Titta

UR Samtiden - Grav språkstörning

UR Samtiden - Grav språkstörning

Om UR Samtiden - Grav språkstörning

Hur möter man barn och unga som bär på en grav språkstörning? Hur kan man som pedagog hjälpa dem i deras språkutveckling? Här samlas forskare och pedagoger för att ge handfast fortbildning för de som möter barn med språkstörning i sitt arbete. Inspelat i Uppsala konsert och kongress i april 2012. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Till första programmet

UR Samtiden - Grav språkstörning : Att undervisa i läsförståelseDela
 1. Jag vill börja med att säga
  att jag känner mig väldigt hedrad-

 2. -att ha blivit tillfrågad-

 3. -att föreläsa
  på den här spännande konferensen-

 4. -som handlar om grav språkstörning.

 5. Min kompetens ligger egentligen inte
  i just grav språkstörning.

 6. Det är viktigt att säga, men det är
  många faktorer som samverkar-

 7. -så därför vågar jag stå
  här på scenen i alla fall.

 8. Mitt stora intresse är hur man
  utvecklar elevers läsförståelse-

 9. -i klassrummet
  med forskningsbaserade modeller.

 10. Jag skriver en avhandling
  som förhoppningsvis blir klar i år.

 11. Den handlar om hur man utvecklar
  läsförståelse i klassrummet-

 12. -och om hur man får verktyg
  att bedöma den.

 13. Lite kommer jag
  att tangera avhandlingen-

 14. -även om det inte är det
  som är fokus för avhandlingen.

 15. Barbro pratade om möjligheter
  och utmaningar-

 16. -och det är det jag vill försöka
  ta tag i den här föreläsningen.

 17. Jag tänker använda min tid
  genom att prata om-

 18. -det viktiga didaktiska
  begreppet "hur" i klassrummet.

 19. Jag har valt att ha en dörr med
  på min bild-

 20. -och den symboliserar
  vikten av god undervisning-

 21. -som gör att vi möjliggör
  att vara barn, vara elever-

 22. -få möjligheter att upptäcka
  sina möjligheter att uttrycka tankar.

 23. Både i skrift och i kommunikation
  med varandra.

 24. Jag arbetar på institutionen
  för språkdidaktik i Stockholm-

 25. -och där är vi intresserade
  av hur vi utvecklar språket.

 26. Jag tänkte inleda med kursplanen
  i svenska-

 27. -för visst var det så
  att även föregående läroplaner-

 28. -uttryckte vikten av språk, men nu
  ligger det allra först i kursplanen.

 29. Jag skulle vilja börja med
  att läsa upp den här texten.

 30. Just i en konferens som handlar om
  grava språkstörningar-

 31. -kan man ju fundera på
  att ha ett rikt och varierat språk.

 32. Om man nu inte har det, hur får man
  då stöd för att utveckla sina tankar?

 33. Det ska jag försöka
  ge lite modeller på.

 34. Språk och tankar är intimt
  förknippade med varandra.

 35. Jag väljer en bild
  av en verktygslåda.

 36. Den symboliserar
  för mig och många andra-

 37. -att skolans uppdrag är att ge
  eleverna såna mentala verktyg-

 38. -så de kan hantera olika texter
  de möter. Det är vårt uppdrag.

 39. Ibland är det svårt att översätta
  engelska begrepp till svenska.

 40. Ibland har jag behållit
  de engelska begreppen.

 41. Till exempel klingar
  det vackert för mig när man säger:

 42. "Higher level thinking goals."

 43. Oavsett var vi har våra
  svagheter och styrkor-

 44. -ska alla ha chansen
  att utvecklas och visa sina tankar-

 45. -och att man är värd
  att bli lyssnad på.

 46. Ett annat begrepp som ligger nära det
  jag vill framföra-

 47. -är framgångskriterier.
  "Success criteria."

 48. Hur skapar man såna så alla elever
  får en chans att lyckas i skolan?

 49. Jag tar ett engelskt begrepp till.
  "Talking the talk."

 50. Att bygga vidare på det tal
  eleverna redan har.

 51. I stället för att rätta eleverna
  bygger man vidare på deras tankar.

 52. Det är viktigt.

 53. Att hitta aktiviteter i klassrummet-

 54. -där man får chans att kommunicera
  sina tankar.

 55. "Higher level thinking goals."

 56. Då behöver vi som lärare inte
  bara vara...

 57. Jag använder ett engelskt uttryck
  till. Inte bara vara "facilitator"-

 58. -utan att vara "activator", att ha
  en aktiv läsförståelseundervisning.

 59. Jag kommer inte att prata om Pearls-

 60. -men det var intressant när Caroline
  Lidberg skrev analysen av Pearls.

