Titta

UR Samtiden - Fritidspedagogik 2012

UR Samtiden - Fritidspedagogik 2012

Om UR Samtiden - Fritidspedagogik 2012

Det har varit mycket diskussioner kring fritidshemmens verksamhet det senaste året och många har vittnat om dess betydelse för barns utveckling och lärande. Vilka pedagogiska och didaktiska verktyg krävs för att synliggöra olika lärprocesser inom fritidspedagogik? Arrangör: Lärarfortbildning AB. Inspelat den 9 november 2012.

Till första programmet

UR Samtiden - Fritidspedagogik 2012 : Fritids igår och idagDela
 1. Det finns nåt gammalt:

 2. Man måste titta bakåt och framåt,
  annars får man se upp.

 3. Jag tror att det är sant.

 4. Det vi tecknar,
  när vi tecknar historia-

 5. -är utvecklingen av ett yrke.

 6. Jag ska berätta nåt spännande
  inledningsvis.

 7. "Lärare F-3"
  hette tidigare "lågstadielärare".

 8. Dessförinnan hette de
  "folkskollärare"-

 9. -och de var indelade
  i två olika grupper:

 10. Dem som jobbade med små barn,
  och dem som jobbade med äldre barn.

 11. Nu ska jag ställa en fråga-

 12. -eftersom det är
  så få av mina gamla studenter här.

 13. Hur gammal tror ni
  att den yngsta läraren var...

 14. ...i början av yrkets utveckling?

 15. Jag svarar: Hon var tolv år.

 16. Hon hade gått en tre veckors
  utbildning som bekostades av-

 17. -det är lite kul -
  av dåvarande systembolaget.

 18. De uppgifterna finns i
  Christina Florins doktorsavhandling.

 19. Det enda hon behövde då-

 20. -var att kunna läsa-

 21. -och att visa ett intyg från prästen
  om ett sedligt leverne.

 22. Om ni följer vår utveckling...

 23. Vi som är...

 24. Mitt yrke heter fritidspedagog-

 25. -och jag är inte utbildad grundlärare
  med inriktning mot fritidshemsarbete.

 26. Jag använder begreppen
  "fritidspedagog" och "grundlärare".

 27. När området etablerades i Sverige-

 28. -så pågick urbaniseringen.

 29. Människor från många håll i landet-

 30. -flyttade till städerna
  för en säkrare inkomst.

 31. I Göteborg, Stockholm, Malmö
  startades arbetsstugor-

 32. -som verksamheten kom att heta.

 33. Där svämmade det över av barn.

 34. Tiggeri och kriminalitet ökade.

 35. Barn på gatorna
  tiggde pengar för att få mat.

 36. Det störde utbildningsdebatten
  som pågick på den tiden.

 37. Det var ett klassamhälle:

 38. De bättre bemedlade gick på läroverk
  och de andra på folkskolor.

 39. En av folkskolans företrädare,
  Fridtjuv Berg, är också en figur-

 40. -i relation till Lärarförbundet,
  för han jobbade med de frågorna.

 41. Han startade en av de första
  fackliga lärarorganisationerna.

 42. Ett sätt
  att förbättra de fackliga villkoren-

 43. -är att förbättra
  för de lärare som jobbar med barnen.

 44. Det handlar också om
  barn- och elevfrågor.

 45. Han menade att vi inte kunde ha barn
  som tiggde och stal på gatorna-

 46. -i förskolan. Det måste åtgärdas.

 47. Han bäste vän Oscar Retzius fru,
  Anna Hierta-Retzius-

 48. -tyckte att det var spännande frågor.
  Hon var dotter till Lars Hierta.

 49. Ni vet nog
  att han startade Aftonbladet-

 50. -för över hundra år sen.

 51. Han hade gått bort, och Anna satt där
  med ett arv, d.v.s. pengar.

 52. Dem använde hon
  till att starta arbetsstugor-

 53. -och till att etablera nåt hon tyckte
  var viktigt: slöjden.

