Titta

UR Samtiden - Varför lyssnar inte Kalle?

UR Samtiden - Varför lyssnar inte Kalle?

Om UR Samtiden - Varför lyssnar inte Kalle?

Hur kan man förstå uppmärksamhetsproblem? Gordon Neufeld, utvecklingspsykolog och författare från Kanada, berättar om uppmärksamhetens anatomi, några vanliga uppmärksamhetsproblem, vilka naturliga förklaringar som kan finnas till ADD och ADHD och vad man kan göra för att hjälpa barn att växa ur problemen. Arrangör: Himmelstrand mentor. Inspelat den 12 november 2012.

Till första programmet

UR Samtiden - Varför lyssnar inte Kalle? : Del 1 - så fungerar uppmärksamhetDela
 1. Jag är glad över att få vara här
  och prata om det här ämnet:

 2. Uppmärksamhetsproblem.

 3. Det verkar vara ett växande problem,
  eller så är vi mer medvetna om det.

 4. Bland barn. Vi har alla problem
  med uppmärksamheten ibland.

 5. Vissa av er tog säkert
  en stimulerande dos koffein i morse-

 6. -för att bättre kunna koncentrera er
  under det här seminariet.

 7. Mina problem blir komiska.

 8. Jag går uppför trappan,
  men glömmer varför jag gjorde det.

 9. Jag hittar ibland plånboken i kylen,
  utan att veta hur den hamnade där.

 10. Det finns så mycket som kan hända.

 11. Vi lider alla
  av uppmärksamhetsproblem ibland.

 12. Och...
  Det gör att vi alla vet och förstår-

 13. -att man ibland glömmer bort nåt,
  eller blir distraherad.

 14. Och att det kan vara svårt ibland.
  Men diagnosen...

 15. Vi har ju fått diagnosen ADD.

 16. Den har lett till att uppmärksamhets-
  problem står högt på dagordningen.

 17. Tyvärr
  hanteras det här huvudsakligen-

 18. -av läkare, av barnläkare.
  De saknar den kunskap som krävs-

 19. -för att de ska kunna hamna rätt
  när lärare och föräldrar-

 20. -ger dem komplex
  och motstridig information.

 21. Och... Det är det
  som blir min roll här i dag-

 22. -i min egenskap
  av utvecklingspsykolog.

 23. Jag ska foga ihop pusselbitarna.

 24. Jag ska försöka reda ut
  saker och ting-

 25. -och göra det lättare för er
  att fatta nödvändiga beslut-

 26. -i er egenskap
  av lärare och förälder.

 27. Hur många av er arbetar inom skolan?

 28. Nästan allihop.

 29. Hur många av er
  arbetar som klassrumslärare?

 30. Minst hälften av er.

 31. Hur många av er arbetar
  som administratörer inom skolvärlden?

 32. Några stycken.

 33. Hur många av er
  arbetar med stödjande åtgärder?

 34. Ett antal.

 35. Hur många av er har egna barn?

 36. Hur många av er har varit barn?

 37. Jag bara kollar
  att ni är uppmärksamma.

 38. Språket är tydligen
  inget större hinder. Vad bra.

 39. Det som är oroande är...

 40. ...att barnläkare i USA uppskattar
  att vart tionde barn i landet-

 41. -har ADD
  och borde medicineras för detta.

 42. Enligt en artikel i New York Times-

 43. -skriver allt fler barnläkare i USA
  ut medicin-

 44. -för att förbättra uppmärksamhets-
  förmågan hos barn som inte har ADD.

 45. Det är ett växande problem,
  som sakta sprider sig-

 46. -över hela västvärlden.
  Först norrut till Kanada.

 47. Och förstås hit till Europa.

 48. Är det här verkligen vägen framåt?
  Vissa oroas och säger:

 49. "Herregud, de här barnen
  utvecklas ju fortfarande."

 50. "Vi vet inte vad det får
  för konsekvenser på längre sikt."

 51. "Vilka kan konsekvenserna vara?"
  Tyvärr...

 52. ...vet barnläkarna inte tillräckligt
  mycket om utvecklingspsykologi.

 53. De vet varken hur barn, eller deras
  uppmärksamhetsförmåga, utvecklas.

 54. Förhoppningsvis kan jag som
  utvecklingspsykolog bidra med detta.

 55. En utvecklingspsykolog sysslar med
  hur barn inser sin potential-

 56. -som människa. Och vad krävs det
  för förutsättningar?

 57. Ämnet handlar om att man studerar
  den här processen...

 58. ...hur barn blir mänskliga,
  och inser...

 59. ...hur de kan fungera...

 60. ...i en fullt ut mänsklig...

 61. Det omfattar även
  hur de angriper problem.

 62. Min roll här som teoretiker
  är att foga ihop pusselbitarna.

 63. Problemet med forskningsvärlden i dag
  är att informationen är utspridd.

 64. Det finns så att säga
  en mängd öar av kunskap-

 65. -men det finns en brist
  på teoretiker-

 66. -som kan sammanfoga olika delar.
  Det avsätts inte pengar till sånt.

 67. Förr hade alla universitet
  en teoretiker.

 68. De sammanfogade kunskap och...

 69. Det är sällsynt i dag.
  Jag bara måste ta på mig den rollen.

 70. Det är mitt livsverk
  att sammanfoga olika öar av kunskap-

 71. -för att erhålla
  en sammanhängande bild.

 72. En modell.

 73. Idén med en modell är att man med
  hjälp av den kan förutse beteenden.

 74. Och...

 75. Med en modell kan man förklara sånt
  man annars inte hade kunnat förklara-

 76. -och där det inte finns
  motsägande bevis.

 77. Jag hoppas att min modell i dag...

 78. Den är sprungen ur anknytningsteori
  och utvecklingspsykologi.

 79. Jag hoppas att modellen verkar vettig
  och ger er en kunskapsgrund-

 80. -som hjälper er att fatta beslut-

 81. -och förstå vad som sker hos de barn
  som har uppmärksamhetsproblem.

 82. Att ni inser att det finns
  olika slags uppmärksamhetsproblem.

 83. På vilka sätt de skiljer sig åt
  och vilka åtgärder som är bäst.

 84. Det vi ska titta på är hur man
  kan vara så naturlig som möjligt-

 85. -när man griper in och hur man...

 86. Hur man kan arbeta med barnen-

 87. -utan att utsätta dem
  för risken med medicinering.

 88. Vi vet inte alls vad det får
  för konsekvenser för våra barn.

 89. Det innebär inte
  att medicinering alltid är fel.

 90. Vi ska titta på såna situationer.
  Alla problem kan inte lösas.

 91. Men vår utgångspunkt
  är att kunna hantera det här-

 92. -på ett sätt som för tillbaka makten
  till barnens lärare och föräldrar.

 93. I dagens samhälle har ju experterna
  tagit makten över våra barn-

 94. -när det gäller
  fullkomligt normala problem.

 95. Föräldrar och lärare har förlorat
  tron på att de själva vet bäst.

 96. Jag hoppas kunna göra en insats där.

 97. Mitt första jobb efter att jag
  doktorerat i utvecklingspsykologi-

 98. -var att jobba med fängelseskolor
  för ungdomar.

 99. Varenda en av dem uppfyllde
  kriterierna för att få en diagnos.

 100. Varenda en av dem
  hade uppmärksamhetsproblem.

 101. Det var inte klokt. "Vad i hela
  fridens namn är det som pågår?"

 102. "Hur ska vi hantera det här?"

 103. "Varför har ungdomarna
  de här problemen?"

 104. Det verkar
  som att problemet eskalerar.

 105. Allt fler pojkar, och
  det är många fler pojkar än flickor-

 106. -uppfyller kriterierna för diagnosen.
  Varför är det så?

 107. Hur ska vi tänka kring det här?
  Vad ska vi göra?

 108. Jag har delat in det här seminariet
  i fyra block.

 109. Först förklarar jag hur uppmärksamhet
  fungerar. Det måste man veta.

 110. Det blir teorigrunden: Hur utvecklas
  uppmärksamheten? Hur fungerar den?

 111. "Uppmärksamhetens anatomi".

 112. Vi ska titta på hur det är meningen
  att den ska utvecklas.

 113. Sen går vi in på vad som kan gå fel-

 114. -och hur man identifierar två vanliga
  fall av uppmärksamhetsproblem.

 115. I det tredje blocket ska vi titta
  på en naturlig förklaring-

 116. -till alla tre av de kriterier-

 117. -som diagnosen ADD baseras på.

 118. Distraherbarhet, uppmärksamhets-
  problem, impulsivitet och rastlöshet.

 119. Och...

 120. Vilka är de naturliga förklaringarna
  till dessa tre?

 121. Sådant som inte kräver
  att vi måste tänka i termer-

 122. -av störningar.

 123. En störning utgår från
  att det är nåt fel på hjärnan.

 124. En utvecklingspsykolog
  frågar sig alltid "varför".

 125. "Vad försöker hjärnan göra?
  Vad är det som pågår?"

 126. En helt annan ingång.

 127. Det finns en tro på ordning i
  universum, att hjärnan har sina skäl.

 128. Vi frågar oss vad det är som händer,
  varför hjärnan agerar så här.

 129. Finns det en naturlig förklaring?

 130. Utvecklingspsykologens angreppssätt
  jämfört med läkarens-

 131. -eller diagnostikerns-

 132. -är som att se på nåt
  i termer av hälsa eller sjukdom.

 133. Det är ett annat sätt att tänka,
  man antar att nånting logiskt pågår.

 134. Den medicinska utgångspunkten
  är att det är nånting som är fel.

 135. Nånting är i olag.

 136. Vår utgångspunkt är snarare att
  det här är nånting vi inte förstår-

 137. -men om vi förstod det skulle det
  vara logiskt. Man försöker förstå.

 138. Jag tror att det går att förstå.
  Då skingras mystiken.

 139. Okunskapen försvinner.

 140. Då vet vi mycket mer
  om vad det är som pågår.

 141. Vi avslutar med att prata om hur man
  hjälper barnen att växa ur det här-

 142. -oavsett problemets ursprung.

 143. Hur förlöser vi
  den naturliga mognadsprocessen?

 144. Mognad är faktiskt vårt bästa hopp.

 145. Hur kan vi sätta igång den processen?
  Vad kan föräldrar göra?

 146. Här fokuserar vi på lärare-

 147. -men allt är applicerbart
  på ens egna barn.

 148. Liksom om man jobbar
  med andras barn i klassrummet.

 149. Då börjar vi med första blocket.

 150. Vårt fokus inledningsvis blir att
  förstå hur uppmärksamhet funkar-

 151. -innan vi ger oss på problemen.

 152. Vore det här universitetet skulle
  vi kalla det Uppmärksamhet A.

 153. Det här vore själva grunden.

 154. När jag utbildade mig till psykolog-

 155. -läste vi en hel del om det här.
  Det är ett stort ämne.

 156. Uppmärksamhetens fysiologi
  och kemi... Det är ett stort ämne!

 157. Det är synd,
  men när jag föreläser för barnläkare-

 158. -och frågar hur många av dem
  som har tagit en kurs i det här-

 159. -så har ännu ingen räckt upp handen.
  Det är olyckligt-

 160. -att de som ska ställa diagnosen
  och skriva ut medicin-

 161. -inte har grundläggande kunskaper.

 162. De kan bara avgöra
  om ett visst beteende föreligger-

 163. -och om nån uppfyller kriterierna-

 164. -för en diagnos
  som man vet för lite om.

 165. Det här blir en snabbkurs
  på en timme.

 166. När vi är klara
  får ni alla varsitt diplom.

 167. Det förbättrar
  inte er uppmärksamhet-

 168. -men ni kommer att förstå
  varför den ibland brister.