 61. Hon skriver väldigt tydligt
  att det är bra...

 62. Vi är bra på att lära våra elever
  att läsa-

 63. -men våra utmaningar ligger på
  att utveckla kommunikationen-

 64. -kring vad vi förstår genom texter.

 65. Caroline Lidberg skrev en sak
  som har fastnat i mitt huvud.

 66. "Undervisning i
  och av läsförståelsestrategier"-

 67. -"lyser med sin frånvaro
  både i kursplan och i praktiken."

 68. Det var precis det
  som var fram till i somras.

 69. Nu har vi fått väldigt tydliga...
  Vi har Caroline att tacka för det.

 70. Mycket tankar med språk är knutet
  till Vygotskij-

 71. -men det finns en annan person
  man kan knyta nära Vygotskij-

 72. -och det är Jerome Bruner,
  som skapade begreppet "scaffolds"-

 73. -som står för att ge tankestöd. Man
  kan se det som byggnadsställningar.

 74. Det här är lärarens viktiga uppdrag.

 75. Att i undervisningen ge eleverna-

 76. -möjligheter
  att få uttrycka sina tankar.

 77. Ibland att få rita ned en modell
  för sitt tänkande.

 78. Jag ska visa lite sådana modeller.

 79. Jag är intresserad av
  området läsförståelse-

 80. -och har tittat på hur utvecklingen
  har sett ut forskningsmässigt-

 81. -och var ligger utmaningarna?

 82. Det finns en amerikansk studie,
  som har kommit ut årligen sen 1997-

 83. -som heter "What's hot topic,
  what's not hot topic".

 84. Jag tittade på de olika delarna-

 85. -som har belysts
  av prominenta läsforskare i världen.

 86. Då kan man se att...
  1997 tyckte under 40 %-

 87. -av de utvalda läsforskarna att det
  var viktigt att titta på det här.

 88. Vi har till och med
  en nedåtgående trend. Varför?

 89. Jo, vi har länge trott att
  läsförståelse uppkommer automatiskt-

 90. -när elever läser flytande, och där
  måste vi rita om kartan en hel del.

 91. Det hände väldigt
  mycket vid millennieskiftet.

 92. Dels kom de internationella
  mätningarna, vi började jämföra.

 93. "Hur går det för svenska elever
  relaterat till andra länder?"

 94. "Vad händer?" Det kom
  även andra intressanta studier.

 95. Tittar man 2010-

 96. -tycker ungefär 80 % av läsforskarna-

 97. -att läsförståelse är ett område
  vi ska beforska allt mer.

 98. Jag har tittat på
  ytterligare en studie-

 99. -som ligger med riktlinje mot 2012
  och det ser likadant ut.

 100. Ett diagram som har ungefär samma
  utveckling är-

 101. -att lägga mycket forskning på-

 102. -hur vi hjälper eleverna
  att utveckla ordförrådet.

 103. Det ligger väldigt intimt samman-
  knippat, precis som Barbro sa förut.

 104. Jag tänker gå in på lite
  konkreta läsförståelsestrategier-

 105. -som man kan använda sig av
  i klassrummet.

 106. Det är viktigt att det här inte
  blir nån typ av tipspromenad.

 107. Det är lätt att... "Nu ska vi
  börja undervisa i läsförståelse."

 108. Då tappar man lätt anledningen.
  Det måste hänga ihop i ett samband.

 109. Läsförståelsestrategier-

 110. -har ett reciprokt samband-

 111. -med metakognition, att veta
  när man förstår och inte förstår-

 112. -och att man faktiskt
  kan göra nåt åt det.

 113. Då måste man kommunicera
  läsförståelsen i klassrummet.

 114. Här är verktygslådan igen. Jag vill
  även ha med begreppet "motivation".

 115. Det kan aldrig vara så att bara för
  att det står i kursplanen i svenska-

 116. -att vi ska arbeta
  med förståelsestrategier-

 117. -att man gör det för lärarens skull.
  För att hon ska uppfylla läroplanen.

 118. Eleverna måste själva hitta den inre
  motivationen. "Strategin hjälper."

 119. Att kunna se sina starka och svaga
  sidor och jobba med de olika delarna.

 120. Det ska jag försöka visa lite mer om.

 121. Men även att vi är medvetna om
  både när våra elever kommer-

 122. -till skolan, och jag
  menar även förskolan, självklart.

 123. Att de har mycket med sig, att ta
  tillvara på den kunskap de redan har.

 124. Deras förkunskaper
  och sen bygga vidare på den.

 125. Den här modellen
  är väldigt förenklad-

 126. -och finns återgiven i text
  i vissa forskningsartiklar-

 127. -och som en bild med fyra fält
  som jag har använt här.

 128. Man ska inte tolka fälten som
  att de är isolerade från varandra.

 129. Självklart finns det
  ett samband mellan dem-

 130. -men det är intressant att börja
  titta på att när vi säger att vi-

 131. -bedömer elevers läsförståelse-

 132. -funderar på vilken läsförståelse
  det är vi bedömer.

