Titta

UR Samtiden - Jordens klimat

UR Samtiden - Jordens klimat

Om UR Samtiden - Jordens klimat

Jordens klimat är under förändring. Det är inte första gången, klimatet har tidigare genom jordens historia genomgått stora förändringar. Vilka är processerna bakom dessa och hur går det att skilja naturliga förändringar från de förändringar som skapats av människan? I föreläsningsserien som arrangerats av Kungliga Vetenskapsakademien som inspiration för gymnasielärare diskuteras dessa frågor utifrån pågående forskning. Inspelat 8 november 2012.

Till första programmet

UR Samtiden - Jordens klimat : Den mänskliga växthuseffektenDela
 1. Jag heter Raimund Muscheler
  och ska prata om–

 2. –solens aktivitet
  och påverkan på klimatet.

 3. Så kallade klimatskeptiker
  säger gärna–

 4. –att de naturliga orsakerna
  till klimatförändringar–

 5. –kan vara viktigare
  än vad klimatpanelen säger.

 6. Jag ska försöka sätta in det
  i ett sammanhang.

 7. Vem är då jag? Jag är fysiker.

 8. Jag har jobbat med miljöfysik.

 9. Här ser ni mig–

 10. –på 2 200 meter tjock is
  på nordvästra Grönland.

 11. Vi borrade ut en isborrkärna–

 12. –som jag undersöker tillsammans
  med hundratals andra forskare–

 13. –för att få fram
  100 000 år gammal klimatinformation.

 14. Målet var att få is från den varma
  perioden före den senaste istiden–

 15. –som var varmare på norra halvklotet.

 16. Kanske väntar oss något liknande
  om några år.

 17. Anledningen till
  det här föredraget...

 18. När man läser tidningen...
  Caroline pratade om det.

 19. Klimatsystemet är ganska komplicerat,
  så budskapet är inte så enkelt.

 20. Det leder till tvivel.
  Har klimatforskarna verkligen rätt?

 21. Det här är oroväckande.
  48 procent av kommunpolitikerna–

 22. –"litar inte fullt ut
  på klimatforskarna".

 23. Det är inte bra.

 24. Anledningen är att man kan läsa
  att klimatförändringar är naturliga–

 25. –och att solen kan ha
  mycket stor påverkan på klimatet.

 26. Vi vet inte hur stor påverkan är,
  så det kanske blir en ny istid–

 27. –när solens aktivitet går ner igen.

 28. Jag ska som sagt försöka
  sätta in det i ett sammanhang.

 29. Varför ska vi då titta på
  solens påverkan på klimatet?

 30. Man kan tro
  att solen är konstant där uppe–

 31. –lyser som den lyser
  och inte ändrar sig så mycket.

 32. Men om man tittar närmare...
  Figuren här visar solfläckscykeln.

 33. Man tittar på solens förändringar och
  ser att solen går i elvaårscykler.

 34. Solens aktivitet kan gå upp
  på längre tidsskalor.

 35. Här, till exempel,
  är de senaste 400 åren.

 36. Tittar man på de senaste 150 åren...

 37. Här är den globala uppvärmningen.
  Och här är solens aktivitet.

 38. Båda går upp,
  och det passar ganska bra ihop.

 39. Det här är en gammal bild.
  Jag ska visa en nyare bild senare.

 40. Det här har gjort
  att folk spekulerar.

 41. Eftersom båda kurvorna går uppåt–

 42. –tror folk att det har större
  betydelse än vad klimatpanelen säger.

 43. Om man tittar här
  är förändringen omkring 0,8 grader.

 44. Klimatpanelen säger att solen
  inte kan påverka mer än 0,1 grader.

 45. Det vore bara en liten del
  av den globala uppvärmningen.

 46. Men om man jämför de här kurvorna
  tror man att det är mer.

 47. Jag tänkte först visa
  vad vi vet om solen i dag.

 48. Sedan tar jag upp varför vissa tror
  att solen är viktigare för klimatet–

 49. –än den kanske egentligen är.

