Titta

UR Samtiden - Dela vatten

UR Samtiden - Dela vatten

Om UR Samtiden - Dela vatten

Nästan hälften av världens befolkning bor i områden där vattentillgångarna delas mellan flera länder. Några av världens mest konfliktdrabbade regioner lider också av vattenbrist. Hur man samarbetar kring vatten och delar vattentillgångar är en viktig politisk och miljömässig fråga på den globala agendan. 2013 är FN: s internationella år för vattensamarbete. Med exempel från fyra viktiga avrinningsområden adresserar detta seminarium de utmaningar och möjligheter som delade vatten för med sig. Seminariets originaltitel: Shared water - new challenges for peace and development. Inspelat i december 2012. Arrangörer: Utrikespolitiska institutet och Stockholm International Water Institute (SIWI).

Till första programmet

UR Samtiden - Dela vatten : Jordanfloden, freden och politikenDela
 1. Nu har jag nöjet
  att presentera Karin Aggestam-

 2. -som är föreståndare för
  freds- och konfliktvetenskap i Lund.

 3. Hon har jobbat mycket
  med fredsbyggande i Mellanöstern.

 4. Förhandlingar, konfliktlösning
  med mera.

 5. Hon håller även på med vattenpolitik.

 6. Hon har inte bara
  en akademisk bakgrund.

 7. Hon var även Sveriges
  högst uppsatta representant...

 8. -...vid den internationella...
  -Observatörerna i Hebron, TIPH.

 9. Hon har erfarenhet från regionen-

 10. -och ska prata om Jordanflodsområdet.

 11. Tack så mycket för introduktionen,
  Anders.

 12. Tack till organisatörerna:
  Utrikespolitiska institutet och SIWI-

 13. -och freds- och utvecklingsnätverket.

 14. Jag ska prata lite mer om politik.

 15. Jag är inte hydrolog, som Anders sa.
  Jag är ingen vattenexpert.

 16. Jag är statsvetare och håller på med
  freds- och konfliktfrågor.

 17. Min presentation
  kommer att vara en analys-

 18. -av maktpolitik och fredsbyggande.
  Så hör jag ihop med det här temat.

 19. Vattenpolitik, med andra ord-

 20. -snarare än själva teknikerna.

 21. Men även hur vattenpolitik
  kan främja eller utlösa konflikter-

 22. -och även det man har diskuterat
  om vattenkrig på senare tid.

 23. Men jag berör också hur delat vatten,
  framför allt i Jordanflodsområdet-

 24. -har en roll i fredsbyggandet.
  Jag ska fokusera på-

 25. -de två aktörerna
  Israel och palestinierna här.

 26. Jag vill även nämna ett projekt
  vid Lunds universitet.

 27. Det är ett tvärvetenskapligt projekt
  om Jordanflodsområdets vattenpolitik.

 28. Joshka Wessels som sitter där
  ingår i projektet.

 29. Vi samarbetar med Vattenbyggnad
  och Internationella relationer.

 30. Vi har väldigt spännande
  diskussioner-

 31. -om våra olika synsätt på det här.

 32. Jag ska bara nämna
  Jordanflodsområdet-

 33. -och säga nåt grundläggande
  om Jordanfloden.

 34. Som ni ser på kartan går Jordanfloden
  genom södra Libanon-

 35. -norra Israel och Golanhöjderna.

 36. Den rinner söderut
  till Genesarets sjö-

 37. -och sen längre ner till Döda havet.

 38. Den har två huvudsakliga bifloder.

 39. Yarmuk rinner upp från gränsen mellan
  Syrien och Jordanien-

 40. -och når Jordanfloden
  söder om Genesarets sjö.

 41. Sen även Zarqa
  som rinner genom Jordanien.

 42. Vi kan även se en annan sak
  på kartan.

 43. Vissa av de största underjordiska
  akvifererna delas också.

 44. Vi har kust- och bergsakvifererna.

 45. Bergsakvifererna,
  om ni kan se dem trots ljuset.

 46. Vi har den nordöstra,
  den västra och den östra akviferen.

 47. Jag ska prata mer om det senare.

 48. Inom statsvetenskapen betonar vi-

 49. -säkerhetskomplexens
  ömsesidigt beroende natur.

 50. När det handlar om Jordanflods-
  området finns det några faktorer-

 51. -som orsakar den här dynamiken-

 52. -i det som kan kallas
  vattenpolitiskt säkerhetskomplex.

