Titta

En bok, en författare

En bok, en författare (2013)

Om En bok, en författare (2013)

Den rika utgivningen av svensk och utländsk facklitteratur hamnar i fokus då vi i varje program möter en aktuell författare som intervjuas om sin bok och dess ämne. Böckerna handlar om vitt skilda ämnen som till exempel media, historia, politik, samhälle, naturvetenskap, konst och kultur. Sändningsår 2013.

Till första programmet

En bok, en författare : Det stora tågrånetDela
 1. Mikael Nyberg
  har skrivit "Det stora tågrånet".

 2. Den handlar inte om rånet i England
  i augusti 1963-

 3. -där bytet i dagens penningvärde
  blev 380 miljoner.

 4. Här beskrivs vad som hänt
  sedan järnvägen avreglerades.

 5. Mikael Nyberg träffar banarbetare och
  lokförare i jakt på en förklaring-

 6. -till varför tåg inte går i tid.
  Om en järnväg i kris som kostar på.

 7. Intervjuar
  gör journalisten John Chrispinsson.

 8. Varför har du skrivit boken?

 9. Lite är det en slump. Den kunde
  ha handlat om vården eller skolan.

 10. Det är en utveckling
  inom offentlig sektor.

 11. Jag har ingen anknytning
  till järnvägen.

 12. Jag är ingen tågnörd.

 13. Du vet, som håller reda på loktyper och
  tågstationer.

 14. Utan...
  Det började med att man reste mycket.

 15. Vi har ett ställe i Jämtland. Jag bor i
  Bagarmossen och vi har ingen bil.

 16. Det handlar inte bara om tågtrafiken,
  utan om hela samhällsutvecklingen.

 17. Absolut. Det är det det handlar om.

 18. Nu till exempel
  har min far hamnat i vårdsvängen.

 19. Då ser man liknande mekanismer
  och symptom där.

 20. Om vi börjar med tågen.

 21. Varför går inte tågen i tid
  i Sverige? Kan du svara på det?

 22. Det tror jag. Det hoppas jag.
  Nej, men...

 23. När politiker svarar, hänvisar de
  till att det är så trångt på spåren.

 24. Man har en sån oerhörd brist
  på bankapacitet.

 25. Det ligger mycket i det. Järnvägs- nätet
  är mindre nu än för 100 år sen.

 26. Trafiken är oerhört mycket större.
  Men det är inte hela förklaringen.

 27. Om det råder brist på bankapacitet
  så ökar behovet av annan kapacitet.

 28. Det måste finnas kunnig personal,
  reserver av maskiner-

 29. -och utrustning som man kan sätta in
  när det blir trassel i trängseln.

 30. Och... Då är frågan-

 31. -hur konkurrensutsättningen som
  genomfördes -88 har påverkat det här.

 32. Den har gjort
  att man fått brist även på det.

 33. Järnvägen
  är uppdelad på vinstdrivande företag.

 34. De gör allt för att "slimma",
  som det heter på managementsvenska.

 35. Hålla nere på personalkostnader, göra
  sig av med maskiner och utrustning.

 36. Är uppsplittringen grundorsaken?
  SJ kör tåg, flera andra kör tåg.

 37. Husen ägs av ett företag, Trafik- verket
  sköter spåren och så vidare.

 38. -Är alla aktörerna grundproblemet?
  -Trafikverket sköter inte spåren.

 39. De är bara beställare.
  De lägger ut bandelar på anbud.

 40. Som Infranord, Strukton, BB Rail...

 41. Andra företag tar sig an det.

 42. De i sin tur lägger ut jobben
  på underleverantörer.

 43. Det blir hundratals aktörer
  som är ute i spåren och...

 44. Grundtanken
  var att det skulle bli bättre.

 45. Att konkurrensen skulle göra
  att hela systemet blev vassare.

 46. -Varför gör det inte det?
  -Det drog igång på 80-talet.

 47. Samhällsdebatten var sådan då.

 48. Man ansåg att det offentliga
  var stabbigt och byråkratiskt.

 49. Tanken var att med marknadsmekanismer
  inom det offentliga-

 50. -skulle man få mindre byråkrati.

 51. Sen fortsatte det steg för steg
  och man privatiserade det...

 52. ...som man använt
  "köp och sälj"-tekniken i.

 53. Effekten blev
  att vi har fått mer byråkrati.

 54. -På vilket sätt?
  -Banverket har redovisat det.

 55. Jag såg statistik
  från 2002 till 2009.

 56. Trafiken på spåren
  ökar med 8 procent-

 57. -under de här sju åren.

 58. De direkta underhållskostnaderna sjunker
  med 6 procent.

 59. Trafikverkets Gunnar Malm bröstar sig.
  "Vi är bäst i Europa"...

 60. ..."på att
  effektivisera banunderhållet."

 61. Det menar han bevisar
  att konkurrensutsättningen var kanon.

 62. Om man läser det noggrant, står det
  "direkta underhållskostnader".

 63. Hur har de indirekta
  underhållskostnaderna utvecklats?

 64. De har gått rakt upp.
  Mer än fördubblats.

 65. De ökar med 135 procent
  under sjuårsperioden.

 66. Det är maskineriet för upphandling,
  anbud och såna saker.

 67. Exakt. Och tvista om... Det går inte att
  skriva vattentäta kontrakt.

 68. Så att...

 69. Det blir alltid tvister om vem
  som ska betala för en viss åtgärd.

 70. Vem ska betala de extra utgifterna?
  Snöröjningen...

 71. Det blir massa extraarbete.
  Hur ska det debiteras?

 72. Man har en hel kår av jurister
  som tvistar-

 73. -om vem som ska betala för saker.

 74. Tycker du att det innebär att det är
  farligare att åka tåg för resenärer?

 75. Ett par av "järnvägarna"
  som jag pratade med-

 76. -de som jobbar med banunderhåll-

 77. -har sagt
  att de knappt vågar åka tåg längre.

 78. Det beror på att...

 79. De förstår vad som händer när det
  plötsligt dunkar när tåget far fram.

 80. "Det är fel på rälsen."
  De hör ljudplattor.

 81. En resenär förstår inte vad det är och
  inser inte vad som kan hända.

 82. Än så länge
  har vi varit förskonade i Sverige-

 83. -från svåra olyckor
  när det gäller passagerare.

 84. I England, som införde samma system,
  fick man en serie svåra olyckor-

 85. -med många döda och skadade.

