Titta

UR Samtiden - Dela vatten

UR Samtiden - Dela vatten

Om UR Samtiden - Dela vatten

Nästan hälften av världens befolkning bor i områden där vattentillgångarna delas mellan flera länder. Några av världens mest konfliktdrabbade regioner lider också av vattenbrist. Hur man samarbetar kring vatten och delar vattentillgångar är en viktig politisk och miljömässig fråga på den globala agendan. 2013 är FN: s internationella år för vattensamarbete. Med exempel från fyra viktiga avrinningsområden adresserar detta seminarium de utmaningar och möjligheter som delade vatten för med sig. Seminariets originaltitel: Shared water - new challenges for peace and development. Inspelat i december 2012. Arrangörer: Utrikespolitiska institutet och Stockholm International Water Institute (SIWI).

Till första programmet

UR Samtiden - Dela vatten : Kaveri - samarbete i IndienDela
 1. Det är ett nöje att presentera-

 2. -professor Srinivasan Janakarajan-

 3. -som är professor vid institutet för
  utvecklingsstudier i Madras i Indien.

 4. Han är ekonom
  och ordförande för Saciwaters-

 5. -ett sydasiatiskt konsortium
  för tvärvetenskapliga vattenstudier.

 6. Han startade även Cauvery Family
  2003.

 7. Projektet sammanförde bönder
  i Karnataka och Tamil Nadu.

 8. Han ska tala
  om konflikten mellan delstater-

 9. -som existerar kring floden Kaveri.

 10. -Varsågod.
  -Tack.

 11. Jag ska börja med
  att ta upp anpassning.

 12. När jag reste hemifrån
  var det runt 30 grader varmt.

 13. Nu är det minus 15.

 14. Och min kropp vägrar att anpassa sig,
  så jag har blivit förkyld.

 15. Så ni får ursäkta
  om jag hostar lite då och då.

 16. Med det sagt-

 17. -tänker jag inte diskutera
  konflikterna som sådana.

 18. Mycket har redan sagts vad gäller...

 19. ...vattenkonflikter över gränser.

 20. Även om jag tar upp konflikten
  mellan Karnataka och Tamil Nadu-

 21. -de två delstater som är osams-

 22. -går jag hellre i detalj in på
  vad förhandlingarna innebär.

 23. Vi har pratat om dialogerna
  och om att man börjar förhandla-

 24. -och löser dispyterna eller
  konflikterna. Men hur gör man?

 25. Det här har gjort mig impopulär
  på mitt eget institut.

 26. Jag är utvecklingsekonom, men jag
  gör gärna saker utanför mitt område.

 27. Jag gör alla möjliga saker,
  så jag är lite av en mångsysslare.

 28. Jag är impopulär
  eftersom jag sammanför-

 29. -jordbrukare och berörda parter.

 30. Jag har forskat kring hur
  man faktiskt kan göra det här.

 31. Jag började med det 1997,
  och 2003 kom jag på idén-

 32. -som sen gav upphov
  till Cauvery Family.

 33. Varför gör vi då det här?
  Jo, vi vill få perspektiv på-

 34. -dialogen mellan de berörda parterna.

 35. Vi pratar mycket om den,
  men vi måste veta vad den betyder-

 36. -och analysera hur social dialog
  kan påverka lösningen.

 37. Påverkar den alls?

 38. Hur svårt är det att hålla tempot i
  dialogen? Det krävs mer än ett möte.

 39. Man kan låta alla berörda parter
  samlas och prata en dag.

 40. Men man måste se till
  att det även fortsätter.

 41. Kan en sån dialog vara självständig
  från lösningsmekanismerna?

 42. Kan det vara
  en helt självständig process-

 43. -eller bör den utgöra en del
  av den institutionella processen?

 44. Och hur långt kan dialogen ta oss
  mot en situation där alla vinner?

 45. I en situation där nån förlorar
  så slåss man.

 46. Nån vinner och nån förlorar.

 47. Men meningen med dialogen är
  att alla parter ska kunna vinna.

 48. Det här vill jag prata om.

 49. Med Cauvery Family
  har vi lärt oss mycket.

 50. Men tro inte att jag har löst
  konflikten, för det har jag inte.

 51. Ni ska få se hur
  vattensituationen i Indien ser ut.

 52. Här är utvecklingen
  från 1951 och fram till 2050.

 53. 2001 var Indiens befolkning
  1,027 miljarder-

 54. -och 2050
  förväntas den ligga på 1,4 miljarder.

