Titta

UR Samtiden - Nobelpriset 2012

UR Samtiden - Nobelpriset 2012

Om UR Samtiden - Nobelpriset 2012

Populärvetenskapliga presentationer av 2012 år pris i kemi, fysik och ekonomi. I fysik belönas två forskare för att på varsitt håll ha uppfunnit och utvecklat modeller för att styra och mäta enskilda kvantpartiklar. Kemipriset går till två amerikanska läkare som beskrivit hur kroppens celler tar emot signaler från omvärlden. Matchmaking är nyckelordet för årets ekonomipris till Alfred Nobels minne. Inspelat i oktober 2012. Arrangerat av Kungl. Vetenskapsakademien.

Till första programmet

UR Samtiden - Nobelpriset 2012: Matchningsteori belönasDela
 1. Ekonomer studerar användning
  och fördelning av knappa resurser.

 2. Olika prissystem används
  för det syftet, men inte alltid.

 3. Ibland är varorna för olika
  eller deltagarna alltför få-

 4. -för att prissystem ska fungera väl.

 5. Även när marknadspriser i princip
  skulle kunna tillämpas-

 6. -finns vissa moraliska och juridiska
  hinder för att använda pengar.

 7. Det är i många länder förbjudet
  att sälja utbildningsplatser-

 8. -eller mänskliga organ.

 9. Matchningsteori studerar
  hur man kan koppla ihop personer-

 10. -med varandra, varor eller tjänster.

 11. Det är dels en positiv teori som
  förklarar utfall av olika procedurer-

 12. -dels en normativ teori-

 13. -som beskriver vilken procedur
  som är lämplig i olika situationer.

 14. Situation...

 15. Teorin används på ett flertal områden
  från arbetsmarknader-

 16. -via skolval och internetmarknader-

 17. -och även inom snabbdejting.

 18. Organdonation är
  det starkaste och enklaste exemplet-

 19. -på hur pristagarnas arbete
  har kommit till praktisk användning.

 20. När en njursjukdom blir livshotande
  och det saknas tillgång på organ-

 21. -vilket är vanligt-

 22. -händer det ofta att nån närstående
  är villig att donera sin njure.

 23. Men ofta
  är donatorns njure illa anpassad.

 24. Donatorn kan ha en annan blodgrupp.

 25. Då vore det bättre om två mottagare
  kunde byta donator.

 26. Ännu bättre vore det
  att inrätta en större bytescentral-

 27. -där man tar hänsyn till njurar från
  avlidna och altruistiska donatorer-

 28. -vars gåva inte är kopplad
  till en specifik mottagare.

 29. Men ett sånt system
  är långt ifrån trivialt.

 30. Med tio par mottagare och donatorer-

 31. -finns mer än 3,6 miljoner sätt
  att fördela njurarna.

 32. Jag kommer tillbaka till exemplet
  om ungefär en halvtimme-

 33. -eller
  om sisådär tio matematiska teorem.

 34. Den här forskningen
  började för 50 år sen-

 35. -med en uppsats
  i en matematisk tidskrift-

 36. -av matematikerna
  David Gale och Lloyd Shapley.

 37. Gale hade skrivit brev
  till ett antal kollegor-

 38. -där han tog upp
  collegeantagningsproblemet-

 39. -eller högskoleantagningsproblemet.

 40. Han observerade då att-

 41. -de flesta skolor hade problem med
  att elever sökte, backade ur-

 42. -att de fick för få eller för många
  sökande, och eleverna var missnöjda-

 43. -för att de inte kom in där de ville.

 44. Han föreslog att en idealisk procedur
  borde ha den egenskapen-

 45. -att man kopplar ihop elever
  och högskolor på ett sånt sätt-

 46. -att när ihopkopplingen var klar
  skulle inget par av skola och elev-

 47. -vara missnöjt med parningen-

 48. -så att de hellre
  skulle vara ihop med varandra.

 49. Det skulle vara
  ett ömsesidigt gynnsamt byte kvar.

 50. Det vore det ideala. Då vore
  matchningen stabil, enligt Gale.

 51. Han skrev och frågade
  om nån kunde bevisa-

 52. -att det alltid fanns
  en stabil matchning i problemet.

 53. Han fick svar med vändande brevpost
  från Shapley som sa:

 54. "Det finns alltid en stabil
  matchning, och här är en algoritm"-

 55. -"som garanterar att vi hittar
  den stabila matchningen."

 56. Det kallades på engelska
  "deferred acceptance algoritm"-

 57. -eller "fördröjd-acceptans-algoritm".

 58. Hur fungerar då algoritmen?

 59. För att förklara det är det enklast
  att göra så som Shapley.

 60. Han började med att anta
  att det bara fanns en elev per skola.

 61. När man har bevisat för det fallet
  är det lätt att generalisera.

 62. Det kallas ibland
  "äktenskapsproblemet".

 63. I det första steget i algoritmen,
  som jag kallar steg 1A-

 64. -söker varje elev
  till sin favoritskola.

 65. I steg 1B behåller varje skola
  ansökan från den bästa eleven-

 66. -och förkastar alla de andra.

 67. Notera att acceptansen
  inte är slutgiltig-

 68. -men får man nej, så är det...

 69. Förkastelsen är slutgiltig.

 70. I nästa steg-

 71. -får alla elever som förkastades
  av sin favoritskola söka igen-

 72. -till den näst bästa skolan.

