Titta

UR Samtiden - Född med CHARGE-syndrom

UR Samtiden - Född med CHARGE-syndrom

Om UR Samtiden - Född med CHARGE-syndrom

CHARGE-syndrom är en medfödd sjukdom som drabbar många delar av kroppen. Personer med CHARGE-syndrom har oftast problem med hörsel och syn. Barn med syndromet har stora möjligheter att utvecklas om de får rätt hjälp. Under två dagar samtalade tre föreläsare om genetik, förståelse och undervisning för personer med CHARGE-syndrom. Inspelat i mars 2013. Arrangörer: Specialpedagogiska skolmyndigheten i samarbete med Karolinska universitetssjukhuset, Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, Förbundet Sveriges dövblinda och Stockholms läns landsting.

Till första programmet

UR Samtiden - Född med CHARGE-syndrom : Om genetikDela
 1. Jag är Lisbeth Tranebjaerg,
  professor i klinisk genetik-

 2. -på Köpenhamns universitet
  och Bispebjerg hospital i Köpenhamn.

 3. Jag känner mig privilegierad,
  stolt och glad-

 4. -över att få vara här
  på konferensen om Charge syndrom.

 5. Jag jobbade med Charge syndrom-

 6. -när det kallades Charge association
  på 90-talet.

 7. Jag hade patienter
  som man trodde hade Charge-

 8. -när jag jobbade i Tromsö
  i norra Norge.

 9. Det är världens nordligast
  belägna universitet.

 10. Det var väldigt roligt
  när genen upptäcktes-

 11. -och det gav en stor tillfredställelse
  att bekräfta-

 12. -att patienterna
  hade Charge syndrom genetiskt sett.

 13. Jag är läkare och jobbar mycket
  med genetiska hörselnedsättningar.

 14. Det är mitt huvudämne,
  tillsammans med dövblindhet.

 15. Charge syndrom
  har alltid legat mig varmt om hjärtat.

 16. Jag träffar många danska familjer
  vars barn har Charge syndrom.

 17. Mitt bidrag i dag till er,
  alla föräldrar och släktingar-

 18. -är att beskriva det som sker runt
  omkring beskedet om diagnosen.

 19. Det som David och Jude ska prata om-

 20. -handlar om de långvariga
  och viktiga konsekvenserna.

 21. Men om man inte har rätt diagnos-

 22. -jobbar man på fel grunder.
  Diagnosen är väldigt viktig.

 23. Ni kanske ser mig en gång, eller hör
  om den genetiska utredningen-

 24. -men sen lämnas personen
  med Charge syndrom över till andra.

 25. Det är helt i sin ordning.

 26. Bilden visar den
  något komplicerade klassificeringen-

 27. -av genetisk hörselnedsättning.

 28. Jag visar den för att det är så
  mitt arbete ser ut-

 29. -och Charge syndrom är bara en av
  hundratals olika hörselnedsättningar.

 30. Inte alla med Charge syndrom
  har hörselnedsättning.

 31. Det här är bara för att beskriva
  min arbetsinriktning.

 32. Många är icke-syndromiska
  - man har bara en hörselnedsättning.

 33. Den aspekten är viktig
  då vi jämför resultaten-

 34. -mellan barn med Charge
  som får ett cochleaimplantat-

 35. -och barn som bara
  har en hörselnedsättning.

 36. Det är två skilda världar.
  Läkarna inser inte alltid det, tyvärr.

 37. Jag är inte ÖNH-läkare,
  så jag kan säga det.

 38. Det är en större utmaning-

 39. -att ha ett barn med Charge syndrom
  och eventuellt ett cochleaimplantat.

 40. Jag anser att det är oerhört viktigt
  att försöka ställa diagnos.

 41. Utan rätt diagnos
  är det svårt att göra rätt prognos-

 42. -för en persons liv
  och de medicinska komplikationerna-

 43. -och att hitta den rätta behandlingen
  och ge rätt rådgivning.

 44. Det gäller genetisk rådgivning-

 45. -men även rådgivning
  vad gäller rehabilitering.

 46. Man skiljer på genetiska
  och icke-genetiska orsaker.

 47. Det finns exempel på medfött
  rubellasyndrom som liknar Charge.

 48. Det kan också vara
  en kromosomavvikelse-

 49. -som är mycket ovanliga och unika.
  Det kan också vara Charge.

 50. Det är viktigt att vara förberedd
  på de medicinska komplikationerna-

 51. -vad gäller hörselnedsättning
  och Charge syndrom.

 52. Charge syndrom
  är ett komplext medicinskt tillstånd-

 53. -som påverkar alla organ i kroppen.

 54. Det är åtminstone
  min primitiva förståelse av det.

 55. Genprodukten
  är bristfällig i Charge syndrom-

 56. -och gör att cellerna delar sig
  och DNA-spiralen löses upp.

 57. Det är förmodligen anledningen.

 58. Innan man får diagnos är det viktigt
  att veta om tillståndet är stabilt-

 59. -om hörselnedsättningen
  är stabil eller progressiv.

 60. Det påverkar ens val av utbildning
  och om man kan ha ett arbete-

 61. -eller om man ska förvänta sig
  att bli döv.

 62. Rådgivning om rätt behandling
  är viktig: implantat eller inte-

 63. -ska man använda teckenspråk
  eller tecken- och talspråk.

 64. Jag har inte träffat några föräldrar
  med "funktionshindrade" barn-

 65. -som inte ställt sig frågan:
  "Varför fick vårt barn det här?"

 66. "Varför drabbades vårt barn
  av medfödda avvikelser"-

 67. -"eller nedsatt kognitiv funktion
  eller hörselnedsättning?"