 50. Sedan ska jag diskutera mekanismerna
  bakom solens påverkan på klimatet.

 51. I dag har vi satelliter som snurrar
  runt jorden och studerar solen.

 52. Man kan ladda ner
  satellitbilder från nätet.

 53. Jag tänkte visa några bilder
  och filmer från solen–

 54. –som NASA och ESA
  har på sina hemsidor.

 55. Det här är solen. Den snurrar runt.

 56. Det tar 22 dagar för solen
  att snurra ett varv.

 57. När man tittar på solen ser man
  solfläckar och magnetiska fält.

 58. Om man tittar på solens corona
  ser man att det händer ganska mycket.

 59. Partiklar sprids
  ut i hela solsystemet.

 60. Och man ser att solen
  faktiskt har en ganska aktiv kärna–

 61. –som ändrar sig mycket.

 62. Om man tittar på solfläckarna
  mer i detalj–

 63. –så ser man att de är lite...

 64. Temperaturen är lite lägre där
  än runt omkring.

 65. Därför ser de lite mörkare ut.

 66. Man kan jämföra dem
  med jordens storlek.

 67. Så det finns stora saker på solen.

 68. De senaste 30 åren
  har vi fått bra satellitdata.

 69. Vi vet ganska mycket
  om solens aktivitet.

 70. Men 30 år är inte mycket.

 71. Det är definitionen på klimat:
  30 års medelvärde.

 72. Vill man studera
  solens klimatpåverkan–

 73. –vill man ha ett längre tidsspann.

 74. De första observationerna
  som finns dokumenterade–

 75. –gjordes i Kina
  för över 2 000 år sedan.

 76. Redan då såg man att solen har
  fläckar. Att solen inte är perfekt.

 77. Men bara de senaste 400 åren har vi
  fått ganska bra data från solen–

 78. –sedan teleskopet uppfanns.

 79. De första som tittade med teleskop
  på solen, bl. a. Galileo Galilei–

 80. –såg solfläckar
  och ritade hur solen såg ut.

 81. Det här är en bild gjord av Galilei.

 82. De såg hur solen roterade–

 83. –och redan då fick de fram
  intressant information.

 84. Om man sammanför
  de senaste 400 årens dokumentation–

 85. –om solens förändringar,
  så får vi fram den här kurvan.

 86. Solfläckskurvan börjar år 1600–

 87. –och går fram till 2010.

 88. Här ser vi som sagt
  solens elvaårscykel.

 89. Vi ser förändringarna
  på längre tidsskalor.

 90. Vi ser att det fanns en tid,
  "Maunders minimum"–

 91. –då solen var annorlunda än i dag.

 92. Man såg inga solfläckar
  under ganska lång tid.

 93. Om vi tittar på kurvan ser vi–

 94. –att solens senaste minimum
  var ganska lågt.

 95. Så vi har haft ganska hög
  solaktivitet de senaste 60 åren.

 96. Men nu går det neråt,
  och det blir intressant för klimatet.

 97. Man kan fråga sig
  vad det här betyder för klimatet.

 98. Den viktigaste frågan är:
  Hur mycket energi får vi från solen?

 99. Principen är enkel. Får vi mer energi
  från solen värms jorden upp mer–

 100. –och vice versa.

 101. Folk har studerat solens förändringar
  utan att kunna se något.

 102. Så man har haft en föreställning
  om det som kallas "solarkonstanten".

 103. Alltså att energin från solen
  är konstant.

 104. Så i klimatmodeller har man inte
  tagit med det i beräkningen.

 105. Man har bara tagit med en siffra
  som man trodde var konstant.

 106. Bara de senaste 30 åren
  som vi har haft satelliter...

 107. Det här är data
  från olika satelliter.

 108. Då ser man att vi också får
  olika mängd energi från solen.

 109. Vi får mer energi från solen
  vid ett maximum i solaktivitet.

 110. När det är många solfläckar.

 111. Och vi får mindre energi från solen
  vid ett solminimum.

 112. Det kan verka oväntat.
  Fläckarna är ju mörka.

 113. Varför får vi mer energi från solen
  när den har mörka fläckar?

 114. Men om man tittar på solen i detalj
  ser man–

 115. –att omkring de mörka fläckarna
  finns det ljusare regioner–

 116. –som kompenserar för det.

