Titta

UR Samtiden Tema

UR Samtiden Tema

Om UR Samtiden Tema

Kunskap och vetenskap i nytt sammanhang. Talare och samtal från de dagliga sändningarna i UR Samtiden kopplas samman kring ett tema.

Till första programmet

UR Samtiden Tema : SpråkstörningDela
 1. "UR Samtiden Tema: Språkstörning".

 2. Pragmatik kan sägas vara användning
  av språk i socialt samspel.

 3. Det är vad vi gör
  när vi pratar med varandra.

 4. Vilka är ingredienserna
  i detta sociala samspel?

 5. Och vilka är typiska symtom
  om något är fel?

 6. Att knäcka koden för läs- och
  skrivkunskap är viktigare än nånsin-

 7. -men det finns kritiska punkter
  i utvecklingen.

 8. En andra kritisk punkt är
  när vi själva ska knäcka koden.

 9. Ingen annan läser eller skriver
  åt mig, för mig eller med mig.

 10. Jag måste själv prova på detta.

 11. Hur kan man underlätta
  för barn med språkstörning?

 12. Två lärare berättar
  om arbetet med sina klasser.

 13. Det jag brukar tänka på-

 14. -är att ha lite avbrytande
  aktiviteter under lektionerna.

 15. Jag har märkt att många av barnen
  har svårt med koncentrationen.

 16. Och kommunikation förutsätter förmåga
  att sätta sig in i andras verklighet.

 17. Alla ni här, utan att jag känner till
  i detalj vad ni jobbar med-

 18. -har kommunikation
  som ert viktigaste arbetsredskap.

 19. Hur bemöter man barn och ungdomar
  med språkstörning?

 20. Och hur kan man hjälpa dem
  med språkutvecklingen?

 21. Vid ett seminarium anordnat av
  Specialpedagogiska skolmyndigheten-

 22. -samlades forskare och pedagoger
  för att ge en teoretisk grund-

 23. -samt handfasta tips
  och arbetsmetoder.

 24. Barbro Bruce, doktor i logopedi,
  ger oss sina tankar om språkstörning-

 25. -och visar
  hur den språkliga grunden fungerar.

 26. Jag har fem tankar om språkstörning-

 27. -och kring dem vill jag ge er
  lite tankestoff.

 28. Jag kommer inte med några sanningar-

 29. -utan det är mitt sätt
  att försöka förstå-

 30. -vad jag är med om i mina möten
  med barn med kommunikationsproblem.

 31. Den första tanken är-

 32. -att muntligt och skriftligt språk
  hänger ihop. Det är inte olika saker.

 33. Man börjar inte på ruta ett när man
  ska lära sig att läsa och skriva-

 34. -utan det är fortsättningen på den
  tidiga muntliga språkutvecklingen.

 35. Vad har jag då för tankar kring det?

 36. Många som har hört mig tidigare
  vet att jag-

 37. -inte kan låta bli
  att visa min språktrappa.

 38. Anledningen till att jag är
  så förtjust i den-

 39. -är att grunden
  är samspel och kommunikation-

 40. -och att överhuvudtaget
  se på ett ömsesidigt sätt-

 41. -mellan barnen och omgivningen-

 42. -och hur man gör sig förstådd
  och kan förstå varandra.

 43. Det är grunden för hela alltet-

 44. -så även de högsta stegen,
  där man läser och skriver-

 45. -vilar på samspel och kommunikation,
  och att man tillsammans tolkar text-

 46. -och gör sig förstådd
  via det skriftliga språket.

 47. På nästa steg bygger man upp
  sin begreppsapparat.

 48. Det gör man med alla sinnen.

 49. Man får ett meningsfullt innehåll
  för sina upptäckter.

 50. Man gör helt enkelt ord
  av omvärldskunskap.

 51. Det är fundamentet när man sen
  ska läsa och skriva.

 52. På det tredje steget kommer vi till-

 53. -uttal
  och grammatisk uttrycksförmåga.

 54. Det innefattar att kunna uttrycka
  och uttala, men också att förstå.

 55. Nästa steg är ett bemästrande steg-

 56. -där man visar att man kan
  laborera med, ifrågasätta, leka med-

 57. -kritiskt granska sitt språk
  i förhållande till dess innehåll.

 58. Därefter följer naturligt
  ett möte med skriften-

 59. -en nyfikenhet på bokstävernas värld.

 60. Nästa take home-message-

 61. -är att
  språkstörning i tal och skrift-

 62. -inte är konstant,
  utan nåt som ändrar skepnad över tid.

 63. Det har tagit mig många decennier
  att inse det.

 64. Till en början är det kanske mest
  så att man är lite sen i starten.

 65. Man kan vara en "late talker"-

 66. -så att man inte utvecklar sina
  första begripliga ord när man är ett-

 67. -utan när man är ett och ett halvt.

 68. Själva starten och tajmningen av den
  är sen.

 69. Nästa typ av tecken på
  en skör och sårbar språkutveckling-

 70. -är takten.
  Det kom i gång, men det går långsamt.

 71. Milstolparna förskjuts, och satserna
  kanske inte kommer förrän man är tre-

 72. -fastän ens jämnåriga har börjat
  uttrycka sig i satser när de är två.

 73. Den tredje typen
  av sårbar språkutveckling-

 74. -har inte bara att göra med tajmning
  och takt, utan är helt annorlunda.

 75. Lillebror pratar inte alls som
  storebror gjorde i motsvarande ålder.

 76. Jag ser alltså samband mellan tidigt
  och sent, muntligt och skriftligt.

 77. Tal och skrift hör ihop,
  och det kan förändras över tid.

 78. Min nästa punkt-

 79. -är att språkstörning varierar
  beroende på sammanhanget.

 80. När vi kommer till skolan-

 81. -finns inte riktigt tid och tålamod-

 82. -till att ha själva språket
  som mål i sig-

 83. -utan man tar nästan för givet
  att det ska funka.

 84. Från att ha haft
  mycket tid att lära språk-

 85. -tas det för givet att man äger det,
  för nu ska språket funka som verktyg.

 86. Nu finns inte tid till att lära språk
  på samma helhjärtade sätt-

 87. -utan man språkar för att lära.

 88. Då har vi pratat om tre
  av mina take home-messages.

 89. Det fjärde är:
  Språkstörning syns inte.

 90. Det är ju för väl det, kan man tycka.

 91. Det är väl ingen
  som önskar sig synliga handikapp.

 92. Men det är också lite dumt
  att det inte syns.

 93. Den tanken vill jag utveckla
  tillsammans med er.

 94. Det genererar
  ingen gratis förståelse.

 95. Det är mer fritt att tolka det
  som att man är lite lat-

 96. -att man inte skärper sig
  eller att man egentligen kan.