 68. Jag tror att om man får en förklaring,
  är det som en sorts behandling.

 69. Man tar dem på allvar.

 70. Vad är då ett "syndrom"?
  Alla känner till Downs syndrom.

 71. Charge syndrom och Downs syndrom
  har inget med varandra att göra.

 72. "Syndrom" syftar på ett tillstånd där
  ett antal särdrag förekommer samtidigt.

 73. Alla behöver inte finnas-

 74. -men vissa måste finnas
  för att tillståndet ska kallas syndrom.

 75. Det är förklaringen till termen.

 76. Vad gäller Charge syndrom...

 77. Först hette det Charge association,
  det finns mycket skrivet om det.

 78. Jag tänker inte säga mer om det.
  Vi kan prata om det i pausen om ni vill.

 79. Charge har utvecklats och är som
  en prototyp för medfödd dövblindhet-

 80. -som är tämligen vanligt och därför
  nödvändigt att behandla i alla länder.

 81. Syndromet förekommer
  i alla länder i världen.

 82. En bakgrundsförklaring
  får tjäna som introduktion.

 83. Det är ett högst variabelt syndrom
  med flera missbildningar.

 84. Det är alltså inget dövsyndrom.

 85. Det fenotypa spektrumet,
  alltså mångfalden i de olika fallen-

 86. -har uppdagats först
  efter det att genen identifierades 2004.

 87. Den kliniska diagnosen har varit känd
  längre, men genen identifierades 2004.

 88. Vad betyder "Charge"?
  Det är en akronym-

 89. -av de första bokstäverna på listan:

 90. Okulär kolobom,
  vilket är en defekt utveckling av ögat.

 91. Ögat sluts inte,
  det kan vara synligt eller osynligt.

 92. Hjärtmissbildningar.

 93. Koanalatresi, det finns ingen passage
  från näsan till andningsorganen.

 94. Tillväxthämning.

 95. Missbildningar av könsorganen
  och/eller urinvägarna-

 96. -och öronmissbildningar
  med eller utan dövhet.

 97. Måste man då ha allt det här
  för att ha Charge syndrom?

 98. Vi ska prata om det sen.

 99. Kombinationen
  av särdragen orsakas av-

 100. -autosomalt dominanta mutationer
  i genen CHD7. Det är bara ett namn.

 101. Det är hittills
  den enda identifierade genen-

 102. -som är inblandad i Charge syndrom.
  Det kan finnas flera, vi vet inte det.

 103. Angående frekvensen...

 104. I de flesta fall
  beror det på nymutationer.

 105. Det betyder att det inte bör finnas
  risk för upprepning-

 106. -hos en familj med ett Charge-barn.
  Det är inte alltid så.

 107. Det är riskabelt att trösta familjen
  med att säga att det inte sker igen.

 108. När de återvänder med sitt andra sjuka
  barn litar de aldrig mer på sjukvården.

 109. Det finns undantag,
  och jag ska snart prata om dem.

 110. Frekvensen har nyligen
  noggrant bedömts i Holland.

 111. Läkare i Holland är väldigt aktiva
  vad gäller genetisk forskning-

 112. -av Charge syndrom. De har publicerat
  bra artiklar och rapporter om det.

 113. De kom fram till en siffra,
  nästan 1 av 18 000-

 114. -vilket är mindre än den förra siffran.

 115. Om man räknar med dem
  som inte får en diagnos-

 116. -kanske för att de dör
  innan de får sin diagnos-

 117. -räknar de med 1 av 15 000.

 118. Jag har en siffra från Storbritannien
  - 250 patienter, osäkert vilket år.

 119. David Brown sa att det finns
  86 patienter i Kalifornien-

 120. -där populationen är på 34 miljoner.

 121. Det måste finnas en stor mängd
  av odiagnosticerade fall.

 122. Det finns ingen anledning att tro
  att det skulle vara annorlunda.

 123. I Danmark 2011
  kände jag till 34 patienter-

 124. -med en bekräftad mutation.
  De var i många olika åldrar.

 125. Enligt psykologen Jesper Dammeyer
  som jobbar med dövblindhet-

 126. -är det den andra mest vanliga orsaken
  till medfödd dövblindhet:

 127. En tredjedel av 67 barn
  som de hade hand om.

 128. Det är en viktig förutsättning när man
  jobbar med medfödd dövblindhet.

 129. Genom historien...

 130. Roberta Pagon och Hall
  beskrev det på tidigt 80-tal-

 131. -och gjorde diagnoskriterierna.

 132. Det har diskuterats hur många särdrag
  man behöver, och kriterierna.

 133. 2004 var ett viktigt år
  då genen identifierades.

 134. Det var baserat på en viss patient
  som helt saknade genen.

 135. Sen undersökte man patienter
  där man hittade andra mutationer.

 136. Man har studerat
  ett stort antal patienter under åren.

 137. Min rubrik är "Var är vi nu?" Har det
  hänt nåt nytt sen genen blev känd?

 138. Man kan göra en utredning
  och få en diagnos.

 139. Nu kan vi bättre beskriva skillnaderna
  i de kliniska symptomen-

 140. -och de olika följderna
  av mutationerna.

 141. Det som har hänt efter 2004 är att
  alla de ovanliga fallen kommer fram.

 142. De kända fallen är svåra
  då det finns risk för återfall.

 143. Det finns fall där patienten sagts ha
  medfödd rubella eller är utan diagnos.

 144. Det finns en överlappning med ett
  annat syndrom - Kallmanns syndrom.

 145. Det har bekräftats
  att det förekommer nymutationer.

 146. Man har också bekräftat
  fenomenet germinal mosaicism.

 147. Cellerna i spermierna
  eller äggcellerna har en blandning-

 148. -av celler med en Chargemutation
  och vanliga celler.