 53. Först och främst kan vi se
  att strandstaterna-

 54. -har varit fiender
  under historiens gång.

 55. Ni är nog medvetna om
  vad som pågår i regionen.

 56. Det har förekommit krig
  upprepade gånger.

 57. De har haft många konflikter, framför
  allt sen staten Israel grundades.

 58. De har haft flera krig sen dess.

 59. Det är även en region med mycket
  begränsade naturliga vattenresurser.

 60. Ofta beskrivs den som
  en region eller ett flodområde-

 61. -som lider av kronisk vattenbrist.

 62. Förutom det pågår även
  en överexploatering av resurserna-

 63. -som har flera negativa
  och nedbrytande konsekvenser.

 64. Bland annat ökad försaltning.

 65. Det är även en region
  som lider av befolkningstillväxt.

 66. Den har en hög naturlig
  befolkningstillväxt.

 67. Framför allt om vi ser på Jordanien
  och de palestinska territorierna.

 68. Och om vi vill relatera det
  till ekonomisk utveckling-

 69. -så ökar det vattenbehovet
  per capita-

 70. -och ökar vattenstressen i regionen.

 71. Samtidigt saknar flodområdet-

 72. -institutionell kapacitet
  för förvaltning av vattenresurser.

 73. Det finns även andra
  problematiska faktorer och scenarier-

 74. -som framhävs
  av klimatförändringarna.

 75. Torrperioderna blir mer regelbundna-

 76. -vilket kommer att orsaka problem
  med förvaringskapacitet.

 77. Havsnivån stiger, och enligt vissa
  är vi på väg mot en katastrof.

 78. Dessutom är vatten samtidigt-

 79. -en livsviktig del
  i nationsbyggandet.

 80. Det visar även vikten av jordbruket.

 81. På sätt och vis
  är vatten och jordbruk-

 82. -grundläggande delar
  i nationsbyggandet-

 83. -i ideologiska
  och kulturella avseenden.

 84. Jag tänker på de tidigare
  kommentarerna om subventioner.

 85. Vatten är subventionerat
  i många av länderna.

 86. Men även ur
  ett inrikessäkerhetsperspektiv.

 87. Det leder till konsekvenserna-

 88. -att mycket data är hemliga
  och inte avslöjas.

 89. Det blir också problematiskt-

 90. -när det handlar om samarbete.

 91. Även om vattenanvändningen-

 92. -framför allt går till jordbruket...

 93. Upp till 70 % av vattenanvändningen
  går till jordbrukssektorn.

 94. Men om man relaterar det till BNP-

 95. -så bidrar jordbrukssektorn bara
  med några procent till BNP.

 96. Ur ekonomisk effektivitetssynpunkt
  är det också problematiskt.

 97. I går pratade vi om
  vatten- och matsäkerhet-

 98. -och relationen
  mellan de här två aspekterna.

 99. Det är inte samma sak som
  att vara självförsörjande på mat.

 100. Om vi ser på hur mycket
  Jordanien eller Israel importerar-

 101. -när det handlar om spannmål
  så är det upp till 80-90 %.

 102. Där har vi faktiskt...

 103. Vi befinner oss i det område
  där Tony Allan...

 104. ...skapade begreppet
  "virtuellt vatten".

 105. De importerar vatten
  via importen av spannmål.

 106. Matsäkerhet blir nåt annat
  än självförsörjning gällande mat.

 107. För att sammanfatta... Det här
  speglar att alla strandstaterna-

 108. -är sammankopplade
  och ömsesidigt beroende av varandra.

 109. Men det är mycket asymmetriskt-

 110. -för parterna och aktörerna
  har väldigt olika positioner-

 111. -när det handlar om sårbarhet,
  motståndskraft och anpassning.

 112. Om vi pratar om klimatförändringar så
  har flera studier gjorts om Israel.

 113. Man verkar vara ense om
  att Israel har-

 114. -en ganska bra anpassningsförmåga.

 115. Men om vi ser på palestinierna
  så är de mycket mer sårbara.

 116. De är kraftigt beroende
  av andra aktörers planer-

 117. -när det handlar om samarbete.