 169. Och det är viktigt nog.
  Det blir en snabb översikt.

 170. När jag förberedde mig,
  funderade jag på vilka tre saker-

 171. -jag vill att alla ska känna till.

 172. Om jag kan lära ut det här,
  vilka tre saker vill jag då betona?

 173. Det första vi ska titta närmare på-

 174. -är att uppmärksamhet
  kräver utveckling.

 175. Uppmärksamhetsförmågan hos
  ett nyfött barn är väldigt primitivt.

 176. Verkligen! Det tar år att utveckla
  ett moget uppmärksamhetssystem.

 177. Det inser inte folk.
  Tendensen inom läkarvetenskapen-

 178. -är att ställa tidiga diagnoser.

 179. Om man skulle diagnostisera
  treåringar skulle alla få diagnosen!

 180. Precis som alla treåringar
  är bipolära.

 181. Det finns ingen treåring som säger
  "å ena sidan, å andra sidan".

 182. "Jag vet varken ut eller in i dag."

 183. De svänger från den ena känslan
  till den andra.

 184. Ena minuten älskar de sin mamma,
  nästa hatar de henne.

 185. Det är bipolärt.

 186. Varje treåring uppfyller då och då
  kraven för trotssyndrom-

 187. -liksom uppförandestörning.
  Det är en aggressiv ålder.

 188. Det gäller även detta.

 189. Detta att vi inte tar hänsyn
  till utveckling är mycket illa.

 190. Mycket illa! Det krävs mognad
  för att kunna vara uppmärksam.

 191. Det säger sig självt.

 192. Jag kommer
  att gå igenom några enkla principer.

 193. För det andra: Ens uppmärksamhet
  styrs av en hierarki av behov.

 194. Föreställ er er uppmärksamhet
  som en bil. Den är ett neutralt ting.

 195. Vad som sker hänger på föraren.

 196. Styrs den av hunger,
  anknytningsbehov, eller rädsla?

 197. Ens uppmärksamhet är neutral.

 198. Det finns en hierarki av behov.

 199. Uppmärksamheten styrs av det behov
  som tar överhanden.

 200. Det leder till olika problem.
  Inom skolvärlden-

 201. -försöker man få barn nyfikna
  och intresserade-

 202. -av sånt som de inte relaterar till.

 203. Bara några få barns
  uppmärksamhetssystem aktiveras.

 204. De har andra prioriteringar.

 205. Ni vill intressera dem
  för det okända.

 206. De vill hellre uppmärksamma
  sådant de känner till.

 207. Det är helt olika prioriteringar.

 208. Det finns fler femåringar
  som intresserar sig för omvärlden-

 209. -än det finns äldre elever som gör
  det. Det är nåt som sker i samhället.

 210. Skolsystemet
  genomsyras av konflikten-

 211. -mellan vad eleverna "bör"
  respektive "vill" koncentrera sig på.

 212. Det måste vi förstå. I New York,
  där ADD i sin första variant...

 213. Den gick igenom faser och kallades
  t.ex. för "hjärndysfunktion".

 214. Den utvecklades.

 215. I början handlade det bara om
  att eleverna inte var uppmärksamma.

 216. Det var vad man hade iakttagit. Vi
  ska ta en titt på varför det var så.

 217. Det berodde på en hierarkikonflikt.

 218. För det tredje:
  Fokus uppnås inte genom att pejla in.

 219. Det är en missuppfattning.
  Det är något man förutsätter.

 220. Man tror att fokus
  handlar om att sikta in sig på nåt.

 221. Den fungerar snarare som er bilradio.

 222. När man ställer in en viss frekvens
  så avskärmas allt annat.

 223. När man väl förstår det
  ser man allting med helt nya ögon.

 224. Det gör att man börjar förstå
  var problemen finns.

 225. Få problem handlar om att pejla in.

 226. Många handlar om svårigheter
  med att sålla bort.

 227. När man inser det ser man klarare.

 228. Min uppgift här är att få er att se
  lite klarare på själva fenomenet.

 229. Jag kan inte fatta beslut åt er,
  eller ge er tips apropå dessa beslut.

 230. Mitt syfte är inte att komma
  med nån form av ordination.

 231. Jag vill förmedla kunskap, så att ni
  inte tar beslut på felaktiga grunder.

 232. Då vet ni mer om det faktiska läget.

 233. Då kan ni fatta beslut
  som inte innebär risker för barnen.

 234. Hur utvecklar man då
  sin förmåga till uppmärksamhet?

 235. Den här underliggande principen
  gäller för all utveckling.

 236. Hjärnan börjar alltid-

 237. -med att separera sina signaler.

 238. Allt aktiveras i differentieringen.

 239. Hjärnhalvorna, ögats signaler,
  celldelningen... Allt handlar om det.

 240. Vi har ett fenomen. Det kan vara
  en tanke eller ett föremål.

 241. Det kan vara...
  Det kan vara nåt socialt som händer.

 242. Det kan vara vad som helst
  som uppmärksammas.

 243. Om man ser det från den här vinkeln
  ser man...

 244. Det här är rent symboliskt
  och jag använder mig av en bild.

 245. Från den här vinkeln ser man
  en fyrkant eller en rektangel.

 246. Om man tittar härifrån
  ser man en cirkel.

 247. Helt olika saker.

 248. Ni känner säkert många vuxna
  som funkar så här.

 249. Ni känner vuxna som ser på nånting
  på ett helt annat sätt än ni gör.

 250. Ni kan förstå deras synsätt,
  men de förstår inte ert synsätt.

 251. Vi har precis upplevt val i världen.

 252. Folk såg på det på så olika sätt.

 253. De såg inte varandras synsätt.

 254. Vi har ett uppmärksamhetsproblem.

 255. Det handlar om svart eller vitt,
  antingen eller.

 256. Vi kallar det "antingen eller"-fokus.
  Så börjar all varseblivning.

 257. Det är därför en tre- eller
  fyraåring, eller småbarn...

 258. Ni som har barn minns det nog.

 259. De ser bara en sak åt gången.

 260. Ett synsätt, en vinkel,
  en del av sammanhanget.

 261. De uppfattar aldrig sammanhanget.

 262. Vare sig det är nåt som händer,
  eller ett yttrande.

 263. De förstår inte metaforer,
  de betyder ju flera saker samtidigt.

 264. De begriper sig inte på paradoxer.
  De har svårt för gåtor.

 265. Så... I en social situation
  är deras perspektiv begränsat.

 266. De uppfattar inte
  den andres situation.

 267. Det finns många variationer.
  Det är ett "antingen eller"-fokus.

 268. Man ser det bara från ett håll.
  Signalerna motsäger inte varandra.

 269. Det som är förhoppningen, är att
  när dessa signaler har fått fäste-

 270. -så ska hjärnan röra sig
  mot ett "både och"-fokus.

 271. Den blandar motstridiga signaler.

 272. Signalerna förändras inte,
  men de blandas.

 273. En bebis har två ögon. Föreställ er
  uppmärksamhetens elementära grund.

 274. Ögat representerar uppmärksamhet.

 275. Det kan gälla lukter eller ljud,
  eller nåt annat.

 276. Bebisen har förstås två ögon,
  precis som vi har.

 277. Men under bebisens första tid
  i livet-

 278. -registreras bara en typ av signaler
  åt gången i nackloben.

 279. Hjärnan
  etablerar varje signal för sig.

 280. Signalerna måste etableras
  innan de kan blandas.

 281. När de blandas, ser man nåt med det
  här ögat och nåt annat med det här.

 282. Men ögonens vinkel... Ni med ögonen
  brett isär har större djup.

 283. När de båda ögonen förenas
  får man djup i synen.

 284. Seendet blir tredimensionellt.

 285. Man kan uppskatta djup.
  Man får en bakgrund.

 286. Man ser en figur och en bakgrund.
  Man får ett bakhuvud, så att säga.

 287. Man kan minnas. Man kan plocka
  fram nåt och skjuta undan nåt.

 288. Innan dess
  finns ingen för- och bakgrund.

 289. Man blir distraherad
  av det man råkar se.

 290. Om nåt annat dyker upp
  byter de bara fokus. Svisch!

 291. Svisch!
  Man kan säga till en treåring:

 292. "Snälla, ät inte..."

 293. "Tugga inte med öppen mun."
  "Okej, visst."

 294. Fem sekunder senare dyker nåt annat
  upp och allt du sa är glömt.

 295. Man kan inte hålla det i minnet.
  Det är "antingen eller".

 296. Det som fångar uppmärksamheten...
  Är er partner sån?

 297. Nånting fångar uppmärksamheten
  och allt annat är glömt.

 298. Det är "antingen eller"-fokus.

 299. Man kan förstå
  varför barn glömmer sina läxor.

 300. De glömmer. Uppmärksamheten
  räcker bara åt en grej åt gången.

 301. Inget djup, ingen bakgrund.
  De kan inte hålla fast vid nåt-

 302. -om de skiftar fokus.

 303. Det här tar tid att utveckla.

 304. När det gäller utveckling,
  och det här är människans villkor...

 305. Vi kan inte undvika åldrandet-

 306. -men alla växer inte upp.

 307. Det är människans villkor.
  Mognad sker spontant-

 308. -men det är inte oundvikligt.
  Det gäller all utveckling.

 309. Fysiskt är utvecklingen ofrånkomlig,
  men när det gäller subtil utveckling-

 310. -finns det inte längre nån garanti.
  Det måste finnas nåt som främjar det.

 311. Jag har arbetat med tonåringar
  med ett "antingen eller"-fokus.

 312. Ingenting i bakhuvudet, det är tomt.
  Varenda människa-

 313. -har den här potentialen.
  Den kan blomma ut.

 314. Det är en del av vår hjärna, men
  betingelserna måste vara de rätta.

 315. Det finns 40- och 50-åringar
  med "antingen eller"-fokus.

 316. Det finns ingenting i bakhuvudet.

 317. De blir omedelbart distraherade.
  De är oförmögna att slutföra saker.

 318. De har ingen förmåga
  att arbeta med förgrund och bakgrund.

 319. Det här är en förenklad bild av hur
  uppmärksamhetsförmågan utvecklas.

 320. Det här är giltigt
  inom alla möjliga områden.

 321. Båda ögonen, flera sinnen.
  Återigen: Vi har en bebis.

 322. Du har ett barn som älskar att bada,
  som älskar den där varma känslan.

 323. Barnet gråter när du lyfter upp det.

 324. Ett litet barn tar bara in en sak
  åt gången. Det är så det fungerar.

 325. Alla signaler skiljs åt. De blandas
  först när de är etablerade.

 326. Om du lyfter upp barnet
  och inte vill att det ska gråta-

 327. -börjar du sjunga för barnet
  några minuter i förväg.

 328. Du ändrar barnets sinnesmodalitet.

 329. Nu finns kontinuitet. Barnet märker
  inte ens att du lyfter upp det.

 330. Vissa av er har kanske en partner
  som fungerar likadant.

 331. När de läser tidningen
  kvittar det vad ni säger.

 332. De hör inte ett ord! Bara ett sinne
  åt gången är aktiverat.

 333. Då finns det inte plats
  för nåt annat.

 334. Tanken är att vi ska ta in världen
  med flera sinnen samtidigt.

 335. Motstridiga signaler, olika tankar.

 336. Jag kan hantera motsatta tankar.
  "Å ena sidan, å andra sidan."

 337. "Jag känner mig kluven." Toppen!

 338. När barnet säger så, har barnets
  inre öga ett "både och"-perspektiv.

 339. Det är nånting jättestort!

 340. Barn som har uppmärksamhets-
  problem eftersom de är omogna-

 341. -säger inte
  "å ena sidan, å andra sidan".