 149. Det finns alltså en risk
  att spermiecellerna har en mutation-

 150. -som förs vidare till barnet.
  Det är alltså germinal mosaicism.

 151. Länge var antalet patienter
  med bekräftade mutationer hög.

 152. Det beror på att DNA-sekvenseringen,
  DNA-läsningen-

 153. -gjordes i rätt tid. Det har utvecklats
  enormt de sista fem åren.

 154. Alla patienter som tros ha Charge
  genomgår genetiska utredningar.

 155. Då undersöktes bara fall där man
  kliniskt sett misstänkte Charge.

 156. Därför blev siffran
  med positiva upptäckter så hög.

 157. Siffran sjunker. Vi vet inte
  om det finns andra oupptäckta gener.

 158. Charge är en prototyp för dövblindhet
  p.g.a. den höga frekvensen.

 159. Den har ofta ett mycket allvarligt
  förlopp hos de nyfödda barnen.

 160. Det är förstås väldigt förödande
  för familjen-

 161. -om barnet har en hjärtmissbildning
  och genomgår många operationer.

 162. Det är mycket svårt för alla.

 163. Variabeln på olika grader
  av syn- och hörselnedsättning är stor.

 164. Vissa missbildningar är osynliga.

 165. Det kan vara en kolobom på näthinnan,
  inte på främre delen.

 166. En annan karaktäristisk missbildning-

 167. -är avsaknad av båggångarna.

 168. De är de tre vätskefyllda gångarna
  som fungerar som balansorgan.

 169. De mäter var vi befinner oss i rummet.

 170. Det är orsaken
  till den sena motoriska utvecklingen-

 171. -som ofta misstolkas
  som psykisk utvecklingsstörning.

 172. Oftast är risken för återfall minimal
  då det är en nymutation.

 173. Det är en kritisk punkt
  som jag hoppas att man jobbar med-

 174. -nämligen att man jobbar
  tvärvetenskapligt med uppföljningen.

 175. De är så känsliga
  för anestesi och operationer.

 176. Proverna ska göras samtidigt
  i stället för en i taget.

 177. Sjukvården är inte bra på det.

 178. Ofta är det föräldrarna som föreslår
  att man gör olika analyser samtidigt.

 179. En historia för Charge syndrom
  börjar nu komma fram.

 180. Missbildningarnas mönster
  kan beskrivas.

 181. Man ska alltid be om en genetisk
  utredning om den inte har gjorts-

 182. -för att klargöra
  om det är en CHD7-mutation.

 183. Det kliniska spektrumet är brett,
  och det finns medfödda missbildningar.

 184. Det finns vissa mönster av
  sen utveckling, ofta saknas puberteten.

 185. Det finns ett karakteristiskt beteende,
  som Jude och David ska förklara.

 186. Det kommer ständigt nya särdrag,
  som immunbrist och andra saker.

 187. Vi kan börja utveckla riktlinjer för
  livslånga kontroller för barnen-

 188. -och de vuxna individerna.

 189. Holländarna har publicerat
  en artikel med de kliniska kriterierna.

 190. Jag ska inte prata om
  den historiska biten.

 191. Följande tre särdrag är karaktäristiska
  och mest framträdande:

 192. Kolobom, koanalatresi
  och missbildningar i båggångarna.

 193. Alla drabbade har inte alla särdrag.

 194. Man kan bolla
  med de olika särdragen:

 195. Ska man ha tre eller två huvudkriterier?

 196. I alla misstänkta fall ska man göra
  en genetisk utredning.

 197. Här är en bild från artikeln-

 198. -där man illustrerar de
  kliniska särdragen hos olika patienter.

 199. Kolobomet i ögat, ögat är inte slutet.

 200. Man ser... Jag kan inte visa det,
  men i det här fallet-

 201. -ser man missbildningar i
  båggångarna. En radiolog kan visa det.

 202. Bild B visar dubbelsidig koanalatresi.

 203. Det är svårt att se i det här ljuset...

 204. Det är ett koppformat öra.

 205. Ofta förekommer
  förlamning av ansiktsnerven.

 206. Här är ansiktet osymmetriskt
  på grund av ansiktsförlamning.

 207. De är alla karaktäriska särdrag.

 208. Den här förteckningen
  visar särdragen hos 280 patienter-

 209. -som alla hade en mutation i genen.

 210. De tre huvudkriterierna är i fetstil:

 211. Båggångarna,
  kolobom och koanalatresi.

 212. Ni ser att det inte förekommer
  i alla fall.

 213. Det är så det är i ett syndrom.
  Sen finns det många andra särdrag.

 214. Patienternas beteende har inte
  systematiskt utvärderats-

 215. -och därför är det inte med.

 216. Det kommer gradvis
  när patienterna utreds systematiskt.

 217. Här ser man också
  hur olika siffrorna är.

 218. Det är inte resultatet
  av en systematisk utredning.

 219. I framtiden
  blir det en del av riktlinjerna-

 220. -för vad som ska utredas
  hos patienter med Charge syndrom.

 221. Vad gäller beteende ska jag nämna-

 222. -vad experten Timothy Harthshorne,
  som jobbar med Jude Nicholas-

 223. -har listat som särdrag.

 224. Min erfarenhet med föräldrarna
  är att de känner en lättnad-

 225. -att beteendet
  inte beror på dåligt föräldraskap-

 226. -utan att det är särdrag för syndromet.

 227. Han listar
  låg normal kognitiv prestation-

 228. -och en mycket envis inställning
  till saker och ting.

 229. Ett gott sinne för humor.

 230. Barnen är socialt intresserade,
  men klarar inte av situationen-

 231. -och har ett visst mått av upprepat
  och tvångsmässigt beteende.