 73. Så rullar det på tills inga fler
  ansökningar kan göras.

 74. Då skickar varje skola ut
  antagningsbrev-

 75. -till dem som de har preliminärt
  antagit. De blir slutgiltigt antagna.

 76. De som inte blir antagna får
  ingen skolplats i det här systemet.

 77. Och de skolor som inte har
  några sökande får inga elever.

 78. Den här algoritmen leder alltid fram
  till en stabil allokering.

 79. Det var det första teoremet
  som Gale och Shapley visade.

 80. Det andra är att om alla elever
  och skolor har strikta preferenser-

 81. -och kan rangordna varje skola...

 82. De är aldrig helt likgiltiga
  inför skolor.

 83. Då finns det en stabil matchning
  som alla elever föredrar, E-

 84. -och en som alla skolor föredrar, S.

 85. E ges av algoritmen
  där eleverna ansöker-

 86. -och S ges av algoritmen
  där skolorna ansöker.

 87. Det är slående och starka resultat-

 88. -och de går att generalisera.

 89. Även om du har en viss skolpeng
  så går resultaten igenom.

 90. Gale och Shapley
  avslutade med några ord-

 91. -om att de hoppades att några
  av idéerna skulle kunna användas-

 92. -trots praktiska svårigheter.

 93. "Man kanske snarare ska se
  vårt papper som nåt som visar"-

 94. -"hur man gör matematik
  med ett minimum av symboler."

 95. Alla deras bevis var helt verbala.

 96. Låt mig illustrera
  den fördröjda-acceptans-algoritmen-

 97. -med tre ansökande och tre skolor.

 98. Ni ser
  att de sökande har läkarrockar-

 99. -och skolorna
  har röda kors över ingångarna-

 100. -så jag kan använda illustrationen-

 101. -när jag talar om läkare
  som får sitt första jobb.

 102. Det här är studenternas rangordning.

 103. De heldragna pilarna visar var
  varje student helst skulle vilja gå-

 104. -och pilarna som inte är heldragna-

 105. -visar det näst bästa alternativet
  för eleverna.

 106. Då ser vi att...

 107. ...alla eleverna
  tycker att skola A är bäst.

 108. På motsvarande sätt kan man rita in
  preferenserna för skolorna.

 109. Det är de svarta pilarna.

 110. Vi kan notera att det ser ut att
  vara-

 111. -en bra match
  mellan 1:an och skola A-

 112. -eftersom de gillar varandra.

 113. I övrigt är det inte uppenbart
  vad som sker.

 114. Låt oss tänka på vad som händer
  mellan elev 2 och elev 3.

 115. Eftersom 2:an och 3:an
  kommer att förkastas i första vändan-

 116. -från skola A som gillar 1:an bäst-

 117. -får de söka igen, och då
  söker 2:an till B och 3:an till C.

 118. Om elevförslagsalgoritmen gäller-

 119. -blir det här
  den slutgiltiga allokeringen.

 120. De kommer att preliminärt accepteras
  och behöver inte ansöka igen.

 121. Då blir situationen så här,
  men om skolorna får föreslå-

 122. -då kommer skola B
  att vilja ha elev 3-

 123. -och skola C kommer att vilja ha
  elev 2, så då blir det lösningen.

 124. I det första fallet
  blir utfallet bra för eleverna-

 125. -och i det andra fallet
  blir utfallet bäst för skolorna.

 126. Skola B och C får det bättre
  än när eleverna fick föreslå.

 127. Det verkar trevligt och enkelt,
  och det går att skala upp.

 128. Det blir beräkningsmässiga problem
  om du har 90 000 elever per år-

 129. -som är involverade i
  exempelvis skolvalet i New York-

 130. -men med dagens superdator
  går det bra.

 131. 1982, 20 år efter, kommer Alvin Roth,
  den andre pristagaren, och säger:

 132. "Det där är bra, men..."

 133. "Systemet är ändå inte
  alldeles idiotsäkert"-

 134. -"för det är inte optimalt för folk
  att berätta sina sanna preferenser."

 135. Gale-Shapley-algoritmen
  fungerar väl om folk är ärliga-

 136. -men Roth påpekar
  att det inte är optimalt-

 137. -och bevisar ett generellt teorem:
  "Det finns ingen stabil algoritm"-

 138. -"i vilken det är optimalt för alla
  att vara ärliga."

 139. Det är inte svårt att se problemet.

 140. Om vi tittar på...

 141. Här föreslår eleverna
  vilken skola de vill gå på.

 142. Vad skulle hända
  om skola B säger nej?

 143. Först söker alla till skola A,
  som bara vill ha elev 1.

 144. I andra vändan
  söker elev 2 till skola B.

 145. Tänk om skola B säger
  "Nej, vi gillar inte elev 2"-

 146. -och förkastar elev 2.
  Då blir det en ansökningsvända till-

 147. -och då söker elev 3 till skola B.

 148. Vad tycker skola B om det? De gillar
  det, för de tycker bättre om elev 3-

 149. -än om elev 2.

 150. Alltså vinner skola B
  på att vara oärliga-

 151. -och hävda att elev 3 är oacceptabel,
  fast elev 3...

 152. Förlåt. Att elev 2 är oacceptabel,
  fast elev 2 inte är det.

 153. Genom att bete sig så, får man
  en elev som man föredrar: elev 3.

 154. Det var inte optimalt
  att vara ärlig med sin rangordning.

 155. Men det är alltid optimalt
  för ena sidan att tala sanning.

 156. I det här exemplet är det optimalt
  för eleverna att vara sanningsenliga.

 157. Och även om man beter sig
  manipulativt-

 158. -kommer man så småningom
  att hamna i en stabil lösning.