 97. Ofta får barn med språklig sårbarhet
  för lite förståelse.

 98. Och då kommer vi till möjligheterna.

 99. Det är där jag vill avrunda.

 100. Vi ska inte leta svårigheter
  utan hitta möjligheter.

 101. Det är budskapet.

 102. Det måste vara så, för det känns fel-

 103. -om skolan ska vara
  nästa sjukvårdsinstans med diagnoser-

 104. -där man letar efter brister.

 105. Man ska kartlägga problem-

 106. -men för att möjligheterna
  ska bli synliga.

 107. Det viktigaste är ju ändå-

 108. -att sårbarheten
  och känslan av insufficiens-

 109. -som är så nära förknippad med-

 110. -"Det var inget", d.v.s. att man
  ger upp, får inte vinna.

 111. Det som ska vinna
  är det som pekar framåt:

 112. Kompetensen, känslan av
  att nåt är spännande och kul-

 113. -och att man vill
  hålla på mer med nåt.

 114. Det är det enda sättet
  för skolan att kunna ge-

 115. -ett självförtroende och nycklar
  till ett livslångt lärande-

 116. -där språket är ett viktigt verktyg.

 117. Med de orden, självförtroende och
  nycklar till ett livslångt lärande-

 118. -lämnar vi över till Pernille Holck-

 119. -som har jämfört hur barn med
  funktionshinder använder språket.

 120. Hon berättar om drabbade grupper och
  beskriver symtom på språkstörning.

 121. Hon inleder med en definition
  av begreppet "pragmatik".

 122. Jag ska börja med en av mina
  favoritdefinitioner av Mick Perkins.

 123. Det är en bred definition,
  det tycker jag om.

 124. Pragmatik
  är användandet av språklig-

 125. -och icke-språklig förmåga
  i kommunikativt syfte.

 126. Det är nog framför allt det här med
  icke-kommunikativa som är lite nytt.

 127. Jag som har ett förflutet
  i AKK-världen uppskattar det.

 128. Mycket av AKK är icke-språkligt.

 129. Det är mycket mimik och gester
  som fångas in i den definitionen.

 130. Alla håller inte med om den.
  Vissa vill ha snävare definitioner.

 131. Pragmatik kan sägas vara användning
  av språk i socialt samspel.

 132. Det är vad vi gör
  när vi pratar med varandra.

 133. Förutom den lite snävare definitionen
  påverkas pragmatik mycket av-

 134. -sociala och kognitiva förmågor
  för att använda språket lämpligt.

 135. Det inryms även betydelseaspekter som
  inte framgår av språkligt uttryck.

 136. Där fick jag en bra introduktion
  tidigare idag av Barbro-

 137. -som pratade om inferens.
  Det här med underförstådd betydelse.

 138. Väldigt mycket av det vi vill
  förmedla när vi pratar säger vi inte.

 139. Ändå förstår
  samtalspartnern det väldigt ofta.

 140. Det är tur, annars hade vi behövt
  prata oändligt mycket mer.

 141. Det inryms även sånt som bildspråk.

 142. Till exempel idiom,
  som att kasta ett öga på någonting.

 143. Eller metaforer.
  Man kan prata om livets höst.

 144. Just det här med... Det vet man
  har stor betydelse i autismgruppen.

 145. Grupper med autismspektrumstörning.
  Man tolkar ofta begreppen-

 146. -mycket bokstavligt. Att kasta ett
  öga kan få skrämmande betydelser.

 147. Pragmatiska problem finns
  i litteraturen för många diagnoser.

 148. Det är inte heltäckande, men det
  är en imponerande samling tillstånd.

 149. Perkins menar
  att pragmatiska problem-

 150. -uppstår alltid vid vajsing
  i kommunikationen, så att säga.

 151. Vid problematik i kommunikationen
  blir det obalans.

 152. I och med obalansen så måste den
  utan problem förhålla sig till detta.

 153. Jag tänkte gå in lite grann
  på typiska symtom.

 154. Det kan vara
  att barnet gör abrupta ämnesbyten.

 155. Jag antar att många av er har hört
  talas om topic shift och topic drift.

 156. Ni ska få se exempel på en del
  av de här sakerna lite senare.

 157. Det är att barnen kastar sig
  från ett samtalsämne till ett annat-

 158. -utan att varna den de pratar med.

 159. Det kan bli konstiga konsekvenser.
  Man har väldigt svårt att hänga med.

 160. Det är mer abrupt. Sen kan man mer
  successivt glida iväg från ett ämne.

 161. Till synes okontrollerat.

 162. Ett annat symtom är att barnet
  bryter samtalsregler.

 163. Det kan till exempel vara
  att man inte...

 164. ...har små subtila signaler. Inte
  varsla när man pratar om nåt nytt.

 165. Att man inte håller sig
  till turtagningsreglerna.

 166. Att man inte tar sin tur när man
  borde, eller inte släpper sin tur.

 167. Att man inte hittar rätt ställe
  där man ska ta sin tur.

 168. Ni vet det är
  de väldigt små mikropauserna...

 169. Då man vet
  att man får lov att ta sin tur.

 170. Eller när man släpper ögonkontakten,
  då får man också ta sin tur.

 171. Barnen kanske inte
  uppfattar signaler-

 172. -och har svårt att själv
  klara av dem och använda dem.

 173. Barnets tal kan vara väldigt
  långrandigt eller övertydligt.

 174. Att man pratar om sånt som är väldigt
  självklart för samtalspartnern.

 175. Konsekvensen av det kan bli att man
  blir en tråkig samtalspartner.

 176. Om man pratar om sånt
  som alla redan vet.

 177. Det handlar ganska mycket om tajming.

 178. Man kanske beskriver
  nåt oerhört detaljerat-

 179. -utan att se att partnern har fattat
  för längesen. Nu kan man gå vidare.

 180. Fortsättning på symtomen...

 181. De kan underförstå för mycket.
  Ta allt för givet.

 182. Somliga barn verkar tro att vi
  har direkt ingång i deras hjärna.

 183. Vi kan se precis vad de tänker
  och vad de menar.

 184. De säger väldigt lite och det blir
  svårt att hänga med och förstå.

 185. Vi får väldigt lite hjälp.

 186. Barnet kan också ha svårt att förstå
  att samtalspartnern inte förstår.

 187. Det får konsekvenser. När vi pratar
  är vi duktiga på att läsa av.

 188. Förstår min partner
  vad jag säger eller inte?

 189. Ser man en signal att de inte förstår
  försöker man korrigera det.

 190. När man inte märker det är det ju
  svårt att göra nåt åt problemen.

 191. Att reda ut missförstånden. Det kan
  få väldigt stora konsekvenser.

 192. Barn med olika typer
  av funktionsnedsättningar-

 193. -som grav språkstörning,
  löper en risk att bli egocentrerade.

