Titta

Himmel och jord

Himmel och jord

Om Himmel och jord

Vilken roll har religionen i det moderna samhället? Hur lever vi ett gott liv? Vad är skillnaden mellan religion och kultur? Utifrån allmänmänskliga livsfrågor belyser vi världsreligionerna. Filmaren Erik Sandström reser runt i världen och träffar människor som berättar vad religionen betyder för dem. Religionshistorikern Karen Armstrong resonerar. Psykologen Susan Gantt berättar om gruppdynamik.

Till första programmet

Himmel och jord : Varför finns religion?MaterialDela
 1. Religiös kunskap tillägnas praktiskt.

 2. En dansare lär sig inte att dansa
  utan att öva varje dag.

 3. Om hon lyckas, blir hon graciös-

 4. -på ett sätt som någon med
  en otränad kropp omöjligen kan uppnå.

 5. Inom religionen har man funnit
  att vissa beteenden och riter-

 6. -ger hjärta och hjärna nya förmågor.

 7. Vad är religion egentligen?
  Hur fungerar den?

 8. Nåt positivt andligt händer med dem
  som ägnar sig åt religiösa riter.

 9. Frågan är bara vad.

 10. Innan jag ska hitta svar på det måste
  vi se var Sverige finns på kartan-

 11. -över kulturella värderingar.

 12. I World Value Survey har människor
  världen över besvarat frågor-

 13. -om bl.a. religion
  och självförverkligande.

 14. Resultaten komprimerades till
  en fantastisk liten karta.

 15. Den liggande axeln visar
  om länderna fokuserar-

 16. -på överlevnad
  eller självförverkligande.

 17. Den stående axeln visar svaren
  om religion.

 18. Mycket religiösa länder
  hamnar långt ner.

 19. Sekulära länder hamnar längst upp.

 20. I USA tror man mycket på Gud
  och är väldigt självförverkligande.

 21. Linjerna korsas och USA hamnar här.

 22. I ett fattigt land som Zimbabwe
  är folk mer inriktade på överlevnad.

 23. Egot kommer i andra hand.
  Gud är ännu viktigare än i USA.

 24. Därför hamnar Zimbabwe här på kartan.

 25. Forskare har undersökt jordens folk-

 26. -och nu kan vi se vilka länder som
  är lika kulturellt och religiöst.

 27. Sverige, då? Var hamnar vi?
  Håll i er nu.

 28. Vi är planetens mest extrema folk.

 29. Längst ut på egoskalan och längst
  bort från traditionell religion.

 30. När vi tittar på andras religiösa
  beteende, oavsett vad de gör-

 31. -ska man veta, att globalt sett
  är vi de konstiga. Väldigt konstiga.

 32. Calcutta i början av februari.

 33. Jag ska följa med 23-årige Ramkrishnu
  på hans livs viktigaste resa.

 34. Han ska lämna studentlivet och träffa
  nån som kallas "den heliga modern".

 35. Vissa påstår att hon är dotter
  till hinduismens dödsgudinna Kali.

 36. Hon har oerhörda krafter.
  Har du en gång träffat henne-

 37. -kommer du
  att vilja bli hennes lärjunge.

 38. Ramkrishnu hämtas av mr Mondale
  som levt med henne i över tio år.

 39. Nu åker vi dit ihop. Förhoppningsvis
  får vi träffa modern och lärjungarna.

 40. Du kommer att tycka om henne
  redan vid första mötet.

 41. Alla lärjungar är där tillsammans.
  Det kommer du att få glädje av.

 42. När hon kom till mig första gången
  var det 28 september 2002.

 43. Jag började gråta då.

 44. Jag grät i en timme
  utan att veta varför.

 45. Du grät, men du vet inte varför.

 46. Hon sa: "Jag är din mor.
  Du kan kalla mig moder."

 47. Hon är en vanlig människa. Hur fick
  hon alla de krafter du berättar om?

 48. Det var medfött,
  men det förstärktes genom sadhana.

 49. -Sadhana?
  -Ja.