 118. Vattenbrist är alltså inte
  bara siffror och fakta.

 119. Det är en fråga om definition
  och hör ihop med andra aspekter-

 120. -som möjligheten
  att återvinna vatten-

 121. -återanvända vatten och skapa nytt
  vatten. Det är ett flytande begrepp.

 122. Enligt vissa forskare
  är det ett konstruerat begrepp.

 123. Vi går till konflikt/samarbetsfrågan-

 124. -som jag har ägnat mig åt.

 125. Vi kan säga att på senare tid
  har det pågått en intensiv debatt-

 126. -som kopplar ihop vattenbrist
  och ökningen av konflikter.

 127. Framför allt
  i samband med växande befolkningar.

 128. Snabb befolkningstillväxt.

 129. Framför allt i regioner
  där tilliten är väldigt låg.

 130. Låg tillit gynnar inte samarbete.

 131. Det hindrar parterna från
  att leta efter gemensamma lösningar.

 132. Det kan leda till stora problem.

 133. Jordanflodsområdet nämns ofta
  som ett exempel på det här.

 134. Vi hörde om kriget 1967 tidigare.

 135. Vissa har pekat på
  att det är ett bra exempel-

 136. -på hur vatten var
  en utlösande faktor bakom kriget.

 137. Men många senare studier
  och analyser har pekat på motsatsen.

 138. Det var inte en utlösande faktor-

 139. -men krigets konsekvenser
  var allvarliga-

 140. -framför allt det faktum
  att Israel ockuperade Golanhöjderna.

 141. Genom det fick de en position
  som låg mer uppströms.

 142. Det påverkade maktbalansen.

 143. Men på 1990-talet handlade det mesta
  om vattenkrig och varningar för det.

 144. Flera av FN:s generaldirektörer sa-

 145. -att nästa Mellanösternkrig
  skulle handla om vatten.

 146. Boutros Boutros-Ghali och Kofi Annan
  kom med det påståendet-

 147. -och det gjorde även Världsbanken.

 148. Men efter ett par år
  mobiliserade den akademiska världen.

 149. Anders har skrivit mycket om det här
  bland många andra.

 150. Det visade tydligt
  med hjälp av långa historiska...

 151. ...och många fallstudier att det är
  en mycket svag empirisk slutsats.

 152. Det finns väldigt lite bevis för-

 153. -att vatten orsakar vattenkrig.

 154. Snarare motsatsen.
  Det främjar samarbete.

 155. Från att prata om vattenkrig
  och "ropa varg-syndromet"-

 156. -började många i samband
  med fredsprocessen prata om vatten-

 157. -som den katalysator
  som ledde till fred i Mellanöstern.

 158. Det här blev även ett lovande...

 159. ...område
  för internationella bidragsgivare.

 160. När fredsprocessen inleddes såg vi
  i den mångsidiga organisationen-

 161. -att det fanns en grupp inom den
  som jobbade just med vatten.

 162. Arbetsgruppen prioriterade vatten.

 163. Det öppnade upp för
  internationella bidragsgivare-

 164. -och det syns tydligt
  på de palestinska territorierna-

 165. -i och med
  att vattenprojekt prioriteras.

 166. Om vi går vidare till... Hoppsan.

 167. Vi ska se resultatet av vatten-
  förhandlingarna under 1990-talet.

 168. Man kan säga
  att det var tre eller två avtal-

 169. -som handlade om vatten.

 170. Fredsavtalet
  mellan Israel och Jordanien 1994.

 171. Det fokuserade mycket
  på framför allt dagvatten-

 172. -till skillnad från Israel-PLO-
  avtalet som rörde grundvatten.

 173. I Israel och Jordaniens fredsavtal-

 174. -pratar man mycket om
  vattenfördelning-

 175. -och hur parterna kan
  fördela och handla med vatten-

 176. -vid olika tider på året.

 177. Det fanns även artiklar om förvaring,
  samarbete och vattenkvalitet.

 178. Men på senare tid, och vi får kanske
  höra mer om det i en kommentar-

 179. -med de oklarheter som finns
  i avtalet angående rätt fördelning...

 180. Den termen ville Jordanien
  ha med i fredsavtalet.

 181. Israel samtyckte till det-

 182. -men undvek att precisera
  exakt vad rätt fördelning betydde.

 183. Det är fortfarande en sak
  som leder till misstro i avtal-

 184. -liksom problemen med vattenhandel
  som vi har sett.