 54. Var den viktig?

 55. Hon tyckte
  att man lade för mycket krut på-

 56. -"de intellektuella förmögenheterna"-

 57. -d.v.s. att man gav för mycket stöd-

 58. -åt den kunskapen.

 59. Hennes man var hjärnforskare.

 60. Om ni tittar på er själva,
  så sitter ni ner så här-

 61. -och pressar ner lungorna.

 62. Hon sa "Barn måste få raster",
  för det hade skolan inte från början.

 63. "Barn måste göra andra saker"-

 64. -"för man måste resa sig upp
  och andas in."

 65. "Man måste få syre upp till hjärnan."

 66. "Då lär man sig mycket bättre."

 67. En spännande del i det här är-

 68. -en utredning som man gjorde i slutet
  av 1800-talet i Stockholms skolor.

 69. Det visade sig att barn som gick
  till arbetsstugorna lärde sig bättre.

 70. Det finns en anekdot om en lärare
  som på ett föräldramöte säger:

 71. "Alla barn måste
  få gå på arbetsstugor!"

 72. Det känner ni igen sen 70-talet:

 73. "Fritids åt alla! Dagis åt alla!"

 74. Han menade att det var nödvändigt-

 75. -men vad händer i arbetsstugorna
  som gör att barn lär sig bättre?

 76. Ja...

 77. Jag har en dotter
  som har gått i musikklass.

 78. Det jag kunde se där, och som kan
  överföras till arbetsstugorna-

 79. -är att det infinner sig
  nåt slags disciplin.

 80. Man ska göra vissa saker
  vid en viss tid.

 81. Det ställs förväntningar på en-

 82. -och som barn vill man ofta
  leva upp till vissa förväntningar.

 83. I det uppstod nåt i arbetsstugorna.

 84. De fyra olika perioderna
  som jag skissar i min bok-

 85. -den sociala, den socialpedagogiska-

 86. -den utbildningspedagogiska
  och den skolpedagogiska arenan-

 87. -beskriver olika dilemman. Under
  perioderna har olika saker påverkat-

 88. -i olika riktningar,
  positivt eller negativt-

 89. -t.ex. låg- och högkonjunkturer.

 90. Man ser i materialet
  att högkonjunktur-

 91. -gör att det uppstår större grupper
  och fler verksamheter.

 92. Vid lågkonjunktur blir det tyst.

 93. Väldigt tidigt har verksamheten varit
  konjunkturrelaterad.

 94. De olika perioderna...

 95. Nu blir det omtag.

 96. De har sin...

 97. Sitt ursprung i en diskursanalys
  som också är min doktorsavhandling.

 98. Det handlar om hur man talade om
  den här verksamheten tidigt.

 99. Ni ser att...

 100. ...det som genomsyrar texterna
  under den tidiga perioden...

 101. ...är vad jag beskriver som
  "social fostran och undervisning."

 102. De begreppen
  ska ni fundera över så småningom.

 103. Vad är social fostran?

 104. Utredningen som visade att det
  uppstod en annan disciplinering-

 105. -då förväntningarna blev bra-

 106. -var en del av det som man beskriver
  som social fostran.

 107. Anna Hierta-Retzius sökte lokaler och
  lade dem i anslutning till skolan.

 108. De lokala skolstyrelserna hade ansvar
  för verksamheten på 1800-talet.

 109. I den meningen kan vi säga att
  cirkeln slöts i mitten av 90-talet-

 110. -då verksamheten
  gick tillbaka till skolan.

 111. Vi har haft en mellanperiod,
  och den kommer jag in på.

 112. När vi talar om de här perioderna-

 113. -om social fostran och undervisning-

 114. -använder vi språkliga begrepp
  som antingen exkluderar-

 115. -eller inkluderar det vi menar.

 116. Jag ska ta ett exempel från nutiden.

 117. Skolan.

 118. Fritidshemmet.

 119. En stor grupp säger:
  "Fritidshemmet är inte skolan."

 120. En annan grupp säger:
  "Skola är också fritidshem."

 121. "Vi talar om helheter."

 122. Man exkluderar eller inkluderar-

 123. -och det gör vi ju jämt, men när vi
  fokuserar det blir det speciellt.