 86. Menar du att avregleringen innebär-

 87. -att det kan bli stora olyckor
  med dödsfall?

 88. Absolut.

 89. Dels ser vi det redan...
  Det har varit en serie olyckor-

 90. -när det gäller folk
  som jobbar ute i spåren.

 91. -Det har det alltid varit.
  -Ja. Men om man tittar på de...

 92. ...rapporter
  som har gjorts i efterhand-

 93. -så ser man att orsakerna
  till att det gick som det gick-

 94. -direkt kan spåras
  till konkurrensutsättningen.

 95. -På vilket sätt då?
  -Ta den svåra olyckan...

 96. ...under en av de här värsta vinter-
  perioderna för ett par år sen...

 97. ...när en banarbetare...

 98. ...som är ganska erfaren, stryker med
  utanför Linghem i Mellansverige.

 99. Jag pratade med huvudskyddsombudet
  hos Strukton, som hade kontraktet.

 100. Han berättade
  att jobbarna hade grälat-

 101. -med sin förman innan de skulle ut.
  "Vi måste vara tre man i spåret."

 102. En gubbe måste avdelas
  för att bara hålla utkik-

 103. -efter annalkande tåg.

 104. Men de blev bara två.

 105. Då känns det kymigt om polaren sliter
  medan man bara står och tittar.

 106. Så den killen som överlever
  hör plötsligt att...

 107. ...nån jobbar bredvid honom. Han förstår
  att han inte håller utkik.

 108. Han tittar själv reflexmässigt och ser
  ett grått tåg komma emot honom.

 109. Förvarningstiden med hörseln
  när ett X2000 kommer i full fart-

 110. -är bara ett par sekunder
  i vintertid när ljudet är dämpat.

 111. Den här killen
  kastar sig bara åt sidan.

 112. Tåget...

 113. Han har en gasolbrännare.
  Tåget skär av slangen till den.

 114. Och... Man kan föreställa sig
  hur det dundrar förbi.

 115. Snön yr och allt blir tyst.
  Han stänger direkt av gasolen.

 116. Sen tittar han efter sin kompis,
  men ser honom inte.

 117. Då går han längs spåret.
  Först hittar han en handske.

 118. Sen hittar han blod.
  Då slutar han gå.

 119. Men är det avregleringens fel?

 120. Olyckan kunde ha inträffat ändå.
  Det har alltid varit så-

 121. -att säkerhetsföreskrifter är en sak,
  hur det funkar i praktiken en annan.

 122. När man har ett system som innebär
  att företag konkurrerar om kontrakt-

 123. -genom att snåla med allt,
  och i synnerhet personal-

 124. -så får man ett system där
  den här typen av avsteg uppmuntras.

 125. Sannolikheten för olyckor ökar.
  Men det är inte bara...

 126. Det här är de som jobbar i spåren.
  Risken för resenärer har också ökat.

 127. Vi hade en incident för nåt år sen-

 128. -som jag tar upp i efterordet
  i pocketutgåvan.

 129. Rapporten och säkerhetsgranskningen
  har precis blivit färdig.

 130. Turligt nog var det två godståg som var
  inblandade. Hastigheten var låg.

 131. De var 300 meter
  från att frontalkrocka.

 132. Det hängde samman med att...

 133. ...man just hade bytt kontraktör.
  Det var uppdelat på två företag.

 134. En huvudentreprenör-

 135. -och en som hade hand
  om teleledningarna.

 136. Det var ett företag som
  inte hade erfarenhet av järnvägen.

 137. Det var en vanlig elfirma.
  Det var deras första jobb.

 138. De kopplade kablar fel,
  så signalsystemet fungerade inte.

 139. Du återkommer
  till devalveringen av yrkeskunskap.

 140. Hur hänger det ihop
  med avregleringen?

 141. Det är ju så här att...

 142. Om man tar underhåll, så konkurrerar
  olika företag om de här kontrakten.

 143. Man lägger bud och
  ofta underbud för att få kontraktet.

 144. Alltså... I stället för att räkna
  på 40 man så räknar man på 16 man.

 145. Då vinner man kontraktet.
  Hur ska man då klara att få vinst?

 146. Tekniken... Alla företag
  jobbar med ungefär samma teknik.

 147. Konkurrensen gör att incitamentet
  för att utveckla ny teknik minskar.

 148. Man vet inte om man har kontraktet om 5
  år. Då köper man inte nya maskiner.

 149. Så det man kan spara på
  är framför allt personalen-

 150. -och genom att inte göra det man är
  ålagd att göra. Man utför fuskjobb.

 151. Båda de här sakerna... Man spar personal
  med planerad underbemanning.

 152. Man ska ha billig personal,
  outbildad personal.

 153. Man lägger ut det på underleverantör
  som anlitar bemanningsbolag.

 154. Fuskjobben är också ett avsteg
  från hur det fungerade tidigare.

 155. Båda metoderna förutsätter
  att man bryter den hantverkskultur-

 156. -som tidigare var dominerande
  inom banarbetet.

 157. Tidigare var det ofta så att...

 158. ...de som jobbade med att hålla räls och
  signalsystem i skick-

 159. -hade eget ansvar för en bandel.

 160. De förvaltade årtionden av kunskap-

 161. -om hur bansträckan fungerade.
  Alla lokala egenheter.

 162. "Där kan det bli sättningar i ban-
  vallen. Den växeln brukar krångla."

 163. Allt det... Även om det kom in nya-

 164. -lärdes de snabbt upp
  i hur det fungerade.

 165. När man har ett system där man byter
  kontraktör, så skingras kunskapen.

 166. Går det inte att göra det... Det här
  problemet finns för all upphandling.

 167. Sjukvård etc. Är det inte bara
  dålig upphandling? Ställ högre krav.

 168. Vagnstädningen sker utomhus, eftersom
  det är billigare än att köra in dem-

 169. -och då också tina av dem.

 170. Man kan ställa höga krav. Det
  kanske är felet, snarare än systemet.

 171. Till en viss del är det ju så-

 172. -att man kan skriva klokare kontrakt.
  Men det finns en gräns.

 173. Ytterligheten är i USA,
  där kontrakten är på tusen sidor.

 174. Sen har man välavlönade advokater-

 175. -som granskar varje liten detalj
  i de här kontrakten.