 159. Det här låter sig generaliseras,
  men jag går inte in i detalj på det.

 160. Det jag visade antog att alla
  känner till varandras preferenser-

 161. -men även om man inte vet nåt
  om de andra-

 162. -gäller samma logik.

 163. Vi har teorem 3B:

 164. Det är ingen stabil
  allokeringsmekanism-

 165. -inom vilken det är en bayeseiansk
  nashjämvikt att tala sanning.

 166. Det är lösningsbegreppet vi använder
  när vi har ofullständig information.

 167. Det var ett omöjlighetsresultat-

 168. -och då kan man fråga sig
  hur viktigt det är i praktiken.

 169. Roth stannade inte upp.

 170. Han satt inte bara på sitt kontor
  och gör beräkningar hela dagarna-

 171. -utan gick även ut och undersökte
  hur det förhöll sig i verkligheten.

 172. Han upptäckte
  att matchningsprocedurer-

 173. -hade använts länge.

 174. I synnerhet på marknaden
  för nyutexaminerade läkare i USA.

 175. Där hade man 1950, 10 år innan Gale
  och Shapley publicerade sitt papper-

 176. -använt en liknande algoritm
  för att allokera läkare till sjukhus.

 177. Där hade marknaden fallit ihop-

 178. -för det var en så hård tävlan
  om de bästa studenterna.

 179. Innan man införde algoritmerna-

 180. -rekryterade sjukhusen
  sina nyutexaminerade läkare-

 181. -två år innan examen.
  Då fiskade de efter de bästa.

 182. Det var ineffektivt-

 183. -så man införde en centraliserad
  mekanism för att lösa problemet.

 184. Roth studerade
  algoritmen som de hade-

 185. -och den var mer komplex
  än Gale-Shapley-algoritmen-

 186. -men i princip gav den samma lösning.

 187. Det var en mekanism som var optimal
  från sjukhusen som användes.

 188. Roth studerade hur det låg till
  i andra länder på liknande marknader-

 189. -och när det gällde AT-läkare
  i England-

 190. -observerade han att på 60-talet
  fanns liknande problem som i USA-

 191. -och man hade provat olika mekanismer
  för att lösa dem.

 192. Några hade varit framgångsrika,
  men andra hade misslyckats.

 193. Man försökte utröna vad som skilde-

 194. -de framgångsrika
  från de misslyckade mekanismerna-

 195. -och såg stabilitet som nyckeln.

 196. De som var teoretiskt stabila
  verkade också hålla i praktiken-

 197. -men de teoretiskt instabila
  fallerade i praktiken.

 198. När man tittar på fältdata och
  har en teori kan man misstänkas...

 199. "Ja, det var en tolkning av data."

 200. "Men det kanske är andra saker
  som förklarar vad som händer."

 201. "Nån annan faktor
  driver skillnaderna."

 202. Så småningom, år 2000, jämförde Roth
  en rad olika mekanismer-

 203. -i laboratoriemiljö där han kunde
  hålla alla andra faktorer konstanta.

 204. Då kunde han undersöka
  om det var stabilitet som avgjorde-

 205. -eller om annat avgjorde
  hur mekanismerna fungerar.

 206. I laboratoriet blev det klart att
  stabilitet var den avgörande faktorn.

 207. Så långt
  den rent akademiska forskningen...

 208. Så småningom, 1995-

 209. -får de amerikanska sjukhusen
  problem igen.

 210. Det var nåt man hade sett roten till
  redan innan:

 211. Läkarstudenter
  tenderade att gifta sig med varandra-

 212. -och ville ha en karriär båda två-

 213. -gärna inom samma region-

 214. -och då är det inte bara individer
  som ska matchas med arbetsplatser-

 215. -utan par som ska matchas ihop.

 216. Roth hade noterat 1984-

 217. -att i största allmänhet behövs
  inga stabila lösningar i det fallet.

 218. Det ursprungliga Gale-Shapley-
  resultatet fallerar i det fallet.

 219. Skulle det bli
  ett problem i praktiken?

 220. 1995 var det redan ett så stort
  problem att sjukhusen sa-

 221. -att alltför många par
  matchade utanför algoritmen.

 222. "Kan du förbättra algoritmen?"

 223. Då skapade han en ny algoritm-

 224. -som var baserad på samma principer,
  men kompletterade dem med ny teori.

 225. Han testade den nya algoritmen
  på gamla data för att se-

 226. -hur den skulle ha matchat historiskt
  jämfört med den gamla algoritmen.

 227. Han gjorde också mycket simuleringar
  på artificiella data-

 228. -och såg att den nya algoritmen
  nog skulle fungera.

 229. Sen upptäckte han ett par andra saker
  som inte var uppenbara innan.

 230. Lösningsmängden är normalt icke-tom,
  som han hade hoppats men inte vetat-

 231. -men den är väldigt liten.

 232. Mängden lösningar
  dividerat på antal deltagare-

 233. -går mot noll,
  och det har bekräftats teoretiskt-

 234. -så nu har vi en djupare förståelse
  för varför det är så.

 235. Man kan säga
  att det var en sorts ingenjörskonst.

 236. På samma sätt som det är lätt-

 237. -att förstå grundprinciperna
  för hur man bygger en hängbro...