 50. Det hon gör för oss här och hennes
  orubbliga tro är hennes sadhana.

 51. Alla vill att deras barn ska vara bra
  människor, men vilken är vägen dit?

 52. Modern vet allt.

 53. Jag är en del av modern.
  Jag får min styrka från henne.

 54. Normala människor
  har inte den styrkan.

 55. Jag vet att människor har en gudstro-

 56. -och om de kan hitta sin inre tro-

 57. -då kommer de
  att kunna tro på Gud igen.

 58. När du blir du sårad
  där du har alla dina känslor-

 59. -ska du lägga ena handen där
  och andra ovanpå.

 60. Då ska du be till den allsmäktige
  guden om styrka och generositet.

 61. Hur hon får sina krafter?
  Det är jag inte värdig att bedöma.

 62. Hur kan man få sådana krafter?

 63. Om jag hade sådana krafter
  skulle jag kunna säga hur.

 64. Ju mer jag träffar lärjungarna-

 65. -desto mer övertygad blir jag
  att de upplever det de beskriver.

 66. Kanske inte för att deras mästarinna
  har gudomliga krafter-

 67. -utan för att de som lärjungar
  bestämmer att det är så.

 68. Alla religioner
  verkar fungera så.

 69. När man lägger undan tvekan börjar
  religionen fungera. Precis som de sa.

 70. Eftersom det funkar lika bra
  i alla religioner-

 71. -borde inte upplevelsen ske
  i mötet med nån specifik gud.

 72. Jag frågar beteendeexpert Susan Gantt
  varför vi längtar in i religionen.

 73. Hjärnor är sociala.
  De funkar bättre när vi är med andra.

 74. De funkar både annorlunda och bättre.

 75. Leve påven!

 76. Gemenskap påverkar hjärnan.

 77. Vi vill känna gemenskap
  för att vi är människor.

 78. Religion utövas i grupp hela tiden.

 79. Vi lever i religiösa grupper
  som efterhand utvecklar normer.

 80. Normer talar om vad som accepteras.

 81. Ibland är detta uttalat,
  men ofta är det inte det.

 82. Vi uppmuntrar ett visst beteende.

 83. Vi avråder från annat beteende.
  Normer påverkar folk.

 84. Grupper har starkt inflytande
  över människors beteende.

 85. Om grupptillhörighet är viktigt
  för människor-

 86. -och vi svenskar ställt oss längst
  bort från traditionell religion-

 87. -hur ska vi tillgodose vårt behov av
  att ingå i stora andliga sammanhang?

 88. De hänger banderoller
  och kollar allt.

 89. Vi står vid den pelaren.
  Vi har våra platser, där står vi.

 90. Djurgårdens klack kommer att stå där.

 91. Norra. Sista derbyt.

 92. Norra är vår sektion.
  Jag vet inte vad jag ska säga.

 93. Det är stort.
  Det är som en extra familj.

 94. Man umgås, inte bara på matchdagar.
  Man får vänner. Det är en gemenskap.

 95. Det är mäktigt
  att tillhöra nåt så stort.

 96. Alla ställer upp för varandra.
  Alla finns alltid där.

 97. Vi var i Malmö i våras.
  På hemvägen stannade vi vid en mack.

 98. Vissa plockade på sig grejer
  utan att betala.

 99. Sen åker vi. Efter tio minuter
  stannas vi av polisen.

 100. Vi väntar i fyra timmar på att de
  ska få videofilmen från macken.

 101. Vi kunde ha skvallrat för att få det
  överstökat. Det var en de ville åt.

 102. Alla höll käften.
  Det som drabbar en drabbar alla.

 103. Alla här är mina bröder.
  Så stort är det.

 104. Gruppens normer gör stor skillnad.

 105. Som en del av en religiös gemenskap
  måste man lära sig att passa in.

 106. Som en del av gruppen
  hjälper man helheten att utvecklas.

 107. Sedan påverkar gruppen människorna.
  Allt är ett kretslopp.

 108. Folk finner gemenskap
  på väldigt olika ställen.

 109. Tron är en plats, men man har alltid
  funnit gemenskap på andra ställen.

 110. Vi ingår alltid
  i nåt större än oss själva.

 111. Vi är överallt,
  men det är inte ni.

 112. För ni är djurgårdsjävlar!

 113. De flesta skulle vara mindre aktiva-

 114. -om det inte vore
  för sammanhållningen och allt annat.

