Titta

UR Samtiden - Jordens klimat

UR Samtiden - Jordens klimat

Om UR Samtiden - Jordens klimat

Jordens klimat är under förändring. Det är inte första gången, klimatet har tidigare genom jordens historia genomgått stora förändringar. Vilka är processerna bakom dessa och hur går det att skilja naturliga förändringar från de förändringar som skapats av människan? I föreläsningsserien som arrangerats av Kungliga Vetenskapsakademien som inspiration för gymnasielärare diskuteras dessa frågor utifrån pågående forskning. Inspelat 8 november 2012.

Till första programmet

UR Samtiden - Jordens klimat : Människans påverkan på klimatetDela
 1. Välkomna till mitt föredrag
  "Människans påverkan på klimatet".

 2. Jag är Caroline Leck,
  professor i kemisk meteorologi-

 3. -som handlar om gaser och luftburna
  partiklars omvandling i lufthavet-

 4. -och deras påverkan på klimatet.

 5. Jag arbetar på
  Stockholms universitet.

 6. Från början är jag gymnasielärare
  i matematik och kemi-

 7. -med behörighet i fysik. Senare
  fortsatte jag med en forskarkarriär.

 8. Så det är extra roligt
  att vara här och prata till er.

 9. FN:s klimatpanel är sammansatt
  av cirka 300 vetenskapliga experter-

 10. -och tillika världsmedborgare.

 11. De har granskat
  över 1 000 vetenskapliga artiklar-

 12. -och sammanställt det senaste
  naturvetenskapliga kunskapsläget-

 13. -med avseende på klimatets
  förändringar och deras följder.

 14. Den senaste rapporten,
  som också går under namnet IPCC-

 15. -publicerades den 2 februari 2007.

 16. En ny rapport har kommit in
  i sin andra granskningsprocess-

 17. -och kommer att offentliggöras
  i Stockholm i oktober 2013.

 18. Än så länge berättar jag om
  vad man i huvudsak kom fram till-

 19. -i den förra rapporten.

 20. Det här är en väldigt viktig bild.

 21. Den publicerades
  i klimatpanelen sist.

 22. Den visar
  på den vänstra vertikalaxeln-

 23. -förändringen
  av den globala medeltemperaturen-

 24. -och den absoluta temperaturen
  på högra axeln.

 25. Det vi kan se är
  att vi under cirka 150 år-

 26. -har höjt jordens medeltemperatur
  globalt sett-

 27. -med cirka 0,8 grader.

 28. Det är framför allt
  de senaste 50 åren-

 29. -som vi har haft den mest
  signifikanta temperaturökningen.

 30. Det här har fått effekter
  på vårt klimat och på vår natur.

 31. Den här bilden är publicerad
  för knappt två månader sedan.

 32. Den visar sommaristäcket
  över den arktiska polarkalotten-

 33. -när det är som minst i sin
  utsträckning, under september månad.

 34. Det här var
  det absoluta bottennappet-

 35. -eller den minsta uppmätta volymen av
  is sedan mätningarna startade 1979.

 36. Gul linje redovisar
  en genomsnittlig isutsträckning-

 37. -under de senaste 30 åren,
  under september månad.

 38. Här ser vi en signifikant förändring-

 39. -av någonting som vi tidigare
  har trott inte gick att förändra.

 40. Andra uppvärmningsindikatorer är
  avsmältning av bergsglaciärer-

 41. -fler intensiva nederbördstillfällen-

 42. -och det har blivit vanligare
  med torrperioder och värmeböljor.

 43. Här är kanske min viktigaste bild.
  Den svarar på frågan:

 44. Varför ser det ut så här
  i dag år 2012?

 45. Jo, det är för att vi har ändrat
  atmosfärens kemiska sammansättning.

 46. Det i sin tur har påverkat
  jordatmosfärens strålningsbalans-

 47. -som vi har förändrat.

 48. Normalt råder jämvikt mellan den
  mängd solljus som jorden absorberar-

 49. -och den mängd värme
  som jorden avger mot rymden.

 50. Jämvikten kan tillfälligt rubbas.

 51. Då sker en förändring
  av strålningsbalansen.

 52. Då talar vi om
  en positiv strålningsdrivning-

 53. -som är klimatuppvärmande-

 54. -eller en negativ strålningsdrivning,
  som är klimatavkylande.

 55. Det är begrepp
  som jag återkommer till.

 56. Vem eller vad har ändrat
  atmosfärens sammansättning?

 57. Ja, det har vi gjort:
  vi i de industrialiserade länderna-

 58. -och även de
  som bor i utvecklingsländerna.

 59. Varför det, då? Jo, därför att vi
  vill ha en höjd livskvalitet-

 60. -ett bättre liv
  och helt enkelt mat för dagen.

 61. Förändringen, hur ser den ut?

 62. Jo, samtliga gaser som jag visar här
  - koldioxid, metan, ozon och lustgas-

 63. -uppvisar en positiv strålnings-
  drivning, en klimatuppvärmning.

 64. De är alltså klimatvärmande.

 65. Det kan också omformuleras som att vi
  har fått en förstärkt växthuseffekt.

 66. Alla de här fyra gaserna
  är växthusgaser.

 67. Hur har detta gått till?

 68. Genom förbränning av fossila
  bränslen, framför allt brunkol-

 69. -har vi släppt ut
  stora mängder koldioxid.