 124. Fokuserar vi kvalitet eller
  integration av skola och fritids-

 125. -så börjar folk tänka på det.

 126. De lägger det i bakhuvudet,
  och sen utvecklas tanken-

 127. -tills det plötsligt
  dyker upp en bra idé.

 128. Det är sällan vi själva har idéer.

 129. De är sammantaget-

 130. -nåt av vad man har hört
  andra prata om.

 131. Vad är det då för en verksamhet?

 132. Är den psykologisk?
  Är det utvecklingspsykologi?

 133. Är det pedagogik?

 134. Är det socialpsykologi?

 135. För det är väl inte matematik?

 136. Hur kan vi beskriva vår verksamhet
  i de här termerna?

 137. När vi talar om det, och språket
  genererar olika slutsatser-

 138. -är det sånt som...
  Slutligen säger Janne Björklund:

 139. "Ja. Det har jag hört nånstans."
  "Det kanske är på det sättet"-

 140. -"att om vi föser ihop de olika
  kunskaperna så får vi det här."

 141. Det är viktigt att vi alltid-

 142. -försöker hålla oss språkligt, i
  den här verksamheten, till vad vi är.

 143. Jag tycker att det är
  en pedagogisk verksamhet.

 144. En del tycker att det är
  en psykologisk verksamhet.

 145. Okej.

 146. Första gången den här verksamheten
  beskrivs fackligt är 1888.

 147. Då skriver man
  i Lärartidningen nummer 4, 1888:

 148. "Att ur moralisk synpunkt
  arbetsstugan verka uppfostrande"-

 149. -"bevisa icke blott den tilltagande
  lusten för nyttig sysselsättning"-

 150. -"utan även de många vitsorden från
  folkskolans lärare och lärarinnor."

 151. Här...

 152. ...tar vi ett avstamp
  och funderar på var vi är nu...

 153. ...och relationen till skolan.

 154. Jag ska inte lägga mer i det just nu
  hos er-

 155. -men fundera på vad det är.

 156. Som ett resultat av det-

 157. -så i sekelskiftet runt 1900-talet
  startades lekkommittén.

 158. Den var ett gäng herrar, för bara
  herrar deltog i sånt på den tiden-

 159. -som tyckte
  att leken måste in på schemat.

 160. "Vi måste ha lektionsutbyte",
  sa de vid sekelskiftet.

 161. "Vi måste byta ut undervisningen
  i vissa ämnen mot leken."

 162. Man gjorde en spännande utredning
  och bestämde sig för att göra det.

 163. Utredningen rörde sig i första hand
  mellan Göteborg och Stockholm.

 164. Man skickade lärare från Stockholm
  och Göteborg-

 165. -till slöjdseminariet i Nääs.
  Har ni hört talas om det?

 166. Det är nedlagt nu, men då skickades
  lärarna dit för att lära sig leka.

 167. De hade inte kunskaper till det-

 168. -så man behövde specialutbildade
  pedagoger som kunde arbeta med leken.

 169. Det pågick ett antal år,
  men sen ramlade det ut i historien.

 170. Ingenting hände mer.

 171. Under den perioden
  kan man tydligt förstå-

 172. -att man inte riktigt vet
  vad man ska göra med verksamheten.

 173. Den är nåt mittemellan.
  Å ena sidan är det den tid-

 174. -när barnen är utan föräldrarna-

 175. -för åtta timmars arbetsdag
  fanns inte då-

 176. -utan föräldrarna jobbade sent.

 177. Det var inte konstigt
  att barnen var på torgen och tiggde-

 178. -eller stal frukt...

 179. Eller, förhoppningsvis, så lekte de.

 180. Man visste inte.

 181. Det är en tid av obeslutsamhet
  och oro kring det här.

 182. I slutet av 20-talet
  och in på 30-talet

 183. -började man diskutera
  vad arbetsstugorna var.

 184. Socialdemokraterna tog upp
  en diskussion kring barnarbete-

 185. -och bestämde sig för
  att arbetsstugor var barnarbete.