 232. De söker intensiv sensorisk stimulans-

 233. -men har svårt att behärska sig
  och förlorar kontrollen.

 234. De har svårt att byta fokus
  och är därför lätt distraherade.

 235. De har svårigheter i stora grupper,
  som att vara i ett klassrum.

 236. Jag ska inte säga mer om det,
  för det är inte mitt område.

 237. Vi har samarbetat med den holländska
  gruppen och publicerat en artikel-

 238. -om alla mutationerna hos över 800
  patienter. Den kom ut i april 2012.

 239. Bilden är att vanligtvis varje patient
  har en alldeles egen mutation.

 240. Vissa mutationer
  förekommer hos fler än en patient.

 241. Som genetiker
  måste vi läsa av hela genen-

 242. -och inte bara titta på
  ett ställe där mutationen är.

 243. Det finns en databas där vi söker
  information om de nya mutationerna.

 244. I en artikel beskrivs
  ett nytt klassificeringssystem.

 245. Identifieringen av en mutation i en gen
  säger inget om vad följderna blir-

 246. -för den bristfälliga peptiden.
  Det krävs mer bioinformatik.

 247. Det nya systemet gör att man kan skilja
  på oskyldiga genetiska varianter-

 248. -och patogena mutationer.
  Det är en bra vägledning för oss.

 249. Det kliniska spektrumet har vidgats.
  Diagnoserna hos äldre patienter-

 250. -den äldsta jag känner till
  i Danmark är 62-

 251. -publiceras inte längre.

 252. Diagnoserna är ofta försenade,
  och en del av de kända fallen-

 253. -är lättare
  än fallen med nymutationerna.

 254. Man har även bekräftat mosaicism.

 255. Vi ser inget samband mellan vissa
  mutationer eller deras placering-

 256. -och den kliniska presentationen.
  Det visar vår okunskap-

 257. -om mutationernas följder.

 258. Man måste göra mer för att förstå
  de funktionella följderna.

 259. Vi måste ta reda på vilka andra peptider
  som genen samarbetar med-

 260. -för att förstå den bättre.

 261. Hur ofta upptäcker man
  en mutation i dag?

 262. I artikeln av den holländska gruppen-

 263. -sammanfattar de att
  när man tittar på en klinisk miljö-

 264. -uppskattar man att mutationen
  finns hos 30-40 % av patienterna.

 265. Om man går till forskningsstudier,
  beroende på olika kriterier-

 266. -är variationen större
  vad gäller antalet funna mutationer.

 267. Hos patienter
  som uppfyller de kliniska kriterierna-

 268. -är antalet mycket högt.

 269. Det är mycket viktigt
  att ta reda på de kliniska orsakerna.

 270. Jag nämnde medfödd rubella-

 271. -som härmar genen,
  en så kallad fenokopia.

 272. Det verkar vara ett genetiskt syndrom,
  men beror på nåt annat.

 273. Vi har en dansk äldre kvinna som
  diagnosticerades vid 56 års ålder.

 274. Hon fick inte diagnosen
  förrän en dövblindhetskonsult sa-

 275. -att hon nog hade Charge,
  och vi utredde.

 276. Hon hade en äldre bror
  som dog efter födseln.

 277. Hon hade hörapparat
  från och med puberteten.

 278. Hon var döv på högra örat,
  hade glasögon, grå starr-

 279. -och hade ingen synlig kolobom.
  Hon hade inte gjort synundersökning.

 280. Hon hade aldrig haft mens.
  Hon hade ämnesomsättningsproblem.

 281. Hon var neurologiskt påverkad
  och hade en lätt hjärtmissbildning.

 282. Ansiktet var osymmetriskt,
  och hon hade ett märkligt beteende.

 283. Vid DNA-sekvenseringen
  hittade vi en mutation.

 284. Mamman levde, pappan var död.
  Hon hade ingen mutation.

 285. En av föräldrarna
  har förmodligen en mosaicism-

 286. -eftersom hennes bror
  nog också hade Charge syndrom.

 287. Vi gjorde en skiktröntgen av tinning-
  benen och hittade en missbildning-

 288. -och hon saknade helt båggångar.

 289. Hon hade en liten kolobom
  i skelettdelen av ögat, i ögonhålan.

 290. Hon hade Charge syndrom
  och fick diagnosen vid 56 års ålder.

 291. Vi har ett exempel på ett atypiskt fall.

 292. Det är ett barn som föddes 2001
  av turkiska besläktade föräldrar.

 293. Tyvärr är det så
  att när det föds sådant barn-

 294. -tänker sjukvården
  att det är deras eget fel-

 295. -och att det är ett recessivt anlag.

 296. Ingen diagnos ställdes
  och man misstänkte inte Charge.

 297. Tiden gick och hon blev nekad
  ett cochleaimplantat-

 298. -eftersom hon inte hade en hörselnerv.

 299. Hon hade inte kolobom, koanalatresi-

 300. -eller de vanliga
  matsmältningsproblemen.

 301. Hon hade inga problem med luktsinnet.
  Hon var kortväxt.

 302. 2007 hittade vi en mutation
  i Chargegenen.

 303. Det tog lång tid, och det var
  en sen diagnos i hennes fall.

 304. Vi har en annan intressant familj
  som man utredde igen.

 305. Det publicerades på 90-talet av folk
  som var intresserade av endokrinologi-

 306. -som Kallmanns syndrom.
  Det definieras som-

 307. -hypogonadotrop hypogonadism.

 308. Man har en låg nivå av könshormoner,
  utebliven pubertet-

 309. -och inget luktsinne.
  Det har många genetiska orsaker.