 185. Ibland har Israel befunnit sig
  i den breda politiska organisationen-

 186. -och ibland har de hotat med
  att inte leverera och fördela-

 187. -det man har kommit överens om.

 188. Om vi ser på avtalet
  mellan Israel och PLO.

 189. Det innehöll erkännandet från
  Israels och organisationens sida.

 190. Det nämner att vatten är
  ett viktigt samarbetsområde.

 191. Det efterlyser
  en vattenöverenskommelse.

 192. Det relaterar vatten till ekonomisk
  utveckling men i vaga ordalag.

 193. Det preciserar inte
  och säger inget om vattenrätt i sig.

 194. Men senare,
  i interimsavtalet från 1995-

 195. -enades parterna om mycket mer
  detaljerade former av samarbete.

 196. Det är viktigt att i stället för
  att använda den vanliga termen-

 197. -Osloavtalet från 1995...
  Det är viktigt att betona-

 198. -att det skulle vara ett interims-
  avtal under en tidsperiod på fem år.

 199. Det parterna kom överens om var-

 200. -att koordinera resurserna
  för vattenförvaltning-

 201. -och avloppsnäten och att övervaka.

 202. Det skulle göras i gemensamma team.

 203. De skulle övervaka
  och se till att besluten efterlevdes.

 204. Det beslutades i DOP.

 205. Ursäkta, i interimsavtalet.

 206. Interimsavtalet nämnde
  palestinska vattenrättigheter-

 207. -och det var första gången Israel
  erkände att palestinierna hade det-

 208. -även om det saknades detaljer
  om rättvisa, fördelning och liknande.

 209. Det fokuserade snarare på skapandet
  av ytterligare vattentillgångar.

 210. Framför allt
  i samband med den östra akviferen.

 211. Där kommer internationella
  bidragsgivare in i bilden.

 212. Man kan säga att ansvaret för-

 213. -att utveckla och skapa
  vattentillgångar för palestinierna-

 214. -flyttades över till palestinierna
  med hjälp av bidragsgivarna-

 215. -för att förbättra vattenkvaliteten
  och andelen i den östra akviferen-

 216. -som har problem med försaltning.

 217. Det har varit många diskussioner
  om mängden som avtalades-

 218. -hur realistisk den var i slutändan-

 219. -och hur man kom på siffran.
  Man kan sammanfatta det med-

 220. -att Israel behåller taget om
  det mesta av vattentillgångarna-

 221. -och på Västbanken
  använder de upp till 80-85 %-

 222. -av alla vattentillgångar
  från akvifererna på Västbanken.

 223. Palestinierna använder
  omkring 15-18 %.

 224. Israel fortsätter att vara leverantör
  och palestinierna köpare.

 225. Därför hävdar vissa forskare-

 226. -att väldigt lite har förändrats
  i fredsprocessen med det här avtalet.

 227. Vissa hävdar, till exempel Jan Selby,
  att det här är herravälde-

 228. -som är utklätt till samarbete
  i Mellanösterns organisation.

 229. Det är där jag kommer in-

 230. -och går in på
  fredsbyggandelitteraturen.

 231. Man kan dra vissa paralleller-

 232. -från fredsbyggandets antaganden.

 233. Många har betonat en funktionalistisk
  syn på vattensamarbete.

 234. Det är ofta ett tekniskt samtal.

 235. Man försöker hitta tekniska lösningar
  för att förbättra vattenkvaliteten-

 236. -och skapa större tillgång.

 237. Det här hamnar inom det område-

 238. -som på många sätt har blivit planen-

 239. -för liberalt fredsbyggande
  i många olika regioner.

 240. Antagandena finns i flera regioner.

 241. Många konflikter,
  inte bara vattenkonflikter-

 242. -ramas in och anses vara-

 243. -sammanfallande stater,
  ömtåliga stater-

 244. -som i slutändan måste lösas genom
  att man förbättrar institutionerna.

 245. Olika tekniska lösningar.

 246. Ofta är de väldigt hierarkiska.

 247. Trots att fredsbyggande
  faktiskt innehåller-

 248. -en övergripande kunskap-

 249. -så hävdar man ofta att statsbyggande
  är samma sak som fredsbyggande.

 250. Det handlar om att förbättra
  moderna stater och institutioner.

 251. Det borde vara den liberala staten,
  för den liberala staten, antar man-

 252. -är mycket fredligare
  än den illiberala.

