Titta

UR Samtiden - Skolans drivkrafter

UR Samtiden - Skolans drivkrafter

Om UR Samtiden - Skolans drivkrafter

Under temat forskning och skolutveckling talar några av Sveriges och Europas främsta forskare och inspiratörer inför rektorer och skolledare från hela landet om IT, passion som grunden för lärandet och undervisning med vetenskaplig grund. Moderator är Gunilla Söderström. Originaltitel: Skolans ledarkonvent. Inspelat i november 2012. Arrangör: Skolporten.

Till första programmet

UR Samtiden - Skolans drivkrafter : InledningDela
 1. Den här konferensen har temat
  "Forskning för skolutveckling".

 2. Jag ska säga nånting om mig själv.
  Jag heter Gunilla Söderström.

 3. Jag har varit friskolerektor,
  kommunal rektor. Jag har byggt upp-

 4. -ett chefsprogram på utbildnings-
  förvaltningen i Stockholm stad.

 5. Där jobbar jag fortfarande
  med att initiera forskningsfrågor-

 6. -och forskning runt frågor
  om chefskap och ledarskap.

 7. Den här konferensen handlar
  om forskning och skola.

 8. Vad säger forskningen och hur
  gör man? Varför har vi valt det?

 9. Vi har tittat på vad man pratar om i
  Sverige och internationellt i skolan.

 10. I Sverige pratar man mycket om
  alla reformer. Det är väl bekant.

 11. Jag vet inte hur många vi haft
  senaste åren. Vi pratar om bedömning.

 12. Vi pratar om lärarlegitimation.
  Vi pratar om globalisering.

 13. Vad har det för betydelse för skolan?

 14. Vi pratar nog en hel del också om hur
  vi får in forskningen i klassrummet-

 15. -och på rektorsexpeditionen.

 16. Den här konferensen
  kommer beröra båda delarna.

 17. Vi har lagt upp det så
  att vi har "key note speaker".

 18. Dessa kommer också sen att ha
  ett seminarium senare på dagen.

 19. Ställde ni inte frågorna under
  eller efter föreläsningen här-

 20. -så finns det möjlighet sen.

 21. Vi kommer också ha praktiker
  och forskare i samma seminarium.

 22. Teori och hur man gör i verkligheten.
  Vi kommer också visa på projekt-

 23. -när man jobbar med forskning på
  olika sätt, på ledar- och lärarnivå-

 24. -i förhållande till vad vi
  tidigare har sagt på "key noten".

 25. Vi kommer börja med att titta utåt.
  Vad händer i världen?

 26. Vi kommer sen titta inåt och vi
  kommer inåt i Sverige på ledarnivå-

 27. -men också i klassrummet och vi kom-
  mer avsluta med att se Shakespeare.

 28. Har han nånting med skol-lederi
  och organisation att göra?

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Inledning

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

"Vi står inför stora utmaningar i skolan. Det handlar både om globalisering, och nya förhållningssätt till pedagogiken i klassrummet." Moderator Gunilla Söderström, som till vardags jobbar med ledarskapsfrågor inom skolan i Stockholms stad, inleder konferensen Skolans ledarkonvent. Inspelat i november 2012. Arrangör: Skolporten.

Ämnen:
Pedagogiska frågor
Ämnesord:
Skolan, Skolutveckling, Undervisning
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Skolans drivkrafter

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolans drivkrafter

Inledning

"Vi står inför stora utmaningar i skolan. Det handlar både om globalisering, och nya förhållningssätt till pedagogiken i klassrummet." Moderator Gunilla Söderström, som till vardags jobbar med ledarskapsfrågor inom skolan i Stockholms stad, inleder konferensen Skolans ledarkonvent.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolans drivkrafter

Att leda in i det okända

Hur ska man få barnen att känna att de inte förbereder sig för livet - utan att de lever det? Richard Gerver räknas som en av de stora inspiratörerna för skolan i Storbritannien. Han menar att skolledare måste hitta tillbaka till lusten och passionen för sitt uppdrag.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolans drivkrafter

Skola på vetenskaplig grund

Tomas Kroksmark, professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan i Jönköping, menar att forskarnas resultat borde vara grunden för allt som görs i skolan. Så är det ju i andra yrken.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolans drivkrafter

Mer om skolan på vetenskaplig grund

"Vi är för slarviga med den professionella identiteten, och det är ett problem." Tomas Kroksmark, professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan i Jönköping, resonerar kring en utveckling av skolan på vetenskaplig grund och svarar på frågor från rektorer och förskolechefer.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolans drivkrafter

Att leda skolan effektivt

Det kan kännas ensamt att vara rektor. Och någonting måste till för att man ska orka med den situation man har i skolan. Psykologerna Birgitta Wiking Boman och Rocky Raber resonerar kring hur en rektor kan bygga upp en fungerande ledningsgrupp i skolan.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolans drivkrafter

Skolan och digitaliseringen

Det går knappast att klara sig i samhället i dag utan datavana. Hur ska det då vara när våra ungdomar går ut skolan? IT-strategen Jan Hylén resonerar kring användandet av IT i skolan, om styrdokument, olika typer av användande och vad forskningen säger om detta.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolans drivkrafter

Ledaren som beslutsfattare

Beslutsfattande är i centrum för allt ledarskap. Ofta kan vi stå ut med dåliga beslut, bara processen dit har varit bra, säger Mats Ericson, professor i industriell arbetsvetenskap vid Kungliga Tekniska högskolan.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolans drivkrafter

Att bedöma lärande

Att bedöma elever har varit lika självklart som att ge läxor, och det gör att man kanske inte alltid tänker på vad man gör. Men ingenting kan vara så negativt för lärandet som en dålig bedömning. Det menar Christian Lundahl, professor i pedagogik vid Karlstad universitet.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolans drivkrafter

Frågor och svar om bedömning

Att ge elever bedömningar och betyg är en av de största utmaningarna som lärare står inför. Christian Lundahl, professor i pedagogik vid Karlstad universitet och Pär Wohlin, lärare vid Victor Rydbergs gymnasium i Stockholm, svarar på frågor från rektorer och skolledare kring hur det går att utveckla bra metoder kring detta.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolans drivkrafter

Att utveckla grupper

En berättelse om ledarskap, med mycket symbolik - det kallar Kira von Knorring Nordmark sitt föredrag om ledarutveckling och att utveckla grupper i praktiken. Hon talar kring hur rektorernas roll i skolan kan utvecklas - och i sin tur utveckla lärarna, skolan och eleverna.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Skolbibliotekarien 2017

Att arbeta läsfrämjande

Hur kan man locka barn till läsning? Skolbibliotekarien kan spela en central roll i detta, menar Anne-Marie Körling, författare, lärare och Sveriges läsambassadör 2015-17. Inspelat den 24 oktober 2017 på Scandic Anglais, Stockholm. Arrangör: Kompetensteamet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - Kina

Skola i förändring

I Pisa-testet, som mäter kunskapsnivån hos 15-åringar runt om i världen, ligger kinesiska elitskolor i topp. Men nu börjar den hårt resultatinriktade pluggskolan ifrågasättas. Kinas senaste skolreform innebär att den traditionella katederundervisningen ska förändras och eleverna ska diskutera och samarbeta mer. En av förebilderna är den svenska skolan.

Fråga oss