 194. De behöver inte
  ta så mycket kommunikativt ansvar.

 195. De kanske blir fixerade vid ett fåtal
  samtalsämnen de är intresserade av.

 196. Då blir man en tråkig samtalspartner.
  Risken finns för det.

 197. En anledning är att man
  inte har samma möjligheter-

 198. -som andra jämnåriga
  att vara tillsammans med kompisar.

 199. Min erfarenhet är av rörelsehindrade
  barn men det kan även-

 200. -gälla för grav språkstörning.
  Man är mycket hänvisad till vuxna.

 201. När vi pratar om pragmatiska problem
  är fokus väldigt ofta på barnet.

 202. Men per definition uppstår
  pragmatiska problem i samtalet.

 203. Vi kan inte
  helt friskriva oss från vår roll.

 204. Hur vi gör för att underlätta
  för barnet eller hur vi försvårar.

 205. Man ska vara en god samtalspartner.

 206. Att kunna sätta krav
  på rätt nivå för barnet.

 207. Att ge dem kommunikativa utmaningar.
  Det är ofta det som saknas.

 208. I alla fall barn jag har jobbat med.
  De fick ofta utmaningar.

 209. Vi är som vuxna
  ofta väldigt snälla och stöttande.

 210. Vi ska ju så klart vara det, men
  ibland kanske man måste backa lite.

 211. Som ni märker är symtomen
  relaterade till sociala förmågor.

 212. Pragmatik kan delas upp i sociala
  förmågor och mer språkliga förmågor.

 213. De hänger ju väldigt mycket ihop.
  De här är mycket sociala förmågor.

 214. Språkligt relaterade förmågor
  kan vara berättelser-

 215. -som många av oss har hört
  tidigare idag. Att kunna berätta.

 216. Att berätta är allt
  från att sätta ihop två meningar-

 217. -till att kunna
  berätta en lång historia.

 218. Mycket av skolundervisningen
  bygger på att barnen ska berätta.

 219. Att man ska svara på en fråga. Det
  krävs nån form av narrativ förmåga.

 220. Narrativ förmåga
  är en oerhört viktig faktor.

 221. Det är bidragande
  till om man lyckas i skolan.

 222. Den förmågan räknas in i pragmatiken.

 223. Även inferenser, som jag var inne
  på tidigare. Att läsa mellan raderna.

 224. Att kunna uppfatta det som inte sägs.

 225. Pernille Holck talade om barn
  med autismspektrumstörning-

 226. -om hur svårt det kan vara för dem
  att förstå metaforer.

 227. Vi lämnar seminariet och lyssnar
  på lingvisten, författaren-

 228. -och mamman till ett barn med autism,
  Hilde de Clercq-

 229. -om hur symbolspråk
  kan förstås och missförstås.

 230. Hon föreläser
  på Högskolan i Jönköping.

 231. Då tänker jag på semantik.

 232. Semantik är ett stort ord, men jag
  tänker prata väldigt kort om det.

 233. Ni ska få se
  att det har att göra med fantasi.

 234. Semantik har att göra med mening.

 235. Jag minns att jag
  en dag sa till min bror:

 236. "Jag vet, jag har min fars ögon."

 237. Min son med autism blev rädd.
  "Har du morfars ögon?"

 238. "Var är de? Visa mig? Var gömmer
  du dem? Hur ska han kunna se?"

 239. Man behöver fantasin i vardagen
  för att kunna förstå vissa uttryck-

 240. -ett semantiskt problem. Barn med
  autism har problem med tvetydighet-

 241. -och bildliga uttryck.
  Jag säger dem på engelska-

 242. -men de finns säkert på svenska också
  och jag har inga svenska exempel.

 243. "Jag är så hungrig
  att jag kunde äta en häst."

 244. "Jag fick en tupp i halsen."
  "Det regnar småspik." Såna saker.

 245. Jag säger inte att ett barn
  med autism inte kan förstå dem-

 246. -men ofta måste vi förklara.

 247. Vi förstår det nästan intuitivt-

 248. -men människor med autism
  måste ofta lära sig.

 249. Jag tänker förklara
  att vi kommer att få se-

 250. -att människor med autism ofta ger
  sina sinnesintryck en egen mening.

 251. De tänker perceptivt.
  Det kan vara nåt de hör-

 252. -nåt de ser, luktar,
  känner eller smakar.

 253. Olika sinnesintryck.

 254. Ni ska få ett exempel.

 255. Jag ska berätta om en liten flicka.

 256. Varje gång hon såg en viss person-

 257. -sa hon alltid "julgranen".

 258. Det var märkligt. Hon sa det till
  och med på sommaren. Ingen förstod.

 259. En dag gick den här flickan
  fram till den här människan-

 260. -och rörde vid hans hår.

 261. Den här människan hade
  väldigt kort hår med mycket hårgelé.

 262. Om man rör vid håret...
  Och hon sa "julgranen".

 263. Håret kändes som julgransbarr.

 264. Sinnesintrycket här är känsel,
  och meningen för henne var...

 265. För henne betydde
  det känselintrycket julgran.

 266. Jag ska illustrera det
  med ännu ett exempel-

 267. -som också handlar om en julgran.

 268. En dag var jag med mitt barn
  med autism på en lekpark.

 269. Han frågade hela tiden:
  "Mamma, får jag klättra i julgranen?"

 270. Jag sa:
  "Nej, man klättrar inte i julgranar."

 271. Jag såg framför mig hur han
  skulle klättra upp i granen vid jul-

 272. -så jag sa:
  "Nej, man klättrar inte i julgranar."

 273. Men han fortsatte fråga, så till slut
  sa jag: "Visa mig julgranen."

 274. Det här handlar om syn.

 275. Den lilla flickan använde känsel.

 276. Det här handlar om syn,
  och privata meningar.

 277. Här hamnar vi åter vid kärnfrågan,
  som är problem med mening-

 278. -och problem med konceptualisering.
  Har man konceptualiserat en julgran-

 279. -så vet man julgranens mening.
  Om man inte vet dess mening-

 280. -kommer man
  att fokusera på sinnesintryck.

 281. Det är vad barn med autism gör.
  De förstår inte hela betydelsen-

 282. -och hela konceptet, och fokuserar
  därför på sina egna sinnesintryck.

 283. Hur har vi tänkt om läsande och
  skrivande, och hur har det påverkats-

 284. -av förändringen
  till ett skriftberoende samhälle?

 285. Caroline Liberg berättar-

 286. -om vilka färdigheter vid läsande
  och skrivande som är nödvändiga-

 287. -och vilka kritiska punkter
  som måste övervinnas.

 288. Men låt oss börja med
  det här citatet från Mikael Niemi-

 289. -för att ge lite kontrastverkan.
  Det stödjer mycket av vad Barbro sa.