 310. Två systrar drabbades i familjen.
  Pappan var död.

 311. Han hade nog en lätt variant
  av Charge. Mamman var frisk.

 312. Det fanns vissa
  neuropsykologiska problem-

 313. -och fertilitetsproblem hos probanden,
  den här kvinnan.

 314. Det visade sig att det fanns
  en missense-mutation i Chargegenen-

 315. -vilket är typiskt för fall inom
  familjen. Det finns flera såna fall.

 316. Även Kallmanns syndrom
  och Chargemutationer-

 317. -har undersökts av holländarna.

 318. När man tittar noggrant på de
  patienterna som anses ha Kallmann-

 319. -och har Chargegenmutationer-

 320. -har de alltid andra särdrag
  än HH och anosmi.

 321. Misstänker man det,
  ska man göra en större utredning.

 322. Det hjälper för att bestämma vilka
  som ska testas för Chargemutationer.

 323. Det här är ett ofta visat fall
  av Charge i familjen.

 324. Det publicerades 2007.

 325. Det är en intressant familj
  eftersom mamman-

 326. -fick diagnosen Charge efter att
  hennes två söner fick diagnosen.

 327. Ni ser listan med kriterierna.

 328. Barnen hade flera, speciellt den
  yngste. Mamman hade få kriterier.

 329. De hade en missense-mutation
  som fanns hos mamman.

 330. Pappan kunde inte utredas,
  mormodern hade den inte.

 331. Det kan ha varit
  en germinal mosaicism.

 332. När man ser på de kliniska särdragen...
  Det här är mamman.

 333. Hon blev tillfrågad
  efter det att barnen diagnosticerades-

 334. -och hon hade en kolobom. Hon hade
  också svårt med balansen som barn.

 335. Barnen var atypiska.

 336. Om familjen hade fått veta
  efter det första barnet-

 337. -att det är en nymutation och risken att
  få fler barn med Charge inte finns...

 338. ...hade de blivit väldigt besvikna
  på sjukvården-

 339. -när de kom tillbaka
  med det andra drabbade barnet.

 340. Ännu en överblick av ett familjefall
  av van Ravenswaaij och Hoefsloot-

 341. -visade att det bara finns 17 familjer
  i litteraturen. Det sker inte ofta.

 342. De 35 patienterna i de 17 familjerna
  hade lättare variationer-

 343. -och bara 23 uppfyllde alla kriterierna.

 344. Ofta är familjefallen
  atypiska och lättare.

 345. Det har nog att göra med förmågan
  att fortplanta sig.

 346. Man måste vara välfungerande
  både kroppsligt och mentalt för det.

 347. De lätt drabbade patienterna
  hade ibland väldigt lätta särdrag.

 348. Inom familjerna
  fanns det stora variationer.

 349. Vi vet inte vad som blir fel
  i den muterade genen-

 350. -när vi inte kan förutspå
  den muterade genen.

 351. Vad gäller genetisk rådgivning
  finns det två situationer.

 352. Om det är en nymutation hos patienten
  är återfallsrisken låg, men inte noll.

 353. Det kan bero på germinal mosaicism.
  Vi utreder föräldrarna-

 354. -för att se om vi hittar
  bl.a. mosaicism.

 355. Vi kan inte ta biopsi på ägg eller
  spermier, vi kan bara prata om siffror.

 356. Vi rekommenderar föräldraanalys-

 357. -och fosteranalys vid nästa graviditet
  för att leta efter en mutation-

 358. -för att utesluta risken genom
  att undersöka det ofödda barnet.

 359. Den fertila patienten löper 50 % risk
  eftersom det är en dominant mutation.

 360. Om vi vet att det är ett familjefall,
  är risken 50 %.

 361. Vi vill gärna ha ett samband mellan
  en mutation och en klinisk situation-

 362. -men så är det inte.
  Vi kan se på det på olika sätt.

 363. Hos dem som har genmutationen
  är det upp till 17 % av patienterna-

 364. -som inte uppfyller kriterierna.
  Vi kan också säga-

 365. -att man ska undersöka dem
  som har lägre siffror.

 366. Å andra sidan har man inte hittat
  några mutationer-

 367. -hos många av patienterna
  som bara hade ett särdrag-

 368. -som gomspalt eller medfödd
  hjärtmissbildning. Det borde vara mer.

 369. Om man ser på dem
  som har en klinisk diagnos-

 370. -är det 5-10 %
  som inte har CHD7-mutationer.

 371. Det kan bero på en Chargegen
  som vi inte känner till-

 372. -eller att de har en annan diagnos, som
  Kallmann eller DiGeorges syndrom.

 373. Det är mycket att ta hänsyn till
  i en genetisk utredning.

 374. De viktigaste differentialdiagnoserna
  är Kallmanns syndrom-

 375. -eller en avvikelse i kromosom 22
  - DiGeorges syndrom.

 376. Många av särdragen är lika,
  som hjärtmissbildningar-

 377. -gomspalt och immunbrist.

 378. De patienterna
  har ofta psykiatriska avvikelser.

 379. Om analyserna är normala
  och patienten har kliniska särdrag-

 380. -rekommenderar man
  kromosomanalysen array CGH-

 381. -Comparative Genome Hybridisation.

 382. Man jämför DNA från en normal
  person med DNA från patienten-

 383. -och kan hitta små avvikelser
  i kromosommaterialet.

 384. Sen har vi så klart medfödd rubella
  som nästan är utplånad, men inte helt.

 385. Det är sällan fallet i dag.

 386. Baserat på överlappningen
  mellan 22q11-deletion och Charge-

 387. -var det fem fall där det inte fanns
  en mutation i Chargegenen-

 388. -i stället fanns det en 22q11-deletion.
  De utredde alla Chargepatienter-

 389. -för att se vilka särdrag de har.