 253. Därför är det den
  som ska vårdas och stöttas.

 254. Det kan göras via ekonomiskt
  och regionalt samarbete.

 255. Det skulle göra staterna fredligare
  och mer ekonomiskt välmående.

 256. Det här är naturligtvis
  laddade politiska antaganden.

 257. Men om vi ser på
  fredsbyggandets metoder-

 258. -så lägger vi märke till att det
  har skett en professionalisering-

 259. -och ett försök att avpolitisera
  mycket av fredsbyggandets metoder-

 260. -genom att jobba för
  mer tekniska hjälpmedel.

 261. Man ser det här ganska ofta.
  Fokus på institutionell kapacitet.

 262. Vi har olika modeller av SSR och DDR:
  Security Sector Reforms-

 263. -och Demobilization,
  Demilitarization and Reforms.

 264. Modellerna används i hela världen.

 265. Det finns ett universellt antagande
  att de funkar överallt.

 266. Det utnyttjar det man anser vara
  en teknokratisk syn på fredsbyggande.

 267. Roger Mac Ginty, en berömd
  brittisk fredsforskare, skulle hävda-

 268. -att fredsbyggandet faktiskt har fått
  en teknokratisk inriktning-

 269. -där experter, eliten,
  har en väldigt viktig roll.

 270. Ofta kan mer deltagande engagemang-

 271. -ses som mer problematiskt.
  Det är väldigt hierarkiskt.

 272. I fredsprocessen i Mellanöstern
  ser vi-

 273. -att den handlade mycket
  om liberal fred.

 274. Det ska finnas vatten,
  ekonomisk utveckling-

 275. -och fokus på tekniska lösningar.

 276. Det gav de internationella
  bidragsgivarna en logisk grund för-

 277. -att stötta vattenprojektet
  med generösa bidrag.

 278. 10-15 % av hjälpen som
  den palestinska myndigheten har fått-

 279. -har gått till avloppsvatten och
  annan vattenrelaterad infrastruktur.

 280. Vattenorganisationen fokuserar även
  på dålig förvaltning.

 281. Det handlar om
  att hitta tekniska lösningar på den.

 282. Att förbättra vattenkvaliteten
  och så vidare.

 283. Men konsekvenserna av det är att
  om man använder en universell plan-

 284. -så brukar man förbise
  den lokala vattensituationen.

 285. Vissa av projekten har fått
  väldigt kontraproduktiva resultat.

 286. Det har inte varit medvetet.
  Man har haft goda avsikter.

 287. Men genom att förbise
  den lokala miljön-

 288. -så har man i vissa fall
  skapat mer problem än förbättringar.

 289. Det medför att man måste erkänna-

 290. -att det är viktigt med expertis.
  Då kommer man in på politik igen.

 291. Det är även viktigt
  med lokalt ägande.

 292. Många som jobbar
  med utvecklingsfrågor vet vikten av-

 293. -att projekt är lokalt förankrade-

 294. -och att de är lyhörda för området.

 295. Lokalt ägande är oerhört viktigt.

 296. För att gå vidare...
  - Anders? Fem minuter kvar.

 297. Jag vill använda
  de sista fem minuterna-

 298. -till att säga nåt
  för att sammanfatta.

 299. Man har prioriterat
  att betona tekniska lösningar-

 300. -och förbisett vattenrättigheter
  eftersom politiken blandar sig i då.

 301. Det har fått flera konsekvenser.

 302. Bland annat har man rört sig bort
  från frågor om rättvisa.

 303. Israel har hela tiden hävdat
  att de här frågorna ska behandlas-

 304. -i de slutliga förhandlingarna.

 305. Därför betonar jag att det skulle
  vara en interimsperiod på fem år.

 306. Sen skulle såna här frågor behandlas.
  Men nu är det 2012-

 307. -och vi ligger väldigt långt efter.

 308. Interimsperioden har på nåt sätt
  blivit en mer permanent situation.

 309. Det är problematiskt.

 310. Den andra aspekten är
  att det har lett till-

 311. -att man tar bort politiken från
  fredsbyggandet. Det medför problem.

 312. Fredsbyggandet är i slutändan
  en mycket politisk process.

 313. Ofta polemisk,
  och det måste erkännas.

 314. Men att betona att man försöker
  avsäkerhetisera vattenkonflikter-

 315. -för att normalisera politiken,
  låter som ett bra argument.