 186. Det har de reviderat för länge sen,
  men då var man emot arbetsstugorna.

 187. Man bestämde att verksamheten
  måste bort och bli nåt annat.

 188. Den åkte ut ur historien.

 189. In på arenan
  kom i stället eftermiddagshem.

 190. Eftermiddagshemmen har jag beskrivit
  som en tystnadens diskurs-

 191. -för det hände inte mycket där.

 192. Det vi känner igen i dagens historia-

 193. -är att man införde läxläsning
  på 40-talet-

 194. -på dåvarande eftermiddagshem.

 195. Eftermiddagshemmen
  kopplades ofta till förskolan.

 196. Man jobbade ena dagen med förskolan-

 197. -och nästa dag
  med eftermiddagshemmen.

 198. Men därefter, vid 40-talet
  kom Alva Myrdal hem från USA-

 199. -med utvecklingspsykologiska teorier-

 200. -och så väl daghem
  som eftermiddagshem-

 201. -började läsa om och skola sig i-

 202. -att barn utvecklas på ett speciellt
  sätt och i en viss ordning.

 203. Det är inte alltid en viss ordning-

 204. -men att de utvecklas ser vi,
  och vi känner igen mönster.

 205. Beroende på var vi står teoretiskt-

 206. -tror inte alla
  att det ena måste följa på det andra.

 207. Nu får man också upp
  en ny diskussion:

 208. Vad betyder eftermiddagshem
  egentligen?

 209. Man upptäcker att små barn
  smittar skolbarnen och vice versa-

 210. -och börjar diskutera hälsa.

 211. Det gör att man föreslår
  att förskolan-

 212. -eller daghemmen, som det hette då-

 213. -och eftermiddagshemmen
  ska överföras till skolan.

 214. 1943 tar man beslut om att överföra
  verksamheterna till skolans område.

 215. 1944 ber dåvarande skolöverstyrelsen
  att bli befriade från uppdraget-

 216. -för de säger att de inte kan
  det där, och så beslutas det.

 217. Verksamheten är nu förlagd till det
  sociala området, och man talar om-

 218. -social utveckling och inlärning.

 219. De begreppen blir allt större
  allteftersom tiden går-

 220. -och långt in på 50-talet-

 221. -får man en diskussion-

 222. -som leddes av dåvarande rektor
  för lärarhögskolan, Bengt Börjesson-

 223. -om hur man ska se på utvecklingen.

 224. Då anordnade
  Centralkommittén för eftermiddagshem-

 225. -en stor konferens där man begärde-

 226. -att man skulle
  integrera utbildningarna.

 227. Man krävde att lärare
  skulle göra praktik på fritidshem-

 228. -för lärarna visste för lite
  kring barns sociala utveckling.

 229. Man krävde en längre utbildning.

 230. Allt det finns in gamla protokoll.
  Jag har dammat igen på olika arkiv-

 231. -men det är spännande
  att läsa gamla protokoll.

 232. De ställer krav
  som är aktuella i dag.

 233. De kraven togs inte upp
  i några större sammanhang-

 234. -utan fick ligga till sig
  tills jag fann dem.

 235. Dessförinnan visste väl ingen-

 236. -att man krävde att lärarna
  skulle göra praktik på fritidshem?

 237. Det är i varje fall få som vet det.

 238. I slutet av 60-talet
  blir det högkonjunktur-

 239. -och kvinnorna behöver arbeta,
  men vem ska ta hand om barnen?

 240. Vi startar miljonprogramsområden-

 241. -vi får utredningen "Förskolan"-

 242. -förskolan får
  tilläggsdirektivet "Barns fritid"-

 243. -och vi får utredningen "SIA".

 244. I "Barns fritid" skissar man-

 245. -ett barn som är helt skolbefriat.

 246. På en halv sida i hela utredningen -
  kolla det om ni vill-

 247. -talar man om skolan, under rubriken
  "Omvärldsorientering".

 248. I övrigt beskriver man
  ett förskolebarn-

 249. -så man kan säga att...

 250. Man förlängde förskolan
  för skolbarnen under den perioden-

 251. -alltså i början av 70-talet. Då är
  skolbarnet ett förlängt förskolebarn.