 342. När de skriver och när de talar-

 343. -märker ni en frånvaro av konflikt.

 344. De visar inte prov på sånt.

 345. De är antingen glada eller ledsna.
  Ingen ambivalens.

 346. När det gäller känslor, upplever de
  inte tillgivenhet och frustration.

 347. De ser inte både draken och skatten.

 348. Draken är vår rädsla och den vaktar
  vanligtvis skatten, vår längtan.

 349. Om barnet säger: "Jag ser fram emot
  skolpjäsen, men jag är också nervös."

 350. Då har det inre ögat
  lyckats medvetandegöra-

 351. -både skräcken och längtan.

 352. Toppen! Deras uppmärksamhets-
  system håller på att mogna.

 353. De lägger det här
  med omedelbar distraktion bakom sig.

 354. Deras minne blir bättre,
  de kan ha nåt i bakhuvudet.

 355. När polletten trillar ner är det här
  inte svårt. Motstridiga värderingar.

 356. Till och med hjärnhalvorna separeras.
  "Vilken hjärnhalva styrs du av?"

 357. Förhoppningsvis styrs du av båda.

 358. Om man är antingen eller,
  så har man problem.

 359. Då använder man bara en hjärnhalva
  åt gången för att lösa problem.

 360. Det som händer
  är att våra hjärnhalvor separeras-

 361. -när det gäller funktion, fokus
  och vad de tar hänsyn till.

 362. Men när hjärnhalvorna separeras-

 363. -börjar hjärnbalken, som är länken
  mellan hjärnhalvorna, att växa.

 364. Vi kan uppleva motsatta signaler
  och lösa problem med båda halvorna.

 365. Då blir vi bättre
  på att lösa problem. Återigen:

 366. "Antingen eller", tills signalerna
  är etablerade och utvecklade.

 367. När betingelserna är de rätta
  så går vi vidare.

 368. Det finns 40- och 50-åringar
  som aldrig kommer dit.

 369. Då jämför vi
  och tycker att nånting är fel.

 370. Men egentligen är det "stuckness",
  utvecklingsstopp.

 371. Vi har alla hamnat
  i ett utvecklingsstopp.

 372. Ingen av oss når sin fulla potential.

 373. Ingen av oss når 100 %.
  Det tar aldrig slut.

 374. Vår potential är fantastisk.

 375. Men det är meningen
  att vi ska röra oss åt det hållet.

 376. Ju större konflikten är...
  Olikheter och dissonans.

 377. Ju större konflikten är,
  desto fler idéer, känslor och tankar.

 378. Ju mer "både och"-

 379. -desto större djup får systemet.

 380. Det kallas för integrationsprocessen.
  Att blanda, men inte lösa upp.

 381. Man ser hur det inre ögat vaknar.

 382. Det är ett tecken på mognad.

 383. Man kan se saker
  ur sitt eget och andras perspektiv.

 384. Man ser båda sidor.
  Man förstår hur den andra resonerar.

 385. Man tar hänsyn till andra.
  Det är en del av allt det här.

 386. Det krävs mognad
  för att erhålla djup-

 387. -och bredd i uppmärksamheten.
  Det är nödvändigt.

 388. Det kräver inte bara tid,
  betingelserna måste vara de rätta.

 389. Och... Det här är absolut...

 390. Om betingelserna inte är de rätta...

 391. Det allt överskuggande behovet
  hos oss alla-

 392. -är tillgivenhet och närhet
  med de som står oss nära.

 393. Om dessa överskuggande behov
  inte tillfredställs hos barnet-

 394. -så hindras utvecklingen.

 395. Steg ett: Olika signaler skiljs åt.
  Det här är differentieringsprocessen.

 396. Steg två: Dessa signaler sammanförs.
  Det är integrationsprocessen.

 397. Det sker en massa forskning
  kring det här.

 398. Till exempel valde man ut
  12 000 femåringar i lekskolan-

 399. -som allihop hade fått diagnosen ADD.

 400. Man plockade ut de barn som var
  födda i januari respektive december.

 401. "Herregud!"

 402. En stor del av fallen hade enbart
  med mognadsnivån att göra.

 403. Mognad var viktigaste faktorn.

 404. Media fick nys om det här,
  men de fick det om bakfoten.

 405. De skrev att vart femte barn
  var feldiagnostiserat.

 406. Det som det handlade om
  var ju mognadsprocessen.

 407. Ju tidigare du börjar mogna...

 408. Poängen här är att det inte bara
  är åldern som styr mognadsnivån.

 409. Det måste man förstå.
  Där har vi förklaringen.

 410. De allra första rekommendationerna-

 411. -var att barn under sju år inte
  skulle diagnostiseras. Det var klokt.

 412. Ju mer tid som man får mogna,
  desto bättre.

 413. Tyvärr är det inte längre nån
  som bryr sig om rekommendationen.

 414. Om man utvidgar begreppet omognad
  och frikopplar det från ålder-

 415. -får det en helt ny innebörd.

 416. Man börjar förstå det
  på ett annat sätt.

 417. Trötthet påverkar också. Om
  man är mogen har man kapaciteten.

 418. Det är tidigt på dagen
  nu när jag står här.

 419. Efter en god natts sömn-

 420. -kan jag ha fyra till sex olika spår-

 421. -som jag parallellt är uppmärksam på.

 422. Jag håller ett öga
  på mina anteckningar.

 423. Jag håller ett öga på er. "Nickar
  ni till? Ser ni förvirrade ut?"

 424. Jag håller ett öga på tiden.

 425. Jag minns vilka exempel jag använder,
  eftersom jag inte vill upprepa mig.

 426. Och så vidare.
  Än så länge går det bra.

 427. Jag kan försäkra er om
  att mot slutet av den här kursen-

 428. -släcks spåren ner, ett efter ett.
  Jag försöker bara hålla ut.

 429. Jag är förtrogen med mitt material,
  men sen tar det slut.

 430. Allt annat har släckts ner.

 431. Det beror inte på omognad,
  utan på att jag är trött. Just det!

 432. En kanadensisk forskare,
  Leonard Sachs, har nyligen visat-

 433. -att enbart sömnbrist kan leda till
  de symptom som förknippas med ADD.

 434. Bara sömnbrist! Det ger er
  en uppfattning om vad vi talar om.

 435. Systemet finns där,
  men lider av utmattning.

 436. Det leder oss till ett annat problem.

 437. Läkare oroas av
  att allt fler av våra barn-

 438. -lider av sömnbrist,
  eftersom de sms:ar innan sänggående.

 439. Ungdomar sms:ar
  i genomsnitt 4 000 sms-

 440. -timmarna innan de går och
  lägger sig. De får svårare att somna.

 441. Därför lider allt fler av sömnbrist.

 442. Samtidigt skjuter antalet diagnoser
  i höjden.

 443. Det är inte bara därför,
  men man kan se-

 444. -att fenomenen
  är relaterade till varandra.

 445. Om vi repeterar integrationsprocessen
  så har vi en fantastisk mognad.

 446. Allt handlar om
  att blanda motstridiga signaler.

 447. Båda ögonen, flera sinnen,
  motstridiga signaler.

 448. Om ni har ett väldigt intensivt barn-

 449. -med starka signaler...

 450. Starka signaler
  är svårare att integrera.

 451. Ett av mina barn tappade all muskel-
  spänning när han blev upphetsad.

 452. Muskelspänning kräver motstridiga
  signaler. Han bara föll till marken.

 453. Då visste vi att han var exalterad.

 454. Han växte ifrån det. Nu doktorerar
  han i neurovetenskap på Harvard.

 455. Hans signaler var starka.
  De var väldigt intensiva.

 456. Det är så det fungerar.

 457. Om ert barn är känsligt
  och intensivt, så tar det längre tid-

 458. -att utveckla uppmärksamhets-
  systemet. De får det svårare-

 459. -att ha saker i bakhuvudet
  och välja fokus.

 460. De blir lättare distraherade.
  Det beror på de intensiva signalerna.

 461. Motstridiga tankar och minnen.
  Det här är ju bara en sammanfattning.

 462. Motsatta perspektiv.
  Motstridiga känslor och impulser.

 463. När man har motstridiga känslor
  blir det lite mer komplicerat.

 464. Oförenliga behov.
  Allt det här blir mer komplicerat.

 465. Det leder till två hjärnhalvor.

 466. En del blandas samman för sig.

 467. Tankar och minnen använder sig
  av hjärnbarken, den tänkande delen.

 468. Det är nödvändigt.
  Men när vi tar oss uppåt-

 469. -blandas de flesta motstridiga
  signaler i prefrontala barken.

 470. Den prefrontala barken börjar
  inte fungera förrän man är 5-7 år.

 471. Det finns inte ens nåt blodflöde där.
  Det finns dubbla system för input-

 472. -från det limbiska systemet, där
  känslorna håller till. Två ingångar.

 473. Men systemet väljer bara ett spår
  åt gången tills man är fem år.

 474. Då börjar mer dämpade signaler
  använda båda spåren.

 475. Det är så spännande när man för
  första gången hör sin femåring säga:

 476. "Mamma, jag är arg på dig.
  Men jag älskar dig."

 477. Ja! Det är ljuv musik
  i en utvecklingspsykologs öron.

 478. Jag har jobbat med ungdomar
  som inte upplever blandade känslor.

 479. De är impulsiva och har problem med
  uppmärksamheten. Ingen ambivalens!

 480. När vi skannar prefrontala barken
  hos dessa ungdomar-

 481. -är den lika stor som en fyraårings.

 482. Den fungerar inte.
  Är det något fel på den?

 483. Nej. Betingelserna var inte de rätta
  för att den skulle kunna utvecklas.

 484. Det är inget fel på den.
  Den växer bara vid träning.

 485. Vårt samhälle
  uppmuntrar inte blandade känslor.

 486. Gott uppförande
  anses viktigare än känslor.

 487. Vi märker inte när den här underbara
  platsen aktiveras hos våra barn.

 488. Det är härifrån som de ser saker
  ur olika perspektiv.

 489. Allt som har med känslor att göra
  blandas här i prefrontala barken.

 490. Det är den civiliserade delen
  av vår hjärna.

 491. Det är den del av hjärnan som gör-

 492. -att vi kan hantera saker
  på ett moget sätt.

 493. Ett annat forskningsresultat
  publicerades av Philip Shaw i USA.

 494. Han upptäckte
  att de barn som fått diagnosen ADD-

 495. -hade en prefrontal bark
  som i genomsnitt-

 496. -låg tre år efter i utvecklingen.

 497. När man forskade-

 498. -kring de
  som spontant växte från sin diagnos-

 499. -och skannade deras hjärnor
  för att se vad som hade hänt där-

 500. -var det just den prefrontala barken
  som hade vuxit. Ökad kapacitet.

 501. Det var integrationsprocesserna.
  Det låter vettigt.

 502. Vi ställer diagnos på omognad!

 503. Det får stora konsekvenser.
  Senare kommer vi att se-

 504. -att barns mognad
  sker i det limbiska systemet.

 505. Vi ska titta på hur medicinering
  påverkar det limbiska systemet.

 506. Vi diagnostiserar omognad.
  Inte enbart förstås.

 507. Men det har central betydelse.
  Det finns fler faktorer-

 508. -men enbart omognad kan leda till
  att ett barn får diagnosen ADD.

 509. Det måste vi inse.

 510. Det här sätts igång
  först när man är 5-7 år.

 511. Det fortsätter under tonåren.
  Dessa år är jätteviktiga-

 512. -när det gäller utvecklingen
  av prefrontala barken.

 513. Faktum är att puberteten...

 514. Det slutliga medvetandet,
  reflekterande och hypotetiskt-

 515. -utvecklas under puberteten.
  Ljuset tänds.