 55. Och mängden
  tillgängligt ytvatten har sjunkit-

 56. -från 5 410 kubikmeter till 1 451-

 57. -men det som går att använda
  är ännu mindre.

 58. Från 1 911 kubikmeter till 421.

 59. Här ser vi hur det är
  i jämförelse med industriländerna.

 60. Det här är
  vattenanvändningen i i-länderna.

 61. De högsta siffrorna ligger på
  25 000 kubikmeter per person.

 62. Det minsta är 1 700.

 63. I Indien är siffran 421 kubikmeter.
  Så ser det ut i regionen-

 64. -och då är det inte konstigt att
  vattenanvändningen skapar konflikt.

 65. Vad menar vi då
  med dialog mellan berörda parter?

 66. Det är en plattform där alla
  berörda parter kan möta varandra-

 67. -men det är lättare sagt än gjort,
  för de är ju i konflikt med varandra.

 68. När ett samhälle utvecklas...

 69. När man säger att...

 70. Jag poängterade
  i den tidigare presentationen-

 71. -att utveckling medför konflikter.

 72. Men kan utveckling vara
  en ändlös process?

 73. Finns det begränsningar på
  utveckling? Om det inte gör det...

 74. ...är konflikter oundvikliga,
  och då måste vi vara försiktiga.

 75. Vi måste ta itu med
  och försöka lösa dem.

 76. Men det är viktigt
  att första bristen.

 77. Beror bristen på marknaden
  eller att vi använder för mycket?

 78. Det är viktigt att veta
  i en allt mer globaliserad värld.

 79. Dialogen är mer ett utbyte av tankar-

 80. -för att förstå vad de olika parterna
  har att vinna och förlora.

 81. Det gäller att titta på både vinst
  och förlust och inte bara det ena.

 82. Och det är bara
  en konsultativ process.

 83. I dialogen finns inte utrymme
  för individualistiska åsikter.

 84. Prata inte
  om ditt land eller din delstat.

 85. Man måste vara beredd
  att överge sin utgångsposition.

 86. Så dialogen kommer ingenvart-

 87. -om parterna håller fast
  vid sina utgångspositioner.

 88. Om jag håller fast vid att jag vill
  ha så här mycket vatten går det inte.

 89. Man måste kompromissa,
  annars blir det ingen dialog.

 90. Men man kan använda resurser på ett
  hållbart och rätt konfliktfritt sätt-

 91. -med hjälp av
  lagar och institutioner-

 92. -om lagarna är bra
  och går att tillämpa.

 93. Då kan det gå att nå en jämvikt
  mellan tillgång och efterfrågan.

 94. Men i en situation där
  institutionerna misslyckas-

 95. -jag brukar säga
  "när allt misslyckas"-

 96. -och inte heller lagar och juridik
  kan avhjälpa situationen-

 97. -hur gör man då
  för att undvika en explosiv konflikt?

 98. Det är därför man pratar om dialoger-

 99. -där de berörda parterna kan mötas.

 100. Vad kan man då uppnå
  med de här dialogerna?

 101. Konflikter behöver inte vara
  negativa, tvärtemot vad vi tror.

 102. De kan leda till förändringar
  och till nya möjligheter-

 103. -och i slutändan bli nåt positivt.

 104. Det måste vi ha i åtanke.

 105. En dialog kring användningen av
  naturresurser är det enda sättet-

 106. -att hantera den ineffektiva
  traditionella hanteringen.

 107. Det här måste man inse.

 108. Kan dialog mellan parterna alltid
  användas? Nej, jag tror inte det.

 109. Jag tror att det behöver finnas
  en hotande kris.

 110. För 30 år sen fanns till exempel
  inget Nile Basin Initiative.

 111. Man talade inte om vattenkonflikter.

 112. Nu pratar vi om det väldigt mycket
  på fantastiska seminarier.

 113. Vi pratar om viktiga frågor-

 114. -eftersom vi nu ställs inför kriser-

 115. -som har med vatten att göra.