 176. Det kostar också på. Det gör
  att byråkratin växer ännu mer.

 177. Visst... Politikerna säger så.
  "Vi måste bli bättre på upphandling."

 178. "Vi måste skärpa kontrollen."
  Det kostar på.

 179. Problemet är också
  att vi har en annan typ av...

 180. Byråkratin ändrar karaktär.

 181. Tidigare var det vanligt
  att chefer inom Statens järnvägar-

 182. -en gång hade börjat längst ner
  som växlare. Sen steg de i graderna.

 183. De kunde järnvägen från grunden. De
  visste hur det funkade ute i spåren.

 184. I dag rekryteras cheferna utifrån.

 185. De kommer från SAS och McDonalds.

 186. De kommer
  direkt från Handelshögskolan och så.

 187. Då blir slutsatsen...
  Jag vet att du ofta får den frågan.

 188. "Det var ju inte bättre förr."
  Järnvägen har alltid varit utskälld.

 189. Servicenivån var låg på 70-talet.

 190. Det var förseningar och de var sura.
  Var det bättre förr?

 191. Det var inte bättre på 1800-talet.

 192. Den modell vi har i dag, är att vi
  går tillbaka till marknadskaoset då.

 193. Början på 1950-talet, då?
  Då är 70 000 anställda.

 194. 70 000! Om man hade det i dag
  skulle biljetterna vara jättedyra.

 195. -Tekniken har utvecklats.
  -Hur många är det i dag?

 196. Som jobbar i dag? Nej, vet ej.

 197. Jag brukar säga att jag inte förordar
  att man går tillbaka till det gamla.

 198. Därför att Statens järnvägar
  under 1900-talet-

 199. -var en institution som ägnade sig
  åt att lägga ner järnvägen.

 200. Man ansåg
  att järnvägen tillhörde 1800-talet.

 201. Bilismen var framtiden. Amerika.

 202. Bilar och flyg och bussar.

 203. Det var framtidens transportmedel.

 204. Från att vara modernitet, blir det nåt
  som hör till det förgångna.

 205. Om man hårdrar det hela har vi gått-

 206. -från planmässig nedläggning
  av järnvägar-

 207. -till marknadsmässigt sönderfall.

 208. Vi behöver
  en planmässig utvecklig av järnvägen.

 209. Jag menar
  att nåt slags återförstatligande-

 210. -av systemet är nödvändigt, men inte
  tillräckligt, för att få ordning.

 211. Innan vi går in på det...
  Vems är felet?

 212. Du pekar ut
  socialdemokraten Björn Rosengren-

 213. -nästan för att personligen
  ha berikat sig på avregleringen.

 214. Det...
  Du använder ordet "korruption".

 215. Är det en del av ett korrupt system?
  Anklagar du folk för korruption?

 216. Jag menar korruption i ett slags...

 217. En slags förruttnelse inifrån
  av ett samhälles infrastruktur.

 218. Därför att tidigare hade vi ett
  byråkratiskt ideal som gick ut på-

 219. -att man följde regler
  och föreskrifter.

 220. "Det allmännas bästa."

 221. Nu förväntas ingen lyfta ett finger utan
  att man får nåt i egen ficka.

 222. På vilket sätt är det korruption?
  Avregleringen av offentliga sektorn?

 223. Det är det här att...

 224. Ingen...

 225. Ingen i beslutande ställning
  som har att göra med allmän service-

 226. -förväntas
  tänka på det allmännas bästa.

 227. Man måste ha något i egen ficka.
  En slags legaliserad korruption.

 228. Sen är det ofrånkomligen så
  att det här...

 229. ...systemet i förlängningen...

 230. När vi har jobb som läggs ut i led
  på led till underleverantörer...

 231. Längst ute i undervegetationen-

 232. -får man det
  som i rättslig mening är korruption.

 233. Det här är gedigna vänstersynpunkter.
  Du är redaktör för Clarté.

 234. En vänstertidskrift.
  Har bara Vänsterpartiet gjort rätt?

 235. Nja, alltså...

 236. Miljöpartiet har också varit starkt
  kritiskt till detta på senare år.

 237. Jag vill påpeka
  att det här inte bara...

 238. Det är en bred krets som inser
  att avregleringen var ogenomtänkt-

 239. -olycklig och oförnuftig.

 240. Jag intervjuar en f.d. vice vd
  på Industriförbundet, Lars Kritz.

 241. Han säger
  att han insåg att det inte var bra.

 242. Vad ska man göra i stället?
  Ett återförstatligande vore en del.

 243. Men du går ganska mycket längre.
  Du talar om att man ska-

 244. -ta bort onödiga varutransporter
  och att allmänt resande ska minska.

 245. Samtidigt ska man bygga ut järnvägen.
  Ska man bygga ut för färre resenärer?

 246. Det har att göra med
  att föra över resande från bilismen-

 247. -till kollektivtrafik.
  Det har att göra med växthuseffekten-

 248. -och hotet mot klimatet.

 249. Vad är onödiga varutransporter?

 250. Det är så att man i dag i en stor del av
  näringslivet har infört-

 251. -systemet "just in time",
  som innebär-

 252. -att i stället för att leverera
  till en fabrik en gång i månaden-

 253. -så har man dagliga leveranser
  av komponenter.

 254. Det blir mer lastbilstransporter
  med "just in time"-systemet.

 255. Vem är det som ska resa mindre?

 256. Det är vi alla.
  Det handlar ju om att vi ska...

 257. ...börja resa på ett sätt som skonar
  miljön. Vi lär tvingas till det.

 258. Det är så att det miljöhot som vi står
  inför med de här växthusgaserna-

 259. -är såna att det krävs en omställning av
  samhälle och transporter-

 260. -om vi ska förhindra en global
  uppvärmning i den skala som hotar.

 261. Då krävs nån form av planhushållning-

 262. -i den form som man hade
  i ordinära kapitalistiska ekonomier-

 263. -under världskrigen.

 264. Det politiska systemet verkar inte kunna
  åstadkomma detta. Allvarligt.

 265. Ett förstatligande av järnvägen-

 266. -och en restaurering av järnvägen-

 267. -är bara möjlig
  om man har planekonomi.

 268. Nej. Så här är det:
  Järnvägen startar i marknadskaos.

 269. Det fungerar inte. Det har att göra med
  väldiga kapitalkostnader-

 270. -för investeringarna. Privatkapital
  klarar inte av det här systemet.