 316. Problemet är
  att om man normaliserar nåt...

 317. Palestinierna lever fortfarande
  under ockupation-

 318. -trots att många strategier för
  vattensamarbete och fredsbyggande-

 319. -hör ihop med strategier-

 320. -som passar en efterkonfliktsfas.

 321. Men de palestinska territorierna
  är inte i en efterkonfliktsfas.

 322. Det här stämmer inte överens,
  och det måste man erkänna.

 323. Problemet med
  att stärka institutioner-

 324. -i det som blev
  en lång interimsperiod-

 325. -är att det i stället för att stärka
  den palestinska vattenmyndigheten-

 326. -har hämmat vissa delar
  av deras myndighet.

 327. Vattenmyndigheten har övervakat-

 328. -många bidragsfinansierade projekt.

 329. Samtidigt vet vi att
  den palestinska vattenförvaltningen-

 330. -är decentraliserad.

 331. Man kan inte bara prata om vattenkrig
  eller konflikter mellan stater.

 332. Det finns många lokala konflikter
  och spänningar mellan palestinier-

 333. -som beror på
  motsägelsefulla mål och syften.

 334. Problemet med såna här vattenprojekt-

 335. -är att organisationer
  söker finansiering-

 336. -både för vattenprojekt
  och andra projekt.

 337. De följer dagordningar som ofta,
  med enkla ord-

 338. -inte utarbetats på plats
  utan kanske i Bryssel-

 339. -där man måste anpassa sina behov,
  strategier och lösningar-

 340. -efter ramar
  som är bestämda nån annanstans.

 341. Snarare än att öka de lokala
  frivilligorganisationernas samarbete-

 342. -så har det ökat konkurrensen.

 343. Ibland har det även splittrat
  lokala frivilligorganisationer.

 344. Alla konkurrerar om finansiering.

 345. Det här problemet finns överallt
  och inte bara i Mellanöstern.

 346. Det kan öka konkurrensen
  mellan frivilligorganisationer.

 347. Det här betonar
  de lokala konflikterna.

 348. Palestiniernas vattenförvaltning
  är väldigt decentraliserad.

 349. Det här har faktiskt lett till
  att i vissa områden-

 350. -har den lokala vattenförvaltningens
  självbestämmande minskat.

 351. Jag vill till slut säga nåt om
  maktasymmetri och hydrohegemoni.

 352. Man måste inse och erkänna det.

 353. Israel har i förhållande till
  både Jordanien och palestinierna-

 354. -en stark position.

 355. När man är hydrohegemon
  kan man även ägna sig åt-

 356. -många olika alternativ.

 357. Vi pratar ofta om det bästa
  alternativet till ett avtal-

 358. -för att se vad parterna kan enas om.

 359. Israel har uppenbarligen
  många olika alternativ.

 360. Motivationen till att kompromissa
  ser annorlunda ut för dem.

 361. Tack så mycket för uppmärksamheten.

 362. Tack så mycket för att du förde in
  fredsbyggandet i diskussionen.

 363. Vi börjar med en fråga här borta.

 364. Tack för den intressanta
  presentationen.

 365. Jag vill bara
  komma med en observation.

 366. Den handlar om avutveckling.

 367. I en globaliserad värld
  är utveckling modeordet.

 368. Allt som handlar om
  utvecklingens gränser-

 369. -är nåt som kommer att
  trappa upp konflikten ytterligare.

 370. Alla gränsöverskridande kontroverser
  i hela världen-

 371. -när det gäller marknader,
  en hegemonisk ståndpunkt-

 372. -eller resurser...
  Resurserna är extremt viktiga.

 373. Hur begränsar man utvecklingen?
  Om man gör det löser man konflikten.

 374. Det är livsviktigt,
  men hur gör man det?

 375. Det är extremt... Det är upprörande.

 376. Vi tar den andra på en gång.
  Den är här.

 377. Jag kommer från Svenska kommittén
  för Vietnam, Laos och Kambodja.

 378. Professor Aggestam, du betonar-

 379. -världens största
  vattenförvaltningsproblem.

 380. Det nämndes även
  av professor Swain.

 381. Han betonade, liksom SIDA,
  problemet med vattenkvalitet.

 382. Rent vatten leder till
  att fem miljoner människor dör.

 383. Det är ett stort problem,
  men det största problemet-

 384. -det största vattenförvaltnings-
  problemet finns i ett annat område.