 516. Alla slags tankar och känslor.

 517. Ni minns explosionen av medvetenhet.

 518. Ni blev väldigt självmedvetna. Det
  kändes som att alla tittade på en.

 519. Ens blick vändes mot en själv, alltså
  trodde man att alla betraktade en.

 520. De flesta växer från det.
  Jag kan göra det här naken.

 521. Ni lägger ändå inte märke till mig.

 522. Men då är det förlamande.
  Man tror att alla tittar på en.

 523. När det här händer,
  under förpubertet och tidig pubertet-

 524. -kan de inte integrera informationen.

 525. Det känns som att de blir mer omogna.
  De blir impulsiva, de glömmer saker.

 526. Där har vi ett hack i utvecklingen.
  Tyvärr får många av dem en diagnos-

 527. -när det faktiskt
  handlar om deras utveckling.

 528. Deras hjärnor
  exploderar av medvetenhet.

 529. Det tar åratal att integrera det.

 530. Prefrontala barken växer
  ända tills man är 20-22 år.

 531. Och det är bra. Det finns där,
  men inser inte sin potential.

 532. Vilka är tecknen på
  ett omoget uppmärksamhetssystem?

 533. Vi repeterar "antingen eller"-fokus.

 534. Motstridiga signaler
  tolkas som "oväsen" och stängs av.

 535. Alternativa förhållningssätt
  sållas bort.

 536. Annars blir det "oväsen" i systemet.

 537. Det finns personer
  som är kapabla till komplexa tankar-

 538. -men när de börjar prata
  så blir allt svart och vitt.

 539. "Du förmår mer än så!"

 540. De kan bara se en sak, en idé,
  en tanke.

 541. Allt som säger emot i hjärnan
  stängs av.

 542. Så fungerar hjärnan.
  Den rensar signalerna.

 543. Under differentieringsprocessen,
  då den första utvecklingen sker...

 544. De städar bort signaler
  som för oväsen.

 545. Man kan längta efter självklarheten
  i rena känslor.

 546. Vad härligt det vore om man inte
  skulle känna tvivel när man blir kär.

 547. Alla andra känslor skulle försvinna.

 548. Man tänker en tanke, men drabbas
  av tvivel. "Det kanske är tvärtom?"

 549. "Förr var jag säker på saker och
  ting, men det är jag inte längre."

 550. Det är det som är mognad.
  Det är så det ska vara.

 551. När hjärnan börjar fungera på det
  viset, kan den hantera ambivalens.

 552. Det känns inte så kul,
  men det är det som är mognad.

 553. Det ger perspektiv och balans.

 554. Vi kan inte längre tänka
  lika enkelriktat som vi gjorde förut.

 555. Ni inser vad det får för konsekvenser
  i valen av våra ledare.

 556. Vi väljer ledare
  som har ett "antingen eller"-fokus.

 557. Vi utser de omogna, i stället
  för de som plågas av tvivel.

 558. Det är ju de som är mer mogna.

 559. Motstridiga signaler. "Både och."

 560. Motstridiga signaler ger perspektiv.

 561. Man blir uppmärksam
  på sådant som modifierar.

 562. Det här ger oss balans,
  det ger oss perspektiv.

 563. Det gör att vi inte dras med
  och hamnar i enkelriktat tänkande.

 564. Det finns alltid en annan sida.

 565. "Antingen eller" saknar djup.

 566. Man saknar överblick,
  man förstår sig inte på ironi.

 567. Jag brukar testa mina studenter
  och säga tvärtemot vad jag menar.

 568. Många ser helt förbryllade ut.

 569. "Du sa ju tvärtom i går."
  "Ja, det gjorde jag."

 570. "Vilket stämmer då?"
  "Båda, på sätt och vis."

 571. "Kommer det här på provet?"
  De fattar det inte! Inte det minsta.

 572. Jag älskar att testa mina barnbarn.
  Jag har fem barn och tre barnbarn.

 573. Jag har många barn
  för att kunna klura ut saker.

 574. Jag testar
  deras uppmärksamhetssystem-

 575. -när de börjar gå över
  till ett "både och"-system.

 576. Mitt barnbarn Sinead är underbar.

 577. Det tycker alla
  mor- och farföräldrar. Med all rätt.

 578. Jag väntade och väntade-

 579. -tills det här skiftet
  kom till stånd.

 580. Jag såg att hon kunde hantera
  motstridiga signaler.

 581. Hennes tänkande blev mer komplext.
  "Jag testar henne."

 582. Prova bara det här
  om ni är helt säkra.

 583. Det är som tv-reklamen.
  "Prova inte det här därhemma."

 584. Det kan låta elakt,
  men jag visste att hon var redo.

 585. Hon satt i mitt knä
  och vi hade det mysigt.

 586. "Sinead..."

 587. "Sinead, din morfar
  gillar dig inte det minsta."

 588. Hon tittade på mig.

 589. "Morfar, nu skämtade du!"

 590. Ja!

 591. Morfar älskar
  att säga tvärtemot vad han tycker.

 592. Nu kan vi skämta om allt möjligt.
  Jag blinkar med ögat-

 593. -när jag säger tvärtom.
  Det är så kul!

 594. Världen är för rak, för linjär.
  Man måste knöka till den lite.

 595. Så är det i alla fall. Tyvärr
  begriper inte alla sig på sånt.

 596. De förstår sig inte på metaforer.

 597. "Både och"-fokus ger djup och vidd.
  Man kan sätta in allt i en kontext.

 598. Så fungerar det.

 599. Vid "antingen eller" byter man
  ständigt fokus och distraheras lätt.

 600. Vid "både och" behåller man tråden
  även om man byter fokus.

 601. Ta personer
  som vid en middagsbjudning...

 602. Ni kanske äter middag med nån.

 603. Konversationen flyter på, man pratar
  om än det ena och än det andra.

 604. Den som då säger
  "apropå det vi pratade om"...

 605. Han eller hon fångar upp tråden,
  den har funnits i bakhuvudet.

 606. Nu tar de upp tråden.

 607. Den personen är bra
  på att hålla saker i bakhuvudet.

 608. Jag hoppas det låter vettigt
  i svenska öron.

 609. Det är en metafor, att man
  måste hålla saker i bakhuvudet.

 610. När man blir äldre är det fullt.

 611. Om man tar in en sak så trillar
  nånting ut. Men man vet inte vad.

 612. Man får bara hoppas
  att det inte är nånting viktigt.

 613. "Både och" har lättare
  för att minnas, trots byte av fokus.

 614. "Antingen eller" ger dålig
  reflektionsförmåga. Det är för att...

 615. Jag älskar Carl Jungs definition:
  "Reflektion uppstår vid konflikt."

 616. "När man tampas med sin instinkt."
  Det finns alternativ, en konflikt.

 617. När det finns en konflikt
  mellan vad man tycker och känner-

 618. -blir jaget som ett öga,
  ett betraktande inre öga.

 619. Man ser båda sidor. Ju större
  konflikt, desto större spännvidd.

 620. Nu har man en reflekterande förmåga.

 621. Det är därför som barn, vars omognad
  orsakar uppmärksamhetsproblem...

 622. Det ska alltså bero på omognad.
  De kan inte reflektera.

 623. Det är platt, inget motstånd.

 624. Om man ber dem
  berätta om gårdagen-

 625. -så berättar de vad de gjorde.

 626. "Nej, berätta vad du känner
  inför det du gjorde."

 627. "Var det rätt, var det fel?
  Mår du bra av det?"

 628. "Jag sa ju vad jag gjorde."

 629. "Nej, jag vill inte höra
  vad du åt till frukost."

 630. "Jag vill höra
  om dina känslor kring det."

 631. De klarar det inte. Det är samma sak.

 632. Den reflekterande förmågan
  sker på samma ställe.

 633. Det inre ögat
  kan se motstridiga element.

 634. Jag vill först av allt säga-

 635. -att när vi förstår
  att problem kan bero på omognad-

 636. -inser vi också att medicinering
  inte är den bästa lösningen.

 637. Av alla piller
  som vi har kommit på...

 638. Tusentals piller! Men det finns inget
  piller som hjälper oss att växa upp.

 639. Det finns inget mognadspiller.
  Inte ett enda.

 640. Det finns piller
  som kan dölja symptom på omognad.

 641. Det finns piller
  som kan få en att verka mer mogen.

 642. Men inget piller
  kan få dig att växa upp.

 643. Den bästa lösningen
  är därför inte medicinering-

 644. -utan...
  Och vi ska fördjupa oss i det här.

 645. Till och med i situationer-

 646. -där det finns
  uppenbara neurologiska brister-

 647. -ligger fortfarande det främsta
  hoppet om förbättring i ökad mognad.

 648. Om hjärnan kan bli mer mogen...

 649. Om vi kan få mognad till
  att bli den allra bästa lösningen-

 650. -då är pillret inte bästa botemedlet.

 651. Pillret kan hålla symptom i schack.

 652. Det kan hantera symptom,
  men till vilken kostnad?

 653. Om kostnaden är möjligheten att växa
  upp, då är risken ibland för stor.

 654. Ibland kanske inte förutsättningarna
  finns där. Då kan man medicinera.

 655. Barnet kommer ändå aldrig
  att kunna realisera sin potential.

 656. Vi fortsätter
  med vår andra viktiga insikt.

 657. Detta att uppmärksamheten
  styrs av en behovshierarki.

 658. Jag nämnde det tidigare.
  Nu ska vi tala mer om det.

 659. Det är väldigt enkelt. När man
  väl förstår det är det självklart.

 660. Då kan man se svårigheter-

 661. -som uppstår i konflikten mellan
  det som styr barnets uppmärksamhet-

 662. -och vad läraren
  vill att barnet ska uppmärksamma.

 663. Vi föreställer oss
  att hunger återfinns högst på listan.

 664. Jag har en Nalle Puh-mage.

 665. När det börjar bli dags för mat-

 666. -vill magen att jag inte bryr mig
  om nånting annat-

 667. -förutom att få tag på mat.

 668. Den forskning
  som har gjorts i det här ämnet-

 669. -visar tydligt
  att när hunger blir viktigast-

 670. -så riktas all uppmärksamhet
  till sånt som har med mat att göra.

 671. Det är därför...

 672. ...som vi måste se till att barnen
  är mätta innan lektionen börjar.

 673. Min fru är lärare och
  har jobbat på skolor i Vancouver-

 674. -med många invandrare. Ibland finns
  det över 20 modersmål i en klass.

 675. Det är en kaotisk situation...

 676. ...precis på gränsen till...

 677. ...kaos, så att säga.
  Många barn kommer dit hungriga.

 678. Det viktigaste är att de får mat,
  så att de kan vara uppmärksamma.

 679. Annars orkar de inte det.
  Det är grundläggande.

 680. Det visar återigen
  hur pass viktigt det här är.

 681. Låt oss ta en titt på listan.
  Hungern befinner sig inte i topp.

 682. Och... Det är inte allt.

 683. Det sköraste av allting-

 684. -det som får allra lägst prioritet-

 685. -är individualiseringsbehoven,
  detta att vara en egen person.

 686. Energin att drista sig vidare finns
  när alla ens behov är uppfyllda.

 687. När behoven
  av tillgivenhet och hunger...

 688. När ens uppmärksamhet
  inte riktas mot annat-

 689. -då vågar man sig ut i det okända.
  Det är det vi kallar nyfikenhet.

 690. Vårt skolsystem baserar sig på
  premissen att alla barn är nyfikna.

 691. Att de vill lära sig mer om världen.
  Vi lär dem mer om världen.

 692. Faktum är att det är få barn
  som vill lära sig mer om världen.

 693. De vill veta om de är omtyckta,
  vad de har för status-

 694. -om nån har skickat sms
  till deras mobiler-

 695. -vad som händer på Facebook
  och vad som ska hända under rasten.

