Titta

UR Samtiden - Grav språkstörning

UR Samtiden - Grav språkstörning

Om UR Samtiden - Grav språkstörning

Hur möter man barn och unga som bär på en grav språkstörning? Hur kan man som pedagog hjälpa dem i deras språkutveckling? Här samlas forskare och pedagoger för att ge handfast fortbildning för de som möter barn med språkstörning i sitt arbete. Inspelat i Uppsala konsert och kongress i april 2012. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Till första programmet

UR Samtiden - Grav språkstörning : När språklig sårbarhet möter skolans kravDela
 1. Tack för de varma, välkomnande orden.

 2. Jag känner
  att jag vill lägga den här timmen på-

 3. -att sammanfatta vad jag anser
  att språkstörning handlar om.

 4. Under 30 år har jag mött barn
  med språk- och kommunikationsproblem-

 5. -i ett sjukvårdsperspektiv,
  som logoped.

 6. Jag avslutade det med en avhandling
  som behandlade-

 7. -de frågor och problem
  som jag inte riktigt kunde förklara-

 8. -för mina logopedstudenter
  eller för föräldrar till barnen.

 9. De frågor som jag behandlade
  inom ramen för avhandlingsarbetet-

 10. -var t.ex.
  hur man skiljer språkförsening-

 11. -från språkstörning,
  som varar livet ut.

 12. Nästa fråga var hur uppmärksamhets-
  och koncentrationsproblem, som ADHD-

 13. -förhåller sig
  till språkstörning och dyslexi.

 14. Den tredje frågan som jag behandlade
  i avhandlingen var:

 15. Hur arbetar vi med språkstimulering i
  förskolan för barn med språkstörning?

 16. Ska man ha grupper
  med barn på samma språkliga nivå-

 17. -eller ska de vara med barn som har
  ett typiskt utvecklat språk?

 18. Den fjärde frågan som jag adresserade
  inom ramen för avhandlingen var:

 19. Hur talar vi som ska vara
  professionella samtalare?

 20. Hur pratar vi själva för att hjälpa
  barnen med språkstörning?

 21. Nu ser jag alltihop
  från andra sidan-

 22. -från skolans sida.

 23. Efter fyra år på
  Fakulteten för lärande och samhälle-

 24. -där jag utbildar specialpedagoger-

 25. -har jag mött frågan om vad som
  händer när barnen möter skolans krav.

 26. Det ska jag prata om här i dag.

 27. Då så...

 28. Om ni undrar över loggan
  eller Power Point-bakgrunden-

 29. -som är härligt skvalpande vatten-

 30. -tyvärr där uppe
  i stället för där nere-

 31. -så symboliserar den min arbetsplats
  som ligger vid hamninloppet i Malmö.

 32. Från mitt tjänsterum
  ser jag det underbara vattnet.

 33. Jag har fem tankar om språkstörning-

 34. -och kring dem vill jag ge er
  lite tankestoff.

 35. Jag kommer inte med några sanningar-

 36. -utan det är mitt sätt
  att försöka förstå-

 37. -vad jag är med om i mina möten
  med barn med kommunikationsproblem.

 38. Den första tanken är-

 39. -att muntligt och skriftligt språk
  hänger ihop. Det är inte olika saker.

 40. Man börjar inte på ruta ett när man
  ska lära sig att läsa och skriva-

 41. -utan det är fortsättningen på den
  tidiga muntliga språkutvecklingen.

 42. Vad har jag då för tankar kring det?

 43. Många som har hört mig tidigare
  vet att jag-

 44. -inte kan låta bli
  att visa min språktrappa.

 45. Anledningen till att jag är
  så förtjust i den-

 46. -är att grunden
  är samspel och kommunikation-

 47. -och att överhuvudtaget
  ser på ett ömsesidigt sätt-

 48. -mellan barnen och omgivningen-

 49. -och hur man gör sig förstådd
  och kan förstå varandra.

 50. Det är grunden för hela alltet-

 51. -så även de högsta stegen,
  där man läser och skriver-

 52. -vilar på samspel och kommunikation,
  och att man tillsammans tolkar text-

 53. -och gör sig förstådd
  via det skriftliga språket.

 54. På nästa steg bygger man upp
  sin begreppsapparat.

 55. Det gör man med alla sinnen.

 56. Man får ett meningsfullt innehåll
  för sina upptäckter.

 57. Man gör helt enkelt ord
  av omvärldskunskap.

 58. Det är fundamentet när man sen
  ska läsa och skriva.

 59. På det tredje steget kommer vi till-

 60. -uttal
  och grammatisk uttrycksförmåga.

 61. Det innefattar att kunna uttrycka
  och uttala, men också att förstå.

 62. Nästa steg är ett bemästrande steg-

 63. -där man visar att man kan
  laborera med, ifrågasätta, leka med-

 64. -kritiskt granska sitt språk
  i förhållande till dess innehåll.

 65. Därefter följer naturligt
  ett möte med skriften-

 66. -en nyfikenhet på bokstävernas värld.

