser vi artiklar om det internationella datanätverket internet och om avslöjanden om Ulf Ekberg. Hur gick det till när Anna Charlotta och Agneta fick tips om att de borde intervjua Ola Håkansson om 1960-talets vilda turnéliv? Vad hände bakom kulisserna när redaktionen mötte sångaren LaGaylia Frazier? Agneta berättar om vad som hände när hon åkte hem till Björn Ulvaeus för en picknick-intervju.