Titta

UR Samtiden - Född med CHARGE-syndrom

UR Samtiden - Född med CHARGE-syndrom

Om UR Samtiden - Född med CHARGE-syndrom

CHARGE-syndrom är en medfödd sjukdom som drabbar många delar av kroppen. Personer med CHARGE-syndrom har oftast problem med hörsel och syn. Barn med syndromet har stora möjligheter att utvecklas om de får rätt hjälp. Under två dagar samtalade tre föreläsare om genetik, förståelse och undervisning för personer med CHARGE-syndrom. Inspelat i mars 2013. Arrangörer: Specialpedagogiska skolmyndigheten i samarbete med Karolinska universitetssjukhuset, Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, Förbundet Sveriges dövblinda och Stockholms läns landsting.

Till första programmet

UR Samtiden - Född med CHARGE-syndrom : Beteende och förståelseDela
 1. Jag ska tala om beteende.

 2. Om ni tyckte att Lisbeths föredrag
  var svårt, vänta tills ni har hört mitt!

 3. Nu har ni nåt att se fram emot.

 4. Anledningen till att jag
  tar upp beteendefrågorna-

 5. -är, som det står på den första bilden,
  för att bli förstådd och för att förstå.

 6. Att bli förstådd är...

 7. Man vill förstå utifrån perspektivet
  hos personen med Charge.

 8. Vi behöver förstå dem. Det är vår
  och föräldrarnas uppgift.

 9. Man måste förstå och bli förstådd.

 10. Det är utgångspunkten
  för mitt föredrag.

 11. Jag ska gå igenom beteende-
  fenotyperna, som Lisbeth tog upp.

 12. De lades fram av Timothy Hartshorne.
  Jag har jobbat mycket med honom.

 13. Innan jag går vidare till fenotyperna
  vill jag att ni får en förståelse för-

 14. -hur man kan tänka kring de komplexa
  frågorna som rör beteende.

 15. Det blir komplicerat, för beteende-
  problem vid Charge är komplexa.

 16. Det krävs komplexa tankar. Jag är en
  komplex person, och tänker komplext.

 17. Men målet är att kunna
  dra nytta av den här komplexa bilden.

 18. Syftet med det hela är
  som en förälder en gång sa:

 19. "Beteendena är inte problemet,
  utan hur man hittar en lösning."

 20. Eller som det står här:
  "Hur man hittar nyckeln."

 21. Vi måste känna till beteendena
  och förstå dem, för att hitta nyckeln.

 22. Det är det främsta syftet.

 23. Vi ska se
  om jag kan förmedla en förståelse.

 24. Med hjälp av den kan man förstå-

 25. -och göra så att de som har Charge
  kan bli förstådda.

 26. Man måste börja med att förstå
  beteendeaspekten vid Charge.

 27. Var ska jag börja?

 28. Vi börjar med det mest grundläggande:
  hur beteenden klassificeras.

 29. När vi har ett beteende
  eller beteendeproblem-

 30. -måste vi klassificera dem,
  sortera in dem i rätt låda.

 31. Vi lägger dem i rätt låda
  och försöker kategorisera dem.

 32. Vi sorterar in dem.
  Vilka beteenden hör ihop?

 33. Det är grunden för all klassifikation
  och gäller även för beteenden.

 34. När vi har ett stort antal beteenden-

 35. -är vi tvungna att bringa
  nån slags ordning i det hela-

 36. -för att få en överblick
  över det här kaoset.

 37. Därför måste vi
  ge enkla beskrivningar av beteenden.

 38. De kallas ibland för symptom,
  beteendesymptom.

 39. De kan bli en klinisk diagnos,
  som jag ska ge exempel på-

 40. -eller också behövs
  mer enhetliga begrepp.

 41. Det handlar mitt föredrag i dag om
  - ett enhetligt begrepp.

 42. Det kanske kan hjälpa oss
  att förstå beteendena vid Charge.

 43. Det finns enkla beskrivningar,
  symptom eller kliniska diagnoser.

 44. Här är kliniska diagnoser som en
  person med Charge syndrom kan få.

 45. Autism, ADHD - hyperaktivitet-

 46. -tvångssyndrom, Tourettes syndrom,
  ångestsyndrom-

 47. -och senare i vuxen ålder depression
  eller diagnosen bipolär sjukdom.

 48. Det är breda kategorier av beteenden
  som används vid diagnostisering.

 49. De bygger på kliniska studier
  och vetenskaplig forskning.

 50. Men frågan är om vi ringar in rätt
  symptom hos personer med Charge.

 51. Jag kallar det
  för en bred klassifikation-

 52. -i relation till Charge.

 53. Det beror på sättet
  som vi ställer diagnos.

 54. Det finns en stor begränsning.

 55. Formella test
  eller diagnostiska instrument-

 56. -är inte anpassade
  för dem med Charge.

 57. Ett problem, som jag kan nämna,
  är de sensoriska funktionshindren.

 58. Det är ett problem. Har vi
  rätt utrustning eller rätt verktyg-

 59. -för att ställa en bred klinisk diagnos-

 60. -så att vi kan placera in dem
  i rätt kategori, i rätt låda?

 61. Jag tror att David kommer
  att visa er fler hundar lite senare.

 62. Det här är för att illustrera...

 63. Om man har ett klassificeringssystem
  för hundar och katter-

 64. -är det ett tydligt sätt att säga-

 65. -vad som räknas
  som en katt eller hund.

 66. Men hur gör man med en katt
  som har drag av en hund?

 67. Eller en hund med drag av en katt?

 68. Skulle klassificeringsverktyget
  hjälpa oss att lösa det här problemet?

 69. Här kanske vi kan tänka oss
  en hypotes om överskattning.

 70. Vi kanske överskattar
  problemen som vi ser-

 71. -i samband
  med de breda kliniska diagnoserna.

 72. De diagnostiska instrumenten
  kan göra-

 73. -att vi överskattar kliniska symptom
  eller diagnoserna som jag nämnde.