 238. Men man kan inte bygga en hängbro-

 239. -för mycket beror på hållfasthet,
  lokala förhållanden och annat.

 240. Det måste man ta hänsyn till, och
  det är den stora ingenjörskonsten.

 241. Det var vad Roth och hans medarbetare
  upplevde att de gjorde.

 242. De tog en teori
  som i sin grund var enkel-

 243. -och gjorde den tillräckligt rik,
  med tillräckligt mycket anpassningar-

 244. -för att den skulle
  fungera i praktiken.

 245. Den implementerades 1998, och då
  blev det bättre för studenterna.

 246. Dessutom hade han gjort
  på ett sånt sätt-

 247. -att det var optimalt för ena sidan
  att tala sanning-

 248. -så studenterna hade inget att vinna
  på att bete sig strategiskt.

 249. "Rangera sjukhusen utan att tänka på
  var ni har högst chans att komma in."

 250. "Ni vinner inget på
  att manipulera listan."

 251. Det var studenterna glada för-

 252. -eftersom det hade varit ett problem
  för dem att försöka gama systemet.

 253. Nu har Roth blivit
  ett slags ekonomisk ingenjör-

 254. -och på våren 2003 kontaktas han av
  skolmyndigheten i New York-

 255. -som har förstått att han
  förstår sig på allokeringsmekanismer-

 256. -och deras high school-val
  håller på att spåra ur.

 257. Bl.a. är det 30 000
  av de 90 000 som matchas år 2002-

 258. -som kommer in på en skola
  som de inte har listat.

 259. Eleverna har starka skäl
  att rangera oärligt-

 260. -för man får prioritet
  på skolor som man rangerat först.

 261. Då kan man inte peka på den bästa
  skolan om man är medioker student.

 262. Det är bortkastat. Man får prioritera
  nåt ställe där man kan komma in-

 263. -så det blir mycket strategiska
  överväganden i antagningsprocessen.

 264. Roth tillsammans med Abdulkadiroglu-

 265. -Pathak och Sönmez-

 266. -konstruerar ett nytt system baserat
  på samma Gale-Shapley-algoritm-

 267. -med elev som förslagsställare.

 268. Man behöver inte
  göra det sekventiellt.

 269. Man slänger in alla rangordningar
  simultant i datorn-

 270. -som beräknar
  vad som är den stabila matchningen.

 271. Det implementeras redan 2003,
  så han kontaktades på våren-

 272. -och på hösten implementerades
  det reformerade systemet.

 273. Så pass mycket bättre förstår Roth nu
  hur algoritmerna ska programmeras-

 274. -att det har blivit en snabb process.

 275. På hösten 2003 ser man
  att det bara är 3 000...

 276. Året innan var det 30 000 som
  inte fick en skola som de rangerat.

 277. Nu får bara 3 000 en skola som de
  inte har rangerat, så det är bättre-

 278. -och föräldrar, elever och skolor
  är avsevärt mycket mer nöjda.

 279. Strax därefter reformerar samma
  kvartett Bostons skolvalsystem.

 280. Efter det följer en rad andra städer:
  Denver, Washington, o.s.v.

 281. Det sprider sig till Europa. I London
  har man haft mekanismen ett tag nu.

 282. I Ungern använder man det, o.s.v.

 283. Det var teorin om tvåsidig matchning.

 284. Det finns också en teori
  för ensidig matchning, som är viktig.

 285. Anta att varje agent
  äger en enhet av nån vara-

 286. -som ett hus eller en lägenhet.

 287. Kan nån mekanism göra det möjligt
  att utan att använda pengar byta hus-

 288. -tills fördelningen av hus
  är paretoeffektiv-

 289. -d.v.s. att ingen kan få det bättre
  utan att nån får det sämre?

 290. Det finns en sån algoritm.

 291. På engelska kallas den
  "top-trading cycle algorithm"-

 292. -och på svenska säger vi
  "favoritbytescykelalgoritmen".

 293. Den går ut på
  att alla pekar på sitt favorithus-

 294. -och om det uppstår cykler, fördelas
  varje hus till den som pekat på det.

 295. Egentligen borde vi göra det här.

 296. Om tre av oss pekar på varandra...

 297. Du pekar på mig eller Mårten-

 298. -jag pekar på Mårten eller dig,
  och Mårten pekar på en av oss.

 299. Man kan också peka på sig själv.

 300. Ett, två, tre.

 301. Du pekade på mig, och Mårten på sig.
  Då finns det en cykel.

 302. Mårten pekar på sig själv.
  Det är en cykel.

 303. Då är han ute, och han får sitt hus.

 304. Sen får vi peka igen,
  så får vi ser hur det blir.

 305. Ett, två, tre.

 306. Ha! Jag fick mitt hus också.

 307. Om du hade pekat på mig,
  jag på Mårten och Mårten på dig-

 308. -hade det blivit ett triangelbyte.

 309. Det är en mekanism som man
  kan använda på hur många som helst.

 310. Den leder alltid
  till en stabil allokering.

 311. Det kan verka lite esoteriskt-

 312. -fast kanske inte för oss
  som bor i Stockholms innerstad.