 117. Solen lyser alltså starkare
  om den är aktiv.

 118. Man kan också se
  att variationerna är ganska små.

 119. Skillnaden är 1 promille,
  alltså 0,1 procent.

 120. Så förändringen är ganska liten.

 121. Det är därför man inte
  kan se den från jordens yta.

 122. När man tittar upp
  ser man moln och allt möjligt–

 123. –men man ser inte
  förändringar på 1 promille.

 124. Man kan titta på solen.
  Så här såg solen ut i går.

 125. Nu har vi haft
  ett ganska lågt minimum.

 126. Nu är vi på väg upp igen.

 127. Där finns några små fläckar,
  men inte mycket.

 128. Så vi har fortfarande
  ganska låg solaktivitet.

 129. För klimatet är det som sagt viktigt
  hur mycket energin förändrar sig.

 130. Om man jämför solmaximum
  med solminimum–

 131. –så är skillnaden omkring 1 promille.

 132. Om vi tittar på högre energi,
  t. ex. solens UV-strålning–

 133. –så förändrar sig den mycket mer.
  Det kan vara mer än 1 procent.

 134. Och det kan påverka klimatet,
  vilket jag ska gå in på senare.

 135. Man kan titta på ännu högre energi.
  När det gäller röntgenstrålning–

 136. –så kan solens strålning fördubblas.

 137. Men det här är de två processer
  som kan påverka klimatet.

 138. Utifrån den här kurvan vet vi
  att solen de senaste 30 åren–

 139. –inte har förändrat sig så mycket.
  Bara 1 promilles skillnad i energi.

 140. Ett stort problem när vi tittar på
  solens påverkan på klimatet–

 141. –är att vi inte vet
  hur ljus solen var–

 142. –när vi inte hade några solfläckar.

 143. I en klimatmodell
  skapar det osäkerhet.

 144. Man försöker göra uppskattningar
  och får olika resultat.

 145. Jag ska gå in på det
  mer i detalj senare.

 146. Den andra frågan är: Vad hände
  innan vi kunde studera solen–

 147. –och se solfläckarna?

 148. Det är mitt forskningsområde.

 149. Jag tänkte visa hur vi kan se
  solens signal i t. ex. iskärnor.

 150. Vi tar upp isen.

 151. Det här är återigen nordvästra
  Grönland. 2,2 kilometer djup is.

 152. Vi går ner mer än 100 000 år.

 153. Man kan mäta drygt 50 parametrar för
  att försöka rekonstruera klimatet–

 154. –men också för att hitta de faktorer
  som ligger bakom klimatförändringar.

 155. Vi kan se solens aktivitet
  inne i iskärnan–

 156. –med hjälp av den här processen
  som jag ska visa nu.

 157. Solen strålar alltså ut partiklar.

 158. Med de partiklarna
  följer också magnetfält.

 159. De påverkar magnetfältet
  som vi har kring jorden.

 160. En del av partiklarna kommer in
  i atmosfären och skapar norrsken.

 161. Men de partiklar som gör att
  vi har ett magnetfält i solsystemet–

 162. –påverkar hur mycket galaktisk
  kosmisk strålning vi får.

 163. Det är strålning med hög energi
  från exploderande supernovor.

 164. Så det är partiklar
  med ganska hög energi.

 165. Vid hög solaktivitet får vi
  ett stort magnetfält från solen.

 166. Det gör att vi får stor avskärmning–

 167. –så vi får mindre
  galaktisk kosmisk strålning–

 168. –och det kan vi se i iskärnorna
  genom den här processen.

 169. Partiklar med hög energi producerar
  t. ex. beryllium-10 i atmosfären.

 170. De har så hög energi–

 171. –att om de träffar till exempel
  en kväveatom–

 172. –kan de explodera
  och producera beryllium-10.

 173. Det kan också bildas kol-14,
  som några av er kanske känner till.

 174. Om vi nu mäter beryllium-10 i isen–

 175. –eller kol-14 i en trädring–

 176. –så kan vi se hur mycket kosmisk
  strålning som har producerats.

 177. Finns det mycket beryllium-10
  så vet vi–

 178. –att solens avskärmning var svag,
  och därmed var solens aktivitet låg.