 74. Det är viktigt
  att beakta den här hypotesen-

 75. -i samband med
  att man klassificerar beteenden.

 76. Om vi går vidare, vilka är de största
  problemen med den här diagnosen?

 77. Vi kanske skapar en verklighet
  som inte existerar.

 78. Vi använder verktyg
  som inte är anpassade-

 79. -och därför kan det ske
  en överskattning.

 80. Det kan bli
  en självuppfyllande profetia.

 81. De får en klinisk diagnos, och sen
  tänker vi att det här är diagnosen.

 82. Det leder till
  att vi använder...

 83. ...glasögon eller förstoringsglas
  för att betrakta det här.

 84. Vi ser det som profetian säger.

 85. De kliniska syndromen
  som personen med Charge har...

 86. ...den sortens kliniska diagnoser.

 87. Diagnosen baseras mer
  på patologi, på funktionshinder.

 88. Klassificeringen av beteenden
  baseras på funktionshinder-

 89. -och kan leda till enkla lösningar.

 90. Enkla lösningar är bra på många sätt.

 91. Många av de kliniska diagnoserna
  kan vara rätt diagnos.

 92. Medicinsk behandling
  kan vara rätt behandling-

 93. -vid den tidpunkten.

 94. Men de kan också vara alltför enkla.

 95. Komplexa problem kanske inte
  blir hjälpta av enkla lösningar.

 96. Så kallade snabba lösningar-

 97. -är kanske inte rätt sätt, så att säga.

 98. Det kan vara så att vi bara behandlar
  delar av problemen eller delproblem.

 99. Behandlingen baseras på bara en del.
  Inställningen är att vänta och se.

 100. Man ger en behandling, oftast
  medicinsk, och ser om den hjälper.

 101. Förändras beteendet av medicinen?

 102. Under tiden som vi väntar skulle vi
  kanske kunna göra en massa annat.

 103. Till sist, det viktigaste är kanske att
  vi inte får tillräckliga förklaringar.

 104. Vi säger att det här är diagnoserna,
  men det saknas förklaringar.

 105. Det innebär
  att vi måste tränga djupare-

 106. -när vi talar om förklaringsvärdet.

 107. Vad kan vi göra?
  Vi behöver ett begrepp.

 108. Vi behöver se bortom
  de kliniska diagnoserna-

 109. -och försöka hitta
  ett enhetligt begrepp.

 110. Ett av de begrepp
  som jag är intresserad av-

 111. -och har jobbat med, tillsammans
  med Timothy Hartshorne-

 112. -det är begreppet "självreglering",
  som David ska prata om sen.

 113. Det är ett begrepp som jag använder
  för att förklara beteendeproblemen-

 114. -som man ser hos dem med Charge.

 115. Hur definierar vi självreglering-

 116. -på enklast möjliga sätt?

 117. Det definieras som förmågan att
  hantera sina egna tankar, känslor-

 118. -fysiologiska tillstånd och handlingar-

 119. -på ett anpassat och flexibelt sätt
  i olika sammanhang.

 120. Det är så vi normalt fungerar.
  Jag ägnar mig åt självreglering nu.

 121. Jag står här, full av anspänning,
  och tittar på er.

 122. Jag håller ordning på tankar, känslor
  vakenhet och uppmärksamhet

 123. När jag håller mitt föredrag-

 124. -måste jag anpassa mig och vara
  flexibel. Jag ingår i ett sammanhang.

 125. Efter fördraget har jag kanske en
  annan roll och kan vara mer flexibel.

 126. Självreglering är hur man...
  Normalt beteende är självreglering.

 127. Kan det här begreppet hjälpa oss att
  förstå beteendeproblem vid Charge?

 128. Som jag nämnde,
  har Tim och jag jobbat med det här.

 129. Vi försöker förstå självregleringen.

 130. Vi försöker förstå regleringen
  ur alla olika sorters aspekter:

 131. Beteende, kognition,
  emotioner och fysiologiska tillstånd.

 132. Vi behöver en teoretisk modell.

 133. Med hjälp av modellen
  ska jag förklara självreglering.

 134. Det är en psykobiologisk modell
  för självreglering.

 135. Det är en modell för utvecklingen-

 136. -för den baseras
  främst på barns självreglering.

 137. Det är en hybridmodell,
  den är grön och miljövänlig.

 138. Hybridmodell för att många aspekter
  förstärker varandra-

 139. -precis som en bensindriven motor
  och en elektrisk motor-

 140. -kan påverka varandra
  och förstärka varandra.

 141. Modellen bygger på principen att
  det finns många omfattande aspekter-

 142. -som kan förstärka varandra.
  Det är tanken med modellen.

 143. Nu ska jag gå igenom modellen
  och de olika aspekterna-

 144. -och försöka koppla dem
  till aspekterna hos Charge.

 145. Självreglering har fem aspekter.
  Det första här är motgångar.

 146. Det är olyckliga händelser
  eller omständigheter.

 147. Det andra är vilket stöd barnet får.

 148. Det tredje är den biologiska
  och psykologiska stressen.

 149. Nästa punkt
  är den genetiska bakgrunden.

 150. Lisbeth talade mycket
  om generna bakom Charge.

 151. Och till sist hjärnans funktion,
  som också spelar in.

 152. Jag ska försöka sammanfatta
  allt det här i en modell. Vi ska se-

 153. -om jag göra den här
  komplexa modellen mer lättbegriplig.

 154. Så här ser det ut.
  Självregleringen är resultatet.

 155. Och det finns flera
  omfattande aspekter-

 156. -som förstärker varandra.

 157. Vi har motgångar, kvaliteten på stödet,
  stresshormonerna och genuttrycket-

 158. -kopplat till nervaktiviteten i hjärnan
  och självregleringsmodellen.

 159. Självregleringen blir resultatet.

 160. Modellen har modifierats av Timothy
  Hartshorne, och vi jobbar på den nu.

 161. Vi börjar med motgångar.
  Om vi utgår från Charge, vad vet vi?

 162. Det är sensoriska flerfunktionshinder,
  sömn- och andningsproblem-

 163. -många sjukhusvistelser,
  många operationer-

 164. -och stressen som föräldrarna känner.