 271. Det blir dumheter för resenärer.

 272. Det ledde tidigt i USA till
  en framväxt av stora järnvägsföretag.

 273. Monopol. Det är upprinnelsen
  till det moderna storföretaget.

 274. Det storföretaget har inom sig,
  i byråkratin, en planhushållning.

 275. Marknadsmekanismer råder inte.
  Man har en funktionell planering.

 276. I Europa får vi en utveckling
  mot statliga järnvägsmonopol.

 277. En form av planhushållning inom ramen
  för en kapitalistisk ekonomi.

 278. Så det val man har... Järnvägen kräver
  planhushållning i någon form.

 279. Hög grad av samordning och planering.

 280. Vi kan välja
  mellan stora privata monopolföretag-

 281. -eller
  nån slags statligt styrd järnväg.

 282. Varför valde Sverige en annan väg
  än Tyskland och Frankrike?

 283. De behöll sina gamla strukturer
  i hög utsträckning.

 284. Ja. Alltså...

 285. Man kan säga... Tidigare var Sverige
  berömt för den svenska modellen.

 286. Det kom folk
  för att titta på våra sociala system.

 287. I dag är vi återigen berömda,
  men nu för att snabbare än andra-

 288. -avveckla den gamla modellen.

 289. Vi har legat i täten
  för en avreglering av järnvägen-

 290. -och finansmarknaden.

 291. Vi har till olycka
  varit bäst i klassen.

 292. Vi genomförde sånt som EU planerat för
  järnvägen innan vi gick med.

 293. -Innan EU fick fart på det.
  -Varför gick Sverige i bräschen?

 294. Det är en bra fråga. Jag vet inte...

 295. Jag tror att man måste studera
  lite grand hur...

 296. Delvis är det så att det här är...

 297. Att EU driver på det, har att göra med
  att man vill ha en utveckling-

 298. -där stora europeiska storföretag
  kan bre ut sig.

 299. Då vill man inte ha nationella system
  som står i vägen för expansionen.

 300. Det val vi har för järnvägen...

 301. Det kommer inte att bestå så länge till,
  den här röran som vi har i dag.

 302. Vi kan låta Deutsche Bahn ta över-

 303. -eller återgå till nån form
  av Statens järnvägar, en samordning.

 304. -Det är det val vi har.
  -Vad drar du för slutsats...

 305. ...av just tågexemplet? Du refererar ju
  till exempelvis sjukvården.

 306. "Storföretagets parasitära karaktär."

 307. "Överflödet i samhällets överdel
  måste dräneras."

 308. -Det låter ganska revolutionärt.
  -Det kan man väl säga.

 309. Det har att göra med att vi,
  apropå överflödet, är tillbaka...

 310. Inkomstklyftorna i dag är tillbaka
  på nivån under början av 1900-talet.

 311. Vi har en parasitär överklass, som
  lägger beslag på alltmer rikedomar.

 312. Där har vi överflöd och finansbubblor
  och det ena med det andra.

 313. Staten blåser sen upp dem
  när de punkterar.

 314. Sen har vi en tilltagande fattigdom-

 315. -när det gäller allmän service
  och samhällets infrastruktur.

 316. Skolorna blir sämre,
  sjukvården blir sämre.

 317. Och det finns inget skäl till
  att låta utvecklingen fortsätta.

 318. Till sist,
  vem vill du ska läsa boken?

 319. Det är väl den 22-åriga städerskan
  som oförskyllt blev-

 320. -beskylld för att ha kört in tåget
  i Saltsjöbaden-

 321. -i huset där borta.

 322. Hon råkade dra igång tågsetet
  bara för att...

 323. ...man inte följde
  säkerhetsföreskrifterna.

 324. Hoppas hon läser boken.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Det stora tågrånet

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Tåg som inte går i tid, eller inte går alls. Haverier och dödsolyckor. Tågresenärer och tågpersonal har fått stå ut med mycket de senaste åren. I "Det stora tågrånet" skriver journalisten och författaren Mikael Nyberg om vad som har hänt sedan den svenska järnvägen avreglerades. Intervjuare: John Chrispinsson.

Ämnen:
Samhällskunskap
Ämnesord:
Avreglering, Järnvägar, Järnvägstrafik, Kommunikationer, Spårvägar, Sverige, Teknik, Transportmedel
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i En bok, en författare

En bok, en författare (2010)
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Alexander Bard

Intervju med Alexander Bard som tillsammans med Jan Söderqvist skrivit boken "Kroppsmaskinerna" som handlar om vår hjärna som bedragare.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Alf W Johansson

Intervju med Alf W. Johansson, historieprofessor och en av redaktörerna för antologin "Svenska historiker". I boken ges en översikt över hur svenska historiker från medeltiden till våra dagar har tolkat den svenska historien genom tiderna.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Anders Kaliff

"Dracula och hans arv" av arkeologiprofessor Anders Kaliff tar oss med på en resa från 1700-talets vampyrskräck till dagens populärkulturella vampyrmyter. Genom en väl förborgad släkthemlighet har han lyckats finna nya rön om vem den verklige Dracula var. Intervjuare: Kristina Bennet Westre.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Andreas Ekström

Intervju med Andreas Ekström som i "Google-koden" skrivit om företaget som med stor precision berättar precis den historia om sig själv som man vill.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Andreas Malm

I debattboken "Hatet mot muslimer" skriver Andreas Malm om den växande islamofobin och menar att den utbredda fientligheten utgör ett hot mot det öppna samhället. Intervjuare: Lena Scherman.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Anna Josephson

Intervju med neurokirurgen Anna Josephson, som tillsammans med kollegan Lars Olson skrivit boken "Hjärnspark" som handlar om vad som händer med hjärnan när den utsätts för våld.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Annika Borg

"Bibeln på mitt sätt" av teologen, prästen och författaren Annika Borg är en guide till Bibelns texter skriven på ett såväl kärleksfullt som respektlöst sätt. Intervjuare: Mats Svegfors.

Produktionsår:
2009
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Björn af Kleen

Intervju med journalisten Björn af Kleen, som i sin bok "Jorden de ärvde" berättar hur stigande markpriser, sänkta skatter och återupprättat rykte har inneburit en ny skördetid för den markägande adeln i Sverige.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Björn Höglund

I "Alla spelar spel" skildrar kulturjournalisten Björn Höglund sällskapsspelens historia. Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2009
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Branting

Hjalmar Branting var Sveriges första socialdemokratiska statsminister på 1920-talet. Han spelade en nyckelroll när den allmänna rösträtten drevs igenom 1918. Intervju med Lars Ilshammar som har skrivit en biografi över Branting. Boken ingår i boxen "Sveriges statsministrar under 100 år".