 116. Så dialogen med parterna
  kan bära frukt-

 117. -om man redan
  har nått en viss krisnivå.

 118. Men om det inte finns en kris
  kommer ingen att vara intresserad.

 119. Fundera på den här teorin.

 120. Individuell och kollektiv
  rationalitet går inte alltid ihop.

 121. En person ser nåt som sin resurs
  och vill gärna använda den.

 122. Men vi har hållbarheten att tänka på.

 123. Så när individuell och
  kollektiv rationalitet inte går ihop-

 124. -uppstår en konflikt, och det händer
  vid gränsöverskrivande vatten.

 125. Om man går in på spelteori-

 126. -och tittar på fångarnas dilemma-

 127. -så existerar dilemmat eftersom
  fångarna saknar information.

 128. Informationsflödet mellan
  de olika parterna och länderna-

 129. -finns inte - det har stoppats.

 130. Men om man
  får i gång informationsflödet-

 131. -har man chansen
  att göra konflikten mindre intensiv.

 132. Man kanske inte kan lösa den,
  men man kan mildra den.

 133. Det här visar hur jag
  vill karakterisera situationen.

 134. Jag använder Thompsons kulturteori
  och ett klassiskt fall.

 135. Samhället kan delas in
  i tre eller fyra olika grupper.

 136. Den första är vattenförvaltarna,
  hydrokraterna.

 137. De är hierarkiska,
  populistiska och korrupta.

 138. Det är så jag skulle karakterisera
  dem, och det är sant.

 139. Vi behöver inte försöka bortse
  från detta faktum.

 140. Sen har vi den andra aktören,
  marknaden.

 141. Den är väldigt
  lönsam, motiverad, sekteristisk...

 142. ...och bryr sig inte över huvud taget
  om ekologi eller miljö.

 143. Den jobbar bara för ägarna -
  inte alls för folket.

 144. Men det finns en stark koppling
  mellan de två nämnda grupperna.

 145. Vattenförvaltarna och marknaderna
  kommer bra överens.

 146. Längst ner ser ni aktivisterna,
  folk som är som vi.

 147. Vi åstadkommer mycket,
  vi pratar om det-

 148. -träffas och samarbetar, skriver
  om det och sprider budskapet.

 149. Men tyvärr nöjer vi oss där.
  När jag gjort så mycket-

 150. -kände jag att jag ville gå längre,
  och då blev jag impopulär.

 151. Aktivisterna måste
  skapa samarbeten med andra.

 152. Sen har vi personen
  mellan de här tre aktörerna.

 153. Det är jordbrukarna,
  de vanliga människorna.

 154. De lider, flyr eller dör.

 155. Det har lett till en rad av
  vattenkonflikter. Så börjar de.

 156. Om man tittar på
  olika vattenkonflikter-

 157. -kommer man se att det är så.

 158. Vad är det då som har
  givit upphov till den här dialogen?

 159. En orsak är alltså att existerande
  institutionella mekanismer-

 160. -inte har lyckats skapa en balans.

 161. I Indien, där konflikten gäller
  två delstater i samma land-

 162. -har den pågått i årtionden, och man
  har fortfarande ingen lösning.

 163. Det finns nåt
  som kallas hydrohegemoni.

 164. Det bryter
  mot internationella doktriner.

 165. Eftersom jag bor uppströms
  använder jag allt vatten.

 166. Jag släpper inte vidare
  nåt vatten nedströms-

 167. -och därför uppstår en konflikt.

 168. Det skapar ett politiskt vakuum.

 169. Då uppstår frågan
  hur man ska fylla det här vakuumet.

 170. Det är vid såna tillfällen
  en dialog kan bli relevant.

 171. Titta på grafen här. Innan man når
  brytpunkten finns ingen konflikt.

 172. Och brytpunkten nås när området
  har utvecklats tillräckligt mycket.

 173. När man passerat punkten-

 174. -kommer man in i konfliktzonen,
  som sen blir allt större.