 165. Som har sagts många gånger,
  och som ni vet-

 166. -innebär Charge
  sensoriska flerfunktionshinder.

 167. Jag tänker inte gå in på detaljer här-

 168. -men Charge innebär att man
  har sensoriska flerfunktionshinder.

 169. Det inte bara funktionshindren
  utan ett integrationsproblem-

 170. -ett multisensoriskt integrations-
  problem, som man måste beakta.

 171. Det är en del av motgångarna.

 172. Barnen med Charge är födda
  med sensoriska flerfunktionshinder.

 173. Det är en del av motgångarna.

 174. Sömnstörningar och andningsproblem.
  Hartshorne har gjort en studie-

 175. -som visar olika aspekter av sömn-
  och andningsproblem-

 176. -som man ser hos dem med Charge.

 177. Ett stort antal av dem
  har sömn- eller andningsproblem.

 178. Det här är en aspekt av motgångarna.

 179. De här sömnproblemen-

 180. -har en stor påverkan
  på föräldrarnas välbefinnande...

 181. ...och på barnet.

 182. Barnet får ingen stärkande sömn.

 183. Det påverkar barnet, som blir uttröttat.

 184. Det är inte bara fysisk trötthet
  utan också mental trötthet.

 185. Nästa punkt är sjukhusvistelserna.
  Här ser ni antalet sjukhusvistelser-

 186. -som barnen med Charge får
  vara med om. Här är procentsiffrorna.

 187. Det är många sjukhusvistelser
  för den här gruppen.

 188. Samma sak med operationer.

 189. De med Charge
  kan få genomgå flera operationer.

 190. Och slutligen, stressen hos
  föräldrarna, en mycket central fråga.

 191. Höga stressnivåer har rapporterats
  hos föräldrar till barn med Charge.

 192. Det finns olika orsaker-

 193. -men det visar på sårbarheten.

 194. En studie i Nederländerna visar-

 195. -inte bara att de känner allmän stress-

 196. -utan att mycket av stressen beror på
  beteendeproblemen vid Charge.

 197. Så det är viktigt
  att beakta föräldrarnas stress.

 198. Vi går vidare till nästa nivå,
  eller nästa aspekt i modellen-

 199. -som är kvaliteten på stödåtgärderna.
  Jag ska tala om det på tre nivåer:

 200. Den första nivån handlar
  om tillgången till professionellt stöd.

 201. Lisbeth pratade om vikten av kliniker
  där olika kompetenser finns samlade-

 202. -och att hitta rätt specialist.
  Det är viktigt.

 203. Man ska inte
  fragmentisera problemen-

 204. -utan försöka få en helhetsbild
  av Charge syndrom hos barnet.

 205. Det var nåt som Lisbeth betonade.

 206. Sen har vi föräldrarna,
  som kan känna sig isolerade.

 207. De kan också sakna socialt stöd-

 208. -så föräldragrupper och föräldramöten
  är mycket viktiga.

 209. De kan bidra till
  att minska föräldrarnas stress-

 210. -och öka livskvaliteten.

 211. Nästa nivå handlar om
  att individualisera undervisningen-

 212. -och hitta åtgärder
  för kommunikationen.

 213. Det är en del av kvaliteten på stödet.

 214. Nästa aspekt är stressen-

 215. -psykologisk och biologisk stress.

 216. Stress är nåt psykologiskt. Det handlar
  om hur vi uppfattar en situation.

 217. Stress handlar om det. När vi uppfattar
  en situation som obehaglig eller farlig-

 218. -sker en stressreaktion i kroppen.

 219. Det är en kroppslig reaktion
  på hur vi uppfattar nåt psykologiskt.

 220. Vi vet att det är
  mycket mer komplicerat än så.

 221. Det är många hormoner inblandade.

 222. Jag kan säga helt kort hur det börjar
  i områden kopplade till hjärnan-

 223. -och speciella områden i hjärnan.

 224. De påverkar delar av kroppen,
  binjurarna-

 225. -och stresshormoner produceras.

 226. Stress är nåt normalt.
  Min kortisolnivå är kanske hög nu.

 227. Sen sker en återkoppling.
  Det är det viktigaste.

 228. Det är en viktig del av stressystemet.

 229. Hormoner och stresshormoner
  produceras-

 230. -men till slut sätter
  återkopplingssystemet stopp.

 231. Om det här inte upphör hamnar vi
  i en situation med kronisk stress.

 232. Så stresshantering och åtgärder för att
  förhindra stress är viktigt vid Charge-

 233. -om man talar om beteendefrågor.

 234. Det kan förekomma stress vid Charge.

 235. De kan ha svårt
  att hantera stressupplevelser.

 236. Men vissa hanterar dem
  mycket bättre än andra.

 237. Vissa hanterar
  vissa situationer bättre än andra.

 238. Så återigen ser vi en stor variation
  bland personer med Charge syndrom.

 239. Nästa lager eller nästa aspekt
  är genuttrycket.

 240. Det pratade Lisbeth om i detalj.

 241. CHD7 är en av de viktigaste generna
  bakom Charge.

 242. Vi talar om om en genetisk sårbarhet,
  om genuttrycket.

 243. Vi har kanske inte hittat
  resten av generna-

 244. -bakom Charge syndrom,
  men det finns en genetisk sårbarhet.

 245. Speciellt CHD7-genen är viktig.

 246. Den sista bilden som Lisbeth visade-

 247. -handlade om
  att förstå funktionen hos CHD7.

 248. Det måste vi undersöka vidare.

 249. Det handlar inte bara om
  att förstå vad genen är-

 250. -utan hur den
  påverkar fosterutvecklingen-

 251. -det som sker i tidiga stadier-

 252. -när barnet utvecklas i fosterstadiet.

 253. Vi vet att den här genen
  påverkar barnets utveckling.

 254. Vi vet att CHD7, genen för Charge-

 255. -kan påverka hjärnans utveckling-

 256. -i samband
  med det som vi kallar neurallisten.