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Britta Wahren

Intervju med professor Britta Wahren som i "Framtidens farliga smitta" bland annat tar upp hur mikroorganismer och sjukdomar tycks utvecklas nästan lika snabbt som människans motmedel. Hur skyddar vi oss bäst mot smittorna?

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Börje Ljunggren

Intervju med Börje Ljunggren som i boken "Kina, vår tids drama" skildrar landets utveckling under de senaste decennierna. Under kort tid har Kina vuxit till en stormakt och hur landet fortsätter utvecklas angår oss andra allt mer.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Carlsson

Ingvar Carlsson tillhörde den svenska politikens innersta krets i fyrtio år. Intervju med Rolf Gustavsson som skrivit biografin "Carlsson" som ingår i boxen "Sveriges statsministrar under 100 år".

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Charlotte Sifvert

"Vad gör man när någon dör?" är en handbok som tar upp en mängd av de praktiska frågor som kan uppstå i samband med dödsfall. Här berörs också olika trosuppfattningar och hur synen på döden kan skilja sig åt. Intervjuare: Antonio de la Cruz.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Christina Wahldén

Intervju med journalisten Christina Wahldén som i boken "Du kan glömma bort ditt eget barn" skriver om kvinnors utsatthet i väpnade konflikter och i efterkrigssituationer, framför allt i Demokratiska republiken Kongo där det sexuella våldet mot kvinnor är exempellöst i sin grymhet.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler
En bok, en författare (2011)
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Kristoffer Ahlström

Med "Magkänslans anatomi" vill journalisten Kristoffer Ahlström kartlägga de psykologiska mekanismer som ligger bakom hur vi fattar våra beslut. Vad krävs för att de beslut vi slutligen tar skulle kunna bli mycket bättre? Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Lotta Schüllerqvist

"Marnas hemlighet" av journalisten Lotta Schüllerqvist vill visa det Gaza som finns bortom dramatiska bilder och rapporter om våld. Här möter vi människor i deras vardag med sina drömmar och okuvliga hopp. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Sören Sommelius

"Från King till Obama" av kulturjournalisten Sören Sommelius tar upp de svartas kamp för sina medborgerliga rättigheter i det "civiliserade" USA. Rasåtskillnader är inte så långt bort som många tror. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jonas Söderström

"Jävla skitsystem!" av informationsarkitekten Jonas Söderström tar upp undermåliga datasystem ur ett arbetsmiljöperspektiv. Vad är det som stressar dig på jobbet? Intervjuare: Per Enerud.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Birgitta Almgren

I "Inte bara Stasi" tar tyskprofessorn Birgitta Almgren upp det svenska tankeklimatets kulturella mönster och värderingar under kalla kriget. Hur såg relationerna mellan Sverige och DDR ut? Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Ernst Brunner

I "Anckarström och kungamordet" tecknar författaren Ernst Brunner ett porträtt av Gustav III:s mördare. Jacob Johan Anckarström var ansedd som en brutal person i Sverige, men som ett moraliskt föredöme ute i Europa. Vilken är den sanna bilden? Intervjuare: Anita Kratz.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Bengt Göransson

I "Tankar om politik" vill den före detta skol- och kulturministern Bengt Göransson uppmana till eftertanke och nyansering i ett medialt klimat som ställer allt högre krav på politikern och medborgaren. Intervjuare: Anita Kratz.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Birgitta Kimber

"Att stå ut med busungar" av specialläraren och psykoterapeuten Birgitta Kimber handlar om att bemöta barn som skolkar, bråkar, stör eller på annat sätt visar att de inte mår bra. Här bygger metoden på att det skapas en allians mellan föräldrar och skola. Intervjuare: Thord Eriksson.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Dilek Baladiz

"I hederns skugga" av socionomen Dilek Baladiz kommer unga män som är uppvuxna med hedersnormer till tals. Vilka krav och förväntningar har deras familjer på dem som bröder och som blivande äkta män och pappor? Intervjuare: Thord Eriksson.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Görrel Espelund

"8 kvinnor som skapat världsrubriker" av journalisten Görrel Espelund handlar om det manliga maktmonopol som håller på att brytas. Men vilken skillnad gör egentligen kvinnliga ledare? Intervjuare: Marika Griehsel.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Hooman Majd

I "Irans dubbla ansikte" av Hooman Majd möter vi den sekulära storstadseliten och den fattiga jordbrukarmajoriteten. Deras land är storslaget, komplext och motsägelsefullt. Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Ingemar Lundkvist

"Det löstagbara sinnet" av vetenskapsjournalisten Ingemar Lundkvist handlar om glasögon. Detta hjälpmedels historia handlar också om läsandets, lärdomens, högfärdens och klarsynthetens emblem. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Kjell Albin Abrahamson

"Så länge du lever" av radiojournalisten Kjell Albin Abrahamson handlar om samtal mellan honom själv och kollegan Kerstin Bodell - två människor som vill prata om något annat än sina sjukdomar. Intervjuare: Anita Kratz.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Steve Sjöquist

"Fotspår" av författaren och föreläsaren Steve Sjöquist handlar om livet som hiv-positiv i dagens Sverige. Vad händer när vi vågar möta medmänniskor utanför de konventionella ramarna? Steve Sjöquist intervjuas av Gabriella Ahlström.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Thomas Anderberg

"Den stora konstsvindeln" av kritikern och filosofidocenten Thomas Anderberg handlar om Andy Warhols Brillolåda som skulle säljas på Stockholms Auktionsverk. Försäljningen stoppades sedan märkliga omständigheter framkommit. Intervjuare: Ulrik Petersson.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler
En bok, en författare (2012)
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Fredrik S. Heffermehl

Har Nobels fredspris blivit ett pris som gagnar politiska och kommersiella intressen? I "Nobels fredspris" granskar advokaten och fredsaktivisten Fredrik S. Heffermehl motiven bakom fredsprisen som delats ut mellan 1901 och 2010. Intervjuare: Anita Kratz.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Fatima Bremmer

I "De sista tanterna" har Fatima Bremmer och fotograf Magnus Wennman klivit in i tanternas värld. De har följt med Ebba, 85, på syjunta och Maj-Britt, 82, till Salong Fleur. Boken tar upp ämnen som husmorsideal och familjepolitik, ger bakgrund till tanternas karakteristiska inredning, frisyr, klädstil och fritidsintressen.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jan Jörnmark