 70. 75 procent av utsläppen kommer
  från förbränning av fossila bränslen-

 71. -genom koleldning.

 72. 25 procent kommer
  genom att vi har bränt upp skog-

 73. -när vi har försökt
  att få mer odlingsmark.

 74. Luftföroreningar och förbränning
  av brunkol och dess effekter-

 75. -har varit känt länge.

 76. Det står nedskrivet
  om lagförordningar i London-

 77. -redan på 1200-talet, där man
  förbjöds att gå ut vissa dagar-

 78. -på grund av kolflagorna
  och svavelsyran-

 79. -från förbränningen av brunkolen.

 80. Urbaniseringen under 1700- och
  1800-talet gjorde allt värre.

 81. Det här var en förorening
  som man kunde se.

 82. Den var synlig. Därför var den
  lättare att förhålla sig till.

 83. De andra gaserna
  är osynliga luftföroreningar.

 84. Det tog längre tid innan vi förstod
  att någonting höll på att förändras.

 85. Vår dramatiker Henrik Ibsen i Norge
  skriver 1866...

 86. Det var ganska påtagliga ord
  som kom redan 1866.

 87. Det här är också
  en väldigt viktig bild.

 88. Den visar observerade koldioxidnivåer
  på Hawaii-

 89. -på vulkanen Mauna Loa.

 90. Det är Charles Keeling
  som i slutet av 50-talet-

 91. -började sin berömda mätserie-

 92. -där vi kan se utvecklingen
  de senaste 50 åren.

 93. Trenden handlar om ungefär 2 ppm,
  eller "parts per million"-

 94. -alltså miljondelar per år
  i en koncentrationshöjning.

 95. Det är lite upp och ner
  i den här kurvan.

 96. Det kopplar till
  en naturlig variabilitet-

 97. -där koncentrationen
  sjunker tillfälligt under sommaren-

 98. -på grund av att växtligheten
  då tar upp koldioxid.

 99. Under vintern stiger koncentrationen
  igen, eftersom koldioxid återförs-

 100. -till atmosfären
  från multnande organiskt material.

 101. Pålagt på
  den naturliga variabiliteten-

 102. -ligger den här trenden på
  en ökning på cirka 2 ppm per år.

 103. Före den industriella eran
  rådde därför balans-

 104. -mellan fotosyntesen
  och respirationen.

 105. Och här är ett exempel på det,
  som visar kiloår-

 106. -före 1850.

 107. Den atmosfäriska koncentrationen
  av koldioxid-

 108. -har varierat mellan 260 och 280
  delar per miljon, det vill säga ppm-

 109. -under längre tid än grafen visar -
  de senaste sex istidscyklerna.

 110. Sätter man det i sammanhang
  med dagens nivåer-

 111. -ser grafen ut på det här viset.

 112. Vi har den naturliga variabiliteten
  markerad inom de här grå strecken.

 113. Sedan har vi dagens nivå-

 114. -på 391,1 ppm-

 115. -som alltså är
  ett rekordvärde hittills.

 116. Lägger vi in observationsserien
  från Mauna Loa-

 117. -så ser ni där längst till höger
  hur det ser ut i dag.

 118. Ja, vad är då problemet
  med emissionerna?

 119. Man kan ju föreställa sig
  att om vi släpper ut mer-

 120. -kanske mer kan tvättas ur
  atmosfären. Så vad är problemet?

 121. Varför blir det en positiv
  strålningsbalans utav de utsläpp-

 122. -som människan har orsakat?

 123. Jo, det beror på att sänkorna
  för koldioxid är mindre effektiva-

 124. -än att bränna upp fossila bränslen-

 125. -så vi kommer att få en ackumulation
  av koldioxid i atmosfären.

 126. På den här grafen har ni på
  vertikalaxeln återstående fraktion.

 127. På den horisontella axeln har vi år.

 128. Här ser vi nedbrytning av koldioxid-
  utsläpp från fossila bränslen.

 129. Efter 100 år har vi fortfarande
  33 procent kvar i atmosfären.

 130. Efter 1 000 år har vi fortfarande
  20 procent kvar.

 131. Det har lett till
  att vi har en ackumulation-

 132. -från de senaste 200 åren
  på cirka 45 procent i atmosfären.

 133. De källor som finns tillgängliga
  är havet...

 134. Förlåt. De sänkor
  som finns tillgängliga är havet-

 135. -och vegetation.

 136. Om vi tittar lite på havssänkan-

 137. -så har jag den här bilden
  för att illustrera det.

 138. På kartongen
  som är längst till höger står det-

 139. -"deep water formation"
  och "ventilation, upwelling".

 140. Det handlar om
  koldioxids löslighet i havsytan.

 141. Den är löslig omvänt proportionellt
  mot temperaturen.

 142. Så ju kallare vatten, desto mer
  koldioxid löser vi in i haven.

 143. Nu blir det varmare, så den sänkan
  motverkas av global uppvärmning.

 144. När koldioxid kommer ner
  i vattnet bildas kolsyra-

 145. -och så får vi en protolys
  och bildar karbonatjoner.