 385. I Mellanöstern har vi det enda-

 386. -nästan perfekt fungerande systemet
  inom det området.

 387. Det är ett viktigt problem som blir
  än viktigare vid klimatförändringar.

 388. Det har att göra med vatten-
  förvaltning vid bevattningsjordbruk.

 389. Det är världens mest slösaktiga
  vattenanvändning.

 390. Bara ett land har ett utmärkt system-

 391. -för bevattningsförvaltning.
  De använder avloppsvatten.

 392. De renar det och använder det
  i bevattningsjordbruk.

 393. Det är Israel.

 394. Det kommer att behövas enormt stora
  investeringar i framtiden-

 395. -i förvaltning
  av bevattningsjordbruk.

 396. I Sverige har vi inget
  bevattningsjordbruk.

 397. Vi struntar i det och belyser
  problemet med rent vatten.

 398. Man måste investera miljarder
  i bevattningsjordbruk-

 399. -och använda sig
  av Israels erfarenhet.

 400. Tack. - Karin?

 401. Tack så mycket.

 402. När vi pratar om utveckling,
  avutveckling och resurser-

 403. -och att hitta metoder
  och strategier...

 404. Ibland får jag frågan om hur parterna
  i Mellanöstern ska lösa sina problem.

 405. Det har att göra med samma sak.

 406. Jag skulle inte vara här om jag hade
  en övergripande lösning på problemet.

 407. Om man utgår från fredsbyggande.

 408. Jag tror att vi måste
  reflektera kritiskt över-

 409. -det som pågår runtom i världen
  när det gäller fredsbyggande.

 410. Vi pratade mycket om nexus i går.

 411. I dag har vi en nexus
  mellan säkerhet, utveckling-

 412. -och även vattenresurser och fred.
  Allt hör ihop i dag.

 413. Det pågår mycket social
  ingenjörskonst kring de här idéerna.

 414. Den kritiska analysen här har
  efterfrågat ett ödmjukare synsätt.

 415. Jag tror inte att vi har...

 416. Jag tror inte att man kan lösa allt
  med en universell plan.

 417. Om du är ute efter en plan-

 418. -så kan jag inte komma med nån sån.

 419. När det gäller bevattning,
  jordbruk och teknik-

 420. -så är det naturligtvis
  extremt viktigt.

 421. Problemet har att göra med
  klimatförändringar-

 422. -och handlar om säkerhetisering.

 423. Som du sa finns det
  många tillfällen och möjligheter.

 424. Israel återanvänder 70-80 %
  på ett mycket framgångsrikt sätt.

 425. De har olika system
  för avloppsvatten.

 426. Men det handlar även om
  säkerhetisering.

 427. Till exempel Jordanien... Man måste
  återigen erkänna asymmetrin.

 428. Det är en enorm teknisk,
  politisk och ekonomisk asymmetri-

 429. -mellan Jordanien och Israel.

 430. Om Jordanien förlitade sig på Israel-

 431. -i den här politiska situationen,
  så skulle de vara väldigt beroende.

 432. Om det handlar om säkerhetisering-

 433. -så blir Jordanien sårbara av
  att vara beroende av Israel.

 434. Till exempel har man pratat om hur
  man kan samarbeta vid avsaltning.

 435. Även palestinierna har haft förbehåll
  eftersom de blir beroende av Israel.

 436. Politiken måste tas med, även om
  det finns många tekniska möjligheter.

 437. Politiken förklarar grunden till det-

 438. -och varför optimala resultat
  inte nås-

 439. -trots att vi har teknikerna och det
  finns bidragsgivare som hjälper till.

 440. Man måste ta med politiken för att
  skapa nåt hållbart. Titta på Gaza.

 441. Det har kommit in så mycket pengar,
  men det räcker med ett bombattentat-

 442. -så blir det...

 443. Anläggningarna förstörs.
  Man måste ta med politiken-

 444. -och erkänna förutsättningarna för
  att tekniska lösningar ska frodas.