 257. Det här påverkar hjärnfunktionerna.

 258. Det kan finnas ett samband
  mellan generna-

 259. -och hjärnans utveckling,
  vad beträffar nervcellernas vandring-

 260. -eller svagheter i nervsystemet.

 261. Det här påverkar hjärnans system.

 262. Vi kanske inte kan se
  en strukturell förändring i hjärnan.

 263. Vid en magnetröntgen
  ser man normala strukturer-

 264. -men hjärnans funktioner
  kan ha förändrats.

 265. Vissa personer med Charge syndrom
  har strukturella förändringar i hjärnan-

 266. -men de förändringar som jag talar om
  är funktionella:

 267. Hur genen har påverkat de tidiga
  stadierna av hjärnans utveckling-

 268. -och förändrat hjärnans funktioner
  på ett eller annat sätt.

 269. Det tar oss till nästa nivå:
  nervaktiviteten-

 270. -hur nervcellerna
  står i förbindelse med varandra.

 271. Förändringar
  som har skett på tidiga stadier-

 272. -påverkar hur nervkretsarna utvecklas
  ...och deras funktioner.

 273. Inte bara de små nervkretsarna
  utan även större kretsar.

 274. De påverkar
  vissa av hjärnans funktioner.

 275. Så det handlar om nervaktiviteten.

 276. Om man förstår det får man en bättre
  bild av beteendeaspekterna vid Charge.

 277. Det är nåt som jag försöker bidra med-

 278. -för att sätta in det här i ett större
  sammanhang när vi talar om Charge.

 279. En sak som jag ska ta upp nu-

 280. -är hjärnans exekutiva funktioner.

 281. De exekutiva funktionerna
  är hjärnans kontrollsystem.

 282. Många studier,
  bland annat en om Charge-

 283. -undersöker de kognitiva aspekterna
  hos de exekutiva funktionerna-

 284. -de kognitiva aspekterna
  hos hjärnans kontrollmekanismer.

 285. På senare år har vi förstått-

 286. -att samma områden är inblandade
  i den emotionella kontrollen...

 287. Samma områden sköter
  de emotionella kontrollmekanismerna.

 288. Där ser ni de kognitiva
  exekutiva funktionerna, som är blå-

 289. -och de emotionella
  exekutiva funktionerna.

 290. De kognitiva funktionerna kallas
  kalla exekutiva funktioner-

 291. -medan de emotionella
  kallas heta exekutiva funktioner.

 292. Vi vill undersöka det här vidare
  genom att se på hjärnaktiviteten-

 293. -för att förstå de emotionella exekutiva
  funktionerna hos dem med Charge.

 294. Emotioner påverkar också-

 295. -motivationsförmågan och den sociala
  förmågan hos barnet med Charge.

 296. Det här är ett centralt område,
  som jag ska säga nåt om.

 297. Områdena som jag har gått igenom
  är de olika aspekterna:

 298. Vi har motgångar och genuttryck-

 299. -stress, stödet, nervaktivitet-

 300. -och resultatet är självreglering.

 301. Tillbaka till huvudämnet, sambandet
  mellan gener och beteende-

 302. -sambandet
  mellan genotyp och fenotyp.

 303. Vad är det? Det är den genetiska
  sammansättningen, Charge-genen-

 304. -och den fysiska sammansättningen,
  hur beteendet uttrycks.

 305. Vad är sambandet mellan genuttrycket
  och hur det tar sig uttryck i hjärnan?

 306. Som ni såg i modellen som jag visade
  talar vi om flera saker.

 307. Vi talar inte bara om en extern faktor-

 308. -utan det finns också interna faktorer
  som kan förklara beteendet vid Charge.

 309. Vi kan också se det som
  ett personlighetsdrag hos personen-

 310. -och en situation i omgivningen-

 311. -som gör att det personlighetsdraget
  blir lättare att observera.

 312. Interna och externa faktorer
  har ett samband.

 313. Det gäller inte bara genen utan alla
  andra aspekter som jag har pratat om.

 314. Vad är en beteendefenotyp?
  Det är ett beteendemönster-

 315. -som tydligt kan identifieras
  hos barn med genetiska sjukdomar-

 316. -och det är inte inlärt.

 317. Det är inte inlärt. Det är ett
  personlighetsdrag och en situation.

 318. Genom att se det som en hybrid
  kan man förstå det.

 319. Det är båda sakerna.

 320. De sju beteendemönstren
  hos fenotypen-

 321. -har Lisbeth gått igenom. De lades
  fram av Timothy Hartshorne.

 322. Jag vill beskriva fenotyperna
  med hjälp av självregleringsmodellen.

 323. Om vi återvänder till frågan
  om gener och beteende-

 324. -genotyp och fenotyp-

 325. -från en genetisk sårbarhet
  till en beteendefenotyp.

 326. Om nervcellerna inte vandrar
  som de ska-

 327. -kan det då leda
  till förändringar i hjärnaktiviteten?

 328. Vi försöker se sambandet mellan
  genuttryck och beteendeuttryck-

 329. -från gener till beteende.

 330. En nivå, som har nämnts tidigare-

 331. -handlar
  om barnets kognitiva funktioner.

 332. Det är en orsak till att vi ser en
  variation hos personer med Charge-

 333. -vad beträffar
  den allmänna kognitiva förmågan.

 334. Det förklarar varför deras
  intellektuella förmågor varierar stort.

 335. Hjärnaktiviteten
  påverkas av genuttrycket-

 336. -som kan har orsakat en förändring.

 337. Därför finns det variation. Den beror
  just på förändringen i hjärnan.

 338. De funktionella förändringarna
  i hjärnan ger stora variationer-

 339. -vad gäller kognitiva funktioner.

 340. I studier har man sett
  att det finns många funktioner-

 341. -men de tenderar
  att ligga på en lägre nivå än normalt.