 175. Nånstans där måste man börja prata,
  annars urartar situationen.

 176. Nu går jag över till Kaveri och
  en karta över Indiens flodbäcken.

 177. Vi ser Kaveribäckenet där nere.

 178. Här ser vi det större.

 179. Den rinner genom
  Karnataka och Tamil Nadu.

 180. Floden är runt 80 mil lång-

 181. -och når till slut Bengaliska viken.

 182. Jag har inte tid
  att gå igenom detaljerna-

 183. -men jag ska snabbt ge er
  bakgrunden till Kaverikonflikten.

 184. Konflikten
  mellan Tamil Nadu och Karnataka-

 185. -uppstod när det gamla avtalet
  från kolonialtiden gick ut.

 186. Det hade britterna tvingat på
  vad som förr var Mysore, uppströms.

 187. Den brittiska staten
  hade då väldigt mycket makt.

 188. Presidentskapet Madras,
  som nu är Tamil Nadu-

 189. -lyckades pressa britterna
  till det här avtalet.

 190. Så Tamil Nadu
  hade full rätt till vattnet-

 191. -Och Karnataka fick inte lov
  att göra nåt med floden uppströms.

 192. Det var 1882. Och avtalet förnyades
  1924, även då under brittiskt styre.

 193. Och avtalet skulle löpa över 50 år.

 194. Så avtalet upphörde 1974.

 195. Och avtalet skulle då förnyas-

 196. -men Indien hade blivit självständigt
  och staterna vägrade förnya avtalet.

 197. Så sen 1974
  har Karnataka byggt en rad dammar.

 198. De byggde sex dammar-

 199. -och då började man i Tamil Nadu-

 200. -uppleva en vattenbrist.

 201. Efter 1974,
  när dammarna började byggas-

 202. -har Tamil Nadu försökt
  minska sin jordbruksimport.

 203. Men matsäkerheten
  blev ett blev ett stort problem-

 204. -och jordbrukarna
  började inse problemet.

 205. Och när situationen blev ohållbar-

 206. -började Tamil Nadu
  pressa Indiens regering-

 207. -som till slut fick skapa
  en vattentribunal-

 208. -i enlighet med
  vattenkonfliktlagen från 1958.

 209. Tribunalen har lika stor makt
  som Indiens högsta domstol.

 210. Medlemmarna
  har lika stor makt som HD.

 211. Så vattentribunalens beslut-

 212. -måste följas av alla berörda parter-

 213. -för de omfattas av samma grundlag.

 214. Tribunalen grundades 1987.

 215. 1990 kom ett tillfälligt beslut.

 216. En viss mängd vatten-

 217. -tilldelades Tamil Nadu och
  en viss mängd tilldelades Karnataka.

 218. 205 miljarder kubikmeter var det.

 219. Det här var
  ett kontroversiellt beslut.

 220. I Karnatakas parlament-

 221. -rev man sönder det här beslutet.

 222. Den tamilska befolkningen i Karnataka
  drevs bort-

 223. -och hus vandaliserades för
  åtminstone en miljard rupier.

 224. Kollektivtrafiken mellan delstaterna
  upphörde, och bussar skadades.

 225. Tågen stoppades. Elva eller tolv
  personer dog i kravallerna-

 226. -när beslutet hade offentliggjorts.
  Det blev en stor fråga-

 227. -som ledde till en konstitutionell
  kris när regeringen stod svarslös.

 228. Fallet fortsatte, för det
  var ju bara ett tillfälligt beslut.

 229. Från och med då-

 230. -så fort
  det blev torka eller brist på nåt-

 231. -fick Tamil Nadu
  gå till högsta domstolen-

 232. -och kräva mer vatten.

 233. Så man fick
  några miljarder kubikmeter extra-

 234. -och så fortsatte det en tid.

 235. Men 2007...
  kom det permanenta beslutet.

 236. Och när det kom-

 237. -förväntade man sig nya protester,
  men inget hände.

 238. "Beslutet är inget att bry sig om."

 239. Det här är ett enda land,
  men beslutet ignorerades.

 240. Inget tog det på allvar.

 241. Alla berörda
  fick komma med en överklagan.

 242. I Tamil Nadu
  var man rätt nöjda med beslutet.

 243. Men det fanns
  politiska hänsynstaganden.

 244. Oppositionen i Tamil Nadu var miss-
  nöjd, så då var regeringen det med.

 245. Så alla vände sig på nytt till HD.
  Enligt lagen får man överklaga.

 246. Men HD borde inte
  ha behandlat överklagandena-

 247. -utan låtit vattentribunalen
  ta hand om dem i stället.