 67. När man börjar skolan
  har man grunden.

 68. Grunden i form av kommunikation
  och samspel kan man kalla funktion.

 69. Man kan förstå och göra sig förstådd
  i vardaglig kommunikation.

 70. Det andra trappsteget handlar om
  begrepp och ordförråd.

 71. Vi har också
  ett grundläggande paket av ord-

 72. -att använda för att uttrycka mening.

 73. Det tredje steget,
  den språkliga formen-

 74. -är i de allra flesta fall grundlagd
  när man börjar skolan.

 75. What's the problem?

 76. Då menar jag att alla de här stegen-

 77. -fortsätter utvecklas
  även efter att man har börjat skolan.

 78. Funktionen
  vidareutvecklar man hela livet.

 79. Man blir mer följsam
  för den man står framför.

 80. Det här är ett lärtillfälle för mig.

 81. Jag ska försöka få fram mina tankar
  i en så här pressad situation-

 82. -med kameror
  och allt vad det innebär-

 83. -och jag ska vara flexibel-

 84. -och anpassa budskapet efter
  det intresse som finns hos åhörarna.

 85. Nästa steg har mer anknytning till
  begreppen och orden-

 86. -och vi hoppas att vi alla lär oss
  nåt nytt varje dag.

 87. Ordförrådet är långt ifrån färdigt
  när jag börjar skolan.

 88. Det ska finnas
  ett ständigt tillflöde-

 89. -och de ord som fylls på-

 90. -betecknar mer och mer variation,
  fyllighet och färg-

 91. -så att språket får blomma
  med fler adjektiv och adverb.

 92. Och vad gäller formen, så lär jag mig
  fler och fler finesser-

 93. -och komplext språkbruk,
  som att binda ihop satser, att syfta-

 94. -att ha bisatser som kanske är
  relativa till huvudsatserna-

 95. -och att få ihop det så att jag kan
  uttrycka mig precist-

 96. -och dessutom få alltihop att lyfta

 97. Jag kan generalisera
  genom abstraktioner.

 98. Jag tror mycket på
  att man vidareutvecklar sitt språk-

 99. -när man möter skriften.

 100. Det muntliga innebär till stor del
  att man benämner det närvarande-

 101. -och det pågående.

 102. Därifrån ska vi komma över till det
  som är bortom här och nu-

 103. -d.v.s. en annan plats
  och en annan tid.

 104. Det kan vara tid bakåt eller framåt.

 105. Det refererande språket
  byggs ut mycket-

 106. -och man pratar i dag mycket om
  narrativ förmåga och narration.

 107. Själva mediet skrift-

 108. -ser jag som ett sätt
  att göra kommunikation hållbar-

 109. -eller permanent.

 110. Den finns kvar även när den fonetiska
  signalen har klingat ut.

 111. Då är det lätt att hitta förelöpare-

 112. -till skrivandet.

 113. Det räcker att lämna
  några spår efter sig-

 114. -som andra kan tyda
  eller som hjälper mig minnas.

 115. Man kan lägga stenar, pinnar och löv
  i mönster som betyder nåt-

 116. -åtminstone "Jag har varit här".

 117. Man kan rita eller kladda
  med lera, kol, sand eller kritor-

 118. -och spåra eller klottra.
  Alla dessa uttrycksformer ser jag-

 119. -som förelöpare till
  de skriftliga symbolerna bokstäver-

 120. -och dem kan förskolan stimulera.

 121. Förståelsen - att tolka och tyda-

 122. -det innebär att tolka
  andras efterlämningar och spår.

 123. Det kan vara runor, ristningar,
  hemliga lappar, loggor eller skyltar.

 124. Att vidga textbegreppet
  tror jag mycket på-

 125. -och då får vi med förskolan.

 126. Nu tror ni kanske att det är fel
  att jag kommer till trappan igen-

 127. -men om ni tittar noga så ser ni
  att det står andra saker på stegen.

 128. De här sakerna har att göra med
  skriftspråksutvecklingen-

 129. -så det första steget
  är att kommunicera i skrift-

 130. -att göra sig förstådd genom
  att skriva och förstå när man läser-

 131. -både det utskrivna
  och det som är mellan orden.

 132. Nästa steg, innehållssteget-

 133. -innebär att man utvidgar
  och organiserar sitt ordförråd-

 134. -så att man kan hitta orden igen
  när man behöver dem för att berätta.

 135. "Ord" och "ordning"-

 136. -är lika och har mycket gemensamt.

 137. Det gäller att ha ordning
  i hierarkiska strukturer:

 138. Alla möbler i en kolumn
  och alla insekter i en annan.

 139. Har jag mappat in ordförrådet,
  så blir det lättare att hitta orden.

 140. Det är precis
  som med pappren hemma på köksbänken.

 141. Har vi dem i mappar så hittar vi, och
  detsamma gäller dokument i datorn.

 142. Det tredje steget är att utveckla
  sin syntax och morfologi-

 143. -så den blir elaborerad och komplex-

 144. -så man inte bara klarar enkelt språk
  med subjekt, verb och objekt-

 145. -utan kan använda omvänd ordföljd
  eller passiv satskonstruktion, o.s.v.