 115. Så börjar kampen. Inte mellan lagen,
  utan mellan supportrarna.

 116. Vem kan skrämma den andra mest?
  Vem har mäktigast show?

 117. Djurgården rullar ut en banner och
  AIK svarar direkt med samma vapen.

 118. Det går snabbt. Samarbetet imponerar.

 119. Man vill inte bara övertyga
  motståndare och tvivlare-

 120. -utan även övertyga den egna
  församlingen om att de har valt rätt.

 121. Jag har sett det förut,
  runtom i världen.

 122. Kraftmätningen där religioner
  försöker bräcka varandra.

 123. "Titta, vad vi kan!"
  "Titta, vad vår gud kan skapa!"

 124. "Vi är mäktiga,
  för vi har rätt gud i vårt lag."

 125. Vi har en gud:
  Isidor Behrens, AIK:s grundare.

 126. Det är vår gud.
  Tack vare honom står vi här i dag.

 127. Det finns fler likheter.
  I religiösa grupper-

 128. -leds församlingen ofta
  av en präst, imam eller munk.

 129. Eller en sån här...

 130. Det här är ingen jävla söndagskyrka!
  Vi är inte Djurgården, för helvete.

 131. -Här är vi från Norra stå!
  -Här är vi från Norra stå!

 132. Titta på Karikaris läge...
  Kwame Karikari, 1-0 AIK!

 133. När målet kommer, då är det lycka.
  Man hoppar och skriker och kramas.

 134. Det är svårt att sätta ord på vad AIK
  är. Det är kärleken till klubben.

 135. Det är större än allt. Jag har inte
  barn än, så vi får se då.

 136. Men det är större än allt.

 137. När vi har knutit an till andra
  är vi lugnare.

 138. Vi är öppnare och mår bättre.
  Våra kroppar fungerar bättre.

 139. Vi kan vara kreativare.
  Vi är bättre på att lösa problem.

 140. Sånt händer oss i bra relationer.

 141. Det är stor skillnad på att se
  fotboll på tv och på plats med andra.

 142. Man ser matchen bra på tv,
  men man missar sammanhållningen.

 143. Man kan be ensam, men det känns
  annorlunda att be med andra.

 144. Jag tror att det händer nåt i hjärnan
  när man ber med andra.

 145. Det är svårt att definiera religion.

 146. I västvärlden tror vi oss ha
  en klar uppfattning om tro.

 147. Vi ser det som en personlig relation
  med en gud, en inre process.

 148. En privat dyrkan.
  Det är en märklig syn på världen.

 149. Något liknande koncept finns inte
  i resten av världen.

 150. Vi hittade på det här
  på 1500- och 1600-talen-

 151. -som en del
  av religionens privatisering.

 152. Vi sköt undan den från offentligheten
  för att skapa nationer.

 153. I religioner med andra erfarenheter
  tycker man att det är besynnerligt.

 154. I vissa traditioner
  saknas det ord för religion.

 155. Det är såpass utbrett.
  Det genomsyrar allt man gör.

 156. På jobbet, i hemmet, i politiken...
  De är oskiljbara, som gin and tonic.

 157. I västvärlden
  försökte vi sila ur ginen.

 158. Hos många är alltså själva ordet
  religion onödigt-

 159. -eftersom det är självklart
  att det gudomliga finns i allt.

 160. Det blir tydligt när jag får vara med
  på en begravningsritual i Indien.

 161. Likbålen har brunnit. I gryningen
  kommer Sudershan med sin fars aska.

 162. Trots kylan måste han hämta heligt
  vatten och lera i Gangesfloden.

 163. Ritualen som följer är detaljrik-

 164. -och måste utföras med en brahmin
  som läser verser på sanskrit.