 248. Men man godtog dem-

 249. -och har fortfarande
  inte fattat ett nytt beslut.

 250. Efter många
  diskussioner och utredningar-

 251. -kom för fem dagar sen
  HD med ett beslut-

 252. -om att premiärministrarna
  för de två delstaterna måste träffas.

 253. Det har tagit 30 år för HD att säga
  på vilket sätt lagen begränsar dem.

 254. Därför talar jag om
  "juridiska omöjligheter".

 255. Om det här sker inom ett land-

 256. -tänk då
  vad som kan hända runt Nilen.

 257. Jag har jobbat
  med konfliktlösning länge-

 258. -och har både föreläst och forskat.
  Men jag ville bli mer delaktig-

 259. -så 2003 bildade jag, efter att
  ha rest runt i de två delstaterna-

 260. -det som kallas Cauvery Family.

 261. Jag samlade 60 ledande jordbrukare
  från de bägge delstaterna.

 262. Och min vän Klas Sandström här-

 263. -kom med en delegation
  från Nile Basin Initiative.

 264. Sexton personer kom
  och besökte Cauvery Family.

 265. De ville lära sig av vad Cauvery
  Family försöker åstadkomma-

 266. -och applicera det på Nilen.

 267. Vi bildade Cauvery Family 2003.

 268. Det gick upp och ned-

 269. -och folk bråkade
  och kunde inte komma överens.

 270. Vid det första mötet
  gav många uttryck för sin ilska.

 271. Men efter två möten blev det lugnare-

 272. -och då sa jag
  att mitt jobb där var klart.

 273. Men de föreslog
  att jag skulle vara kvar-

 274. -och det ledde till
  att Cauvery Family bildades 2003.

 275. Det är som sagt viktigt
  att hålla tempot i dialogen uppe.

 276. Vårt möte nästa månad blir det 90:e.

 277. Och jag kan snabbt berätta
  vad vi har uppnått.

 278. Vi har återställt
  kommunikationsflödet.

 279. Som sagt ledde
  det tillfälliga beslutet till våld-

 280. -men när det permanenta
  beskedet kom uteblev våldet.

 281. Folk ignorerar beslutet.
  De bryr sig helt enkelt inte om det.

 282. Det var den attityden
  som jordbrukarna hade.

 283. Men vi hjälpte dem att hitta
  en vattendelarformel.

 284. Jordbrukarna hade
  fem olika förslag att välja mellan.

 285. Av dem har jordbrukarna förkastat
  tre. Så nu har vi två förslag.

 286. Och ett av dem ska vi välja.

 287. Men de gäller normala år.
  Vad händer när det blir vattenbrist?

 288. Jag kommer att ta upp
  vissa problematiska frågor-

 289. -och prata om
  vad man kan vinna på att samarbeta.

 290. Om de båda delstaterna kan investera-

 291. -i teknik som
  minskar vattenförbrukningen-

 292. -kan man spara
  30 procent av vattnet-

 293. -vilket gör att man får mer vatten
  att tillgå. Det ska vi jobba på.

 294. Under år med gott om vatten
  rinner mycket ut i havet.

 295. Går det
  att hålla kvar vatten i dammar?

 296. I så fall
  kan man använda det under krisår.

 297. Det är några av frågorna
  vi kommer att prata om.

 298. Och vad gäller krisår föreslår jag-

 299. -att man då får ha reservoarerna
  fyllda till endast 25 procent.

 300. Allt vatten som överstiger det
  ska fördelas jämt bland alla.

 301. Jag har spridit idén,
  och nästa möte blir avgörande.

 302. Folk pratar om den, och förhoppnings-
  vis kan vi komma överens.

 303. Om förslaget godtas
  har vi alltså även-

 304. -en lösning som underlättar
  under år med torka.

 305. Jag visar inte alla bilder,
  för jag har redan beskrivit dem.

 306. Men den här bilden
  visar de tre första stadierna.

 307. 1872, 1924, 1974 och 1984.