"Avgrunden" av ekonomhistorikern Jan Jörnmark och bildkonstnären Annika von Hausswolff är en undersökning i efterdyningarna av kollaps, skenande statsskulder och ödeplatser. Hur sätter kapitalismen spår i geografin? Intervjuare: Per Enerud.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Ingemar Härd

I "Efter fem miljoner år av tystnad" utreder Ingemar Härd grundligt frågan om språkets uppkomst och betydelse. Är det grammatik, fräckisar och lägersånger som gjort människan till en bättre överlevare än Tyrannosaurus rex? Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Birgitta Forsman

I " Gudlös etik" argumenterar Birgitta Forsman för att etiken måste befrias ur religionens tvångströja. De religiösa moralreglerna är inte så bra som många vill tro, och sökandet efter svar på dagens moralfrågor i uråldriga skrifter är en usel metod att bedriva etik. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Bo Bergström

Vi upplever just nu en gigantisk fotoboom och det är många som är nyfikna på den kommunikativa sidan av fotograferandet. I "Bild & budskap" skriver Bo Bergström om triangeldramat mellan beställaren, fotografen och betraktaren. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Dan Josefsson

"Den mörka hemligheten" av journalisten Dan Josefsson och psykologen Egil Linge vänder sig till alla som märker att det är något som inte stämmer när de försöker skapa, eller leva i, nära relationer, och till dem vars förflutna hindrar dem från att leva det liv de vill leva. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Ewonne Winblad

"Annonsdrottningen" av journalisten Ewonne Winblad berättar historien om tidningsvärldens mäktigaste kvinna kring förra sekelskiftet, Sofia Gumælius. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Kenneth Kauppi

Ett fritidshus kan ligga nästan varsomhelst. Och se ut hur som helst. Det som gör fritidshusen i "Arkitektens fritidshus" av Kenneth Kauppi så speciella är att de bebos av personer som i sitt dagliga värv bland annat skapar vackra, trivsamma miljöer åt andra. Intervjuare: Kerstin Brunnberg.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Nisse Simonson

I "Glöm inte minnet" berättar läkaren Nisse Simonson om vår snillrika hjärna utifrån nyckelorden minnet och glömskan. Han bjuder också på olika fallbeskrivningar och berättar om det senaste inom minnesforskningen. Intervjuare: Aina Bergvall.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Åsa Moberg

Vad är väninneskap - ett ord som inte ens finns? I "Väninnorna och jag" har författaren Åsa Moberg samlat exempel ur sitt eget och åtta nära väninnors liv. I fritt flödande och mycket spontana intervjuer diskuterar de väninneskapets natur. Intervjuare: Ann Lagerström.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Leif GW Persson

I "Gustavs grabb" berättar Leif GW Persson i romanform om sitt eget liv, om hela klassresan från uppväxten i arbetarkvarteren på Gärdet i Stockholm till livet idag. Intervjuare: Anita Kratz.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Åke Holmquist

I "Beethoven" av Åke Holmquist möter vi Ludwig van Beethovens (1770-1827) unika konstnärskap och tragiska liv som personifierade romantikens begrepp om ett geni. Han blev en legend redan under sin livstid, beundrad och ifrågasatt, utmanande och oroande. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Anders Andrén

"Det medeltida Gotland" av arkeologiprofessorn Anders Andrén tar upp öns dramatiska historia och dess spår av en svunnen storhetstid. Intervjuare: Gunnar Wetterberg.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Lena Granqvist

Under ett helt liv står en akademiker inför många val som får betydelse för livets sammanlagda inkomst. "Livslön", av bland andra Lena Granqvist, är tänkt som en vägledare för alla som vill veta mer om detta begrepp. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler
En bok, en författare (2013)
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Lärarens retorik

Hans Gunnarsons retoriska verktyg kan användas i klassrum, vid konferenser och i möte med föräldrar. "Lärarens retorik" är tänkt att utveckla såväl den egna som elevernas förmåga att kommunicera. Intervjuare: Erik Fichtelius.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Maten och makten

Samtidigt som efterfrågan på mat i världen ökar blir de svenska bönderna allt färre. Vilka blir följderna av att Sverige ställer sig utanför den globala matproduktionen? Christer Isaksson intervjuas av Susanna Baltscheffsky.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Sveriges historia 1830-1920

I ”Sveriges historia: 1830-1920” beskriver Bo Stråth, professor i historia vid Helsingfors universitet, en period präglad av framtidstro och industrialism, men också av konflikter mellan kungamakt och folkstyre, mellan arbetare och arbetsgivare. Intervjuare: Gunnar Wetterberg.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

En dos stryknin

Snövit, Madame Bovary och pastor Gregorius är bara några exempel på personer i litteraturen som har förgiftats. I ”En dos stryknin” ger Olle Matsson, professor i kemi vid Uppsala universitet, en bred kulturhistorisk och naturvetenskaplig skildring av gifter och giftmord i litteraturen. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Sveriges historia 1920-1965

Det Sverige som beskrivs i ”Sveriges historia: 1920-1965” är ett land som av sin samtid betraktades med såväl avund som misstro. Medan fattigdomen och arbetslösheten minskar ökar siffrorna för valdeltagande, löneökningar, semesterveckor och pensioner. Yvonne Hirdman intervjuas av Gunnar Wetterberg.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Alltings mått

Vad är värdet av humaniora? Inom universiteten och forskningspolitiken har debatten om humaniora länge varit låst i två positioner. I ”Alltings mått” hävdar idéhistorikerna Anders Ekström och Sverker Sörlin att humanistisk kunskap redan idag spelar en betydligt större roll än vad som erkänns. Anders Ekström intervjuas av Bengt Westerberg.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Den siste resenären

Tomas Löfström skriver i "Den siste resenären” om den bortglömde Torgny Sommelius som utvecklade reseskildringen under 50-talet. Journalisten och författaren Torgny Sommelius följde ett eget spår. Han skrev om resenärens ensamhet och blandade dokumentära reportage med fiktion. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Främling, vad döljer du för mig?

