Titta

UR Samtiden - Hjärnskadeforum 2013

UR Samtiden - Hjärnskadeforum 2013 : Hjärnkraft presenterar undersökning

Programmet är inte tillgängligt

Det här programmet saknar just nu rättigheter för att spelas upp på UR Skola.

Hjärnkraft presenterar undersökning

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Hur uppfattar brukarna kvalitén på de rehabiliterings- och stödinsatser som samhället ger personer med hjärnskador? Hjärnkraft och RTP presenterar den kartläggning som de har genomfört. En fjärdedel av deltagarna i undersökningen anser inte att de har tillgång till de hjälpmedel som de behöver. Kvinnor upplever också att de får sämre vård jämfört med männen. Med Lars Fallberg, forskare Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, och Rita Ehrenfors, arbetsterapeut. Inspelat i januari 2013. Arrangör: Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft och Personskadeförbundet RTP.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa
Ämnesord:
Allmän medicin, Hjärnskador, Medicin, Nervsystemet, Neurologi, Rehabilitering
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Hjärnskadeforum 2013

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Unga vuxna-dagarna 2016

Unga vuxna och unga vuxnas identitetsutveckling

Björn Wrangsjö, docent i barn- och ungdomspsykiatri, konstaterar att psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem. Han har studerat två grupper med stora likheter och skillnader. Unga som tillbringar nästan all tid vid datorn och på nätet och unga som ansluter sig till islamistiska rörelser. Här försöker Björn ge en beskrivning av deras livsläge och vad deras sökande går ut på. Föreläsningen avslutas med en frågestund tillsammans med Folkhälsominister Gabriel Wikström och moderator Maria Edlund. Inspelat den 29 januari 2016 på Norra Latin, Stockholm. Arrangör: Andreas Murray & Maria Edlund, Krica och Sapu.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

Synen på psykisk sjukdom

Under 1800-talet byggdes psykiatriska institutioner upp runt om i Sverige. Vi besöker Vadstena hospital där bland annat snurrstolar och kräkmedel användes för att behandla patienterna. Cecilia Riving berättar om gränsdragningen mellan sjukt och normalt.