 313. Det finns ett antal
  teoretiska resultat omkring det här:

 314. Har agenterna strikta preferenser
  finns det en entydig stabil lösning.

 315. Om man har ofullständig information
  är det ändå optimalt att vara ärlig.

 316. Den är strategisäker.

 317. Och om vi lägger till att deltagandet
  ska vara frivilligt-

 318. -och strategisäkert, kan bara
  den här mekanismen åstadkomma det.

 319. Det finns inget annat sätt
  än favoritbytescykelalgoritmen-

 320. -för att hitta den stabila lösningen.

 321. Hylland och Zeckhauser undrade
  hur de skulle kunna generalisera det-

 322. -och introducerade en modell där,
  i stället för att alla äger sitt hus-

 323. -finns det ett antal hus, ett antal
  agenter, och husen ska allokeras.

 324. Kan vi hitta en motsvarande algoritm?
  Ja, den heter-

 325. -slumpvisa sekventiella
  diktatorsmekanismen-

 326. -"random serial dictator mechanism".

 327. Ni kan föreställa er utifrån namnet
  hur den fungerar.

 328. Den leder fram till
  samma typ av effektiva lösningar.

 329. Roths medförfattare sen tidigare,
  Abdulkadiroglu och Sönmez-

 330. -introducerar ett hybridfall,
  med både ägda hus och icke-ägda hus.

 331. De visar att det finns en algoritm:

 332. Du-begär-mitt-hus-då-får-jag-
  din-plats-i-kön-algoritmen.

 333. Den generaliserar båda algoritmerna-

 334. -och leder alltid till
  ett stabilt utfall.

 335. Hur länge kan man hålla på
  med att bevisa teorem-

 336. -innan man går till praktiken?

 337. Jag har en slide till med teori.

 338. Teorin är njurväxling.

 339. Njurdonationer kan bli ineffektiva
  när man donerar till närstående-

 340. -då man kanske inte är kompatibel-

 341. -och då kan man växla njurar
  med ett annat par-

 342. -eller sätta upp
  en njurväxlingscentral-

 343. -för så väl många donationer-

 344. -som njurar från avlidna.

 345. Det finns ju njurar från avlidna-

 346. -folk som är donerar till närstående-

 347. -och dessutom altruistiska donatorer.

 348. Helst borde man ha en växlingscentral
  där alla de elementen är i spel-

 349. -och där blir det ägda
  och icke-ägda relevant.

 350. Vi har ägda njurar.
  Jag kan ge min njure till nån annan.

 351. Vi har icke-ägda njurar:
  Njurar från avlidna.

 352. Frågan är om vi kan finna ett system
  som utnyttjar alla njurar effektivt.

 353. Vi har ju teorin, och den
  kan appliceras på det här fallet-

 354. -med några smärre justeringar,
  och Roth, Sönmez och Unver-

 355. -konstruerar en mekanism som är
  paretoeffektiv och strategisäker.

 356. Kan man använda det i praktiken? Ja.

 357. Tillsammans med två läkare
  sätter Roth, Sönmez och Unver upp-

 358. -The New England Program
  for Kidney Exchange 2005.

 359. Det baseras på modellen,
  men ingenjörskonsten behövs-

 360. -och inte bara bevisandet av teorem.

 361. Erfarenheterna sprids
  till andra länder.

 362. Ett federalt program
  är på gång i USA-

 363. -och internationella njurväxlingar
  har skett, mellan Grekland och USA.

 364. Spanien och Italien håller också på
  att samarbeta om ett sånt program.

 365. Den längsta kedjan omfattar 30 par.

 366. Innan jag avslutar
  måste jag säga nåt kort-

 367. -om var inom teorifältet
  det här passar in.

 368. Vetenskapsakademin
  har gett tidigare priser-

 369. -till icke-kooperativ spelteori.

 370. Den spelar även en viktig roll inom
  det fält jag har beskrivit nu-

 371. -för strategisäkerhet och ärlighet
  är icke-kooperativa begrepp.

 372. Men stabilitet är i grunden
  ett kooperativt begrepp.

 373. Det hör hemma i kooperativ spelteori.

 374. Det finns en nära koppling mellan
  det som Gale och Shapley kallade-

 375. -stabila allokeringar-

 376. -och det som kallas spelets kärna-

 377. -ett begrepp som definierades
  av Shapley och Gillies 1953.

 378. Stabilitet kräver mer än nashjämvikt-

 379. -beträffande spelarens vilja
  att acceptera utfallet.

 380. Nashjämvikt kräver att ingen spelare
  ensam har skäl att vägra-

 381. -den föreslagna lösningen.

 382. Men stabilitet kräver att
  ingen koalition har skäl att vägra.

 383. Att lösningar ska vara acceptabla
  för alla par-

 384. -är ofta relevant
  i praktiska tillämpningar.

 385. I den här begränsade bemärkelsen-

 386. -är priset även ett erkännande
  av kooperativ spelteori.

 387. Eftersom vi vare sig har tid-

 388. -att sätta upp nån algoritm
  eller kan införa nåt prissystem-

 389. -får jag överlåta åt Mårten
  att allokera talartid.

 390. Tack.

 391. Vänta, så får du en mikrofon.

 392. Det var intressant, men du nämnde
  exempel från USA och England.

 393. Finns det några svenska exempel?

 394. Nej, i Sverige, vad jag har förstått-

 395. -finns ingen möjlighet
  för njurväxling.

 396. Jag är lite förbryllad över det,
  för vi har donationsköer.

 397. När det gäller skolval-

 398. -kan man säga att svenska politiker
  allmänheten, eller de som bestämmer-

 399. -har sagt
  att det ska vara betygsintagning.