 146. Metaspråket - att leka med och
  ifrågasätta orden och dess innehåll-

 147. -står för kreativitet
  och olika genrer.

 148. Att se lekfullt på språk hoppas vi
  att vi fortsätter med hela livet-

 149. -och inte minst när vi
  läser och skriver-

 150. -så att vi sen
  språkar för att lära-

 151. -vilket det blir i skolan.

 152. Det var lite av mina tankar kring
  att muntligt och skriftligt hör ihop.

 153. Nästa take home-message-

 154. -är att
  språkstörning i tal och skrift-

 155. -inte är konstant,
  utan nåt som ändrar skepnad över tid.

 156. Det har tagit mig många decennier
  att inse det.

 157. Till en början är det kanske mest
  så att man är lite sen i starten.

 158. Man kan vara en "late talker"-

 159. -så att man inte utvecklar sina
  första begripliga ord när man är ett-

 160. -utan när man är ett och ett halvt.

 161. Själva starten och tajmningen av den
  är sen.

 162. Nästa typ av tecken på
  en skör och sårbar språkutveckling-

 163. -är takten.
  Det kom i gång, men det går långsamt.

 164. Milstolparna förskjuts, och satserna
  kanske inte kommer förrän man är tre-

 165. -fastän ens jämnåriga har börjat
  uttrycka sig i satser när de är två.

 166. Den tredje typen
  av sårbar språkutveckling-

 167. -har inte bara att göra med tajmning
  och takt, utan är helt annorlunda.

 168. Lillebror pratar inte alls som
  storebror gjorde i motsvarande ålder.

 169. Det kommer kanske bara ljud bak
  i halsen eller framme vid läpparna.

 170. Eller så är det omöjligt
  att få med nån grammatisk finess-

 171. -i en ålder då man väntar sig det.

 172. Då blir det ofta telegramstil.

 173. Säger man "Åka mormor"
  så undrar man-

 174. -"Har du varit hos din mormor, ska du
  åka dit eller vill du åka dit?".

 175. Det blir en stor tolkningsmån om man
  uttrycker sig telegramstilsaktigt-

 176. -eller, som jag säger, sms-aktigt.

 177. Man kan också säga att
  den där språkstörningsdiagnosen-

 178. -från förskoleåldern kanske inte
  märks när man börjar skolan.

 179. De hörbara språkproblemen
  har ofta försvunnit-

 180. -eller läkt ut.

 181. Men det kanske är en illusion.

 182. Precis det
  kom Scarborough och Dobrich på.

 183. Det kan vara en illusion
  att den är borta-

 184. -för efter ett par år i skolan
  upptäcks läs- och skrivsvårigheter

 185. -och då undrar man
  hur det kan komma sig.

 186. Föräldrarna trodde att allt var bra
  och att de där bekymren var borta.

 187. Då är min förståelse att-

 188. -det kanske ligger under ytan
  som ett slags sårbarhet-

 189. -som märks mer eller mindre i olika
  sammanhang och utvecklingsskeden.

 190. De märks mer när skolans krav
  triggar fram dem-

 191. -och kanske inte alls hemma,
  för vardagsspråket funkar ju.

 192. Då vill jag med några bilder
  ge er lite exempel på-

 193. -hur man i det tidiga kan märka-

 194. -problemen med funktionen i språket-

 195. -alltså pragmatiken,
  eller det första trappsteget.

 196. Det gäller då
  att komma och dela med sig.

 197. "Kommunikation" betyder
  "dela med sig" och "göra gemensamt".

 198. Men man kanske inte visar eller
  berättar vad man har varit med om-

 199. -och man kanske inte är så duktig på
  att läsa av andra-

 200. -och se vad andra har att komma med.

 201. Kanske är det problem med att
  bjuda in andra i samtal och leken-

 202. -och kanske är det svårt att komma in
  i andras pågående lek.

 203. Ska man berätta nåt så tar man kanske
  för mycket för givet-

 204. -så att det blir obegripligt-

 205. -eller så berättar man så mycket
  att de som lyssnar går därifrån.

 206. Vad blir det för problem? Jo,
  man blir svår att kommunicera med.

 207. Det kanske kommer
  för mycket oväntade svar-

 208. -och initiativ till
  "god dag yxskaft-samtal".

 209. Eller så glider ämnet i diket
  så att man tappar tråden.

 210. Hur kan då pragmatiska svårigheter
  märkas i skriften?

 211. Det finns säkert samband där-

 212. -för om man inte förstår det som är
  mellan raderna eller bakom orden-

 213. -utan bara det explicita-

 214. -då lägger man inte till
  sina tolkningar-

 215. -och sin inferentiella förståelse.

 216. Kanske håller man sig inte till
  ämnet, utan när man skriver texter-

 217. -så glider man ifrån
  det man skulle skriva om.