 390. De fann att 3,6 % av patienterna-

 391. -hade särdrag som finns
  i 22q11-deletionsyndromet.

 392. Sen tittade de på patienter
  med diagnosen 22q11-deletion-

 393. -men utan avvikelser,
  där vissa hade en CHD7-mutation.

 394. De två analyserna ska läggas ihop
  om den ena är negativ.

 395. Här är ett fall med ett Charge syndrom
  med en 22q11-deletion-

 396. -i stället för en CHD7-mutation. Den
  visas i en av de holländska artiklarna.

 397. Jag ska prata om vissa särdrag
  och uppföljningar.

 398. Jag ska bara ta upp några särdrag:

 399. Hjärtat, de endokrina körtlarna,
  cochleaimplantat-

 400. -dödsorsaker efter neonatalperioden-

 401. -och rekommendationer kontroller av
  patienten i ett livslångt perspektiv.

 402. Det här är ett normalt hjärta.
  Jag ska inte gå in på detaljer.

 403. Jag har lånat bilden
  från N. Janssen i Holland.

 404. På nästa bild
  ser man de karakteristiska...

 405. ...mönstren i hjärtmissbildning
  hos barn med Charge.

 406. Det finns två typer
  av utvecklingsabnormaliteter.

 407. En är atrioventrikulär septumdefekt.
  Det är ett hål-

 408. -mellan höger och vänster förmak
  eller kammare.

 409. Den andra typen är kammar-
  septumdefekt som är allvarligare.

 410. En annan missbildning som är vanlig
  i Downs syndrom är Fallots tetrad.

 411. De är svåra missbildningar.
  Av färgerna ser ni-

 412. -att blodet som pumpas ut
  via aorta inte är helt syresatt.

 413. Kroppen kämpar.
  Barnet kan inte anstränga sig fysiskt-

 414. -och får blåfärgade läppar-

 415. -och blir andfådd vid fysisk aktivitet.

 416. Man gjorde en bra jämförelse
  mellan en europeisk databas-

 417. -där man samlade information
  om hjärtmissbildningar-

 418. -hos mer än 1 000 patienter.

 419. Det jämfördes med hjärtmissbildningar
  hos 202 Chargepatienter.

 420. Notera i tårtdiagrammet-

 421. -att de atrioventrikulära defekterna
  är 12 % i Charge-

 422. -och 2 % i den andra gruppen.

 423. De andra missbildningarna
  är också överrepresenterade.

 424. De två är vanliga. Det är viktigt att
  vara medveten om missbildningarna.

 425. Vi vet inte varför det är så,
  men det har att göra med genen.

 426. Jag ska prata lite om
  de endokrinologiska aspekterna.

 427. Det är en annan viktig sak:
  att få diagnosen för en rätt behandling.

 428. Endokrinologi är en medicinsk disciplin
  som handlar om kroppens körtlar:

 429. Bukspottkörteln, thymus,
  sköldkörteln, och så vidare.

 430. De är alla påverkade
  i Charge syndrom.

 431. Det finns en duktig barnendokrinolog
  i Birmingham, Jeremy Kirk.

 432. Han har erfarenhet
  av Charge syndrom.

 433. Han har skrivit mycket om det
  och rekommenderar-

 434. -att patienten
  ska följas av en barnendokrinolog-

 435. -då det är viktigt
  att vara medveten om puberteten-

 436. -och andra endokrinologiska aspekter.

 437. Holländarna har legat i framkant-

 438. -och har gjort en bra undersökning-

 439. -om hur man kan mäta huruvida
  ett barn har ett normalt luktsinne.

 440. Kan det användas som en prediktor
  när det gäller puberteten?

 441. Det finns ett samband mellan luktloben
  i främre hjärnbarken-

 442. -och vår hormonutveckling.

 443. Resultatet av studien,
  även om den var liten-

 444. -är att man kan använda ett lukttest
  som har ett fullt samband-

 445. -för att förutspå sannolikheten
  att hamna i puberteten-

 446. -eller om man lider av HH.

 447. Varför är det viktigt?
  Om man väntar med...

 448. ...hormonbehandling
  för att påbörja puberteten-

 449. -ger det en risk för mineralbrist
  i skelettet och benskörhet.

 450. När man har överlevt den neonatala
  perioden kan man få ett långt liv.

 451. Man ska inte få frakturer
  resten av livet.

 452. Man måste vara proaktiv
  och leta efter det.

 453. Det räcker inte att fråga föräldern
  om barnet har normalt luktsinne.

 454. Det är inte pålitligt. Det måste testas,
  och barnet måste samarbeta.

 455. Det fungerar mycket bra.

 456. Jag har tittat på barn
  som har cochleaimplantat-

 457. -och barn där ett implantat
  skulle vara relevant.

 458. Dövblindhetskonsulter säger
  att inget barn med Charge-

 459. -har fått ett flytande tal efter CI.
  Det är säkert sant.

 460. Det har kommit flera mindre
  publikationer de senaste åren-

 461. -som visar att det ofta finns
  missbildningar i innerörat.

 462. Det är viktigt
  att titta på den åttonde nerven-

 463. -och göra magnetröntgen.

 464. Det finns kirurgiska
  och audiologiska utmaningar-

 465. -i rehabiliteringen av såna barn.

 466. Åldern då ett barn med Charge
  får CI är också viktigt.

 467. Ofta lider de av annat
  och tillbringar mycket tid på sjukhuset-

 468. -och de kanske inte opereras vid ett år
  som barn med icke-syndromisk dövhet.