 400. Har du betygsintagning, så att
  skolornas preferenser över elever-

 401. -ges uteslutande av elevers betyg-

 402. -är det enda som teorin säger:
  Gör listan tillräckligt lång.

 403. I Stockholm fick man förr
  bara rangera fem skolor-

 404. -så det var inte optimalt att rangera
  sina toppalternativ. Nu är det åtta-

 405. -men det är också för kort.
  För dem som inte är toppelever-

 406. -bör det vara en längre lista,
  för att du ska undvika problemet med-

 407. -att elever söker strategiskt.

 408. Det finns många specialinriktningar
  med antagning, som musiklinjer-

 409. -där man ofta får bete sig väldigt
  strategiskt i det nuvarande systemet.

 410. Man borde tillämpa de här principerna
  i större grad än man gör.

 411. Är det okunskap-

 412. -eller ideologiska skillnader
  mellan USA och Sverige?

 413. Alltså okunskap kring
  det svenska skolväsendet.

 414. Om jag skulle gissa
  så beror det inte på ideologi-

 415. -för det är en allmän metod, och
  man kan anpassa den efter sina mål.

 416. Man skulle kunna oroa sig över
  att vissa grupper kommer dåligt ut:

 417. De som inte är attraktiva.

 418. Men då kan man...

 419. Ta t.ex. nyanlända invandrare
  som har problem med svenskan.

 420. I ett sånt här systemet
  kanske skolorna vill undvika dem-

 421. -men då gör man
  en egen kvotgrupp för dem.

 422. Man kan formulera vilken målsättning
  och vilka begränsningar-

 423. -som systemet ska respektera-

 424. -och ändå få alla fördelarna-

 425. -med att preferenserna räknas
  när eleverna fördelas.

 426. Mitt korta svar är att det beror
  mer på okunskap än ideologi.

 427. Priset kanske får effekt.

 428. När vi pratar om
  det svenska exemplet...

 429. Gymnasievalssystemet i Stockholm-

 430. -utgår i första hand från betyg-

 431. -men när det uppstår en tie-

 432. -tillmäter man-

 433. -studentens preferensordning
  betydelse.

 434. Om en har rangerat skolan först-

 435. -får den företräde framför den
  som har rangerat den som nummer två.

 436. Är inte det ett problem?

 437. Det är väl ett undantag som gör att-

 438. -det lönar sig för studenterna
  att bete sig strategiskt?

 439. Ja, men betygsskalan är väl nu
  så pass fingraderad-

 440. -att det inte är nåt starkt argument
  för att bete sig strategiskt.

 441. Det är viktigare
  att rangordningen är så pass kort.

 442. Ja.

 443. Invänta mikrofonen.

 444. Finns det nån skola i Norden
  som följer det här-

 445. -och fortsätter
  att försöka utveckla teorierna här?

 446. Ja, det finns forskare i Sverige
  som driver på med sånt här.

 447. Lars-Gunnar Svensson i Lund-

 448. -har publicerat en artikel i
  vår tidskrift Ekonomisk debatt-

 449. -om att man kan tillämpa principerna
  för fördelning av hyreslägenheter.

 450. Han och medförfattare har visat-

 451. -teoretiska resultat
  i liknande litteratur.

 452. Har de publicerats
  i internationella tidskrifter också?

 453. Absolut. Även internationellt
  har de bidragit med resultat.

 454. Det var två nobelpristagare
  för två år sen-

 455. -som diskuterade
  allokering i arbetsmarknader.

 456. Hur särskiljer de här teorierna sig-

 457. -och kan de tillföra nåt
  till de teorier som fick pris då?

 458. Det är en bra fråga,
  för vi talade om matchning då också.

 459. Med teorierna som fick årets pris-

 460. -är det tydligt vilka aktörerna är-

 461. -t.ex. nyutexaminerade läkarstudenter
  och sjukhus.

 462. Man vet vem som är på vilken sida-

 463. -och man kan då använda
  en centraliserad fördelningsmekanism.

 464. Men om du
  går ut som nyutbildad ingenjör-

 465. -finns det en mängd av möjliga bolag
  som du kan jobba för-

 466. -och du kanske vill bli journalist.

 467. Medan läkarstudenterna
  behöver AT-tjänstgöring-

 468. -för de får inte praktisera fritt
  innan de har gjort den delen.

 469. Det är den stora skillnaden.

 470. Här ser vi
  väldefinierade situationer-

 471. -medan många situationer på arbets-
  marknaden är mindre väldefinierade-

 472. -och måste lösas
  på ett decentraliserat sätt.

 473. Det går inte att tänka sig
  en så komplicerad matchningsalgoritm.

 474. Men frågan leder naturligt vidare:

 475. Kommer de här två områdena
  att närma sig varandra?

 476. Det kan tänkas, med IT-utvecklingen-

 477. -att allt fler marknader
  blir mer överblickbara-

 478. -och vi får större beräkningskraft.
  Så jag skulle gissa att-

 479. -den här teorin får ett större
  tillämpningsområde med tiden.

 480. Rickard Wall heter jag, och jobbar
  vid Blekinge Tekniska Högskola.

 481. De praktiska tillämpningarna...

 482. Spontant känner jag att de verkar
  ha en kraftig slagsida-

 483. -åt tjänstemarknaden, medans det
  verkar vara färre varumarknader.