 252. Det är det i namn av dialogpedagogik.

 253. Det hyllade vi då. Jag tyckte
  att det var spännande och kul-

 254. -men i dag undrar jag vad jag gjorde.

 255. Man blir alltid, förhoppningsvis,
  klokare allteftersom.

 256. Vi är nu underställda Socialstyrelsen
  och talar om social utveckling.

 257. Skolan talar om inlärning, men vi
  talar mer om social utveckling-

 258. -för det är det vi kan, tycker vi.

 259. Då ska vi tänka:
  Vad är social utveckling?

 260. Låt det ligga där
  tills vi kommer en kvar fram.

 261. I mitten av 60-talet startade-

 262. -det vi kom att kalla
  "fritidspedagogutbildningen".

 263. Den startade i Norrköping, och
  diskuterades mycket. Rektorn krävde-

 264. -ett helt annat samarbete med skolan
  än det man sen fick.

 265. Det är fortfarande ett dilemma.
  Vad vill man med verksamheten?

 266. Vad är den för nåt?
  Hur ska vi tänka kring den?

 267. Och om vi lägger
  ännu en komponent i bakhuvudet-

 268. -så blir samhället mer komplicerat.

 269. Kan och ska våra sjuåringar gå hem
  och vara själva på eftermiddagen?

 270. Sjuåringar har fyra timmar
  i lektions tid-

 271. -och jag tänker på gårdagens händelse
  i Göteborg med nioåringen.

 272. Det är kanske att dra
  lite för långa växlar, men ändå...

 273. Vi ska nog ändå fundera.

 274. Nu når vi
  den utbildningspedagogiska arenan-

 275. -för när diskussionen på 90-talet
  tog form om en ny lärarutbildning-

 276. -så tog också Ulf...
  Nu tappade jag bort hans namn.

 277. Vår gamla... Ulf...?

 278. Lundberg! Tack. Ulf Lundberg.

 279. Ulf P Lundgren var jag ute efter!

 280. Då tog Ulf P Lundgren tag i frågan-

 281. -kring vad det är för verksamhet-

 282. -och beslutade sig för
  att det är skolbarn.

 283. De är i skolan, i samma åldersgrupp-

 284. -och det är samma tid på dagen-

 285. -så han säger
  att det måste in i läroplanen.

 286. Så i läroplanen 94 skrivs
  för första gången fritidshemmet in-

 287. -och det förstärktes så klart
  av Lärarförbundet.

 288. Det behöver jag knappast nämna.

 289. Det var enorma diskussioner
  kring det här.

 290. Det kom en mängd olika utredningar:

 291. "Skola - skolbarnomsorg, en helhet"
  diskuterade Lasse och jag.

 292. Utredningen "Skolbarnomsorg"-

 293. -ansvarade dåvarande prefekten
  på lärarhögskolan i Stockholm för.

 294. Det var mycket, och på konferenser
  i hela landet tog man upp-

 295. -synpunkter på vad fritidshem var.

 296. Vad gör man på ett fritidshem?

 297. Och det man gör - hur gör man det?

 298. På 90-talet fick vi inga svar,
  eller vi fick väldigt dåliga svar.

 299. I stället uppkom en diskussion
  som inte var felaktig-

 300. -men den blev lite dimmig-

 301. -för då ramlade Johannesson in
  från Norge och började prata om-

 302. -tyst kunskap.

 303. De flesta av er vet
  vad tyst kunskap är-

 304. -och att det omvandlades
  eller fick en liten utvikning-

 305. -som blev förtrogenhetskunskap.

 306. Men vi inte kunde säga vad vi gjorde
  och hur, så det blev knepigt-

 307. -att säga "Min kompetens
  har en utgångspunkt i tyst kunskap".

 308. Det blev lite knepigt.

 309. Det är klart att alla teorier
  vi lärde oss på utbildningen-

 310. -alla de handgrepp vi kunde ta-

 311. -fanns formade här.