 165. Efter ett iskallt dopp
  måste Sudershan raka av sig håret.

 166. Sen ska frukt, ris, blomblad och
  sesamfrön blandas med lera och askan.

 167. Vattnet måste rinna längs Sudershans
  armbågar. Brahmin hjälper till.

 168. Efter två timmar är riten fullbordad.
  Sudershan klär på sig varmt.

 169. Jag ska få intervjua honom.

 170. Jag vill förstå och ber honom
  förklara vad han har gjort.

 171. Vad är syftet med momenten?

 172. Han tittar på min tolk för hjälp.
  Han förstår inte.

 173. Vad vill han att jag ska säga?

 174. Jag ber honom
  förklara riterna han har utfört.

 175. Han tycker att frågan är konstig.
  Jag inser att jag gör fel.

 176. Jag närmar mig honom
  med den svenska synen:

 177. Kyrklighet tar man fram
  vid begravningar och högtider.

 178. För honom är religion lika självklart
  som namn eller nationalitet.

 179. Han har inte funderat
  på varför det är så.

 180. Intervjun blir inte av,
  men jag får ändå många svar.

 181. I samhället beter man sig på det sätt
  som anses vara bäst.

 182. Hanteringen av döda är ett tidigt
  tecken på människans natur.

 183. Vi vet att Homo sapiens är inblandad
  när vi ser folk ordna gravar.

 184. Vi lämnar inte bara de döda,
  som djuren gör.

 185. Etiskt handlande är det bästa sättet
  att fungera som samhälle.

 186. Vi är aggressiva.
  Våra hjärnor är programmerade så.

 187. Tack vare det
  kunde vi slåss om revir och få mat.

 188. Annars hade vi inte överlevt.

 189. Vi har skapat teknik
  som kan utplåna oss.

 190. Men tack vare
  våra hjärnors rationella förmåga-

 191. -förstod vi tidigt i religionens
  utveckling att vi måste behärska oss.

 192. Om vi inte högaktade andra människor,
  skulle vi förinta varandra.

 193. Så alla utvecklade en princip
  som ofta kallas den gyllene regeln:

 194. Behandla andra
  som du vill bli behandlad.

 195. Karen Armstrong hävdar att religion
  håller aggressioner i schack.

 196. Är det inte tvärtom? Religionerna
  står ju bakom mycket krig och våld.

 197. Man kan inte tala om tro
  som separat.

 198. Före modern tid
  var alla statsideologier religiösa.

 199. Folk säger att religion har orsakat
  fler krig än nån annan kraft.

 200. Det är struntprat.

 201. Alla krig orsakas av girighet
  och ängslan angående tillgångar.

 202. Eftersom staternas ideologier
  var religiösa färgade det krigen.

 203. Sedan västvärlden sekulariserades
  har vi haft två världskrig-

 204. -och nationalismen har fått
  katastrofalt våldsamma följder.

 205. I väst står religionen officiellt
  utanför politiska beslut.

 206. Men är det så? Samhället är ju byggt
  på kristna värderingar.

 207. I unga, moderna USA går religion
  och politik fortfarande hand i hand.

 208. I Washington träffar jag Lila Rose,
  debattör och opinionsbildare-

 209. -som har gudstron med i allt hon gör.

 210. Jag är katolik och stolt amerikan.

 211. Men min tro är viktigast för mig.

 212. Vi måste leva integrerat
  och se saker i deras sammanhang.

 213. Vi måste förstå att Gud, lagar
  och budord ska respekteras.

 214. Men det är meningslöst
  om vi också rättfärdigar-

 215. -dödandet
  av svaga och hjälplösa små barn.

 216. Jag gick under täckmantel för att se
  hur abortindustrin fungerar.

 217. Jag vill göra abort
  på grund av könet.

 218. Tala inte om det.

 219. Det står att du inte får göra det
  på grund av etnicitet eller kön.

 220. Lilas filmer väcker uppmärksamhet.
  Mediakarusellen snurrar i gång.

 221. -Lila Rose är hemlig aktivist...
  -Aktivisten som filmade...

 222. -Personal på Planned Parenthood...
  -22-åriga Lila Rose...

 223. -Aktivisten Lila Rose är med oss...
  -Den modigaste personen...

 224. -Här kommer Lila Rose.
  -De såg att om och om igen...