 133. Att vi gör klart för oss
  vad vi menar med läsförståelse.

 134. Den första gruppen är den
  som vi känner att vi är nöjda med.

 135. Eleven har en god ordavkodning,
  man läser flytande-

 136. -och förstår vad man läser. De här
  olika komponenterna är i samspel.

 137. Jag kommer att komma
  tillbaka till den här bilden.

 138. Nästa profil...
  Ni ser "hög och låg språkförståelse".

 139. Här finns också god läsförståelse,
  men här har man svag ordavkodning.

 140. Hur kan det vara möjligt?

 141. Ja, det finns en hel del elever
  vi kan ta in i det här fältet.

 142. Många som inte får fonologin
  att fungera-

 143. -men de arbetar
  med bearbetande strategier.

 144. När jag nämnde "scaffolds" innan
  tänker man ofta läraren-

 145. -som leder eleven mot kunskap,
  men även en text-

 146. -kan vara byggnadsställningar om
  man vet vilken struktur texten har.

 147. "Svag ordavkodning, svag förståelse"
  är den vanliga problemgruppen.

 148. Det är ofta de eleverna
  som behöver specialundervisning-

 149. -och man kan ju inte läsa fel
  hur mycket som helst-

 150. -och ändå ha hög läsförståelse.

 151. Sen finns det en fjärde grupp
  som intresserar många läsforskare.

 152. De elever som har god ordavkodning,
  de läser flytande.

 153. Vi lyssnar på dem. Om vi bedömer
  läsningen med elevens högläsning-

 154. -och ställer lite enkla frågor
  på texten, så klarar de sig.

 155. Men om vi skrapar på ytan
  förstår de inte vad de läser.

 156. Den här gruppen är allt vanligare
  från nio år och uppåt.

 157. Vad är det vi bedömer egentligen?

 158. Jag utgår ifrån en amerikansk studie-

 159. -som Applegate & Applegate gjorde
  2010/11.

 160. Egentligen handlar den om hur
  man kunde förändra undervisningen-

 161. -så att även...
  Man brukar prata om att pojkar-

 162. -har mycket sämre resultat
  på läsförståelserna än flickor.

 163. Kan man göra nåt i undervisningen
  för att ändra det här? Det kan man.

 164. Genom lärarens undervisning.

 165. Studien visade inte bara att gapet
  mellan flickor/pojkar minskade-

 166. -utan att alla fick
  högre läsförståelse-

 167. -och då ställer de
  en intressant fråga:

 168. "Hur ska man komma
  ifrån de tre R:en?"

 169. Ni hör mina skånska R.
  De blir riktigt betonade.

 170. Recall, recognition and recitation.

 171. Alltså... Att elever upplever
  att ju mer de kan återberätta-

 172. -desto högre läsförståelse har de-

 173. -och det får konsekvenser för
  vad vi betraktar läsförståelse som.

 174. Recognition - känna igen.

 175. Enkla frågor där man hittar svaren
  i texten direkt.

 176. Och läsa upp.
  Hur ska man komma ifrån det här?

 177. Man måste tänka om lite.

 178. Barbro Bruse pratade
  om det här med...

 179. Hon pratade om en trappa-

 180. -för att visa
  hur man har trott att det såg ut.

 181. Jag är även intresserad av förskolan-

 182. -även om min avhandling
  handlar om äldre ungdomar.

 183. Van den Broek och forskarkollegor
  tittade på de små barnen-

 184. -och menade
  att så här trodde man att det såg ut.

 185. Grundläggande språkfärdigheter,
  avkodning i skolan.

 186. Sen la man på förståelsestrategier
  och sen uppkom läsförståelsen.

 187. Men man har fått rita om
  mycket av sina förgivettaganden.

 188. Så här tittar man i stället, i alla
  fall utifrån van den Broeks studie.

 189. Jag tror att jag ligger nära
  det här tänket.

 190. Istället för att vänta med
  att utveckla förståelse-

 191. -för olika texter-

 192. -så kan man starta
  med det väldigt tidigt-

 193. -och avkodningen är
  en annan, jätteviktig bit-

 194. -men vi får inte glömma
  den andra biten. Det är som två ben.

 195. Ta sig in i skrivspråket, men
  även utveckla sina tankar kring text.

 196. Många hänvisar
  till John Hattie från Nya Zeeland.

 197. Jag har tagit bort alla referenser-

 198. -för han gör ju metastudier, men jag
  har bara tagit ren text från Hattie.

 199. Han säger följande:

 200. Det är där vi får många utmaningar
  i svensk skola.

 201. En av de studier
  som kom vid millennieskiftet-

 202. -som ökade läsförståelseintresset
  var National Reading Panel.