Rasism utförs oftast inte av monster. Den utförs av sådana som du och jag, välintegrerad och så kamouflerad att vi ofta inte ser den. Marcus Priftis, författare och spoken word-artist, hävdar att vi alla, mer eller mindre, gör oss skyldiga till sådan här vardagsrasism. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Furstar och folk i Åbo 1812

I augusti 1812 möts den ryske kejsaren Alexander I och den svenske kronprinsen Karl Johan i Åbo för att diskutera hur de ska bekämpa Napoleon. I ”Furstar och folk i Åbo 2012” berättar historikern Nils Erik Villstrand om mötet som kom att få betydelse för hela Europas framtid.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jäkla människa

Hur hanterar man jobbiga människor i vardagen och på jobbet? Psykologerna Mattias Lundberg och Anders Wahlberg vill med ”Jäkla människa! - en handbok i hur du hanterar jobbiga människor på arbetet” ge oss verktygen. Mattias Lundberg intervjuas av Olle Palmlöf.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Kongo - en historia

David van Reybrouck skildrar Demokratiska republiken Kongos utveckling från och med 1850. Det är en historia om exploatering, kolonisering och folkmord. Men också om människors förmåga att se framåt under de mest exceptionella omständigheter. Intervjuare: Marika Griehsel.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Kryp

I John Hallméns närgångna fotografier får vi uppleva krypens värld i makroperspektiv - håriga flugor, slitna skalbaggar och färgstarka flicksländor täckta av daggens droppar. Det blir som en upptäcktsfärd till en främmande civilisation. Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Mitt grymma öde

"Mitt grymma öde - roman" av Carl-Michael Edenborg är en ocensurerad berättelse. Det är kompositören Händel som själv får föra ordet. Han ansågs vara tidens största kompositör, men uppfattades också som fet, ful, snål och lynnig. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Route 66

”Route 66 och den amerikanska drömmen” av Peter Kadhammar beskriver ett Amerika långt från den amerikanska drömmen. Kadhammar reser från Oklahoma till Kalifornien. Han stannar till i småstäder och pratar med folk på bensinmackar, härbärgen och i soppköer. Han ser ett land i förfall. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Blindspår

Är radium ett bra skönhetsmedel? Ligger det gamla Troja i Småland? I ”Blindspår – vetenskap på villovägar” går Peter Olausson igenom en rad intressanta, men som det visat sig, felaktiga vetenskapliga idéer.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler
En bok, en författare (2014)
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Katastrofdoktorn

Johan von Schreeb har 25 års erfarenhet av att arbeta som kirurg på slagfält. "Katastrofdoktorn" handlar om varför han har sökt sig till platser som andra hjälporganisationer flyr. Intervjuare: Anna Lindman.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Civilsamhället klämt mellan stat och kapital

Lars Trägårdh och hans medförfattare har analyserat centrala framtidsfrågor. I "Civilsamhället klämt mellan stat och kapital" synas utmaningar, som när det homogena folkhemmet ska övergå till ett pluralistiskt medborgarsamhälle. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jag är ju så jävla easy going

Jenny Jägerfelds roman ”Jag är så jävla easy going” handlar om 18-åriga Joanna som har adhd, är ganska impulsiv och inte alltid så genomtänkt. Men diagnosen är inget större problem så länge hon äter sin medicin. Men när familjen inte längre har råd med den och Joanna blir kär i Audrey blir det värre. Intervjuare: Tara Moshizi.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Giv mig, min son, ditt hjärta

Eskil Franck växte upp i en familj där prästämbetet gått i arv i generationer, och själv vigdes han till präst som mycket ung. Han blir framgångsrik inom kyrkan men kämpar mot tvivel. I ”Giv mig, min son, ditt hjärta” skriver han om vägen bort från tron och kyrkan och ut mot ovissheten. Intervjuare: Anna Lindman.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

En halv sanning är också en lögn

Journalisten Hanne Kjöller uppmärksammar fall i media där hon menar att läsare och tittare har vilseförts. I "En halv sanning är också en lögn" ger hon sin kritiska syn på delar av journalistkårens förhållningssätt. Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Lappväsendet

Utnämnandet av Adolf Suwe till lappfogde år 1885 var första steget mot bildandet av myndigheten lappväsendet. I ”Lappväsendet” skriver Patrik Lantto bland annat om hur lapptjänstemännen agerade, hur samerna betraktades och om lappväsendets funktion i statens samepolitik. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Organ till salu

I ”Organ till salu” skriver etnologen Susanne Lundin om organhandelns dunkla värld där desperata patienter utgör små bitar i ett stort pussel. Hon skildrar en växande marknad någonstans mellan medicinsk spetskompetens och människohandel. Intervjuare: Bengt Westerberg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Plundrarna

Under 1930- och 40-talen stal nazisterna miljontals konstverk. Mycket hittades vid krigsslutet men en del försvann för att komma fram i ljuset igen långt senare. I ”Plundrarna” skriver Anders Rydell om nazisternas besatthet av konst och om dagens bittra kamp om rätten till den ”försvunna” konsten. Intervjuare: Per Enerud.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Det nya Afrika

Den ekonomiska utvecklingen i Afrika förbises ofta till förmån för gamla stereotyper. I ”Det nya Afrika” skriver SVT:s korrespondent Erika Bjerström om ett Afrika där fattigdomen minskar, demokratin är på uppgång och utvecklingen av sjukhus, utbildning och vägar drivs på av en allt större medelklass. Intervjuare: Kerstin Brunnberg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Vina Vinas vargpinne

I Jujja Wieslanders barnbok ”Vina Vinas vargpinne” hittar Vina Vina en pinne. Den kan bli både motorsåg och metspö men är framför allt användbar när vargen kommer. Jujja Wieslander intervjuas av Mattias Österlund.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

På andra sidan oss

Max Bergander, 26 år gammal, skriver i diktsamlingen "På andra sidan oss" om de känslor han hade när han separerade från sin dotters mamma och hennes tidigare barn. Det handlar om rädsla och skam, men också om glädjen över att ha tagit ett beslut för att förändra sitt liv. Intervjuare: Anna Lindman.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Ingens mamma

I antologin ”Ingens mamma – tolv kvinnor om barnfrihet” skriver kvinnor som av olika skäl valt att inte få barn. Kvinnor som valt att sterilisera sig, som tycker att klimakteriet är befriande och som vänder sig mot den kulturella press samhället sätter på kvinnor att bli mammor. Anna Lindman intervjuar bokens redaktör Josefine Adolfsson.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Eremiten i Paris