 469. Ofta har de kognitiva dysfunktioner,
  vilket försvårar rehabiliteringen.

 470. I vissa fall,
  om de saknar den åttonde nerven-

 471. -kan man fundera på att göra
  ett hjärnstamsimplantat-

 472. -i stället för att sätta
  en elektrod i innerörat.

 473. Det är möjligt, men enligt min
  erfarenhet är det svårt för kirurgerna-

 474. -och audiologerna att acceptera det.

 475. Det är olika förväntningar
  från föräldrarna och läkarna.

 476. Föräldrarna möts med skepsis:

 477. "Följer ni verkligen
  rehabiliteringsprogrammet?"

 478. Barnen kanske inte kan fungera väl.

 479. Det finns undantag,
  men så här ser det oftast ut.

 480. Vi får mer erfarenhet
  inom området i framtiden.

 481. Jag har hittat några artiklar om vad
  som händer efter neonatalperioden-

 482. -då barnen är mycket känsliga.

 483. Jag har inga dödssiffror
  under det första året-

 484. -men på grund av hjärtmissbildningar
  kan de vara mycket höga.

 485. Holländarna hade sju fall som dog-

 486. -där de hade medicinsk information.
  I fem fall var det aspiration-

 487. -vilket betyder att mat eller vätska...

 488. ...kommer ner i luftstrupen.

 489. En gång hände det efter en operation,
  en gång när barnet åt.

 490. Det är oftast fel på kranialnerven.

 491. Rekommendationen från studien är:

 492. Ta sväljproblemen
  och GERD-problemen på allvar.

 493. Det är ett stort problem hos många
  barn, ihop med ätproblem.

 494. Kombinera
  många kirurgiska ingrepp-

 495. -för att minska antalet anestesier.

 496. Följ upp med obduktion
  om det mest tragiska skulle ske-

 497. -så att vi får information
  om vilka risker barnen löper.

 498. Jag hoppas att många länder snart
  etablerar multidisciplinära kliniker-

 499. -som man har gjort i Groningen
  och Birmingham.

 500. Där har man följande experter
  på samma ställe och tidpunkt.

 501. I Groningen har de 90 patienter
  som de träffar en gång om året.

 502. De behöver inte gå mellan avdelningar
  och berätta om sjukdomen-

 503. -för personalen pratar med varandra
  om varje barn.

 504. Det är mycket framgångsrikt.

 505. Det är alltså känt här. Syftet är att
  utvärdera patienten för olika prover-

 506. -för rådgivning,
  utvärdera behandlingar-

 507. -och ge råd om vad
  man ska vara medveten om.

 508. Det kan vara puberteten
  och många andra saker-

 509. -som beteende, till exempel.

 510. Det rekommenderas alltid
  i diagnosticerade fall-

 511. -att göra ultraljud av hjärta och njurar
  för att se om de är normala.

 512. Lätta missbildningar
  ger inga kliniska symptom.

 513. Gör en kranialnervsutredning.

 514. Var uppmärksam på upprepade
  infektioner, behandla dem ordentligt.

 515. Tillämpa hörapparat.

 516. Behandla hypogonadotrop
  hypogonadism vid rätt ålder.

 517. Vänta inte tills ni ser
  att er 12-åriga flicka inte haft mens.

 518. Gör det tidigt och se om hon får mens.

 519. Anpassa skol- och terapiservice
  till graden av handikapp.

 520. Jag har samlat allt i en cirkel-

 521. -där man misstänker
  Charge syndrom hos ett barn.

 522. Man ska ta hänsyn till alla aspekter,
  och inte bara en gång i livet.

 523. Vi genetiker är inblandade en gång,
  och när ett andra barn ska komma-

 524. -och vi kollar prenatalt om det finns
  risk för germinal mosaicism.

 525. De andra aspekterna
  är en fortgående livslång process.

 526. Ingen är för gammal
  för att få diagnosen.

 527. Jag håller inte med om
  att om man inte skaffa barn-

 528. -behöver man inte få en diagnos.

 529. Vissa tänker så,
  men jag tycker det är djupt orättvist.

 530. Här är ett exempel
  där de har listor för varje disciplin.

 531. Det är bara för att visa
  hur en sån klinik fungerar.

 532. Utvärderingen i den här specialiteten
  är testutredning.

 533. De utvärderar behandling
  och rådgivning-

 534. -och tänker på eventuella risker.

 535. Det är en lång lista att tänka på
  och återgå till varje år-

 536. -när barnet kommer tillbaka...

 537. ...och förhoppningsvis
  växer till en tonåring.

 538. Jag har några tips
  på informationskällor.

 539. Jag börjar längst ner.

 540. Jag blev glad när jag fick recensera
  boken för Norwegian Medical Journal.

 541. Familjen Kolset
  har skrivit en fin bok med humor-

 542. -och har en bra inställning.
  Därför har jag med den.

 543. Sen kan man använda
  mer traditionella källor.

 544. Det hölls en konferens i Storbritannien
  som täckte de flesta aspekter-

 545. -förutom kanske beteendet.
  Annars var allt med.

 546. Presentationerna fanns åtminstone
  till nyligen kvar på webbsidan.

 547. En sammanfattning
  av den nuvarande situationen-

 548. -kunskaps- och erfarenhetsmässigt,
  ser ut så här:

 549. Det är vanligt,
  men inte så vanligt som man trodde.

 550. Siffran kanske också stämmer
  för andra länder än Holland.

 551. Alla som tros ha Charge
  ska genomgå DNA-sekvensering.

 552. Är det negativt
  ska man göra specialutredningar-

 553. -för att hitta en eventuell gendeletion.

 554. Det är tekniska frågor, men viktigt.
  Är allt negativt, gör en array CGH-

 555. -och ha 22q11-deletionsyndromet
  i åtanke.