 342. Det leder oss till den första fenotypen.

 343. Här ser vi
  en låg kognitiv funktionsnivå.

 344. Det hänger samman med
  klassificeringen, som jag pratade om.

 345. Har vi rätt verktyg för
  att identifiera de kognitiva förmågorna-

 346. -hos personer med Charge?

 347. Jag har fall med barn som har Charge-

 348. -där man vill få ett andra utlåtande.

 349. Man är osäker på om diagnosen
  psykologisk utvecklingsstörning-

 350. -var rätt eller inte.

 351. Vi måste förstå det här bättre
  i förhållande till verktygen-

 352. -hur man mäter kognitiva funktioner
  hos barn med Charge.

 353. Men precis som när man gör
  vilket annat test som helst-

 354. -måste vi testa flera gånger.

 355. Ställ inte diagnos efter första gången
  utan vänta och testa en gång till-

 356. -eller testa längre fram
  för att försäkra er om-

 357. -att det blir rätt diagnos.

 358. Det finns vissa principer
  som man bör följa.

 359. Genotyp och fenotyp.

 360. Nervcellernas vandring sker inte
  som den ska, nervaktiviteten uteblir.

 361. Det kan leda till svårigheter
  med självregleringen.

 362. De exekutiva funktionerna, som jag
  nämnde, hjärnans kontrollfunktioner-

 363. -är inblandade i självreglering.

 364. Om hjärnfunktionen störs
  eller är förändrad-

 365. -påverkar det självregleringen.

 366. Vi skulle kunna säga
  att svårigheter med självreglering-

 367. -kanske är de
  de största problemen vid Charge.

 368. Vi borde tala om SRD, "Self Regulation
  Disorder", i stället för ADHD och OCD.

 369. Man måste
  försöka förstå svårigheterna-

 370. -i förhållande
  till de olika aspekterna av reglering.

 371. Den första aspekten av reglering-

 372. -är det fysiologiska tillståndet
  eller en ökad nervaktivitet.

 373. Ökad nervaktivitet eller fysiologiska
  tillstånd kan ses som binära modeller.

 374. Det är modeller med ja eller nej,
  på eller av.

 375. Det är antingen en överbelastning
  eller en underbelastning.

 376. Man kan få kraftigt ökad nervaktivitet,
  då lite stimulans ger en överreaktion-

 377. -men vid en underbelastning krävs det
  mycket stimulans för att få en reaktion.

 378. Det är som ett system som kan slås på
  och av, och det har hamnat i obalans.

 379. Vid en överbelastning
  kan barnet försöka motverka det-

 380. -genom att dra sig undan.

 381. När det är
  en fysiologisk underbelastning-

 382. -kan barnet försöka få
  ytterligare stimulans-

 383. -genom självstimulans
  eller sensationssökande.

 384. Det är en balans mellan överbelastning
  och underbelastning.

 385. Skillnaden är minimal.

 386. Ena gången är det en underbelastning-

 387. -som plötsligt blir en överbelastning.

 388. Hos barn med Charge
  kan man se hur allt är bra-

 389. -men plötsligt slår det över.

 390. För mycket är ibland för lite,
  och för lite är ibland för mycket.

 391. Att hitta rätt balans
  är kanske den största utmaningen.

 392. Det här aspekten
  leder oss till nästa fenotyp:

 393. En hög grad av sensationssökande.

 394. Nästa svårighet med regleringen
  är svårigheter med kognitiv reglering.

 395. Dålig kognitiv reglering gör att man
  lätt förlorar den kognitiva kontrollen.

 396. Det blir svårt att rikta
  och behålla uppmärksamheten-

 397. -eller hålla koll på
  hur ens beteende påverkar andra.

 398. Vi förlorar den kognitiva kontrollen
  varje dag. Jag gör det, Sonja gör det.

 399. Sonja började i dag
  med att tala svenska.

 400. Sen inser hon att hon borde prata
  engelska, och så pratar hon engelska.

 401. Hon reglerade sig själv.

 402. Hon märkte att hon hade
  uppmärksamheten på annat håll.

 403. Hennes kortisolnivå var kanske hög.
  Stressnivån var kanske hög. - Visst?

 404. I såna situationer
  förlorar vi den kognitiva kontrollen.

 405. Men förmågan att hamna på rätt spår
  igen är förmågan som vi behöver.

 406. Sonja visade
  att hon var tillbaka på rätt spår.

 407. Att förlora den förmågan för alltid
  är en helt annan sak.

 408. Det här är nåt som man kan se
  hos barn med Charge.

 409. Vi gjorde en studie. De har svårigheter
  med de exekutiva funktionerna-

 410. -främst när de ska rikta
  uppmärksamheten mot nåt nytt-

 411. -och övergå till nya aktiviteter.

 412. De måste rikta uppmärksamheten
  mot nåt nytt.

 413. "Nu måste jag rikta uppmärksamheten
  mot nåt annat."

 414. Det kan vara svårt
  för barn med Charge.

 415. Det kan göra situationer eller saker
  svåra för dem-

 416. -när de övergår till nya aktiviteter.

 417. En ny situation eller aktivitet
  kan bli alltför överväldigande.

 418. Det är bristande kognitiv kontroll
  och stressreglering-

 419. -som samverkar.

 420. Svårigheterna med reglering
  kommer inte en i taget.

 421. De uppstår samtidigt.

 422. Så de kan lätt försjunka
  i sina egna tankar.

 423. Nästa reglering
  är regleringen av emotioner.

 424. De kan förlora
  den emotionella kontrollen...

 425. ...och ha svårt att hantera negativa
  emotioner utan att överväldigas.

 426. De kan överväldigas av kognitiva eller
  uppmärksamhetskrävande situationer-

 427. -och av emotionella situationer-

 428. -där barnet lätt kan förlora
  den emotionella kontrollen.