 179. Detsamma gäller för kol-14.

 180. För att mäta partiklarna
  behöver vi stora maskiner.

 181. Partiklarna är så få,
  så vi behöver gamla acceleratorer–

 182. –som har använts i 50 år
  för att studera kärnfysik.

 183. Nu kan de i stället användas
  för att mäta beryllium-10.

 184. När man gör det ser man... Det här är
  bara för att visa att det fungerar.

 185. Den här linjen visar solfläckar.

 186. Men här ser man beryllium-10–

 187. –från en iskärna i södra Grönland.
  Det fungerar verkligen.

 188. Vi kan spåra elvaårscykeln
  och förändringar i solens aktivitet–

 189. –genom att mäta beryllium-10.

 190. Detsamma gäller för kol-14.
  Vi kan mäta kol-14 i träden.

 191. Vi ser att det har gått upp och ner.

 192. Och här,
  i en period med låg solaktivitet–

 193. –gick mängden kol-14 upp
  i träden och i atmosfären.

 194. Samma sak här med beryllium-10.

 195. Vi kan också se att det
  inte bara finns en elvaårscykel–

 196. –utan även t. ex. en 200-årscykel.

 197. Så det finns tecken på att
  solen förändras även på längre sikt.

 198. Nu kan vi gå tillbaka
  10 000 år i tiden.

 199. Vi har en uppfattning om
  vad solen har gjort–

 200. –och vi kan jämföra det
  med klimatrekonstruktionen.

 201. Då kommer vi in på
  solens påverkan på klimatet.

 202. Det vi har haft...

 203. Om vi tittar på klimatet
  de senaste 1 000 åren–

 204. –har vi haft den så kallade
  lilla istiden i Europa.

 205. Då var det kalla vintrar.
  Perioden började...

 206. Det är inte helt lätt att definiera,
  men kanske år 1300...

 207. ...och slutade omkring 1850.

 208. Det här sammanfaller med en period–

 209. –då vi hade tre ganska stora perioder
  av låg solaktivitet.

 210. Det har lett till uppfattningen–

 211. –att solen har haft ganska stor
  betydelse för Europas klimat–

 212. –de senaste 1 000 åren.
  Det finns dokumenterat.

 213. Här är t. ex. en marknad
  på floden Themsen i London.

 214. Det var 1806, just när vi haft
  en period av ganska låg solaktivitet.

 215. Det kunde inte ha hänt efteråt,
  för då var istäcket inte så tjockt.

 216. Det är ett tecken
  på den globala uppvärmning–

 217. –som vi har haft
  sedan vi kom ut ur "lilla istiden".

 218. Ni känner säkert till andra exempel.

 219. Till exempel att glaciärer smälter.

 220. Samma sak igen. Det sammanfaller
  också med den globala uppvärmningen–

 221. –och högre solaktivitet.

 222. Jag tänkte visa ett exempel på–

 223. –hur vi kan rekonstruera klimatet
  när vi går längre tillbaka i tiden.

 224. Det här exemplet visar...
  Bilden har jag tagit vid Antarktis.

 225. Den visar ett isberg,
  som vi tänker oss att det ska se ut.

 226. Men också ett annat,
  som har mycket grus i sig.

 227. Isen tog upp mycket grus
  när den gick över Antarktis.

 228. I vattnet smälter isen,
  och gruset sjunker till botten.

 229. Då kan man ta sedimentborrkärnor
  från havet–

 230. –och räkna ut
  hur mycket grus det fanns.

 231. Då kan man se
  var isen har vandrat.

 232. Hur långt norrut eller söderut
  på norra halvklotet de har kommit.

 233. Gerard Bond har räknat ut–

 234. –hur mycket grus som fanns
  i sedimentet i Nordatlanten.

 235. Han har sett perioder
  där det har varit mycket grus...

 236. ...mindre grus och mer grus.

 237. Det här är "lilla istiden".
  Då gick isbergen längre söderut.

 238. Det här kan man nu jämföra
  med kol-14 och beryllium-10.

 239. Då ser man
  att det ganska ofta sammanfaller.

 240. Låg solaktivitet betyder alltså–

 241. –att isbergen
  har gått längre söderut.