 203. Man tittade på fem grundpelare.

 204. Man tittade över forskningen
  på fonemisk medvetenhet-

 205. -"phonics"... Många tror
  att det är en läsinlärningsmetod-

 206. -men det står också för ordstudium.

 207. ...flyt i läsningen,
  ordförråd och läsförståelse.

 208. När jag hade läst rapporterna,
  i synnerhet den om läsförståelse...

 209. Jag är lärarutbildad och har
  ett uppdrag på lärarutbildningen-

 210. -att visa blivande lärare hur man
  måste tänka när man undervisar.

 211. I en studiehandledning jag skrev
  till "Att undervisa i läsförståelse"-

 212. -skapades bilder av händer för
  att visa... Den är inte heltäckande-

 213. -men ger en bild av hur komplext det
  är. De sammansatte komponenterna.

 214. På vänster hand la jag
  fonemisk medvetenhet.

 215. I stället för att använda "phonics"
  blev det ordavkodning och orddelar-

 216. -på två fingrar. Ordförråd som
  är avgörande och flyt i läsningen.

 217. Medvetet ligger det på tummen.

 218. Väldigt mycket av läsförståelsen är
  beroende av att man läser flytande.

 219. För mig blev området läsförståelse
  så komplext det fick en hel hand.

 220. Inferenser - att göra textkopplingar,
  att röra sig i texten.

 221. Vi kommer in på det här senare.
  Eftertänksam och kritisk läsning.

 222. Att stanna upp och fundera på
  om jag har förstått det eller inte.

 223. Metakognition är ju inblandat
  där också.

 224. Analysering och syntetisering -
  att analysera textens beståndsdelar.

 225. Syntetisering handlar om att
  ha en fråga och läsa flera texter.

 226. Att kunna manövrera sina tankar
  och då behöver man tankestöd.

 227. Det är viktigt
  att händerna ser ut så här-

 228. -men också att man upptäcker
  att vissa elever har mer problem.

 229. Att vi också förstår att elever
  som har problem med vänsterhanden-

 230. -inte ska vänta med att utveckla
  högerhanden. Det kan vi göra tidigt.

 231. Det är viktigt att tänka på
  hur det här spelar roll.

 232. Jag använder... Det här citatet-

 233. -kommer från "Handbook of research
  of reading comprehension".

 234. Äntligen kom det en handbok
  som definierade fältet läsförståelse.

 235. Innan har det bara
  handlat om läsforskning.

 236. Jag kopplar det här
  till de här händerna.

 237. De uttrycker det så här:

 238. Det här att göra inferenser är
  inte alltid så lätt för alla elever-

 239. -men det kan man
  träna i undervisningen.

 240. Jag vet att bland annat Jyväskylä-
  universitetet har identifierat vuxna-

 241. -som har svårt att göra inferenser
  om de inte tänker:

 242. "Vad betyder den här texten
  egentligen?"

 243. Ibland har jag använt den här texten
  på lärarutbildningar-

 244. -och många tycker den är enkel,
  men det finns alltid nån som säger:

 245. "Jag tyckte det här var svårt."
  Varför? Jag ska läsa den.

 246. Var är de? Vad gör de?

 247. Tänk vad många inferenser
  man måste göra-

 248. -och vad det har
  att göra med schemateori-

 249. -och att hantera den här typen
  av texter.

 250. Det finns då på lärarutbildningen,
  men naturligtvis inte bara där...

 251. Det finns vuxna som kanske
  skulle tolka det som ett slagsmål.

 252. Jag tänker inte definiera
  läsförståelse, för det är komplext-

 253. -men det jag har försökt säga är-

 254. -att det är viktigt att lägga tid på
  att lära sig läsa-

 255. -men det är lika viktigt
  att lära sig tänka om texter-

 256. -och det kommer långt tidigare än
  att lära sig att avkoda texter.

 257. Dooley, som har tittat
  på förskolepedagogiken-

 258. -inför begreppet
  "emergent comprehension".

 259. Vad menas med det? Ja, jag
  utgår ifrån den viktiga förskolan-

 260. -innan jag går vidare till skolan.

 261. Så bland annat säger man så här:

 262. Det här med att arbeta med texter
  i skolan i olika genrer-

 263. -eller texttyper, är intressant, för
  vi har ju så mycket text omkring oss.

 264. Jag har använt den här
  på lärarutbildningen också.

 265. Sen går de ut på en VFU
  och prövar nånting.

 266. Jag tycker det är lite spännande. Siv
  Widerberg var min idol på 70-talet.

 267. Jag tyckte hon skrev
  spännande texter. Man fick tänka.

 268. Vilken bussig pappa...

 269. Då är det intressant att en lärare
  provar det här i en liten klass.

 270. Hon har hand om elever
  som inte klarar av avkodningen.

 271. Hon tänker... För lärare tänker, ju.

 272. Får vi redskapen
  gör vi mycket i våra klasser.

 273. Hon provade modellen i sin grupp-

 274. -och den eleven som man hade upp-
  skattat hade sämst läsförståelse...