 146. Men det innebär också
  en försurning av haven.

 147. Då går jämvikten tillbaka, och vi
  får upp mer koldioxid i atmosfären.

 148. Så det är också
  en försvagning av havssänkan.

 149. Sedan har vi den biologiska sänkan.

 150. Har vi koldioxid kan vi bilda
  fotosyntes och växtalger.

 151. Vi har då en biomassa
  som byggs upp i ytvattnet-

 152. -och här är vi säkra på att det finns
  en nettotransport av kol-

 153. -ner till djuphaven.
  Då har vi en sänka.

 154. Men den extra biomassan som bildas
  stannar kvar i ytvattnet-

 155. -och omsätts så att det blir ett
  netto noll av sänka som resultat.

 156. Därför är havssänkan
  svagare till sin karaktär-

 157. -än vad man potentiellt
  skulle kunna tro från början.

 158. Den terrestra sänkan är
  ungefär lika stor som havssänkan.

 159. Har vi en vegetation
  så har vi ett upptag av koldioxid.

 160. Vi har haft stora områden
  med avskogning.

 161. Framför allt i tropikerna. Vi vill
  dels sälja skogen och odla marken.

 162. Det har gjort att avskogningen har
  gett en källa i stället för en sänka.

 163. Så man har även där
  försvagat koldioxidsänkan.

 164. Vi fortsätter till växthusgasen ozon.

 165. Ozon är starkt kopplat
  till biltrafik-

 166. -utsläpp av kvävemonoxid
  och bildning av kvävedioxid-

 167. -och till solljuset.

 168. Fotokemiska oxidationsprocesser
  bildar ozon nära marken-

 169. -och även högre upp.

 170. Bildningen av ozon ökar starkt.
  Framför allt i "megacities"-

 171. -där vi har en befolkningsmängd
  som överstiger tio miljoner.

 172. De städerna blir fler,
  och de blir också ändå större.

 173. Den första gången man upptäckte-

 174. -att det kunde finnas
  en osynlig luftförorening-

 175. -var i samband med smogsituationer
  i Los Angeles på 1940-talet.

 176. Då började man för första gången
  tala om smog-

 177. -och troposfärisk ozonbildning.

 178. Det var alltså en väldigt omogen
  och svår situation.

 179. Man förstod inte hur man kunde bilda
  ozon i marknära luftlager.

 180. Smogen i Los Angeles gjorde det
  uppenbart att det måste finnas-

 181. -starka källor av ozon
  i lägre troposfären. Men vilka?

 182. 1940 visste man att
  den huvudsakliga ozonkoncentrationen-

 183. -det vill säga 90 procent
  av atmosfärens ozon-

 184. -finns i ozonlagret
  på ungefär 25 km höjd.

 185. På vertikalaxeln är det höjd.

 186. På horisontalaxeln är det
  en koncentrationsenhet av ozon.

 187. Att vi har en nettobildning av ozon-

 188. -har att göra med att vi har
  en väldigt energirik solstrålning-

 189. -som når ner
  till mellan 20 och 50 km nivå.

 190. Men sedan är den solstrålningen
  spärrad och når inte marken.

 191. Vid marken måste kemin ta
  en ganska komplicerad omväg.

 192. Jag tänkte försöka visa
  några små blickar av det.

 193. Nu ska vi försöka förstå varför
  troposfäriskt ozon bildas vid marken-

 194. -trots att vi inte har lika energirik
  strålning som vi har i stratosfären.

 195. Här är en bild från Los Angeles. Till
  vänster har jag en dygnsvariation.

 196. Jag har ringat in ozon med blått.

 197. Jag har en komplicerad bild
  till höger-

 198. -där jag också
  har ringat in ozon med blått.

 199. På den lilla bilden nere till vänster
  är det också en koncentrationsenhet-

 200. -i miljondelar,
  och vi har tiden över dagen.

 201. Trots att trafiken
  startar på morgonen-

 202. -med kvävedioxid- och
  kvävemonoxidkoncentrationer-

 203. -så får vi
  en fördröjning av ozonproduktionen.

 204. Det tyder på att det finns en kemi
  som måste ta tid-

 205. -innan vi kan bilda ozon.

 206. Men hur kan vi börja att bilda ozon?
  Vad är motorn i ozonbildningen?

 207. Jo, det är så att vi måste importera
  lite ozon från stratosfären.

 208. 1 procent av det stratosfäriska
  ozonet kan komma in i troposfären-

 209. -till marknära luftlager.

 210. Med hjälp av den solstrålning som
  når ner till marken och vattenånga-

 211. -bildar vi hydroxylradikalen.

 212. En radikal har en oparad elektron
  och är väldigt reaktiv-

 213. -och kommer att vara motor
  i ozonproduktionen.

 214. Sedan behövs bränsle: kolmonoxid,
  organiska kolföreningar och metan.

 215. När vi har bränslet
  behöver vi en katalysator-

 216. -och det är biltrafiken, som släpper
  ut kväveoxid och bildar kvävedioxid.

 217. Till sist bildar vi ozon.

 218. Det är alltså
  en väldigt komplicerad kemi-

 219. -men ändå leder den fram till
  en ozonbildning i troposfären-

 220. -i marknära luftlager.

 221. Och den är helt orsakad
  av mänskliga aktiviteter.

 222. Metan och lustgas
  är ytterligare två växthusgaser-

 223. -som produceras
  och ökar i produktion-

 224. -därför att vi behöver möta
  ett allt större behov av mat-

 225. -när jordens befolkning ökar
  med 6-8 nya Sverige per år.