 429. En låg tolerans för frustration.

 430. Och det kan tid att återhämta sig
  efter upprörande händelser.

 431. Det händer saker.

 432. Sen måste man reglera sig
  så att man går tillbaka till grundläget.

 433. Det är en viktig del
  av emotionell reglering.

 434. Jag har en sjuårig dotter. Jag kan ge er
  ett exempel från förra veckan.

 435. Vi grälade,
  som alla fäder och sjuåriga döttrar gör.

 436. Jag bad henne ta undan sina saker
  från vardagsrummet.

 437. Hon protesterade och började
  "diskutera". Det kom några tårar.

 438. Sen ringde telefonen.
  Det var granntjejen.

 439. Hon frågade om min dotter ville komma
  över. Hon lade på luren-

 440. -och sa: "Pappa, nu måste jag sluta
  gråta för jag ska gå till min kompis."

 441. Det är emotionell reglering.

 442. Att återhämta sig
  är en del i regleringen.

 443. Som jag sa,
  har regleringen en viktig roll-

 444. -för motivationen och den sociala
  förmågan, och problem med den.

 445. Vilka svårigheter med motivationen
  kan man se-

 446. -i samband
  med funktioner för emotioner?

 447. Minskad känslighet
  för negativ förstärkning.

 448. Och de kan reagera negativt
  på gränssättning.

 449. Att säga "Nej, sluta!" eller "Låt bli
  det där!" till ett barn med Charge-

 450. -när de trotsar eller gör nåt farligt,
  det hjälper inte.

 451. Utifrån begreppet
  "emotionell reglering"-

 452. -ser vi att det är känsligheten
  för negativa...

 453. Regleringen av emotioner
  och motivationen är bristfällig.

 454. Det gör barnet mer frustrerat.

 455. Ibland förstår de inte varför de gör på
  ett visst sätt eller varför det är fel.

 456. Vissa barn gör till och med tvärtemot-

 457. -för de tycker att det är roligt att bli
  tillsagda och fortsätter med beteendet.

 458. Motivationen är en del i det hela.

 459. Med bristande emotionell kontroll är det
  här en av beteendesvårigheterna-

 460. -ett beteendeproblem,
  som vi kan se hos barn med Charge.

 461. Sociala funktionshinder hör ihop
  med den emotionella biten.

 462. Det är inte så att de aldrig
  lär sig sociala färdigheter-

 463. -de har inte svårt
  att tillägna sig de färdigheterna.

 464. Det är inte problemet.

 465. De tycks inte vara ovilliga
  att använda färdigheterna.

 466. Problemet är att de inte är tillräckligt
  bra på att använda färdigheterna.

 467. Genom att skilja på olika emotioner och
  motiverande faktorer-

 468. -och skilja på olika sociala förmågor-

 469. -kan vi förstå beteendeaspekterna-

 470. -vilket leder oss
  till nästa beteendefenotyp:

 471. Socialt intresserade men omogna.

 472. Återigen ser vi sociala funktionshinder.

 473. Det beror på omognad.

 474. Den sista aspekten
  av beteendereglering-

 475. -är bristande beteendereglering.

 476. Precis som det kan
  förekomma bristande kognitiv kontroll-

 477. -och bristande emotionell kontroll, kan
  det finnas bristande beteendekontroll.

 478. De här sakerna hänger samman
  med bristande beteendekontroll:

 479. En oförmåga
  att stoppa ett pågående beteende.

 480. Beteendet förstärks.

 481. Det kan vara repetitivt
  eller pågå oavbrutet.

 482. En vägran att ge upp eller sluta,
  och en envishet.

 483. En av orsakerna till det kan vara-

 484. -att de kan ha den kliniska diagnosen
  tvångssyndrom, OCD.

 485. Den här beteenderegleringen
  kan ingå i tvångssyndromet.

 486. Vilket leder oss
  till nästa beteendefenotyp.

 487. Kombinationen av stress
  och sensorisk överbelastning-

 488. -gör det svårt att självreglera,
  och man förlorar beteendekontrollen.

 489. Återigen: Många aspekter kombineras.

 490. Utifrån självregleringsmodellen-

 491. -ser man att stress och överbelastning-

 492. -och problemen med reglering leder till
  svårigheter att kontrollera beteendet.

 493. Det är inte en sak efter en annan
  utan en kombination av dessa saker.

 494. Det leder till nästa fenotyp. Det är att
  repetitiva beteenden ökar under stress.

 495. Det hänger samman
  med beteendekontroll-

 496. -eller problem
  med att reglera beteendet.

 497. Det leder till ett repetitivt beteende,
  som vi kan se hos barn med Charge.

 498. Och här spelar också stress in.

 499. Ju mer stress,
  desto mer av den sortens beteende-

 500. -och ibland i situationer
  som inte är så överväldigande-

 501. -eller när barnet inte är överväldigat.

 502. Återigen:
  Det är många faktorer som samverkar.

 503. Och den sista.

 504. De är målinriktade, uthålliga, ihärdiga-

 505. -och har ett sinne för humor,
  vilket är en viktig sak.

 506. Det var de sju beteendefenotyperna.

 507. Man ska förstå dem
  utifrån självregleringsmodellen-

 508. -den här psykobiologiska modellen.

 509. Mycket av det här passar in i den.

 510. En slutsats är att det varierar,
  för det gör det.

 511. Det är svårt att säga saker som
  stämmer in på alla med syndromet-

 512. -att generalisera.

 513. Hos vissa ser man en fenotyp
  - eller inte alla.

 514. Andra har alla sju.

 515. Så det är viktigt att se
  variationen av fenotyper-

 516. -för att förstå beteendet
  och för att sätta in rätt åtgärder.

 517. Det är nyckeln.

 518. Jag har pratat om hjärnan-

 519. -och nervaktivitet...
  att det kan finnas brister.

 520. Vi vet att hjärnan är plastisk.
  Vi säger att den är neuroplastisk.

 521. Det finns saker man kan göra. Ju mer
  vi vet i detalj vilka problemen är...

 522. Med skräddarsydda åtgärder kan man
  se neuroplastiska förändringar.

 523. Det är inte bara en negativ bild,
  det kan vara nåt positivt.

 524. Vi behöver veta exakt-

 525. -vad just det barnet med Charge
  har för problem-

 526. -och skräddarsy åtgärderna.