 242. Det finns många fler tecken
  de senaste 10 000 åren–

 243. –på att solens aktivitet
  har påverkat klimatet.

 244. Alaska har blivit kallare,
  Centralamerika har blivit blötare–

 245. –och monsunerna...

 246. Låg solaktivitet
  har gett svagare monsuner–

 247. –i Kina, Indien och Oman.

 248. Vi har fått större glaciärer
  i Europa.

 249. Det har också
  blivit blötare och blåsigare.

 250. Så det finns många tecken och
  hundratals publikationer om det här.

 251. Men hur kan det vara så?

 252. Bara 1 promilles förändring
  i solens energi är ju inte mycket.

 253. Om vi stoppar in 1 promilles
  förändring i en klimatmodell–

 254. –så får vi en temperaturhöjning
  på omkring 0,2 grader.

 255. Det kan jämföras med
  den globala uppvärmning på 1 grad–

 256. –vi har haft de senaste 150 åren.

 257. Den här uppskattningen har lett till
  det som Caroline pratade om:

 258. FN:s klimatpanel har sagt att solens
  aktivitet inte kan göra så mycket–

 259. –eftersom solens energi
  inte förändrar sig så mycket.

 260. Därför tas den inte med
  i klimatmodeller.

 261. Men här uppstår en konflikt.
  Vi har en förändring på 0,2 grader.

 262. Ändå ser vi ganska stora förändringar
  med lilla istiden, glaciärer–

 263. –och monsunförändringar.

 264. Det har lett till den här hypotesen:

 265. Vi kan inte förstå
  hur solen påverkar klimatet.

 266. Bakom solens klimatpåverkan finns
  mekanismer som vi inte förstår.

 267. En sak, som Caroline också visade–

 268. –är molnen, som är en stor osäkerhet
  i dagens klimat.

 269. Vi vet inte hur de kommer
  att förändras när det blir varmare.

 270. Den här bilden visar
  norra delen av Stilla havet.

 271. Vi ser ganska konstiga moln.

 272. Det är moln som har bildats
  av människan.

 273. Av skepp som färdats
  från Kina till USA.

 274. De förbränner dåligt bränsle
  och släpper ut många partiklar–

 275. –som gör att molnen blir ljusare.

 276. Det finns områden på jorden–

 277. –där vi har så få partiklar i luften
  att en sådan sak gör skillnad.

 278. När det kommer fler partiklar
  bildas moln–

 279. –som gör att klimatet kyls av.

 280. Det här är en av hypoteserna
  bakom solens klimatpåverkan.

 281. Svensmark och Friis-Christensen
  publicerade 1997–

 282. –en artikel
  som fick stor uppmärksamhet.

 283. Här visar de
  den kosmiska strålningen–

 284. –som man kan mäta på jorden
  genom att mäta neutroner.

 285. De har jämfört den
  med det globala molntäcket.

 286. De visar att...

 287. När vi har hög kosmisk strålning
  och låg solaktivitet–

 288. –så får vi mer moln.

 289. Låg solaktivitet
  betyder mer kosmisk strålning–

 290. –och därmed fler partiklar
  som bildas i atmosfären–

 291. –genom den kosmiska strålningens
  påverkan på partikelbildningen.

 292. De säger
  att det här kan förklara mycket.

 293. Om man tittar på förändringen här–

 294. –är det 2-3 procents förändring
  i molntäcket.

 295. Enligt dem kan det förklara
  den globala uppvärmningen–

 296. –som vi har sett de senaste 150 åren.

 297. Det här har tagits upp av media.

 298. Än i dag skrivs det många...

 299. ...artiklar som diskuterar
  att det här är viktigt–

 300. –och att klimatpanelen
  inte tar tillräcklig hänsyn till det.

 301. Men de senaste 20 åren
  har vi mycket mer data.

 302. Den svarta kurvan
  är kosmisk strålning–

 303. –och den andra kurvan visar
  att det stämmer bra överens–

 304. –med Svensmarks
  och Friis-Christensens rapport.