 225. Republikanerna snappar upp-

 226. -att regeringen har gett
  ekonomiskt stöd till klinikerna.

 227. Nu kan de kritisera president Obama.

 228. -Barack Obamas syn på abort...
  -Att presidenten inte vill skydda...

 229. Starka politiska krafter rör sig.

 230. Lilas arbete används
  i en presidentkampanj.

 231. Men hennes tanke var kanske bara
  att få fram sina kristna ideal.

 232. Vi har bara frihet
  att leva och göra som vi vill-

 233. -för att någon dömde någon. Någon
  skapade lagar, styre och struktur.

 234. Därmed kunde folk leva sina liv
  och uppfylla sina drömmar.

 235. Ett sådant samhälle får vi inte
  om vi låter de svagaste dödas.

 236. Religion kan även vara tröst.
  Nåt att hänga sitt hopp på.

 237. Hoppet att
  efter ett bottenlöst uselt liv-

 238. -måste det bara komma nånting bättre.

 239. Jag får ett exempel på det när
  en rikshadragare bjuder hem mig.

 240. Jag blir förvånad när han vid
  trottoaren säger att vi är framme.

 241. Religion eller kast
  har ingen betydelse för oss.

 242. Vi lever ihop i kärlek.
  Vi älskar varandra.

 243. Vi äter tillsammans. Vi turas om
  med att laga mat till varandra.

 244. Vi vill att guden ska hjälpa oss
  att vi och barnen får det bättre.

 245. Vi vill ha kärlek.
  Kärlek är viktigt för oss.

 246. Oavsett om folk är hinduer, kristna,
  sikher eller muslimer...

 247. Vi som är muslimer här
  vill ingen något ont.

 248. Människorna som bor här utgör
  ett multireligiöst kollektiv.

 249. Sammanhållningen påverkas inte
  av att man tillber olika gudar.

 250. När jag kom hit med min man
  hade jag ett spädbarn.

 251. Jag fick sex stycken till.
  Nu har jag sju barn.

 252. Min man dog i en bilolycka. Det var
  svårt, jag hade ingenstans att bo.

 253. Ingen hjälper mig. Jag försörjer oss
  genom att tigga och plocka papper.

 254. Den här kvinnan monterar ihop
  sin egen hybridreligion.

 255. Hennes liv är svårt, och sökandet
  efter andlig tröst blir viktigt.

 256. Hon tar bitar ur religionen
  som finns närmast.

 257. Det spelar inte så stor roll
  om hon ber till Kali eller Jesus.

 258. Jag går till kyrkan
  och ber till Jesus.

 259. Jag ber till guden om att han
  ska hjälpa mig med mitt liv.

 260. Jag går till kyrkan och ber.

 261. När jag får tid går jag...

 262. När jag på väg till en vän ser
  ett tempel stannar jag och ber där.

 263. Det finns ma Shitala, ma Kali...
  Och jag går även till Kalighat.

 264. När jag får tid
  går jag till Kalighat.

 265. Jag ber när jag får tid.
  Jag ber till den jag råkar se.

 266. Jag föddes till ett svårt liv,
  men det kommer att bli bättre.

 267. När jag ber till Jesus, då han
  hjälper mig i mina svårigheter.

 268. Människor söker alltid transcendens.

 269. Det söker vi i stunder när vi blir
  djupt berörda och lämnar oss själva.

 270. När vi känner att vi uppfyller
  vår mänsklighet mer än vanligt.

 271. Vi söker sådana upplevelser.
  Sådan är vår natur.

 272. Dessutom måste vi leva
  med vår dödlighet.

 273. Vi lever i vetskap om vår egen död.
  Det gör inte andra djur.

 274. Det är jobbigt.
  Och religion är som konst.

 275. Jag ser religionen som en konstform.
  Man försöker förstå-

 276. -och ge formell skönhet till något
  som vi annars inte hade märkt.

 277. Det hjälper oss. Det är en del
  av vår upplevelse av världen-

 278. -att märka att vi befinner oss
  bland saker vi inte begriper.