 696. Få är intresserade av en värld
  som de inte känner sig delaktiga i.

 697. Vi tar inte hänsyn till det.
  Förr ansåg man...

 698. ...att det hade med åldern att göra.

 699. När man fyllde sex år
  blev man automatiskt intresserad.

 700. Vår läroplan baserar sig på
  det antagandet. Det är ett misstag.

 701. Det är inte
  vad barnen är intresserade av.

 702. De drivs inte... Vissa gör det.

 703. Det är en mycket bräcklig energi.

 704. Om de har problem hemma
  så försvinner den.

 705. Vi förutsätter att den finns där.
  Vårt skolsystem baseras på-

 706. -att barnen har intresse av
  och en längtan efter-

 707. -att fullfölja sin potential.

 708. Vi talar till deras nyfikenhet.

 709. Min poäng är
  att det är en bräcklig uppmärksamhet.

 710. Och...att vissa bara har den
  under korta stunder under dagen.

 711. För vissa
  försvinner den under långa perioder.

 712. Vissa barn och ungdomsbrottslingar
  har den inte över huvud taget.

 713. Den existerar inte.

 714. För dem var allt läraren sa
  fullständigt oväsentligt.

 715. Det var inte alls det de sökte.
  Inte alls!

 716. Så... Om vi tar en titt
  på hierarkin igen.

 717. Det är nödvändigt för oss
  att anpassa oss-

 718. -till det som inte kan förändras.

 719. Vi måste uppmärksamma det
  som oroar oss, det som inte är bra.

 720. Vi styrs mot sånt
  som är oss övermäktigt.

 721. Det gagnlösa i vår strävan
  efter något, det som gör oss ledsna.

 722. Vi kan bara anpassa oss
  till det vi är medvetna om.

 723. Uppmärksamheten vänds därför
  mot det som bekymrar oss.

 724. Ibland kan vi tycka
  att barnet bara klagar.

 725. Det är ett bra tecken. Många barn-

 726. -lär sig aldrig att uppmärksamma
  det som oroar dem.

 727. De pratar aldrig
  om det som inte funkar.

 728. Det är lite av en lyx, precis
  som individualiseringsprocessen.

 729. Hunger, sen anpassning
  och sen individualisering.

 730. Låt oss tala om det allra viktigaste.

 731. Anknytning är vårt viktigaste behov.
  Det är ännu viktigare än mat.

 732. Harlow och Freud bråkade om det.

 733. Harlow var han med aporna. Om ni har
  läst psykologi kanske ni minns det.

 734. Freud var han med allt sex.

 735. Man kan säga att Freud hävdade-

 736. -att barn knyter an eftersom de
  får mat. "Inte alls", menade Harlow.

 737. "Barn knyter an
  för att få kontakt och närhet."

 738. Han experimenterade med apor,
  som valde kontakt i stället för mat.

 739. "Där ser ni!"

 740. Det är fakta. Det säger sig självt.

 741. Barns överlevnad hänger på deras
  förmåga att upprätta kontakt.

 742. Om de är nära föräldrarna får de mat.
  Anknytning är det primära behovet.

 743. Om ni befann er i skogen
  och var jättehungriga-

 744. -så skulle ni leta efter mat.
  Såvida ni inte gått vilse i skogen.

 745. Då handlar det om anknytning.
  Ni kan inte orientera er.

 746. Ni vet inte var ni är. Ni skulle
  desperat leta efter något bekant.

 747. Ni vill minska gapet
  och hitta det ni knyter an till.

 748. Anknytning övertrumfar mat!
  Även om ni är väldigt hungriga.

 749. Anknytning slår allt.
  Vår uppmärksamhet styrs av den.

 750. Vi uppmärksammar
  det vi knyter an till.

 751. Jag hade tur och var tillgiven
  min lärare, mrs Ackerburke.

 752. Jag gav henne all uppmärksamhet.
  Om hon sa "tyst", sa jag "tyst".

 753. Jag var ordningsmannen.
  Jag visste i förväg vad hon ville.

 754. Jag var den ende pojken i hela
  klassen som knöt an till henne.

 755. De andra pojkarna
  brydde sig om varandra.

 756. De älskade rasterna, jag hatade dem.
  Då var jag inte hos min älskade.

 757. Hon var utom synhåll.
  Det var hon jag brydde mig om.

 758. Var jag fri
  från uppmärksamhetsproblem?

 759. Nej, det var för att jag knöt an till
  henne. Jag såg bara mrs Ackerburke.

 760. Det är som med grannens hund. Den
  följer den som den knyter an till.

 761. Med anknytning följer uppmärksamhet.
  Det är jätteviktigt!

 762. Det som skedde i New York-

 763. -när uppmärksamhetsproblem
  blev en diagnos-

 764. -var att ungarna i New York
  började skapa sitt eget solsystem.

 765. De anknöt till varandra. Det viktiga
  för dem var deras kompisar.

 766. Deras likar blev viktigare för dem
  än deras föräldrar och lärare.

 767. Det var på sitt sätt
  ett anknytningsproblem-

 768. -inte ett uppmärksamhetsproblem.

 769. Deras uppmärksamhet var bra,
  men den följde deras anknytning.

 770. Det är meningen att uppmärksamheten
  ska riktas mot det vi knyter an till.

 771. Uppmärksamheten
  styrs framför allt av anknytningen.

 772. När det kommer bekymmer in i bilden,
  fångar det all ens uppmärksamhet.

 773. Det är vad som sker
  när barn knyter an till varandra.

 774. Deras mittpunkt är inte längre
  föräldrarna eller lärarna.

 775. Det sker i hela västvärlden.

 776. Mer i USA än i Kanada, och mer där än
  i Sverige. Men det sker överallt.

 777. Det är mycket så i Storbritannien.

 778. När detta sker, blir det allt svårare
  att fånga elevernas uppmärksamhet.

 779. Det blir allt svårare
  att uppnå detta.

 780. När de knyter an till varandra,
  uppmärksammar de varandra.

 781. Nu uppfylls ju det behovet
  av sociala medier.

 782. Om de knyter an till varandra-

 783. -vänder de sin uppmärksamhet
  mot Facebook.

 784. Om man har digitala hjälpmedel
  i skolan... I New York förbjöds de.

 785. Det funkade inte.

 786. Det är något vi måste hantera.
  Det är inte apparaterna i sig.

 787. Apparaterna skapar digital närhet-

 788. -med dem man känner närhet till.

 789. Det fångar dem totalt.

 790. Det uppslukar all uppmärksamhet.
  Hur konkurrerar man mot nåt sånt?

 791. Hur utbildar man barn som tänker
  på nånting annat? Det är jättesvårt.

 792. Ett problem
  är att våra skolor är rollbaserade.

 793. Vi har tappat vetskapen om
  att uppmärksamhet kräver anknytning.

 794. Förr om åren låg skolan i barnets by.

 795. Barnet knöt an till läraren
  och lyssnade därför.

 796. I dagens system knyter barnen inte
  nödvändigtvis an till sina lärare.

 797. Därför har vi enorma problem
  med att fånga deras uppmärksamhet.

 798. Då blir det omöjligt att utbilda dem.

 799. Men med detta följer ett svar:
  Svaret är att skapa relationer.

 800. Om vi ska konkurrera...
  Vi kan inte vrida tillbaka klockan.

 801. Den stora utmaningen består i-

 802. -att kunna odla en miljö
  som främjar anknytning.

 803. Där elever knyter an till lärare.

 804. Om de gör det,
  har man vunnit deras uppmärksamhet.

 805. Återigen:
  Det här är absolut nödvändigt.

 806. Låt mig få beskriva nåt
  som jag har ägnat mig åt:

 807. Att få en samlad bild
  av anknytningsteorin.

 808. Jag och min familj tog ledigt ett år
  i Frankrike. Jag slukade allt-

 809. -om olika anknytningsteorier och
  försökte forma en enhetlig modell.

 810. Jag ska mycket kort beskriva den
  för att ge er en känsla för-

 811. -vad som fångar
  barns uppmärksamhet.

 812. Barn knyter an på olika sätt.

 813. Det sker i en viss följd.
  Jag använder en växt som symbol.

 814. Vi ser det som finns ovanför marken,
  det som har växt upp.

 815. Det är det vi inte ser som är det
  viktiga. En växt har många rötter.

 816. Vi går igenom det snabbt.

 817. Människans första anknytning
  går via sinnena.

 818. Det handlar om syn, doft, hörsel
  och känsel.

 819. Det behovet
  uppfylls nu av digital media.

 820. När vi digitaliserade information,
  kodade vi ettor och nollor.

 821. Fantastiskt!

 822. Vi kunde lagra, överföra och hämta
  information i en helt ny omfattning.

 823. Men det är inte den typen
  av information som barn söker.

 824. Barn söker information om anknytning:
  Status, kärlek, vad nån tycker om.

 825. Det är det viktigaste.
  Det måste man inse.

 826. Vi har försett våra barn
  med digitala verktyg-

 827. -och vi använder informationen
  i vår undervisning.

 828. Så fort tillfälle ges,
  använder barnen dem till-

 829. -att skapa kontakt
  och utforska status.

 830. Det är deras överskuggande behov,
  viktigare än kunskapsinhämtning.

 831. Vårt samhälle
  har äntligen utvecklats.

 832. Vi har skapat... Vi har skapat...

 833. ...de här anknytningsverktygen.

 834. Vi kan skapa närhet trots avstånd.

 835. Det är vår största utmaning: Hur
  skapa närhet när man är åtskild?

 836. Svaret på den frågan
  är digitala verktyg.

 837. Det finns ett problem till:
  Om barnens anknytning var optimal-

 838. -och de knöt an till föräldrarna
  och lärarna som ansvarade för dem-

 839. -och sina familjer...
  Om de knöt an till sina uppfostrare-

 840. -skulle vi använda Skype och sms-

 841. -till att hålla kontakt med farmor
  och våra lärare. Så funkar det inte.

 842. De skapar band mellan varandra.
  Detta att fokusera på kompisar-

 843. -föregick den digitala revolutionen.
  Barnen hade redan ersatt föräldrarna-

 844. -med sina kompisar. Det här gav dem
  möjligheten att stärka dessa band.

 845. Tidigare
  kunde barn inte vara nära varandra-

 846. -när de inte var i skolan.

 847. Man får inte sova över i skolan,
  vilket de säkert tycker är synd.

 848. Tack och lov att de inte får det.
  Det fanns ett behov av nånting.

 849. Det fanns ett uppdämt behov av
  att hålla kontakt när man är åtskild.

 850. Där fanns lösningen. Det var bara
  lite kort om vad vi tävlar emot.

 851. Det är därför digitala verktyg,
  som ansågs perfekta för inlärning-

 852. -nu ställer till med besvär.

 853. De är vår svåraste motståndare.
  De vållar oss besvär.

 854. Hur lär man barn något,
  när de är upptagna med något annat?

 855. Det är en svårhanterlig situation.
  Det är en konkurrerande anknytning.

 856. När man är lärare
  vill man ha allas uppmärksamhet.

 857. Alla ska titta på en.
  Annars kan man inte utföra sitt jobb.

 858. Under andra levnadsåret
  händer det här, i sex stadier.

 859. Då sätter barnet likhetstecken
  mellan närhet och likhet.

 860. Man ska vara likadan,
  imitera och anta samma form.

 861. Barnet börjar notera vad som är likt
  och vad som skiljer sig åt.

 862. Man kan se att barn, och elever
  som befinner sig på den här nivån-

 863. -eller ungdomar för den delen,
  är oerhört känsliga för olikheter.