 527. Det är kanske så att de flesta
  av diagnoserna som jag nämnde-

 528. -som ADHD och tvångssyndrom-

 529. -kan förklaras
  som brister i självreglering.

 530. Tvångssyndrom är ett sätt att minska
  stimuleringen och utöva kontroll-

 531. -men systemet för självreglering
  fungerar inte som det borde.

 532. ADHD eller autismliknande beteende-

 533. -kan också ses
  som brister i självregleringen.

 534. Man kanske kan kalla det
  svårigheter med självregleringen.

 535. Det skulle kunna ge
  rätt bild av det hela.

 536. Tillbaka till den viktiga frågan
  som är...

 537. ...hur man planerar åtgärderna.

 538. Hur finner vi nyckeln
  till beteendesvårigheterna?

 539. Om bristande självreglering
  är det huvudsakliga problemet-

 540. -eller det huvudsakliga begreppet-

 541. -med vilket
  vi kan förklara beteendestörningarna.

 542. Vi måste välja åtgärder
  i ljuset av åtgärder för självreglering.

 543. Jag ska försöka ge några exempel.

 544. Men först vill jag säga
  nåt i allmänhet...

 545. ...om individanpassade
  utbildningsprogram.

 546. Det är en anti-prokrustisk åtgärd.

 547. Ni kanske känner till Prokrustes.

 548. Det är en figur i grekisk mytologi.

 549. Om hans gäster inte var lagom långa
  för hans säng tänjde han ut dem-

 550. -eller så högg han av deras ben
  för att anpassa dem till sängen.

 551. Det är en anti-prokrustisk åtgärd.
  En storlek passar inte alla.

 552. Det finns variationer, så vi måste
  skräddarsy åtgärderna efter barnet.

 553. Även om diagnosen är Charge
  måste de skräddarsys-

 554. -efter de brister med självregleringen
  som kan förekomma.

 555. Det var rent generellt.

 556. En annan generell sak
  är kommunikationen.

 557. Det är viktigt med åtgärder
  inom det området.

 558. Vi måste stimulera barn
  med beteendeproblem.

 559. Barn med kommunikationssvårigheter
  uppvisar många beteendeproblem.

 560. När kommunikationen fungerar-

 561. -försvinner beteendeproblemen.

 562. Samma sak hos dem med Charge,
  men där hänger det på-

 563. -att det finns kompetenta
  kommunikationspartners-

 564. -som förstår barnets behov
  och hur de uttrycks.

 565. Det är lätt att den vuxne
  missar eller struntar i dem.

 566. De kan vara
  vagt uttryckta eller svårtolkade.

 567. Det är en viktig aspekt att utforska,
  kommunikationsaspekten.

 568. Det här påverkar beteendet hos
  personen med Charge negativt-

 569. -kommunikationen.

 570. Om man talar i generella termer
  eller mer specifika termer-

 571. -så bör självregleringsåtgärder
  ge barnet feedback-

 572. -om hur andra reagerar och hjälpa
  barnet att förstå konsekvenserna.

 573. Det här hör ihop
  med beteenderegleringen.

 574. De vet kanske inte
  hur de ska hamna på rätt spår igen-

 575. -så de behöver mycket feedback
  om hur man hamnar på rätt spår.

 576. Man kan anpassa omgivningen.

 577. I modellen finns
  både interna och externa faktorer-

 578. -som förstärker varandra.

 579. Så man kan anpassa omgivningen-

 580. -så att den blir mer förutsägbar.
  Att ha ett schema är viktigt.

 581. Assistenter i skolan
  ska kunna uppfatta barnets signaler-

 582. -om att de kämpar med
  självregleringen, och gå in och avbryta.

 583. Det är en utmaning
  att hitta rätt balans.

 584. Barnet kanske har svårt själv
  att hitta balansen.

 585. Hur kan vi som vuxna
  hjälpa barnet att hitta balansen-

 586. -innan det går överstyr?

 587. Och slutligen, om åtgärder
  för emotionell reglering.

 588. Ett sätt är att bråka och skrika
  och släppa ut allt.

 589. Bring the action - kör hårt.
  Jag ska inte sjunga låten.

 590. Ja, ett sätt är att släppa ut allt
  och försöka reglera det.

 591. Men ibland är det inte
  det bästa sättet att reglera emotioner.

 592. Vi måste ha mer specifika tekniker
  för att reglera emotioner.

 593. Det finns många tekniker. Jag
  fokuserar på PIE-modellen-

 594. -PIE,
  för att reglera negativa emotioner.

 595. Det står för att bearbeta,
  identifiera och uttrycka emotioner.

 596. Det är grunden
  för att reglera emotioner.

 597. Man måste bearbeta:
  Vad händer inuti och utanför mig?

 598. Man identifierar emotionerna,
  och slutligen uttrycker man dem.

 599. Om man går in mer i detalj-

 600. -så är ofta barn och ungdomar med
  Charge omedvetna om sina känslor-

 601. -för de misslyckas med att bearbeta
  sin reaktion på en emotionell situation.

 602. Det finns olika anledningar till det.
  En kan vara ansiktsförlamning.

 603. De kan ha svårigheter på den nivån.

 604. När det gäller bearbetning
  behövs åtgärder-

 605. -som tar itu med
  hur man bearbetar emotioner.

 606. Man ska uppmuntra barnet att prata
  om situationer som väcker emotioner.

 607. Det kan hjälpa dem
  att bearbeta sina känslor.

 608. Det handlar om en emotionell situation
  som barnet finner överväldigande.

 609. Vi måste förstå situationen-

 610. -för att bearbeta
  den överväldigande situationen.

 611. Det handlar om att bearbeta känslor.

 612. Att identifiera är en viktig del.

 613. Att identifiera och etikettera.

 614. Barn med Charge kan ha svårt
  att identifiera sina emotioner.

 615. Några av de specifika symptomen
  vid Charge-

 616. -kan göra det svårt för dem
  att identifiera känslor.

 617. Allt beror på barnets ålder-

 618. -och
  barnets emotionella utvecklingsnivå.