 218. I läsförståelsen så blir det svårt.

 219. Det blir väldigt näratolkat
  och man läser inte alls på djupet.

 220. Det kanske är svårt att formulera sig
  så att andra förstår.

 221. Så kan första trappstegets problem
  ändra sig-

 222. -från muntlighet till vänster
  till skriftlighet till höger.

 223. När det gäller semantiken,
  ordens betydelser, då?

 224. Det här med begreppen och orden...?

 225. När man var liten var det kanske
  svårt att skapa egna inre bilder-

 226. -när man lyssnade på sagor.

 227. Kanske var det svårt att plocka till
  sig och bemästra nya begrepp och ord-

 228. -och att få en struktur på det
  i sitt ordförråd.

 229. Det kanske märktes genom att man
  inte satt kvar när det lästes saga-

 230. -för att man
  inte fick det att blomma i huvudet-

 231. -genom visualiserade föreställningar.
  Då drabbas behållningen.

 232. Många i förskolan tänker att det är
  ADHD när man inte kan sitta still-

 233. -men i många fall är det så
  att språkförståelsen brister.

 234. När föräldrarna kommer får de nästan-

 235. -mjölka ur barnet
  för att få höra vad de har gjort-

 236. -för det är svårt att strukturera
  egna meningsfulla berättelser.

 237. Det blir fåordigt.

 238. I skriften kan man se samma sak.

 239. Det är helt enkelt
  svårt med det meningsbärande-

 240. -att lägga till
  och bemästra ett innehåll-

 241. -och även att mobilisera ord
  och formulera begripliga texter.

 242. När det går så trögt och är så svårt
  att lyckas med det-

 243. -så får man en svag läs- och
  skrivlust. Det blir inte så roligt.

 244. Det tredje trappsteget, då?

 245. Hur kan vi se att språkproblem kan-

 246. -finnas med och visa sig i olika
  muntliga och skriftliga skepnader?

 247. I det muntliga kretsar mycket kring
  begriplighet-

 248. -både uttals- och uttrycksmässigt.

 249. Lyckas man inte med det så blir man
  mer tyst och fåordig-

 250. -och kanske svårförståelig.

 251. I skriften kan motsvarande
  fonologiska och grammatiska problem-

 252. -märkas genom ett osäkert förhållande
  mellan fonem och grafem.

 253. Läskoden knäcks senare-

 254. -och det är inte lika lätt
  att formulera sig i skrift.

 255. Det gör att man får ta om och kämpa
  för att få ut mening ur texten.

 256. Ofta tappar man sånt som inte är
  betonat och sånt som är grammatiskt.

 257. Vi får komma ihåg vad dyslexi
  hette förr. Det kommer ni väl ihåg?

 258. Ordblindhet.

 259. Jag ser alltså samband mellan tidigt
  och sent, muntligt och skriftligt.

 260. Tal och skrift hör ihop,
  och det kan förändras över tid.

 261. Min nästa punkt-

 262. -är att språkstörning varierar
  beroende på sammanhanget.

 263. När vi kommer till skolan-

 264. -finns inte riktigt tid och tålamod-

 265. -till att ha själva språket
  som mål i sig-

 266. -utan man tar nästan för givet
  att det ska funka.

 267. Från att ha haft
  mycket tid att lära språk-

 268. -tas det för givet att man äger det,
  för nu ska språket funka som verktyg.

 269. Nu finns inte tid till att lära språk
  på samma helhjärtade sätt-

 270. -utan man språkar för att lära.

 271. Här vill jag stanna upp och säga-

 272. -att vi aktivt måste jobba för att
  vi ska lära oss språk i alla ämnen-

 273. -så att man inte tar för givet
  på sätt som skapar problem.

 274. I Malmö känner jag mig stolt över att
  vi har en gästprofessor från Holland-

 275. -som hjälper oss med att införa
  språkinriktad undervisning-

 276. -i alla ämnen.

 277. Letar ni på internet
  så heter hon Maaike Hajer.

 278. Hajer stavas precis som det låter.

 279. Hon har nämligen skrivit en bok
  om språkinriktad undervisning-

 280. -och det innebär
  att vi ska ha kvar språket som mål-

 281. -och inte bara ta för givet
  att det ska funka.

 282. Vilka utmaningar
  triggar fram problemen?

 283. Ja...

 284. Jag tycker mig ha sett
  åtminstone tre viktiga faktorer.

 285. Det första är att det finns fler
  språk än svenska.

 286. Det är komplext och abstrakt språk
  och en ökad textmassa.

 287. Det är inte en sida, utan sju.

 288. Det är hela tiden mer och mer,
  och fort ska det gå.

 289. Helst ska allt vara klart i morgon.

 290. Det är klart att det
  skapar en känsla av insufficiens.

 291. Nästa faktor är att det är
  fler att relatera till-

 292. -och större lokaler
  att orientera sig i.