 864. De har olika ord, som tönt,
  som pekar ut de som är annorlunda.

 865. De var rädda för att sticka ut.

 866. De ville vara likadana,
  anta samma form.

 867. Det är en mycket primitiv form
  av anknytning-

 868. -men den tjänar ett syfte.
  En aspekt är att...

 869. Vi ger inte bara vår uppmärksamhet
  till dem vi tyr oss till-

 870. -vi härmar deras tal också.

 871. Där har vi förklaringen... Om ni
  tänker på läskunnigheten i skolan.

 872. Det är skolans huvuduppgift.

 873. Sanningen är att i de flesta länder
  sjunker läs- och skrivkunnigheten.

 874. Trots att våra lärare
  är bättre utbildade än nånsin.

 875. Men i tal härmar vi dem
  som vi knyter an till.

 876. När barnen ersätter lärare
  med sina jämnåriga kamrater-

 877. -börjar de tala därefter.
  Och när de talar likadant-

 878. -minskar deras vokabulär.

 879. De behöver inte många ord
  för att prata med varandra.

 880. Den ökar inte.
  Det här är ju enormt viktigt.

 881. Vårt skolsystem
  handlar om läs- och skrivkunnighet-

 882. -men vi förlorar den kampen.
  Det beror på anknytning.

 883. Uppmärksamhet styrs också av
  anknytning. Det går före allt annat!

 884. Vi uppmärksammar
  dem som står oss nära.

 885. Om eleverna
  inte knyter an till lärarna-

 886. -så slutar de att lyssna på dem.
  Det blir kris i skolan.

 887. Om de inte härmar lärarnas tal...

 888. Som ni förstår
  talade jag som mrs Ackerburke.

 889. Hon var brittiska och uttalade
  mitt namn med engelsk accent.

 890. Jag uttalade det
  på samma sätt i fem år.

 891. Som nån som skrev en bok. Det var
  nog därför jag skrev en senare.

 892. Hennes inflytande var enormt. Jag tog
  till mig hennes skämt och accent.

 893. Jag härmade henne med stolthet.
  Jag älskade allt med henne.

 894. Bara för
  att jag hade tagit henne till mig.

 895. Vi hade en underbar upplevelse
  med våra barn i Provence.

 896. Vi var rätt isolerade.

 897. Vi hade ingen tv
  och bara en dator som jag skrev på.

 898. Vi ägnade oss åt nåt
  som kanadensare aldrig gör:

 899. Flerrättersmiddagar på två timmar.

 900. Vad gör man med en middag som varar
  från halv åtta till sängdags?

 901. Jag tänkte att jag skulle prova
  att läsa för barnen.

 902. Jag trodde de skulle bli uttråkade.

 903. Jag valde mina favoritböcker.
  Jag tänkte läsa en kvart.

 904. De ville ha mer och mer. Till slut
  läste jag trekvart varje gång.

 905. Jag märkte
  att det språk som de använde-

 906. -gick i samklang med litteraturen.

 907. De älskade böckerna.
  De minns den här tiden med glädje.

 908. Jag påverkade dem.

 909. Det sägs att man ska läsa
  en halvtimme per dag för barn-

 910. -för att de ska bli läskunniga. Fel!
  Det ska vara en halvtimme per dag-

 911. -av någon som de har knutit an till.
  Just det!

 912. Anknytning!
  Resten kommer automatiskt.

 913. Det handlar inte om ord. Barn säger
  inte att de vill lära sig nya ord.

 914. Nej.
  Det handlar om kontakt och närhet.

 915. Man kan se effekten.

 916. Under det tredje levnadsåret...
  En treåring-

 917. -tolkar närhet
  i termer av att stå nära någon.

 918. "Min mamma och pappa." Om nåt
  kommer emellan blir de svartsjuka.

 919. Med detta följer en önskan
  om att stå på samma sida.

 920. "Jag står på samma sida som..."

 921. "Jag skyddar och försvarar,
  jag tjänar och lyder."

 922. Vi använder inte de orden längre,
  men det är djupt rotade instinkter.

 923. När barn knyter an till varandra
  blir kompisarna deras hem.

 924. Där finns den information de söker.

 925. Vem hör jag till? Vem försvarar mig?
  Vem står på min sida?

 926. Vem påminner jag om?
  Det är den informationen.

 927. Ingenting annat betyder nåt.
  Under fjärde levnadsåret-

 928. -tolkar barnet närhet
  som att betyda något för någon.

 929. Mamma älskar det hon håller kärt.

 930. Nu letar man efter tecken
  på att man är älskad av dem.

 931. Att man är speciell och viktig.
  De blir besatta av det.

 932. På Facebook kollar man
  hur många "gilla" man har fått.

 933. "Är det här viktigt?"
  Det blir den plats där vi söker.

 934. Våra barn söker efter den information
  som är viktigast för dem.

 935. De tar sig igenom skoldagen i väntan
  på att få ägna sig åt nåt viktigt.

 936. Det är svårt att lära ut
  under såna förutsättningar.

 937. Det handlar om att betyda nåt.
  Det är en skör känsla.

 938. De blir lätt sårade. Om man vill
  vara viktig för nån, blir man sårad-

 939. -av tecken på att man inte betyder
  nåt. Barn blir sårade i dag.

 940. Vi ska snart tala om det.
  Barn blir sårade och ledsna-

 941. -när de söker efter den informationen
  utanför deras säkerhetszon-

 942. -hos andra än föräldrar och lärare.
  De blir djupt sårade.

 943. Deras försvar aktiveras
  och det leder till-

 944. -deras uppmärksamhetsproblem.
  Men när man...

 945. Vissa kallar Facebook
  för den nya badrumsväggen.

 946. Fast graffitin blir aldrig rengjord.

 947. Smärtan är stor!
  Det är mycket lidande.

 948. Barn kan lära sig
  att leva i en plågsam miljö-

 949. -men priset är högt.

 950. Det priset är en del
  av deras uppmärksamhetssystem.

 951. Om allt går bra, släpps det limbiska
  systemet lös under femte levnadsåret.

 952. Det är hjärnans känslomässiga del,
  det kontrollerar anknytningen.

 953. Hjärtat står för känslor
  och sårbarhet.

 954. Det här är en tid då...
  Om allt går som det ska-

 955. -ger femåringen sitt hjärta
  till den han eller hon är fäst vid.

 956. "Jag älskar mormor!"
  "Jag älskar ungen!"

 957. Korten är fyllda med hjärtan.
  Underbart!

 958. Jag frågar ofta föräldrar
  när deras barn gav dem sitt hjärta.

 959. "Hur så? Jag vill bara ha hjälp
  med att få honom att göra läxorna."

 960. Då svarar jag att det inte är
  meningen att vi ska ta hand om barn-

 961. -vars kärlek vi inte har.
  Sånt här visste vi förr.

 962. När Sokrates för länge sen,
  i antika Grekland...

 963. Nån frågade varför hans sokratiska
  metod inte fungerade på en elev.

 964. Det var ett sätt att lära
  som Sokrates skapade.

 965. Han ska bara ha svarat: "Det gick
  inte. Han älskade mig inte."

 966. En samlad bild ger vid handen
  att det finns en faktor-

 967. -som påverkar beteende och betyg
  mer än någon annat:

 968. Ni som både är lärare och föräldrar
  känner till det här.

 969. När ert barn börjar skolan-

 970. -vill ni inte
  få reda på lärarens utbildning-

 971. -om läraren har en doktorshatt,
  eller hur läroplanen ser ut.

 972. Ni vill bara veta om ert barn
  gillar läraren och vice versa.

 973. Det får störst betydelse
  för deras skolår.

 974. Sånt här vet vi!
  Vi vet det med säkerhet.

 975. Ändå fortsätter vi att fortbilda oss.

 976. Fortbildningen handlar om kursplaner,
  metodologi, pedagogik och teknologi.

 977. Vi tar inte upp
  det viktigaste av allt: Anknytning.

 978. Barn är skapade att lära sig
  av dem som de är fästa vid.

 979. Det styr uppmärksamheten. Därför
  är det så viktigt att vi förstår det.

 980. Barnens liv stavas anknytning.

 981. Termen pedagog
  knöt tidigare an till just detta.

 982. Ordet kommer från antika Grekland.
  "Ped" betyder "barn".

 983. "Agog" betyder "ledare".
  Barns ledare.

 984. I det antika Grekland
  hade aristokraterna barnsköterskor.

 985. På morgonen lämnade hon hemmet-

 986. -med hemmets alla barn bakom sig.

 987. Vi följer efter dem vi tyr oss till.
  Likt mamma Gås med alla sina ungar.

 988. Det var så det gick till.
  De kallades för pedagoger.

 989. De ledde barnen på kunskapens väg.

 990. Redan när begreppet pedagog
  myntades knöt det an till anknytning.

 991. Barn följer dem de älskar.
  Bara de får deras uppmärksamhet.

 992. De talar bara till dem
  och försöker bara efterlikna dem.

 993. De lär sig bara av dem,
  tills de är tillräckligt mogna.

 994. Nu förstår vi konsekvenserna av att
  skolor har flyttats från närområdena-

 995. -under de senaste hundra åren.
  Det kanske ägde rum senare här.

 996. Men det har ändå ägt rum.
  Skolan har blivit rollbaserad.

 997. Det sista handlar om att delge.

 998. När de har givit någon sitt hjärta,
  vill de delge den personen allt.

 999. De vill bli sedda och hörda.

 1000. Om ni frågar en mogen sexårig flicka
  vem som står henne närmast-

 1001. -så kanske hon svarar moster Emily.
  "Varför då?"

 1002. Då kanske hon svarar
  att hon lyssnar på mig-

 1003. -och att det är hon-

 1004. -som får höra alla hemligheter.

 1005. Det är psykologisk närhet.
  Tidigare var det känslomässig närhet.

 1006. Det handlar om anknytning.
  Det är sånt här barnen letar efter.

 1007. De är skapta för det.

 1008. Om de inte känner sig nöjda
  med informationen-

 1009. -om inte de här bitarna
  frodas i hemmet...

 1010. Tillfredställs inte anknytnings-
  behoven... De måste hitta nåt.

 1011. Om de finner vad de letar efter,
  om svaren finns där-

 1012. -kan ni hjälpa dem gå vidare
  med sin individualiseringsprocess.

 1013. Då kan de komma till oss
  mätta och belåtna, så att säga.

 1014. Deras anknytningsbehov är uppfyllda.
  Visst vore det underbart!

 1015. Men hur ofta har ni elever-

 1016. -som har fått sina anknytningsbehov
  tillfredställda?

 1017. De upptas av det här.

 1018. Vi vet nu att sökandet efter digital
  närhet är mer beroendeframkallande-

 1019. -än cigaretter och alkohol.
  Hur hävdar man sig mot ett beroende?

 1020. Va?

 1021. Det är svårt och
  ingen lätt utmaning för skolsystemet.

 1022. Låt mig lägga till en sak: Oro.

 1023. Vi vet att en stor del av vår hjärna
  upptas av alarmsystem.

 1024. Vår fysiologi, vårt nervsystem
  har kopplingar dit.

 1025. Det vi är mest rädda för
  är separation.

 1026. Det hänger ihop med anknytningen.
  Det som oroar oss mest-

 1027. -är att vi inte ska bli omtyckta-

 1028. -att vi ska förlora nån, eller
  överges. Det handlar om separation.

 1029. Överallt där det finns närhet
  kan det finnas separation.