 556. Det finns
  ett nytt klassificeringssystem-

 557. -så vi kan jämföra mutationerna
  och den kliniska situationen.

 558. Det finns två stora
  differentialdiagnoser.

 559. Om det är Kallmanns syndrom,
  leta efter andra särdrag-

 560. -innan ni antar att det är en CHD7-
  mutation. De hade andra särdrag-

 561. -när de visade sig ha
  CHD7-mutationer.

 562. Bara ett Chargedrag brukar sällan vara
  kopplad till en mutation i genen.

 563. Man kan lyckas bra med ett lukttest
  för att kontrollera puberteten.

 564. Det finns flera kliniskt lätta fall
  än tidigare, vilka också är viktiga.

 565. Där finns också familjefallen
  och de svåra fall-

 566. -där man inte ser
  några tydliga återfallsrisker.

 567. Beteendet är specifikt,
  och de har hjärtmissbildningar.

 568. Vi måste vara förberedda
  på nya särdrag.

 569. Genetiker och biologer måste jobba
  med den funktionella förståelsen-

 570. -för att kunna förklara ordentligt.

 571. Det är en vision
  som också ska vara vår ambition.

 572. Tack för er uppmärksamhet.

 573. Översättning: Karin Tengroth
  www.broadcasttext.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Om genetik

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Det ovanliga medfödda CHARGE syndromet beror på en mutation i personens gen. Lisbeth Tranebjaerg, professor i medicinsk genetik och genetisk audiologi, går igenom mutationen och förklarar vad som sker genetiskt. Inspelat i mars 2013. Arrangörer: Specialpedagogiska skolmyndigheten i samarbete med Karolinska universitetssjukhuset, Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, Förbundet Sveriges dövblinda och Stockholms läns landsting.

Ämnen:
Biologi > Genetik och genteknik, Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Identitet och livsstil > Personer med funktionsnedsättning
Ämnesord:
Anatomi, Medicin, Missbildningar hos människan, Teratologi
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Född med CHARGE-syndrom

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Född med CHARGE-syndrom

Om genetik

Det ovanliga medfödda CHARGE-syndromet beror på en mutation i personens gen. Lisbeth Tranebjaerg, professor i medicinsk genetik och genetisk audiologi, går igenom mutationen och förklarar vad som sker genetiskt.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Född med CHARGE-syndrom

Beteende och förståelse

Hur ställer man diagnoser på personer med CHARGE-syndrom? Neuropsykologen Jude Nicholas går igenom hur hjärnan påverkas av sjukdomen och hur man kan hitta nyckeln till att förstå personer med CHARGE-syndrom. Han menar att man idag använder instrument som inte fungerar.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Född med CHARGE-syndrom

Om att lära sig. Del 1

Del 1 av 5. Personer med CHARGE-syndrom har ofta beteendemässiga särdrag som omgivningen ibland har svårt att förstå. Många gånger tror folk att de är utvecklingsstörda. Men så är det sällan. David Brown är specialpedagog och har fokuserat sitt arbete på att hjälpa barn och unga med CHARGE-syndrom. Han förklarar deras beteende och visar konkreta metoder man kan använda.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Född med CHARGE-syndrom

Om att lära sig. Del 2

Del 2 av 5. Första gången Dawid Brown kom i kontakt med ett barn som har CHARGE-syndrom var för 30 år sedan i England. Innan dess hade barn med den sjukdomen bara fått olika diagnoser som döv, blind eller handikappad. Då var det svårt att ge dem den hjälp de behövde. Idag är David Brown en av världens mest kunniga personer i att leda och utveckla barn med CHARGE-syndrom.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Född med CHARGE-syndrom

Om att lära sig. Del 3

Del 3 av 5. Många som är födda med sjukdomen CHARGE-syndrom har svåra problem med muskler. Oftast är de för stela eller för slappa. Varje år föds det 10 barn i Sverige med sjukdomen, men varje person föds med individuella problem. Idag finns det bättre information och kunskap om sjukdomen än för 30 år sedan. En av dem som har studerat personer med CHARGE-syndrom är David Brown.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Född med CHARGE-syndrom

Om att lära sig. Del 4

Del 4 av 5. Sjukdomen CHARGE-syndrom påverkar ögonen. Man kan ofta se att det finns en fläck på iris i ögat. Det stör ögonen och oftast blir det problem med synen. I många fall tvingas man att alltid ha på sig solglasögon för att man blir ljuskänslig.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Född med CHARGE-syndrom

Om att lära sig. Del 5

Del 5 av 5. För en person som har sjukdomen CHARGE-syndrom kan en enkel aktivitet som att läsa bli en stor utmaning. Därför har personer med sjukdomen ofta en egen stil för att hitta en lösning. Pedagogen David Brown har studerat barn med CHARGE-syndrom i 30 år och han går igenom vilket stöd barnen behöver i skolan.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - 100 astronauter på svensk jord

Första kvinnliga kosmonauten på rymdstationen

Elena Serova är den första kvinnliga kosmonauten att besöka internationella rymdstationen ISS. Hon berättar om sin senaste halvårslånga rymdexpedition och alla experiment som gjordes där. Elena Serova studerade till exempel hur det mänskliga hjärtat påverkas i viktlöst tillstånd. Hon pratar också om den miljöforskning som kan bedrivas från rymden. Inspelat den 21 september 2015 i Konserthuset, Stockholm. Arrangör: KTH.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Vad behöver man egentligen veta?

Det finns högstadieelever som tror att barn kläcks ur ägg. Andra experimenterar med avancerat sex på webben. Klarar skolans sex- och samlevnadsundervisning av att tillgodose ungdomars enormt skiftande behov av kunskap och vägledning?