 305. Men det har blivit mycket sämre
  de senaste 15 åren.

 306. Det stämmer inte överens längre.

 307. Jag ska sammanfatta
  den här processen.

 308. Det finns fortfarande en hypotes–

 309. –om att kosmisk strålning
  påverkar molnbildningen.

 310. Man kan inte säga
  att det är helt fel–

 311. –men det passar inte så perfekt som
  Svensmark och Friis-Christensen sa.

 312. Och även om det finns ett samband
  förstår vi inte hur det fungerar.

 313. Kosmisk strålning
  producerar joner i atmosfären.

 314. De måste växa till större partiklar–

 315. –för att kunna påverka
  molnbildningen.

 316. I alla de processerna finns det
  flera steg som vi inte förstår.

 317. När man ska sammanfatta
  vad vi vet om klimatet...

 318. Det är ju klimatpanelens uppgift.
  Då säger de:

 319. "Vi kan inte sätta siffror på det
  och säga:"

 320. "Den här processen
  gör 0,5 graders skillnad..."

 321. Därför tas det inte med
  i de 0,1 grader de har beräknat–

 322. –att solen påverkar klimatet.

 323. Men de har indirekt uppskattat
  processen genom att säga:

 324. "Vi har fortfarande dålig kunskap
  om solens klimatpåverkan."

 325. "Det kan finnas processer
  som vi inte förstår."

 326. Det står också med i rapporten.

 327. Det finns även en annan möjlighet.

 328. UV-strålningen från solen
  förändras som sagt mycket mer–

 329. –än solens totala energi.

 330. Solens UV-strålning påverkar mängden
  ozon som bildas i stratosfären.

 331. Caroline pratade också om det.

 332. Om vi har hög solaktivitet
  får vi mer UV-strålning.

 333. Det gör att det produceras
  mer ozon i stratosfären.

 334. Ozon är en växthusgas.

 335. Mer växthusgaser i stratosfären
  gör att mer solenergi kan tas upp.

 336. Då kan en del av stratosfären
  värmas upp...

 337. ...när man jämför hög solaktivitet
  med låg solaktivitet.

 338. Återigen förstår vi inte
  de här processerna bra.

 339. Men uppvärmningen kan förändra
  cirkulationsmönster i stratosfären.

 340. Även cirkulationsmönstren
  i troposfären kan påverkas.

 341. Man kan tänka sig
  att den processen leder till–

 342. –klimatförändringar på jorden.

 343. Den här bilden visar den
  s. k. nordatlantiska oscillationen.

 344. Det är inget annat
  än en tryckdifferens–

 345. –mellan Island och Azorerna.

 346. Om det på vintern
  är stor tryckdifferens här–

 347. –så får vi mycket starka vindar
  från Atlanten till norra Europa.

 348. Det gör att våra vintrar
  blir blöta och milda.

 349. Solens UV-strålning
  påverkar cirkulationen.

 350. När vi har hög solaktivitet
  får vi mer av det här.

 351. Vi får en positiv
  nordatlantisk oscillation.

 352. Vid låg solaktivitet
  minskar tryckdifferensen.

 353. Det betyder att vi inte får
  varma vindar från Atlanten.

 354. Men vi kan få fler
  såna här situationer–

 355. –med vindar från polarområdena.

 356. Det är just så som våra vintrar
  2009-10 och 2010-11 har sett ut.

 357. Det var kallt och ganska torrt–

 358. –men vi fick ändå mycket snö,
  eftersom vi fick in kall luft.

 359. Men det var också
  mycket varmt på Grönland.

 360. Här hade man
  rekordvarma temperaturer.

 361. Men det här sammanfaller
  med den låga solaktiviteten.

 362. Och det kan passa ihop med solens
  UV-strålning och klimatpåverkan.

 363. Man kan titta på
  de senaste 180 åren.

 364. Det här är
  den nordatlantiska oscillationen–

 365. –alltså tryckdifferensen
  mellan Azorerna och Island.

 366. I blått ser man här
  de två kalla vintrarna vi har haft.

 367. Den senaste vintern, som inte är med,
  var NAO positiv igen.

 368. Så den var ganska mild
  jämfört med de två senaste.

 369. Man kan jämföra det här
  med solens elvaårscykel.

 370. Då ser vi att den här situationen
  faktiskt förekommer ganska ofta–

 371. –när solens aktivitet är låg.