 275. Man hade gått på flyt i läsningen.
  Han svarade så här:

 276. Hon skrev ned det.

 277. "Det kan inte vara roligt
  att få så mycket frimärken"-

 278. -"när man tycker om
  att spara på nåt."

 279. Att få tankar, att få
  utveckla sina tankar är viktigt.

 280. Jag har varit mycket i Kanada. Min
  avhandling är en komparativ studie.

 281. Jag jämför klasser
  i Stockholm och Vancouver.

 282. I höstas fick jag vara med på en
  studiedag för lärare från kl. 9-16.

 283. Det ligger utanför min studie,
  men det var intressant-

 284. -eftersom de undervisar mycket
  i läsförståelsestrategier i Kanada.

 285. Jag är i Vancouver. Jag upptäcker
  att lärarna på studiedagen-

 286. -jobbar i kindergarten till åk 9.
  Jag såg bara bilderböcker på bordet.

 287. Ganska intressant hur man går
  in i sina egna förgivettaganden.

 288. Då säger föreläsaren
  att det är just i de här böckerna-

 289. -där eleverna slipper
  brottas med avkodningsproblem-

 290. -som vi kan utveckla
  ett komplext tänkande.

 291. Det intressanta var...
  När jag kom hem igen...

 292. Jag var så inspirerad och jag pratade
  med lärarna om det här arbetssättet.

 293. De använder mycket bilderböcker,
  även med äldre elever.

 294. Nåt som är intressant med Kanada är
  att alla eleverna är inkluderade-

 295. -i klassrummet,
  utifrån sina förutsättningar.

 296. Jag tänkte: "Jag måste ha
  med det på lärarutbildningen."

 297. Jag gick till Akademibokhandeln och
  hittade bilderböcker för 0-3 år...

 298. ...och 3-6 år. Jag tänkte:
  "Jag är på fel avdelning."

 299. Jag frågade en försäljare: "Var är
  bilderböckerna för de äldre barnen?"

 300. Det intressanta är att böckerna
  är ju där, men vi tänker i åldrar.

 301. Nu ska jag visa en väldigt enkel
  modell som jag fick lära mig.

 302. Hon säger "vi kan börja att prata
  om olika texttyper med eleverna"-

 303. -"genom att säga
  att vissa berättelser är uppbyggda"-

 304. -"som 'a climbing story'."
  En klättringsberättelse.

 305. Det börjar med lite inledning,
  sen kommer ett problem som löses.

 306. Andra berättelser är upplagda så här.
  "A walking story."

 307. En promenadberättelse. När
  jag satt på den här studiedagen...

 308. Jag arbetade med mellanstadielärare.

 309. Jag kände: "Tänk om vi kunde
  göra sånt här i svensk skola."

 310. Att verkligen få tid att diskutera
  läsförståelseundervisning.

 311. En liten minilektion. Att använda
  texter som finns i vår närhet.

 312. "Mors lilla Olle" har många sjungit.
  Om man kommer in i sin klass...

 313. Det är inte modeller som undervisar
  utan lärare.

 314. Vi måste anpassa modellerna efter
  grupperna. Nu berättar jag generellt.

 315. "Mors lille Olle i skogen gick,
  rosor på kinden och solsken i blick."

 316. Man lägger fram texten på
  overhead eller smartboard.

 317. Man säger till eleverna: "Är det
  nåt i texten ni tycker är konstigt?"

 318. De kommunicerar
  och sen går man in och diskuterar.

 319. Vi har inte tid att låta er fundera,
  men många skulle nog säga:

 320. "'Rosor på kind och solsken i blick'
  är konstigt."

 321. Då kan man börja undervisa
  om språket. Detta är metaforer.

 322. Ibland används metaforer
  för att måla med ord.

 323. Nån äldre elev kanske hade sagt:

 324. De hade nog inte sagt:
  "Det är konstigt med syntaxen."

 325. De kanske hade sagt: "Konstigt
  att det står 'i skogen gick'."

 326. "Det borde väl ha stått
  'gick i skogen'?"

 327. Där har vi det intressanta.
  Detta är en genre.

 328. I sånger och dikter
  ändrar vi syntaxen.

 329. Det är också ett sätt
  att kunna arbeta med en kort text-

 330. -men utveckla tankar kring text.
  Metaforer...

 331. Det finns ju massor av texter
  som påverkar.

 332. "Barnen dränktes i tv-reklam."

 333. "Dog de allihopa?" Läsförståelse...
  Läsaren möter en text-

 334. -men att det alltid finns
  en författare bakom texten-

 335. -som har en avsikt.

 336. Det där med läsförståelse
  är inget absolut-

 337. -för det beror förstås på
  vilka texter man möter.