 226. Det är framför allt risfältsodlingar
  och optimerade skördar med gödsel-

 227. -och djurproduktion-

 228. -som gör att vi får en ökad mängd
  av de här föreningarna i atmosfären.

 229. Den kopplar starkt
  till befolkningsökningen.

 230. Vi talar nästan aldrig om
  att det är en bidragande orsak till-

 231. -att vi förändrar
  atmosfärens kemiska sammansättning.

 232. Så här ser det ut om vi tittar
  från 1700-talet och fram till i dag:

 233. Koldioxid, metan och lustgas
  har alla uppvisat-

 234. -en positiv strålningsdrivning
  eller en förstärkt växthuseffekt.

 235. Koldioxid har ökat med 40 procent,
  metan med 160 procent-

 236. -och lustgas med 20 procent.

 237. Och alla dessa gaser fortsätter
  att öka i koncentration i atmosfären.

 238. Här har vi det historiska
  perspektivet igen. ...

 239. Längst till höger, där jag har pilen
  på nutid, ser ni igen-

 240. -att det är
  den snabba koncentrationsökningen-

 241. -som gör att vi
  skiljer oss från sex istidscykler-

 242. -som kommer innan vår nutid. Det är
  det som är det anmärkningsvärda.

 243. Det var växthusgaserna och
  den positiva strålningsdrivningen.

 244. Medaljen har alltid två sidor.

 245. Ur samma skorstenar
  som vi får koldioxid-

 246. -får vi också luftburna partiklar,
  eller stoftpartiklar.

 247. De partiklarna har en annan effekt
  på jordens strålningsbalans-

 248. -än växthusgaserna.
  De har en negativ strålningsdrivning-

 249. -det vill säga de har
  en klimatavkylande nettoeffekt-

 250. -på jordens strålningsbalans.

 251. Det kan direkt påverka
  inkommande solstrålning-

 252. -och hindra den att värma marken-

 253. -eller indirekt, genom sin
  förutsättning för molnbildning.

 254. Allt är mer komplext än vi vill-

 255. -så även direktpåverkan
  av partiklarna kan delas upp i-

 256. -effekten från ljusa partiklar,
  eller sulfatpartiklar-

 257. -och mörka partiklar,
  som vi kallar "sotpartiklar".

 258. De ljusa partiklarna har då
  den här avkylande effekten.

 259. På den vänstra schematiska bilden-

 260. -värmer solljuset marken, och
  värmestrålningen strålar ut i rymden.

 261. Om vi lägger luftburna stoftpartiklar
  någon kilometer upp i luften-

 262. -så blir det som ett litet lock-

 263. -som effektivt låter solens strålar
  studsa tillbaka i rymden-

 264. -och mindre del av den inkommande
  solstrålningen kan värma markytan.

 265. Då får vi en försvagad värmestrålning
  som går ut i rymden.

 266. Men om vi tittar på
  de mörka sotpartiklarna-

 267. -så absorberar sot
  inkommande solstrålning.

 268. Så de har en värmande effekt
  och förstärker växthusgaserna.

 269. Det är främst när man eldar
  över öppen låga med komocka-

 270. -gräs, kvistar och även biomaterial
  som man får det.

 271. Det här är ett stort problem
  i Indien-

 272. -där man har
  den här formen av matlagning.

 273. Ni ser det här mörka halvdiset
  som kommer ut över Bengaliska viken-

 274. -och över Bangladesh. Det är synligt
  från satellitmätningar.

 275. Den här bilden är lite komplicerad
  för att gå igenom på den här tiden-

 276. -men mitt budskap är att man har
  ett skikt av sotpartiklar-

 277. -som absorberar en del
  av den inkommande strålningen-

 278. -och också återsänder värmestrålning
  till markytan.

 279. Då får vi
  en förstärkt värmestrålning-

 280. -och förstärker växthuseffekten.

 281. De mörka partiklarna
  är då nettovärmande.

 282. Sedan kan de här partiklarna också
  verka som ett lock-

 283. -och hindra inkommande solstrålning.

 284. Nettoeffekten
  av de mörka partiklarna blir ändå-

 285. -att de är värmande och framför allt
  över regionala områden, som Indien.

 286. Nu ska vi titta på
  partiklarnas roll i molnen.

 287. Moln reflekterar
  väldigt effektivt solstrålning.

 288. De har ett högt albedo,
  brukar man säga.

 289. Ni ser på den här satellitbilden
  att reflektionsförmågan skiljer sig-

 290. -mellan moln, land och hav.

 291. Det syns tydligt att molnen är
  väldigt bra reflektorer.

 292. Och då får man en negativ
  strålningsdrivning vid marken.

 293. Vad är moln?

 294. Det är ganska roligt att titta på
  molnen och fundera på hur de bildas.

 295. De består av miljarder molndroppar-

 296. -som alla startade
  som en luftburen stoftpartikel.

 297. Utan den stoftpartikeln
  kan inte vatten-

 298. -kondensera vid de relativa
  fuktigheter vi har normalt i luften.