 290. "Först fick alla gå fram till tavlan
  och skriva sitt namn."

 291. "Några kunde, andra inte."

 292. "På grundval
  av detta vetenskapliga test"-

 293. -"delade fröken in klassen i två
  grupper, som kallades ett och två."

 294. "I grupp ett hamnade de
  som klarade provet."

 295. "De flesta av klassens flickor,
  plus ett par tjänstemannapojkar."

 296. "I grupp två hamnade resten,
  däribland jag och Niila."

 297. "Fastän man bara var sju år gammal
  satt stämpeln precis där den skulle."

 298. Där lämnar vi Mikael Niemi.

 299. Jag använder den texten
  för att inleda ett kapitel-

 300. -som är med, som jag skrev i en
  nordisk bok om modersmålsdidaktik...

 301. ...för att visa på hur vi har tänkt,
  och hur vi tänker i dag.

 302. Vad ska det innehålla? Vad innehåller
  vår läs- och skrivundervisning?

 303. Vad vet vi om
  hur barn utvecklar det här-

 304. -om vi inte direkt
  har en metod för dem?

 305. Det är mer på fri hand och spontant
  i den vardag som de lever i.

 306. Hur går det till egentligen?

 307. Det är det som jag tänkte tala om.

 308. Jag tänkte inleda med att diskutera-

 309. -om vad grundläggande färdigheter i
  läsande och skrivande egentligen är.

 310. Var de annorlunda förr i tiden
  än vad de är i dag?

 311. Det är en av mina huvudpoänger.
  Livet i dag ser annorlunda ut.

 312. Inte minst för att vi använder dator.

 313. Vi läser inte lika mycket
  i pappersmediet som i datormediet.

 314. Men det innebär också att vi möter
  en mängd av olika typer av texter-

 315. -och måste lära oss att sovra.

 316. Ingen redaktör sitter och sovrar-

 317. -och hjälper oss
  att förstå vem som skriver.

 318. Med vilka värden och normer och
  tankar har de skrivit på detta sätt?

 319. Vad är då vår uppgift
  i förskola och skola?

 320. Är det att ge stöd
  för våra barn och unga-

 321. -att också förstå
  de aspekterna av texterna?

 322. Inte bara detta
  som Mikael Niemi mötte.

 323. Att lära sig koda av,
  lära sig bokstäverna och ljuda.

 324. Utan att det är något mycket mer
  att vara en språkande varelse.

 325. Och därmed vara den medborgare
  man är i ett samhälle-

 326. -med det ansvar som det innebär
  att vara den medborgaren.

 327. Med de utgångspunkterna
  tänkte jag lägga ett raster-

 328. -för vad jag ser och tillsammans
  med Roger Säljö har diskuterat...

 329. ...när vi skulle skriva ett kapitel
  i boken "Lärande Skola Bildning".

 330. Vi skrev ett kapitel
  om grundläggande färdigheter.

 331. En av de mest grundläggande
  färdigheterna i dag-

 332. -måste vara att skapa mening
  och uttrycka sig...

 333. ...inom ramen
  för de här verksamheterna.

 334. Eller som vi numera på god svenska
  kallar för literacypraktiker.

 335. Vi har inte hittat
  ett bra ord för literacy.

 336. Jag är ledsen att behöva använda
  detta. Vi är inte fantasifulla nog.

 337. Kompetenser och förmågor.
  Vi kan använda olika uttryck.

 338. De är laddade med olika teoretiska
  innehåll. Det bortser jag från i dag.

 339. Alltså det som gör oss
  till aktiva aktörer.

 340. Att vi kan läsa en text och
  börja förstå och kritiskt granska-

 341. -vem har skrivit det, med vilket
  syfte, och vad vill personen uppnå?

 342. Vilka grunder har han eller hon
  att stå på för att säga de sakerna?

 343. Därför att det samhälle vi lever i
  är oerhört skriftspråksmarinerat-

 344. -och beroende och baserat
  på de här medierna.

 345. Tror ni att det som hände i Kairo för
  ett år sen hade hänt utan medierna?

 346. Så snabbt hade det inte gått
  om vi inte kunde kommunicera.

 347. Det påverkar oss så in på bara benen
  i dag, våra sätt att kommunicera.

 348. Det är en,
  men inte den enda naturligtvis.

 349. Vi skulle flippa ut totalt om vi
  inte förstod att det är mer än detta-

 350. -att ha grundläggande färdighet.

 351. Det är också att förstå den konkreta
  situationen vari någonting skrivs.

 352. Syftet med det
  och att skapa ett engagemang-

 353. -vilket kan vara ett kritiskt,
  negativt eller positivt.

 354. Där man tänker: "Vad jag känner igen
  mig! Det är precis så jag tycker."

 355. Att man går in i och engagerar sig,
  men tar olika positioner.

 356. Allt från mer kritiskt
  och granskande-

 357. -till att gå in och uppleva
  och känna att det är en del av en.

 358. Men det räcker inte med det.

 359. Vi måste ha betydligt fler
  kunskaper och kompetenser.

 360. Vi måste kunna bearbeta
  och förstå innehållet i texten-

 361. -i den textuppgift vi har om vi ska
  skriva utifrån de olika positionerna.

 362. Om jag har det kritiska,
  hur kan jag grunda den kritiken?

 363. Jag kan inte bara tycka
  att det är dåligt eller bra.

 364. Jag måste ha en grund för det.

 365. Hur skapar jag mening,
  bearbetar och förstår innehållet?

 366. Vi fick kött på benen
  genom att lyssna på Barbro.

 367. Ni som hade möjlighet att vara med
  under den föregående föreläsningen.

 368. Men det räcker inte med det.

 369. Vi måste också ha
  den grundläggande färdigheten-

 370. -som vi har talat
  ganska länge om i svensk skola.

 371. Nämligen kunskaperna
  att kunna hantera koden vi möter.

 372. Men det är inte bara skriftkoden
  som Mikael Niemi fick lära sig.

 373. Och bokstäverna.

 374. Vad som sker i dag
  när vi tar fram en text-

 375. -är att den ser mycket annorlunda ut
  än för bara 20, 30, 40 år sen.

 376. Det är så mycket bilder
  och andra typer av illustrationer.

 377. Där har ju skärmen eller datormediet-

 378. -förändrat vårt sätt att strukturera
  kunskap genom den visuella koden.

 379. Genom att man använder så många andra
  symbolsystem att läsa genom.

 380. Vi ser hur det i sin tur förändrar
  andra texter i pappersmediet.

 381. Den visuella koden,
  läsning och skrivning, är inte bara-

 382. -att kunna knäcka den alfabetiska
  koden i vårt fall, eller skriftkoden.