 308. De svarta prickarna blir allt fler.

 309. Och Cauvery Family
  bildades på toppen där.

 310. Jag kallar det...

 311. Jag kallar det krisens tröskelnivå.

 312. Om man bara ignorerar krisen
  blir läget till slut katastrofalt.

 313. Då blir det till slut svart,
  vilket jag visade på diagrammet.

 314. De berörda parterna var inte sena
  att ta till sig den här tanken.

 315. Jag visar inte de här,
  för jag börjar få ont om tid.

 316. Vi har en juridisk omöjlighet...
  Det finns en del öppna frågor.

 317. Hur håller man i gång en bra dialog
  tills man når en ordentlig lösning?

 318. Det är viktigt
  att vi lär oss att göra det.

 319. Det går bara om man har
  en väldigt stark mötesledare.

 320. Vad gäller tidsramen
  måste man vara flexibel.

 321. Måste man vänta tills läget blir
  kritiskt innan man startar en dialog-

 322. -eller kan man börja tidigare?
  Jag vet inte, men jag tror-

 323. -att om man påbörjar dialogen
  efter att man har nått tröskeln-

 324. -så blir den enklare att driva.

 325. Hur gör man politiska framsteg?

 326. Det här är viktigt:
  Dialogen går inte att separera-

 327. -från den politiska processen.

 328. Därför talar jag om
  att politisera och avpolitisera.

 329. Kaverikonflikten är så politiserad,
  på grund av populism.

 330. Så först avpolitiserar man, och när
  man nått en lösning politiserar man.

 331. Det krävs ju politisk inblandning
  för att genomföra lösningen.

 332. Så ett problem med den här dialogen
  är att deltagarna måste ha makt.

 333. Det är nåt som jag får kritik för:

 334. Bara de som har makt
  får delta i dialogen.

 335. Och det är sant. Men först
  måste man veta vad parterna vill ha.

 336. När man vet det kan man ta upp
  de sekundära dispyterna.

 337. Det är först då man tar upp dem.

 338. Men vi behöver ha med oss
  mäktiga personer-

 339. -för att kunna lösa
  den primära dispyten.

 340. Vi har lärt oss mycket...

 341. Men det jag vill säga är att även om
  man inte tycker om dialogen-

 342. -kan den förhindra större kriser.

 343. Och Indien står inför en sån.
  Även om man nu bara har en konflikt-

 344. -menar många att vattenfrågan
  kan leda till att Indien splittras-

 345. -och att delstaterna
  blir självständiga.

 346. Det är tyvärr inte omöjligt.

 347. Här har jag några bilder.
  Jag vet inte om ni ser dem.

 348. Här är några viktiga och generella
  frågor om gränsvattenkonflikter.

 349. Hur ska man göra för att öka de
  socioekonomiska frågornas betydelse?

 350. Bör politiska hänsynstaganden få en
  underordnad betydelse? Jag vet inte.

 351. Hur begränsar religiösa, kulturella
  och politiska strukturer dialogen-

 352. -och hur åtgärdar man det?

 353. Analysera noga socioekonomiska
  och geopolitiska förhållanden.

 354. Många börjar utan varken
  data eller bakgrundsinformation.

 355. Man måste göra
  efterforskningar först.

 356. Vilken roll spelar internationella
  organisationer i de här konflikterna?

 357. Vissa aktörer underlättar processen,
  medan andra försvårar den.

 358. Försök skapa regionala
  samarbetsorganisationer.

 359. Det borde finnas
  fler organisationer som Saciwaters.

 360. Vi har bildat ett sydasiatiskt
  konsortium för att skapa fred.

 361. Vi behöver fler regionala samarbeten
  som driver utvecklingen.

 362. Om man är för hårdnackad ställs man
  så småningom inför en katastrof.

 363. Så kom ihåg att inte vara
  för kompromissovillig-

 364. -för då förlorar man till slut,
  med katastrofala följder.

 365. Ett konfliktfritt klimat
  som kan förbättra världen-

 366. -borde vara nåt som alla strävar mot.

 367. För att travestera Shakespeare:

 368. "Att vara eller icke vara
  är upp till oss."