 299. Vid 400 procent relativ fuktighet kan
  vattenånga kondensera på sig själv.

 300. Men i luften har vi 100 procent,
  och då måste vi ha en liten partikel-

 301. -för att möjliggöra kondensationen.

 302. Hur påverkar partiklarnas egenskaper
  molnens skuggande?

 303. Då tittar vi på
  om vi har få partiklar-

 304. -det vill säga rena områden
  utan luftföroreningar-

 305. -och områden med många partiklar,
  som då är förorenade.

 306. Det paradoxala här är att vita moln
  ter sig smutsiga, och grå är rena.

 307. Hur kan det vara så?

 308. Jo, vi har ett ökat antal luftburna
  partiklar - kondensationskärnor.

 309. De kan bilda fler men mindre
  molndroppar och därför vitare moln-

 310. -om de delar på samma mängd vatten
  som finns i luften.

 311. Så fler men mindre droppar
  blir bättre reflektorer-

 312. -än få men större droppar.

 313. Därför är de smutsiga molnen vita,
  och de rena molnen-

 314. -som jag själv har sett uppe i
  den arktiska bassängen, är gråbruna.

 315. De har väldigt stora
  och få molndroppar.

 316. Det är inte bara
  att vi har en partikel-

 317. -som är den enkla lösningen.

 318. Även här kommer
  partiklarnas kemiska sammansättning-

 319. -att påverka molnens skuggande.
  En sotpartikel är hydrofob.

 320. Den tycker inte om vatten rent
  kemiskt och tar inte upp vatten.

 321. En sulfatpartikel eller svavelsyra-
  partikel är väldigt hygroskopisk-

 322. -och har mycket lätt
  att ta upp vattnet.

 323. Så det är viktigt att förstå
  partiklarnas kemiska sammansättning-

 324. -innan man försöker förstå
  hur molnen bildas.

 325. Nu har vi ju två stycken förändringar
  av jordens strålningsbalans.

 326. Vi har den positiva, och vi har
  den negativa. Då kan man fundera:

 327. Har den ökande växthuseffekten,
  eller den förstärkta växthuseffekten-

 328. -maskerats av partikelutsläppen?

 329. Här är en schematisk, förenklad bild.

 330. Det står "Strålningsdrivning
  - ökning, sänkning".

 331. Rött är positivt, blått negativt.

 332. Det blir varmare på högra sidan
  och kallare på vänstra sidan.

 333. Längst till höger
  är det en sannolikhetsfördelning-

 334. -av strålningsdrivningen
  för växthusgaserna.

 335. Det är en ganska distinkt och ganska
  smal topp jämfört med vänstra sidan-

 336. -där strålningsdrivningen inkluderar
  stoftpartiklar och moln.

 337. Den är bredare i sin utbredning. Det
  indikerar att vi har mer osäkerhet-

 338. -när vi försöker att sammanställa
  den negativa strålningsdrivningen.

 339. Slår vi ihop det här på en global
  skala får vi en positiv nettoeffekt-

 340. -det vill säga
  en uppvärmande klimatförändring.

 341. Men bredden på nettoeffekten bestäms-

 342. -av osäkerheten i att bestämma
  den negativa strålningsdrivningen-

 343. -av luftburna partiklar
  och molnbildning.

 344. Det kanske var svårt? Jag vet inte.
  Jag får prova att förklara igen.

 345. Sammantaget bedöms stoftpartiklarna
  maskera 25-75 procent-

 346. -av den uppvärmning som växthusgaser
  skulle ge om partiklarna inte fanns.

 347. Så partiklarna har hjälpt till
  att göra situationen mindre tråkig-

 348. -än vad den skulle ha blivit.

 349. Det finns ytterligare andra orsaker
  till klimatförändringen:

 350. Vulkanutbrott och solvariationer-

 351. -som är ett naturligt fenomen.

 352. Vi kanske får höra
  mer om det senare.

 353. Då har FN:s klimatpanel
  dragit slutsatsen-

 354. -att ändringar i solstrålningen
  de senaste 250 åren-

 355. -har bidragit till en
  temperaturhöjning med 5-10 procent.

 356. Så det är en begränsad del av den
  som vi har observerat och publicerat.

 357. I den här sammanställningen visar den
  svarta kurvan temperaturförändringen-

 358. -från början av 1900-talet
  till i dag.

 359. Det blå fältet visar om vi bara
  tar med naturliga klimatändringar-

 360. -i beräkningarna
  och jämför med den svarta kurvan.

 361. Om vi lägger ihop den blå kurvan
  med den rosa kurvan-

 362. -som illustrerar människoskapade
  och naturliga klimatförändringar-

 363. -så ser vi en bättre överensstämmelse
  med de temperaturförändringar-

 364. -som vi faktiskt har observerat.
  Det var den här bilden-

 365. -som gav det avgörande,
  sammanfattande uttalandet-

 366. -från den senaste klimatrapporten
  att växthuseffekten sannolikt-

 367. -har orsakat den största delen
  av de senaste 50 årens ökning-

 368. -av jordens medeltemperatur.
  Området som jag ringade in-

 369. -har mest accentuerad
  temperaturförändring.

 370. Men stora osäkerheter kvarstår-

 371. -när det gäller
  stoftpartiklarnas avkylande effekt-

 372. -och framför allt partiklarnas
  påverkan på molnens utbredning-

 373. -och egenskaper.