 383. Det är också att knäcka de andra
  visuella koderna och symbolerna.

 384. För de betyder mer och mer och mer.

 385. Där har vi
  mycket lite forskning gjord ännu.

 386. Utvecklingsmässigt
  kan vi identifiera-

 387. -åtminstone fyra kritiska punkter
  i läs- och skrivutvecklingen.

 388. För det första
  att bli den här aktören.

 389. Då menar jag inte bara
  att aktivt gå in och vara i en text-

 390. -och prata runtomkring den,
  utan också det som Barbro pekar på...

 391. ...fast du inte
  använde ordet medskapa.

 392. Jag går i dialog med texten eller
  textuppgiften om det är skrivande.

 393. Ställer mig utanför och funderar.

 394. Kritiskt granskande är inte bara att
  vara negativ. Det kan vara positivt.

 395. Förutom att dra inferenserna också
  använda dem, och därmed medskapa.

 396. Genom att gå in
  och röra sig i texter-

 397. -får jag texterna i rörelse.
  De lever vidare.

 398. En andra kritisk punkt är
  när vi själva ska knäcka koden.

 399. Ingen annan läser eller skriver
  åt mig, för mig eller med mig.

 400. Jag måste själv prova på detta.
  Det var det som Mikael Niemi beskrev.

 401. Den tredje, som Barbro pekade på. Jag
  vet inte vilken forskare du använde.

 402. Det är när man kommer
  upp i trean eller fyran.

 403. När man börjar möta
  de enorma textmängderna.

 404. Nu är det inte bara en massa bilder i
  skolan, nu blir det mer skriven text.

 405. De får en mer tillbakadragen text
  i de traditionella läromedlen.

 406. Men där tror jag
  att en vändning är på väg.

 407. Den gränsen kommer
  att skjutas högre upp.

 408. Men den ligger vid trean eller fyran.

 409. Och när vi kommer lite längre upp...

 410. Att möta de nya orden
  som man använder.

 411. De mer tekniska och ämnesspecifika
  orden och formuleringarna-

 412. -som vi möter i de olika ämnena.
  De blir mer specifika inom sitt ämne.

 413. Då är vi i sexan,
  sjuan och åttan oftast.

 414. Jag skulle säga att vi
  egentligen har fyra punkter-

 415. -där man kan se att barn
  helt plötsligt kan få problem.

 416. Men vi kan undvika det
  genom att bemöta det i god tid-

 417. -genom vår verksamhet
  i förskola och skola.

 418. Naturligtvis uppmuntra vår omgivning.
  Föräldrar, fritidsaktiviteter...

 419. Att också stödja och hjälpa till
  på olika sätt och vis.

 420. Nu några exempel på
  hur man kan arbeta-

 421. -med flerspråkiga barn
  med språkstörning.

 422. Ylva Dalsenius och Jennie Ohlsson-

 423. -arbetar på Kryddgårdsskolan
  i Rosengård i Malmö.

 424. Nu tänker jag och Jennie
  berätta vad vi gör-

 425. -för att underlätta
  för våra språkbarn.

 426. För de mesta är våra språkbarn
  i helklass med oss.

 427. I min årskurs ett har vi sju barn
  som har diagnos språkstörning.

 428. Det jag brukar tänka på-

 429. -är att ha lite avbrytande
  aktiviteter under lektionerna.

 430. Jag har märkt att många av barnen
  har svårt med koncentrationen.

 431. Då kan vi helt plötsligt
  köra en liten rörelselek-

 432. -eller sjunga en sång.
  Sen är vi tillbaka och jobbar.

 433. Några elever i klassen
  har individuella pauser.

 434. Jag har en kille
  som kan jobba max tio minuter.

 435. Sen orkar han inte mer. Då blir det
  att han går runt och stör de andra.

 436. Han kan spela fotboll i klassrummet.

 437. Vi har en deal
  att han går fram till mig-

 438. -och säger:
  "Jag behöver en timeout".

 439. Vi har bestämt i förväg att det kan
  vara att han hoppar hopprep, 50 hopp.

 440. Nån gång har jag tagit min mobil och
  så springer han ett varv runt skolan.

 441. Så tar vi tid hur lång tid det tar.
  Sen kommer han in och jobbar igen.

 442. Varje dag i ettan så visar vi
  dagordningen genom piktogram.

 443. Såna här enkla bilder.

 444. Det har gjort att under ettan
  har vi haft den här ordningen.

 445. Samma bilder,
  samma ordning varje dag.

 446. Till en början
  så hade jag bara bilderna.

 447. Sen började man skriva "jobba".

 448. Nu har vi kanske börjat skriva
  "jobba" och sen "matte" bredvid.

 449. Jag har en kille som än idag...
  som har språkstörning.

 450. Han går fram för att titta:
  "Ylva, vad ska vi göra sen?".

 451. De här bilderna
  har jag tyckt har funkat bra.

 452. När jag jobbar
  med bokstavsinlärningen-

 453. -så hade jag min språkpåse.

 454. Jag hade plockat ihop lite saker
  som börjar på en viss bokstav.

 455. De fick gissa vad det var för sak.
  Vi pratade om vad saken hette.

 456. Men sen två minuter senare
  så var ordet borta.

 457. Jag tänkte att jag måste göra nåt.

 458. Jag började med olika minneslekar.
  Som till exempel Kims lek.

 459. Den kan man göra på lite olika sätt.

 460. Vi hade kanske tagit fram
  åtta saker på A.

 461. Så gick vi igenom vad de hette
  och pratade om dem.

 462. Sen vände sig barnen om
  och jag täckte över det med en filt.

 463. Sen får ett barn i taget berätta
  vad som finns där under filten.

 464. Till en början kanske en elev
  kom ihåg två av sakerna.

 465. Men efter några veckor
  blev det fler och fler.

 466. De pushade varandra och räknade
  hur många saker de kom ihåg.

 467. Sen skulle de testa mig också.

 468. Mitt minne
  var inte alltid så jättebra.

 469. När vi har format bokstäver
  och börjat skriva-

 470. -så var det en väldig kamp.

 471. Speciellt för till exempel Omid,
  som jag berättade om.

 472. Han avskydde det.

 473. Han var jättesur, vägrade,
  tog sönder papperet.

 474. I klassrummet har vi några
  såna här små whiteboard-tavlor-

 475. -som vi ger till några av eleverna.

 476. På dem får de forma bokstäverna,
  skriva meningar...

 477. Det gjorde
  att det lättade lite grann.

 478. Det är lättare med den här pennan.

 479. Det är roligt att göra
  som fröken och skriva på tavla.

 480. Jag hoppar över "Liten grupp" ett tag
  och pratar om rasterna.

 481. Rasterna upplever jag kan vara
  rätt så kämpiga för barnen.

 482. Det kan bli många konflikter,
  missförstånd...

 483. Alltså att...
  att eleverna var utanför.

 484. Omid var alltid det.
  Han gick själv på rasterna.

 485. På Rosengård och på Kryddgårdsskolan-

 486. -är det populärt
  bland killarna med fotboll.