 372. Man får ganska ofta intryck av
  att det stämmer överens.

 373. Vi har NAO-minus. Oscillationen
  är negativ med låg solaktivitet.

 374. Men det är inte så enkelt.
  Det stämmer inte alltid överens.

 375. Det är problemet med klimatet. Vi
  har så många faktorer som påverkar.

 376. Det vore konstigt om det bara
  är solen som påverkar oscillationen.

 377. Men statistiken visar att det finns
  ett signifikant sammanhang–

 378. –mellan solens aktivitet
  och klimatet i norra Europa.

 379. För att sammanfatta:
  Vi har haft kalla vintrar–

 380. –med låg solaktivitet och
  negativ nordatlantisk oscillation.

 381. Det kan bli intressant.
  Om solaktiviteten fortfarande är låg–

 382. –kan det då betyda att våra vintrar
  kommer att bli kallare–

 383. –än de har varit de senaste 30 åren?

 384. Men återigen:
  Vi förstår inte alla detaljer.

 385. Vad har då solens aktivitet
  med klimatförändringarna att göra?

 386. Jag har glömt att säga en sak.

 387. Våra kalla vintrar
  kan ha lokala orsaker.

 388. De betyder ingenting
  för den globala temperaturen.

 389. Det blir varmare i Grönland,
  det blir kallare i Europa–

 390. –men tillsammans gör det
  ingen skillnad på den globala skalan.

 391. Den här figuren, som också kommer
  från klimatpanelens rapport 2007–

 392. –visar vad vi faktiskt vet om
  temperaturen på norra hemisfären.

 393. Kurvan går från år 0 till år 2007.

 394. Här ser vi den globala uppvärmningen
  som man kan mäta med instrument.

 395. Och alla dessa data är indirekta.

 396. De kommer från trädringar
  och isborrkärnor.

 397. Men alla dessa data
  har stora osäkerheter.

 398. Man måste samla alla data
  för att få fram en bild–

 399. –som är heltäckande
  och överensstämmande.

 400. Vad man kan säga här...
  Här ser vi "lilla istiden".

 401. Där var temperaturen lägre
  än här på medeltiden...

 402. Omkring år 1000
  var det sannolikt varmare.

 403. Det finns osäkerheter här.

 404. Det var nog inte varmare år 1000
  än det är idag.

 405. Sannolikt är det idag mycket varmare
  än det varit de senaste 2 000 åren.

 406. Men det finns stora osäkerheter.

 407. Om vi bara tittar på
  de senaste 150 åren...

 408. Här ser vi den globala uppvärmningen
  i två steg.

 409. Från 1900 till 1940 gick temperaturen
  upp omkring 0,4 grader.

 410. Sedan blev den stabil,
  och sedan gick den upp igen.

 411. Den har varit ganska stabil
  de senaste tio åren.

 412. Man kan jämföra med solens aktivitet.

 413. Vi ser elva års medelvärde i rött.

 414. Om man bara tittar fram till 1980–

 415. –så ser man på den här figuren
  som jag visade i början–

 416. –att det stämmer ganska bra överens.

 417. Men de senaste 30 åren...
  Solaktiviteten går som sagt ner.

 418. Vi har haft ganska låg aktivitet.

 419. Temperaturen går upp.

 420. Det blir svårt att förklara den
  uppvärmningen med solens aktivitet.

 421. Man kan diskutera
  hur stor påverkan solen har haft.

 422. Kanske var det mer än 0,1 grader.

 423. Växthusgasernas påverkan var
  inte så stor i början av 2000-talet.

 424. Jag har haft diskussioner
  med "klimatskeptiker".

 425. Bilden är inte så enkel längre.
  Kurvorna passar inte perfekt ihop.

 426. Men klimatskeptikerna säger:
  Här har vi hög solaktivitet...

 427. Om man ökar energin
  och värmer upp ett system–

 428. –så tar det tid att värma upp det.

 429. De säger:
  Vi har haft hög solaktivitet–

 430. –och det tar tid att värma upp.