 374. Där ligger de största osäkerheterna
  i beräkningarna.

 375. Det här är för att illustrera
  partiklarna mer i detalj.

 376. Den röda kurvan högst upp är
  en antalsfördelning av partiklar-

 377. -som är uppmätta vid marken.

 378. Storleksskalan
  ligger längst ner i bilden.

 379. Den går från 0,01 mikrometer
  upp till 10 mikrometer.

 380. Man kan jämföra
  med en luftballong och jorden.

 381. Så stora skillnader är det mellan
  de minsta partiklarna och de största.

 382. Det finns stora skillnader
  i storlekarna-

 383. -och i de kemiska egenskaperna.

 384. Jag har olika bilder
  på partiklarna som förekommer:

 385. Salt, pollen, damm, svavelsyra,
  biologiska partiklar, sot etcetera.

 386. De kommer i olika storlekar
  och har olika kemiska egenskaper-

 387. -och har därför mer eller mindre lätt
  att bilda moln.

 388. Det är ett mycket komplext system,
  som vi i dag inte förstår-

 389. -eller som vi förstår
  väldigt lite av i dag.

 390. Partiklarnas livscykler är beroende
  av processer som vi inte förstår än.

 391. Sedan när man ska göra
  klimatsimuleringarna-

 392. -så är det beroende på hur vi kan
  beräkna effekterna av partiklarna.

 393. Det gör vi i klimatmodeller,
  där atmosfären delas upp i rutnät.

 394. Rutnätet är olika finmaskigt.

 395. Den regionala upplösningen
  är väldigt fin-

 396. -men med den globala kostar det
  datorkraft att göra beräkningar.

 397. Då får man ett masknät-

 398. -på 50 gånger 50 km.

 399. Ska man då försöka beskriva moln
  och molnprocesserna-

 400. -beskriver modellerna att det finns
  ett moln, ett tredjedels eller inget.

 401. Åker man mellan Stockholm
  och Göteborg finns det många moln.

 402. De är då inte beskrivna
  i klimatmodellerna.

 403. Därför blir osäkerheterna stora.

 404. Vad händer i framtiden?

 405. Ja, vem vet?

 406. Det är ju en hel del kritik
  mot FN:s klimatpanel-

 407. -och ett seriöst arbete som fortgår.

 408. Så hur skaffar vi oss
  våra projektioner?

 409. Jo, man försöker göra
  utsläppsscenarier av växthusgaserna.

 410. Man tittar på världsbefolkningens
  tillväxt, på hur ny teknik utvecklas-

 411. -och på satsningar på rättvisa
  och biologisk hållbarhet.

 412. Ut ur klimatmodellerna
  kommer en projektion-

 413. -om framtida temperaturförändringar,
  nederbördsintensitet etcetera.

 414. Det här är en bild som publicerades
  i den tidigare klimatrapporten.

 415. Då tittar man på
  en framtida uppvärmning år 2100.

 416. Och då jämför man
  nuvarande temperaturer-

 417. -och scenariot med höga utsläpp. Vi
  ser då en stor spridning över jorden-

 418. -med temperaturer
  från 1,5 upp till över 7 grader.

 419. Landytorna värms mer än havsytorna.

 420. Sveriges klimat liknar Paris,
  och Medelhavets liknar Nordamerikas.

 421. Den högsta uppvärmningen sker
  i den arktiska bassängen.

 422. Där har vi redan sett indikationer
  på effekten av den uppvärmningen.

 423. Ja, vi är människor på jorden,
  och det här oroar i alla fall mig.

 424. Mig med många.

 425. Då försöker man titta på
  en temperatur och diskutera-

 426. -vilka nivåer av framtida utsläpp som
  utgör en farlig mänsklig påverkan.

 427. Då har man enats om en temperatur-
  höjning på 2 grader men inte mer.

 428. Annars blir det
  en farlig mänsklig påverkan.

 429. Man räknar då in att skogstillväxt
  förändras. Permafrost. Växter, djur.

 430. Vi skulle få ett helt annat klimat
  i polartrakterna-

 431. -om vi går över 2 grader Celsius.

 432. Det är också ett EU-direktiv
  i de politiska debatterna.

 433. Hur ska man då bära sig åt
  för att se-

 434. -vilka framtida utsläppsmål vi ska ha
  för att inte överskrida 2 grader?

 435. Jo, man försöker uppskatta och förstå
  effekterna på ekosystemen.

 436. Det gäller både samhället och hälsan.

 437. Sedan får man någon sorts temperatur
  som ekosystemen ska tåla.

 438. Då sätts den till 2 grader.

 439. Det får då en spegling
  på koncentrationen i luften.

 440. Har vi en koncentration i luften
  och beräknar sänkprocesserna-

 441. -så får vi också utsläppsmål
  i den andra änden.

 442. Då har man gjort riskanalyser.

 443. Meinshausen beräknade år 2006-

 444. -att ligger vi på den nivå
  som vi nästan har nått i dag-

 445. -det vill säga 391,1 ppm koldioxid-

 446. -så är det en 26-procentig risk
  att vi överskrider 2 grader Celsius.