 445. Tack så mycket, Karin.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Jordanfloden, freden och politiken

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Jordanfloden gränsar till fem länder och har i årtionden varit en källa till konflikt. Få ställen på jorden har så akut vattenbrist som länderna i Mellanöstern. Jordan är regionens viktigaste sötvattenstag och längs floden finns ömsesidigt beroende och samtidigt väldigt olika förutsättningar i sårbarhet och motståndskraft. Det är för mycket fokus på tekniska lösningar och modeller formade i Bryssel istället för i den lokala verkligheten, menar Karin Aggestam, föreståndare för freds- och konfliktforskning vid Lunds universitet. Hon menar att man bör lyfta den politiska aspekten för att få hållbara lösningar. Inspelat i december 2012. Arrangörer: Utrikespolitiska institutet och SIWI.

Ämnen:
Geografi > Asien, Geografi > Naturresurser, varor och tjänster, Samhällskunskap > Politik och statskunskap
Ämnesord:
Ekonomisk geologi, Geologi, Jordan, Mellanöstern, Naturvetenskap, Vattenförekomster, Vattenförsörjning
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Dela vatten

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Dela vatten

Delat vatten - utmaningar för fred och utveckling

Det internationella samarbetet kring vatten är centralt och måste utvecklas ytterligare. Det menar Ashok Swain, professor i freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet. 145 av jordens länder delar floder och andra vattentillgångar och förutom att politiska och ekonomiska förutsättningar påverkar så har klimatförändringarna blivit en allt viktigare fråga.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Dela vatten

Jordanfloden, freden och politiken

Jordanfloden gränsar till fem länder och har varit en källa till konflikt i årtionden. Längs floden finns ömsesidigt beroende och samtidigt väldigt olika förutsättningar i sårbarhet och motståndskraft. Karin Aggestam, föreståndare för freds- och konfliktforskning vid Lunds universitet, menar att det är för mycket fokus på tekniska lösningar och modeller formade i Bryssel istället för i den lokala verkligheten.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Dela vatten

Nilens utmaningar

Nilen är den 667 mil långa pulsådern för elva afrikanska länder som under många år förhandlat om hur vattnet i Nilen ska fördelas. Ana Cascao, programansvarig på Stockholm International Water Institute (SIWI), berättar om diskussionerna och utvecklingen kring fred, säkerhet, jordbruk och andra nationella och internationella intressen.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Dela vatten

Kaveri - samarbete i Indien

Janakarajan Srinivasan är professor vid Madras Institute of Development Studies i Indien och initiativtagare till Cauvery Family, en grupp startad av bönder och akademiker för att nå en vänskaplig lösning på tvisten kring Kaverifloden. Han berättar om erfarenheterna av att försöka lösa de mångåriga vattentvisterna kring Kaveri.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Dela vatten

Okavango och miljön i Botswana

Okavango är Afrikas fjärde längsta flod och en av de minst utvecklade. Den rinner genom tre länder och har världens största inre delta. Okavangodeltat är ett komplext system som är känsligt för störningar. I utvecklingen måste man balansera vatten- och energibehov och miljöhänsyn, berättar Anton Earle, chef för kapacitetsbyggande vid Stockholm International Water Institute (SIWI).

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Dela vatten

Panelsamtal

Konflikter och samarbeten kring vattentillgångar kan existera samtidigt. Konflikter uppmärksammar viktiga frågor men samtidigt är samarbete nödvändigt. Panelsamtal med Naho Mirumachi, forskare vid King’s College, Klas Sandström, vatten- och miljöspecialist, och Munqeth Mehyar, Jordens vänner Mellanöstern. Moderator: Torgny Holmgren, vd för SIWI.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & geografi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Samiska veckan 2014

Laponias förvaltning med lokalt perspektiv

Åsa Nordin, verksamhetschef för världsarvet Laponia, berättar om Laponia och förutsättningarna som krävdes för att Unesco skulle klassa det som världsarv: samerna och samisk kultur skulle tydligt inkluderas. Inspelat 6 mars på Lars Thomasson-symposiet på Västerbottens museum i Umeå. Arrangör: Vaartoe/Cesam.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - Kina

Goda grannar?

I 40 år har Kina bråkat med grannländerna om ö-grupper i Syd- och Östkinesiska havet. Kina anser att hela Sydkinesiska havet med gasfyndigheter tillhör landet. Diaoyu-öarna utanför Taiwan som hålls av Japan gör också Kina anspråk på. Linus Hagström från Utrikespolitiska institutet menar att konflikten med Japan används för att skapa sammanhållning i Kina och uppslutning bakom kommunistpartiet.

Fråga oss