 293. Man har olika lärare i olika ämnen,
  som har olika språkkulturer.

 294. Det är en väldig skillnad
  på kemilaborationsuppgiften-

 295. -och inlämningsuppgiften
  i t.ex. svenska.

 296. Vad är det då
  som skolan tar för givet?

 297. Man förväntas
  kunna jobba självständigt-

 298. -vilket kräver mycket språk.

 299. Vi har en förhoppning om att ha en
  internaliserad dialog med oss själva-

 300. -när vi ska lösa problem, klura
  och försöka begripa saker.

 301. Man ska också kunna
  samverka med andra.

 302. Då måste jag förstå vad andra säger,
  och sätta in det i ett sammanhang-

 303. -och se min roll i det.

 304. Att man kan förstå och lyssna
  på andra tas ofta för givet.

 305. Nån sa:

 306. "Att förstå innebär inte att man
  hämtar mening ur ett uttalande"-

 307. -"utan att man ger det en mening."
  Att förstå är nåt aktivt.

 308. Allt som gäller exekutiva funktioner-

 309. -som att planera, organisera
  och genomföra egna arbeten-

 310. -är nåt
  som man måste jobba mycket mer med-

 311. -för det är nåt man lär sig-

 312. -och inte nåt som man bara kan.

 313. Det gamla ordet "studieteknik"
  borde vi plocka in i ny tappning.

 314. Det tas också för givet
  att man har en motor-

 315. -en nyfikenhet och drivkraft,
  och att man formulerar egna frågor-

 316. -och kan söka, hitta och fatta
  från olika källor.

 317. Man är ute på nätet
  och i biblioteket-

 318. -och intervjuar föräldrar och lärare-

 319. -men att sen sätta ihop egna alster
  av fem olika källor-

 320. -är ju otroligt krävande egentligen.

 321. Men man tar ofta för givet
  att man bara kan det-

 322. -och att man kan få ner det
  på pappret eller i datorn.

 323. Det är klart att många kopierar
  och klistrar in, för det är svårt.

 324. Där måste vi jobba mer proaktivt.

 325. Sen tar man för givet
  att man kan läsa på olika sätt.

 326. Mina barn med språkstörning i botten
  eller i bagaget-

 327. -läser alltid med treans växel.

 328. I själva verket ska man ibland gå upp
  i högre växlar för att översiktsläsa-

 329. -men man ska framförallt kunna gå ner
  i lägre växlar för att stanna upp-

 330. -och fundera, formulera med egna ord-

 331. -och variera sin lästeknik
  och sitt lästempo.

 332. Vi har också tagit för givet att man
  kan ifrågasätta, värdera-

 333. -läsa kritiskt och inte köpa allt.

 334. Barnen med språkstörning tror
  att det bara är de som inte fattar.

 335. De lägger för mycket på sig själva-

 336. -i stället för att träna
  på att granska källor-

 337. -och se att det står så positivt
  för att nån vill sälja nåt, t.ex.

 338. Man behöver resonera mer med ungdomar
  kring värdet av det de läser-

 339. -och kring det
  som står mellan raderna.

 340. Allt det kan vi träna muntligt.
  Vi måste inte läsa och skriva.

 341. Vi kan träna det genom att diskutera
  och ta det muntligt.

 342. Då får vi mer reflexion, resonemang,
  granskning, argumentation-

 343. -och problemlösning.

 344. Allt det kan man med fördel
  börja med i förskolan-

 345. -och jag och Bim Riddersporre har
  nedtecknat våra tankar kring det här-

 346. -och velat döpa det till nåt,
  för att det inte ska tas för givet.

 347. Vi har döpt det till
  "kärnämnen i förskolan".

 348. Ja...

 349. Då ska vi se om jag hittar tillbaka.

 350. Då har vi pratat om tre
  av mina take home-messages.

 351. Det fjärde är:
  Språkstörning syns inte.

 352. Det är ju för väl det, kan man tycka.

 353. Det är väl ingen
  som önskar sig synliga handikapp.

 354. Men det är också lite dumt
  att det inte syns.

 355. Den tanken vill jag utveckla
  tillsammans med er.

 356. Det genererar
  ingen gratis förståelse.

 357. Det är mer fritt att tolka det
  som att man är lite lat-

 358. -att man inte skärper sig
  eller att man egentligen kan.

 359. Ofta får barn med språklig sårbarhet
  för lite förståelse.

 360. Jag försöker tolka det här
  utifrån deras perspektiv-

 361. -och då föreställer jag mig att-

 362. -den centrala frågan är:
  "Duger jag?"

 363. Vi ska ändå tänka att-

 364. -det inte bara är när det gäller
  kunskapande och lärande-

 365. -som man ska duga. Man ska inte bara
  klara av proven, förhören-

 366. -och kunskapsutvecklingen-

 367. -utan det handlar
  precis lika mycket om vänskapandet-

 368. -om att ha kamrater,
  att bli inbjuden i leken-

 369. -och att som en knatte sa
  om vad som var viktigast med skolan:

 370. "Att det är nån
  som väntar på morgonen."