 1030. Det här är krävande. Ett exempel:

 1031. Ni älskar någon.

 1032. De har fått möjlighet
  att flyga i ett litet flygplan.

 1033. Ni åker till flygplatsen
  och väntar på dem.

 1034. De ska komma tillbaka en viss tid,
  men nu är de en kvart försenade.

 1035. Ni har med er en bok.
  Ni har olika saker att göra.

 1036. Ni läser boken,
  men tar ni in det som står där?

 1037. De borde ha landat.
  Vad upptar er uppmärksamhet?

 1038. Ni blickar över himlen.
  Ni tänker på allt som kan...

 1039. Ingenting... Ni upptas bara av sådant
  som har med deras ankomst att göra.

 1040. Om ni försöker läsa... Nej, så här.

 1041. Skulle ni känna av hunger?
  Skulle ni märka om ni var sjuk? Nej!

 1042. Skulle ni känna av trötthet? Nej.
  Det här slår ut allt.

 1043. Ungdomsbrottslingarna jag jobbade
  med märkte inte när de blev nödiga.

 1044. De flesta kissade i sängen.
  De kände inte av sin trötthet.

 1045. Varför inte?
  Deras alarmsystem gick på högvarv.

 1046. Detta krävde all deras uppmärksamhet.

 1047. Det var allt de kunde tänka på.

 1048. Deras ögon for hit och dit.

 1049. Vi kallar det för en flackande blick.
  De kan inte behålla fokus.

 1050. Om ni skulle ge er på att läsa boken,
  så skulle ni inte minnas ett ord.

 1051. Varför? Det viktigaste som finns
  för er hjärna-

 1052. -är att upprätthålla närhet
  med dem ni älskar.

 1053. Det slår ut allt annat.

 1054. Vi vet nu,
  och det är en källa till oro-

 1055. -att barn håller på
  att bli kroniskt oroliga.

 1056. Allt fler känner ångest.
  Man beräknar att vart femte barn-

 1057. -uppfyller kraven
  för en ångestdiagnos.

 1058. Det härrör från alarmsystemet.

 1059. När alarmsystemet arbetar
  är oro den medvetna manifestationen.

 1060. Det är alarmsystemet som är igång.

 1061. Det här är jättestort.
  Oroliga barn får fler problem.

 1062. Jag ska gå igenom symptomen
  på en alarmstyrd uppmärksamhet.

 1063. Vi kan se på det som en rondell.

 1064. Oron kan få olika utfall.
  Jag ska gå igenom de olika utfallen.

 1065. Oron kommer in. Syftet med det
  är att höja vårt beredskapsläge.

 1066. Och så...

 1067. När oron fångar vår uppmärksamhet
  kan vi inte tänka på nåt annat.

 1068. Dessa signaler tar över fullständigt.

 1069. Vi försätts i "antingen eller"-läge.

 1070. All annan input sållas bort.
  Det är meningen.

 1071. Ta separation. Vårt behov är närhet.

 1072. Om ni misstänker att er andra hälft,
  er älskade, är...

 1073. Ni iakttar deras avståndstagande.

 1074. Ni märker av en viss kyla, att ni
  inte längre är någon i deras närhet.

 1075. Ingenting annat betyder nåt.
  Det är det enda ni tänker på.

 1076. Ni kan inte koncentrera er.

 1077. Ert minne blir dåligt.
  Ni blir som besatta.

 1078. Det är så vi är skapta.

 1079. Vi är skapta för
  att upprätthålla kontakt och närhet.

 1080. Nu när samhället förändras
  och barn blir mer på sin vakt-

 1081. -märker vi
  att detta fångar deras uppmärksamhet.

 1082. Vår uppmärksamhet söker orsaken
  till vår rädsla tills den finner den.

 1083. Om man inte kan identifiera orsaken
  eftersom smärtan är för stor...

 1084. Barnen jag har jobbat med, orkar inte
  se att mammorna har svikit dem.

 1085. Eftersom detta förblindar dem-

 1086. -detta att mamman hellre ville bo
  med sin pojkvän än ta hand om dem...

 1087. 80 % av alla ungdomsbrottslingar-

 1088. -har blivit avvisade av sina mammor.

 1089. De såg det inte. Det gjorde för ont.

 1090. Hjärnan uppfinner skäl.
  Det är spindlar och mörker.

 1091. Hjärnan måste på något sätt
  kunna förklara rädslan.

 1092. Jag kallar det
  för "kognitiv utfyllnad". En ursäkt.

 1093. Det är ett monster under sängen.
  Man kan inte få dem på andra tankar.

 1094. Om man lyser med ficklampan
  är monstret i garderoben.

 1095. Det går inte att lugna dem.
  Man söker förklaringar.

 1096. Det är som när man låter radion
  automatiskt söka efter en kanal.

 1097. Den söker tills man väljer en kanal.

 1098. Den är i sökläge
  tills hjärnan fattar ett beslut.

 1099. När hjärnan fattar ett beslut,
  och den kan få allt om bakfoten...

 1100. Det finns sju klassiska misstag:
  Nånting fungerar inte som det ska.

 1101. Nån är ute efter mig.
  Det finns sju klassiska misstag.

 1102. Jag kommer precis från Zürich.

 1103. Schweizarna
  är världens ordningsammaste folk.

 1104. De skulle dra slutsatsen
  att nåt är i oordning.

 1105. Allt är ju perfekt organiserat.

 1106. När man har identifierat källan,
  undviker man det som orsakar oron.

 1107. Man vill nämligen undvika trubbel.

 1108. Men om det inte går att undvika...

 1109. Det går inte. "Mamma ska till jobbet,
  pappa ska åka bort."

 1110. "Storebror tycker inte om mig."

 1111. "Min kompis bjöd inte in mig."

 1112. Om det inte går att undvika det som
  orsakar oron och barnet inser det-

 1113. -så vänds barnets uppmärksamhet
  ditåt. Det är nödvändigt.

 1114. Vi måste se vad som oroar oss
  för att kunna anpassa oss.

 1115. Det orsakar också smärta
  och många barn värjer för det.

 1116. Det är intressant. Det oundvikliga
  har ett eget kroppsspråk.

 1117. Om vi inte kan påverka nåt,
  även om det skrämmer oss...

 1118. Mycket av det oundvikliga är hemskt.
  Nåt kan hända våra föräldrar.

 1119. Barn ställs inför många såna sorger.

 1120. När det sjunker in
  och når deras känsloliv...

 1121. När ett barn inte bara vet nåt,
  utan verkligen känner det-

 1122. -så skickar amygdala
  signaler till tårkörtlarna-

 1123. -och ögonen tåras.
  Tårar av uppgivenhet och sorg.

 1124. Det finns olika sorts tårar.
  Tårar av smärta och lök.

 1125. Dessa uppgivenhetens tårar
  är viktiga.

 1126. De symboliserar mänsklig förvandling.

 1127. Grekerna hade ordet "tragedi"
  för att beteckna livets stora sorger.

 1128. Tåren symboliserade detta,
  liksom förvandlingen.

 1129. När vi ställs inför det faktum
  att någon inte vill ha oss-

 1130. -att de inte tycker om oss...
  Den ultimata separationen.

 1131. Då kan man inte annat än gråta.
  Åtminstone inombords.

 1132. Många barn har slutat gråta.
  De kan inte gråta av olika skäl.

 1133. De har hamnat i försvarsställning.
  Deras alarmsystem stängs aldrig av.

 1134. Jag har jobbat med barn
  med tvångsbeteenden.

 1135. Små barn som är ångestfyllda
  och tvångsmässiga.

 1136. Man ser hur systemet fungerar.
  När de till slut finner sina tårar-

 1137. -upphör all oro.

 1138. Barnet är fritt från sina
  tvångssyndrom i timmar.

 1139. Så ska alarmsystemet fungera.
  Om vi inte kan undvika problemet-

 1140. -eller det som smärtar,
  då är det meningen att vi ska gråta.

 1141. Våra hjärnor upptäcker då
  att vi kan överleva sånt.

 1142. Vi kan återhämta oss.

 1143. Det här gäller även vuxna.

 1144. När vi ser tecken på oro,
  som fobier, tvångshandlingar-

 1145. -så känner man tårarna
  som aldrig fällts-

 1146. -över separationer
  som de inte har kunnat hindra.

 1147. Det är så alarmsystemet ska fungera.

 1148. I slutändan så är frågan:

 1149. Hindrar oron oss från att leva?
  Vaktas skatten av en drake?

 1150. Draken representerar våra rädslor,
  skatten det vi längtar efter.

 1151. I så fall stavas lösningen mod,
  att inte låta rädslan ta överhanden.

 1152. Det handlar om mod.
  Det förutsätter "både och"-tänkande.

 1153. Barnet måste kunna hantera draken
  och skatten-

 1154. -på samma plats samtidigt.

 1155. Vissa vuxna klarar inte det.
  Äktenskapet kanske är i kris.

 1156. Man vill stödja dem.

 1157. Ena veckan är deras partner hemsk.
  De vill göra slut, de vill sticka.

 1158. Veckan därpå är de återigen kära.
  De vill få allt att fungera.

 1159. Dessa känslor möts aldrig. De
  ser inte att den som irriterar dem-

 1160. -den person som är så jobbig-

 1161. -också är den person som de älskar.

 1162. De ser inte både draken och skatten
  och kan därför inte lösa problemet.

 1163. Det krävs "både och"-tänkande.

 1164. Det är så här alarmsystemet
  är tänkt att fungera.

 1165. Vi ska senare titta på
  vad som kan hända med systemet.

 1166. Det är så här
  det är tänkt att fungera.

 1167. Poängen är att alarmsystemet
  kräver all uppmärksamhet.

 1168. Det får högsta prioritet.
  Det är anknytningsrelaterat.

 1169. När vi riskerar separation och kanske
  inte ens känner av alarmsystemet-

 1170. -kan det spilla över på annat.
  Den är en av tre primära känslor.

 1171. Vi delar den med alla däggdjur.
  Dess effekter är djupgående.

 1172. Man kan se hur apor, möss och katter
  reagerar när de blir rädda.

 1173. De upptas helt av det.

 1174. Nu har alarmsystemet börjat styra
  våra barns uppmärksamhet.

 1175. Då kan vi förstås inte nå dem.

 1176. De minns inte och uppmärksammar
  inte det de ska uppmärksamma.

 1177. Nånting är fel.

 1178. Låt oss tala om den tredje punkten.

 1179. "Fokus erhålls genom
  att sålla bort oväsentligheter."

 1180. Det är ganska enkelt.
  Det gäller bara att förstå-

 1181. -att fokus inte handlar om
  att pejla in, utan om att sålla bort.

 1182. Jag kan illustrera det så här.
  Till att börja med-

 1183. -måste man förstå att vi hela tiden
  översköljs av intryck.

 1184. Ni lyssnar på mig, men vissa av er
  hör inte vad jag säger.

 1185. Ni dagdrömmer, funderar på nåt
  som hände i går. Magen knorrar.

 1186. Ni är allergisk mot nån parfym-

 1187. -och det är allt ni kan tänka på.

 1188. Det finns massor med saker
  som slåss om er uppmärksamhet.

 1189. Faktum är att man uppskattar-

 1190. -att 95-98 %
  av alla intryck vi tar in-

 1191. -sållas bort, för att vi ska kunna
  skapa mening av det som är kvar.

 1192. Vårt uppmärksamhetssystem
  handlar alltså om att sålla bort-

 1193. -för att vi ska kunna skapa mening.
  Det är så det fungerar.

 1194. Det är rent fantastiskt
  hur det hela fungerar.

 1195. Som ung pojke kunde jag sitta ner-

 1196. -när det var oväsen runtomkring mig-

 1197. -och vara helt koncentrerad på nåt.

 1198. Som terapeut
  var jag så intensivt fokuserad-

 1199. -att jag var helt närvarande
  med min klient.