 312. När vi använder en teori
  säger vi inte "Här kommer Vygotsky".

 313. Det ligger i bakhuvudet, och
  i den meningen är det tyst kunskap.

 314. Teorierna är det.

 315. Vi kunde ändå inte riktigt säga vad-

 316. -men vi använde
  "Vi jobbar med social utveckling".

 317. Nu är jag tillbaka där,
  för nu har vi släppt det-

 318. -och pratar om social kompetens.

 319. Nu ber jag er fundera på social
  fostran, utveckling och kompetens.

 320. Språkligt vidgas fältet, eller hur?

 321. Om ni känner på orden: Vad är det?

 322. Social fostran, utveckling
  och kompetens.

 323. Nånting händer-

 324. -och i social fostran, utveckling
  och kompetens-

 325. -vet vi att det finns centrala delar-

 326. -nämligen ett lärande barn...

 327. ...som inte har
  en positiv utveckling.

 328. Det lär inte så bra.

 329. Det ena är det andras förutsättning-

 330. -så när vi talar om social utveckling
  tänker jag "Usch, nu är vi där"-

 331. -men om vi också pratar om inlärning,
  så att vi balanserar det...

 332. För social utveckling och lärande
  är ju varandras förutsättningar-

 333. -för att skapa
  den helhet vi vill ge barnen.

 334. Historiskt var faktiskt Anna Hierta
  inne på att hålla balansen-

 335. -när hon talade om handens arbete
  och huvudets arbete.

 336. Det kallades då, och på 40-talet,
  "aktivitetspedagogik".

 337. När man talar om det här...

 338. Eftersom ni skippade fem minuter
  för mig, får jag fem minuter till.

 339. Det är väl bra förhandling?

 340. Ja...

 341. När utredningarna kom-

 342. -och man slutligen bestämde sig för
  att integrera fritidshemmet i skolan-

 343. -så gjorde man det i namn av
  helhetssyn och arbetslag.

 344. På 90-talet och delar av 80-talet
  skulle alla gå arbetslagsutbildning.

 345. Alla gjorde det.

 346. Vi talade i namn av helhet:
  "Vi jobbar utifrån en helhetssyn"-

 347. -"och vi jobbar i lag med lärarna."

 348. Det gjorde vi,
  men vi samtalade inte riktigt.

 349. Lars kommer in en hel del på det sen.

 350. Det är viktigt-

 351. -men de diskurserna och det talet
  kom att styra utvecklingen.

 352. Nu är vi nån annanstans.

 353. Nu ska vi få den andra bilden.

 354. Vi är på den skolpedagogiska arenan.

 355. I och med 2011 heter det inte...

 356. Eller jag har fått en utskällning
  av departementet när jag ringde-

 357. -om en förklaring.
  Då fick jag en mild utskällning.

 358. "Hur ska jag tänka
  kring fritidspedagoger?"

 359. "Men kära du, du vet väl
  att vi inte har fritidspedagoger?"

 360. "De försvann i mitten av 90-talet"-

 361. -"när vi skrevs in i Lgr 94."

 362. Jag sa: "Ja, just det. Ursäkta."

 363. Det är sant.

 364. Begreppet "fritidspedagog"
  använder kommunala tjänstemän-

 365. -men vi har hetat "lärare"-

 366. -i varje fall definitivt sen 1999-

 367. -och det har varit
  "lärare mot yngre åldrar".

 368. Vi skulle inte kalla oss...

 369. Därför markerade hon det för mig-

 370. -och avslutade sin tillrättavisning
  med att säga:

 371. "Vi säger 'grundlärare fritidshem'."

 372. "'Grundlärare med inriktning mot
  arbete i fritidshem' är så långt."

 373. "Vi säger grundlärare fritidshem."
  "Det blir bra."

 374. Vad är väsentligt nu?

 375. Där kommer begreppen in:
  fritidspedagog och -hem.

 376. "Fritid" som vi har använt...

 377. Vi säger "fritids" och "fritid".

 378. Det är inte läroplansstyrt. Fritiden
  i allmänhet är inte läroplansstyrd.

 379. Fritidshem
  är i dag inskrivet i läroplanen.

 380. Fritidshem har ett eget kapitel
  i skollagen, men inte fritid.

 381. Därav måste vi språkligt
  fortsätta utveckla verksamheten-

 382. -för språket har inte bara betydelse-

 383. -utan det genererar olika handlingar
  på olika ställen i samhället.