 371. Man behöver känna att man har
  ett sammanhang där man är viktig.

 372. När jag försöker förstå det här med
  språk och självkänsla känner jag-

 373. -att om jag inte riktigt
  förstår vad andra pratar om-

 374. -eller om jag har
  läsförståelseproblem-

 375. -så är det lätt att känna sig dum.

 376. Och om andra börjar skratta
  åt nåt som är roligt i texten-

 377. -eller i språket-

 378. -så triggar det ännu mer fram
  en känsla av att man inte hänger med.

 379. Om andra inte lyssnar
  på det man berättar-

 380. -utan hela tiden säger
  "Va? Nu hörde jag inte riktigt"-

 381. -så är det klart att man till slut
  säger "Det var inget".

 382. Man ger upp,
  för det är otroligt provocerande.

 383. Ni kan träna en kort stund-

 384. -på fikarasten genom att hela tiden
  säga "Nu hänger jag inte med".

 385. Det är förfärligt.

 386. Och barn med språkstörning
  har det så hela dagen.

 387. Folk säger: "Hur menar du då?"

 388. Risken är att de till slut
  inte tycker att de har nåt att säga.

 389. Och att nån härmar ens sätt att prata
  är ännu värre.

 390. Då blir man garanterat tyst,
  för det är inte alls kul.

 391. Jag läste i en artikel
  om en nittonåring med språkstörning-

 392. -som hade intervjuats om hur
  det känns att ha en språkstörning.

 393. Han säger "It's like they're driving
  sports cars and I'm on a tricycle"-

 394. -d.v.s. "De andra kör sportbilar
  men jag kör trehjuling".

 395. Det är inte kul.

 396. Det känns som att jag håller tiden-

 397. -så då kan vi vila lite mer
  i de här budskapen-

 398. -och på nåt sätt ta det femte
  och sen försöka förstå helheten-

 399. -om hur skolan ska möta barnen
  med skört och sårbart språk.

 400. Då kommer vi till möjligheterna.

 401. Det är där jag vill avrunda.

 402. Vi ska inte leta svårigheter
  utan hitta möjligheter.

 403. Det är budskapet.

 404. Det måste vara så, för det känns fel-

 405. -om skolan ska vara
  nästa sjukvårdsinstans med diagnoser-

 406. -där man letar efter brister.

 407. Man ska kartlägga problem-

 408. -men för att möjligheterna
  ska bli synliga.

 409. Det viktigaste är ju ändå-

 410. -att sårbarheten
  och känslan av insufficiens-

 411. -som är så nära förknippad med-

 412. -"Det var inget", d.v.s. att man
  ger upp, får inte vinna.

 413. Det som ska vinna
  är det som pekar framåt:

 414. Kompetensen, känslan av att nåt är
  spännande och kul-

 415. -och att man vill
  hålla på mer med nåt.

 416. Det är det enda sättet
  för skolan att kunna ge-

 417. -ett självförtroende och nycklar
  till ett livslångt lärande-

 418. -där språket är ett viktigt verktyg.

 419. Då vill jag dela med mig
  av mina försök-

 420. -till att se
  hur möjligheterna kan bli synliga.

 421. Om ni har läst boken
  "Barn utvecklar sitt språk"-

 422. -så har jag i nyutgåvan från 2010-

 423. -blivit ombedd
  att försöka utveckla det där mer.

 424. Det tänkte jag ägna
  den sista kvarten här till-

 425. -d.v.s. till att se helheten.

 426. När det muntliga och skriftliga så
  tydligt hänger samman-

 427. -är det väldigt viktigt att,
  även om vi gör en dyslexiutredning-

 428. -så måste det muntliga språket vara-

 429. -en precis lika viktig del i det
  som att stava, avkoda och läsa.

 430. Jag kom på det när jag besvarade fler
  frågor än dem som fanns i remisserna.

 431. När jag sen diskuterade det
  med dem som hade skickat remisserna-

 432. -sa de att det var spännande att jag
  hade tittat på deras ordförråd-

 433. -hur de förstår, hur de kan berätta
  och hur de kan kommunicera.

 434. Då sa jag bara: "Ja, precis."

 435. Sen tänker jag
  att det inte bara är vi-

 436. -som i våra jobb är satt att göra
  utredningar och bedömningar-

 437. -utan eleven själv vet ju nånting
  om sig, sitt språk-

 438. -sin världsuppfattning och ordförråd.

 439. Varför inte be eleverna själva
  att skatta vad som är lätt och svårt?

 440. Jag har satt i system att göra det-

 441. -så att jag får ett inifrån- eller
  ett barnperspektiv på det med språk.

 442. Då blir det tydligt
  att resurserna och styrkorna-

 443. -är ännu viktigare
  än bristerna och problemen.

 444. De bildar ju underlaget
  för hur vi ska gå vidare.

 445. De blir medel.

 446. Hur tänker jag, då?
  Jo, allt det där...

 447. Jag vet inte om ni
  ser det på bilderna-

 448. -men kanske har nån
  kunnat läsa texten längst ner.