 1200. När samtalet var slut
  fick jag rekonstruera mitt liv.

 1201. Vilken årstid är det? Vilket år?
  Vem är jag?

 1202. Jag var tvungen
  att reda ut såna saker.

 1203. Mitt fokus var så starkt
  att allt annat blev mörker.

 1204. Fokus handlar om att sålla bort.
  Så här:

 1205. Här har vi intryck och
  så mitt ibland dem ens anknytningar.

 1206. Ens anknytningar är mitt i röran.
  Ännu mer information.

 1207. Det är intryck
  som ännu inte har sorterats.

 1208. Hur hanterar hjärnan det här?
  Kom ihåg att anknytning är viktigast.

 1209. Den har ett filtersystem.

 1210. Det är det retikulära aktiverings-
  systemet. Det är ganska nytt.

 1211. Systemet
  kan ge feedback till all input.

 1212. Det använder filter och lyfter
  ens anknytningar till förgrunden.

 1213. Barnet tar hänsyn till det.

 1214. Retikulära aktiveringssystemet
  filtrerar bort det här "oväsendet".

 1215. "Oväsen" är allt som inte relaterar
  till det främsta behovet.

 1216. Återigen:

 1217. Fokus uppnås genom att man sorterar
  bort allt som inte anses relevant-

 1218. -för det som styr uppmärksamheten.

 1219. Ni som har fått barn
  vet hur underbart det är.

 1220. Ni kommer hem med bebisen,
  eller så har ni kanske fött i hemmet.

 1221. Ni knyter an till barnet och detta
  styr ert uppmärksamhetssystem.

 1222. Om barnet gnyr på natten
  så vaknar ni omedelbums.

 1223. Hur kunde ni höra det?
  Er make sover så sött.

 1224. Han hör ingenting!
  Men ni har vaknat-

 1225. -eftersom anknytningen
  styr ert uppmärksamhetssystem.

 1226. Ni har vaknat
  för att ni ska kunna fokusera på det.

 1227. Ni kan... Det här gör att ni kan
  ta hand om saker och ting.

 1228. Om ni inte hade knutit an till barnet
  skulle det inte ha fungerat.

 1229. Det handlar om anknytning,
  det har inget med övning att göra.

 1230. Anknytning!

 1231. Ju starkare anknytningen är,
  desto större blir uppmärksamheten.

 1232. Därför leder stark anknytning-

 1233. -till att du lättare
  svarar på signalerna.

 1234. Det handlar inte om kön,
  det handlar om anknytning.

 1235. Om pappan känner samma anknytning
  reagerar han likadant.

 1236. Det handlar om anknytning, inte kön.

 1237. Om barnen
  knyter mer an till en förälder-

 1238. -eller föredrar en viss lärare,
  så följer uppmärksamheten med.

 1239. Det handlar inte om roll, utan
  anknytning. Det är en stark kraft.

 1240. Jag övar ibland på att sålla bort
  när jag sitter i ett flygplan.

 1241. Jag bestämmer mig
  för att försöka sålla bort allt-

 1242. -förutom en konversation
  två rader bakom mig.

 1243. Jag pejlar in den. Otroligt!

 1244. Om ert retikulära aktiveringssystem
  är bra så går det.

 1245. Man kan kasta iväg
  sin uppmärksamhet.

 1246. Precis som med en kamera
  kan man sålla bort allt som stör.

 1247. Det är imponerande.
  Alla kan inte det.

 1248. Ert retikulära aktiveringssystem
  klarar det inte.

 1249. Ni blir distraherade.
  Er hjärna fungerar inte så.

 1250. Vi har alla fantastiska
  retikulära aktiveringssystem.

 1251. Mitt är bra.
  Jag har haft stor nytta av det.

 1252. Jag kan lätt fokusera
  utan att bli distraherad.

 1253. Jag har jobbat med hundratals,
  ja, tusentals-

 1254. -elever och vuxna, som inte kan det.

 1255. Det fungerar på samma sätt
  med ens alarmsystem. Här har vi oro.

 1256. Vi har filtersystem.
  Det är samma sak här.

 1257. Det ska kunna sålla bort allt-

 1258. -som anses irrelevant.

 1259. Det... Det är meningen
  att det ska fungera så här.

 1260. Det hjälper oss att hantera oron.

 1261. Om det här hakar upp sig-

 1262. -om barnet
  känner av en måttlig dos av oro-

 1263. -dras det till aktiviteter
  som ligger på gränsen.

 1264. De flesta datorspel
  bygger på en måttlig dos av oro.

 1265. Det fångar deras uppmärksamhet.

 1266. Det krävs ett
  mycket kort uppmärksamhetsspann.

 1267. De skannar oavbrutet.
  Man ser hur de gör det.

 1268. En sak man upptäckte
  med barnprogrammet "Sesam" var-

 1269. -att alarmsystemet var så påslaget
  att de fick korta ner varje moment.

 1270. Barnens program rörde sig allt
  snabbare från en sak till en annan.

 1271. Inte för att det var tvunget, utan
  för att nåt har hänt med våra barn.

 1272. De skannar,
  deras uppmärksamhet varar inte länge.

 1273. Tv:n utvecklades åt det hållet.
  Andra, mer kreativa program-

 1274. -blev inte lika populära
  eftersom våra barn var otåliga.

 1275. Det retikulära aktiveringssystemet
  filtrerar bort allt oviktigt.

 1276. Avskanning och filter
  tar hand om allting-

 1277. -som inte är alarmerande aktiviteter
  med kort uppmärksamhetsspann.

 1278. Vad kan då gå fel
  när det gäller det här systemet?

 1279. Vad kan gå fel när man sållar bort?
  Två saker faktiskt.

 1280. Det är två problem som kan uppstå.

 1281. Kom ihåg att man fokuserar genom
  att sålla bort oviktiga intryck.

 1282. Det första problemet som kan uppstå
  är att filtret och mekanismerna-

 1283. -kan skadas eller
  bli dysfunktionella. De kan skadas.

 1284. Många barn har dysfunktionella
  retikulära aktiveringssystem.

 1285. För det andra, kan de bortsållande
  mekanismerna kidnappas-

 1286. -för att i stället
  utföra ett oerhört viktigt uppdrag:

 1287. Att skydda oss
  från att bli alltför sårade.

 1288. Det är ytterligare något
  som får hög prioritet.

 1289. När detta sker påverkas
  vår fokuseringsförmåga negativt.

 1290. Av nån anledning verkar våra barn
  fly från allt som kan såra dem.

 1291. De förlorar kontakten
  med sin sårbarhet.

 1292. De förlorar förmågan att se saker
  som kan få dem att känna sig sårbara.

 1293. Det här
  påverkar deras uppmärksamhet.

 1294. Det får avsluta vad jag har att säga
  under det här första passet.

 1295. Jag tänkte på när vi talade om
  "antingen eller" och "både och"...

 1296. Kan man hjälpa barn att öva upp
  förmågan och hjälpa dem vidare?

 1297. Ja. Det första man kan göra
  för att hjälpa individer-

 1298. -med deras känslor och tankar-

 1299. -är att skapa en miljö
  där känslorna inte är intensiva.

 1300. När de kommer in i en fas
  där de känner sig mer stillsamma-

 1301. -får de det lättare att blanda.
  Ta befälet.

 1302. Ta befälet och använd dig av språket.

 1303. "I går sa du att du kände så,
  och nu känner du..."

 1304. "I går tänkte du si och i dag så."
  Dubbla känslor samtidigt.

 1305. Man arbetar med individerna.
  Man kan träna sin prefrontala bark-

 1306. -och göra det här.
  Även svårt traumatiserade personer.

 1307. Det är på det här sättet
  man jobbar med hjärnskadade.

 1308. Om nån har haft en skada...
  Man har slagit huvudet i vindrutan-

 1309. -och förstört sin prefrontala bark,
  på kort eller lång sikt.

 1310. De blir väldigt impulsiva.
  De får uppmärksamhetsproblem.

 1311. Vägen tillbaka... De kan säga
  hemska saker till sina älskade.

 1312. De glömmer bort att de älskar dem.
  Det är inte bra att göra det.

 1313. Man blir arg på den man älskar.
  Det kan vara sårande.

 1314. De får träna sina känslor
  när de känner sig stillsamma.

 1315. Inte när de befinner sig mitt i det.
  Deras kapacitet kan komma tillbaka.

 1316. Om skadorna här är för allvarliga
  och prefrontala barken är skadad-

 1317. -så har man upptäckt att den
  här blandaren kan växa i bakhuvudet.

 1318. Hjärnan skapar den själv.

 1319. De flesta har mycket
  outnyttjat område här uppe.

 1320. "Vi tar en del av det här och
  skapar en blandare." Svaret är ja.

 1321. Det gör stor skillnad.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Del 1 - så fungerar uppmärksamhet

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Gordon Neufeld, utvecklingspsykolog och författare, berättar om anatomin bakom uppmärksamhet. Han menar bland annat att uppmärksamhet handlar om mognad, och att många barn idag får diagnosen ADD på grund av omognad. Arrangör: Himmelstrand mentor. Inspelat den 12 november 2012.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Specialpedagogik > Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Ämnesord:
Adhd, Barn med adhd, Barnpsykologi, Neuropsykiatriska diagnoser, Psykiatri, Psykologi, Ungdomspsykologi, Uppmärksamhet, Utvecklingspsykologi
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Varför lyssnar inte Kalle?

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Varför lyssnar inte Kalle?

Del 1 - så fungerar uppmärksamhet

Gordon Neufeld, utvecklingspsykolog och författare, berättar om anatomin bakom uppmärksamhet. Han menar bland annat att många barn idag får diagnosen ADD på grund av omognad.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Varför lyssnar inte Kalle?

Del 2 - två vanliga problem

Gordon Neufeld, utvecklingspsykolog och författare, berättar om två grundläggande former av uppmärksamhetsproblem. Neufeld förklarar vad de är, hur de yttrar sig och vad man kan göra för att underlätta dem.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Varför lyssnar inte Kalle?

Del 3 - allt är inte ADD

Kan det finnas en naturlig förklaring till symptom som är likadana som uppvisas vid ADD? Ja, det hävdar Gordon Neufeld, utvecklingspsykolog och författare. Han förklarar hur det fungerar och hur det kan upptäckas.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Varför lyssnar inte Kalle?

Del 4 - växa ur problemen

Lösningen på uppmärksamhetsproblem är mognad. Det säger Gordon Neufeld, utvecklingspsykolog och författare. Han ger tips på hur man kan hjälpa barn att växa ur problemen och menar att allt grundas i en stark anknytning till en kärleksfull vuxen.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Gör vi skillnad för utsatta barn?

Sexuella övergrepp i förskolan - så påverkas personal och föräldrar

Hur tar man emot besked om att sexuella övergrepp skett mot barn i förskolan? Cecilia Kjellgren och Christina Carlsson forskar inom socialt arbete på Linnéuniversitetet och presenterar en fallstudie om föräldrars och personals reaktioner från en kommun där övergrepp skett i 30 förskolor. De berättar om den typiske pedofilen, om grooming och vilket stöd man som anhörig kan ge. Inspelat den 24 maj 2016 på Folkets hus, City Conference Centre, Stockholm. Arrangör: Nordisk förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Barns sexualitet gör vuxna osäkra

Är det okej att en tvååring onanerar på dagis? Förskolepedagoger efterlyser utbildning och ett gemensamt förhållningssätt. Och en pappa funderar på hur han ska göra för att inte hämma sin dotters sexuella utveckling. RFSU:s frågelåda vittnar om vuxnas funderingar och oro, säger sexualupplysare Maria Bergström.