 384. Och...

 385. Det betyder att fritidshemspedagogik
  är det vi jobbar med.

 386. Vi talar om utveckling och lärande-

 387. -och skollagen talar om att
  fritidshem ska erbjuda utbildning.

 388. Sen får vi problematisera vad det är,
  för det är nödvändigtvis inte-

 389. -matematik i traditionell mening.

 390. Utbildning på fritidshem
  kan vara mer.

 391. Parallellt fick vi en behörighet
  i praktiska estetiska ämnen-

 392. -och de flesta lärosäten ger i dag-

 393. -musik, drama-

 394. -bild-

 395. -och...

 396. ...rörelse. Det finns väl i ramar.

 397. Det är ämnen som ger behörighet-

 398. -och den profilen ska vi jobba med.

 399. Precis nu håller jag på med
  en studie-

 400. -där vi tillfrågar över 100 studenter
  runt om i landet-

 401. -varför de blir
  grundlärare mot fritidshem.

 402. Det är en stor studie,
  som besvaras om två år.

 403. Samtidigt jobbar vi mycket med
  hur den här profilen kan se ut-

 404. -och boken "Meningsfullt fritidshem"
  kommer under sommaren.

 405. Där skissar vi på profilen i relation
  till estetiska lärprocesser.

 406. För vi kan det här. Vi har i alla år
  jobbat med estetiska frågor.

 407. Men vad gör vi samtidigt?

 408. Hur mycket matematik och svenska
  har vi i de olika aktiviteterna?

 409. Det ska jag återkomma om
  så småningom.

 410. Nu tackar jag för mig. Tack!

 411. Textning: Sofie B. Grankvist
  www.broadcasttext.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Fritids igår och idag

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Varför behövs fritids? Handlar det bara om förvaring eller finns det ett djupare pedagogiskt uppdrag? Malin Rohlin, forskare och författare med bakgrund som fritidspedagog, gör en historisk tillbakablick och tittar närmare på hur det pedagogiska uppdraget förändrats i takt med samhällets krav. Det har bland annat handlat om kostnader men också om förhållandet ämneskunskaper, social utveckling och kompetens. Arrangör: Lärarfortbildning AB. Inspelat den 9 november 2012.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Fritidspedagogik
Ämnesord:
Fritidshem, Fritidspedagogik, Grundskolan, Historia, Skolan, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Fritidspedagogik 2012

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Fritidspedagogik 2012

Fritids igår och idag

Handlar fritids bara om förvaring eller finns det ett djupare pedagogiskt uppdrag? Malin Rohlin, forskare och författare med bakgrund som fritidspedagog, gör en historisk tillbakablick och tittar närmare på hur det pedagogiska uppdraget förändrats i takt med samhällets krav.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Skolforum 2015

Inkludering och skoldatatek

Specialpedagogen Ulrika Jonsson är en av drivkrafterna bakom det uppmärksammade Skoldatateket på Vallaskolan i Södertälje. Här ger hon konkreta exempel på hur man kan arbeta med assisterande IT-teknik som stöd i klassrummet. I sitt arbete möter Ulrika Jonsson elever, vårdnadshavare, lärare och skolledare som ständigt ger henne nya infallsvinklar och nya perspektiv på lärande idag och i framtiden. Inspelat den 27 oktober 2015 på Älvsjömässan i Stockholm. Arrangör: Skolforum.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Lärarrummet

Einstein fattade inte heller allting

Mathivation bygger på idén att coacha fram utvalda elever i matematik och pedagogik så att de själva så småningom kan hålla lektioner inför andra elever. Vi är med när sjätteklassarna på Sandsbro skola i Växjö får en inspirationsföreläsning i matematik av 16-årige Adnan. Adnans budskap är att det är motståndet i svåra uppgifter som ger framsteg, att det är bra att inte fatta någonting.

Fråga oss