 484. Är det en slump, eller ligger det nåt
  i min observation?

 485. Kan karaktären av det här
  passa bättre på tjänstemarknader?

 486. Det är mycket möjligt, fast man har
  börjat tillämpa liknande algoritmer-

 487. -för internetauktioner och sånt-

 488. -och husexemplet visar ändå på-

 489. -att varor kan handlas med
  på ett liknande sätt.

 490. Men...

 491. Jag har inte tänkt igenom det noga.

 492. Tjänstemarknader kan ha egenskaper
  som gör dem speciellt välägnade.

 493. T.ex. när man säljer sin arbetskraft-

 494. -är det ofta givet
  hur mycket man har till försäljning.

 495. Det är en fulltidstjänst, t.ex.

 496. Men på många varumarknader måste man
  bestämma hur mycket man ska köpa-

 497. -och då är det inte lika enkelt
  att använda den här teorin.

 498. Om man tänker sig
  en marknad för homogena varor-

 499. -kan det här ha nån bäring där?

 500. Ja, men då är det mindre...

 501. Då är vinsten mindre-

 502. -för på en marknad med homogena varor
  finns det ofta ett pris-

 503. -och alla handlar till det priset.

 504. Medan när varorna är unika-

 505. -fungerar prismekanismen sämre.

 506. Det finns två skäl
  att beakta den här teorin:

 507. Ibland vill vi inte ha priser,
  vare sig det är ett eller många.

 508. Vi vill inte
  att det ska finnas ett pris.

 509. Det andra är att när varorna är unika
  eller det finns få aktörer-

 510. -så vet vi att prismekanismen
  inte har så bra egenskaper.

 511. Då blir det relevant igen
  att använda den här teoribildningen.

 512. Du har nu övertygat oss om
  att det här är väldigt användbart.

 513. Det jag reflekterar över är-

 514. -om det finns
  några exempel i Sverige?

 515. Och med tanke på hur länge teorierna
  har funnits och utvecklats-

 516. -vad skulle förklaringen vara
  om det inte finns?

 517. Har du några reflexioner där?

 518. Teorierna fanns länge innan de blev
  systematiskt tillämpade även i USA.

 519. Det var först 1995-

 520. -som Roth fick tillfälle
  att designa om läkarmarknaden-

 521. -och 2003 skolvalet i New York-

 522. -så man kan förlåta politikerna
  att de vill vänta och se-

 523. -att det fungerar på annat håll
  innan man tar det seriöst.

 524. På skolvalsområdet har de haft
  mindre än tio år-

 525. -för att se på andras erfarenheter-

 526. -och när det gäller organdonationer
  är det-

 527. -ännu kortare tid det handlar om.

 528. En viss konservatism
  kan man kanske förstå-

 529. -men jag skulle bli orolig
  om det fortsätter så-

 530. -och inte händer nåt när det gäller
  AT-tjänst, tingsmeritering-

 531. -skolval eller organdonationer.

 532. Men det Sverige
  är kanske lite konservativt-

 533. -men inte avogt
  till förnuftiga argument.

 534. Ett skolval som har funnits länge
  är antagningen till högskolor-

 535. -och det liknar
  de grundläggande modellerna.

 536. Har du nån reflexion om det?

 537. Hur står vi oss på det området
  i procedurerna?

 538. Och vad skulle man kunna göra
  för att förbättra det?

 539. Det pågår ett krig
  mellan små högskolor ute i landet-

 540. -som försöker dra sig till studenter.

 541. Jag har försökt förstå mer av-

 542. -vad som hindrar att man tillämpar
  såna här procedurer.

 543. Roth har uppfattningen-

 544. -att vanligtvis är man inte villig-

 545. -att göra så här stora
  organisationsförändringar-

 546. -innan man har omfattande problem.

 547. På den amerikanska läkarmarknaden-

 548. -var det först
  när det blev katastrofalt-

 549. -som man var villig att skapa
  det centraliserade...

 550. Vad ska man kalla det?
  Planeringsmekanismen.

 551. Fast jag vill inte gärna kalla det
  planering.

 552. Det är ett centralt sätt att låta
  individuella val komma till uttryck.

 553. Det var en stor reform,
  och det ska en stor kris till-

 554. -innan man gör stora reformer. Det
  kvittar att man kan förbättra lite-

 555. -för ingen har tillräckligt starkt
  intresse att initiera en sån reform.

 556. Det finns inget enstaka universitet
  och inga enstaka studenter-

 557. -som har tillräckligt intresse
  av att förbättra systemet.

 558. Det ska ju också till att-

 559. -inflytelserika aktörer tycker
  det är så dåligt att nåt måste göras.

 560. Jag vill bara klargöra nåt.
  Antagningen till högskolan i Sverige-

 561. -är ju centraliserad.
  Den borde vara en stabil lösning.

 562. Den är ju på betyg
  och studentpreferenser.

 563. Det visar sig att Mårten
  är vid ett statligt universitet-

 564. -och jag vid en privat högskola,
  som har sitt eget antagningssystem.

 565. Jag förstår inte riktigt hur det är-

 566. -men om vi har ett centraliserat
  antagningssystem till universiteten-

 567. -kan det vara på samma sätt
  som med gymnasievalet.

 568. Har man bestämt sig för att betyg-

 569. -ska summera skolornas preferenser-

 570. -har man ett betygsantagningssystem,
  och det bästa man kan göra då-

 571. -är att ge många alternativ.