 449. Det står: "Verbalt samspel"-

 450. -"hörförståelse på ordnivå,
  benämnande på ordnivå"-

 451. -"hörförståelse på satsnivå,
  berättande i satser"-

 452. -"auditivt minne", alltså hur man
  kan hålla kvar nonsensord-

 453. -"språklig medvetenhet,
  läsning som avkodning"-

 454. -"läsning som läsförståelse,
  skriftlig formulering och stavning".

 455. Då hoppas jag att ni kan se
  att det är trappan igen.

 456. Eller hur?

 457. Allt det tidiga ligger till vänster.

 458. Allt det muntliga finns till vänster-

 459. -och till höger
  finns mötet med skriften-

 460. -att avkoda, läsa, förstå, formulera
  och stava.

 461. Bron mellan muntligt och skriftligt
  är den språkliga medvetenheten.

 462. Det är ofta metaspråket som behövs
  för att man ska kunna komma över-

 463. -till skriftspråkets värld.

 464. Då tänker jag att om det är-

 465. -en typisk, specifik
  läs- och skrivsvårighetsproblematik-

 466. -så är det ofta så att det finns
  resurser i det muntliga-

 467. -och problemen kommer
  när man möter skriften-

 468. -och man ska hantera
  förhållandet mellan fonem och grafem.

 469. Här finns det mycket hjälp.

 470. Vi har ordbehandlingsprogram,
  talsyntes-

 471. -och dikteringsprogram.
  Det finns mycket hjälp-

 472. -och jag är sällan bekymrad
  när dippen bara är till höger.

 473. Jag är mer bekymrad
  när jag får såna här-

 474. -där det inte är självklart
  att dippen är till höger-

 475. -utan där det mycket väl
  kan vara så att-

 476. -det svåra är att kommunicera-

 477. -och där förståelsen
  hamnar lägre än det egna benämnandet.

 478. Hela tiden verkar det vara så här:

 479. "Förståelse"
  ligger lägre än "berätta själv"-

 480. -och de enda höjda punkterna,
  sånt man har riktigt lätt för-

 481. -är just dem som innebär
  att leka med ljud och bokstäver-

 482. -och att avkoda.

 483. De här förmågorna kan utsättas för-

 484. -en färdighetsträning
  som är frikopplad från förståelse-

 485. -som tyvärr då kan-

 486. -få omgivningen att tro
  att man är jätteduktig på språket.

 487. Det rent tekniska avkodandet
  funkar ju bra-

 488. -men det ger inte mening,
  för läsförståelsen är inte i paritet.

 489. Då blir jag orolig,
  för det är inte självklart-

 490. -att de tekniska hjälpmedlen hjälper.

 491. I det fallet är det mycket mer så-

 492. -att vi får hämta upp
  från första, andra och tredje steget-

 493. -d.v.s. grunden i språkutvecklingen.

 494. Ja.

 495. Då har vi fem minuter kvar.
  Vad kan vi göra?

 496. Skapa förutsättningar.

 497. I skolan ska man skapa miljöer
  där det är möjligt att lyckas.

 498. Det behövs rimliga tidsramar
  och en anpassad svårighetsgrad.

 499. Man ska inte lyckas alla gånger,
  för då är det ingen utmaning-

 500. -men man kan lyckas
  sex av tio gånger-

 501. -så att man har en chans
  och så att m an stimuleras.

 502. Vad gör vi, då?

 503. Jag tänker på
  den fjärde studien i min avhandling.

 504. Hur vi är i mötena med barnen
  betyder nånting.

 505. Vi ska vara goda förebilder,
  som är där och inte tänker på annat.

 506. Vi ska följa deras intressefokus
  och läsa av, lyssna och bekräfta.

 507. Steg ett i trappan
  är lika relevant för oss-

 508. -så att vi är
  i kommunikation med barnen-

 509. -och har meningsfulla tankeutbyten.

 510. Vi ska inte bara ge stöd
  och underlätta-

 511. -utan även stimulans och utmaningar.

 512. Vi har väl alla lärt oss nåt
  av Skolinspektionens rapporter-

 513. -från vissa särskoleklasser
  där utmaningarna var för låga?

 514. Det gäller att hitta balansen
  mellan att underlätta och utmana.

 515. Sammanfattningsvis vill jag ge rådet:

 516. Stärk och utmana grunden i språket:

 517. Kommunikationen, samspelet, förmågan
  att förstå och göra sig förstådd-

 518. -att läsa av det man har framför sig,
  att ta olika perspektiv-

 519. -och att benämna världen
  med alla sinnen.

 520. Det räcker inte med en godnattsaga-

 521. -utan språket i allt vi gör
  både hemma och i förskolan-

 522. -kan aldrig komma för tidigt.

 523. Om vi lyckas med det
  så lyckas vi med-

 524. -att proaktivt jobba
  för läsförståelsen.