 369. Tack så mycket.

 370. Det är viktigt att veta
  att det även inom länder-

 371. -uppstår såna här konflikter.

 372. Ni har säkert frågor.

 373. Jag ser en hand, så vi börjar här.

 374. Tack för presentationen.

 375. Det har förekommit inofficiella
  förhandlingar och initiativ-

 376. -mellan Indien, Bangladesh och Nepal.

 377. Vilka råd skulle du ge till personer
  som är involverade i såna-

 378. -med tanke på
  att det, särskilt internationellt-

 379. -inte går att bortse
  från politiska hänsynstaganden?

 380. Tack. - Har vi fler frågor?
  Jag buntar gärna ihop dem.

 381. Vi har en där borta.

 382. Finns det
  vad gäller situationen i Indien-

 383. -något utrymme
  för kvinnoorganisationer-

 384. -i de här dialogerna på lokal nivå?

 385. Vi har en sista fråga där uppe. Du
  tvingas springa fram och tillbaka.

 386. Där uppe.

 387. Vi behöver mikrofonen
  så att du hörs på tv.

 388. Den är på väg.

 389. Tack för en bra presentation.

 390. Tröskelnivån verkar vara avgörande
  för att kunna nå en överenskommelse.

 391. Går det att sänka nivån genom att
  sprida information till de berörda-

 392. -så att t.ex. jordbrukarna tidigt
  kan veta att skörden blir dålig?

 393. Har du exempel på tekniker
  för att sprida information?

 394. Tack för era frågor.

 395. När det gäller råd till andra...

 396. Jag har två råd att ge till andra.

 397. Det krävs mycket kvalitetsforskning.

 398. Vi kan titta på Indusavtalet.

 399. Många pekar på att Indien och
  Pakistan har krigat fyra gånger-

 400. -utan att Indusavtalet brutits.
  Men det stämmer inte.

 401. Då tittar man bara ytligt på det.

 402. Indusavtalet
  var alltid en stor fråga.

 403. Under varje krig tycker de
  att de kan förstöra dammarna.

 404. Så det blir en stor del av kriget.

 405. Därför krävs det
  mycket bra forskning.

 406. Och för det andra: Personer som vi-

 407. -och icke-statliga organisationer-

 408. -borde satsa mer på
  regionala samarbeten-

 409. -och skapa regionala institutioner-

 410. -och försöka få till stånd
  fredsskapande åtgärder.

 411. Vi hade ju Jordanien och kung Hussein
  som exempel.

 412. Den sortens initiativ
  är väldigt viktiga.

 413. Klas Sandström hade ju med sig
  en fin delegation från Nil-länderna.

 414. Den sortens organisationer
  och meningsutbyten-

 415. -kommer att bidra till-

 416. -att konflikterna minskar,
  så det är väldigt viktigt.

 417. Så forskning och fredsskapande
  åtgärder vill jag rekommendera.

 418. I nuläget tror jag inte
  att vi har nåt kvinnoperspektiv-

 419. -vad gäller Kaverikonflikten.

 420. Men i Indien finns det många
  kvinnoledda organisationer-

 421. -som kämpar för
  dem som vi kallar dam oustees-

 422. -alltså människor som tvingats flytta
  när dammar ska byggas.

 423. I Indien har
  runt 23 miljoner tvingats flytta-

 424. -på grund av dammbyggen
  sen självständigheten.

 425. Man har inte gjort så mycket för dem-

 426. -och kvinnoorganisationerna
  försöker förändra det.

 427. Så de spelar en stor roll,
  om än inte i dialogen.

 428. Frågan om tröskelnivån
  är väldigt viktig.

 429. Jag sa tidigare-

 430. -att även om jag föredrog att påbörja
  dialogen när man redan nått nivån-

 431. -kan man göra det tidigare-

 432. -men då är framgången beroende av-

 433. -hur stark man är.
  Jag har själv inte prövat det.

 434. Men det är inte en dålig idé
  att jobba med informationsflödet.

 435. Man kan starta dialogen tidigare-

 436. -men man har större chans att lyckas-

 437. -om det är ett krisläge. Då
  är det lättare att komma nånvart.