 487. Nästan alla killar
  på skolan spelar det.

 488. Det passar inte alls Omid.

 489. Vi satt en gång
  när vi satt och åt mat-

 490. -och pratade lite om mat
  och om han hade varit på restaurang.

 491. Det tyckte han var spännande.

 492. Jag hämtade knivar, gafflar,
  tallrikar, glas...

 493. Sen ut med det på skolgården,
  så lekte jag och Omid restaurang.

 494. Såklart blev ju
  andra elever också nyfikna.

 495. Till slut var vi ett litet gäng
  där som lekte restaurang.

 496. Då var jag med i leken några gånger.

 497. Sen till slut sa jag:
  "Ni kan göra det här själva".

 498. Så de fick redskapen
  och gick ut och lekte restaurang.

 499. Det är ju lite lättare med yngre barn
  att vara med i leken-

 500. -än kanske
  om man har en årskurs fyra.

 501. Nåt som jag gör ganska mycket
  utan att tänka på det-

 502. -är uppmärksamhetssignaler.
  Som att titta på mig, lyssna på mig.

 503. Titta på tavlan, med att enkelt peka.

 504. En annan är en hemlig signal
  med en pojke-

 505. -som har väldigt svårt att hålla
  fokus. Han är väldigt lättstörd.

 506. Den är hemlig
  men jag tänkte avslöja den nu.

 507. Inför tv och allt.
  Jag blinkar till honom.

 508. Det fungerar jättebra.
  Han vet precis vad jag menar då.

 509. Då fixar han att komma
  på plats igen och kan jobba.

 510. Sen kan det krävas
  många blinkningar, men...

 511. Att minska syn- och
  hörselintryck är också jätteviktigt.

 512. Jag rullar nästan aldrig
  upp persiennerna.

 513. Så vi sitter där i skummet.

 514. Det som händer
  utanför fönstren är så störande.

 515. Det är för intressant.
  Så fokus blir där istället.

 516. Ljuset kanske strömmar in och stör.
  Att det blir jobbigt motljus kanske.

 517. Hörselintryck är lite svårare.
  Det är svårt att få tyst i klassen.

 518. Men vi försöker. Vi kämpar på.

 519. Ett sätt som kan hjälpa
  är att hämta hörselkåpor-

 520. -som Fatima gör rätt så ofta.
  Vi har många såna i klassen.

 521. Så fort man ska jobba själv
  kan man hämta hörselkåpor.

 522. Dator, projektor eller kanon
  har många namn.

 523. Så fort vi ska skriva en text
  eller skriva meningar på tavlan-

 524. -skriver jag dem oftast
  på datorn istället.

 525. Eleverna ser texten
  som växer fram via projektorn.

 526. När vi är klara med det vi skriver-

 527. -så kan jag enkelt trycka ut
  och få ut det på papper.

 528. De som behöver kan få ett papper
  vid sidan om att titta på.

 529. Istället för att lyfta
  blicken och titta på tavlan.

 530. Det kan vara väldigt svårt.

 531. Ett annat sätt kan vara om vi
  ska jobba med ett arbetsblad-

 532. -eller en sida i en arbetsbok
  så skannar jag in den.

 533. Jag gör det på skolans kopiator
  och mejlar den till mig själv.

 534. Så kan jag få upp den
  på tavlan på det viset.

 535. Då kan vi ju enkelt jobba
  tillsammans med det vi ska jobba med.

 536. Barnen har sin bok eller text
  och jag har samma på tavlan.

 537. När vi är färdiga med uppgiften
  kan vi gå igenom den tillsammans.

 538. Anpassad högläsning.

 539. Vi måste tänka till innan vi
  väljer en bok att läsa högt ur.

 540. Våra barn behöver
  känna igen sig i miljön.

 541. Det får inte vara för många
  nya, svåra ord och begrepp.

 542. Då kan vi behöva göra om texten
  så att barnen känner igen sig.

 543. Kanske förbereda.

 544. Prata och visa bilder på ord
  och begrepp som är nya för barnen.

 545. Mindre barn har jättegod
  användning av språkpåsar.

 546. De gör boken mera levande.

 547. Att bara läsa boken flera gånger
  kan vara väldigt bra.

 548. Upprepning är ju aldrig fel.

 549. Att visa just många bilder
  för att hjälpa barnen-

 550. -att få inre bilder
  för det lästa är jätteviktigt.

 551. Kanske finns det
  en filmatisering av boken.

 552. Eller en teater man kan gå och
  titta på. Då gör vi ju såklart det.

 553. Läxor.

 554. Många av barnen på skolan har inte
  möjlighet att få hjälp av föräldrar.

 555. Föräldrarna kanske inte
  kan läsa och skriva alls.

 556. Eller så kan de inte hjälpa till
  med läxorna på svenska.

 557. Det är jätteviktigt att läxorna
  är anpassade så att barnen lyckas.

 558. Så alla barn har inte samma läxa.

 559. Vi har till exempel
  veckans meningar varje vecka.

 560. Det är nya ord och begrepp som
  vi haft tema på just den veckan.

 561. Det ska vara bra meningar.

 562. När vi har dem som läxa så har
  kanske de flesta sex meningar.

 563. Några har fyra, tre eller två.

 564. De ska också få gott om tid
  på sig att göra sina läxor.

 565. Matteläxan är från måndag till måndag
  för att de ska kunna ta hem läxan.

 566. Försöka göra det man kan själv hemma.

 567. Om de inte kan så tar
  de tillbaka den till skolan-

 568. -och får hjälp av oss
  i skolan att göra läxan.

 569. Minst en gång i veckan har vi
  läxhjälp i klassen efter skoltid.

 570. En del barn har fått ett extra
  tydligt läxschema, precis som Fatima.

 571. Hon är inte ensam,
  många har fått det.

 572. Det gör det lättare för dem
  att komma ihåg-

 573. -vad det är de ska
  komma ihåg för varje dag.

 574. Avslutningsvis pratar Gillis Herlitz
  om de vanligaste kulturmötena.

 575. Inte möten mellan människor
  från olika delar av världen-

 576. -utan mellan människor
  med olika världsbild.

 577. Vilken förmåga har vi att sätta oss
  in i en annan människas uppfattning?

 578. Alla ni här, utan att jag känner till
  i detalj vad ni jobbar med-

 579. -har kommunikation
  som ert viktigaste arbetsredskap.

 580. Ni kan förstås annat,
  men måste kunna möta människor.

 581. Barn med grava språkstörningar,
  men även föräldrar, kollegor m.fl.

 582. Jag tror
  att en grundläggande förutsättning-

 583. -för att vara en god kommunikatör-

 584. -är att man försöker sätta sig in-

 585. -i en annan persons värld
  och verklighet.