 447. Går vi upp till 450 ppm
  är risken 52 procent.

 448. Landar vi på 550 ppm
  är risken hela 84 procent.

 449. Vem tar nu ansvaret för detta?

 450. Ja, det är väl vi.

 451. Det är väl vi i industrialiserade
  länder och även i utvecklingsländer-

 452. -fast där är det svårare
  att ta ansvaret.

 453. Där handlar det om överlevnad
  och mat för dagen.

 454. Det här är en bild som jag tycker
  det är tråkigt att behöva visa.

 455. Det är utsläppen av miljarder ton kol
  per år på vertikalaxeln.

 456. Det är från år 1950 till år 2000.

 457. I alla grupperingar - u-länder,
  forna östblocket och i-länderna-

 458. -så sker ingen som helst avklingning
  på utsläppen. Ingen som helst.

 459. Det här fortsätter i en takt-

 460. -som även ökar i vissa grupper.

 461. Här kan vi se en beräkning igen-

 462. -på vad som händer om man släpper ut
  väldigt höga nivåer av koldioxid.

 463. Ni känner igen den här kurvan
  med fyra istidscykler-

 464. -och den senaste stigningen
  av koldioxidkoncentrationen-

 465. -upp till 391,1 ppm,
  som vi har uppnått i dag år 2012.

 466. Om vi nu tar och eldar upp
  alla våra tillgängliga resurser-

 467. -i fossila bränslen och använder
  "business as usual"-projektionen-

 468. -så ska vi se hur långt upp
  jag behöver gå med bilden.

 469. Ja, då kommer vi till sist
  att komma upp till 1 550 ppm.

 470. Då är det intressanta
  tankeexperimentet:

 471. Hur lång tid tar det
  att bli av med den här pulsen?

 472. Då ska vi se.

 473. Vi är fortfarande på 1 600 ppm och
  har gått 30 000 år framåt i tiden.

 474. Då ska vi se, om vi fortsätter här.

 475. 1 000 ppm ligger kvar fortfarande
  om 1 000 år.

 476. Här har jag lagt in de här nivåerna
  - 450 ppm och 550 ppm-

 477. -som då innebar en 54-procentig
  respektive en 84-procentig risk-

 478. -att vi överskrider
  just 2 grader Celsius.

 479. Det är klart att bilden blir
  kraftfull och tänkvärd-

 480. -men det här är
  en sannolik situation.

 481. Det vi pratar om-

 482. -och det man kanske inte ser tydligt
  i den politiska debatten är:

 483. Vad har vi för utmaningar
  när det gäller att stoppa utsläppen?

 484. Att stoppa utsläppen är vägen till-

 485. -en annan klimatsituation för
  framtiden än den vi har projicerat.

 486. Så vi ska ersätta fossila bränslen,
  som i dag utgör ungefär 80 procent-

 487. -av vårt energibehov.

 488. De tillgodoser ungefär 80 procent
  av vårt energibehov.

 489. Sedan har vi lite kärnkraft
  och lite förnybara energier.

 490. Det vi pratar om i debatten
  är det som är 2,1 procent i dag:

 491. Det är vindkraft,
  biomassaförbränning-

 492. -solceller etcetera.

 493. I dag utgör det endast 2 procent
  av vårt behov.

 494. Det är där utmaningen finns. Vi måste
  hjälpas åt att höja den här siffran.

 495. Hur det ska gå till hoppas jag
  att framtiden utvisar.

 496. Så FN:s klimatpanel
  visar vetenskapens roll-

 497. -och det är att ge orsaker,
  som jag har redovisat här i dag-

 498. -och bedöma risker
  med olika klimatförändringar-

 499. -och titta på deras effekter.

 500. Vilka av dessa som är acceptabla
  är en fråga om värderingar.

 501. Den hanteras av politiken.

 502. Den hanteras alltså av oss,
  som är världsmedborgare-

 503. -och väljer politiken.

 504. För att vi ska kunna göra det valet
  på ett bra sätt behöver vi kunskap.

 505. Därför är det så viktigt att ni
  går tillbaka till gymnasieeleverna-

 506. -och börjar ge dem den här kunskapen.
  Ju tidigare, desto bättre.

 507. Jag vet inte
  hur mycket tid jag har kvar.

 508. Det är bra?

 509. Jag ska i alla fall visa
  att det finns positiva resultat-

 510. -i politiska beslut. Det jag tänkte
  tala om först är ozonhålet-

 511. -som blev en succéhistoria.

 512. Ozonhålet är då
  en förminskad koncentration-

 513. -i stratosfäriskt ozon.

 514. Det har lite att göra
  med klimatförändringen-

 515. -eller positiv strålningsdrivning.
  Är det någon drivning på ozon-

 516. -så är det
  en negativ strålningsdrivning.

 517. Så det här är ett separat problem-

 518. -men jag vill ändå visa det
  som en positiv historia.

 519. När man upptäckte ozonhålet-

 520. -gav forskarsamhället en tydlig
  och väl underbyggd varning.

 521. Man förstod problemet och kunde
  förmedla problemet och dess orsak.

 522. Det gjorde också att media
  kunde spegla budskapet korrekt.

 523. Då blev allmänheten berörd
  och engagerad-

 524. -för en snabb åtgärd.

 525. Parallellt med det
  var industrin skeptisk.

 526. Allt som kostar
  är skeptiskt från början-

 527. -men man satsade på ny teknik
  och fann den.