 338. Även vi vuxna har ju svårt att
  förstå ibland beroende på texten.

 339. För att inte bara prata
  om förskolepedagogik-

 340. -tar jag in även att läsförståelsen
  måste fortsätta hela skolvägen upp-

 341. -och angå alla lärare. Jag använder
  en forskare som heter Jeff Zwiers.

 342. Han säger att man kan lägga ut
  såna här modeller.

 343. Detta är mest kopplat
  till svenskundervisning.

 344. Här finns massor med modeller
  man kan använda-

 345. -bara utifrån tanken "Mors lilla
  Olle". Man kan starta på det viset.

 346. Att ställa frågor... Oftast ställer
  läraren frågor och eleverna svarar.

 347. Det är svårt för elever att formulera
  frågor. De behöver tankestöd.

 348. "Scaffolds." Man kan
  enkelt göra en modell så här.

 349. Vissa frågor får vi svar på
  direkt i texten. Frågor på ytan.

 350. Men det finns också frågor under ytan
  där vi inte ser svaret i texten.

 351. Det kan vi kalla "higher order
  questions - higher order thinking".

 352. Att komma dit i undervisningen-

 353. -även med de elever
  som har problem med sitt språk...

 354. Att man ger dem stödstrukturer för
  det här. Texter ger livsfrågor också.

 355. Vi börjar fundera på andra människors
  villkor och olika perspektiv.

 356. Tar vi ett enkelt exempel med sagan
  Rödluvan, så kan frågor på ytan vara:

 357. Var bor mormor? Varför går
  inte Rödluvan direkt till stugan?

 358. Lätt att svara på
  för de flesta elever.

 359. Frågor under ytan: Varför klädde
  vargen ut sig till mormor o.s.v.

 360. Livsfrågor: Om att gå vilse.
  Har man varit med om det-

 361. -läser man in sig själv i texten.
  Att diskutera vargen.

 362. Vargen i skönlitteratur
  och i faktatext.

 363. Textkopplingar.

 364. För att visa att man kan använda
  enkla sagor även med högstadieelever-

 365. -har jag använt mig av den här idén.
  Den är också från USA.

 366. "Literacy of home."

 367. Läraren kommer in till eleverna
  och säger:

 368. "Vi tänker oss att "Rödluvan"
  är en allegori"...

 369. Man måste veta vad det är..."över
  konflikten mellan USA och Irak."

 370. Sen får eleverna
  utveckla sina tankar.

 371. Det här är ingen "quick fix" utan
  en lång väg.

 372. Jag visar bara hur man kan arbeta.

 373. "Diskutera om USA:s president
  G. Bush var vargen eller Rödluvan."

 374. Sen kan man fundera på
  vad han tyckte själv. Överkurs.

 375. De här textkopplingarna
  som jag inte går in på i detalj-

 376. -är tre stycken övergripande.

 377. Den enklaste är
  när man läser in sig själv i texten.

 378. Det är bra att vi lärare
  får ett professionellt språk.

 379. När eleverna börjar prata om
  sig själva när de läser en bok...

 380. Att tänka:
  "Det är text till självkoppling."

 381. Att ta till vara på det.
  Det är en kompetens.

 382. Text till textkoppling
  och text till världenkoppling.

 383. Det är en typ av inferenser.

 384. Hur kommer man så långt
  att våra elever...

 385. De ska ju utvecklas så att de flesta
  ska kunna studera på högskola.

 386. Hur kommer man så långt
  så man får ett språk-

 387. -så man kan säga:
  "Syftet med den här texten är att..."

 388. Eller: "De nyckelbegrepp
  som stödjer huvudidén i texten är..."

 389. Ni kan själva läsa de andra exemplen.

 390. Vi måste ge dem stödstrukturer för
  att utveckla sitt språk.

 391. Så här kan inte små barn uttrycka
  det, men vi måste ha ett mål.

 392. När ska man kunna uttrycka
  såna här tankar?

 393. Jag ska visa översiktligt
  en väldigt enkel modell.

 394. När vi pratar om... Man vet
  att det inte är en enda strategi-

 395. -som är avgörande
  för elever att lära sig.

 396. Då pratar man i stället
  om multistrategiprogram-

 397. -och det här är hämtat
  från National Reading Panel.

 398. Man pratar om olika grundpelare.
  Kooperativt lärande.

 399. Metakognition, scaffolding
  och den sista think aloud.

 400. Att man visar hur man tänker, så inte
  läsförståelse blir en privat process.

 401. Man kommunicerar hur man tänker.

 402. Jag visar det här översiktligt-

 403. -men Palincsar och Brown gjorde
  en studie på 80-talet-

 404. -och den är väldigt stor i dag. John
  Hattie har gjort stora metaanalyser-

 405. -och lägger dem på nummer fem
  av viktiga effekter-

 406. -totalt sett av olika studier.