Den rumänske filosofen Emil Cioran föddes i Rumänien 1911 och kom till Paris 1937. I ”Eremiten i Paris” vill Tobias Dahlkvist visa hur Cioran förvandlar den teoretiska pessimismen till en levnadskonst. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Som om vi hade glömt

Journalisten Daniel Poohl berättar om sin uppväxt i början av 1990-talet. När flyktingar från inbördeskriget i Jugoslavien flyttar till den lilla orten blir Daniel lycklig. Men i mellanstadieklassen uppstår en konflikt, likt den som pågår i övriga Sverige, när flera i klassen börjar kalla sig patrioter. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Elevrätt - skoljuridik för gymnasieelever

Isa Ståhl och Zandra Bergman vill ge unga kunskapen som krävs för att kunna påverka skola och studiesituation. "Elevrätt - skoljuridik för gymnasieelever" visar bland annat vad skolan enligt lag är skyldig att ta ansvar för. Isa Ståhl på Sveriges elevkårer intervjuas av Marika Griehsel.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler
En bok, en författare (2015)
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Urban express

Per Schlingmann och Kjell A Nordström guidar oss i vad som händer i världen, staden och med oss människor. "Urban express" är ett collage som beskriver vår tid och hur man själv kan hantera de förändringar som möter oss alla.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

9,3 på Richterskalan

Andreas Norman berättar i sin bok ”9,3 på richterskalan” om hur han som nyss antagen till UD:s diplomatprogram skickades till Thailand dagarna efter tsunamin den 26 december 2004 och oförberedd hamnade mitt i krishanteringen efter en av de värsta naturkatastroferna i modern tid. Intervjuare: Olle Palmlöf.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

När lojaliteten prövas

Anders Carlberg reflekterar i sin bok ”När lojaliteten prövas” över svenska judars relation till den svenska offentligheten och om förhållandet till Israel och israelisk politik. Utgångspunkten är personlig och präglad av egna erfarenheter. Intervjuare: Marika Griehsel.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jag är ju svensk

I ”Jag är ju svensk” berättar Cheko och Nalin Pekgul om de ökade motsättningarna mellan konservativa muslimer och mer liberala eller sekulära. I Tensta är arbetslösheten hög och det finns många fördomar som skapar spänningar mellan olika grupper. Nalin Pekgul intervjuas av Bengt Westerberg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Mediekratin - mediernas makt i svenska val

Kent Asp är statsvetare och professor i journalistik. I "Mediekratin - mediernas makt i svenska val" analyserar han mediernas roll inom politiken. Gör medierna egentligen demokratin bättre eller sämre? Intervjuare: Anita Kratz.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Vad är bildning

Odd Zschiedrich är bland annat kansliansvarig vid Svenska Akademien. I boken ”Vad är bildning” resonerar han kring hur begreppet bildning används i olika sammanhang. Finns det olika slags bildning och vad är allmänbildning? Har bildningsbegreppet förändrats över tid? Intervjuare: Erik Fichtelius.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Gymnasiet som marknad

Inom skolvärlden har marknadsföring blivit viktig sedan det beslutades att främja skolval och skolors frihet att utforma sin verksamhet. Lisbeth Lundahl reflekterar i "Gymnasiet som marknad" över den ökade konkurrensen mellan skolorna. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Bibliotekarien som medpedagog

Sofia Malmberg är bibliotekarie på Adolf Fredriks musikklasser. I "Bibliotekarien som medpedagog" ger hon konkreta exempel på hur en pedagogisk skolbiblioteksverksamhet skapas. Även om hur man kan fungera som medpedagog i ämnesövergripande projekt. Intervjuare: Erik Fichtelius.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jag bara tvingar mig lite

”Jag bara tvingar mig lite” är en självbiografisk roman skriven av Maja-Stina Fransson. I den får vi följa Minna som barn, tonåring och ung kvinna. Vi får läsa hennes dagbok och följa med in i terapirummet. Hon har tvångstankar. I boken skildras det med allvar, men också med en viss komik som ett liv med tvångstankar kan innebära. Intervjuare: Tara Moshizi.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

När jag inte hade nåt

Ison Glasgow är en av Sveriges mest hyllade hiphopartister. Han berättar i "När jag inte hade nåt" om sin uppväxt och hur den format honom till den han är idag. Han berättar om utanförskap, utsatthet och ett starkt band till sin mor. Intervjuare: Olle Palmlöf.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Cornelis - en liten bok om vänskap

Agneta Brunius berättar i ”Cornelis – en liten bok om vänskap” om sin vänskap med Cornelis Vreeswijk. Intervjuare: Mårten Blomkvist.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

De nya dödssynderna

I "De nya dödssynderna" får vi reda på egenskaperna som svenska folket anser vara de sämsta. Stefan Einhorn presenterar resultaten från en opinionsundersökning och illustrerar med historier ur sitt liv. Intervjuare: Behrang Miri.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Facebookpolisen

Genom sina personliga och humoristiska inlägg på Växjö/Alvestapolisens Facebooksida har Scott Goodwin fått mycket uppmärksamhet. ”Facebookpolisen” är den ocensurerade bokversionen. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Twitterboken

Sophia Sundberg, föreläser och utbildar i Twitter. I Twitterboken ger hon tips från första kvittret till att flyga fritt, och om hur man kan tänka strategiskt i sitt twitteranvändande. Intervjuare: Tara Moshizi.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Den nya amerikanska maten

Emil Arvidson och Martin Gelin berättar i ”Den nya amerikanska maten” om den revolution som skett i amerikansk matkultur. Emil Arvidson intervjuas av John Chrispinsson.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
TittaUR Samtiden - Mediedagarna 2014

Medier - för vem?

Kan medier konsumeras på lika villkor? Med bl.a. Catarina Ahlqvist, SRF; Magnus Larsson, Myndigheten för radio och tv; Roland Esaiasson, MTM. Från Mediedagarna i Göteborg (Meg) 2014. Inspelat 6 mars på Svenska mässan. Arrangör: Myndigheten för radio och tv samt MTM.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
LyssnaBarnaministeriet - unga sexualförbrytare

En ung sexualförbrytare berättar

Hur kommer det sig att barn och unga begår sexuella övergrepp mot andra barn och ungdomar? Och vad gör samhället för att hjälpa förövarna så att de inte gör det igen? Vi möter en ung sexualförbrytare som berättar om vad han har gjort och vad han får för hjälp.

Fråga oss