 528. Man kunde också leverera den
  till platser-

 529. -där man bäst behövde tekniken.

 530. Det gjorde att beslutsfattare
  kunde handla snabbt-

 531. -och förbjuda freon
  i bland annat sprayflaskor.

 532. Montrealprotokollet upprättades.

 533. I-länderna erbjöd åtgärdspaket med
  tekniska lösningar för u-länderna.

 534. I dag så har... Vad heter det?

 535. Uttunningen av ozonhålet
  har stoppats.

 536. Ozonkoncentrationen
  är på väg att återhämta sig.

 537. Det här är ju en fantastisk historia.
  Vi kan göra skillnad.

 538. Nu kommer vi till det jag har pratat
  om i dag: global uppvärmning.

 539. Forskarsamhället-

 540. -gav en svagare
  och mer osäker varning-

 541. -på grund av
  den högre graden av komplexitet.

 542. Det gav ett utrymme för media
  att spegla budskapet obalanserat-

 543. -med både överdrifter och motbilder.

 544. Det gjorde, och gör fortfarande,
  allmänheten förvirrad-

 545. -och ointresserad i långa perioder.

 546. Tidsperspektivet är för långt
  för att beröra.

 547. Människan blir berörd av någonting
  som är här och nu.

 548. Industrins intressen. Det är
  stora ekonomiska intressen på spel-

 549. -kortsiktiga lösningar, tama försök
  till satsning på alternativ teknik...

 550. Det pågår väldigt mycket utveckling,
  och jag hoppas mycket på framtiden.

 551. Men beslutsfattarna
  reagerar på osäkerheten-

 552. -baserat på
  forskarnas oklara varningar-

 553. -och ekonomiska intressen
  står i vägen för åtgärder.

 554. Osäkerheten och graden av komplexitet
  visade sig faktiskt-

 555. -i de föregående rapporterna
  från FN:s klimatpanel.

 556. När den första kom 1995
  drog man slutsatsen:

 557. "The balance of evidence suggests
  a human influence on global climate."

 558. Inte mycket hände i media då.

 559. 2001: "Most of the observed warming
  over the last 50 years is likely"-

 560. -"to have been due to the increase
  in greenhouse gas concentrations."

 561. Det är lite förstärkning av oron.

 562. 2007: "Most of the observed increase
  in globally averaged temperatures"-

 563. -"since the mid-20th century
  is very likely due to"-

 564. -"the increase in anthropogenic
  greenhouse gas concentrations."

 565. Det är först här, 2007,
  som media börjar vara aktiva-

 566. -och allmänheten får information.

 567. Men fortfarande,
  i efterspelet av det-

 568. -så pågår
  en väldigt polariserad mediebild av-

 569. -om vi har en klimatförändring
  att förvänta oss eller inte.

 570. Jag tänkte sluta med den bilden-

 571. -och hoppas att ni ger
  alla våra unga-

 572. -så bra information och kunskap
  som möjligt-

 573. -så att vi får en framtid
  som vi alla kan leva i. Tack.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Människans påverkan på klimatet

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Istäcket över den arktiska polarkalotten som uppmättes sommaren 2012 var det minsta sedan mätningarna startade 1979. Varför ser det ut så här, frågar sig Caroline Leck, professor vid meteorologiska institutionen vid Stockholms universitet. Hennes svar är att människorna har ändrat atmosfärens kemiska sammansättning bland annat genom utsläpp av koldioxid och stoftpartiklar. Hennes föreläsning handlar om människans påverkan på klimatet. Inspelat 8 november 2012. Arrangör: Kungl. Vetenskapsakademien.

Ämnen:
Biologi, Fysik > Väder, Miljö > Klimatförändringar
Ämnesord:
Geofysik, Global uppvärmning, Klimatförändringar, Meteorologi, Naturvetenskap, Växthuseffekten
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Jordens klimat

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Jordens klimat

Människans påverkan på klimatet

Istäcket över den arktiska polarkalotten som uppmättes sommaren 2012 var det minsta sedan mätningarna startade 1979. Varför ser det ut så här, frågar sig Caroline Leck, professor vid meteorologiska institutionen vid Stockholms universitet.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Jordens klimat

Den mänskliga växthuseffekten

De första observationerna av solfläckar gjordes i Kina 28 f.Kr. I dag studerar forskarna solens aktivitet och hur den kan påverka jordens klimat. Raimund Muscheler, forskare i kvartärgeologi vid Lunds universitet.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning

Mer lärarfortbildning & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Livets ursprung och evolution

Människans evolutionära historia

Mattias Jakobsson, forskare i evolutionsbiologi, menar att det är viktigt för många medicinska och rättsmedicinska tillämpningar att vi kommer till klarhet med den genetiska variationen i människans historia. Människans historia är mycket mer komplex än vad vi trodde för 10-15 år sedan.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Skolministeriet

Drogprevention på måfå

Skolan ska arbeta förebyggande och upplysa om riskerna med alkohol, tobak och narkotika. Men hur gör man det på bästa sätt? Några gemensamma riktlinjer för hur droginformation ska gå till finns inte och när Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, utredde effekten av ett antal metoder som används i skolor, kom man fram till att de flesta i praktiken är verkningslösa. Vad är meningen med förebyggande arbete om man inte vet att det fungerar?

Fråga oss