 407. Varför är den så viktig? Jo, den
  utgår ifrån fyra enkla strategier.

 408. De ligger i ett ramverk. Att
  skapa inre bilder finns inbäddat här.

 409. De fyra grundstrategierna:
  Förutsätta, ställa frågor-

 410. -klargöra otydligheter och
  sammanfatta. Det är mentala verktyg.

 411. Man kan säga att metoden är
  en vägledd diskussionsteknik-

 412. -där språk och tanke står i samspel.
  Jag vill visa...

 413. Jag ser nåt liknande
  hända i Vancouver-skolorna-

 414. -men inte riktigt samma modell. Nu
  visar jag den ursprungliga från USA.

 415. Det finns en "literacy coach" i USA
  som föreläser mycket om det här-

 416. -som har gjort tankestrategierna,
  en typ av tankemetaforer-

 417. -väldigt elevnära. Att förutsäga
  en text kan bli spådamen Julia.

 418. Jag tog med en enkel spåkula.
  Man kan ta en text...

 419. "Vad tror jag
  att den här texten handlar om?"

 420. Att ställa frågor.
  Jag har försvenskat det här.

 421. Att till exempel låta en apa-

 422. -ställa frågor på olika nivåer
  mot en text.

 423. Man visar modellerna först.
  Fröken Detektiv, reda ut oklarheter.

 424. Förstoringsglas. Vad är det
  som ställer till bekymmer i texten?

 425. Den sista har jag kallat
  för Cowboy Jim med lasso.

 426. Om man vill använda
  de här modellerna.

 427. Eftersom jag inte hinner gå igenom
  det här så noggrant-

 428. -ska jag ge er ett tips.
  Om man googlar på -

 429. -"reciprocalteaching videos", så
  finns det otroligt spännande filmer-

 430. -som handlar om hur man med dockor-

 431. -kan få elever att utveckla tankar
  kring text-

 432. -och det räcker upp till högstadiet.

 433. För elever med språkstörningar
  gör man rörelserna.

 434. I Kanada är detta prediction,
  ställa frågor, klargöra-

 435. -och den vet ni vad den skulle vara.

 436. Man utgår ifrån
  att man har olika förutsättningar.

 437. Jag köpte fingerdockor för att visa-

 438. -hur strategierna kan prata med
  varandra när man läser en text.

 439. Nu ska jag visa
  en väldigt konkret modell.

 440. När jag var i Vancouver
  förrförra gången...

 441. Det är en väldigt enkel påse.
  Jag vill gärna ge er modellen.

 442. När jag var i klassrummet-

 443. -skulle en pojke gå fram
  och prata inför klassen-

 444. -och han har autism.
  "Hur ska det gå?"

 445. Det fanns en assistent, lärare...
  Barnen satt på golvet.

 446. De har en modell, en struktur
  för tänkande. En vanlig påse.

 447. Strukturen är: Framsidan.
  Bilden av vad boken handlar om.

 448. På baksidan lär man sig
  att sammanfatta.

 449. Assistenten har förstås hjälpt honom
  att få ihop det.

 450. På sidan står det "genre".
  "Vad är det för typ av bok?"

 451. "Conflict." "Tema."
  Varför är det en påse?

 452. Jo, det här är
  en alternativ bokrecension.

 453. Man ska visa hur mycket som äger rum
  när man har läst en bok.

 454. Man ska stoppa ned en "artefakt"
  som påminner om boken-

 455. -och då tror de flesta att han
  hade en puck, men det är det inte.

 456. Han läser innantill
  och är väldigt sluten i vad han gör-

 457. -men han klarar det.
  När han är färdig ska han lyfta upp-

 458. -och han lyfter upp en tröja
  med "Vancouver Canucks" på.

 459. Då jublar eleverna
  och då släpper mycket för Jonathan.

 460. Sen ställer de frågor och han
  svarar om sitt stora intresse.

 461. Man kan komma långt med en påse.
  Jag ska avsluta alldeles snart här.

 462. Som avslutning ska jag visa
  några enkla grafiska tankemodeller.

 463. Ett Venn-diagram. Vad skiljer
  "Mors lilla Olle" från "Rödluvan"?

 464. Allt gemensamt i mitten,
  allt som skiljer utanför.

 465. Vad är det för likhet mellan
  en alligator och en krokodil?

 466. Att ge grafiska avlastningsmodeller
  för tankarna.

 467. Så här ser det ut hos femteklassare
  i Vancouver. Vad gör flickan?

 468. De har läst en bok och ska jämföra
  huvudpersonen med sig själva.

 469. Vid ett annat bord pratade elever om
  hur de hade gjort Venn-diagrammen.

 470. Detta blir den sista modellen.
  VÖL-strategin.

 471. Den utgår också ifrån:
  Utveckla ord och begrepp.

 472. Det här vet jag, det här önskar
  jag veta, det här har jag lärt mig.

 473. Med den sista modellen
  vill jag visa...

 474. Jag undervisar på universitetet-

 475. -och får många fantastiska idéer från
  svenska lärare vad de gör i skolorna.