 619. Vi måste se till att lära barnet
  vad olika emotioner kallas-

 620. -och lära dem känna igen
  andras emotioner.

 621. Man kan även spegla barnets känslor,
  visa sina egna känslor-

 622. -skapa känslomässiga händelser
  och använda olika uttryck för känslor.

 623. Återigen, identifiera känslor och
  försök att anpassa allt efter barnet-

 624. -som har Charge.

 625. Identifikation är viktigt
  för att reglera emotioner.

 626. Det sista är att lära barnet
  att uttrycka känslor.

 627. De ska tillåtas att uttrycka emotioner.

 628. När är det okej? När är det inte okej?
  Uttrycks de på rätt sätt?

 629. Visa och berätta. Visa barnet
  hur det kan uttrycka sina känslor.

 630. Det viktigaste är
  att själv vara en emotionell förebild.

 631. Det behövs mycket uppmuntran.

 632. Det är en utmaning-

 633. -men så här kan vi ta itu
  med problemet med självreglering.

 634. Att identifiera, uttrycka och bearbeta-

 635. -behöver inte ske i en viss ordning.
  Man kan börja med att uttrycka.

 636. Det beror på var barnet befinner sig.

 637. Det viktigaste är att hjälpa barnet att
  reglera känslorna eller emotionerna.

 638. Jag är nästan klar, tror jag-

 639. -så...tack för uppmärksamheten-

 640. Och det här är mina fenotyper, kanske.

 641. Översättning: Sirje Rundqvist Talva
  www.broadcasttext.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Beteende och förståelse

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Hur ställer man diagnoser på personer med CHARGE-syndrom? Neuropsykologen Jude Nicholas går igenom hur hjärnan påverkas av sjukdomen och hur man kan hitta nyckeln till att förstå personer med CHARGE-syndrom. Han menar att man idag använder instrument som inte fungerar. Inspelat i mars 2013. Arrangörer: Specialpedagogiska skolmyndigheten i samarbete med Karolinska universitetssjukhuset, Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, Förbundet Sveriges dövblinda och Stockholms läns landsting.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa > Sjukdomar och ohälsa, Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Identitet och livsstil > Personer med funktionsnedsättning
Ämnesord:
Anatomi, Medicin, Missbildningar hos människan, Personer med utvecklingsstörning, Teratologi
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Född med CHARGE-syndrom

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Född med CHARGE-syndrom

Om genetik

Det ovanliga medfödda CHARGE-syndromet beror på en mutation i personens gen. Lisbeth Tranebjaerg, professor i medicinsk genetik och genetisk audiologi, går igenom mutationen och förklarar vad som sker genetiskt.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Född med CHARGE-syndrom

Beteende och förståelse

Hur ställer man diagnoser på personer med CHARGE-syndrom? Neuropsykologen Jude Nicholas går igenom hur hjärnan påverkas av sjukdomen och hur man kan hitta nyckeln till att förstå personer med CHARGE-syndrom. Han menar att man idag använder instrument som inte fungerar.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Född med CHARGE-syndrom

Om att lära sig. Del 1

Del 1 av 5. Personer med CHARGE-syndrom har ofta beteendemässiga särdrag som omgivningen ibland har svårt att förstå. Många gånger tror folk att de är utvecklingsstörda. Men så är det sällan. David Brown är specialpedagog och har fokuserat sitt arbete på att hjälpa barn och unga med CHARGE-syndrom. Han förklarar deras beteende och visar konkreta metoder man kan använda.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Född med CHARGE-syndrom

Om att lära sig. Del 2

Del 2 av 5. Första gången Dawid Brown kom i kontakt med ett barn som har CHARGE-syndrom var för 30 år sedan i England. Innan dess hade barn med den sjukdomen bara fått olika diagnoser som döv, blind eller handikappad. Då var det svårt att ge dem den hjälp de behövde. Idag är David Brown en av världens mest kunniga personer i att leda och utveckla barn med CHARGE-syndrom.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Född med CHARGE-syndrom

Om att lära sig. Del 3

Del 3 av 5. Många som är födda med sjukdomen CHARGE-syndrom har svåra problem med muskler. Oftast är de för stela eller för slappa. Varje år föds det 10 barn i Sverige med sjukdomen, men varje person föds med individuella problem. Idag finns det bättre information och kunskap om sjukdomen än för 30 år sedan. En av dem som har studerat personer med CHARGE-syndrom är David Brown.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Född med CHARGE-syndrom

Om att lära sig. Del 4

Del 4 av 5. Sjukdomen CHARGE-syndrom påverkar ögonen. Man kan ofta se att det finns en fläck på iris i ögat. Det stör ögonen och oftast blir det problem med synen. I många fall tvingas man att alltid ha på sig solglasögon för att man blir ljuskänslig.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Född med CHARGE-syndrom

Om att lära sig. Del 5

Del 5 av 5. För en person som har sjukdomen CHARGE-syndrom kan en enkel aktivitet som att läsa bli en stor utmaning. Därför har personer med sjukdomen ofta en egen stil för att hitta en lösning. Pedagogen David Brown har studerat barn med CHARGE-syndrom i 30 år och han går igenom vilket stöd barnen behöver i skolan.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Tvärvetenskap i praktiken

Individanpassad vård för missbrukare

Markus Heilig, professor i psykiatri vid Linköpings universitet, har länge forskat om vården i samband med missbruk. Han menar att trots att vi idag har stor kunskap om beroendesjukdomar så får de som drabbas nästan aldrig modern behandling för sitt missbruk av sjukvården. All medicinsk kompetens som finns utnyttjas inte. Moderator: Sharon Jåma. Inspelat den 11 november 2015 på Campus Norrköping. Arrangör: Linköpings universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Vad behöver man egentligen veta?

Det finns högstadieelever som tror att barn kläcks ur ägg. Andra experimenterar med avancerat sex på webben. Klarar skolans sex- och samlevnadsundervisning av att tillgodose ungdomars enormt skiftande behov av kunskap och vägledning?