 438. Tack så mycket, professor Jana.

 439. Ge honom en stor applåd.

 440. Översättning: Markus Svensson
  www.broadcasttext.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Kaveri - samarbete i Indien

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Janakarajan Srinivasan är professor vid Madras Institute of Development Studies i Indien och initiativtagare till Cauvery Family, en grupp startad av bönder och akademiker för att nå en vänskaplig lösning på tvisten kring Kaverifloden. Han berättar om erfarenheterna av att försöka lösa de mångåriga vattentvisterna kring Kaveri. Inspelat i december 2012. Arrangörer: Utrikespolitiska institutet och SIWI.

Ämnen:
Geografi > Asien, Geografi > Naturresurser, varor och tjänster
Ämnesord:
Geologi, Indien, Naturvetenskap, Paleontologi, Vattenförekomster, Vattenförsörjning
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Dela vatten

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Dela vatten

Delat vatten - utmaningar för fred och utveckling

Det internationella samarbetet kring vatten är centralt och måste utvecklas ytterligare. Det menar Ashok Swain, professor i freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet. 145 av jordens länder delar floder och andra vattentillgångar och förutom att politiska och ekonomiska förutsättningar påverkar så har klimatförändringarna blivit en allt viktigare fråga.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Dela vatten

Jordanfloden, freden och politiken

Jordanfloden gränsar till fem länder och har varit en källa till konflikt i årtionden. Längs floden finns ömsesidigt beroende och samtidigt väldigt olika förutsättningar i sårbarhet och motståndskraft. Karin Aggestam, föreståndare för freds- och konfliktforskning vid Lunds universitet, menar att det är för mycket fokus på tekniska lösningar och modeller formade i Bryssel istället för i den lokala verkligheten.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Dela vatten

Nilens utmaningar

Nilen är den 667 mil långa pulsådern för elva afrikanska länder som under många år förhandlat om hur vattnet i Nilen ska fördelas. Ana Cascao, programansvarig på Stockholm International Water Institute (SIWI), berättar om diskussionerna och utvecklingen kring fred, säkerhet, jordbruk och andra nationella och internationella intressen.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Dela vatten

Kaveri - samarbete i Indien

Janakarajan Srinivasan är professor vid Madras Institute of Development Studies i Indien och initiativtagare till Cauvery Family, en grupp startad av bönder och akademiker för att nå en vänskaplig lösning på tvisten kring Kaverifloden. Han berättar om erfarenheterna av att försöka lösa de mångåriga vattentvisterna kring Kaveri.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Dela vatten

Okavango och miljön i Botswana

Okavango är Afrikas fjärde längsta flod och en av de minst utvecklade. Den rinner genom tre länder och har världens största inre delta. Okavangodeltat är ett komplext system som är känsligt för störningar. I utvecklingen måste man balansera vatten- och energibehov och miljöhänsyn, berättar Anton Earle, chef för kapacitetsbyggande vid Stockholm International Water Institute (SIWI).

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Dela vatten

Panelsamtal

Konflikter och samarbeten kring vattentillgångar kan existera samtidigt. Konflikter uppmärksammar viktiga frågor men samtidigt är samarbete nödvändigt. Panelsamtal med Naho Mirumachi, forskare vid King’s College, Klas Sandström, vatten- och miljöspecialist, och Munqeth Mehyar, Jordens vänner Mellanöstern. Moderator: Torgny Holmgren, vd för SIWI.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & geografi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Utrikesdagen 2014

Blicken mot Brasilien

Henrik Brandão Jönsson, DN:s korrespondent i Sydamerika, och ekonomireportern Pia Gripenberg pratar om en korruptionskultur och fotbollsdiktatur som en andra sida av landets charmiga ansikte. Från DN:s utrikesdag på Chinateatern i Stockholm den 25 mars 2014. Arrangör: Dagens nyheter.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - Kina

Silverskedsgenerationen byter spår

Många av de rika i Kina är unga, medelåldern för en miljardär är endast trettiosex år och de ägnar sig mycket åt lyxkonsumtion. Men numera börjar de vilja ta ett större ansvar för samhället. Anne Wong arbetar med social företagande. De svenska företagarna Yu Wang och Svante Jerling har startat det sociala nätverket P1 i Kina.

Fråga oss