 586. Där hämtar de sina uppfattningar,
  sitt språk och sina bilder.

 587. Vad säger ni?

 588. Man kan inte sätta sig in i andras
  liv helt. Jag lever inte ditt liv.

 589. Men man ska visa att man försöker,
  för vad händer annars?

 590. Två enheter slår varandra i huvudet
  med var sin verklighetsuppfattning.

 591. Inget sker i kommunikativt hänseende.

 592. Ni har väl träffat såna personer? Det
  har jag. De är väldigt besvärliga.

 593. "Jag säger vad jag menar,
  så får du tolka det hur du vill."

 594. Oerhört outvecklat,
  kommunikativt sett.

 595. Det är inte kommunikation
  utan information.

 596. Jag tar ett exempel, angående mötet
  med det ovanliga, det annorlunda-

 597. -eller det oväntade.

 598. Jag läste en artikel om en läkare
  på Umeå universitetssjukhus-

 599. -en onkolog, som behandlade
  en medelålders man från Västerbotten.

 600. Tyvärr hade cancern spritt sig
  så att hans liv inte kunde räddas.

 601. När patienten fick veta att cancern
  skulle ta hans liv sa han:

 602. "Men jag vill dö hemma."

 603. Innan han åkte hem hade han
  ett sista samtal med läkaren.

 604. Hon förberedde sig noga för samtalet.

 605. Hon anade vilken fråga
  som skulle komma. Vilken tror ni?

 606. "När?
  Hur lång tid har jag kvar att leva?"

 607. Hon gick igenom journaler
  och behandlingar-

 608. -läste vetenskaplig litteratur
  och ritade staplar och diagram.

 609. Hon var yrkesmässigt väl förberedd
  på samtalet och frågan.

 610. Då blev hon förstås överraskad
  när patienten frågade:

 611. "Hur länge tror doktorn
  att jag kan behålla min ko?"

 612. "Ko?"
  Han bodde i bushen i Västerbotten.

 613. Hans fru var frisk, men hade
  höftproblem. Och så hade de en ko.

 614. Enligt artikeln var det väl ingen
  nytta med kon, men lite sällskap.

 615. Han undrade hur länge
  kon kunde vara kvar.

 616. Efter första förvåningen insåg hon
  att han frågade just vad hon väntade.

 617. "Hur lång tid har jag kvar?"

 618. Fast på sitt sätt, med ord och bilder
  från sin värld och verklighet.

 619. Onkologen var uppenbarligen
  varm och mogen-

 620. -lade genast undan
  alla matematiska beräkningar-

 621. -lutade sig mot patienten och sa:

 622. "Jag tror att du kan behålla kon
  över sommaren."

 623. "På hösten blir det svårt att gå till
  lagården. Då ringer du veterinären."

 624. Det är ett exempel
  på en god kommunikatör.

 625. Hon förstår att han talar om sitt
  eget liv.

 626. Det avgörande
  när man möter det oväntade-

 627. -är att man ibland är beredd
  att göra som hon:

 628. Hon övergav sin planerade strategi
  för hur samtalet skulle föras-

 629. -gick in i hans värld
  och talade om kon.

 630. Där är kulturbegreppet viktigt,
  att lyfta fram och förstå-

 631. -att det finns olika världar
  och verkligheter.

 632. Att man söker efter och är nyfiken
  på andras världar och verkligheter.

 633. Det är det som öppnar upp
  för kommunikation.

 634. Men vi tror ofta att vi sitter inne
  med verkligheten, intuitivt.

 635. Erich Fromm, den gamla psyko-
  analytikern och samhällsfilosofen...

 636. Han är död nu. Intressant att höra
  hur ni förhåller er till vad han sa:

 637. "Människans djupaste rädsla",
  sa Erich Fromm...

 638. Inte att Bosse är rädd för spindlar,
  utan "människans djupaste rädsla"-

 639. -"är att avskiljas
  från andra människor."

 640. Vad tror ni? Han talar om
  att inte få delta med andra.

 641. Det ligger nog mycket i det.
  Mångas dödsångest tangerar det.

 642. Det är djupet, allvaret, i frågan
  om att kunna relatera till människor.

 643. Att kunna kommunicera.
  Det behovet av tillhörighet gör-

 644. -att en del ger sig in
  i grupperingar, i gängbildningar-

 645. -vars språk, symboler, värderingar,
  man egentligen inte alls gillar.

 646. Men kostnaden att ställa sig utanför
  är för hög.

 647. Så kan man även se på arbetsplatser
  hur nån informell ledare-

 648. -kanske en chef,
  men oftare en informell ledare-

 649. -håller resten av arbetsgruppen
  i ett järngrepp.

 650. "Här tycker vi på det här sättet.
  Här säger vi så här."

 651. Att då våga resa sig på kafferasten
  och säga:

 652. "Jag gillar inte
  att ni pratar om barnen så."

 653. Det är förenat med vissa risker:
  Att man avskiljs.

 654. Har ni nånsin sett mobbning
  på nära håll?

 655. Tro inte att det är förbehållet barn
  och skolungdom.

 656. Vuxenmobbningen växer
  på svenska arbetsplatser.

 657. Jag har jobbat med mobbning...
  eller mot mobbning.

 658. Jag är ute och mobbar ibland, för att
  få underlag till forskningen...

 659. Etik är ett okänt begrepp.

 660. Mobbare säger många saker
  till sina offer. De säger ofta:

 661. "Du får inte vara med."
  Enligt Fromm leker man-

 662. -med människans djupaste rädslor,
  en ondska utan like.

 663. Precis som diskriminering
  på oklara grunder.

 664. Det är viktigt att man i sitt liv
  funderar över-

 665. -inte bara arbetsrelaterat,
  över begreppet inkludering.

 666. Att inte stöta bort andra för att de
  inte tänker likadant som jag.

 667. "De har nåt problem",
  eller "de är konstiga".

 668. Den kostnaden har människor att bära
  hela livet, att bli exkluderade.

 669. Man måste tänka på begreppen
  inklusion och inkludering.

 670. Handlar inte konferensen
  i hög grad om just det?

 671. Fast språket då är det bärande.

 672. Väldigt ofta när jag talar om
  kulturmöten med etniska förtecken-

 673. -brukar jag fråga: "Vari ligger
  det första tänkbara problemet"-

 674. -"i kommunikationen mellan personer
  från olika delar av världen?"