 525. Det är det larmrapporterna
  handlar om.

 526. Det är inte avkodningen.
  Den har vi lyckats underlätta-

 527. -genom lekar med ljud och bokstäver.

 528. Nu måste vi klättra ner-

 529. -och ta med oss det kommunikativa:

 530. Turtagandet, växelspelandet,
  perspektivtagandet-

 531. -begreppsutvecklingen och
  förmågan att strukturera ordförrådet.

 532. Det vi sår i grunden
  kan vi skörda i läsförståelse-

 533. -långt upp i vuxen ålder.

 534. Nästa sammanfattande idé är
  att tal och skrift är språk

 535. Båda delar är språk, och de hör ihop.

 536. Vi kan i förskolan
  jobba med språkstimulering-

 537. -och sen skörda frukten i skolan.

 538. Sen måste vi rannsaka oss själva-

 539. -för vi triggar fram problem-

 540. -genom kraven
  och det vi tar för givet i skolan.

 541. Vi måste uppmärksamma
  och jobba aktivt med dem-

 542. -och inte bara utgå från
  att saker redan är på plats.

 543. Där har vi mina fem
  take home-messages.

 544. Allt hänger ihop-

 545. -men språkstörning
  är inte statiskt eller konstant-

 546. -utan skiftar över tid
  och beroende på var man är.

 547. Och språkstörning gör nånting med en-

 548. -om man blir mött med för höga krav-

 549. -eller med att omgivningen
  inte förstår vad man säger.

 550. Så utred tillsammans
  för att hitta möjligheter.

 551. Det var mina ord till er.

 552. Textning: Sofie B. Grankvist
  www.broadcasttext.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

När språklig sårbarhet möter skolans krav

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

I skolan förutsätts att alla själva kan göra sig förstådda. Men det är ingen självklarhet för alla. Barbro Bruce är logoped och verksam vid Malmö högskola. Hon berättar bland annat om vilka utmaningar barn med språkstörning möter i skolan - och hur man kan möta dem. Inspelat i Uppsala konsert och kongress i april 2012. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Specialpedagogik
Ämnesord:
Elever med särskilda behov, Läs- och skrivsvårigheter, Språkstörningar, Språkutveckling, Undervisning
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Grav språkstörning

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grav språkstörning

När språklig sårbarhet möter skolans krav

I skolan förutsätts att alla själva kan göra sig förstådda. Men det är ingen självklarhet för alla. Barbro Bruce är logoped och verksam vid Malmö högskola. Hon berättar bland annat om vilka utmaningar barn med språkstörning möter i skolan - och hur man kan möta dem.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grav språkstörning

Att undervisa i läsförståelse

Undervisning i läsning kräver att läraren har kännedom om hur läsförståelse skapas och hur den kan utvecklas. Barbro Westlund är lärarutbildare och doktorand och berättar om hur man kan hjälpa elever att förstå innebörden i olika slags texter.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grav språkstörning

Barns möten med skriftspråket

Caroline Liberg, professor i utbildningsvetenskap vid Uppsala universitet, visar exempel på hur olika läs- och skrivmiljöer i förskoleåren och skolåren kan se ut och hur man som pedagog kan göra för att stödja en så positiv utveckling som möjligt under de första skolåren.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grav språkstörning

Flerspråkiga elever med språkstörning

Ylva Dalsenius och Jenny Ohlsson beskriver den praktiska vardagen i sitt arbete på Kryddgårdsskolan i Rosengård i Malmö, en miljö där eleverna talar flera olika språk, och hur de arbetar med elever som har språkstörning.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grav språkstörning

Olika samtalsstilar för olika barn

Logopeden Pernille Holck beskriver hur man kan underlätta språkutvecklingen för barn med språkstörning genom att helt enkelt prata olika med barn med pragmatiska språkstörningar. Hur pratar man med barn som har svårigheter med att förstå liknelser som, till exempel "kasta ett öga"`?

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grav språkstörning

Att möta det som är annorlunda

"Kulturmöten" - ordet klingar av att möta människor från olika delar av världen. Men Gillis Herlitz, forskare i etnologi och antropologi, menar att de vanligaste kulturmötena handlar om att möta människor med olika världsbilder, till exempel mötet mellan gammal och ung.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Tänka rätt och tycka lämpligt

Fredrik Alvén forskar vid Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö högskola och undersöker vad som är syftet med undervisning i historia. Är det medborgarfostran för en kollektiv förståelse? Eller handlar det om medborgarkompetens och att utveckla kritiskt tänkande, argumentationsteknik och källkritik? Inspelat på Malmö högskola den 20 oktober 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Barns sexualitet gör vuxna osäkra

Är det okej att en tvååring onanerar på dagis? Förskolepedagoger efterlyser utbildning och ett gemensamt förhållningssätt. Och en pappa funderar på hur han ska göra för att inte hämma sin dotters sexuella utveckling. RFSU:s frågelåda vittnar om vuxnas funderingar och oro, säger sexualupplysare Maria Bergström.