 476. Det här är en.
  Den här läraren har en förskoleklass-

 477. -med flera elever
  som har grav språkstörning.

 478. Hon ändrade modellen så den passade
  henne själv. Jag måste få läsa det.

 479. "Kan älgar leka med varandra?
  Vad leker de i så fall?"

 480. Sen kommer en hypotes. "Jag tror
  barnen leker, men inte de vuxna."

 481. "Vad har jag lärt mig?
  Att älgar kan leka med varandra."

 482. De har varit på Skansen
  och nu ska han skriva om sina tankar:

 483. "Det jag trodde stämde.
  Älgkalvar kan leka med varann."

 484. "Leif berättade att de springer runt
  och sprätter med benen."

 485. "Jag tycker inte det verkar vara nån
  rolig lek."

 486. Min avslutning...
  Jag använder "Alice i Underlandet".

 487. Den här repliken känner ni igen:

 488. Jag tror faktiskt att det spelar roll
  för svensk skolundervisning-

 489. -vilken väg vi går
  och vill avsluta med en fråga.

 490. Ska vi sänka staketet eller lära
  eleverna hur man klättrar över?

 491. Tack för mig.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Att undervisa i läsförståelse

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Undervisning i läsning kräver att läraren har kännedom om hur läsförståelse skapas och hur den kan utvecklas. Barbro Westlund är lärarutbildare och doktorand och berättar om hur man kan hjälpa elever att förstå innebörden i olika slags texter. Inspelat i Uppsala konsert och kongress i april 2012. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Didaktik och metod, Pedagogiska frågor > Specialpedagogik
Ämnesord:
Läsförståelse, Läsundervisning, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Pedagogisk psykologi, Språkundervisning, Undervisning
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Grav språkstörning

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grav språkstörning

När språklig sårbarhet möter skolans krav

I skolan förutsätts att alla själva kan göra sig förstådda. Men det är ingen självklarhet för alla. Barbro Bruce är logoped och verksam vid Malmö högskola. Hon berättar bland annat om vilka utmaningar barn med språkstörning möter i skolan - och hur man kan möta dem.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grav språkstörning

Att undervisa i läsförståelse

Undervisning i läsning kräver att läraren har kännedom om hur läsförståelse skapas och hur den kan utvecklas. Barbro Westlund är lärarutbildare och doktorand och berättar om hur man kan hjälpa elever att förstå innebörden i olika slags texter.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grav språkstörning

Barns möten med skriftspråket

Caroline Liberg, professor i utbildningsvetenskap vid Uppsala universitet, visar exempel på hur olika läs- och skrivmiljöer i förskoleåren och skolåren kan se ut och hur man som pedagog kan göra för att stödja en så positiv utveckling som möjligt under de första skolåren.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grav språkstörning

Flerspråkiga elever med språkstörning

Ylva Dalsenius och Jenny Ohlsson beskriver den praktiska vardagen i sitt arbete på Kryddgårdsskolan i Rosengård i Malmö, en miljö där eleverna talar flera olika språk, och hur de arbetar med elever som har språkstörning.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grav språkstörning

Olika samtalsstilar för olika barn

Logopeden Pernille Holck beskriver hur man kan underlätta språkutvecklingen för barn med språkstörning genom att helt enkelt prata olika med barn med pragmatiska språkstörningar. Hur pratar man med barn som har svårigheter med att förstå liknelser som, till exempel "kasta ett öga"`?

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grav språkstörning

Att möta det som är annorlunda

"Kulturmöten" - ordet klingar av att möta människor från olika delar av världen. Men Gillis Herlitz, forskare i etnologi och antropologi, menar att de vanligaste kulturmötena handlar om att möta människor med olika världsbilder, till exempel mötet mellan gammal och ung.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Genusmaraton 2016

Unga, jämställdhet och hälsa

Lasse Reinikainen är adjunkt vid Mittuniversitetet och presenterar en undersökning som har gjorts i skolans värld. Undersökningen handlar om jämställdhet och villkoren för de unga i skolan. Inspelat den 18 februari 2016 på Mittuniversitetet i Sundsvall. Arrangör: Mittuniversitetet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Barns sexualitet gör vuxna osäkra

Är det okej att en tvååring onanerar på dagis? Förskolepedagoger efterlyser utbildning och ett gemensamt förhållningssätt. Och en pappa funderar på hur han ska göra för att inte hämma sin dotters sexuella utveckling. RFSU:s frågelåda vittnar om vuxnas funderingar och oro, säger sexualupplysare Maria Bergström.