 675. De flesta svarar direkt: Språket.

 676. Vi skulle kunna tala om det i tre,
  fyra dagar. Som ni har gjort.

 677. Det är oerhört viktigt.
  Men en sak ligger före språket.

 678. Inte kroppsspråket,
  utan förväntningarna.

 679. Färdiga bilder. Tidigare
  erfarenheter. Fördomar, kan man säga.

 680. Det ligger i begreppet:
  Att döma i förväg.

 681. Inga möten på denna jord
  äger nånsin rum i historiska tomrum.

 682. Människor som möts har alltid
  erfarenheter.

 683. Man har upplevt, hört eller läst nåt.

 684. Sanningar för människor behöver
  inte vara självupplevda erfarenheter.

 685. Översättning: Peeter S. Randsalu
  www.broadcasttext.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Språkstörning

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Att göra sig förstådd är ingen självklarhet för alla. Hur bemöter man barn och unga som bär på en grav språkstörning? Pedagoger, lärare, forskare och logopeder berättar hur man kan skapa förståelse och hjälp med språket. Gillis Herlitz, forskare i etnologi och antropologi, berättar om mötet med det som är annorlunda.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Specialpedagogik
Ämnesord:
Barn, Bemötande, Elever med särskilda behov, Kognitiv psykologi, Kulturmöten, Psykologi, Språkstörningar, Undervisning
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden Tema

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden Tema

Krig och fred

En gång var krig det ädlaste en människa kunde utsätta sig för. I dag handlar berättelserna om mänskligt lidande och övergrepp. Psykologiprofessor Steven Pinker resonerar tillsammans med svenska forskare kring hur kriget har utvecklats och vart det är på väg. Håller intresset för fred på att ta över?

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden Tema

Språkstörning

Hur bemöter man barn och unga som bär på en grav språkstörning? Pedagoger, lärare, forskare och logopeder berättar hur man kan skapa förståelse och hjälp med språket. Gillis Herlitz, forskare i etnologi och antropologi, berättar om mötet med det som är annorlunda.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden Tema

Uppmärksamhetsproblem

Hur kan föräldrar och lärare underlätta för dem som har uppmärksamhetsproblem? Utvecklingspsykologen Gordon Neufeld förklarar hur man kan hjälpa barn som har svårt att koncentrera sig.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden Tema

Jakthundar

Vi tar upp hundens möjligheter och begränsningar. Forskare inom biologi, etiologi, lingvistik och filosofi medverkar. Jägare och hundtränare bidrar också med synpunkter på jaktbeteenden som skotträdsla, eller vilken hund som passar bäst vid vildsvinsjakt.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden Tema

Minnet av Förintelsen

Vad händer när det inte längre finns överlevande kvar som kan vittna om Förintelsen? Erfarenheterna lämnar olika spår hos barn och barnbarn till både offer och förövare. Hör hur man håller minnet av det förskräckliga vid liv.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden Tema

Gemensamt vatten

Tillgången till vatten är en viktig, global fråga. Hälften av världens färskvattentillgångar delas mellan olika länder. Många människor i världen lider brist på vatten. Här tas både hot och möjligheter upp.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaUR Samtiden Tema

Varning för ras

Sverige ser sig självt som antirasistiskt. Men stämmer denna självbild? Allt fler menar att begreppet ras behövs för att synliggöra rasismen i det svenska samhället. Skillnaden i levnadsstandard mellan människor med olika hudfärg är större i Sverige än i andra länder. Forskare, författare och samhällsdebattörer diskuterar begreppet ras.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden Tema

Hjärnans väg tillbaka

Camilla Westerdahl fick en svår hjärnskada vid en trafikolycka. Hon berättar om sin långa väg tillbaka. Professor Lars Nyberg redogör för hjärnans förmåga till förändring. Hjärnan är plastisk hela livet ut vilket är grunden till att lära nytt.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden Tema

Lust att lära, lust att lära ut

Hur kan lärare väcka elevernas nyfikenhet? Och hur kan matematiklärare dra nytta av att elever är olika? Möt prisbelönta lärare och hör om knep, metoder och redskap att väcka elevernas lust till matematik och naturvetenskap.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden Tema

Pension - igår, idag och imorgon.

Många oroar sig för sin pension. Hur ska Sverige kunna finansiera framtidens pensioner? Om bakgrunden till pensionsreformen för 100 år sedan och ATP-systemet som slopades. Katrin Westling Palm från Pensionsmyndigheten menar på att vårt pensionssystem lägger stort ansvar på individen.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden Tema

Skolbibliotek

Skollagen säger att alla elever ska ha tillgång till ett välutvecklat bibliotek. Här ska de stärka förmågan att läsa, skriva och förstå, men också att bli kritiska informationssökare. Vad gör myndigheterna för att lagen ska efterföljas?

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden Tema

Jämställd idrott

Hur skapar idrotten kön? Varför skiljer media på manliga och kvinnliga idrottshjältar? Gymnastik- och idrottshögskolans forskarstafett ger oss en historisk överblick och diskuterar nutida problem med jämställdheten inom sportvärlden.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden Tema

Cancer

Cancer är en av våra vanligaste folksjukdomar. Här berättar några av Sveriges ledande cancerforskare om vad som händer i kroppen när cancern slår till, hur vi kan göra för att förebygga cancer och hur den behandlas.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden Tema

Mediernas nya villkor

Vilka möjligheter - och problem - kan mediernas revolutionerande utveckling leda till? Författaren Evgeny Morozov berättar om hur vi kartläggs av de stora internetföretagen. Satirikern Lizz Winstead ger en bild av hur satirprogrammen i USA alltmer står för nyhetsförmedlingen.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden Tema

En fetare plånbok

Hur förbättrar man sin ekonom? När ska man spara och på vilket sätt? Vi får också veta mer om hur fonder och aktier fungerar.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Barns livsvillkor

Hälsofrämjande skolutveckling för en likvärdig skola

Elevhälsans arbete syftar ytterst till att alla skolelever ska få en likvärdig utbildning, ett mål som skolan i alla tider har haft problem med att uppnå. Eva Hjörne är professor i pedagogik och forskningsledare för PRIS vid Göteborgs universitet. Hon berättar om hur elevhälsan kan bidra till en skolmiljö som gynnar utveckling och hälsa hos alla elever och om vilka insatser som kan göras för en hälsofrämjande skolutveckling. Inspelat på Göteborgs universitet den 19 april 2018. Arrangör: Göteborgs universitet, FoU i Väst/GR, Västra Götalandsregionen/Folkhälsan, Länsstyrelsen och Göteborgs Stad.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Barnaministeriet dokumentär

Gymnasievalet och framtiden

Selma och Ellen är två av 100 000 femtonåringar som ska välja gymnasium till hösten - inte alls enkelt när det finns så många olika inriktningar och skolor att välja på. Det tar tid att gå på öppna hus och att läsa alla kataloger som skolorna skickar ut. Hur vet man vad som passar en bäst? Det är ett stort steg i en femtonårings liv. Men hur viktigt är det egentligen att komma in på rätt skola?

Fråga oss