 279. Vi ska ju föreställa så toleranta
  nu för tiden.

 280. Men att avfärda all religion
  som strunt är obildat.

 281. Det visar stor okunskap. Jag har
  studerat religion i hela mitt liv.

 282. Alla religioner är geniala
  på sitt sätt. Alla har oerhörda djup.

 283. Vi blir ödmjuka
  av djupet i andras tro.

 284. Vi kan lära av den.
  Det är en av vår tids stora gåvor.

 285. Vi kan lära oss mer om andras tro
  än någonsin förut.

 286. Översättning: Sundqvist/Dyfverman
  www.broadcasttext.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Varför finns religion?

Avsnitt 1 av 4

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Hur och varför fungerar religion? Och hur kan den fortfarande stå stark i vårt upplysta samhälle? Tröst, kärlek, gemenskap och makt - religion kan betyda olika saker för olika människor. Vi följer med Ramkrishnu första gången han ska träffa "Den heliga modern" som lär besitta gudomliga krafter. Vi möter också den amerikanska republikanen Lila Rose som jobbar som lobbyist mot abort i Washington, och fattiga i Calcutta som söker tröst i den religion som finns till hands. Religionshistorikern Karen Armstrong resonerar kring religion som fenomen och dess betydelse. Psykologen Susan Gannt talar om hur vi människor fungerar i grupp och hur detta påverkar vår dragning till religionen.

Ämnen:
Religionskunskap > Livsfrågor
Ämnesord:
Gruppdynamik, Religion, Religion och politik, Religionshistoria, Samhällsvetenskap, Sociala relationer, Socialpsykologi, Sociologi
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola

Alla program i Himmel och jord

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaHimmel och jord

Varför finns religion?

Avsnitt 1 av 4

Vi följer med Ramkrishnu till den heliga modern. Religion kan också användas i politiska syften. Republikanen Lila Rose lobbar mot abort i USA. I Calcutta möter vi fattiga som tröstar sig med religionen. Psykologen Susan Gantt berättar om gruppdynamik. Det finns likheter mellan fotbollssupportern och religionsutövaren.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaHimmel och jord

Att hitta kärleken

Avsnitt 2 av 4

Vilken roll spelar religionen när det gäller synen på kärlek och äktenskap? Den ortodoxe juden Mendy träffade sin fru via en äktenskapsförmedlare. 25-åriga Mira lever dubbelliv i Libanon. Vi möter två katolska nunnor som älskar Jesus. Samt ser ett homosexuellt par tvingas smyga med sin kärlek i Libanon.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaHimmel och jord

Utanför

Avsnitt 3 av 4

Att ingå i en religion ger ofta en stark grupptillhörighet. Samtidigt accepterar man regler som kan utesluta andra. I Malaysia möter vi en anonym kvinna som anser att delar av islam är redskap för förtryck. Organisationen Sisters in Islam jobbar mot kvinnoförtryck. Religionshistorikern Karen Armstrong förklarar hur religiös fundamentalism uppstår.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaHimmel och jord

Jakten på lyckan

Avsnitt 4 av 4

Vad är lycka? En ung buddhistmunk menar att enda vägen till lycka och harmoni är att göra sig fri från begär, medan den katolska gospelsångerskan Shana är övertygad om att Gud tycker att hon ska njuta. Vi möter också en grupp ungdomar i Malaysia som arbetar med att hjälpa fattiga. Kan det vara en väg till lycka?

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning

Mer religionskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Lite om mänskliga rättigheter

Om rätten till religionsfrihet

Varför har människan behov av att tro? Medverkande: David Thurfjell, religionsprofessor; Syster Monika, Birgittasystrarna, Vadstena och Malin Isaksson, universitetslektor i folkrätt. Programledare: Sebastian Pawlowski och Nancy Delic.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Högtider

På bröllop med Hermela och Saron

Följ med Hermela och Saron på ett eritreanskt ortodoxt bröllop. Bröllopet börjar med en lång ceremoni i kyrkan då man sjunger psalmer varpå brudparet utbyter ringar och löften. Efter ceremonin blir det bröllopsfest för trehundra gäster. Under hela festen arrangeras uppträdanden med sång och dans. Kören som Hermela och Saron tillhör är också med och sjunger.