 572. Sen är ett rent betygsantagnings-
  system inte nödvändigtvis optimalt.

 573. Om skolorna hemskt gärna
  skulle vilja ha vissa grupper-

 574. -fast de inte har toppbetyg-

 575. -så skulle det kunna finnas utrymme
  för att förbättra-

 576. -för både studenter och skolor.

 577. Det finns nåt implicit antagande-

 578. -att man har fullständig information
  och att man gör valet endast en gång.

 579. Men i själva verket, när det gäller
  skolval, vårdval och annat-

 580. -är en grundläggande tanke
  att man ska kunna pröva sig fram.

 581. Finns det nån tillämpning av teorin
  där man gör upprepade allokeringar-

 582. -eller omallokeringar?

 583. Inte vad jag har sett,
  men jag utgår från-

 584. -att det i anslutning till skolvalen
  måste finnas möjligheter att flytta.

 585. Då är frågan om det är en del av
  systemet eller sker decentraliserat.

 586. Det vet jag inte.

 587. Jag gissar
  att det sker decentraliserat-

 588. -att man står på en väntelista och
  får flytta om en plats blir ledig.

 589. Jag vet inte.

 590. Har vi nån mer fråga?

 591. Om vi pratar om
  allokering av AT-läkare-

 592. -måste det vara ett problem
  att läkare inte får betyg-

 593. -mer än godkänd och icke godkänd.

 594. Det måste vara ett problem
  i det här sammanhanget.

 595. -Ja, det...
  -Hur kan det centrala systemet se ut?

 596. Även i USA är det så att-

 597. -mycket annat än betygen är viktigt
  för universitetssjukhusen.

 598. Det som händer är
  att man tittar på många cv:n.

 599. Innan man gör den stora matchningen
  tittar man först på cv:n-

 600. -från sökande.

 601. Sen intervjuar man ett antal-

 602. -och det kan vara fem gånger så många
  som man har lediga tjänster.

 603. Man lär känna varandra. Studenterna
  informerar sig om ett antal sjukhus-

 604. -och sjukhusen informerar sig
  om ett antal studenter.

 605. Det leder till
  att den strikta rangordning man har-

 606. -kan vara väl fungerande
  bara för en liten delmängd-

 607. -av jobben och de sökande.

 608. Det är det som gör att du aldrig får
  problem med existens av lösningar-

 609. -på den marknaden.

 610. De teoretiska problem
  som Roth hade uppmärksammat-

 611. -var mindre i praktiken,
  delvis av just det skälet.

 612. Det är bara några få jobb
  och några få sökanden-

 613. -som man har strikta preferenser för.

 614. Textning: Sofie B. Grankvist
  www.broadcasttext.com

Vill du länka till en del av programmet? Välj starttid där spelaren ska börja och välj sluttid där den ska stanna. 

Länken till ditt klipp hamnar i rutan "Länk till klipp".

Matchningsteori belönas

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Matchning är det centrala begreppet för 2012 års ekonomipris till Alfred Nobels minne. Tack vare amerikanerna Lloyd Shapley och Alvin Roths teorier kan människor få hjälp att välja rätt skola, hitta lämplig äktenskapspartner och söka efter en passande njure för transplantation. Tore Ellingsen, professor i nationalekonomi, berättar. Inspelat i oktober 2012. Arrangerat av Kungl. Vetenskapsakademien.

Ämnen:
Samhällskunskap > Ekonomi
Ämnesord:
Ekonomi, Ekonomisk teori, Finansväsen, Nationalekonomi, Sveriges riksbanks pris i ekonomisk vetenskap
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Nobelpriset 2012

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelpriset 2012

Matchningsteori belönas

Matchning är det centrala begreppet för 2012 års ekonomipris till Alfred Nobels minne. Tack vare amerikanerna Lloyd Shapley och Alvin Roths teorier kan människor få hjälp att välja rätt skola, hitta lämplig äktenskapspartner och söka efter en passande njure för transplantation. Tore Ellingsen, professor i nationalekonomi, berättar.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelpriset 2012

Med fokus på kvantvärlden

Fysikpristagarna Serge Haroche och David J Wineland belönas för sin forskning om hur man kan bemästra ljuspartiklar i den kvantfysiska världen. Professorn i atomfysik Anne L'Huillier berättar om de praktiska tillämpningar som kan komma ut av årets nobelpris. I framtiden kommer vi med stor sannolikhet att få supersnabba kvantdatorer.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelpriset 2012

Cellernas sinnrika mottagare

Kemipristagarna Robert J Lefkowitz och Brian Kobilka har beskrivit hur det går till när kroppens celler tar emot signaler från omvärlden. Professorn i fysikalisk kemi Sara Snogerup Linse berättar om de sinnrika mottagare som finns placerade på cellernas yta. Dessa kan beskrivas som ett slags telefonväxel som kan ta emot meddelanden och sedan skicka dem vidare till rätt mottagare.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn som brottsoffer

Barns berättelser om brott

Barnombudsmannens socionom Janna Törneman nämner vikten av att utgå från att barn som berättar om våld talar sanning. Orsakerna till att barn håller våld och övergrepp hemligt är många. Från Internationella brottsofferdagen (IBD) 2014. Inspelat den 21 februari. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
LyssnaMifforadio

Inför valet

Gör min röst skillnad? Morgonshow med Nancy Delic, Sophia Bergman och Balint Marton.

Fråga oss