 431. Så även det här kan förklaras
  med solens aktivitet.

 432. Och den här perioden kan förklaras
  med havscirkulationen–

 433. –som kan ha orsakat den här perioden
  av stabila temperaturer.

 434. Jag är väldigt skeptisk.

 435. Nu måste klimatskeptikerna
  räkna med solens aktivitet–

 436. –fördröjning av uppvärmningen,
  naturliga effekter–

 437. –och varför inte de processer
  vi förstår bättre, som växthusgaser?

 438. Så det här är en konflikt
  som jag inte förstår.

 439. Än idag hör man folk säga att
  uppvärmningen har naturliga orsaker–

 440. –men jag kan inte se det.

 441. Mina slutsatser är
  att det finns en ökande mängd bevis–

 442. –för solens påverkan på klimatet.

 443. Inte bara de senaste 150 åren.

 444. Man kan se temperaturförändringar
  över en elvaårscykel också.

 445. Men det finns även många tecken
  när man tittar på paleoklimat–

 446. –alltså när man går tillbaka
  tusentals år.

 447. De mekanismerna är ännu oklara.
  Vi vet inte hur stark solen var–

 448. –när den inte hade solfläckar.

 449. Vi vet inte hur viktig
  solens UV-strålning är.

 450. Inte heller kosmisk strålning
  eller andra effekter.

 451. Det finns alltså fortfarande
  stora frågetecken.

 452. Solens variationer
  kan knappast förklara–

 453. –den globala uppvärmning
  vi har sett de senaste 50 åren.

 454. Det krävs mycket hjärngymnastik
  för att få det att gå ihop–

 455. –och ha mycket säker information–

 456. –för att kunna dra slutsatsen
  att solen spelar en så viktig roll.

 457. Däremot tror jag att solen
  kan påverka cirkulationsmönster.

 458. Till exempel
  vintrarna i norra Europa.

 459. De ser ut som "lilla istiden". Vi har
  haft kalla vintrar i norra Europa.

 460. Lever man här och upplever det lokala
  klimatet så har det stor betydelse–

 461. –men på en global skala är solens
  påverkan kanske inte så viktig.

 462. Tack så mycket.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Den mänskliga växthuseffekten

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

De första observationerna av solfläckar gjordes i Kina 28 f.Kr. I dag studerar forskarna solens aktivitet och hur den kan påverka jordens klimat. Raimund Muscheler, forskare i kvartärgeologi vid Lunds universitet. Inspelat 8 november 2012. Arrangör: Kungliga Vetenskaps akademien.

Ämnen:
Biologi, Fysik > Väder, Miljö > Klimatförändringar
Ämnesord:
Geofysik, Klimatförändringar, Meteorologi, Naturvetenskap, Växthuseffekten, Växthusgaser
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Jordens klimat

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Jordens klimat

Människans påverkan på klimatet

Istäcket över den arktiska polarkalotten som uppmättes sommaren 2012 var det minsta sedan mätningarna startade 1979. Varför ser det ut så här, frågar sig Caroline Leck, professor vid meteorologiska institutionen vid Stockholms universitet.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Jordens klimat

Den mänskliga växthuseffekten

De första observationerna av solfläckar gjordes i Kina 28 f.Kr. I dag studerar forskarna solens aktivitet och hur den kan påverka jordens klimat. Raimund Muscheler, forskare i kvartärgeologi vid Lunds universitet.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning

Mer lärarfortbildning & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Ingvar Lindqvistdagen 2014

Genetiskt modifierade växter

Diskussionen om genetiskt modifierade växter väcker många känslor. Stefan Jansson, professor från Umeå universitet, reder ut begreppen och presenterar en guide för vilsna lärare. Inspelat den 1 april 2014 i Beijersalen i Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Skolministeriet

Sex och attityder i skolan

Mihajlo Mrdjen och hans kollegor på Söderortspolisens ungdomsavdelning har en bild av att något hänt med ungdomars attityd till sex. Hur arbetar man i skolan kring det här? Vi är med på sex- och samlevnadsundervisning på en högstadieskola i Botkyrka och besöker även Tumba gymnasium.

Fråga oss